You are on page 1of 2

S YU L LCH

THNG TIN C NHN H v tn: on th Thy Ngy sinh: 15/4/1986 a ch: Tn Tin _ Gia Lc_ Hi Dng in thoi: 01658.866.899 Email: Thuy15486@gmail.com Tnh trng hn nhn: c thn KINH NGHIM LM VIC * T thng 04/2012 n 06/2012: Lm ti cng ty TNHH MTV AD Vit cm CN Ng Quyn, Hi Dng.

- Tip nhn n hng. - Cn i k hoch nguyn ph liu cn thit dng cho sn xut. - Pht lnh sn xut, trin khai, theo di n hng. - Theo di v k thut, cht lng v tin sn xut ca xng may. - Sp xp cc n hng sao cho kp thi gian k vi khch hng. *T 8/2009 03/2012: Lm qun l kho ti cng ty TNHH AIDEN Viet Nam, KCN Nam Sch, Hi Dng.
+ Qun l lao ng trong kho m bo hiu qu cng vic. nh gi, gim st hiu qu lm vic ca tng ngi. + Lin lc vi khch hng mi khi c s thay i v hng ha. + Xc nhn vi khch hng mi khi c s thay i v hng ha.

+ Qun l vic nhp, xut, tn, s lng thc t ca hng ha trong kho. Lm kim k v bo co kim k ln cp trn. Qun l kho thnh phm v nguyn vt liu ph + Tnh k hoch NVL ph cn thit cho sn xut, theo di hn s dng + Cc vn bn bo co cui thng. + Hng ngy i chiu , kim tra li Invoice, packinglist vi s lng thnh phm xut, s thng l. + Lu tr ti liu nm c, to cc file s dng cho nm mi HC VN Nm 20052008 Nm 2006 Nm 2009 Tt nghip Cao ng Kinh t_ K thut Hi Dng. Chuyn nghnh Tin_K ton Chng ch tin hc vn phng, trnh C Hc thm Ting Anh giao tip.

K NNG

S dng thnh tho Microsoft Word, Excel, Powerpoint. Kh nng lm vic di p lc cng vic, c trch nhim cng vic cao, sn sng lm thm gi khi c yu cu. Chm ch , bit t chc sp xp cng vic v tinh thn trch nhim D dng thch nghi vi mi trng mi.