Ad.1. Zasada działania baterii słonecznych 1.

Słońce ogrzewa umieszczony w kolektorze absorber, który pochłania promieniowanie słoneczne i zamienia je w ciepło. Skuteczność pochłaniania zależy od rodzaju absorbera. Zwykły, czarny absorber dużą część promieniowania odbija. Skuteczniejszy jest tzw. absorber selektywny – pochłania on 95% padającego na niego promieniowania. 2. Od absorbera ogrzewa się czynnik grzewczy (może to być woda lub płyn niezamarzający), który przepływa przez kolektor. 3. Ogrzany płyn przepływa do zasobnika. 4. Tam oddaje ciepło ogrzewanej wodzie użytkowej, znajdującej się w zasobniku, i ochłodzony wpływa z powrotem do kolektora. Ad.2. Efekt fotowoltaiczny Powstanie SEM w niejednorodnym półprzewodniku, np. na złączu dwóch rodzajów półprzewodników lub metalu i półprzewodnika, pod wpływem promieniowania elektromagnetycznego. W złączu p-n na skutek pochłonięcia energii świetlnej tworzą się dodatkowe nośniki prądu (elektrony i dziury) i następnie na skutek dyfuzji

rozdzielenie dziur do obszaru p, a elektronów do obszaru n, co powoduje powstanie różnicy potencjałów na granicy półprzewodników. Ad.3. Otrzymywanie właściwości i zastosowanie powłok niklowych Galwaniczne powłoki niklowe nanoszone na powierzchnie stali nierdzewnych charakteryzują się atrakcyjnym wyglądem powłoki, duża odpornością korozyjną oraz własnościami mechanicznymi, co pozwala na ich zastosowanie w celach dekoracyjno-ochronnych oraz technicznych. Odporność niklu na działanie wielu środowisk korozyjnych wynika z jego własności pasywnych. Do niklowania stosuje się różnorodne kąpiele, a najczęściej stosowaną w warunkach przemysłowych jest kąpiele typu Wattsa, oparta na kwasie borowym, siarczanie niklawym i chlorku niklawym. Ochronne powłoki niklowe osadzane na stalach posiadają grubość od 5 do 40 μm, a powłoki techniczne ponad 50 μm oraz więcej nawet do kilkuset mikrometrów. Powłok niklowe stosuje się także jako podwarstwa dla wielowarstwowych powłok dekoracyjno-ochronnych łącznie z chromem i miedzią.

Ad.4. Klasyfikacja i skróty polimerów

Ad.5. Jakie wielkości decydują o strukturze kryształu, kiedy struktury są stabilne, najczęściej spotykane w materiałach ceramicznych koordynacji O strukturze kryształu decyduje: • Liczba węzłów albo atomów w komórce elementarnej; • Promień atomowy lub jonowy; • Gęstość upakowania; • Liczba koordynacyjna; • Wielościan koordynacyjny. W krystalografii zakłada się, że atomy (jony) są twardymi, sztywnymi kulami o pewnym promieniu R, a struktura krystaliczna jest stabilna wtedy, gdy atomy będące najbliżej siebie stykają się.

tkaniny. co to jest.ceramicznej . Ad. Ad. i zgodnością biologiczną. łączące atomy tlenu warstwy krzemowotlenowej ograniczającej pakiet z jednej .10 Nanoproszki lol Ad. że ma właściwości lepsze i (lub) właściwości nowe (dodatkowe) w stosunku do komponentów użytych osobno lub wynikających z prostego sumowania tych własności –kompozyt jest materiałem zewnętrznie monolitycznym. stosowane do nastawiania złamanych kości.11.jest to klasa materiałów zaliczanych do ceramiki stopowej.Ad. stabilnością do temperatury 1900 °C. oraz wszczepy trwałe. nici chirurgiczne. są stosowane przede wszystkim wewnętrznie.3 g/cm³ i odpornością na wstrząsy cieplne i korozyjne działanie gazów Wzór: Si6-xAlxOxN8-x . jak protezy stawów. • Kompozyty umocnione cząstkami • Kompozyty umocnione dyspersyjnie Ad. gwoździe. małą gęstością 3.półprzewodnikowej • Kompozyty o osnowie metalicznej Podział uwzględniający kształt i wymiary komponentów zbrojących w kompozycie konstrukcyjnym: • Kompozyty zbrojone włóknem: .polimerowej .krótkim . podać ogólny wzór i właściwości Sialon . materiały przeznaczone do wyrobu elementów (np. metale i ich stopy oraz ceramika i szkło. materiały biomedyczne. Kompozyty charakterystyka i podział kompozyt . Do biomateriałów należą niektóre naturalne i syntet. maty itp. Biomateriały charakterystyka biomateriały. Pomiędzy poszczególnymi pakietami istnieją wiązania wodorowe. odznaczające się dobrą odpornością na korozję. Oblicz minimalny stosunek promienia jonowego kationu do anionu dla liczby koordynacji strony z grupami wodorotlenowymi sąsiedniego pakietu.8. odpornością na ścieranie. wszczepy stomatologiczne. druty. Z metali i stopów wykonuje się wszczepy czasowe: pręty.ciągłym .7. wkręty i płytki. w których jedna warstwa tetraedryczna jest połączona z jedną warstwą oktaedryczną silnymi wiązaniami jonowoatomowymi. Do jakiej granicy tworzyw ceramicznych należy sialon.(0=<x=<6) Ad. charakteryzujących się wysoką twardością 1800 HV.9. urządzeń) na stałe lub czasowo zastępujących chore tkanki i narządy albo ich części. kształtek. sztuczne zastawki serca oraz elementy stymulatorów serca. dobrymi właściwościami mech. konstrukcji.6. których gęstość i moduł sprężystości są bardziej zbliżone do gęstości i modułu kości niż stopów kobaltowo-chromowych.materiał utworzony z co najmniej dwóch komponentów (faz) o różnych właściwościach w taki sposób. Opisać strukturę kaolinitu Struktura krystaliczna kaolinitu składa się z pakietów dwuwarstwowych. jednakże z widocznymi granicami między komponentami Podział według rodzaju osnowy: • Kompozyty o osnowie niemetalicznej: . Coraz większe zastosowanie mają tytan i jego stopy. Do często stosowanych na endoprotezy należą stopy i spieki kobaltowo-chromowe. polimery.wyrobami z włókien.

Obecnie zastępuje się trwałe tworzywa sztuczne i detergenty odpowiednikami. z zachowaniem kierunku przesuwania grzejnika pozwala na uzyskanie materiału o wysokiej czystości. Biomateriałybiodegradacja charakterystyka Biodegradacja (gr.17 Ad. Materiały węglowe.13. Węgiel amorficzny (szklisty) jest coraz szerzej stosowany do pokrywania powierzchni. redukcję tlenków żelaza do metalu.in. powstawania żużlu i powstawania gorących reaktorów proces wielkopiecowy prowadzony w wielkim piecu i obejmujący: doprowadzanie surowców (rud żelaza.14 Whatever Ad. ponieważ zmniejsza stopień jego zanieczyszczenia przez produkty wytwarzane przez człowieka. jak: duża wytrzymałość mech. jest stosowany na endoprotezy stawów.. a następnie jego krzepnięcie. tymczasem zanieczyszczenia przesuwają się wraz ze strefą topioną do jednego z końców pręta. mają one największe znaczenie spośród biomateriałów ceramicznych stosowanych w ortopedii. oparte na ortofosforanie wapnia będącym gł. bakterii) Biodegradacja ma duże znaczenie w zachowaniu środowiska naturalnego. wykorzystywane np. Płytki węglowe doskonale nadają się do zespalania kości.) oraz postacią (włókna. W implantologii stosuje się też materiały hydroksyapatytowe.15. wzdłuż niego przesuwa się pierścieniowy grzejnik. Wielokrotne powtarzanie tej operacji. metoda otrzymywania czystych materiałów ze stopów. który dzięki takim cechom. Proces wielkopiecowy: reakcje redukcji tlenku żelaza. włókna węglowe są też stosowane do wzmacniania kompozytów. biozgodność. Zachodzą następujące reakcje: 3 Fe2O3 + CO → 2 Fe3O4 + CO2 Fe3O4 + CO → 3 FeO + CO2 FeO + CO → Fe + CO2 FeO + C → Fe + CO Ad. atomy węgla połączone wiązaniami chem. Al2O3). mogą być zmieniane w szerokich granicach i są związane z budową (materiały amorficzne i krystal. powodując lokalne topienie stopu. łac. takich jak:  światło słoneczne  tlen z powietrza  woda  działalność organizmów żywych (np. zastawek serca. Biomateriały bioceramiczn e. Polimer uważa się za biodegradowalny jeśli w całości ulega rozkładowi przez bakterie w glebie lub w wodzie w ciągu 6 miesięcy Ad. spust surówki i żużla. oddzielenie skały płonej. odpowiednia gęstość. Największe zastosowanie znalazły włókna. zawierające gł. odprowadzenie gazów wielkopiecowych.Ad. wdmuchiwanie (od dołu) gorącego powietrza i gazów spalinowych. jednym z rodzajów biomateriałów jest ceramika korundowa — jej podstawowym składnikiem (99. membran wytwarzanych z polimerów syntet. m. duża twardość. W stomatologii z ceramiki korundowej wykonuje się wszczepy śródkostne. cienkie warstwy). dzięki bardzo dobrej tolerancji przez organizm stanowią cenną grupę biomateriałów. jest ona także wykorzystywana do powlekania wszczepów metalowych. topników) przez górną część pieca. . które ulegają biodegradacji. Topienie strefowe Topienie strefowe.degradatio obniżenie) – biochemiczny rozkład substancji sztucznych pod wpływem naturalnych czynników. Polimery w pełni biodegradowalne są całkowicie przetwarzane przez mikroorganizmy na dwutlenek węgla.in. oraz do stomatologicznych wszczepów śródkostnych. trzpienie endoprotez stawu biodrowego.16 Ad.18. składnikiem naturalnych kości. wodę i humus.12. Ich właściwości mech. z których wykonuje się wysokiej klasy nici chirurgiczne oraz tkaniny i plecionki. biomateriały te pobudzają tworzenie się kości. Ad. w ortopedii i stomatologii. Stop poddawany topieniu strefowemu odlany jest w kształcie pręta.bios życie. protez naczyniowych. koksu. do rekonstrukcji wiązadeł stawowych. z których wykonuje się m.5%) jest korund (tlenek glinu.. Kryształy wydzielające się w strefie krzepnięcia wykazują wyższą czystość aniżeli wyjściowy stop. elementy do odbudowy fragmentów kości twarzowej części czaszki. tj. węglowe Materiały ceramiczne są wykorzystywane gł.

występujące w wielu roślinach włóknistych. Fotochemia zajmuje się m. Termoplasty Termoplasty. odwrotny sposób. miedziowe.23. wełna. Podział włókien: włókna naturalne: o włókna pochodzenia roślinnego (celulozowe). które rozwijają się w tym wieku pojęcie życia.: budową i własnościami cząsteczek w stanie wzbudzonym. elastomerowe). liściowe. konopie. Ad. juta. Proces uprawy diamentów przez niskie ciśnienie proces rozkładu węgla stwarza nowe możliwości tworzenia jednostek diament w różnych kształtach i innych cech. polietylen). rzadziej rozgałęzionych. gumowe o oparte na syntetycznych polimerach: elastyczne (np. w przeciwieństwie do HPHT. Ad. Napisz reakcje fotolizy AgHaI Obraz utajony jest zapisany w formie lokalnych uszkodzeń sieci krystalicznej w kryształkach halogenków srebra. bawełna.24. trójoctanowe). Chemiczna dyspozycja par dyspozycja par chemicznych.19.in. jak i w fazach skondensowanych. lycra). owocowe) o włókna pochodzenia zwierzęcego (białkowe) to jedwab. włókna poliuretanowe (np. Ad. które dokładnie skorzystać z możliwości diamentu. Niskie ciśnienie proces został opracowany w 1950 i nadal jest używany w obecnych pośród dni wiele innych nowoczesnych technologii. a twarde w temperaturze otoczenia (proces ten w przypadku termoplastów jest odwracalny). Na ogół rozpuszczają się w rozpuszczalnikach organicznych na zimno lub na gorąco (np. procesami emisyjnymi. azbest włókna chemiczne o Włókna z polimerów naturalnych (włókna sztuczne): celulozowe (w tym wiskozowe. reakcjami fotochemicznymi . włókna poliestrowe (np. łykowe.21 Ad. drewno i innych (można podzielić w zależności od miejsca uzyskiwania włókna na nasienne. poliamidowe. pokrzywa. takich jak len.22. lyocellowe. metalowe Ad. Podaj definicje Grotthusa i Drapera prawo -przemiany fotochemiczne wywołuje ta część promieniowania świetlnego. chlorowe. bezpromienistym międzylub wewnątrzcząsteczkowym przekazywaniem energii. aby zburzyły całkowicie strukture kryształu . które rośnie diamentów przez proces o niskim ciśnieniu. tworzywa polimeryczne zbudowane z makrocząsteczek. abaka. elana). alginowe. sierść i włosy o włókna mineralne występujące naturalnie w wielu minerałach takich jak np. Na przykładzie halogenków srebra wyjaśnij co rozumiesz pod pojęciem obrazu utajonego. którym ulegają na skutek wzbudzenia promieniowaniem elektromagnetycznym. jedynym nie rozpuszczającym się termoplastem jest politetrafluoroetylen.Mozna go zobaczyć dopiero po wzmocnieniu tychże zakłóceń tak. głównie liniowych.20 Ad. sizal. ramia. winylowe o włókna chemiczne z tworzyw nieorganicznych: szklane. Nieograniczenie długo plastyczne w podwyższonej temperaturze. tworzywa termoplastyczne. octanowe.zarówno w fazie gazowej. modalne. włókna fluorowe.25. węglowe. która ulega pochłonięciu przez reagujący układ (na przebieg reakcji nie ma wpływu promieniowanie odbite) Fotochemia -dział chemii obejmujący badanie reakcji cząsteczek i atomów. poliakrylowe (w tym poliakrylonitrylowe ).Ad.