ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА

год.
У НИШУ
Предмет: ГЕОДЕЗИЈА

Јуни 2011.

Мерењем косих дужина и углова између полигонских тачака, као и висинских разлика између њих
на терену II kатегорије очитане су следеће вредности:
б.) висинске разлике ( ∆h ):

а.) косе дужине (d):
од

м1

до

о27 о А
о26 о 1
о 1 оB
о Б о2
о 2 о35
о36 о C

d.)

79,60
132,94
94,52
87,36
112,48
87,38

станица визура очит. вред.
о А о26
240 24’ 24”
о27
3270 27’ 28 ”
о26 о 1
150 36’ 57 ”
оА
1150 36’ 57 ”
о1
о26
80 24’ 31 ”
оБ
2490 05’ 24 ”
оB
о2
240 38’ 16 ”
0
о1
323 18’ 08 ”
о2
оБ
380 57’ 41 ”
о35
2390 41’27 ”
о35 о 2
180 31’24 ”
оC
1970 05’12 ”
о C о 35
450 27’11 ”
о36
3440 29’ 58 ”

координате тачака:

Т
о26
о27
о35
о36

станица визура очит. вред.
1
оА
1258
о 27
3498
2
о26
1435
о1
3928
3
о 1
0034
оB
3286
4
о B
3894
о2
1038
5
о2
2738
о35
0458
6
оC
0145
о36
3693

ц.) опажани правци у два гируса:

Y

X

84.054,00
83.944,32
84.294,00
84.392,35

.

98.013,54
98.031,29
97.836,24
97.733,88

Ако је дата приближна скица положаја тачака и координате полигонских тачака о26, о35 и о36,
срачунати координате полигонских тачака о1 и о2 у уметнутом полигонском влаку. Координате не
рачунати преко помоћних тачака А, B и C.
oC
o
27

26

1

35
o

o
2
o

A

36
o
B

ПРЕДМЕТНИ НАСТАВНИК