You are on page 1of 6

GERAKAN ISLAM DI CHINA

WAN JAMILUDDIN BIN WAN IBRAHIM


( 021424 )
MOHD SUHAIZAN BIN KAMARUDIN
(021480 )
MOHD SAFIUDIN BIN ABU TALIB
( 021490 )
MOHD SYAFIQ BIN MOHD SAID
( 021878 )
GERAKAN ISLAM DI CHINA

PENGENALAN
 Agama Islam dipercayai tiba di Negara China
lebih daripada 1400 tahun yang lalu.
 Rasulullah s.a.w mengutuskan sahabat ke china
seperti Saad bin Abdul Qais, Qais bin Hudhafah,
Urwah bin Abi Uthman dan Abu Qais bin al-
Harith
 Misi dakwah ini telah berjaya melahirkan 136
juta umat islam di China.
 Dalam rekod dinasti Tang telah menjelaskan
terdapat hubungan diplomatik antara china dan
pemerintahan khulafa’ al-Rasyidin. Namun
tiada catatan yang tepat mengenai sejarah
kedatangan islam ke China.
PERMULAAN GERAKAN ISLAM

 Berlaku setelah beberapa tahun Islam bertapak


di Canton.
 Tempat perdagangan yang strategik untuk
berniaga dan berdakwah.
 Wujud hubungan politik dan perniagaan serta
saling memberi perlindungan.
 Umat Islam dibenarkan berkahwin dengan
wanita-wanita di China.
 Zaman Mongol, umat Islam ada yang dilantik
menjawat jawatan penting.
 Islam mula berkembang lantaran kepercayaan
masyarakat terhadap Islam kerana tinggi
dengan sifat cekap, adil dan amanah.
CABARAN

 Pertukaran Pemerintahan.
 Perbezaan agama
 Kejatuhan Dinasti Ming.
 Dasar keras dan menindas.
 Diskriminasi & kebencian agama lain
terhadap Islam.
FAKTOR KEJAYAAN ISLAM DI
CHINA
 Selepas Nabi, sahabat meneruskan usaha giat
dakwah dengan menghantar 15 orang
pendakwah ke China.
 Dinasti china menjalankan dasar liberal
terhadap kemasukan orang luar dan kebebasan
berdakwah.
 Pembinaan masjid diterima baik oleh
masyarakat.
 Islam dianggap bersesuaian dengan ajaran
Confucius.
 Maharaja membenarkan umat Islam berkahwin
dengan wanita tempatan.
 Umat Islam dilantik menjawat jawatan penting
WALLAHU A’LAM….

WASSALAM….