1. Anda perlu menjalani pengajaran berpasangan semasa praktikum.

a) Bincangkan bagaimana amalan refleksi dapat membantu anda dan rakan meningkatkan prestasi semasa praktikum. (10 markah) b) Bincangkan kelebihan penilaian rakan sekerja dalam perkembangan diri sebagai seorang guru. (10 markah) 2. Penyelidikan tindakan menyediakan suatu cara yang praktis untuk mengesan beberapa perkara yang kompleks dalam proses pengajaran dan pembelajaran. a) Buat satu analisis tentang kepentingan penyelidikan tindakan kepada guru-guru (10 markah) b) Huraikan bagaimana pelaksanaan kajian/penyelidikan tindakan dapat dibuat dengan jayanya. (10 markah).

Beliau bercadang untuk menjalankan penyelidikan tindakan. (10 markah) 5. Cikgu Aini dan rakannya telah mendapati bahawa muridnya selalu sahaja melakukan kesilapan penggunaan tanda baca sewaktu mengajar topic penulisan subjek Bahasa Melayu. a) jelaskan lima kelebihan membuat refleksi pasca praktikum (10 markah) 4. a) Terangkan lima pertimbangan yang perlu diambilkira untuk pelaksanaan penyelidikan tersebut. a) Nyatakan empat peringkat proses penyelidikan tindakan asas mengikut urutan yang betul (8 markah) b) Nyatakan empat ciri penulisan jurnal refleksi .3. (10 markah) b) Huraikan peringkat-peringkat dalam pelaksanaan kajian tersebut. Daripada pengalaman Praktikum Fasa I anda telah menyedari bahawa tugas guru bukan hanya terhad di bilik darjah tetapi memerlukan kemahiran interpersonal dan lebih fleksibel dalam menjalin hubungan dengan rakan sejawat.

a) Huraikan cara-cara Cikgu Shahida boleh menerapkan pemikiran reflektif dalam proses pengajaran dan pembelajaran. (10 markah) 7. . Cikgu Shahida mendapat pendedahan tentang pemikiran reflektif dalam kajian tindakan melalui kursus yang dihadirinya. (10 markah) b) Bincangkan langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh Cikgu Shahida dan rakanrakannya dalam melaksanakan kajian tindakan. a) Nyatakan 3 peringkat yang perlu dilalui dalam proses refleksi pedagogi b) Berikan 2 cara yang boleh dilakukan bagi meningkatkan pemikiran reflektif sesorang guru c). Beliau ingin berkongsi pengetahuan dengan pelajar-pelajar dan guru-guru di sekolahnya.yang baik (8 markah) 6. Nyatakan 4 perkara yang boleh dijadikan sebagai bidang PT.