You are on page 1of 1

Full de consells mediambientals per als alumnes

 Feis cas a les indicacions mediambientals que els donarà el tutor


a principi de curs.
 Dins cada aula hi haurà una capsa per reciclar paper i una altra
per posar-hi paper per reutilitzar.
 Recordau que al centre hi ha contenidors per reciclar plàstic,
usau-los !!
 Si teniu piles, cartutxos i tòners usats, per favor dugueu-los als
contenidors del centre.
 En cas que detecteu fuites d’aigua als banys, avisau
immediatament els professors.
 Evitau tenir els radiadors a la potència màxima (la classe no és
una sauna).
 Feis un ús adequat al temps de les vidrieres, persianes i portes.
 Apagau els llums quan no sigui necessari.
 Recordau que els divendres cinc minuts abans de l’esplai, alguns
alumnes voluntaris han de baixar a reciclar el paper (pensau que
els diaris s’han de deixar damunt el contenidor i no dedins
perquè pesen massa).
 Feis un bon ús de les papereres al centre i al carrer, no llenceu
embolcalls en terra !!
 Si fumau, no tireu les llosques al carrer, apagau-les bé i
diposatau-les als cendrers.
 Recomanam l’ús de material escolar ecològicament sostenible. Si
en voleu informació, consultau el full del tauler d’anuncis o amb
els professors.

Gràcies