Manager is the person responsible for planning and directing the work of a group of individuals, monitoring their work

, and taking corrective action when necessary. For many people, this is their first step into a management career. First line manager an individual who works under the supervision of a middle manager and is responsible for managing the daily activities of a group of workers. Term describing the management level of a company employee directly above non-managerial workers. First line managers generally supervise production on line tasks in the manufacturing business, and typically consist of positions such as foreman, section head and shift boss. Middle managers are managers at the lowest level of the organization who manage the work of non-managerial employees who are directly involved with the production or creation of the organization's products. Top managers Managers at or near the top level of the organization who are responsible for making organization-wide decisions and establishing the goal and plans that effect the entire organization. Management is the act of getting people together to accomplish desired goals and objectives using available resources efficiently and effectively. Efficiency in general describes the extent to which time or effort is well used for the intended task or purpose. It is often used with the specific purpose of relaying the capability of a specific application of effort to produce a specific outcome effectively with a minimum amount or quantity of waste, expense, or unnecessary effort. "Efficiency" has widely varying meanings in different disciplines Effectiveness is also a measure of the quality of attainment in meeting objectives (Resource effectiveness or team effectiveness); Effectiveness is to be distinguished from efficiency, which is measured by the volume of output achieved for the input used and ,hence, is closely related to productivity. Planning also called master planning is a process of establishing and maintaining the definition of the scope of a project, the way the project will be performed (procedures and tasks), roles and responsibilities and the time and cost estimates. Organizing is the function of management which follows planning. It is a function in which the synchronization and combination of human, physical and financial resources takes place. All the three resources are important to get results. Leading is derived from the days of hot metal type when strips of lead were placed between lines of type to provide line spacing. Leading is the space between lines of type. It is generally measured from baseline to baseline and expressed inpoints. Controlling The basic management function of (1) establishing benchmarks or standards, (2) comparing actual performance against them, and (3) taking corrective action, if required. Management roles are a complete set of behaviours or roles within a business environment. Each role is different, thus spanning the variety of all identified management behaviours. When collected together as an integrated whole, the capabilities and competencies of a manager can be further evaluated in a role-specific way. Interpersonal roles The ones that, like the name suggests, involve people and other ceremonial duties. Leader – Responsible for staffing, training, and associated duties. Figurehead – The symbolic head of the organization.

Liaison – Maintains the communication between all contacts and informers that compose the organizational network. Informational roles Related to collecting, receiving, and disseminating information.

These skills are equally important low level (first line) management. or manufacturing. lead. All organizations have a management structure that determines relationships between functions and positions. . managers must be able to see the organization as a whole. motivate. at all organizational levels. Basically they search for change. this skill is crucial! Managers with good human skills are able to get the best out of their people.- Monitor – Personally seek and receive information. Resource Allocator – Makes or approves all significant decisions related to the allocation of resources. These skills are most important at thetop level management Organization social unit of people. policies and actions to outsiders. Because managers deal directly with people. Human skills involve the ability to work well with other people both individually and in group. Entrepreneur – Seeks opportunities. systematically structured and managed to meet a need or to pursue collective goals on a continuing basis. Conceptual skills are the skills managers must have to think and to conceptualize about abstract and complex situations. respond to it. in all organizational areas. middle level management and top level management. understand the relationships among various subunits. Technical skills include knowledge of and proficiency in certain specialized field. Universality of management means the reality that management is needed in all types and sizes of organizations. These skills are more important at lower level management since these managers are dealing directly with employees doing the organizational work. Spokesperson – On the contrary to the above role. here the manager transmits the organization’s plans. Negotiator – Represents the organization at major negotiations. accounting. Decisional roles Roles that revolve around making choices. and in organizations in all countries around the globe. Disseminator – Transmits all import information received from outsiders to the members of the organization. such as engineering. and subdivides and delegates roles. and visualize how the organization fits into its broader environment. and inspire enthusiasm and trust. and authority to carry out defined tasks. and exploit it. Organizations are open systems in that they affect and are affected by the environment beyond their boundaries.responsibilities. They know how to communicate. to be able to understand the organization. computers. Using these skills. Disturbance Handler – Responsible for corrective action when the organization faces disturbances.

Tunog na nalilikha sa pwersang fisikal kung saan natutuong magsalita ang tao dahil sa nalilikha nilang tunog kapag sila ay gumagamit ng lakas. Revesz. ang wika ay sadyang natutuhan kahit walang nagtuturo o naririnig. at iba pa. Unconsciously learning the language. May paniniwalang ang kauna-unahang wikang ginagamit sa daigdig ay ang lenggwahe ng mga Aramean. Halimbawa. sigaw o incantation at mga bulong ay binigyan nila ng kahulugan at sa pagdaan ng panahon ito ay nagbagubago.tao. ang tawag dito ay ta-ta na sa france ay paalam o goodbye. ang tao amg siyang lumikha ng tunog at siya rin ang nagbibigay ng kahulugan nito.teoryang ding-dong. ito ay kahig lng ng teoryang bow-wow. tulad ng doorbell. 6. sa mga kumpas at galaw ng kamay na ginagawa ng mga tao sa mga partikular na okasyon ay ginaya ng dila hanggang ito ay ngproduce ng tunog at natutuong magsalita ang mga tao. Dito ang tunog mula sa mga tao. TEORYA NG PINAGMULAN NG WIKA 1. Dito ang tunog ng nalikha ng kalikasan. 5. 8. Teoryang Pooh-pooh . 3. . ihip ng hanging. ayon kay G. 7. tv. 4. Ipinalalagay na ang tao ang siyang lumikha ng tunog at siya ring nagbibigay ng kahulugan. TEORYANG YO-HE-HO pinaniniwalaan na ang wika ay galing sa ingay na nililikhang taong magkatuwang o nagtutulungan sa kanilang gawain. motor. Bow Wow . tren. Story of Tower of Babel. .kalikasan. teoryang ta-ra-ra-boom-de-ay. Wikang Aramean . isang iskolar noong ika-19 na dantaon. ang mga sayaw. Sila ang mga sinaunang taong nanirahan sa Syria (Aram) at Mesopotamia. Syria.ito ay ang panggagaya ng tao sa mga tunog na nalikha ng kalikasan 2.Ito ay nakasaad sa aklat na Lioberman (1975) na may pamagat na "On the Origin of Language".1.Believes that all languages originated from their language.ipinapalagay na natutong magsalita ang mga tao dahilan sa hindi sinasadyang napapabulalas sila bunga ng masidhing damdamin. sinasaad niya ang pakikipagsapalaran ng tao para mabuhay ang nagtuturo sa kanya upang malikha ng iba't ibang wika.bagay. teoryang yo-he-ho. Genesis 11: 1-9 -Tore ng Babel. isang propesor saAmsterdam Germany. TEORYA NG PAKIKISALAMUHA. Charles Darwin . at iba pa. Aramean or Aramaic. Teoryang bow-bow . ito ay hindi limitado sa kalikasan lamang kundi kasali na rito ang mga bagay na ginawa ng tao. telepono at maramin png uba. Magkaugnay ang pagsasalita at pagmumuestra at ang sentro sa utak nakumokontrol sa paggalaw at pagsasalita ay magkalapit at magkaugnay -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Ding Dong . 9. Based on the Bible. Ito ay ay unangnasapantaha ni NOIRE. 10.sinasaad dito na ang wika ay may melodya at tono at walang kakayahan sakomunikasyon o hindi nakakakomunika sapagkat taglay nito ang kakulangan sa mgadetalye at impormasyon. Kahariang Ehipto . Naniniwala ito na ang wika sa likas napangangailangan ng tao upang makipagsalamuha sa kaniyang kapwa. . Pooh Pooh .Ayon sa haring si Psammatichos. relo.teoryang tata. Ipinalagay sa teoryang ito na ang lahat ng bagay sa kapaliran ay may sariling tunog na siyang kumakatawan sa nasabing bagay. Natutunan kahit walang nagtuturo. ang tao mismo ang gumagawa ng kaniyang wika upang maymagamit sa kaniyang pakikisalamuha. Tinatawag na Aramaic ang kanilang wika. TEORYANG MUSIKA kilala sa teoryang ito ang DANISH na si OTTO JERPERSON. Wika natutunan tungkol sa mga pakikipagsapalaran. Mga tunog ang nagpapakahulugan sa mga bagay tulad ng kampana.sa mga tunog na galing sa mga ritwal ng mga sinaunang tao ang naging daan upang matutung magsalita ang tao. anuman ang pinagmulan ay ginagad ng tao. TEORYANG MUESTRA pinaniniwalaan sa teoryang iyo na nuuna ang pagsasalita sapamumuestra. ang tunog-kulog.

at isa itong mabuting kasangkapan sa pagpapalaganap ng kaalaman. 4. hindi kinakailangang ang isang tao ay magkaroon ng mataas na kaalaman sa isang wika upang maipahayag nya ang kanyang saloobin.Nakakapagkomunikasyon sa iba at nasasanay tayo sa gramatika sa sarili sa kapwa sa lipunan A. Sa pamamagitan din nito nalalaman natin kung ano ang gustong ipahiwatig ng ating kapwa. Marahil ay wala pa tayong kuryente ngayon. Kung minsan. sumasalamin ito sa kultura at panahong kanyang kinabibilangan. Sa ganitong pagkakataon masasabi nating ang wika ay gumanap ng tungkuling pag. Sa pamamagitan nito ay naipapahayag natin ang ating saloobin at kaisipan.Sa pamamagitan ng wika kaya nagkakaunawaan at nagkakaroon ng madaling komunikasyon ang bawat tao kundi pati na rin sa mga karatig bansa nito.Ang wika ay sadyang napakahalaga. Sapat nang maipahayag ng bawat isa ang konseptong nais nilang iparating sa wikang pareho nilang mauunawaan.iingat sa kaalaman. 4     Ang wika ay kaluluwa ng isang bansa at salamin ng lipunan Sagisag ng pambansang pagkakakilanlan Ang wikang pambansa ay siyang susi sa pagkakabuklod-buklod ng damdamin at diwa ng mga mamamayan Sa pamamagitan ng mga salita nagkakaunawaan ang mga tao 5. Kung sakaling matapos matuklasan ni Benjamin Franklin ang kuryente siya ay namatay nang hindi man lang nya ito naisulat o hindi man lamang nasabi sa isang kakilala. Instrumento ng Komunikasyon .Wika ang ginagamit natin sa pakikipagtalastasan. Kahalagahan ng Wika Mahalaga ang wika sapagkat: 1. Ang mahalaga sa komunikasyon ay pagkakaunawaan. B. Nagkakaintindihan at nagkakaunawaan ang bawat isa sa pamamagitan ng paggamit ng wika. 2.3. Ito ang nagbubuklod sa bawat tao hindi lamang dito sa Pilipinas kundi maging sa mga ibang bansa rin. Mabisang gamitin ang wika sa pagtuturo at pagpapalaganap ng kaalaman sa loob at labas ng . Nag-iingat at Nagpapalaganap ng kaalaman . ang kaalamang ito ay sinusulat niya o kaya'y sinasabi sa isang kakilala. Kung ang isang tao ay nakatuklas ng isang mahalagang kaalaman. Wika rin ang ginagamit na midyum upang ang nabanggit na kaalaman ay mapalaganap.ginagamit ng tao ang wika sa pagpapahayag ng damdamin at kaisipan.maraming kaalaman ang naisasalin sa bawat saling-lahi sa pamamagitan ng wika. 3. Dahil dito ang kaalamang kanyang natuklasan ay hindi kasamang nalilibing kapag ang taong nakatuklas ay namatay na. 1. ginagamit ito upang malinaw at efektivong maipahayag ang damdamin at kaisipan ng tao. 3. Ang kawastuang gramatika ay hindi na gaanong pinapansin lalo na kung ang nag-uusap ay may magkaibang wika. Sa pamamagitan ng wika ang kaalaman ay nanatili o napangangalagaan. 2. ito ang midyum sa pakikipagtalastasan o komunikasyon.

paaralan.pormal o di-pormal na talakayan pasulat . paalala pasulat – recipe personal: nakakapagpahayag ng sariling damdamin o opinyon halimbawa: pasalita. ang Mandarin. C.ang pagkakaroon ng isang pambansang wika ay mahalaga upang magkaisa at mabuklod ang mga mamayan nito. TUNGKULIN NG WIKA interaksyunal: nakakapagpanatili o nakakapagpatatag ng relasyong sosyal halimbawa: pasalita. noong sila ay nakikipaghamok sa mga Olandes upang makamit ang kalayaan ay sumisigaw ng "Satu Bangsa! Satu Bahasa! Satu Tuna-ir!" (Isang Bansa! Isang Wika! Isang Inangbayan!). mapapansing lahat sila ay nagsisikap na malinang ang kanilang pambansang wika. pananaliksik. pangungumusta. Kung titingnan nating ang mga bansang kalapit natin. parang nararamdaman natin ang nararamdaman ng pangunahing tauhan dahil pinagagana ng wika at ating imahinasyon. Maagang nakilala ng mga Indonesyan ang kahalagahan ng pagkakaroon ng isang pambansang wika upang ang kanilang mga mamayan ay mabuklod.pormulasyong panlipunan.editoryal liham patnugot talaarawan/dyornal imahinasyon: nakakapagpahayag ng sariling imahinasyon sa malikhaing paraan halimbawa: pasalita : pagsasalaysay. Sa tungkuling ito.pamanahong papel tesis . pasulat. Aguilar (1994). Kapag tayo ay nagbabasa ng maikling kwento o nobela.sarbey impormatibo: nagbibigay ng impormasyon o mga datos halimbawa pasalita pag-uulat. nakabubuo sila ng mga bagong konsepto na humahantong sa paglikha o pag.liham pangkaibigan instrumental : tumutugon sa pangangailangan ng mga tao sa paligid halimbawa: pasalita – pakikitungo.liham pangangalakal regulatori: kumokontrol gumagabay sa kilos at asal ng iba halimbawa : pasalita – pagbibigay ng panuto. pagpapalitan ng biro. naituturo sa ating ang paggawa ng isang bagay kahit hindi natin nakikita kung paano ito ginagawa. direksyon. pakikipanayam o interbyu pasulat . pag-uutos pasulat .ayon kay Reynaldo L. Sa pamamagitan ng payak at tiyak na panuto. pagtuturo. sapagkat dito pinaiiral ang malikhaing paglalang ng mga bagong pamamaraan at bagong paniniwala. nalilikha o naiimbento. Nagbubuklod ng Bansa .imbento ng mga bagong bagay. Ang China na siyang pinakamalaking bansa sa daigdig ay may isang pambansang wika. Kaya naman ang unang ginawa nila matapos makamit ang kasaimlan ay bumuo sila ng isang Bahasa Indonesya na ngayon ay kanilang wikang pambansa buhat sa lahat ng wikaing sinasalita sa kanilang bansa. ito ang pinakamahalagang tungkuling ng wika. Sa pamamagitan ng pagpapalitan ng idea ng mga tao. Lumilinang ng Malikhaing pag-iisip . paglalarawan pasulat : akdang pampanitikan pangheuristiko : naghahanap ng mga impormasyon o datos at gamit ng mga taong nais magkamit ng kaalamang akademiko o propesyunal halimbawa : pasalita – pagtatanong. pasulat. "Ang mga Indonesyan." (Relova: 1973) D. Dahil sa wika maraming mga bagay ang nabubuo. pangangalakal. ang wika ay kinakailangang matatas at maunlad. 4 & 5.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful