You are on page 1of 22
Vodič za otvaranje samoposlužne praonice

Vodič za otvaranje samoposlužne praonice

Vodič za otvaranje samoposlužne praonice
Vodič za otvaranje samoposlužne praonice

ulaGanje u samoposlužnu praonicu

Ukoliko ste u potrazi za pravom prilikom za investiranje, možda je ključ upravo u vašim rukama. Ulazak u poduzetništvo - u pravi oblik poduzetništva - predstavlja održiv dodatak tradicionalnim metodama investiranja.

K ljuč je u pronalasku prave poslovne prilike - a to je ono što će vam ovaj vodič pred- staviti. Pružit ćemo vam pregled poslovne prilike zvane samoposlužna praonica i njen potencijalni povrat na investiciju, kao niz

drugih razloga zašto je uključiti u svoju investicijsku strategiju.

Zašto uložiti u samoposlužnu praonicu rublja? Razlo- ga je mnogo, a profitablinost je na samom vrhu. Tu su još i minimalni troškovi radne snage, relativno niska početna investicija, otpornost na recesiju, minimalni fiksni troškovi i jednostavno vođenje posla koje zahti- jeva vrlo malo vašeg vremena. Uz to, radi se o poslu koji funkcionira po principu “usluga za gotovinu” - nema nenaplaćenih potraživanja ni odgoda plaćanja. Stoga, odvojite malo vremena kako biste saznali više o prednostima ulaganja u samoposlužne praonice.

Samo u sjevernoj Americi postoji preko 34.000 sa- moposlužnih praonica koje generiraju oko 8 milijardi dolara u maloprodaji i koristi ih oko 30 milijuna lju-

dolara u maloprodaji i koristi ih oko 30 milijuna lju- “Možda Vaša idealna prilika nije u

“Možda Vaša idealna prilika nije u dionicama, obveznicama ili nekretninama - već u Vašem

vlastitom poslu san.”

slijedite svoj

Forbes Magazine

di. osobama koje imaju interes za vođenje vlastite tvrtke, samoposlužne praonice pružaju izvanredne prednosti. U krajnjoj liniji - svi peru rublje, svatko od nas koristi ili vlastitu perilicu i sušilicu ili tuđu.

Ukoliko ste vlasnik stana, vjerojatno posjedujete vla- stitu perilicu, ali uvijek će vam biti zgodnije oprati velike predmete, poput pokrivača, u profesionalnoj perilici. Ukoliko ste student, vjerojatno nosite ru- blje u praonicu u blizini studentskog doma. Ukoliko ste podstanar, ponekad perilica koju imate u stanu nije najučinkovitija. Ukoliko ste daleko od kuće, na poslovnom putu ili odmoru, često ćete poželjeti sa- moposlužnu praonicu u blizini.

Samoposlužne praonice služe ljudima koji trebaju pri- vremeno iznajmiti opremu za pranje rublja. Ljudi će koristiti vašu praonicu kada nemaju pristup vlastitoj perilici ili njihova perilica nema dovoljan kapacitet. Cijena pranja koju plaćaju nadoknađuje vaše troš- kove - najam, režije, eventualno zaposlenike i druge troškove te na kraju profit. Ponekad će se korisnici

vodič za otvaranje samoposlužne praonice

2

odlučiti za vašu uslugu jer trebaju veći kapacitet pe- rilice. dok kućanstva najčešće imaju pristup jednoj perilici i ponekad sušilici, samoposlužna praonica ima ih nekoliko. Koristeći visokoučinkovite profesionalne strojeve, mogu uštedjeti veliku količinu vremena.

Prilika za vas

dakle, želite maksimalizirati povrat na vašu investiciju u samoposlužnu praonicu?

1) Odaberite dobru lokaciju

a) u gusto naseljenom području

b) s jednostavnim pristupom

c) osiguranim parkingom

d) povoljnom cijenom najma

2) Konzultirajte se s kvalitetnim dobavljačem opreme:

a) kontaktirajte isključivo provjerene tvrtke koje su

voljne s vama podijeliti iskustva s prijašnjim klijentima

b) obratite pozornost na vrijeme koje je dobavljač

proveo u tom poslu i dobro ga upoznajte

c) poslušajte savjete distributera i nemojte tražiti

prečace pri instalaciji opreme

d) učite iz pogrešaka vašeg dobavljača kako biste

izbjegli vlastite

3) Koristite isključivo suvremenu opremu kako biste:

a) uštedjeli vodu

b) uštedjeli električnu energiju

c) uštedjeli plin

d) skratili ciklus pranja i time povećali broj korisnika

e) povećali mogućnosti privlačenja novih korisnika

f) koristili sistem plaćanja karticama i ostvarili veći

profit

sistem plaćanja karticama i ostvarili veći profit Kako bi vaša praonica bila uspješna, trebate se po-

Kako bi vaša praonica bila uspješna, trebate se po- brinuti da funkcionira što brže i efikasnije. olakšajte potencijalnim korisnicima da je pronađu, osigurajte im parking i jednostavan pristup strojevima. osigu- rajte da strojevi u svakom trenutku budu u funkciji i pojednostavite način plaćanja kovanicama, papir- natim novcem ili karticom. Pozicionirajte perilice velikog kapaciteta bliže ulaznim vratima, a sušilice uz vanjske zidove. Uvijek imajte spremna kolica za rublje i prostrane površine za slaganje rublja. Ključ uspjeha je u učinkovitom, kontinuiranom stvaranju zadovoljnih kupaca.

Prednosti vođenja samoposlužne praonice rublja

i ndustrija samoposlužnih praonica pruža mnoge operativne prednosti osobama koje žele biti vla- snici male tvrtke. Povijesno gledano, ostala je ne- okrznuta kroz razdoblja recesije i kontinuirano raste paralelno s rastom populacije. Budući da se usluge plaćaju u gotovini, u trenutku i na mjestu korištenja usluge, nema nenaplaćenih potraživanja. Premda samoposlužna praonica iziskuje određenu inicijalnu investiciju, vođenje praonice nije radno intenzivno pa tako ni trošak radne snage nije visok. Strojevi obav- ljaju sav posao i nikada ne kasne.

Ulaganje u praonicu:

često postavljana pitanja

1. Je li samoposlužna praonica pametna investicija?

Jest, posebno u današnjim ekonomskim uvjetima. Poslovanje se odvija po principu‘usluga za gotovinu’ niskog je radnog intenziteta, otporno na recesiju. Mnogi vlasnici uspijevaju vratiti početnu investiciju u vrlo kratkom vremenskom periodu. osim toga, radi se o poslu s vrlo malo inventara i nenaplaćenih potraživanja oko kojih treba brinuti. U praonice ru- blja u svijetu investiraju različiti tipovi ljudi. Radi se

vodič za otvaranje samoposlužne praonice

3

o‘zdravorazumskom’poslu koji zahtijeva minimalan nadzor. Ne morate biti fizički prisutni u praonici cijelo vrijeme i ne morate se odreći svoje trenutne profesije i povezanih izvora prihoda.

U usporedbi s mnogim drugim start-up tvrtkama,

otvaranje samoposlužne relativno je jednostavno za poduzetnike početnike. Potreban početni kapi- tal na razumnoj je razini, a manje praonice imaju minimalne zahtjeve za radnom snagom, obzirom da korisnici obavljaju veći dio posla i nema kvarljive robe. osim očitog izvora prihoda od perilica i sušilica na kovanice, odnosno kartice, dodatne usluge (kao pranje i slaganje rublja, kemijsko čišćenje, krojački popravci te automati za kavu i grickalice) također mogu generirati prihode.

2. Zašto uložiti u samoposlužnu praonicu?

Praonica je pametna investicija za osobe koje traže poslovnu priliku s izvrsnim povratom na investici- ju. Ne postoji inventar ni nenaplaćena potraživanja oko kojih je potrebno brinuti. dodatne usluge poput slaganja rublja ili aparata za kavu mogu dodatno povećati profit.

3. Tko treba uložiti u samoposlužnu

praonicu?

Budući da se radi o jednostavnom, zdravorazumskom poslu, s vitalnom uslugom koja je potrebna svima i zahtijeva minimalno ulaganje rada, svatko, pa čak i umirovljenici, može uložiti u praonicu.

4. Jesu li mi potrebne specijalne vještine za

ulaganje u praonicu?

Upravljanje samoposlužnom praonicom relativno

je jednostavno i ne zahtijeva nikakve specijalizira-

ne vještine. Najvažniji faktori uspjeha su motivacija, ustrajnost i dobro opremljena praonica na dobro odabranoj lokaciji.

5. Kolika je očekivana zarada?

Uspjeh bilo kojeg posla, pa tako i ovog, ovisi o kvaliteti upravljanja. Neki od najvažnijih faktora uspjeha u

upravljanja. Neki od najvažnijih faktora uspjeha u ovom konkretnom slučaju uključuju lokaciju, veličinu

ovom konkretnom slučaju uključuju lokaciju, veličinu praonice, miks dostupne opreme, radno vrijeme i marketinšku strategiju.

6. Na koji način lokacija utječe na uspjeh

samoposlužne praonice?

Lokacija je jedan od najvažnijih faktora uspjeha pra- onice. Praonica mora biti locirana na prometnom, gusto naseljenom području, mora postojati jedno- stavan pristup i osiguran parking.

7. Može li vam distributer opreme pomoći u

pronalaženju idealne lokacije?

da. Među uslugama koje nudi Laundry Systems je i evaluacija potencijalnih lokacija, dizajn praonice i savjetovanje u nabavi opreme.

8. Kako izgleda proces opremanja praonice?

Stručnjaci Laundry Systemsa pomoći će vam u odabi- ru idealne lokacije, preporučiti vam miks opreme koji će rezultirati maksimalnim profitom po četvornom metru na danoj lokaciji i kreirati optimalan tlocrt praonice. Nakon rješavanja potrebnih instalacija i eventualnih arhitektonskih preinaka, slijedi instalacija opreme.

9. Kolike režijske troškove mogu očekivati?

Profesionalne perilice u praonicama energetski su učinkovite i dizajnirane za čestu uporabu. Režijski troškovi obično se kreću između 15 i 20% mjesečnih prihoda, ovisno o nizu faktora.

10. Kakve perilice, odnosno sušilice rublja nabaviti?

Korisnici uglavnom posjećuju samoposlužne praoni- ce jer sami ne posjeduju adekvatne strojeve za pranje ili ih nemaju uopće. Stoga je kvalitetna oprema prao- nice jedan od najvažnijih faktora njenog uspjeha na tržištu. Korisnici moraju biti zadovoljniji rezultatima pranja u praonici nego onima koje dobivaju sa svojom kućnom perilicom. Zato je potrebno instalirati kva- litetne i trajne strojeve čije performanse nadmašuju kućne perilice i sušilice rublja. Budući da profesional-

vodič za otvaranje samoposlužne praonice

4

na oprema predstavlja značajnu investiciju, pametno

je investirati u pouzdane i dugovječne strojeve koji

mogu podnijeti učestalu upotrebu.

Korisnici također vole imati mogućnost pranja pred- meta poput pokrivača i deka. idealno je ponuditi perilice koje se mogu prilagoditi korisnicima, od stu- denta sa manjom količinom rublja do velike obitelji

sa većom količinom rublja.

11. Zašto jednostavno ne instalirati kućne

perilice?

Kućne perilice nisu dobar izbor za praonicu prven- stveno zato što koriste 60% više vode i energije od profesionalnih perilica, ciklusi pranja i sušenje su do 4 puta duži i imaju prosječan vijek trajanja od sve- ga nekoliko godina jer nisu dizajnirane za učestalu uporabu u okruženju kao što je praonica. Rezultat su smanjeni profit i veći troškovi održavanja.

12. Koliko vremena iziskuje upravljanje

samoposlužnom praonicom?

U početnom stadiju poslovanja, potrebno je nešto

više vremena za učenje‘trikova zanata’i upoznavanje raznih dijelova praoničke opreme. S vremenom će broj potrebnih radnih sati znatno pasti i biti će vam

Lokacija, lokacija, lokacija

l okacija je prva stavka na listi koju je potreb-

no prekrižiti prilikom otvaranja samoposlužne

praonice. Evo što je sve potrebno uzeti u obzir:

1. Je li praonica locirana u prometnoj ulici? Kakva je

demografska struktura područja? Kakav tip korisnika će praonica privući obzirom na te faktore?

2. Za 80% korisnika, najvažniji faktor kod odabira pra-

onice je blizina lokacije. Koliko je praonica udaljena

od svojih idealnih korisnika?

3. Je li praonica dobro osvijetljena? Je li lako uočljiva

s ulice?

4. Jesu li dostupni adekvatni reklamni natpisi i je li

ih moguće postaviti?

5. Je li pristup praonici jednostavan? Postoji li pristup

za osobe s posebnim potrebama?

6. Je li dostupno besplatno parkiralište? Je li na njega

lako ući i izaći?

potrebno nekoliko sati tjedno. Upravo iz tog razloga radi se o poslu koji predstavlja idealno sporedno za-

7.

Kakve još lokalne trgovine postoje u blizini? Jesi

nimanje i izvrstan je za osobe koje žele više vremena

li

to trgovine koje mogu povećati ili smanjiti promet

posvetiti obitelji.

u

praonici?

13. Imaju li mnogi vlasnici više od jedne

praonice?

U svijetu u ovoj industriji mnogi ljudi posjeduju više praonica, a mnogi odabiru ulazak u taj posao upravo zato što njegova priroda omogućuje da lako vode više od jedne lokacije istovremeno.

omogućuje da lako vode više od jedne lokacije istovremeno. 8. Gdje je locirana najbliža konkurentska praonica?

8. Gdje je locirana najbliža konkurentska praonica?

Kakve usluge nudi i kako će utjecati na poslovanje vaše praonice?

9. Je li praonica na sigurnoj lokaciji za žene i obitelji?

10. Postoji li na danoj lokaciji potreba za uslugama

preuzimanja prljavog i dostave čistog rublja ili ke- mijskog čišćenja?

11. Jesu li zadovoljeni potrebni tehnički uvjeti kao

što su kanalizacija i ostale instalacije?

vodič za otvaranje samoposlužne praonice

5

12. Ukoliko je prostor u najmu, je li moguće dogo- voriti dugoročni najam i je li najamnina razumna? Povećeva li se najamnina kroz vrijeme i postoji li mo- gućnost obnove ugovora o najmu?

Zašto je lokacija toliko važna?

s vaka maloprodajna tvrtka treba dobru lokaciju

kako bi uspješno poslovala i svakom vlasniku

lokacija je iznimno važna. Jedini način donoše-

nja prave odluke o lokaciji je evaluacija njenih pred- nosti i nedostataka. Evaluacija nije ništa drugo nego prikupljanje relevantnih informacija o potencijalnoj lokaciji praonice. Više relevantnih informacija pritom znači i bolju priliku za pronalazak izvrsne lokacije. Što sve valja uzeti u obzir?

Hoće li praonica biti locirana na ruralnom

području, u predgrađu ili u urbanom središtu?

• Hoće li se nalaziti u prodajnom centru, u zasebnoj zgradi ili prometnoj ulici?

strukturi danog područja, eventualnoj konkurenci- ji, prometu na danom području, vidljivosti zgrade i drugim trgovinama u neposrednoj blizini.

Populacija: potencijalni korisnici

Posebnu pozornost obratite na karakteristike po- tencijalnih korisnika na zadanoj lokaciji. Uzmite u obzir sljedeće:

• Kolika je ukupna populacija područja na kojem planirate marketinške aktivnosti?

• Koliki postotak te populacije su: a) najmoprimci

b) vlasnici stanova?

• Koliki postotak dane populacije su: a) samci

b) samohrani roditelji c) obitelji s dvije plaće d)

umirovljenici e) studenti?

• Kakva je struktura populacije obzirom na ukupni prihod kućanstva?

• Je li populacija stabilna, odnosno, je li se povećavala ili smanjivala tijekom proteklih

nekoliko godina?

• Ukoliko se populacija povećava, kamo se ljudi doseljavaju?

Postoji li u blizini parkiralište?

Kolika je idealna veličina praonice?

Izdaje li se mnogo građevinskih dozvola na

danom području?

Hoće li praonica imati nadzorno osoblje ili ne?

Hoće li praonica pružati i dodatne usluge kao što

Ukoliko se populacija smanjuje, iz kojeg točno

područja ljudi odlaze?

je

dostava rublja, slaganje ili glačanje?

Zašto se novi ljudi ne doseljavaju u dostupne stanove?

Potrebno je odvojiti nešto vremena za odlučivanje

o željenom tipu praonice. Nakon što ste utvrdili tip zgrade i okruženje koje želite za praonicu možete krenuti u pronalazak idealne lokacije.

Sljedeći korak u odabiru lokacije

Nakon što ste pronašli nekoliko potencijalnih loka- cija koje zadovoljavaju kriterije blizine, dostupnosti i prostranosti, vrijeme je za sljedeći korak. Počnite prikupljati informacije kako biste olakšali konačnu odluku. Radi li se o izvrsnoj lokaciji, dobroj lokaciji ili lošoj lokaciji? Prikupite podatke o demografskoj

ili lošoj lokaciji? Prikupite podatke o demografskoj Iskoristite ove informacije kako biste kreirali profil

Iskoristite ove informacije kako biste kreirali profil prosječnog korisnika.

Konkurencija: ključ uspjeha

Analizirajte konkurenciju na širem području odabrane lokacije. Vrlo je važno osobno posjetiti konkurentske praonice ukoliko postoje. Poznavanje situacije s kon- kurencijom presudno je u odlučivanju pogodnosti određene lokacije. Prilikom ‘izviđanja’ konkurencije obratite pozornost na sljedeće:

vodič za otvaranje samoposlužne praonice

6

• Tip praonice, odnosno veličina

• Tip usluga koje nudi: slaganje rublja, glačanje, dostava rublja

• Postoji li osoblje koje nadzire praonicu?

• Vrsta perilica i kapacitet

• Cijena pranja u pojedinim perilicama

• Broj dostupnih sušilica rublja

• Cijena sušenja u pojedinim sušilicama

• Postoji li dovoljan broj sušilica za najprometnija razdoblja u danu

• Mogu li korisnici platiti kovanicama, novčanicama ili žetonima

• Postoji li mogućnost da se deterđent kupuje ili postoji automatsko doziranje

• Rade li strojevi sa uređajem za samonaplatu ili djelatnik sam ukljućuje uređaje.

• Postoji li aparat za grickalice i sokove

• Postoje li neke druge pogodnosti (videoigre, TV, internet)

• Kakav je sustav osiguranja

• Je li praonica čista i uredna

• Izgleda li praonica održavana

• Izgleda li oprema moderno i novo ili zastarjelo

• Koriste li kućanske ili profesionalne uređaje

• Jesu li mnogi strojevi izvan funkcije

• Kakvi su natpisi unutar praonice

• Postoji li dovoljno površina za slaganje rublja

• Ima li dovoljno prostora za sjedenje

• Je li praonica dobro klimatizirana

• Dolaze li korisnici vlastitim automobilom, javnim prijevozom ili pješice

• Nalazi li se praonica na glavnoj cesti ili u

sporednoj ulici

• Koliko je pročelje vidljivo s ulice

• Je li praonica lako dostupna: je li smještena u

jednosmjernoj ulici, postoji li na sredini ulice trajna

barijera, mogu li korisnici jednostavno doći do parkirališta

• Nakon što izađu van, mogu li se korisnici lako uključiti u promet

• Kolika je brzina prometa oko praonice

• Kakva je regulacija prometa i kako utječe na korisnike

• Kakva je regulacija prometa i kako utječe na korisnike • Postoji li parkiralište: je li

• Postoji li parkiralište: je li dobro održavano,

osvijetljeno, ima li dovoljno parkirališnih mjesta

Kao i kod bilo kojeg maloprodajnog posla, praonica mora biti vidljiva što većem broju potencijalnih korisnika. Nekoliko faktora o kojima treba voditi računa

• je li pročelje praonice dobro vidljivo s ulice

• kolika je površina ispred same praonice (5, 10m

ili više)

• koliki postotak pročelja je ostakljen

• kakve vrste reklamnih natpisa je moguće koristiti kako bi se privuklo korisnike

Okruženje, odnosno susjedstvo može igrati veliku ulogu u uspjehu praonice. Stoga valja uzeti u obzir susjedne trgovine, barove, urede i slično:

• zahtijevaju li okolne tvrtke parkirališni prostor za svoje kupce

• djeluju li uspješno i profitabilno

• izgledaju li poslovni prostori istrošeno i prljavo

ova osnovna pitanja pomoći će vam u evaluaciji potencijalnih lokacija. Radi se o faktorima koje je potrebno razmotriti prije kretanja u sljedeću fazu osi- guravanja izvrsne lokacije. Najvažnija stvar prilikom odabira lokacije svakako je temeljito ‘odrađivanje domaće zadaće’, odnosno istraživanje. Ne bojte se postavljati mnogo pitanja u ovoj fazi, jer je odabir lokacije jedan od ključnih čimbenika uspjeha u ovom poslu. Laundry Systems može vam uvelike pomoći u procjeni lokacije, međutim, dobro je znati koje osnove trebate uzeti u obzir:

vodič za otvaranje samoposlužne praonice

7

Komunalni priključci

Na odabranoj lokaciji moraju postojati svi komunalni priključci - mogućnost spajanja na vodovod, kanali-

zaciju, električna struja ili plinski priključak. Ukoliko priključci ne postoje a moguće ih je uvesti, radi se

o trošku koji mora biti uračunat u ukupan trošak otvaranja praonice.

Vidljivost

Još jedan važan faktor je i dobro osvijetljena zgrada koja se nalazi nedaleko prometne ulice. idealno je da praonica bude na razini ulice ili iznad i ima velike prozore koji doprinose osjećaju sigurnosti korisnika.

Dostupnost

izbjegnite prometno zagušeno područje na kojem je teško ući i izaći s parkirališta. Također, treba izbjega- vati strukture koje blokiraju pogled na praonicu, kao što je raslinje ili druga zgrada u neposrednoj blizini. isto vrijedi i za susjedne tvrtke čije poslovanje nije kompatibilno s vašim.

Zasebna zgrada ili kompleks

odlučite želite li praonicu smjestiti u zasebnoj zgradi

ili u kompleksu s više tvrtki i trgovina. obje solucije

imaju određene prednosti. U samostalnoj zgradi, imati ćete veću kontrolu nad rasporedom unutar praonice, dok ćete u kompleksu poput trgovačkog centra imati više prometa u kasnijim satima i više parkirališnih mjesta, a tu je i pogodnost dugoročnog najma.

mjesta, a tu je i pogodnost dugoročnog najma. Dizajn i raspored praonice p rilikom planiranja praonice,
mjesta, a tu je i pogodnost dugoročnog najma. Dizajn i raspored praonice p rilikom planiranja praonice,

Dizajn i raspored praonice

p rilikom planiranja praonice, postoje mnogi fak-

tori koje treba uzeti u obzir kako bi se postojeći prostor iskoristio na najbolji mogući način. Pri-

likom planiranja praonice imajte na umu sljedeće:

• Iskoristite ono što imate na raspolaganju

Vodite računa o tlocrtu i strukturalnim odlikama pro- stora koje ne možete ili ne žalite mijenjati. dizajn ćete morati prilagoditi tim faktorima.

• Dodatne usluge u ponudi

Hoćete li nuditi usluge slaganja i glačanja rublja? ili možda krojačke popravke? U tom slučaju osigurajte dovoljno potrebnog prostora.

• Broj i kapacitet strojeva

• Pobrinite se da imate dovoljan broj strojeva čak i za frekventnija razdoblja kao što su vikendi

• Osigurajte i dovoljan kapacitet sušilica

• Učinkovitost protoka korisnika i brzina pranja/sušenja

Pružite korisnicima brzu i učinkovitu uslugu tako što ćete osigurati:

• velika vrata

• dovoljno kolica za rublje

• široke prolaze

• dovoljno mjesta za slaganje rublja

• Uklopite sigurnost u dizajn

dizajn praonice korisnicima mora omogućiti da se osjećaju sigurno, ali i da zaista budu sigurni u smislu udovoljavanja svim propisima o sigurnosti. To uk- ljučuje dobro osvjetljenje, dovoljno prostora i suhe podove. osigurajte sigurnosne kamere i ( )

• Drugi važni elementi:

• jednostavan pristup

• dovoljno prostora za kretanje

• kvalitetni ventili za vodu

vodič za otvaranje samoposlužne praonice

8

• osvjetljenje

• buduće proširenje prostora

• uredski prostor

• prostor za potrepštine za čišćenje

• Elementi koje treba ograničiti ili izbjeći

• previše natpisa u unutrašnjosti

• negativni natpisi sa zabranama

• previše prostora za dječju igru

• previše videoigrica - mogu odbiti majke

• Dodajte sljedeće elemente

• kreativno obojite prostor, izbjegavajte keramičke pločice

• unesite osobnost dekorativnim elementima i bilj- kama

• Generalno planiranje

• promijer ventilacije sušilice od minimalno 20cm

• svaka sušilica trebala bi imati vlastiti prekidač i vlastiti osigurač

• barem 0.60m prostora iza svake sušilice

• barem 2m prostora između redova strojeva za kretanje korisnika i kolica za rublje

• dovoljno površina za slaganje rublja (inače će ko- risnici otići drugdje)

• strojevi se pune od prednjeg dijela praonice pre- ma stražnjem

• dovoljno mjesta za odlaganje rublja ako nudite uslugu pranja, sušenja i glačanja

• aparati s pićem i grickalicama mogu generirati

dodatni prihod - osigurajte dodatne električne utičnice za njih

• uskladite kapacitet perilica i kapacitet sušilica,

idealno u omjeru 1:1

• osigurajte utičnice za telefonske linije i internet

1:1 • osigurajte utičnice za telefonske linije i internet Dizajnom do uspjeha p rije odluke o

Dizajnom do uspjeha

p rije odluke o otvaranju nove praonice i potpisi- vanja ugovora o najmu, temeljito analizirajte in- terijer. Analizirajte potencijal prostora u smislu

najvećeg broja strojeva koji se u njega mogu smjestiti i pritom broj pranja po stroju u jednom danu koji je potreban za željeni povrat investicije. Praonica treba biti dizajnirana za maksimalan profit po četvornom metru prostora. Jednom kada je tlocrt određen, mo- žete uklopiti razne pogodnosti za korisnike u tlocrt i

konfiguraciju opreme. Uzmite u obzir sljedeće:

• Ulazna vrata praonice

Načni na koji korisnici ulaze u praonicu jedan je od najvažnijih elemenata dizajna uopće. Pokušajte osi- gurati barem jedna dupla vrata ili dvoja jednostruka na svakih 20 perilica. idealna su automatska vrata jer korisnicima olakšavaju ulazak i izlazak iz praonice sa svežnjevima rublja i košarama u rukama. Mnogi vlasnici praonica primaju više pohvala zbog pogod- nosti automatskih vrata nego sve ostale karakteristike praonice.

• Planirajte prostor za disanje

Na ulazu u praonicu ostavite barem 1.5x1.5 m pra- znog prostora koji korisnicima daje priliku da se ori- jentiraju prilikom ulaska u praonicu. Tako im dajete priliku da zastanu, razgledaju prostor i odluče u kojem će smjeru krenuti bez sudaranja s drugom osobom koja pokušava učiniti to isto.

• Držite prolaze prohodnima

Adekvatan prostor u prolazima spriječit će ‘sudare’ tijekom najveće gužve u praonici. osigurajte barem 1.1 m širok prolaz zbog kolica za rublje i korisnika u invalidskim kolicima.

• Kreirajte dobar protok

Prilikom dizajniranja važno je uspostaviti dobar pro- tok između perilica, sušilica i prostora za slaganje rublja. Jedan od načina kako to postići je kreiranje

vodič za otvaranje samoposlužne praonice

9

‘otoka’ sastavljenog od nekoliko perilica okomito u odnosu na red sušilica. Površine za slaganje rublja trebale bi biti postavljene bliže sušilicama nego perili- cama. Prilikom planiranja površine stolova za slaganje rublja, zlatno je pravilo 5 četvornih metara površine na tri stroja za sušenje. Neki stolovi za slaganje dodat- no povećavaju iskoristivost prostora pomoću polica, koje mogu povećati kapacitet stola između 30 i 40%.

Odaberite iskusnog

distributera koji će

pronaći pravi miks za

vašu praonicu

• Perilice velikog kapaciteta

Perilice velikog kapaciteta preporučljivo je smjestiti što bliže ulaznim vratima praonice. Korisnici koji do- laze s velikom količinom rublja cijenit će tu pogod- nost, što će se direktno odraziti na profitu. Premda većina praonica raspolaže dovoljnim brojem strojeva za pranje, uska grla obično nastaju kod strojeva za sušenje. Pošto sušenje rublja traje nešto duže od pra- nja, zastoj u protoku korisnika obično se stvara zbog nedovoljnog broja sušilica. Ukoliko dodajete nove perilice, posebno one većeg kapaciteta, potrebno je istovremeno prilagoditi i kapacitet sušilica.

• Dizajnirajte imajući u vidu korisnika

Prilikom unutarnjeg uređenja praonice ne treba izbje- gavati korištenje živih boja ili određene tematike. Ta vrsta kreativnosti praonici će pomoći u izgradnji svojevrsnog identiteta. Jednom kada se ustali u umu korisnika, imidž, odnosno identitet praonice postaje prednost u okviru oglašavanja i ostalih promotivnih aktivnosti.

• Perilice okrenute jedna drugoj leđima iziskuju svega 0.6m prostora zbog priključaka.

leđima iziskuju svega 0.6m prostora zbog priključaka. • Ukoliko je moguće, dizajnirajte praonicu tako da pogled

• Ukoliko je moguće, dizajnirajte praonicu tako da

pogled od prednjeg do stražnjeg dijela bude potpuno

neometan. Na taj način prostor se doima otvorenijim

i sigurnijim.

• Korištenje zrcala također će stvoriti dojam otvore- nosti i prostranosti.

• Dobro odabrane keramičke pločice na podu sma-

njit će opasnost sklizanja i padova, izgledati dobro

i trajati dulje.

• Odabir opreme

Prilikom odabira opreme, pametno je konzultirati iskusnog distributera koji će vam pomoći u odabiru

pravog miksa za vašu konkretnu lokaciju. Pomoći će vam odrediti idealan broj strojeva kako biste osigurali maksimalan broj pranja i povrat na investiciju. Tako- đer, distributer vam može pomoći u planiranju pro- stora i odabiru sve opreme koju ćete možda trebati

- perilice, sušilice, uređaje za samo naplatu, automate

za deterđent i vreće za rublje, kolica za rublje, stolove za slaganje rublja, grijače za vodu i spremnike.

Tlocrt praonice ovisit će i o nacrtu zgrade u kojoj se nalazi, zidovima, položaju prozora, vrata, kanaliza- cijskih priključaka, priključaka za plin i struju, visini stropova te veličini i obliku prostorija.

• Završni detalji

ovdje spadaju sve one sitnice koje praonici pružaju

osobnost, originalnost i atmosferu. osvjetljenje je vrlo važan faktor koji utječe na osjećaj sigurnosti korisnika praonice. ono je važno jer premalo ili previše svjetlo- sti može vrlo neugodno utjecati na korisnike. Ljudi na podsvjesnoj razini itekako cijene pravu količinu

i vrstu svjetla. osvjetljenje će također imati znatan

utjecaj na doživljaj čistoće rublja kod korisnika, nakon što su ga oprali i osušili.

Ukoliko za to postoji dovoljno prostora, pametno je korisnicima omogućiti korištenje raznih automata, kao što su automati za sokove i grickalice. oni mogu predstavljati vrlo profitabilnu investiciju, osim što su dodatna pogodnost za korisnike.

vodič za otvaranje samoposlužne praonice

10

Ne zaboravite osigurati dovoljan broj kolica za rublje. otprilike polovica kolica trebala bi imati i vješalicu za odjeću. Preporučljivo je imati barem jedna kolica na svake četiri perilce.

• Dodatni savjeti koje vrijedi uzeti u obzir

iako ponekad veličinu praonice određujemo u smislu broja perilica i sušilica ili površine, drugi način odre- đivanja veličine je kapacitet rublja koje je praonica sposobna oprati u danu ili satu, mjereno u kilogra- mima. Pritom, naravno, perilice velikog kapaciteta omogućuju pranje veće količine rublja na manjem prostoru. Također, perilice naslagane jedna na drugu generiraju veći prihod po prostornom metru.

Svaka praonica imati će drugačiji raspored i dizajn koji

se temelje na miksu opreme, dostupnim uslugama i

strukturi korisnika. Konačna veličina i oblik praonice utvrđuje se tek nakon što su prikupljeni svi podaci koju omogućuju utvrđivanje ukupne količine rublja

u kilogramima koje je potrebno oprati na danom

tržištu. U konačnici, kvalitetan raspored i dizajn pra-

onice ključan je faktor kojim će se korisnici voditi u odabiru jedne praonice u odnosu na konkurentsku.

voditi u odabiru jedne praonice u odnosu na konkurentsku. MARKETING SAMOPOSLUŽNE PRAONICE RUBLJA Planiranje svečanog
voditi u odabiru jedne praonice u odnosu na konkurentsku. MARKETING SAMOPOSLUŽNE PRAONICE RUBLJA Planiranje svečanog

MARKETING SAMOPOSLUŽNE PRAONICE RUBLJA

Planiranje svečanog otvorenja

n e postoji bolji način privlačenja pažnje na no- vootvorenu praonicu od svečanog otvorenja. Veliki, ali i mali biznisi desetljećima su koristili

svečano otvorenje kako bi privukli tu dragocjenu ini- cijalnu bazu kupaca. Evo nekoliko jednostavnih ideja za koordiniranje svečanog otvorenja samoposlužne

praonice rublja:

• Odaberite datum

Premda svečano otvorenje može potrajati tjedni- ma, odaberite jedan dan ili vikend za održavanje

najvažnijih aktivnosti. oglasite ‘svečano otvorenje’

u novinama, na billboardima ili vanjskim natpisima na praonici.

• Rezanje vrpce

okupite važne članove lokalne zajednice i lokalne medije. Vlasnik neka prereže crvenu vrpcu velikim škarama. Prigodno ukrasite praonicu i ponudite be- splatnu hranu.

• Prijenos na radio postajama

Radijske postaje uvijek su u potrazi za prilikom za prijenos uživo i vole svečana otvorenja. Pozovite lo- kalnu radijsku postaju čija ciljana publika odgovara vašem ciljanom kupcu i ponudite nešto besplatno za slušatelje, poput besplatnog pranja ili deterdženta za rublje.

• Lokalno oglašavanje

Plasirajte oglas u besplatna izdanja novina. Lokalni tjednici obično nude vrlo povoljan oglasni prostor,

a uvijek će imati mnogo čitatelja unutar vaše ciljane

skupine korisnika. Zato su izvrsno mjesto za ogla- šavanje svečanog otvorenja, plasiranje kupona za besplatno pranje i slično kako biste naveli potenci-

jalne korisnike da dođu isprobati praonicu. Također,

vodič za otvaranje samoposlužne praonice

11

raspitajte se i o cijeni umetanja letaka u novine. Takva vrsta promocije obično je vrlo jeftina i vlasnici no- vina nerijetko će besplatno umetnuti letke ako im ih dostavite. To je izvrstan način umetanja kupona otisnutih u neonskim bojama.

• Priopćenja za lokalne publikacije

obično nije potrebno kompletno priopćenje za me- dije kako bi ste dobili besplatni medijski prostor, ponekad će i kratka obavijest poslana e-mailom biti dovoljna. Potražite svoje lokalne publikacije online i pod linkom ‘Kontakt’ pronađite e-mail adrese rele- vantnih novinara i urednika.

• Planirajte unaprijed

Svečano otvorenje moguće je održati i nakon što je praonica već otvorena za korisnike nekoliko tjedana, posebice ako je instalirana nova oprema, kako biste izbjegli nepredvidive sitne kvarove i mogući kaos u praonici punoj ljudi. iz tog razloga, svečano otvaranje uputno je isplanirati između 60 i 90 dana nakon što je praonica puštena u funkciju. Tako ćete osigurati dovoljno vremena za planiranje, ali i rješavanje even- tualnih sitnih nedostataka.

• Izvjesite reklamne natpise kako biste privukli pozornost

izložite bannere koji najavljuju svečano otvorenje, ukrasite praonicu streamerima i balonima te sve osta- lo što će privući pozornost.

• Oglašavajte, oglašavajte, oglašavajte

Uz novinske oglase, dobra je ideja poslati direktnu poštu s najavama nadolazećih događanja i popusti- ma, te podijeliti letke ukoliko direktna pošta nije dio vašeg budžeta. Ukoliko u blizini vaše praonice postoje drugi maloprodajni objekti, zamolite ih da postave letke u svoje izloge. i na kraju, svakako pošaljite pri- općenje lokalnim medijima i uključite informacije o trenutnim popustima.

medijima i uključite informacije o trenutnim popustima. • Unaprijed pripremite praonicu za dobar prvi dojam

• Unaprijed pripremite praonicu za dobar prvi dojam

Najvažnije je unaprijed osigurati da praonica besprije- korno funkcionira i da je uredna i čista. Ne zaboravite da će tijekom svečanog otvorenja u njoj biti više ljudi nego obično stoga je važno pobrinuti se da prvi do- jam ne uključuje prljave prozore i cementu prašinu.

• Osigurajte dovoljno osoblja

Na vikend otvorenja, uposlite sve djelatnike čak i ako ne očekujete veliku gužvu. dajte im zadatak da osobno pozdrave svakog korisnika i požele mu do- brodošlicu na događanje.

• Osigurajte poklone za uzvanike

Podijelite besplatnu hranu i piće, balone za djecu ili promotivne artikle s imenom vaše praonice. odr- žite tombolu ili podijelite nagrade korisnicima koji popune karticu sa svojim imenom i adresom. Karti- ce možete koristiti kako biste sastavili preliminarnu mailing listu za buduće kampanje ili kako biste pratili svoju bazu kupaca.

• Planirajte specijalne cijene

Specijalne cijene su daleko najbolji i najučinkovitiji način privlačenja novih korisnika. Ponudite im poticaj, ali pazite da ne budete previše velikodušni. Ukoliko praonica počne nuditi svoje usluge besplatno, postoji rizik da će privući isključivo korisnike koji nemaju namjeru vratiti se nakon isteka ponude. Također, re- žijski troškovi mogu nadmašiti razinu koju si možete priuštiti i dovesti do gubitka. Popust ne pranje i suše- nje tijekom određenog vremenskog perioda dobra je ideja ukoliko se držite vremenskog ograničenja. Upamtite da je svrha promocije privlačenje korisnika koji će se vraćati potaknuti ugodnim iskustvom iz vaše praonice. Ukoliko su regularne cijene razumne za uslugu koju pružate, nema razloga bojati se ukidanja specijalnih cijena određenih za svečano otvorenje.

• Planiranje svečanog ponovnog otvorenja

vodič za otvaranje samoposlužne praonice

12

Ideje za uspješnu promociju samoposlužne praonice

d obar marketing izuzetno je važan za uspjeh vaše praonice. Premda postoje mnogi isku- šani i uspješni marketinški trikovi vlasnika

samoposlužnih praonica, ovdje donosimo nekoliko

najuspješnijih.

• Promocije vezane uz vrijeme u danu ili tjednu

U svakoj praonici postoje ‘sporiji’ periodi. Kako biste povećali broj korisnika u tim periodima, razmislite

o specijalnoj cijeni tijekom određenog dijela dana

(nešto kao‘happy hour’) ili tijekom određenog dana u tjednu (nazovite to npr.‘dan umirovljenika’). Blagom korekcijom cijena tijekom inače sporih razdoblja vje- rojatno ćete povećati opseg posla. Kao dodatni začin, razmislite o posebnim događanjima kao npr. Noć samaca ili dan studenata i promovirajte ih. Uredite

praonicu u skladu s temom i ukoliko ste u moguć- nosti ponudite besplatno piće i grickalice. Svakako oglašavajte tematska događanja i obavijestite o njima lokalne medije

• Svečano otvorenje i rezanje vrpce (gore)

• Reklamni natpisi

Vanjsko oglašavanje, uključujući i reklamne natpise na izlogu praonice, billboardovi i letci i dalje ostaju popularan i relativno povoljan način da potencijalnim korisnicima date na znanje gdje se nalazite i koje usluge nudite. Pobrinite se da vaša praonica ima adekvatan vanjski natpis koji je moguće lako pročitati i raspoznati s ulice.

• Kuponi

Kuponi za‘Besplatno pranje’ili druge usluge izvrstan su način da ponukate potencijalne korisnike da ispro- baju vaše usluge po prvi put ili postojeće korisnike da se vrate. Samo malen dio kupona bit će iskorišten, a

vi ćete privući pozornost na vašu praonicu.

a vi ćete privući pozornost na vašu praonicu. • Provedite anketu Saznajte što se vašim korisnicima

• Provedite anketu

Saznajte što se vašim korisnicima sviđa, što im se ne sviđa i što žele od vas u budućnosti. Jesu li spremni izdvojiti nešto više novca za toplo pranje? ili uslugu dostave? Kemijsko čišćenje? Snack bar? Upitajte svoje korisnike što bi željeli vidjeti u vašoj praonici. Na taj način biti ćete sigurni da se brinete za njihove po- trebe i dati vam nove ideje za potencijalno izdašne izvore prihoda.

• Kartice na bušenje

Pružite korisnicima način da uštede putem kartica na bušenje koju će probušiti svaki puta kada koriste uslugu pranja. Nakon zadanog broja pranja, korisnik ostvaruje pravo na besplatno pranje. Radi se o izvr- snom načinu promicanja lojalnosti korisnika.

• Ne zaboravite postojeće kupce

Razmislite o slanju redovnog newslettera svojim naj- lojalnijim korisnicima barem jednom mjesečno, u kojem ćete im ponuditi besplatno pranje ili sušenje

i slično. Još jedan način da razveselite svoje korisnike

i podsjetite ih na vašu praonicu.

• Sportska sponzorstva i promocije

Ukoliko u vašoj lokalnoj zajednici postoji sportska momčad, sponzorstvo je izvrstan način generira- nja publiciteta i word-of-moutha (preporuka) među sportskim fanovima. Fanovi će cijeniti vaš doprinos zajednici, a ujedno ćete povećati i svijest o vašoj pra- onici i uslugama koje nudite. Svakako obavijestite i lokalne medije o sponzorstvu, uključite informaciju u sve promotivne materijale i obznanite da ste ponosni sponzor unutar same praonice.

• Kako do publiciteta

Za razliku od oglašavanja, odnosi s javnošću ne uklju- čuju plaćanje medijskog prostora. Pozitivni PR možete generirati raznim dobrotvornim događanjima.

vodič za otvaranje samoposlužne praonice

13

5 jednostavnih savjeta za oglašavanje samoposlužne praonice s ograničenim budžetom

t rebate značajne marketinške rezultate s vrlo

malo novca? Slijedi nekoliko ideja za vlasnike samoposlužnih praonica koji se žele promovi-

rati s malim marketiškim budžetom:

• Zakupite nekorišten oglasni prostor

Mnoge lokalne radio postaje i novine u zadnji tre- nutak prije tiskanja prodaju oglasni prostor uz vrlo velike popuste. Kada se približi rok izdavanja, umje- sto praznog prostora radije će plasirati vaš oglas po sniženoj cijeni. Kontaktirajte osobu zaduženu za pro- daju oglasnog prostora i raspitajte se o dostupnim popustima i last-minute prilikama.

• Svi peru rublje, stoga svima podijelite svoje posjetnice

obavezno posvuda držite rezervne posjetnice kako biste ih imali spremne u svakom trenutku. U nov- čaniku, aktovci, automobilu, u uredu, kod kuće kod ulaznih vrata. Možete ih slati u pošti, dijeliti konoba- rima i taksistima. ostavljajte ih gdje god idete, po oglasnim pločama u zgradama, studentskim domo- vima i lokalnim trgovinama. čak ih možete zataknuti za brisače automobila. Za najbolje rezultate, otisnite svoje kontakte na jednu stranu, a na drugu mali oglas ili kupon za pranje. Nikad ne znate kakve prilike mogu proizaći iz toga.

• Oglašavajte se preko svoje automatske sekretarice

Neka vaša poruka bude vezana uz vaš posao i us- luge koje pružate. Kada ljudi nazovu vašu praonicu izvan radnog vremena, to je možda jedina prilika da im kažete nešto o svojim proizvodima i uslugama. iskoristite priliku da im kažete više o vašem poslu.

• Netradicionalno oglašavanje može imati izvanredne rezultate

Ne ograničavajte oglašavanje na novine, žute stranice,

Ne ograničavajte oglašavanje na novine, žute stranice, radio i TV, posebice kada imate ograničen budžet. Premda

radio i TV, posebice kada imate ograničen budžet. Premda zahtijeva nešto više vremena, nastojte potra- žiti povoljne prilike za oglašavanje na svom području. Razmislite o oglašavanju na lokalnom fakultetu, u studentskim novinama, godišnjacima, lokalnim ča- sopisima o turizmu, oglasnim panoima i slično. Ako ste član lokalne organizacije poduzetnika, raspitajte se o mogućnostima oglašavanja na njihovim mailing listama i ostalim prilikama za oglašavanje članova. Mnoge prilike dostupne su besplatno ili uz vrlo malu naknadu.

• Razvijajte svoj posao čineći dobro za druge

donacije lokalnim dobrotvornim organizacijama može biti izvrstan način razvijanja poslovanja. Kon- taktirajte lokalne udruge i klubove i upitajte ih jesu li voljni promovirati vaš posao u zamjenu za donaciju. Još jedna mogućnost je i da im donirate postotak zarade od korisnika koje vam upute. Na primjer, uko- liko potaknu korisnike da dođu u vašu praonicu u određenom vremenskom periodu, donirajte 20% zarade. Na drugoj strani je da upute svoje članove i lokalnu zajednicu u vašu praonicu. Veća zarada za vas znači veće donacije za njih.

Dajte im znak! Šest načina promocije praonice pomoću reklamnih natpisa

r eklamni natpisi toliko su sveprisutni da ih jedva

primjećujemo, sve dok svjesno ne tražimo i tada

ih uočavamo u prolazu. Zapravo ne shvaćamo

njihov učinak na nas i upravo su zato tako učinkovi- ti. Baš zato što su reklamni natpisi tako uobičajeni, možete pasti u iskušenje i uzeti ih zdravo za gotovo. Naravno, većina vlasnika shvaća da trebaju rekla- mni natpis, ali doživljavaju ga kao puko sredstvo identifikacije svog posla. Premda znak govori vašim korisnicima tko ste i što radite, on je i mnogo više od toga - sredstvo promocije vašeg posla. Prilikom plani- ranja natpisa, imajte u vidu da natpis nije samo način

vodič za otvaranje samoposlužne praonice

14

označavanja lokacije i identificiranja vašeg posla već i način komuniciranja imidža vaše tvrtke.

• Brandirajte praonicu oko vašeg natpisa

Kada je vaša praonica prva koja se pojavi u svijesti osobe kojoj trebaju vaše usluge, to znači da ste posti- gli“top-of-mind awareness”. Takva vrsta svijesti stvara se i pojačava ponavljanjem. Znate li da 85% vaših korisnika živi unutar 10 km od vaše praonice? Kada voze na posao, u školu ili kupovinu, proći će pored vaše lokacije 50-60 puta u mjesecu. Vaš natpis mora biti dizajniran sa svrhom da privuče njihovu pažnju svaki puta kada prođu pored praonice. Na taj način natpisi grade svijest o vašem poslu i vaš brand.

Promovirajte svoju

praonicu pomoću

reklamnih natpisa

Kako biste otišli korak dalje, pobrinite se da dizajn va- šeg natpisa bude uključen u sveukupnu marketinšku strategiju. Pobrinite se da svi marketinški materijali sadrže ime vaše praonice, vaš logo, slogan, boje. Cilj je konzistentan dizajn u natpisu, posjetnicama, print oglasima itd. Sve navedeno pridonosi lakšem prisjećanju i pomaže vam u izgradnji branda u umovima vaših korisnika.

• Koristite reklamne natpise kako biste uputili ljude prema praonici

Razmislite o mogućnostima postavljanja reklamnih natpisa izvan samog uličnoga natpisa na pročelju praonice. Postoji li mjesto u blizini vaše fizičke loka- cije na kojem se možete oglašavati? Billboardovi u zoni gradskog prijevoza često su preskupi za vlasni- ke malih tvrtki, no često su dostupne mogućnosti

vlasni- ke malih tvrtki, no često su dostupne mogućnosti oglašavanja na autobusnim postajama, telefonskim

oglašavanja na autobusnim postajama, telefonskim govornicama, kolicima u trgovačkim centrima i slično. istražite svoju lokalnu zajednicu i zabilježite mjesta na kojima se oglašavaju male tvrtke. Koristite ih kako biste brandirali svoju praonicu i privukli više korisnika.

• Postavite natpise u razini očiju uz okolne pločnike

Takozvani sandwich boardovi i drugi tipovi natpisa koji se postavljaju uz pločnike mogu biti uočljivi i izvrstan su način privlačenja pažnje i promoviranja posebnih ponuda i cijena, poput popusta na određeni dan u tjednu. dostupni su različiti formati i stilovi, odaberite onaj koji najbolje funkcionira za vas i posti- že najbolje marketinške rezultate. opcija slična ovoj je postavljanje samostojećeg natpisa uz pločnik ili uz cestu pored vaše praonice ili na uglove ulica u va- šem bloku zgrada kako biste usmjerili ljude u vašem pravcu. Samo se pobrinite za sve potrebne dozvole.

• Iskoristite svoj automobil ili dostavno vozilo

Na taj način možete se promovirati svaki puta kada parkirate na frekventnom mjestu ili vozite gradom. Razmislite o postavljanju bannera na automobil koji ćete parkirati na uočljivom mjestu. Također možete svoju poruku otisnuti na karton veličine vjetrobran- skog stakla i koristiti ga kao zaštitu od sunca. U sva- kom slučaju, poruka mora biti velika, uočljiva i kratka kako bi bila čitlljiva vozačima u prolazu. Nešto skuplja opcija je postavljanje promotivnih naljepnica na au- tomobil, čime se automobil pretvara u trajni mobilni billboard. To je izvrstan način redovite, kontinuirane promocije.

• Postavite DA natpise

Kako biste promovirali praonicu već postojećim ko- risnicima i izgradili lojalnost i podigli zadovoljstvo korisnika, razmislite o pretvaranju obično negativnih natpisa poput “Nema reklamacija” ili “Ne primamo kreditne kartice” u pozitivnije natpise poput “ da, uvažavamo reklamacije u roku 90 dana” ili “da, Vaše zadovoljstvo je zajamčeno”. To će dovesti do velike

vodič za otvaranje samoposlužne praonice

15

razlike u načinu na koji vas vaši korisnici doživljavaju.

• Promovirajte se internim natpisima

Svakako promovirajte različite dodatne usluge koje

imate na raspolaganju korisnicima koji se već nalaze

u praonici, kao na primjer slaganje rublja, aparat s

kavom i slično. U tom trenutku već imate odrađen teži dio marketinškog posla i vrijeme je da korisnicima kažete što im još nudite.

Na kraju, ne bojte se uložiti u kvalitetne promotivne natpise, jer će vam se investicija vjerojatno vratiti višestruko. dobro dizajniran i uočljiv natpis može dovesti do značajnog povećanja profita.

Marketing direktnom poštom

e vo nekoliko korisnih savjeta kako poboljšati marketing putem direktne pošte:

• Direktna pošta kao način oglašavanja visoko je na

listi uspješnih metoda, zajedno sa žutim stranicama,

stručnim časopisima i letcima.

• Direktna pošta visoko je selektivna i omogućava

jednostavno ciljanje određenog tržišnog segmenta

ili lokalnog područja. Vi kontrolirate poruku, količinu

poslanih primjeraka, datum slanja i slično i možete

ih prilagođavati prema potrebi.

• Za najbolje rezultate, potaknite potencijalne kupce

na trenutačnu akciju. Ponudite specijalnu promociju

ili besplatno pranje.

• Umjesto klasičnih omotnica, razmislite o razgledni-

cama. Mnogi ljudi neće otvoriti omotnicu od tvrtke koju ne prepoznaju. Kako biste izbjegli koš za smeće i naveli primatelja da pogleda vašu ponudu koristite

razglednice.

primatelja da pogleda vašu ponudu koristite razglednice. • Ako se ipak odlučite za omotnice, pokušajte ih

• Ako se ipak odlučite za omotnice, pokušajte ih

adresirati rukom i koristite klasične poštanske mar-

ke. ovakav osobni pristup može znatno unaprijediti rezultate.

• Iako će kod većine kampanja 3 do 4% primatelja

odgovoriti na vašu poruku, dobra je ideja da ih vaši prodajni predstavnici kontaktiraju naknadno, idealno unutar dva tjedna.

• Pitate se kako doći do relevantnih adresa? Posto-

je razni izvori. Počnite sa svojom bazom postojećih korisnika jer još uvijek morate zadržati svoj brand u njihovim umovima. Razne tvrtke prodaju liste adresa, ali prilikom kupnje svakako provjerite njihovo pravo korištenja istih i možete li listu koristiti jednokratno ili u više navrata. Kada god je to moguće, pokušajte dobiti i brojeve telefona, osobna imena i e-mail adre- se. Ponekad se ove kategorije dodatno naplaćuju, ali dodatne informacije mogu vam pomoći u boljem targetiranju u naknadnom kontaktiranju primatelja nakon kampanje.

• Ne zaboravite uklopiti direktnu poštu u redovito

oglašavanje i povezati je sa specijalnim događanjima koje organizirate.

• Planirajte unaprijed. Bez obzira radite li kampanju

sami ili koristite usluge grafičkog dizajnera ostavite dovoljno vremena za copywriting i grafički dizajn. Ne očekujte da će sve biti izvedeno preko noći.

• Svakako uključite sve svoje kontakt podatke - adresu,

broj telefona i web stranicu. Navedeno može zvučati očito, međutim takve detalje vrlo je lako previdjeti i primatelj ostaje bez načina da stupi u kontakt s vama.

vodič za otvaranje samoposlužne praonice

16

Kako napisati priopćenje za medije

p isanje objave za medije koja će privući pažnju

novinara ključno je u osiguravanju besplatnog

medijskog prostora za vašu tvrtku. Evo nekoliko

osnovnih savjeta:

• Neka priopćenje bude kratko i jednostavno

Preopširno priopćenje ima vrlo male šanse da bude objavljeno. ograničite se na jednu do dvije stranice i koristite najjednostavniji mogući vokabular.

• Uključite efektan naslov

Naslov treba centrirati na sredini i font mora biti nešto veći od ostatka teksta. Na kraju priopćenja uključite “###”, također centrirano, kako biste naznačili kraj teksta.

prošao ili se tek treba dogoditi kroz neko vrijeme. Urednici žele informacije o aktualnim događanjima.

• Priopćenje mora biti o specijanom

događaju ili događanjima koji će zanimati javnost

Nikada ne šaljite priopćenje strukturirano oko osob- nog mišljenja o tome kako je vaša praonica najbolja u gradu. Prikladne teme uključuju specijalne promocije, sponzorstva i slično ili priopćenje s fotografijama s nedavno održanog događanja.

• Prvo navedite najvažnije informacije, zatim ostale

Na taj način urednik može lako skratiti priopćenje ukoliko je to potrebno, a najvažniji podaci će biti uključeni u članak.

• Uvijek uključite i vizualni element

Distribucija e-mailom je najbolja opcija

Bez obzira radi li se o fotografiji ili vašem logotipu,

digitalno doba rijetki će mediji uzeti u obzir tiskano priopćenje. Prikupite e-mail adrese relevantinih no- vinara i urednika i imati ćete mnogo bolje rezultate.

U

pružite novinarima i vizualni moment. Radi se o be- splatnom medijskom prostoru za vašu tvrtku i poma- že samom priopćenju kao i novinskom članku koji se iz njega generira. Prilikom slanja fotografije svakako

Prvo navedite najvažnije podatke

uključite i opis te imena osoba na fotografiji.

U

prvom paragrafu odgovorite na sljedećih 5 pitanja:

tko, što, gdje, kada i zašto. Svakako uključite i svoje

kontakt podatke.

• Cilj je priopćenje učiniti što zanimljivijim čitatelju

Za najbolje rezultate, prilikom pisanja ciljajte na naj- širu moguću publiku.

• Dvaput provjerite priopćenje kako biste uočili pravopisne i činjenične pogreške

Što profesionalnije izgleda, to je veća vjerojatnost da će ga objaviti. Ukoliko priopćenje zahtijeva veće preinake prije tiska, mali su izgledi da ćete dobiti medijski prostor.

• Uključite samo svježe informacije

Nikada ne šaljite priopćenje o događaju koji je već

Nikada ne šaljite priopćenje o događaju koji je već • Budite redoviti u slanju priopćenja Što

• Budite redoviti u slanju priopćenja

Što češće komunicirate s medijima putem priopćenja, veća je vjerojatnost da će biti objavljena.

• Nemojte se obeshrabriti ukoliko vaše priopćenje nije odmah objavljeno

Publikacije pripremaju sadržaj za objavljivanje tjedni- ma unaprijed, stoga može izaći i nekoliko izdanja prije objave vašeg priopćenja. Upravo iz tog razloga važno je planirati unaprijed, pogotovo kada najavljujete na- dolazeće događanje. Svakako pošaljite priopćenje 2-3 mjeseca unaprijed kako bi bilo objavljeno na vrijeme.

Priopćenja za medije i općenito izgradnja odnosa s novinarima i urednicima zahtijeva mnogo vremena, ali mogu rezultirati ogromnim publicitetom za vašu tvrtku ako u njih dovoljno ulažete.

vodič za otvaranje samoposlužne praonice

17

Oglašavanje u tisku i žutim stranicama

t ražite način da svoje oglašavanje u tisku učinite uspješnijim? Evo nekoliko savjeta za planiranje i pripremu oglasa za tisak i žute stranice.

• Planirajte unaprijed

Mnoge publikacije traže da im dostavite grafičku pripremu tjednima, pa čak i mjesecima unaprijed. Raspitajte se o ključnim datumima kako biste imali dovoljno vremena za pripremu materijala.

• Žute stranice danas su više od imenika

U digitalno doba sve manje ljudi koristi žute stranice i umjesto toga traže telefonske brojeve i proizvode online. Svakako se raspitajte o pozicioniranju na onli- ne žutim stranicama jer to obično uključuje tek nešto višu cijenu, a može imati odlične rezultate.

• Odaberite snažnu fotografiju

Kod tiskanih oglasa, čitatelji provedu oko 65% vreme- na koncentrirani na vizualni element oglasa, odnosno fotografiju ili ilustraciju, a preostalih 35% na tekst. Kako biste privukli pažnju odaberite snažnu sliku koja “iskače” sa stranice.

• Kreirajte naslov koji plijeni pažnju, a ne uključuje ime vaše praonice

dok ste vi upoznati s vašim imenom i ponosni na njega, postoji velika vjerojatnost da mnogi potenci- jalni korisnici na vašem lokalnom području nemaju pojma tko ste. dakle, korištenje imena praonice kao naslova neće imati baš nikakav učinak. Umjesto toga, odaberite naslov koji se odnosi na vaše proizvode, odnosno usluge - to je ono što čitatelji traže. Vaše ime će saznati nakon što pročitaju oglas.

• Potaknite čitatelje da vas nazovu ili pošalju e-mail i pružite im potrebne informacije

Jedan od najvažnijih koncepata u oglašavanju zove se “call to action” ili “poziv na djelovanje”, što zapra- vo znači poziv čitatelju da djeluje trenutačno i da

vo znači poziv čitatelju da djeluje trenutačno i da vas kontaktira. Mnogi oglašivači jednostavno pret-

vas kontaktira. Mnogi oglašivači jednostavno pret- postavljaju da će se to dogoditi samo zato što su objavili oglas. Međutim, morate im pružiti razlog da vas kontaktiraju. Usmjerite potencijalne korisnike u pravom smjeru pozivom da vas nazovu ili svrate do praonice. Mnogo je vjerojatnije da će to učiniti ako znaju odakle krenuti, stoga im olakšajte pozivom na akciju. ovo je posebno važno za nove korisnike, odnosno ljude koji još nisu bili u doticaju s vašom praonicom. oni su posebno podložni neodlučnosti te im morate reći zašto i kako da vas kontaktiraju.

• Ne zaboravite uključiti svoj broj i e-mail adresu u oglas

• Pregovarajte o pozicioniranju oglasa

• Kada morate štedjeti, ne štedite na broju ili veličini oglasa, već na bojama

iako su oglasi u boji definitivno uočljiviji, mnogo su skuplji. oglasi u boji obično ne postižu bolje rezultate od crno-bijelih, pa razmislite o uštedi na boji umjesto veličini ili položaju oglasa.

• Ljudi bolje reagiraju na fotografije ljudi

Fotografije same opreme izgledati će pomalo statič- no. Marketinška istraživanja pokazala su da ljudi bolje reagiraju na fotografije drugih ljudi, stoga razmislite o fotografijama vaših korisnika u praonici. Tako ćete istovremeno nagraditi lojalnost svojih korisnika i po- boljšati učinak oglasa.

• Pregovarajte o popustu na količinu

Ako u određenoj publikaciji namjeravate zakupiti nekoliko oglasa na godišnjoj razini, raspitajte se o dostupnim popustima na količinu. obično se popusti odobravaju oglašivačima koji objavljuju svoj oglas određen broj puta tijekom kalendarske godine. To je izvrstan način da se redovito pojavljujete pred potencijalnim korisnicima i istodobno uštedite novac.

vodič za otvaranje samoposlužne praonice

18

Promoviranje samoposlužne praonice među studentima

Za praonice locirane u blizini studentskih domova i fakulteta, evo nekoliko ideja za promociju studentskoj populaciji:

> Ukoliko je moguće, posjetite studentske domove u

blizini i ostavite letke i kupone za pranje ispod vrata

ili na kvake.

> izvjesite letke na oglasne ploče u i oko fakulteta i studentski domova.

> Ponudite besplatni wireless internet unutar prao-

nice i oglašavajte besplatnu uslugu studentima koji

žele odraditi dio svog posla dok peru rublje.

> Ukoliko nudite uslugu pranja/sušenja/slaganja

rublja i osiguranu uslugu dostave, razmislite o poseb- nim cijenama preuzimanja i dostave u studentskim domovima. Svakako promovirajte uslugu kao“eksklu- zivnu” ponudu za studente određenog sveučilišta.

> Razmislite o posebnom studentskom popustu

kako biste potaknuli studentsku populaciju da se vrati u vašu praonicu.

> Ukoliko je praonica locirana u blizini kampusa, raz-

mislite o tome da njen interijer uskladite sa vizualnim identitetom sveučilišta. U dizajnu interijera koristite sveučilišne boje, izvjesite postere sveučilišnih sportski timova, banere i slično. Ukoliko prodajete proizvode vezane uz pranje rublja, poput kutija ili vreća za rublje, razmislite o tome da na njih također otisnete sveu-

čilišne boje i/ili logo kao i svoj logo. Studenti često skupljaju takve predmete kao uspomene.

> organizirajte specijalna događanja za studentsku

populaciju. Ponudite besplatnu hranu ili živu glazbu.

> Privucite studente na svoju web stranicu korisnim

savjetima za pranje rublja te kuponima. Uključite i

savjetima za pranje rublja te kuponima. Uključite i posebne promocije, radno vrijeme i druge detalje koji

posebne promocije, radno vrijeme i druge detalje koji mogu biti od koristi.

> izvjesite svoj letke u toaletima studentskih domova

i drugih lokacija na kojima se kreću studenti.

> Raspitajte se o mogućnosti partnerstva s lokalnom pizzerijom i pokušajte dogovoriti da uključe vaše kupone u svoje dostave.

> oglašavjate svoju praonicu u studentskim novina-

ma, sportskim programima i godišnjacima. obično su dosta povoljni i imaju široko lokalno čitateljstvo.

> dogovorite partnerstvo s lokalnim knjižarama za distribuciju vaših kupona u njihovim knjigama.

> organizirajte događanje na temu “Kako prati rublje”

i ponudite besplatno pranje studentima koji se oda-

zovu. To je izvrstan način privlačenja novih korisnika

i izgradnje lojalnosti.

> Raspitajte se o dostupnim sponzorstvima sveučiliš-

nih događanja. Sponzorstva su uvijek izvrstan način

da se prezentirate novim korisnicima.

> Promovirajte praonicu među novim studentima.

Sveučilišta obično za njih pripremaju paket dobro- došlice s važnim informacijama i raznim kuponima za besplatne proizvode i usluge lokalnih tvrtki.

> dogovorite zajedničke promocije s drugim lokal-

nim tvrtkama koje nude usluge studentima, kao što su kafići, restorani brze hrane, barovi i noćni klubovi.

> U svojoj praonici ponudite automat s kavom i

girckalicama. Studenti vole kofein i brzu hranu. To je izvrsna dodatna usluga koju možete ponuditi i povećati prihode.

vodič za otvaranje samoposlužne praonice

19

CASE STUDY: LG LAUNDRY LOUNGE

Novi koncept samoposlužne praonice rublja

LG LAUNDRY LOUNGE Novi koncept samoposlužne praonice rublja ZABAVA + OPUŠTANJE + ENERGETSKA UČINKOVITOST t ipična

ZABAVA + OPUŠTANJE + ENERGETSKA UČINKOVITOST

t ipična samoposlužna praonica rublja nije nuž- no najugodnije mjesto za boravak. Korisnici se često žale na nedostatak mjesta za sjedenje i

opuštanje te nedostatak sadržaja kojima mogu popu- niti vrijeme dok čekaju završetak ciklusa pranja. Kroz razgovore s korisnicima, zaposlenicima i vlasnicima

praonica detektirani su najčešći nedostaci samopo- služnih praonica rublja:

1. Nedostatak sigurnog okruženja za djecu

2. Povećana sobna temperatura zbog rada sušilica

3. Nedostatak popratnih aktivnosti tijekom pranja

rublja

4. Nedovoljno prostora za odmor prilikom pranja

rublja

LG Electronics stoga je odlučio pokazati da praonica rublja može biti opuštajuće i zabavno mjesto stvo- rivši novi koncept praonice - LG Laundry Lounge. Kao suprotnost dosadnom, iritantnom i umarajućem okruženju, cilj Laundry Lounge-a bio je pružiti očara-

okruženju, cilj Laundry Lounge-a bio je pružiti očara- vajuću, ugodnu, osvježavajuću atmosferu. otvoren je u New

vajuću, ugodnu, osvježavajuću atmosferu. otvoren je u New Yorku krajem 2011. i odmah privukao veliku medijsku pozornost zbog potpuno drugačijeg pri- stupa tradicionalnoj samoposlužnoj praonici rublja.

Karakteristike Laundry Lounge-a:

1. Atraktivan, ugodan interijer

2. Besplatan Wi-Fi

3. LEd HdTV uređaji

4. Kiosk za punjenje mobilnih uređaja

5. inovativne i energetski učinkovite perilice i suši-

lice prilagođene osobama s posebnim potrebama

6. Laundry Point naplatni sistem eliminira korište-

nje žetona

7. Toalet za korisnike

8. Automatska ulazna vrata koja olakšavaju pristup

9. Površine za slaganje rublja prekrivene nehrđaju-

ćim čelikom

10. drvene, tapicirane površine za sjedenje

11. Kolica za rublje s vješalicama

12. Radno vrijeme 24x7

11. Kolica za rublje s vješalicama 12. Radno vrijeme 24x7 Laundry Lounge ponudio je potpuno novo

Laundry Lounge ponudio je potpuno novo iskustvo pranja rublja, integrirajući ključne komponente kućne atmosfere u javnu praonicu kao prostor u kojem se korisnici mogu družiti s prijateljima i upoznavati nove ljude. inovativne i energetski učinkovite LG perilice i sušilice nude spoj iznimne kvalitete čišćenja i velike uštede vode i energije, što nije samo prednost za vlasnika praonice nego i ključni element marketinga ekološki osviještenim korisnicima kojih je u današnje

vodič za otvaranje samoposlužne praonice

20

vrijeme sve više.

U usporedbi s konvencionalnim komercijalnim pe-

rilicama, perilice u Laundry Lounge-u na godišnjoj razini mogu uštedjeti 2 millijuna šalica vode, što ih

čini energetski najučinkovitijim profesionalnim pe- rilicama na tržištu. osim toga, u usporedbi s tipič- nom praonicom u kojoj samo 4% površine otpada na prostor u kojem se korisnici mogu opustiti dok čekaju kraj ciklusa pranja, u Laundry Lounge-u je za

tu namjenu izdvojeno čak 21% površine.

Sam dizajn interijera fokusiran je na optimalnu iskori-

štenost prostora, snažan vizualni identitet i povećanje vrijednosti LG branda. osnovne komponente kućne atmosfere uklopljene su u javni prostor praonice kako

bi se korisnicima pokazalo da život ne mora stati dok

peru rublje. HdTV uređaji i besplatan pristup interne-

tu dodaju element zabave i luksuza. Korisnici praonice

u nijednom se trenutku ne osjećaju odsječenima od

svijeta i svojih života.

CASE STUDY: LAUNDROMAT CAFE

od svijeta i svojih života. CASE STUDY: LAUNDROMAT CAFE s poj praktičnosti i zadovoljstva bio je

s poj praktičnosti i zadovoljstva bio je ideja koja je potakla otvaranje Laundromat Caféa u Kope- nhagenu. U šarolikom okružju crvenih svjetiljki,

crvenih separea i zidova boje kave, istovremeno mo- žete prati svoje rublje, čitati neku od 4.000 rabljenih

knjiga u prodaji i uživati u doručku, ručku ili večeri.

knjiga u prodaji i uživati u doručku, ručku ili večeri. Vlasnik Laundromat Caféa Fridrik Weisshappel Jôn-
knjiga u prodaji i uživati u doručku, ručku ili večeri. Vlasnik Laundromat Caféa Fridrik Weisshappel Jôn-

Vlasnik Laundromat Caféa Fridrik Weisshappel Jôn- ssin kaže da su stanovnici i posjetitelji Kopenhagena zavoljeli ovaj koncept jer moderan gradski život stav- lja veliki naglasak na uštedu vremena, a u njegovoj praonici-caféu posjetitelji istovremeno mogu ručati i obavljati jedan svakodnevni zadatak.

Moglo bi se reći da je postalo popularno izvoditi svoje rublje van na večeru. ova inovativna kombinacija caféa i praonice rublja briljantan je potez u susjedstvu s mladom populacijom gdje mnogi nemaju vlastiti stroj za pranje rublja.

vodič za otvaranje samoposlužne praonice

21

Bijeli Svijet d.o.o . nudi kompletan asortiman ugostiteljske opreme i opreme za praonice rublja koja

Bijeli Svijet d.o.o. nudi kompletan asortiman ugostiteljske opreme i opreme za praonice rublja koja je prilagođena potrebama profesionalnih korisnika. Nakon što razmotrimo elemente kao što su tijek rada, potrebe skladištenja, ukupnu proizvodnju kao i važeće zakonske regulative nudimo vam usluge projektiranja koje za rezultat imaju optimalnu upotrebu prostora. Također vam možemo pružiti usluge stručnog savjetovanja za izbor opreme, izgleda restorana&praonice i obuke zaposlenika.

Servis i montaža od ugradnje do održavanja, možete se osloniti na mrežu servisera koji će u što kraćem vremenu odgovoriti na Vaš poziv.

koji će u što kraćem vremenu odgovoriti na Vaš poziv. BIJELI SVIJET d.o.o. Kranjčevićeva 50 10000

BIJELI SVIJET d.o.o.

Kranjčevićeva 50

10000 Zagreb

mob: 091 8 091 091

tel: 01 309 18 70

info@bijelisvijet.hr

www.bijelisvijet.hr

vodič za otvaranje samoposlužne praonice

22