You are on page 1of 1

Distàncies focals equivalents a la visió humana

Exemples:
Modifiqueu
Angle de visió del'ull humà: 52
únicament
Dimensions del sensor: EOS 5D 36 x 24 mm
aquests dos
amplada(mm): 36 EOS 50D 22.3 x 14.9 m
paràmetres
alçada(mm): 24 EOS 450D 22.2 x 14.8 mm
EOS 40D 22.2 x 14.8 m

Distància focal: 44 mm
Nikon D90 23.6 x 15.8 mm
Nikon D700 36 x 24 mm
Nikon D80 23.6 x 15.8 mm