You are on page 1of 3

Curs 2011-12 tutoritzada)

Codi :22823

Assignatura : Moviments socials i associacions (docncia

Titulaci, impartici i nombre de crdits:


Educaci social, optativa, segon curs, segon semestre, 4 crdits Pedagogia, optativa, segon curs, segon semestre, 4 crdits

Departament: Sociologia Professors: Rafael Merino 1. Objectius d'aprenentatge de l'assignatura -Analitzar els moviments socials i els processos didentitat collectiva en relaci al canvi social, econmic, poltic i cultural de les darreres dcades -Analitzar fenmens de mobilitzaci de caire innovador, en les propostes i en les metodologies -Analitzar el teixit associatiu de Catalunya, en la seva dimensi quantitativa i en els seus reptes de futur -Reflexionar sobre el potencial educatiu daquests fenmens des de la perspectiva dels/les educadors/es i pedagogs/gues 2. Blocs temtics i organitzaci dels continguts 0. Introducci conceptual: moviment social, acci collectiva, mobilitzaci, societat civil, ONL, ONG, teixit associatiu, Tercer Sector 1. 1.1. Canvi social i moviments socials

Capitalisme industrial i vells moviments socials: resistncia, revoluci i reforma

1.2. Capitalisme corporatiu, integraci dels vells moviment socials i aparici de nous moviments socials 1.3. 2. 2.1. 2.2. 2.3. Capitalisme Lactivaci informacional i dels aparici dels novsssims moviments moviments socials socials

Les teories de lacci collectiva i de la motivaci dels individus a la participaci Condicions Mobilitzaci estructurals, de biogrfiques recursos i cognitives i de repertori la participaci daccions

3.

Limpacte

dels

moviments

socials

3.1. Estructura doportunitats poltiques i influncia dels moviments socials en les poltiques pbliques 3.2. dels Opini pblica i mitjans de comunicaci. Estratgies de comunicaci i representacions socials moviments socials

4. 4.1. 4.2.

Anlisi Metodologia

sectorial danlisi: per

dels qu?

moviments qui? com?

socials resultats?

Els vells moviments socials davant dels nous: moviment obrer i reivindicacions dedat, gnere,

tnia 4.3. 4.4. en

ecolgiques

Els nous moviments socials tradicionals: ecologisme, pacifisme-antimilitarisme i feminisme Els moviments socioeducatius: la renovaci pedaggica i els moviments de mestres, leducaci el lleure i les xarxes antiescola

4.5. Els novssims moviments socials: solidaritat amb el Tercer Mn, suport als immigrants, resistncia global, vida alternativa, identitat sexual 4.6. 5. 5.1. Altres fenmens de mobilitzaci collectiva: moviments reaccionaris, religiosos, nacionalistes Dels Tipologia moviments socials a lentramat sense afany institucional: de lassociacionisme lucre (ONL)

dassociacions

5.2. Associacions de primer ordre i de segon ordre. Federacions i coordinadores sectorials, intersectorials i territorials 5.3. 5.4. 6. 6.1. Radiografia del teixit associatiu a Catalunya

Anlisi sectorial del teixit associatiu: associacionisme juvenil, ONGD, voluntariat social Debats Entitats i reivindicatives i reptes de militants del vs entitats teixit de serveis i associatiu dusuaris

6.2. Independncia vs dependncia econmica i relacional de ladministraci. El debat sobre la participaci ciutadana 6.3. 6.4. 7. 7.1. Voluntariat vs professionalitzaci, participaci vs management

Laparici del Tercer Sector: entre el Sector Pblic i el Mercat un espai per a leconomia social Moviments Socialitzaci i socials, impacte de lacci associacions collectiva en la i biografia dels educaci individus

7.2. Propostes educatives generades a partir de moviments socials i associacions i efectes en les poltiques educatives 3. Avaluaci Per aprovar lassignatura caldr superar les segents activitats avaluatives:

a) La realitzaci d'una prova per demostrar l'adquisici dels coneixements terics de l'assignatura. la prova tindr deu preguntes curtes referides a conceptes clau, i un tema a desenvolupar a triar entre dues propostes. Aquesta prova tindr el 25% de la nota final. b) La realitzaci d'una recensi d'un dels llibres de la llista de bibliografia de llibres recensionables. La recensi tindr una extensi mxima de 5 pgines, de les quals 1 ser el resum, 2 l'anlisi dels punts forts i punts febles, i 2 la valoraci personal. La recensi compta el 25% de la nota. c) La realitzaci d'un treball de grup. El treball consistir en un reportatge sobre un moviment social o acci collectiva de protesta. Caldr presentar una proposta de tema i de gui abans de desenvolupar-lo, i fer com a mnim dues tutories de seguiment per valorar la mrarxa del treball. Aquest treball representa un 50% de la nota final, i els criteris davaluaci sn els segents: connexi amb les teories i conceptes apresos a lassignatura i a les lectures; coherncia narrativa i claredat expositiva; profunditat en el contigut (treball de camp) i en lanlisi; innovaci i orginalitat en format del treball. La

nota

del

treball

val

el

50%

de

la

nota

global

de

l'assignatura.

Per poder fer mitjana les tres activitats han de tenir com a mnim una nota de 5. . 4. Fonts d'informaci bsica La recensi s'ha DELLA PORTA, D.; DIANI. M. de (2011). fer Los d'un movimientos d'aquests sociales. Madrid: llibres: CIS.

IBARRA, P., et al (2003). Creadores de democracia radical. Movimientos sociales y redes de polticas pblicas. Icria Editorial. JAVALOY, F., et al. (2001), Comportamiento colectivo y movimientos sociales, Madrid: Prentice Hall. JEREZ, A. (coord.) (1997). Trabajo voluntario o participacin? Elementos para una sociologa del Tercer Sector. Madrid: Tecnos. NEVEU, E. (2002), Sociologa de los movimentos sociales. Barcelona: Hacer.

NEZ FLORENCIO, R. (1993). Sociedad y poltica en el siglo XX. Viejos y nuevos movimientos sociales. Sntesis: Madrid. RIECHMANN, J.; FERNANDEZ BUEY, F. (1994). Redes que dan libertad. Introduccin a los nuevos movimientos sociales. Barcelona: Paids. ZUBERO, I. (1996). Movimientos sociales y alternativas de sociedad. Madrid: Hoac.

Bibliografia recomanada FUNES, M.J.; ADELL, R. (Eds.) (2003) Movimientos sociales: cambio social y participacin. Madrid: Uned Ediciones. GRAU, E.; IBARRA, P. (coord.) Anuario movimientos sociales. Donostia: Betiko Fundazioa-Barcelona: Icria Editorial. Publicat anualment des de lany 2000. ROBLES, J.M. (comp.) (2002) El reto de la participacin. Movimientos sociales y organizaciones. Madrid: Antonio Machado. SUBIRATS, J. et al (1999). Existe sociedad civil en Espaa? Responsabilidades colectivas y valores pblicos. Madrid: Fundacin Encuentro