Take-off and landings

Line Up  Neem een positie in waarbij base en final zichtbaar zijn. Houdt rekening met de hoge vleugels van de C172 die een deel van je zicht belemmeren.  Check base en final vrij.  Report het enteren van de runway  Start met de “RUNWAY ITEMS”  Wanneer helemaal alligned met de runway center line, check heading op gyro en compass en marks op de runway. Normal Take Off (wing flaps: UP)  Control wheel: neutraal  Beweeg de throttle rustig FULL FORWARD  Check engine instruments  Raise nose at 60KIAS (elevator wordt actief rond de 55KIAS)  Increase de snelhied naar 75-80KIAS  300ft flaps up (Normal take off geen flaps, maar extra check) Climb (Upwind leg en normal climb: 75-80KIAS)  At 700ft AGL select climb power – 80-85%  After take-off checklist (altijd na selecteren climb power)  1000ft AGL – Climb checklist ( of wanneer vanuit cruise geklommen gaat worden, na het bereiken van de juiste snelheid)  Wanneer men in het circuit blijft, dan wordt op circuit altitude de after take-off checklist uitgevoerd en mag de climb checklist worden overgeslagen. Crosswind leg  At 500ft AGL of het einde van de runway – start turn to crosswind with max 15°AOB (check altijd downwind voordat men naar crosswind draait)

 Voordat men naar downwind draait. eerst wings level zodat er een vrij zicht is naar downwind Downwind Leg  Select downwind power: 45-50% (85KIAS)  Select flaps 10° en laat de snelheid afzakken naar 80KIAS  Downwind checklist  Radio call (als het nodig is)  Denk aan de wind richting en snelheid om een goede afstand tot de runway te bepalen Base Leg  45° AOB met touchdown point over de schouder  Select 20% power en laat tijdens de turn de snelheid naar 70KIAS lopen  Select flaps 20°  Check final and long final clear Final       Speed 65KIAS. 20% power Select flaps full (naar eigen inzicht flaps 30°) Anticipeer met power: laat de snelheid niet onder de 65KIAS lopen Landing checklist (above 200ft AGL) Over de treshold: power idle Laat de snelheid afzakken naar 55-60KIAS: vliegtuig parallel met runway en rustig de flare inzetten Go-around  Throttle easy full forward  Call: going around  Wanneer er een positieve snelheid is: retract flaps 20°  Snelheid 58KIAS: select flaps 10°  Climb speed 65KIAS: select flaps up (minimum 200ft AGL)  Continue normal climb Shortfield take-off  Brakes apply  Flaps 10°  Throttle level slowly full forward  Check engine instruments  Brakes release  Lift nose at 55KIAS  Climb speed: 59KIAS  Increase speed to 75-80KIAS en selecteer flaps UP Short field landing  Aim een touchdown point voor de treshold  Flaps 40° en snelheid 60KIAS  Wanneer op de grond: wing flaps retract en hou de neus hoog .

trim. Tijdens de approach to stall zijn de ailerons nog bruikbaar en wordt er gerecoverd met full power. cruise checklist Stalls Approach to stall: Power idle. Brake Flapless landing  In het circuit alle snelheden + 5kts  Downwind: 85KIAS  Base leg: 75KIAS  Final: 70KIAS  Tijdens de flapless landing: glijpad +/.40%: speed 100KIAS (TRIM)  100ft before altitude: increase 60-65%  Level off. full flaps.300ft/min en aim wat verder op de runway Airwork Procedures Steepturn  Take visual reference and reference altitude  Fuel pump ON  Outside clear  Start rolling in  Increase power 5-10%: denk aan de vertraging van de engine  Keep ball centered  Decrease power when rolling out  Trim voor level flight  Fuel pump OFF en check gyro met compass Glide descent  Descent checklist  Outside clear and take outside reference  Close throttle  Remind less right rudder and keep ball centered (slipstream less effective)  65KIAS (Trim)  200ft before selected altitude: increase power to 60-65% (keep nose down en denk aan het rudder)  Trim en perform cruise checklist Standard descent  Descent checklist  Outside clear and take outside reference  Power +/. De recovery vindt plaats wanneer een van de drie volgende situaties voorkomt: 5kts above the stall speed/stall warning/buffet .

geen flaps. dan power       Take outside reference en reference altitude Pre stall checklist Check outside clear Close throttle rustig Mind rudder Trim (do not trim below 80KIAS) Approach to Stall Speed white arc: flaps down (mind balloning) FIRST SIGNAL: recover Slowly full power Positive speed: flaps 10° Speed 70KIAS: flaps UP Speed 80KIAS: climb power Speed 100KIAS: cruise power After stall checklist Full Stall Controls neutral When stalled: nose down Wing drop: opposite rudder Positive speed: throttle forw 80KIAS: climb power Speed 100KIAS: cruise power  Spin recovery  Throttle close  Full opposite rudder  Control column down (ailerons neutral)  As soon rotation stops: o Rudder neutral o Wing level o Full power and climb back to altitude . Tijdens de full stall zijn de ailerons niet meer bruikbaar en zal het controlwheel de hele tijd neutraal gehouden moeten worden. Een full stall wordt gerecoverd door eerst de neus van het vliegtuig naar beneden te duwen en wanneer er positieve snelheid is.Full stall Power idle.