P. 1
Institucije

Institucije

|Views: 36|Likes:

More info:

Published by: Tomislav Shoggy Gašpert on Jun 11, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/09/2013

pdf

text

original

Le terramare - sojenice, rana i srednja bronca 17.-20. st. Brončano doba je kraj indoeuropskih seoba.

Tad se sloţila imigracijska slika i narodi su zauzeli svoje mjesto na kontinentu. U ovom dobu nemamo nazive za pojedine narode jer nije bilo pisma pa se sluţimo nazivom kulturnih grupa. Prvi put imena saznajemo u ţeljeznom dobu. Etničke slike u Italiji - kraj bronce - Incineracija, KPŢ Umbrani (herodot) - Vilanovljani - Etruščani - Italske kulture - Latini, Umbri, Sabinjani, Samnićani, Lukani, Bruti - Iliri - Piceni, Dauni, Japigi, Mesapi Donedavno se mislilo da Delmati nemaju stele, meĎutim u zadnjih dva desetljeća su pronaĎene i imaju pojednostavljeni oblik čovjeka. Najveći Etruščanski centri su Caisra, Tarchna, Arretium, Felathri, Velch, Velzna, Perusia, Fufluna itd., a Rim je bio na rubnom dijelu Etruščanskog područja. Provincije Maksimum rimskog svijeta je bio za vrijeme Trajana. Carstvo je bilo najmanje u 3. stoljeću za vrijeme Marka Aurelija. Drugi punski rat je bio ključna točka gdje je rimski svijet postao najjači na cijelom mediteranu. Širenje Rima je išlo prema Siciliji, Sardiniji, Korzici, Hispaniji, Africi, Iliriku, Aziji, Galiji, Mauretaniji, Egiptu, Britaniji, Armeniji, Mezopotamiji itd. Provincije su se već u doba republike dijelile na dvije kategorije: propretorske - one u koje su odlazili senatori koji su bili pretori i one koje su se zvale prokonzulske u koje su odlazili ljudi koji su prethodno bili konzuli u gradu Rimu. Sa transformacijom rimskog svijeta došlo je do nove institucije koja se zove principat. Provincije su se podijelile izmeĎu cara i senata. Caru su pripale provincije koje su bile novoosvojene, a senatu one koje su bile relativno mirne, odnosno u kojima nije bilo potrebe za carskom intervencijom. U carskim provincijama titula senatora kojeg je car postavio je legatus augusti pro praetore provincije xy (bilo koje). Legatus znači delegiran, augusti znači od cara, a kad ga car pošalje u provinciju postaje pro pretor. U senatskim provincijama titula carskog?namjesnika je proconsul (prokonzul). Postoje i prokuratorske provincije koje nisu od nekog velikog značaja i u njih se šalju ljudi viteškog staleţa, a titula je prokurator.

Hispanija Nositelji indoeuropskih jezika javljaju se na poluotoku u brončano doba. Sjedištem je u Emeriti Augusti je jedna od četiri u prefekturi Galije. Pobune robova: Sirijac Eunus (140. Kelti. i 5. početkom 1. u blizini Piazze Armerinae. Rimljani preuzimaju i ime prostora. Urbane kulture u juţnoj Iberiji (Kultura Tartessos) oko luke Tartessos. Sicilia Organizirana je 241. Rana kršćanska zajednica. liberae ac immunes. do 290. Legije koje su stacionirane u Egiptu su za zapovjednika imali senatora (legatus legionis titula zapovjednika). Agata i Sv.-97. Lucija. Kilikijac Atenion (110. Bila su tri rata protiv Samnićana (s prekidima od 343. c. decumanae (daju desetinu uroda).st. Osvajanje Hispanije Rimska vojska došla je prvi put na Iberski poluotok 218. BC. Egipat je pod Rim pao dok su na vlasti bili Kleopatra i Antonije. censoariae (zemlja je ager publicus i daje se u zakup uz obvezu desetine). zbog ogromne proizvodnje ţita).st. Slijede ih u 7.). BC. uz pomoć dva kvestora.BC.. Spora romanizacija. . Villa Romana del Casale je iz IV. Spartakova pobuna tijekom koje je namjesnik Verres uţasno pljačkao Siciliju. Tarraconensis (svaka pod praeses-om). a zatim kao Hispania.-132. Uključivala je i Maltu. Od Dioklecijana: Baetica. koji je bio jako vaţan (npr. pod vikarom. Najbogatiji mozaici. moţda iz kartaškog naziva. a potpuno osvajanje dovršeno je pod Augustom 19. milenija BC. Insulae Baleares i afrička M. kao Ispania. mučenice Sv. jak grčki karakter. a namjesnik u Egiptu je bio prefectus egipti (a to je najviši poloţaj koji je vitez mogao dostići). Tingitana činile su civilnu dijecezu. Latifundiae na Siciliji nastaju u carsko doba. c.) i u to je vrijeme formirana prva moderna rimska vojska.). c. Pir je ratovao za Grke i niti jedan put nije izgubio od Rimljana. Gallaecia i Lusitania (u svakoj vlada consularis) i Carthaginensis. ali svaka bitka mu je donosila ogromne ljudske gubitke. Civitates foederate. Njome upravlja pretor. a ta transformacija vojske je Rimu dobro došla zbog brojnih sukoba.Četvrta vrsta provincija je Egipat.

Sextus Pompeius festus sačinio je epitome djela De verborum significatu Verija Flaca. renovirao August. On nam kaţe da je pontifex maximus poglavar rimske drţavne religije. središte im je bilo u Betici. AD.. Ceste su jako vaţan izum vojnog značaja. . U odreĎenim razdobljima se jako razlikuje. Rimljani osvajaju prostor od obale do Ţenevskog jezera. BC stvorena je Provincia (Transalpina) . kultne elemente. lako osvojivši prostor današnjeg sjevernog Maroka i Alţira. Tabule Iguvianae je umbrijski tekst o iskupljenju i pročišćenju grada.2012. mjesec) i Menologium rusticum su kalendari koji su nam vaţni za razumijevanje rimske religije. Rimska poganska religija je doţivjela izmjene zbog svog karaktera. Gejzerik je flotom prešao u Afriku.BC ga je posvetio Q.st. BC i u njemu su izgorjele Sibilinske knjige. no postale su vrlo vaţne i zbog gospodarstva. pa trojica flamines maiores. Lutacije Katul. ona je politeistička i vrlo rado prima utjecaje sa strane. Rimska religija je ugovorna religija u kojoj čovjek i bog sklapaju sporazum kroz ţrtvovanja. 69. Jupiterov republikanski hram na brdu Capitolinus je spaljen 83. Galija.23. tipa tko će što ponuditi i traţiti zauzvrat. Institucije rimskog svijeta . 121. bogove itd. 1. BC Zbog pomoći Masiliji (Fokejci. Sinkretizam je spajanje dva ili više boţanstava u novo boţanstvo. Marsu i Janu Qvirinu. Tropej je stablo kojemu se nakon bitke okljaštre grane i ostane deblo s par grana i okiti se kacigom.BC) protiv Ligura i da bi povezali dolinu Rhodanusa s Hispanijom (Via Domitia). za vandalskog kralja. Zbog stalnog pritiska susjednih brojnijih Vizgota koji su stvorili veliko kraljevstvo u Galiji i Hispaniji. nije do kraja dešifriran. a izgorio je 80. Festo spominje i ceremoniju spolia opima koje se nude trima boţanstvima . Gotovo nema kulta i religije koju Rimljani nisu prihvatili. štitovima i ostalom bojnom opremom gubitničkog vojskovoĎe. ali to je jedan od dokumenata koji nam govori o ranoj povijesti rimske religije. st. Gaj Marije protiv Cimbra i Teutona. a opet je izgorio 69. Vladajući sloj u Rimu je bio etruščanski sloj i u velikom je dijelu utjecao na Rimljane.U vrijeme kad je Geiserie izabran 428.Jupiteru Feretriju. Vespazijan ga je posvetio 75.03. Rimska religija i bogovi Rimska religija je promjenjiva i s vremenom se razvijala. Fasti Antiates maiores (predjulijanski kalendar koji donosi i 13. 7.kasnija Narbonska Galija. 102. Problema je bilo jedino s monoteističkim vjerama koje su se klanjale samo jednom bogu jer to nije podrazumijevalo klanjanje caru. ali da najveći prestiţ ima rex sacrorum.

Sabazije je neko divlje boţanstvo. pr. 484. ţito. ovce i bika. kada se objašnjava ulazak blizanaca u rimski kalendar. Na ovaj datum. i početak 5. a radi se o Kibelinom kultu. Kovnice su u Fokeji. diţu se iz grobova i posjećuju kuće. Efezu. Panteon je posvećen Svetoj Mariji i Mučenicima i ustanovljen je blagdanj dedicatio Sanctae Mariae ad Martyres. Pater familias ih umiruje pomoću rituala bacajući devet crnih zrna boba iz leĎa i govoreći: "Ovim otkupljujem mene i moje". Uključuje obilazak polja i predvode ga fratres Arvales. Elektrum je prirodna mješavina zlata i srebra iz pijeska rijeka Pactolus. bio je blagdan Svih Svetih. kakvoću i vrijednost pojavljuje se oko 650. sve do 8. Ambarvalia je majski festival sa ţrtvovanjem krmače.st. kada nezadovoljne duše umrlih. Boţanski blizanci (Kastor i Poluks) su često prikazivani kao jahači sa šiljastim kapama na glavi. Miletu. Kr.počinje na februarske ide (13. . -13. Hram je danas u jako lošem stanju. osobito nespaljenih. Hermos i drugih. Poslije devet puta ponavlja:"Duhovi predaka odlazite". Svi u carskoj obitelji su kao pod zaštitom blizanaca ili kako neki shvaćaju da su boţanski sluţbenici na zemlji. pa u Joniji i Kariji.Kr.st. Pločica nema veze s kultom blizanaca. Sabazije je pokrovitelj piva. BC je podignut i posvećen hram Kastoru.pr.Atraktivni internacionalni novac. nastalo u doba helenizma. ljubičice. ili 610. Kizički novci imaju najviše raznorodnih prikaza. kruh umočen u vino. Prvi pravi novac.). Samu i Halikarnasu. slo. Lik Kastora je pronaĎen na pločici u Aseriji. Sarduz. . maja 609. Kraj 6. Festivali: . kao jahači. Taurobolija je obred u kojem novi vjernici dobivaju tajnu vjere. metalna okrugla pločica u koju je utisnut znak kojim se jamči za teţinu.majski ritual (9. 11. ili 13. Oni su na kovanici prikazani isto kao i boţanski blizanci.Lemuria . uglavnom su to pločice koje se čuvaju u muzejima i sva znanja o njemu potječu iz analize ikonografije. u Lidiji. februara. nikad nije bio vodeći kult. Uglavnom su u paru. Repertoar spomenika vezan za Sabazija je jako malen.Suovetaurilia je ţrtvovanje Marsu na Marsovu polju radi očišćenja zemlje . Bili su zaštitnici rimske mladeţi. Veslka ga počinje s javnim ritualom ispod Tarpejske stijene. ostala su samo tri stupa. ali tu je uvijek i gradski znak (tuna).Parentalia . Prve pisane vijesti o tome su Herodotove iz 5.) i traje do 21.lustratio. a zatim pater familias nudi na grobovima girlande. st. a s druge strane imamo zemaljske blizance Nerona i Druz Cezara. ona je vjerojatno dio prsnog nakita koju su u procesijama nosili svećenici sabazijanskog kulta.

) i pretapanja blaga. pravokutnog ili nekog drugog oblika.Kr. Abderi i Dikaji. Anaktorijon.).st. Korintski stateri s prikazom Pegaza i Atene s korintskom kacigom postali su izuzetno česti nakon 338.-546. skarabeja.st.st. cvijet. srebranjaci su se proširili na kontinentalnu Grčku. do 255. glave bika. heraldičkim znacima.. bik. u juţnu Italiju i Siciliju. premda mogu biti simbol eupatridskih porodica. Potideja i Apolonija) vaţne za trgovine matice./305. a nad drugoj se vidi otisak dlijeta (incusum) kvadratnog. Kovnice u Orthagoriji. savijene noge. Grci sve do Filipa II (359. Predstave amfore. Sirakuški novac imitiraju Kartaţnai. Čančara sredinom 5. gorgonejona.su jednolike proizvodnje i produkt kovnice u Ateni. ok.. kotača. sove. Na Siciliji prvi novac kuju halkidske kolonije Zankle.) s kvadrigom i četverokutom kojeg zamjenjuje glava. Prikazi su dvostrani. Tada se osnivaju brojne korintske kolonije (Ambrakija.-336. Prve sirakuške tetradrahme su kovane prije Gelonove tiranije (491. glava grifona. Leuka. Već tijekom 6. Sad se kuju dekadrahme. rano su usvojili kovanje na prostoru od Vardara i Strume do mora. Moţda je novac kovan tijekom izgnanastva Pizistrata (556. zatim Makedonci. dobili su odštetu od dvije tisuće talenata (tri milijuna tetradrahmi). konja. Atenski novci s prikazom sove i glave Atene datiraju se u doba Pizistrata.. na Thasosu i Maroneji. kada je Filip II proglasio Korint za sjedište helenskog saveza. jedna od prvih internacionalnih moneta. IzraĎuju se u periodu od oko 300. tri noge. Od oko 306.-546.). do 479. rasprostranjeni su eginski novci. dijadosi redovito stavljaju vladarske portrete. Naxos i Chimaira. glave konja. Ateni. Prije toga nema kovanja ni tzv. Korint u početku kuje primitivne "pegaze" koji su moţda uvedeni u doba Perijandra. Tračani. Prikaz je na jednoj strani. od 625. zatim Aleksandar stavljaju svoje portrete na novce. Izuzetak su kratke emisije zbog opsjedanja (u Sirakuzi. Filip II.pr. Sredinom 6.-478.) nisu kovali zlatan novac. glava boţice Tanit odgovara nimfi Aretuzi.. Kad su Grci pobijedili Kartaţane 480. tuljan. kasnije plaćanje tributa Perzijancima od 514. borba divljih zvijeri. jelen. Aes signatum je moderan naziv za lijevane pravokutne ploče prosječne teţine oko 1350 grama. Razlog je bogatstvo srebrom Pangejskog gorja i trgovina s grčkim kolonijama na obli. . zamjenjuje raniju morsku kornjaču (thalassita). nešto prije sredine 6. Wappenmunzen s tzv.st počinje kovanje srebrnjaka koje inaugurira Krez (561.Na elektrum novcima su prikazani lav.

Neprestano dolazi do smanjenja teţine novca. pa na još tri puta lakši as (as sekstantarij) kod kojeg se lijeva samo as. koji se dijeli na 12 uncija. . Belona. Postoje i veće vrijednosti od asa.Kr. Uncija vrijedi dvanaestinu asa (oznaka . Prikazi su glava Marsa//protoma konja. tri uncije (oznaka . pr. Minerva. Talentum se dijeli na 60 mina. tripondius (3 asa) i decapondius (10 asa9. dodrans bronca .-200. Rimskim denarima kovanim u Rimu prethodio je srebrni novac kovan prema grčkom sustavu u Kapui i drugim mjestima.225. Zatim je as pao na teţinu uncije kod kojeg se kuje i novac vrijednosti 1 asa. U sustavu u kojem je as librarius (oznak I).3 kg.tričetvrt asa (9 uncija). tj. BC. U doba Sule prestaje kovanje ovog novca. quartuncia. npr... četiri uncije (oznaka . Jupiter. Qvadrans vrijedi četvrtinu asa tj.).. Sekstans vrijedi šestinu asa. Centipodium je 100 asa = talentum teţine 27. najprije se prepolavlja na pola rimske libre (semilibralni as). koje sluţe kao obračunske jedinice. a obnovljeno je 15.).).teţak lijevani okrugli brončani novac s prikazom na obje strane.). Nominala: as oko 267 grama . dvije uncije (oznaka . glava Rome//Viktorija.g.. Postoje i nominale neobičnih vrijednosti npr.. Triens vrijedu trećinu asa. semis je pola vrijednosti (oznaka S) i vrijedi 6 uncija. povremeno se od njih se kuju samo dupondius (2 asa). Postoje i teţine manje od uncije.. svaka teţine 455 grama. denominacija koja je u doba Republike kovana samo u dva navrata. a manje vrijednosti se kuju. Na aversu je glava boţanstva (Janus.).. na reversu prova broda. tj. kovana od 222.-217. Herkul. herma//Jupiterova kvadriga.Aes grave ili aes librale . Merkur. kada kovani as ima teţinu 1/3 uncije koju je sačuvao tijekom cijelog carstva. Glava Herkula//vučica romano ili Roma. osnovna jedinica od 273 grama. pa na teţinu pola uncije.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->