You are on page 1of 2

TEKS UCAPAN SEMPENA PERHIMPUNAN MINGGUAN SK TAN SRI P.

RAMLEE Diminta semua rakan-rakan luruskan barisan, tangan di atas bahu2x ..Jatuhkan tangan Diminta semua murid dan guru-guru bersedia untuk menyanyikan 3 buah lagu dengan iringan muzik. Semua murid diminta bersedia, tegakkan diri dan hormat pada lagu yang dinyanyikan. dan salam sejahtera Yang berusaha, Hajjah Arifah Binti riffin, Guru Besar SK Tan Sri P.Ramlee. Yang berusaha barisan penolong-penolong kanan SK Tan Sri P.Ramlee Yang dikasihi barisan guru-guru SK Tan Sri P.Ramlee dan seterusnya rakan-rakan yang dihormati sekelian. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat ilahi kerana dengan limpah kurnianya dapat kita berada di perhimpunan pada pagi yang mulia ini. Dengan Tema ______________________________________ Untuk memberkati majlis kita pada pagi ini, majlis menjemput rakan murid, ________________ untuk memimpin bacaan doa. MAjlis mempersilakan. Terima kasih kepada ________________________ atas bacaab doa dan ikrar sebentar tadi. Up.. Bahawasanya kami rakyat Malaysia berikrar : Kepercayaan kepada Tuhan Kesetiaan kepada Raja dan Negara Keluhuran perlembagaan Kedaulatan undang-undang Kesopanan dan kesusilaan.up Diminta semua murid dalam keadaan senang diri, tangan di belakang Bagi memulakan majlis kita pada pagi ini, majlis mempersilakan Guru Bertugas pada minggu lepas __________________________________ untuk membuat laporan. Majlis mempersilakan. Bagi meneruskan perhimpunan pada pagi ini, Majlis mejemput wakil guru bertugas ______________________ untuk menyampaikan ucapan. Majlis mempersilakan. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada ___________________________ atas pesanan dan nasihat sebentar tadi. Diharapkan kita semua dapat mematuhinya. Majlis mempersilakan ___________________________ ___ untuk persembahan pada pagi ini.(jika ada) Majlis mengucapkan ribuan terima kasih di atas persembahan tadi. (jika ada) Majlis seterusnya mempersilakan _________________________ Penolong Kanan 1 / HEM / koko untuk menyampaikan ucapan. Majlis dengan segala hormatnya dijemput. Majlis merakamkan ribuan terima kasih kepada ______________________ di atas ucapan sebentar tadi. Moga kita semua mendapat panduan dan perhatian. Akhir sekali majlis mempersilakan Tuan Guru Besar untuk menyampaikan ucapan. Majlis mempersilakan.