3kg

10cm 1)Berapakah berat A untuk mendapatkan keseimbangan pada alat timbangan di atas? 2) Selesaikan soalan di bawah: a) f : g = 15:4. Cari nilai f jika g=36 d) x:y = 2:8, x-y = 48, cari nilai x dan y. 6cm

A

b) j:k = 7:31, j+k=14, cari nilai j dan k c) a:b:c = 13:4:7, a+b+c = 96, cari nilai a, b dan c.

e) Kelajuan Cheetah, Usain Bolt dan Kereta BMW ialah dalam nisbah 9:4:13. Cheetah lebih laju 60m daripada Usain Bolt. Kira jarak yang dilalui oleh Usain Bolt dan Kereta BMW. f) Nisbah dentist dan doktor di Bandar A ialah 4:5. Nisbah doktor dan dentist di Bandar B pula ialah 6:7. Jumlah doktor di Bandar A dan B adalah sama. Terdapat 44 lebih dentist di Bandar B berbanding Bandar A. Cari jumlah keseluruhan dentist bagi Bandar A dan B.

3kg 10cm 1)Berapakah berat A untuk mendapatkan keseimbangan pada alat timbangan di atas? 2) Selesaikan soalan di bawah: a) f : g = 15:4. Cari nilai f jika g=36 d) x:y = 2:8, x-y = 48, cari nilai x dan y. 6cm

A

b) j:k = 7:31, j+k=14, cari nilai j dan k c) a:b:c = 13:4:7, a+b+c = 96, cari nilai a, b dan c.

e) Kelajuan Cheetah, Usain Bolt dan Kereta BMW ialah dalam nisbah 9:4:13. Cheetah lebih laju 60m daripada Usain Bolt. Kira jarak yang dilalui oleh Usain Bolt dan Kereta BMW. f) Nisbah doctor dan jururawat di Bandar A ialah 4:5. ) Nisbah doctor dan jururawat di Bandar B pula ialah 6:7. Jumlah doctor di Bandar A dan B adalah sama. Terdapat 44 lebih doctor di Bandar A berbanding Bandar B. Cari jumlah keseluruhan doctor bagi Bandar A dan B

3kg
10cm 1)Berapakah berat A untuk mendapatkan keseimbangan pada alat timbangan di atas? 2) Selesaikan soalan di bawah: a) f : g = 15:4. Cari nilai f jika g=36 d) x:y = 2:8, x-y = 48, cari nilai x dan y. 6cm

A

b) j:k = 7:31, j+k=14, cari nilai j dan k c) a:b:c = 13:4:7, a+b+c = 96, cari nilai a, b dan c.

e) Kelajuan Cheetah, Usain Bolt dan Kereta BMW ialah dalam nisbah 9:4:13. Cheetah lebih laju 60m daripada Usain Bolt. Kira jarak yang dilalui oleh Usain Bolt dan Kereta BMW. f) Nisbah doctor dan jururawat di Bandar A ialah 4:5. ) Nisbah doctor dan jururawat di Bandar B pula ialah 6:7. Jumlah doctor di Bandar A dan B adalah sama. Terdapat 44 lebih doctor di Bandar A berbanding Bandar B. Cari jumlah keseluruhan doctor bagi Bandar A dan B.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful