ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ (ΣΑΕ

)
WORLD COUNCIL OF HELLENES ABROAD (SAE)
Δρ. Όλγα
Σαραντοπούλου
Γραμματέας Παγκοσμίου ΣΑΕ
Βιέννη, 05.06.2012

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Την ανάγκη υιοθέτησης μιας δικαιότερης και σταθερής φορολογικής πολιτικής για
τους Έλληνες του Εξωτερικού από το Ελληνικό Κράτος ως βασική προϋπόθεση για
την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης μεταξύ των πλευρών, επεσήμανε η Δρ. Όλγα
Σαραντοπούλου, Γραμματέας ΣΑΕ, μιλώντας στο Φορολογικό Σεμινάριο που
διοργανώθηκε στην Νομική Βιβλιοθήκη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Η πρωτοβουλία της διοργάνωσης ανήκει στον κ. Ορέστη Εμμ. Σεϊμένη, Καθηγητή
στο Μεταπτυχιακό Τμήμα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με την στήριξη
του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού, και αφορούσε ζητήματα φορολογίας
εισοδήματος και περιουσίας των Ελλήνων κατοίκων εξωτερικού, συνταξιοδοτικά
και άλλα συναφή θέματα.
Στην ομιλία της η κυρία Σαραντοπούλου μετέφερε τις ευχές του Προέδρου του
ΣΑΕ κ. Στέφανου Ταμβάκη και των μελών του προεδρείου. Υπογράμμισε ότι πρέπει
να δοθούν κίνητρα στους ομογενείς ώστε να έρθουν στην Ελλάδα να επενδύσουν
δημιουργώντας, έτσι, και ισχυρούς οικονομικούς δεσμούς. «Αυτό θα συμβάλει και
στην δημιουργία πρόσθετου ενδιαφέροντος εκ μέρους των παιδιών των ομογενών
για τη γενέτειρα των γονιών τους. Και αυτά, με την σειρά τους, θα προτρέπουν
τους ξένους φίλους τους να επισκεφθούν την Ελλάδα, δημιουργώντας, έτσι, ένα
νέο ρεύμα Φιλελληνισμού. Η Ελλάδα πρέπει να αγκαλιάσει τα παιδιά της, τους
Ομογενείς . Εμείς, θα είμαστε στο πλευρό της, ιδιαίτερα σήμερα που διανύουμε μία
πολύ δύσκολή πορεία».
Η Δρ. Όλγα Σαραντοπούλου τόνισε ακόμη ότι η γνώση της επίλυσης σημαντικών
περιουσιακών και φορολογικών ζητημάτων είναι ένα αξιόλογο βήμα στην
ενημέρωση των Ελλήνων του Εξωτερικού που ήδη κατέχουν περιουσία στην
Ελλάδα, ενώ διευκολύνει και όσους επιθυμούν να αποκτήσουν ακίνητη περιουσία
να το πράξουν, γνωρίζοντας πλέον επακριβώς τις διαδικασίες, τις οποίες θα πρέπει
να ακολουθήσουν. «Οι συναισθηματικοί δεσμοί, είπε, κρατούν τους Ομογενείς
κοντά στην Πατρίδα και λειτουργούν ως οδηγός στην αποφασή τους να
επενδύσουν τις οικονομίες τους στην γενέτειρα είτε αγοράζοντας ακίνητη
περιουσία, είτε συντηρώντας εκείνη που κληρονόμησαν από τους γονείς τους. Ας
μην ξεχνάμε ότι οι ομογενείς, που αποτελούν πλέον ισχυρή οικονομική και
κοινωνική δύναμη, συμμετέχουν σε φιλανθρωπικά έργα, νοσοκομεία, εκκλησίες,
κοινωφελή ιδρύματα κλπ.»
Η κα Σαραντοπούλου αναφέρθηκε και στην έκδοση με τον τίτλο «Πλήρης Οδηγός»
του κ. Ορέστη Σεϊμένη με την συμβολή των κ.κ. Α. Καρποντίνη και Σ.
Τζωρτζόπουλου, Επόπτες Ελέγχου της ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού του Υπουργείου
Οικονομικών, χαρακτηρίζοντάς τον ένα αξιόλογο έργο προς όφελος της
Ομογένειας. «Είναι, είπε, ένα πολύτιμο εργαλείο για κάθε Έλληνα του εξωτερικού.
Τέτοιου είδους πρωτοβουλίες, όπως το Σεμινάριο και η έκδοση εμπεριστατωμένου
φορολογικού οδηγού, είναι προς όφελος της Ομογένειας και είμαι βέβαιη οτι θα
εκτιμηθεί απο τον απανταχού Ελληνισμό», κατέληξε η Γραμματέας του ΣΑΕ.