You are on page 1of 5

TARTIL AL QURAN

Firman Allah swt di dalam alQuran 4:73

( ‫) ورتل القران ترتيل‬

Menurut Ibn Kathir di dalam Said Hawa ( t.th : 6204 ), ayat ini membawa maksud :

Bacalah al Quran dengan perlahan-lahan serta menjelaskan sebutan huruf-hurufnya

dengan terang kerana ianya membantu untuk memahami dan merenung al Quran.

Ini kerana, salah satu cara bagi pendengar memahami al Quran dan mentaadabbur

serta mengekplorasi makna-maknanya dan ianya sebenarnya menjadi satu kemestian

bagi setiap pembaca al Quran menbacanya dengan tartil agar dapat menghadirkan

makna sesuatu ayat.

Syed Qutb (2000:518) pula mengertikannya dengan membaca al Quran

dengan teliti iaitu membacanya dengan memanjangkan suara mengelokkan

bacaanmya tanpa berlagu-lagu dan memainkan irama.

An Nasafi di dalam Said Hawa ( t.th ) menjelaskan bahawa : bacalah al Quran

dengan (tuaddatin), dipelihara tempat wakafnya, serta dilengkapkan harakat panjang

pendeknya.

Pengarang buku Fathul Bayan di dalam Bustami Abd Ghani (t.th : 435) pula

mengatakan : yang dimaksudkan dengan pengertian tartil ialah kehadiran hati ketika

membaca dan tidaklah dimaksudkan itu asalkan mengeluarkan bunyi dari kerongkong

dengan memoncong-moncongkan muka dengan alunan lagu.

( az Zuhliy : 190) Terdapat banyak hadith rasulullah yang menunjukkan tuntutan bacaan al Quran ini secara tartil dan memperelokkan suara ketika membacanya…antaranya: 1. Di dalam ilmu Balaghah pengulangan ini menggambarkan sesuatu yang ditekankan dan perlu diberikan perhatian. Manakala di hujung ayat ini terdapat kata terbitan dari fiel yang sebelumnya iaitu ‫ترتيل ) ترتيل‬ ‫) رتل يرتل‬. Perkataan ‫ رتل‬merupakan fiil amr yang membawa perintah wajib. riwayat al Hakim : ‫زينوا القرآن بأصواتكم‬ "Hiasilah al Quran dengan suara-suara kamu" 2. riwayat Bukhari dan Muslim daripada Abu Hurairah : ‫ليس منا من ل يتغن بالقرآن‬ " bukanlah dari kalangan kami sesiapa yang tidak memperlagukan al Quran" . Pengulangan kata terbitan dari fiel yang sebelumnya ini adalah untuk ‫؛‬ menguatkan lagi perintah ataupun kewajipan tersebut.

Antara hujah-hujah serta dalil yang digunakan oleh kumpulan ini ialah : ( ms 197) 1.bagi nabi suara yang merdu memperlagukan al Quran. Walau bagaimanapun terdapat 2 pendapat mengenai hokum memperlagukan al Quran dan menyanyikannya Pendapat pertama mengatakan harus memperlagukan al Quran. Golongan ini diketuai oleh Imam Abu Hanifah dan Imam al Syafie. Hadith riwayat Muslim daripada Abu Harairah: ‫ما أذن ال لشيء كأذنه – استماعه – لنب حسن الصوت يتغن بالقرآن‬ " tidak -----------------..Hukum membaca al Quran dengan tartil : ( az Zuhliy :196) Hukumnya adalah wajib dan tidak ada sebarang percanggahan. Hadith riwayat Muslim : ‫ليس منا من ل يتغن بالقرآن‬ "Bukanlah dari kalangan kami sesiapa yang tidak memperlagukan al Quran" 2. Hadith riwayat Abu Daud dan An Nisai : ‫زينوا القرآن بأصواتكم‬ "Hiasilah al Quran dengan suara-suara kamu" 3." .

Anas bin Malik melarang Ziyad al Namiiri ketika mana beliau membaca al Quran dan meninggikan suaranya. diriwayatkan daripada Rasulullah bahawa baginda telah menyebutkan tanda2 hari kiamat." 2. 3. Ini menunjukkan larang pada todriib dan pada bacaan al Quran adalah lebih2 lagi. Tarannum al Quran ini akan masuk ke dalam jiwa serta memberi kesan yang mendalam pada jiwa Pendapat kedua mengatakan adalah karahah.4.‫اقرؤوا القران بلحون العرب وأصواتم‬. "Baca lah al Quran dengan bacaan orang-orang arab. 4. Antaranya ialah menjadikan bacaan al Quran itu seperti sseruling ( menyanyi2kannya) sabda baginda : " ‫ليس بأقرئهم ول بأفضلهم ليغنيهم غناء‬، ‫" يقدمون أحدهم‬ . Riwayat Daruquttni bahawa Rasulullah melarang muazzin yang (Todriib) pada azannya.riwayat at Turmuzdi : ‫ وإيكم ولون أهل الكتاب والفسق‬. Antara hujah yang mendukung pendapat ini ialah : ( az Zuhliy:198) 1. celaka lah mereka yang melagukan al Quran serta ahli kitab dan orang2 fasiq.

Yusooff Zaky Haji Yacob. . Al Zuhailiy. Kaherah : Dar as Salam. Beirut : Dar al Fikr Said Hawa. rasa sedih. Sekiranya memperlagukan al Quran tersebut akan mengubah makna al Quran atau memperlagukanya sehinggakan menyerupai lagu2 muzik maka hukumnya adalah haram dan dilarang. 1998. Tetapi sekiranya dengan membaca al Quran itu dengan tarannum. ( ms 198) Rujukan .th. al Asas fi al Tafsir. al Quran dan Tafsirannya."pada suatu ketika nnti akan dibangga2kan sesorang bukan kerana kemuliannya akan tetapi kerana kepandaiannya membaca al Quran dengan berlagu " Kesimpulan : Wahbah al Zuhailiy berpendapat bahawa hendaklah Bersederhana di dalam hal ini. T. Wahbah. 2000. Jil X.th. Terj. Jil 11. rasa gementar pada makna ayat yang dibaca maka tiada halangan memperlagukan al Quran. Jil 16. dengan memperlagukannya mengundang rasa gerun. Al Tafsir al Munir. Said Qutb. Kelantan : Pustaka Aman Press Sdn Bhd Bustami Abd Ghani. t. Juz 28-30. Juz 29-30. Semarang: Effhar Offset. Fi Zilal al Quran.