You are on page 1of 2

1.

2.

3.

4.

Bi t p Kinh t Cng c ng Chi ph x h i bin v ti n lng trn th tr ng lao ng bi n thin theo hm W = 100.000 + 200L, trong W l m c lng, tnh b ng ng/thng, cn L l s gi cng/thng. ng c u hng thng v nhn cng l W = 200.000 - 300L. a. N u th tr ng lao ng l c nh tranh hon h o th c bao nhiu gi cng c cung ng m i thng? Trong i u ki n no th m c cn b ng th tr ng v s gi cng ny t hi u qu x h i? b. N u m t o lu t qui nh m c ti n lng t i thi u l 170.000 ng/thng c ban hnh th t n th t x h i do o lu t ny gy ra l bao nhiu? Cho bi t nh h ng c a o lu t n gi bn, chi ph x h i bin v l i ch x h i bin c a th tr ng lao ng. M t trung tm o t o d y ngh co ng cung th hi n kh nng o t o qua hm s QS= 2p + 6, c u v o t o th hi n qua hm s QD= -1/2p +11. Trong Q tnh b ng 10.000 ng i, P tnh b ng tri u ng/ ng i. Bi t r ng trong qu trnh ho t ng trung tm mang l i cho x h i m t kho n l i c tnh 12 tri u ng t vi c o t o ngh thnh cng cho m t ng i h c. Hy xc nh a. Qui m o t o ngh t i u th tr ng v x h i b. N u chnh ph khng can thi p vo ho t ng c a trung tm th s gy t th t phc l i x h i nh th no? c. Chnh ph n u th y c n can thi p vo ho t ng c a trung tm th nn can thi p b ng bi n php g l t t nh t v khi m c i u ti t t i u l bao nhiu? Khi , chnh ph ph i chi ra hay thu v s ti n l bao nhiu? Chi ph bin s n xu t thm m t t n ho ch t c xc nh theo hm MC = 5 + Q, cn c u v s n ph m ho ch t ny l P = 110 Q/2 (trong , P v MC u c tnh b ng tri u la/nghn t n, Q tnh b ng nghn t n). Tuy nhin, ngnh ho ch t ny x n c th i ra m t ci h l n hi n ang l ng tr ng c a m t h p tc x nh b t c. c tnh c m i t n ho ch t c s n xu t thm th l ng n c th i x ra lm s n l ng nh b t c gi m i 3 t n. Gi m i t n c trn th tr ng hi n nay l 10 nghn la. H p tc x nh c quy t nh ki n ngnh ho ch t v x qu nhi u ch t th i, gy thi t h i cho thu nh p c a h . Cho bi t a. Qui m s n xu t ha ch t t i u theo quan i m c a th tr ng v x h i b. Hy xc nh t n th t phc l i x h i khi ho t ng s n xu t ha ch t khng c can thi p c a chnh ph . c. N u chnh ph can thi p th nn can thi p b ng bi n php g l t t nh t? Khi chnh ph ph i chi ra hay thu v s ti n l bao nhiu? i u tra nhu c u v th tr ng hng ha X cho th y, nhu c u c a ng i dn g m 2 nhm c th hi n nh sau: Qa = -2P + 22, Qb = -2P + 26; Bi t chi ph bin s n xu t hng ha b ng 6. Hy xc nh: a. ng c u t ng h p c a hng ha X khi X l hng ha cng c ng v X l hng ha c nhn. b. Xc nh m c cung ng hi u qu nh t khi X l HHCC v X l HHCN

http://www.nhck11.net

5. Th tr ng v m t hng ha l th tr ng c nh tranh hon h o c hm c u QD = 540 15P v hm cung l QS = 15P/2. Trong , P tnh b ng nghn ng/s n ph m, Q tnh b ng tri u s n ph m. Chnh ph quy t nh nh thu 6.000 ng/s n ph m vo ng i tiu dng. Hy tnh: a. Thay i trong th ng d tiu dng v th ng d s n xu t do thu gy ra. b. Gnh n ng thu m ng i tiu dng, ng i s n xu t ph i tr v t ng doanh thu thu c a chnh ph . c. T ng t n th t v ch c a thu , t n th t do ng i tiu dng v ng i s n xu t ph i ch u.

http://www.nhck11.net