CHIỀNG LÀNG CHIỀNG CHẠ THƯỢNG HẠ ĐÔNG TÂY CÁC MEM BỐN BẢY TẤT CẢ CÁC KHOA TÂM

TRẠNG HÁO HỨC HƯỚNG LÊN XUÂN HÕA GIÀ TRẺ GÁI TRAI NHỮNG AI MONG MUỐN CÙNG NHAU SẮP LỊCH THẲNG TIẾN XUÂN HÕA VIỆN TRỢ CÁC EM CHƠI BỜI THƯ GIÃN TINH THẦN LÀ CHÍNH DỰ KIẾN HẠ TUẦN THÁNG 6 NGÀY 30 THỨ BẢY ĐẸP TRỜI CÙNG NHAU THẲNG TIẾN AI MUỐN TỔ CHỨC ĐỀ CẬP MAU MAU VÀO BAN TỔ CHIM CÙNG LÊN KẾ HOẠCH AI CÓ THẮC MẮC ĐỀ CẬP MAU MAU AI CÓ XE MÁY ĐĂNG KÝ TẠI ĐÂY XẾP ĐÔI XẾP CẶP KHĂN GÓI LÊN ĐƯỜNG TIẾP SỨC CÁC EM!!!!! XUÂN HÒA CHIẾN 2012 !!!!

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful