You are on page 1of 16

Drums

1,1-

-2

3x
..J\

..

I J .L.L

Keyboard comp 2nd & 3rd x only

..

G7

Gsus

..

Gsus

5 (9) 13

..

--

--

-'I

Il V;J}

15 (33)

..

t.

.
.

.-

G7 sus

G7

G7 sus

G7

G7 sus

.-

G7

G7 sus
21 (39)

G7

19 (37)

,.......,

..

C7 sus

C7 sus

Bb7sus

C7

Bb7sus

C7

25 (43)

23 J41)
!

C7 sus

Bb7sus

C7

Am7#5

27 (45)

Dm7#5

G7 sus
29

G7 sus

l.G7
30

32

...

. - I ".I

.
51
8.1

ti"
...,.....--.."
....L...--

...

...

...

SWIGHT EIGHTHS
to.
E~13

53

Am7'5 Dm7#5

'i"

59

57

.
@

G7sus

G7

,.....,

Ig
Solo
G7sus
61

G7

67

C7

C7 sus
73

G7

G7sus

.......,

63

65

m7sus

C7 sus
69

C7

B~7sus

Am7#5Dm7#5G7sus
75

71

70

272

G7

'i"

E~13
77

Am7#5 Dm7#5
81

D.S. al Coda
(No repeats on D.S.)

G7sus

'i"

G7

G7 sus

G7

Fill

.Coda
Dm7#5

.
!.

*1T -.

1T

-. 1T

sub.p

:>

r,

Fine

*5&

-.
=

6 string basses,

use low "D"

ff

Ern9
1 ....

Orurns
iiiiiiiiiIIIIII

-=

---=

-..

:4i

mf

Ern9
3

I~~

Melody enters
Ern9

Ern9

-=:::::::::=
A13

17

013

18

19

1.
,GB

'-"

39

ErnlI
21

20

"-"

22

--

-&

[9

13
20G

G13

GlI
41

40

f
X

4:!

..

..

- -.

- -.

..

-.

SIlTEI!NTBS

45

Solo 1st x only

'i

Ell
65

'i

D.S. al Coda
(No repeats on D.S.)
67

68

'i

Fsus

.Coda

'i

Fsus

Gsus
>-

*5 & 6 string basses


use Iow "D".
*-.

F/E

DII

=J

.P

Intro

L.

..

..

..

..

..

..

Keyboard comp

F7

mi'

"

:>

..

..

..

"""""'"

F7

.
I!J

..

.,

.
~

Organ melody begins

F7

. .

. .

11

lO

12

..

z.
mi'
13

m7

F7

C7

F7

..

17

...

F7

21

...

25

F7

BP

.
---.

.
---.

z.

..

..

8.1

to -$Ab13

Ab13

m13

C7

;J

I-

IhJ

J'

32/

G'"
/

IlI

nocI{SUUFFLE
F7

33

,.

..

..

..

..

F7

37
L.'.

..

mf
Bb7
41
......

F7

""

..

C7

'"1

F7

Bb7

45

I I

z.

49
---.
..

F7

..

..

..

..

Fill

\
Solo section 4x

Fl3

53 (65)

Il

f
..--r-

(crescendowitheachrepeat)
Fl3

57 (69)Bbl3
"_

77

Cl3
61 (73)

[ill

..

Bbl3

I I

...

/ -

:>

D.S. al Coda

..

..

Fl3

F7

-$-Coda
Ab7

'"1

F7

!.-;
Fine

z.

Il()(~K111\IJA))
Aadd9

C#m7#5

D
2

C#m7#5

D/E

D/E

Dad~

Aadd9
3

D
4

C#m7#5

Dad~

C#m7#5

7 (16)

5 (14
..

to-$-

D/E

Bm7

C#m7

F#m7

9 (18)

AlG G7

Aadd9

D/E
[

IO (19)

l.
Aadd9
12

C#m7#5

..

[!J

..

13

D/E

Dadd9

Bm7
24

-'

D/E

F#m7

Il add9

22

C#m7

23

..

"-" .

G/A

D9

25

26

C#m7#5

..

...

Abm7
27

Bm7
28

C#m7#5

D/E

Dadd9

D.5. al C~
E

ItocKBALIAD

-$-Coda
Aadd9
38

Aadd9
37

C#m7#5

Dad~
39

D/E

..

42

40

Aadd9

"

IJ.

..

"H

C#m7#5

-----

Dad

D/E

rito

Aadd9
1"':\
,

Fine

IA'I'IN
Intro
Drums

lo.

..

m7

r.

Bmn5

4 I

r. p
X

Dm9

..

Keyboardsenter
Dm9

r.

A 7 #5 # 9

Dm9

mm13

Bm7#5

Am7#5

9 (17)
..

F/G

G13

1.
Emll

B~maj7IC

A7#5#9

13 (21)
i"
..

24

2.
Emll

[!)
A7#5#9

m13

Dm7

A7#5#9

25

G13

Bm7#5

28

Amaj7 1m

A13#ll

Gm9

Gmaj9/A

30

--

to-$-

Eb13#ll

32 .

Dm9

..

Bmn5

m13

Dm9

A7#5#9

Bm7#5

33

fEt=
mp

B13

Am7#5

F/G

G13

E7 #5#9

Dm

A7#5#9

36
!-:

-".

'-'"

-"..

-"'77

IATIN

40

'"

r'

19 Solo section (Bass simile)


I

Dm9

Dm9

Bmn5

mB

G13

mmaj7IC

41

A7#5#9

Bm9#5
r

mm13

F/G

Am7#5

1.
Emll

2.
Em9

A7#5#9

A7#5#9

..

4x
BH3

7 #5

Dm9

# 9

.
..

4.
G13

1.,2.,3.
Dm9

-t

vr'

..

mB

..

1;1.'

.'.'

I
cresco

mf
Bm7#5

Abmaj7/m

G13

Dm9

A7#5#9

'-' I

'-'

D.S. al Coda
(Repeats are good)

Gm9

Ab13#1l

Eb13#l1

Gmaj9/A

.
cresco

-$-Coda
mB

Bm7#5

Abmaj71m

Ab13#l1

G13

Dm9

A7#5#9
'-"'

'--"

cresco

Gm9

'""'"

Eb13#l1 1";\

Gmaj9/A

Fine

Jazz Swing Feel


Gm?

Amn5

Gm?

D? #5#9

Eb13#l1
4

D? #5#9

Gm?

'--"

"--'

mp

..

Gm?

Amn5

D?#5#9

Gm?

'-'

Amn5
8

A#l1

Gm?

'-'

'-'

"Two-beat feel"

13

Am?

Gm?

Gm?

..

Cm?

Cm?

Gm?

Gm?

'-'

Gm?

Am?#5

E?#5#9

'-'

'-'

'-'

21

Gm?

Gm?

D?#5#9

Am?#5

Gm?

Am?

Gm?

Gm?

m13#l1

..

'-'

25

Cm9

Bb9

Am?#5

A13#l1

Gm9

E?#5#9

'-'

Am?#5

'-'

'-'

to-$-

'-'

19

..

Gm9

D?#5#9

Am?#5

/
So108

-3x

Gm

..

34 (46) 58

.
...
Wg

'-'

Fee:

36 (48) 60

STIWGUT-AUEAD.Jm

Gm9

Cm9

(E7#5#9)

37 (49) 61

Gm9

D7#5#9

Am7b5

(E7#5#9)

(Am7 ~5)

(D7b5 #9)

41 (53) 65

69

Drurns + Bass Trade 3x


Drurns Solo
Gm

.
"i

Cm9

Gm

'-'

'-'

Gm

D7#5#9

Am7b5

(E7#5#9)

- '-'

'-'

(Am7 5)

(D7b5#9)

TI-

"i

1;1

'-'/

BassSolo
Gm9

81

85

'-'

Cm9

Gm7

Gm9

Cm9

Gm7

Am7b5

"i

:::::IJ:::J
'-'

89

'-'
D7#5#9

1.2.
IGm7

Gm

---

'-'
D.S. al Coda

3.

D7#5#9 Gm9

Am7b5

Gm7

A13#l1

Gm7

"i

---$-Coda

ff

>-

>- Fine

Drums

Intro
A

1-4

5 (9)

..

:3

7 (11)

-...

~~.
13

..

17

2ndxto-$21

..

25

DrumfilI

..

l!)
45

2;#

".. .. .. ..

D
li.. r-

--- ------ --- .. .. ..

F#

Fill
48

~.
~.

.-

. . .."

ROCR 'N' Rou

F#

F#
Drum fin

51

D.S. al Coda

19
61

Guitar
F# solo 4x

(Repeat is good)

F#
63

.
..

-$-Coda

...

3x
F

1.,2.
G