Zavisne rečenice - vježba

Odredi vrstu zavisne rečenice! Pored svake rečenice napiši njezinu vrstu. 1) Priča se da test nije bio težak. 2) Bio je to prizor da se pamti cijeloga života. 3) Filmovi nisu što su nekad bili. 4) Starac je hodao dućanom koji je bio prazan. 5) Dućan, koji je bio pun tajni, uvijek je privlačio dječaka. 6) Pokazat će nam što su priredili. 7) Zaustavili smo se jer smo se umorili. 8) Toliko su jako slušali glazbu da više nisu ništa čuli. 9) Čekali su nas iako je padala kiša.

10)Govoriš tako tiho da te gotovo ne čujem. 11)Ljudi su bili da ih nema normalnijih.
12)Da smo na vrijeme krenuli možda bismo i stigli. 13)Posjetit ću prodavaonicu u kojoj se prodavaju tajne. 14)Tko nema veliku tajnu, sigurno ovamo ne ulazi. 15)Starac je odgovorio da on prodaje tajne.

16)Nedavno smo susreli prijatelje gdje ih nismo očekivali.
17)Druge ljude procjenjujem kako najbolje znam. 18)Prijatelje smo susreli kada je pao mrak. 19)Premda ne znam zašto, sve ću naučiti. 20)Čovjek je da ga nema zanimljivijeg.

25)Bit će što mora biti. 24)Neke ljude volim više od ostalih. 35)Točno je da sutra putujemo. 36)Došlo je doba kada valja razmisliti o svemu. nema napretka. 41)Znalo se da neće biti lako. . 27)Očevi su kakvi su oduvijek bili. 31)Kada bi se svatko od nas nečeg odrekao. odlučila je ostati. 32)Glazba je da ću zaspati zbog nje. 33)Nije znao kamo svi tako žurno idu. 26)Tajna je što se o tome zna. jer se bolje razumijemo. 38)Kad bi Ivan došao u grad. 22)Cijeli se dan čuje kako ga hvale. 28)Sunce je toliko jako da se ljudi skrivaju po kućama. 37)Bio je to prizor da se pamti cijeloga života. javite se mobitelom. 40)Dječak je zamolio starca neka mu pokaže dućan.Zavisne rečenice . 39)Gdje nema sloge. išli bismo u grad. 23)Tko se zadnji smije. 30)Ukoliko kasnite. 29)Premda se nije dobro snašla. najslađe se smije.vježba 21)Najčešće izlazim da se odmorim od obaveza. svima bi bilo lakše. 34)Osjećam kako uspijevam steći povjerenje.

50)Pišem toliko da me već boli ruka. 55)Nisu više bili da ih možeš prepoznati. 49)Učimo povijest kako ne bismo ponavljali iste pogreške. mogli su poći spavati. 57)Govori se da će kiša. 52)Što dulje tražiš. 48)Dok ga svi gledaju ono neće progovoriti. 46)Učini onako kako misliš da je najbolje. 54)Koji pak uđe. izići će drugčiji. prije ćeš naći. učini nešto sa svojim vremenom.Zavisne rečenice . 44)Prolazio je kuda su i ostali prošli. 56)Starac je hodao dućanom. RJEŠENJA 1) Subjektna 2) Atributna 3) Predikatna 4) Atributna 5) Apozicijska 6) Objektna 7) Uzročna 8) Posljedična 9) Dopusna 10) Posljedična 11) Predikatna 12) Pogodbena 13) Atributna 14) Subjektna 15) Objektna 16) Mjesna . 53)Upitao je starca ima li bombona. koji je bio prazan. 43)Bit će to dan što se pamti.vježba 42)Oni su da ih boljih nema. 45)Budući da ti je dosadno. 51)Primit ćemo ih makar to nisu zaslužili. 47)Pošto se sve smirilo.

vježba 17) Načinska 18) Vremenska 19) Dopusna 20) Predikatna 21) Namjerna 22) Subjektna 23) Subjektna 24) Uzročna 25) Subjektna 26) Subjektna 27) Predikatna 28) Posljedična 29) Dopusna 30) Pogodbena 31) Pogodbena 32) Predikatna 33) Objektna 34) Objektna 35) Subjektna 36) Atributna 37) Atributna 38) Pogodbena 39) Mjesna 40) Objektna 41) Subjektna 42) Predikatna 43) Atributna 44) Mjesna 45) Uzročna 46) Načinska 47) Vremenska 48) Vremenska 49) Namjerna 50) Posljedična 51) Dopusna 52) Poredbena 53) Objektna 54) Subjektna 55) Predikatna 56) Apozicijska 57) Subjektna .Zavisne rečenice .