MANAGEMENTUL PROIECTELOR

PARTEA II

MANAGEMENTUL PROIECTELOR- PARTEA II I. PLANUL DE LUCRU AL REALIZARII PROIECTULUI DE CONSTRUCTIE

ETAPA 1 – Caracteristici generale, structurarea obiectivelor Este etapa prin care sunt exprimate cerinţele şi necesităţile beneficiarului în raport cu proiectul de construcţie. De asemenea în această etapă se conturează o serie de aspecte dintre care se menţionează: Aspecte generale – prin care se prezintă coordonatele proiectului: denumire, destinaţie, localizare, categorie de importanţă, amplasament, tema cu

fundamentarea şi necesitatea realizării acestuia; Aspecte tehnice – prin care se descrie obiectul de construcţie (construcţii nouă sau construcţie existentă repusă într-o nouă stare de funcţionalitate prin reabilitare structurală, funcţională, termică, etc.); se stabileşte structura constructivă, funcţională şi tehnologică a obiectului; se stabilesc dimensiunile şi forma elementelor de construcţie şi de instalaţii componente; se prezintă informaţii despre principalele materiale şi echipamente folosite, consecinţele şi efectele asupra mediului, etc.; Aspecte economice – prin care se prezintă informaţii legate de sursele de finanţare necesare pentru realizarea proiectului care pot fi: surse de finanţare proprii (agenţi economici privaţi sau de stat, persoane fizice) şi surse de finanţare atrase (sume investite de persoane fizice sau juridice, credite bancare, programe de finanţare). De asemenea se prezintă o serie de elemente legate de cheltuielile de capital şi cheltuielile materiale legate de realizarea proiectului de construcţie; Aspecte comerciale – care vizează natura şi calitatea materialelor şi echipamentelor folosite la realizarea proiectului de construcţie; Aspecte manageriale – prin care se vizează alegerea şi coordonarea factorilor implicaţi în realizarea proiectului. Printre principalii factori („actori”) care participă la realizarea proiectului de construcţie enumerăm:
1

telefonie. factorii implicaţi în realizarea lui. echipamente tehnologice forţă de muncă. resursele folosite. Sindicate societăţi de asigurare organisme locale (Consiliul Local. acestea fiind: 1. etc. tehnicieni. curent electric.) (figura 3. Structura de descompunere orientată pe etapele de realizare a proiectului (SDE) SDE propune o detaliere a proiectului de construcţie pe etapele de realizare a acestuia. 2. proiecte. Inspecţia în construcţii) regii care asigură utilităţi: apă. diversele variante tehnologice şi organizatorice de realizare. cultura managerială a celor implicaţi în realizarea proiectului. etapele de realizare ale acestuia. ingineri.). Structura de descompunere orientată pe activităţi (SDA). instituţii de agrementare. Structura de descompunere orientată pe părţi componente din cadrul obiectului de - construcţie (SDC) 3. gaz. protecţia muncii.5). ETAPA 2 – Structura de descompunere a proiectului (SDP) [70] [17] [2] Structura de descompunere a unui proiect de construcţie reprezintă o metodă de dezagregare. inspecţii (mediu. PROIECT DE CONSTRUCTIE ETAPA DE FUNDAMENTARE SI PROIECTARE Studii de fezabilitate Licitatia Elaborare PROIECT TEHNIC ETAPA DE EXECUTIE LICITAREA/OFERTAREA/CONTRACTAREA EXECUTIA Preluare amplasament Organizarea de santier Executia propriu-zisa INCHEIEREA PROIECTULUI 2 . instituţii de învăţământ şi cercetare. alţii: firme de transport. având la bază o serie de considerente cum ar fi: complexitatea proiectului. etc. Structura de descompunere orientată pe etapele de realizare a proiectului (SDE). documentaţii. experţi tehnici. 1. Astfel se pot contura trei structuri principale de descompunere a unui proiect de construcţie. specialişti constructor/ antreprenor general producători şi furnizori de materiale.MANAGEMENTUL PROIECTELOR PARTEA II investitori /beneficiari arhitecţi. canal. consultanţi. etc. într-o manieră ierarhică a unui proiect în grupuri structurale foarte diferite ca natură şi complexitate. laboratoare de încercări. punând în evidenţă şi conţinutul acestor etape (studii.

ansamblurilor. pereţi subsol.) Denumire Conţinut SDC se prezintă sub forma unui arbore ale cărui grade de detaliere reprezintă o descriere cât mai clară a obiectelor. ANSAMBLU DE CONSTRUCŢIE 3.) 4. SUBANSAMBLU DE ONSTRUCŢIE Reprezintă totalitatea subansamblurilor ce definesc părţi distincte ale unui obiect de construcţie (infrastructură. funcţionale sau pe faze de realizare (totalitatea fundaţiilor izolate. etc. etc. Centrală termică.MANAGEMENTUL PROIECTELOR PARTEA II Fig. Punct transformare. Structura de descompunere orientată pe părţi componente din cadrul obiectului de construcţie (SDC) Această structură propune o descompunere a proiectului după nivelul de detaliere prezentat în tabelul de mai jos. proiectarea. instalaţii) Reprezintă acea parte a unui obiect de construcţie stabilită pe considerente structurale. dimensiunile şi structura constructivă). Exemple: Corp clădire. pereţi portanţi. suprastructură. OBIECT DE CONSTRUCŢIE Reprezintă acea parte delimitată spaţial care are o anumită funcţiune. execuţia diferitelor variante de realizare a proiectului. 3 . subansamblurilor şi elementelor de construcţie (figura 3. conceperea.5 Structura de descompunere orientată pe etape de realizare 2. 3. în vederea stabilirii unei scheme unitare pentru alegerea. închideri. La baza realizării fiecărui obiect de construcţie stă proiectul tehnic aferent obiectului prin care se stabilesc parametrii tehnici (forma.6). etc. ELEMENT DE CONSTRUCŢIE Reprezintă ansamblul de procese de construcţie concretizate în acea parte a unui obiect de construcţie care are o anumită funcţiune (fundaţii. 2. planşee. Nivelele de detaliere ale obiectelor de construcţie din cadrul unui proiect de construcţie pot fi prezentate astfel [26]: Nivel de detaliere 1.

fiecare activitate să poată fi cuantificată prin următoarele elemente: cantităţi de procese. procesele componente şi resursele să fie uniform distribuite pe toată durata de realizare a activităţilor. să poată furniza informaţiile necesare pentru desfăşurarea în timp şi spaţiu. Activitate (componentă a unui proiect de construcţie) reprezintă un ansamblu de procese de construcţie şi acţiuni stabilite şi legate pe considerente tehnice.). să se poată stabili categoriile şi cantităţile de resurse necesare realizării acesteia (număr de muncitori.MANAGEMENTUL PROIECTELOR PARTEA II OBIECT DE CONSTRUCTIE CONSTRUCTII INFRASTRUCTURA FUNDATII STILPI PERETI SUBSOL PLANSEE ARHITECTURA INCHIDERI PARDOSELI COMPARTIMENTARI FINISAJE INSTALATII INSTALATII ELECTRICE INSTALATII SANITARE INSTALATII TERMICE TELEFONIE SUPRASTRUCTURA STILPI PLANSEE GRINZI PERETI UTILAJE TEHNOLOGICE ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE CENTRALA TERMICA ASCENSOR Fig. acţiuni. 4 . elaborare proiect pentru obţinerea autorizaţiei de construire). moment de terminare. organizatorice. Structura de descompunere a proiectului orientată pe activităţi (SDA) SDA defineşte o reţea arborescentă care prezintă în mod structurat activităţile necesare realizării unui proiect de construcţie. cost. de formulat denumirea fiecărei activităţi reprezentând o acţiune (turnare beton în fundaţii. moment de începere. legislative. execuţie zidărie. administrative. codificarea activităţilor să se facă într-un format posibil de extins permiţând descompunerea acesteia în subactivităţi. care poate să consume timp şi resurse. să se poată stabili relaţii de condiţionare între acţiunile componente precum şi cu alte activităţi. să se poată stabili uşor variantele tehnologice şi organizatorice de execuţie. faze. Modalităţi de stabilire a activităţilor componente ale unui proiect de construcţie: denumirea activităţii să fie formulată clar (pe max.30 de caractere) [78]. procese de construcţie. cantităţi şi tipuri de materiale. ore funcţionare utilaje. 3. durată de realizare. să i se poată asocia un responsabil (executant). să poată fi urmărită. numai timp sau să fie sub forma unor condiţionări.6 Structura de descompunere orientată pe obiecte de construcţie 3. etc. condusă şi evaluată. să se poată stabili anumite cerinţe de calitate.

). după conţinutul acţiunilor incluse distingem: 1. etc. etc. organizatorice. 4. 3. In figura 3. prefabricate. Activităţile implicate în realizarea unui proiect de construcţie se pot grupa astfel: I. etc. activităţi care consumă timp şi resurse (materiale. forţă de muncă. activităţi cu caracter tehnic (trasări. 3. utilaje. activităţi fictive – care nu consumă nici timp şi nici resurse dar care marchează începutul sau sfârşitul anumitor faze ale proiectului punând în evidenţă condiţionări tehnologice. Acestea pot fi procese simple sau complexe.turnare beton cu autopompa de beton Modalităţi de grupare a activităţilor necesare realizării unui proiect de construcţie. 2. de înregistrare a calităţii.MANAGEMENTUL PROIECTELOR PARTEA II evenimente: 200 Execuţie elemente din beton armat la infrastructură • 210 – cofrare • 220 – confecţionare armături • 230 – montare carcase de armături • 240 – întocmire proces verbal de lucrări ascunse • 250 . utilităţi. verificări).). recepţii calitative. activităţi cu caracter organizatoric (aprovizionări cu materiale. realizare rosturi. procese de construcţie care sunt legate nemijlocit de execuţie a proiectului şi care permit stabilirea cantităţilor de procese aferente. activităţi cu caracter de condiţionare – se prezintă sub forma întreruperilor tehnologice (procese umede. activităţi care consumă numai timp – se prezintă sub forma activităţilor care reprezintă condiţionări tehnologice. 2. în funcţie de tipul activităţilor distingem: 1. organizare de şantier). întărire beton.7 se prezintă un model de structurare a proiectului de construcţie pe activităţi: 5 . III. administrative. resurse financiare.

resurse materiale. resurse utilaje şi echipamente tehnologice.MANAGEMENTUL PROIECTELOR PARTEA II Fig.8): resurse umane. resurse informaţionale. Ponderea şi tipurile de resurse sunt dirijate de multitudinea factorilor productivi necesari pentru realizarea proiectului. Astfel în realizarea unui proiect de construcţie putem stabili următoarele categorii principale de resurse (3. RESURSE UMANE MATERIALE UTILAJE SI ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE TIP 2 FINANCIARE RESURSE INFORMATIONALE SPECIALITATE 1 SPECIALITATE 2 TIP 1 Fonduri publice Credite bancare Investitori Programe de dezvoltare 6 .7 Structura de descompunere orientată activităţi Pe baza structurii de descompunere a proiectului orientată pe activităţi se pot pune în evidenţă alte două structuri secundare de descompunere şi anume: structura de descompunere orientată pe resurse (SDR) structura de descompunere orientată pe organizare (SDO) 3. 3. resurse financiare.1 Structura de descompunere orientată pe resurse (SDR) [67] [70] [17] Această structură are ca principal scop identificarea principalelor resurse necesare realizării proiectului precum şi structurarea acestora în funcţie de natură şi caracteristici.

În fig. Având în vedere particularităţile proiectelor de construcţie precum şi factorii implicaţi în realizarea acestora se pot evidenţia patru tipuri de structuri organizatorice şi anume: 1.MANAGEMENTUL PROIECTELOR PARTEA II Fig. BENEFICIAR FIRMA DE CONSULTANTA PROIECTANT ANTREPRENOR GENERAL FURNIZORI SUBANTREPRENOR 1 SUBANTREPRENOR 2 b. organizaţia care beneficiază de proiect . Principalul obiectiv al SDO este de a stabili “cine face”. Structură organizatorică operativă – care precizează grupurile operative sau organizaţiile implicate în realizarea proiectului precum şi relaţiile de colaborare dintre aceştia. Un exemplu de astfel de structură este prezentat în fig.9 BENEFICIAR PROIECTANT ANTREPRENOR GENERAL FURNIZORI SUBANTREPRENOR 1 SUBANTREPRENOR 2 a.10 se prezintă un model de astfel de structură pentru două organizaţii principale implicate în realizarea proiectului: a. 3. Fig. 3.8 Structura de descompunere orientată resurse 3.BENEFICIARUL 7 .2. Structură organizatorică intrafuncţională – prezintă modul de implicare şi stabilirea relaţiilor ierarhice a compartimentelor din cadrul organizaţiei implicate în realizarea proiectului. Structura de descompunere orientată pe organizare (SDO) Această structură are ca principal scop identificarea grupurilor şi a organizaţiilor implicate în realizarea proiectului de construcţie stabilind în acelaşi timp relaţiile ierarhice şi răspunderea realizării anumitor părţi din proiect. 3. “cine este responsabil “ în cadrul realizării unui proiect. 3.9 Structura organizatorică operativă 2.

organizaţia care execută proiectul . 3. Structură organizatorică orientată pe proiecte – are ca principal scop stabilirea responsabilităţilor şi a relaţiilor de colaborare a reprezentanţilor tuturor organizaţiilor implicate în realizarea proiectului.MANAGEMENTUL PROIECTELOR PARTEA II DIRECTOR GENERAL PROICTANTI CONSULTANTI AUTORITATE LOCALA COMPARTIMENT TEHNIC COMPARTIMENT CONTABILITATE COMPARTIMENT JURIDIC a. Un exemplu de astfel de structură este prezentat în fig. INVESTITOR BENEFICIAR MANAGER DE PROIECT PROIECTANTI SPECIALITATEA 1 ANTREPRENOR SUBANTREPRENOR 1 FIRME DE TRANSPORT SPECIALISTI LABORATOARE FURNIZORI b. Fig.CONSTRUCTORUL DIRECTOR JURIDIC PERSONAL COMPARTIMENT TEHNIC PROIECTARE OFERTARE/CONTRACTARE ASIGURAREA/CONTROLUL CALITATII URMARIRE/PROGNOZARE/DECONTARE PREGATIRE LUCRARI/AUTORIZARE SITUTII DE LUCRARI COMERCIAL APROVIZIONARE DEPOZITE GESTIUNE-STOCURI ACHIZITII FURNIZORI SUBANTREPRENORI EXPLOATARE MECANIZARE ATELIERE BAZA DE PRODUCTIE LABORATOARE PARC UTILAJE TRANSPORTURI FINANCIAR-CONTABIL NORMARE VERIFICARE FACTURI BONURI DE CONSUM b.11 Structura organizatorică orientată pe proiecte 4.12 8 . Fig. Un exemplu de astfel de structură este prezentat în fig. Structură organizatorică hibridă – este o structura mixtă.11 INVESTITORI CREDITORI AUTORITATE PUBLICA MANAGER DE PROIECT PROIECTANTI ARHITECTURA STRUCTURA INSTALATII CONSTRUCTORI STRUCTURI INSTALATII MONTAJ ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE FURNIZORI EXPERTI MATERIALE UTILAJE ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE MIJLOACE DE TRANSPORT a. 3. 3.10 a.b Structura organizatorică intrafuncţională 3. complexă formată din combinaţii a celor trei structuri organizatorice prezentate mai sus. 3. b.

echipă. să i se atribuie un responsabil (persoană.RECEPTII CERTIFICARE. 5. Codificarea elementelor cuprinse în SDP. Etapele de dezvoltare a SDP sun prezentate în figura 3. stabilirea principalelor resurse necesare realizării proiectului. să permită o evaluare din punct de vedere al costului.AGREMENTARE ADMINISTRARE CONTRACTE Fig.12 Structura organizatorică hibridă Etapele de dezvoltare şi implementare a structurii de descompunere a proiectului Structura de descompunere a unui proiect de construcţie are ca principal scop detalierea acestuia în elemente diferite ca natură şi complexitate care să îndeplinească următoarele condiţii principale: să fie absolut necesare pentru realizarea proiectului.13 [70] 9 . să poată fi uşor de programat. Stabilirea instrumentelor tehnice rezultate din dezvoltarea SDP. 3. Stabilirea şi descrierea informaţiilor specifice fiecărui element din SDP. compartiment). al duratelor de realizare şi a cerinţelor de calitate. Principalele etape de dezvoltare a SDP pot fi evidenţiate astfel: 1. să fie definite clar şi complet. 4. să permită stabilirea categoriilor şi cantităţilor de resurse necesare realizării. Identificarea şi descrierea elementelor principale de detaliere a proiectului cu referire la: Etapele de realizare a proiectului de construcţie – SDE Resursele necesare realizării – SDR Activităţile necesare realizării proiectului – SDA 3. Identificarea coordonatelor proiectului – stabilire părţi componente ale obiectului de construcţie. structura funcţională şi tehnologică precum şi dimensiunile elementelor de construcţie. urmărit în timp şi evaluat. 2. EXPERTIZE IMPACT RESPONSABILI CU APROVIZIONAREA CONTROL CALITATE.COMUNICARE AUTORIZARE AVIZE REGII STUDII.MANAGEMENTUL PROIECTELOR PARTEA II INVESTITORI CREDITORI AUTORITATE PUBLICA MANAGER DE PROIECT CENTRE FINANCIARE SI DE CONTROL PENTRU PROGRAME DE DEZVOLTARE DIVIZIA PROIECTARE PROIECTANTI DE SPECIALITATE CONSULTANTI DE SPECIALITATE VERIFICATORI DE PROIECTE EXPERTI TEHNICI DIVIZIA EXECUTIE CONSULTANT CU EXECUTIA ANTREPRENOR GENERAL SUBANTREPRENORI RESPONSABILI TEHNICI CU EXECUTIA RESPONSABILI CU CALITATEA DIVIZIA COMERCIALA DIVIZIA RELATII.

CERINTE DE CALITATE .CONTINUT TEHNIC FISA TEHNICA A ACTIVITATII (FTA) Fig.COSTURI următoarele forme: a) – formatul grafic arborescent – fig.VARIANTE DE TEHNICE .RESURSE .TERMENE DE INCEPUT .13 Etapele de dezvoltare a SDP 10 . 3.SDP RALIZARE .DURATE Structura de descompunere a unui proiect de construcţie poate fi redată sub STABILIRE INFORMATII .SPECIFICAŢII Forme de redare a structurii de descompunere a proiectului .14 a [78] ORGANIGRAMA TEHNICA (OT) STBILIRE INSTRUMENTE TEHNICE SPECIFICE SDP .MANAGEMENTUL PROIECTELOR PARTEA II STRUCTURA DE DESCOMPUNERE A PROIECTULUI DE CONSTRUCTIE SDP DEZVOLTARE SDE DEZVOLTARE SDC DEZVOLTARE SDA CODIFICARE ELEMENTE (ACTIVITATI) DIN SDP .3.

3.3 "Elemente din beton armat .1.3 Pereti subsol 1.3 Montari-demontari schela: transporturi 1.2.1.1 REZISTENTA 1.2 Fundatii 1.1.2 ARHITECTURA 1.1 Executie zidarie portanta 1.1.2.4 Execuie sarpanta 1.2 Executie hidro si termoizolatie 1.1 Lucrari de terasamente 1.5 Confectionare + montare tamplarie interioara din lemn 1.4 Procurare + Montare tamplarie exterioara PVC 1.2 SUPRASTRUCTURA 1.2.2.Buiandrugi.2.6 Tencuieli interioare 1.2.1.2.2.1.1.Centuri. Scari" 1.1.1.1.2.1.1.4 Plansee peste subsol 1.1.MANAGEMENTUL PROIECTELOR PARTEA II fig.1 INFRASTRUCTURA 1.2.7 Tencuieli exterioare 11 .2.1.2.14 a .Formatul grafic arborescent b) – format listă structurată [2] 1 ANSAMBLU LOCUINTE 1.2 Executie elemente de beton -samburi 1.5 Executie cosuri fum 1. Plansee.1 Executie pereti compartimentare 1.1.

3.13 1.2.3.2.9 1.10 1.2. streasina.3.parapeti balcoane)" Executie pardoseli+placaje Tavan RIGIPS mansarda Ignifugari "Executie trotuare.14 b .MANAGEMENTUL PROIECTELOR PARTEA II 1.1 1. etc.Formatul mixt 12 .3.2.2 1. invelitoare.montat borduri" INSTALATII Instalatii electrice Instalaţii termice interioare Instalaţii sanitare c) – formatul mixt – fig.2.)" "Confectii metalice ( balustraz.11 1.14 b fig.2.8 1.3 1.3.14 1.2.12 1.3 Zugraveli lavabile+vopsitorii "Executie elemente de acoperis(astereala.

b. evidenţe şi înregistrări privind calitatea. documente de referinţă care stau la baza realizării activităţii (normative tehnice. norme de consum. b. g. organizatoric. acţiuni cu caracter tehnic. descriere d. grafice.MANAGEMENTUL PROIECTELOR PARTEA II Instrumente tehnice propuse de SDP Prin dezvoltarea SDP se propun două instrumente tehnice şi anume [70]: 1. denumire activitate (element) b. Principalele tipuri de informaţii specifice unei activităţi (element) din SDP în vederea realizării şi evaluării acesteia se pot structura astfel: 1. ansamblu de resurse necesare (materiale. durata şi intervalul de timp programate şi realizate. proceduri tehnice. procedura (tehnologia) de realizare a acţiunilor care implică realizarea activităţii (metode. SDC. etc. informaţii de tip istoric (arhivă). forţă de muncă. SDA) 2. identificarea şi repartizarea riscurilor. costuri realizate). Informaţii tehnico-organizatorice cu referire la: a. relaţii de condiţionare a acţiunilor componente precum şi cu alte activităţi. Informaţii privind calitatea cu referire la: a. 4. Organigrama tehnică (OT) Fişa tehnică a activităţii (FTA) este un instrument tehnic rezultat în urma dezvoltării SDP care are ca principal scop asigurarea de suport tehnic într-o manieră structurată şi unitară pentru informaţiile şi parametrii specifici fiecărei activităţi sau element precizat în SDP. momentul începerii activităţii şi durata de realizare a acesteia (precum şi a acţiunilor componente) f. c. de control. rapoarte. tipul şi natura inspecţiilor şi a înregistrărilor privind realizarea activităţii. Alte informaţii (cu caracter economic. tipul verificărilor şi recepţia lucrărilor executate. cod identificare c. e. Fişa tehnică a activităţii (FTA) 2. administrative. responsabilităţile factorilor implicaţi în realizarea activităţii. conţinutul tehnic al activităţii – procese de construcţie. reglementări tehnice şi legislative privind asigurarea şi controlul calităţii. toleranţe. documente privind programarea şi urmărirea realizării activităţii (liste. f. modele grafice) c. c. d.) e. identificarea stadiului fizic de realizare (identificator al stadiului). 13 . administrativ precum şi evaluarea acestora din punct de vedere calitativ. 3. măsuri de securitate şi protecţia muncii. d. b. instrumente de lucru. încercări). tipul şi natura încercărilor efectuate g. utilaje şi echipamente). e. de control şi evaluare) cu referire la: a. Informaţii generale cu referire la: a. diagrame de flux tehnologic) f. costurile pentru realizarea activităţii (costuri programate. d. cerinţele de calitate ce trebuie îndeplinite pentru realizarea activităţii (abateri. referire SDP pe componente(SDE. formulare.

verificarea lor şi predarea lucrărilor. costuri indircte) : Costul activitatii Costul pe resurse (forta de munca. grafice. furnizori de materiale şi echipamente).) Inspecţii. proceduri administrative. scheme organizatorice. intemediare) PROGRAMATA COSTURI (Costuri directe. diagrame de flux tehnologic. şef punct de lucru. evenimentelor. i. faze Proceduri instruire şi protecţia muncii Verificări.. OBS. utilaje) Costuri indirecte PROGRAMAT REALIZAT OBS. forţă de muncă. 3.15 se propune un model de structurare şi prezentare a informaţiilor din fişa tehnică a activităţii: Cod actvitate: Descriere: Denumire: Cod SDE: Cod SDC: Cod SDA: ConŃinut tehnic (cu prezentarea subactivităŃilor. DURATA TERMENE (de începere. etc.(Q) UM NT mi Durata(ti) Nr.15 14 Model de Fişa tehnică a activităţii . inspecŃii. algoritmi de optimizare pentru realizarea proceselor. variantele tehnologice şi organizatorice de realizare) : RESURSE UTILIZATE : Tip Denumire Consum specific UM Cantitate Furnizor Obs. Responsabili (RTE. reguli şi proceduri privind lansarea şi derularea execuţiei proceselor componente precum. stabilirea necesarului de materiale. probe. rapoarte. şefi echipe de lucru). risc : ANEXE (liste.) : Fig. responsabil A.. acŃiunilor cu caracter tehnic. recepţii. DURATE ŞI TERMENE DE INCEPERE : Tip Acţiune Cantit. administrativ. fişe tehnologice. In figura 3.toleranţe. proceselor de construcŃie. recepŃii. condica de betoane PROGRAMAT REALIZAT OBS.Q. CALITATE (cerinŃe de calitate.Q.muncit (Mi) REALIZATĂ Utilaje Obs. materiale. relaŃiile de legătură dintre acestea. formulare.MANAGEMENTUL PROIECTELOR PARTEA II h. proceduri tehnice de execuŃie.C.etc. utilaje şi a colaborărilor cu terţi (subcontractanţi. proceduri tehnice şi administrative asociate) : Cerinţe de calitate (abateri. răspundere. rapoarte.

18). O.3. O./C. O. 3. 15 . instalaţii tehnologice.T.T. O. Inspector cu protecta muncii Responsabil cu aprovizionarea OBIECT 2 Concepere. PE SISTEME CONSTRUCTIVE ALE UNUI PROIECT DE CONSTRUCTIE OBIECT 1 Concepere. rezultată din descompunerea proiectului în activităţi (SDA) – presupune identificarea şi atribuirea responsabilităţilor pentru factorii implicaţi în realizarea activităţilor componente ale unui proiect de construcţie (fig.T.T.17). „cine este responsabil şi pentru ce anume” în realizarea unui proiect de construcţie.T. rezultată din descompunerea proiectului în obiecte şi părţi componente (SDC) – presupune identificarea factorilor implicaţi în conceperea. proiectarea şi realizarea sistemelor constructive componente (obiecte.16).MANAGEMENTUL PROIECTELOR PARTEA II Organigrama tehnică (O.) (fig.T. etc. Se pot pune în evidenţă trei moduri de prezentare a O. pornind de la componentele structurii de descompunere a proiectului şi anume: 1. rezultată din prezentarea etapelor proiectului (SDE) – presupune identificarea şi atribuirea responsabilităţilor pe etapele de realizare a proiectului (fig. Pe baza O.T. proiectare OBIECT 3 Executie Executie Fig.T. ansambluri de construcţie.3. orientată pe obiecte de construcţie 3.Q.3. proiectare Consultant Proiectant de specialitate Verificator de proiecte Executie Responsabil tehnic cu executia Ingineri de specialitate Experti Responsabil A. se răspunde la întrebarea „cine face şi ce face”. 3. orientată pe etapele de realizare a proiectului 2.T.) – este un instrument rezultat din dezvoltarea SDA care are ca principal scop reprezentarea factorilor implicaţi în realizarea unui proiect de construcţie precum şi a responsabilităţilor acestora pe nivele ierarhice bine precizate de la proiectul pe ansamblu şi până la formarea echipelor de lucru pentru realizarea acţiunilor specifice unei activităţi. PE ETAPELE DE REALIZARE ALE UNUI PROIECT DE CONSTRUCTIE FINANTARE Centre de finantare Investitori FUNDAMENTAREA PROIECTULUI CONSULTANTI SPECIALISTI AUTORIZARE Autoritate locala Regii autonome Ministere PROIECTARE Proiectanti de specialtate Experti Verificatori de proiecte Consultanti de specialitate Arhitecti EXECUTIE Antreprenor general Subantreprenori Furnizori Producatori de echipamente Inspectori de santier Laboratoare de incercari Responsabili tehnici Responsabili cu calitatea Fig.Q.16 O.17 O. O.T.

Avantajele dezvoltării şi aplicării structurii de descompunere a proiectului (SDP): SDP propune şi dezvoltă o abordare ierarhică structurată a unui proiect de construcţie permiţând vizualizarea acestuia în toate elementele sale componente.MANAGEMENTUL PROIECTELOR PARTEA II ACTIVITATI REALIZATE DE ANTREPRENORUL GENERAL Compartiment tehnic Responsabil tehnic Consultant tehnic Responsabil A. Fig.T. avize b.AGREMENTARE ADMINISTRARE CONTRACTE Autorizare. 3.Q.T.Q. corelată cu Programul de execuţie a proiectului precizează intervalul de timp şi volumul de muncă pentru fiecare factor implicat în realizarea acestuia. asigură suport tehnic pentru conceperea modalităţii de desfăşurare în timp şi spaţiu a execuţiei proiectului de construcţie.: Organigrama tehnică (O./C.18 a. Expertize Consultant cu executia ANTREPRENOR GENERAL SUBANTREPRENORI RESPONSABILI TEHNICI CU EXECUTIA RESPONSABILI CU CALITATEA Consultant tehnic APROVIZIONARE CONTROL CALITATE. urmărire.T. trebuie să se preteze uşor la schimbări şi adaptări pe măsură ce proiectul înaintează. relatii.) orientată pe activităţi trebuie să fie corelată cu fişa tehnică a activităţii unde se specifică atribuţiile factorilor de execuţie. O.T. identifică factorii implicaţi în realizarea proiectului şi relaţiile ierarhice dintre aceştia. orientată pe activităţi Aspecte principale avute în vedere la întocmirea O. O.T. negociere DIVIZIA PROIECTARE DIVIZIA EXECUTIE DIVIZIA TEHNICA Consultant cu proiectarea PROIECTANTI DE SPECIALITATE VERIFICATORI DE PROIECTE EXPERTI TEHNICI Arhitect Studii.b . permite realizarea de legături între componentele SDP astfel: o legătura dintre SDE şi SDO permite prezentarea factorilor implicaţi în 16 . evidente Responsabil baza de productie Ateliere Depozite Magazie scule a. Responsabil cu productia Responsabil birou proiectare Responsabil cu decontarile Responsabil cu achizitiile Comercial Responsabil cu aprovizionarea Responsabil cu receptia materialelor si echipamentelor Responsabil gestiune Subantreprenori Santier Responsabil cu executia Ingineri de specialitate Sef punct de lucru Responsabil cu protectia muncii Responsabil cu masuratorile Echipe de lucru Specialisti Exploatare EXECUTIV/ADMINISTRATIV Director Contabil Consilier juridic Secretar Birou comunicare.O. control şi inspecţii precum şi specializările personalului implicat. MANAGER DE PROIECT ASISTENT MANAGER Comunicare.RECEPTII CERTIFICARE.

pe nivele ierarhice. legislative. economice. şi elementelor de construcţie componente o legătura dintre SDE şi SDA permite stabilirea activităţilor necesare derulării etapelor de realizare a unui proiect de construcţie o legătura dintre SDR şi SDA permite identificarea resurselor necesare realizării activităţilor componente ale unui proiect de construcţie propune şi dezvoltă un suport structurat pentru informaţiile tehnice. ansamblurilor. 17 .MANAGEMENTUL PROIECTELOR PARTEA II parcurgerea etapelor de realizare a proiectului o legătura dintre SDO şi SDA permite definirea a “cine şi ce face” permiţând astfel controlul din punct de vedere economic şi calitativ a proiectului o legătura dintre SDC şi SDA permite identificarea activităţilor necesare realizării obiectelor. factorii implicaţi în realizarea unui proiect precum şi atribuţiile şi responsabilităţile acestora. propune două instrumente necesare în derularea unui proiect de construcţie şi anume: Fişa tehnică a activităţii (FTA) – prin care se asigură suport de informaţii pe nivele structurate pentru activităţile componente ale unui proiect de construcţie Organigrama tehnică (OT) – care precizează. privind calitatea în realizarea proiectului.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful