You are on page 1of 16

Avantprojecte Els Wikicontes multiculturals.

Mnica Zambrano
Resum del projecte. .......................................................................................................................................................................... 2 Entorn Redaccions de contes: ................................................................................................................................................... 2 Espai de redacci de contes. .................................................................................................................................................... 2 Espai d aprenentatge de la llengua estrangera:....................................................................................................................... 3 Entorn d edicions infantils: .......................................................................................................................................................... 4 Edicions de contes i plataforma de traduccions: ............................................................................................................................ 4 Recursos........................................................................................................................................................................................... 6 Recursos Tecnolgics.................................................................................................................................................................... 6 Recursos Humans......................................................................................................................................................................... 6 1.Equip informtic pel desenvolupament de lentorn web ......................................................................................................... 6 2.Equip d assessors educatius. ................................................................................................................................................ 7 3.Equip de Traducci- Professors de llengua estrangera............................................................................................................ 8 Recursos Financers. ...................................................................................................................................................................... 8 Aplicacions de lentorn virtual. .......................................................................................................................................................... 9 Proposta de implementaci. ......................................................................................................................................................... 9 Fase Inicial. Fase Preliminar del Projecte. .................................................................................................................................... 12 Fase I: ESTUDI DE MERCAT. ................................................................................................................................................... 12 Fase II: PLANIFICACI DELS RECURSOS NECESSARIS PEL DESENVOLUPAMENT. ........................................................................ 13 Fase III: DESENVOLUPAMENT DE LENTORN. .......................................................................................................................... 14 Fase Intermdia: Implementaci de la prova pilot. ...................................................................................................................... 14 Fase I: AVALUACI PRELIMINAR............................................................................................................................................ 14 Fase II: PROPOSTES DE MILLORA. ........................................................................................................................................... 15 Fase III: MARKETING I DIFUSI DE LENTORN. ........................................................................................................................ 15 Fase IV: DOCNCIA EN L US DEL SISTEMA .............................................................................................................................. 15 Fase Final . Posada en marxa del projecte. ................................................................................................................................. 15 Fase I: POSADA EN MARXA .................................................................................................................................................... 15 Fase II: SEGUIMENT I SUPERVISI .......................................................................................................................................... 16 Fase III: APROFITAMENT DE RECURSOS. ................................................................................................................................. 16

Avantprojecte Els Wikicontes multiculturals. Mnica Zambrano

Avantprojecte Els Wikicontes multiculturals


Resum del projecte.
Consisteix en la creaci d un entorn Virtual per als nens de totes les nacionalitats per fomentar la lectura, escriptura i laprenentatge de les llenges mitjanant el disseny de contes infantils i el dibuix. Aquest entorn disposar bsicament de dues plataformes:

Entorn Redaccions de contes:


Espai de redacci de contes.

Aquest ser l espai dedicat a la realitzaci dels escrits individuals i representacions grfiques dels nens en forma de diferents Weblogs individuals interconnectats en una plataforma web. Cada nen escriur el seu conte o narraci en la seva llengua i haur de representar grficament mitjanant dibuixos ( imatges agafades de la xarxa o realitzades per ell) all que sexplica en el conte per tal de fer-lo entenedor a la resta nens d altres nacionalitats. Tots els contes seran narrats pels nens mitjanant eines audiovisuals ( vdeo o gravacions) per tal de practicar la fontica i lexpressi de l idioma. Cada grup de nens tindr un professional assignat com a tutor , que lassessorar tant a nivell gramatical en les eines de redacci i utilitzaci del llenguatge com en el funcionament i utilitzaci de lespai web i les diferents eines de representaci. En aquest espai tamb es disposar duna zona de lectura i gravaci oral dels diferents contes que els assessors seleccionaran per a cada un dels nens per fomentar la lectura i loralitat de l idioma propi.

Avantprojecte Els Wikicontes multiculturals. Mnica Zambrano

Una vegada validat el conte per part del tutor /assessor del nen, es procedir a ledici del conte en l Entorn dedicions que podr ser visualitzar per la resta de nens de totes les nacionalitats i pblic en general.

Espai d aprenentatge de la llengua estrangera:


Per altra banda, cada nen que vulgui ampliar coneixement de la llengua estrangera tindr un professor de llengua que ser l encarregat de fer la docncia on line dins de la plataforma d aprenentatge de les llenges on els contes seran classificats per nivells dependents de les edats i seran distributs en les diferents unitats d aprenentatge: Contes de 5 anys : Unitats didctiques de Coneixements Bsics. Contes de 6 anys: Unitats didctiques de Coneixements mitjans- baixos. Contes de 7/8 anys: Unitats didctiques de Coneixements mitjans- elevats Contes 9/11 anys: Unitats didctiques de Coneixements elevats. Contes 12/14 anys: Unitats didctiques de Coneixements superiors.

Les Unitats daprenentatges estaran constitudes per: Vocabulari, Sintaxis,Frases fetes, fontica, gramtica, practica i canta, els dibuixos animats i activitats de lectura i exercicis a realitzar on line, tot dissenyat de manera creativa i illustrada adaptades al procs d ensenyament-aprenentatge dels nens. La plataforma dautoaprenentge disposar deines multimdies per augmentar la motivaci i la implicaci dels nens en el coneixements didiomes i seran tutoritzades pels docents de llenges natius de cada nacionalitat. Cada nen noms podr accedir-hi a la plataforma daprenentatge de lidioma o idiomes estrangers seleccionats com a prioritaris com a refor en el seu procs densenyament. Els grups de docncia on line seran creats en funci de ledat dels nens amb la particularitat que estaran formats pels nens de les dues llenges de les quals es vulguin reforar l aprenentatge ( com si fossin alumnes

Avantprojecte Els Wikicontes multiculturals. Mnica Zambrano


dintercanvi) que ser molt til a lhora dintercanviar material audiovisual i reforar la comunicaci verbal o escrita entre els nens dun mateix grup. El seguiment tamb ser realitzat per professors natius de cada llengua estrangera que es vulgui aprendre.

Entorn d edicions infantils: Edicions de contes i plataforma de traduccions:

Aquest entorn ser on es publiquin els contes o histries redactades i dissenyades pels nens un cop validades i acceptades per l equip dassessors. Cada conte ser tradut pels diferents professionals implicats en el programa ( professors de llenges, traductors..) a tots els idiomes i seran enllaats directament a Unitats didctiques daprenentatge bsiques en el coneixement i introducci de l idioma adreades a tot el pblic infantil en general.

Avantprojecte Els Wikicontes multiculturals. Mnica Zambrano


Els contes es distribuiran per nacionalitats( Angls, Espanyol, Catal, Itali, Francs ,Alemany, rab , Portugus i Xins )i grups d edats ( 5 anys, 6/7 anys, 8/9 anys, 10/11 anys; 12/14 anys), amb un espai compartit per tots els nens en forma de zona de comentaris o xats.

La utilitzaci dels diferents entorns ( tant lentorn de redacci de contes com lentorn dedicions i plataforma daprenentatge) poden ser aplicats amb molt mbits datenci al nen donades les seves caracterstiques dinnovaci, aprenentatge , motivaci i suport en lensenyament de llenges. 1) Aplicacions a nivell escolar com a refor educatiu d idiomes 2) Aplicacions a nivell descoles d idiomes facilitant la formaci on line a la poblaci infanto-juvenil. 3) Per a alumnes com a matries extraescolars o dins del currculum datenci a la diversitat per facilitar la inclusi en nens immigrants. 4) Aplicacions a nivell de recursos psicoeducatius de pedagogia per a nens amb dificultat daprenentatge i trastorns del llenguatge. D aquesta manera es pot aprendre molts idiomes de manera divertida i creativa a part de fomentar la lectura i l escriptura junt amb el coneixement de les altres cultures del mn.

Avantprojecte Els Wikicontes multiculturals. Mnica Zambrano

Recursos.
El projecte per tal de poder ser gestionat i portat a la prctica hauria de disposar dels segents recursos:

Recursos Tecnolgics.
Per tal de portar a terme el projecte haurem de disposar de tots els recursos a nivell de tecnologia Web 2.0 i dequipaments tecnolgics avanats ( ordinadors, connexions en xarxa,servidors....). Una oficina Central de coordinaci i diferents centrals de treball o seccions en cada nacionalitat si fos necessari per poder realitzar el desenvolupament correcte i la posada en marxa del Programa multicultural. Sistemes de comunicaci en xarxa per garantir les relacions entre tots els agents implicats.( Professorats, assessors, equip informtic amb el director i els referents de cada equip).

Recursos Humans.
Ser necessari formar un equip multidisciplinari format per:

1.Equip informtic pel desenvolupament de lentorn web


L equip estaria constitut per un equip d informtics especialitzats en sistemes, en desenvolupament de programes i en creacions d entorns virtuals ( equip de dissenyadors grfics) Funcions de l equip informtic: Realitzar tot el desenvolupant de lentorn virtual web: Entorn de redaccions, entorn de edicions i la plataforma daprenentatge. Fer adaptacions adequades dels diferents entorns i les diferents pgines webs a la utilitzaci per part d usuaris infantils, facilitant formats adequats i seguretat en ls de lespai. ( Equip de dissenyadors grfics) Gesti dels accessos i permisos a lentorn per garantir el control adequat de les entrades i sortides al sistema diferenciant els espais pblics dels privats. Manteniment dels diferents grups dusuaris i definici adequada del diferents perfils per a cada un dells per assegurar el bon funcionament del sistema. Realitzar les guies prctiques dutilitzaci dels diferents entorns per facilitar la labor dels professors i assessors implicats. Seran els responsables del manteniment del programa fent les actualitzacions peridiques necessries en els diferents entorns , fent la supervisi i el control de possibles incidncies, garantint el reciclatge continu de les pgines webs i contribuint al suport i ajuda tcnica que puguin requerir els diferents usuaris del sistema.

Avantprojecte Els Wikicontes multiculturals. Mnica Zambrano


Realitzaran els diferents vincles i pertinents integracions amb els diferents sistemes i altres entorns implicats per garantir els recursos multimdia necessaris per la correcte desenvolupament de la docncia en la plataforma daprenentatge. (Web 2.0, Web educativa 2.0, blog, folcsonomas, RSS, wiki, Web lectura-escriptures, suports i programes audiovisuals). Proporcionaran tots els recursos i les eines audiovisuals necessries per assegurar la possibilitat de creaci de les imatges de suport que faran els nens en els seus contes ( programes de dibuix, vdeo o altres recursos dinmics que es puguin utilitzar com a eines d illustraci i narraci dels contes) aix com garantint els espais de xats i comentaris grupals tant en els diferents Weblogs individuals com en els diferents entorns compartits. Ser necessari distribuir un Referent Informtic per a cada nacionalitat implicada en el projecte.

2.Equip d assessors educatius.

Estaran constituts per personal diplomat o llicenciat en diferents categories: (Psicopedagogs, periodistes, professors, psiclegs, llenges estrangeres..) Seran els encarregats de realitzar la supervisi de les diferents edicions que facin els nens a nivell de weblogs individuals ( esborralls) collaborant en la seva redacci, assessorant en els diferents formats de presentaci i fent la consultoria o tutoria necessria pel seu correcte desenvolupament a nivell d utilitzaci de les eines de l entorn. Per ladequada gesti i supervisi didctica els assessors tutoritzaran a grups de 10 nens com a mxims de la mateixa nacionalitat i del mateix grup d edat.( 5 anys, 6/7 anys, 8/9 anys, 10/11 anys; 12/14 anys). Proporcionaran ajuda i suport al nen en els diferents formats dexpressi dels contes ( dibuix, pintura, imatges, llenguatge, gravacions..)fent comentaris si sescau al tauler del tutor , en els diferents frum i xats habilitats per tal efecte o disposant de correu d ajuda per les consultes que els diferents nens puguin demanar. Realitzaran la dinamitzaci pertinent per motivar al nen en lescriptura i lectura dhistries i contes seleccionant els ms apropiats per garantir la seva formaci. Donaran el vist-i plau a l hora acceptar les diferents publicacions dels contes realitzats pels nens en lentorn dedicions. Un cop valorat l esborrall del conte i acceptada la sollicitud dedici seran els encarregats de la publicar-los en l entorn d edici. Ser necessari disposar dun Responsable dassessors per a cada nacionalitat implicada.

Avantprojecte Els Wikicontes multiculturals. Mnica Zambrano

3.Equip de Traducci- Professors de llengua estrangera.

Estar format per un equip de traductors o professors de llenges encarregats de realitzar les segents funcions: Un cop validat el conte per part dels assessors i publicat en lentorn dedicions, cada traductor realitzar ladaptaci del conte a les diferents llenges implicades ( segons la seva area densenyament) . A partir de la seva valoraci en relaci a lensenyament aprenentatge de la llengua estrangera i en funci de les edats del nen desenvolupar els continguts de lentorn d aprenentatge de llenges organitzant les diferents unitats didctiques que es puguin derivar de cada escrit dels diferents nens. (Vocabulari, sintaxis, frases fetes, fontica, activitats i deures on line,..) Contribuiran al desplegament d activitats on line per tal de motivar els nens a la lectura i escriptura didioma estranger fent propostes de lectures de llibres, revistes i recursos de redacci i dinamitzacions dels espais compartits amb els nens d altres nacionalitats. Faran la docncia i el seguiment del curs acadmic del nen durant tot el procs amb una valoraci continuada i avaluaci constructiva final de tota la feina realitzada. Realitzaran la supervisi de les diferents edicions a format llibre o conte que es puguin derivar dels afers dels diferents nens i de les diferents unitats didctiques. Per portar adequadament el desenvolupament del projecte es disposar dun Referent de llenges en cada nacionalitat implicada.

Recursos Financers.
Es requerir suport dempreses interessades en la realitzaci del projecte: Empreses informtiques per portar a terme el desenvolupament del projecte ( que proporcionin recursos a nivell tcnic i recursos humans). Es podria realitzar el desenvolupament del programa com a gesti privada per d utilitzaci pblica mitjanant la regulaci dautoritzacions i permisos a les diferents empreses , associacions o institucions interessades en la utilitzaci de lentorn. Empreses dedicades a les edicions de llibres o als sistemes dinformaci ( editorials, diaris, televisi, traductores de llibres..) que estiguin interessades en el marketing i difusi de les edicions dels diferents contes junt amb les unitats didctiques d aprenentatge infantil en llenges que es deriven de ls del entorn. Podrien collaborar contribuint a la financiaci del projecte o mitjanant recursos humans proporcionant assessors educatius de l entorn o equip de traductors.

Avantprojecte Els Wikicontes multiculturals. Mnica Zambrano


Escoles d Idiomes interessades en collaborar realitzant les diferents traduccions dels contes i elaborant el desenvolupament de la plataforma d aprenentatge mitjanant propostes dactivitats gramaticals , de vocabulari i dexpressi adreades a la poblaci infanto-juvenil a partir dels diferents escrits i cooperant amb l elaboraci de les conseqents unitats didctiques en funci de les edats o interessades en la utilitzaci del programa com a suport a lactivitat docent presencial. Centres de suport social de la Generalitat o escoles publiques o privades que vulguin utilitzar el programa per afavorir el desplegament de la inserci multicultural respecte els nens immigrants en laprenentatge de la llengua establint nexes de connexi docent amb el currculum de latenci a la diversitat o com a una eina de suport a les activitats extraescolars dels nens. Centres d ajuda a la inclusi referent a la educaci especial que vulguin collaborar com a Psicopedagogecs en latenci als nens amb problemes d adaptacions per TDAH, Dislxies o altres trastorns en laprenentatge utilitzant els recursos on line de lentorn i la funci dels diferents assesors com a suport a aquest grup amb necessitats especials d ensenyament.

Aplicacions de lentorn virtual.


La utilitzaci dels diferents entorns ( tant lentorn de redaccions com lentorn dedicions i plataforma daprenentatge) poden ser aplicades amb molt mbits datenci al nen donades les seves caracterstiques dinnovaci, aprenentatge , motivaci i suport en lensenyament de llenges. Aplicacions a nivell escolar com a refor educatiu d idiomes Aplicacions a nivell descoles d idiomes facilitant la formaci on line a la poblaci infanto-juvenil. Per a alumnes com a matries extraescolars o dins del currculum datenci a la diversitat per facilitar la inclusi en nens immigrants. Aplicacions a nivell de recursos psicoeducatius de pedagogia per a nens amb dificultat daprenentatge i trastorns del llenguatge. A nivell de Editorials de llibres de text a partir de les unitats didctiques i els contes infantils facilitant la impressi dels contes i la difusi del projecte.

Proposta de implementaci.
El projecte es centra bsicament en la creaci dels dos entorns virtuals: 1) Entorn d edicions: Aquest entorn ser on es publiquin els contes o histries redactades i dissenyades pels nens un cop validades i acceptades per l equip dassessors.

Avantprojecte Els Wikicontes multiculturals. Mnica Zambrano


El disseny ha de permetre disposar de diferents finestres per cada llengua diferent sent prioritries : Angls, Espanyol, Catal, Itali, Francs ,Alemany, rab i Xins.( es valoraran altres opcions) Cada apartat de les diferents llenges disposar de pgines dinici amb la publicaci del conte i la inclusi del material de suport utilitzats pels nens en la seva explicaci ( material audiovisual, dibuixos..) i seran classificats en funci de l edat del nen. A ms disposaran d enllaos amb les traduccions del conte a cada idioma. Aquest espai ser pblic per poder ser visualitzat per tots els nens de qualsevol nacionalitat i pel pblic en general. De cada traducci i conte es realitzar lenlla a les unitats didctiques bsiques de coneixements de la llengua estrangera adreades al pblic infantil en general.

2) Entorn de redaccions dels nens i plataforma daprenentatge. Aquest ser l espai dedicat a la realitzaci dels escrits individuals dels nens en forma de diferents Weblogs individuals interconnectats i senllaar directament amb la plataforma de lestudi de la llengua estrangera. Aquest entorn ser bsicament on els nens realitzaran els seus escrits i dissenys supervisats contnuament pels assessors educatius i el suport de l equip de traducci. Aquest espai ha de permetre crear grups de treballs dependent de l edat dels nens i la seva nacionalitat. Seran considerades com a zones dutilitzaci individual i privada per disposaran d espais compartits per garantir la interrelaci dels nens ( frums i xats) a cada grup. Els escrits seran considerats com a esborralls inicials fins que estiguin validats i acceptats per ser publicats en lentorn dedicions. Noms podran ser visualitzats pels nens del mateix grup i de la mateixa nacionalitat junt amb lassessor que tutorizti el grup de treball fins que no es realitzi la seva edici final en lentorn dedicions. En aquest espai tamb es disposar duna zona de lectura i gravaci oral dels diferents contes que els diferents assessors seleccionaran per a cada un dels nens per anar motivant-los en la lectura de l idioma propi. Laccs a lentorn daprenentatge de l idioma estar condicionat per la prioritat assignada pel nen i els pares en relaci a la llengua o llenges que vulguin reforar i selaborar com un entorn privat encara que shabilitaran zones d espai pblic amb continguts mnims temtics diniciaci a cada idioma per motivar els nens a laprenentatge dels idiomes en la plataforma dedicions. Els grups de docncia on line seran creats en funci de ledat amb la particularitat que estaran formats pels nens de les dues llenges de les quals vulguin reforar el seu aprenentatge ( com si fossin alumnes dintercanvi) que ser molt til a lhora dintercanviar material audiovisual i reforar la comunicaci verbal o escrita entre els nens dun mateix grup. El seguiment ser realitzar per professors natius de cada llengua estrangera que es vulgui aprendre.

10

Avantprojecte Els Wikicontes multiculturals. Mnica Zambrano


Els contes seran classificats per nivells dependents de les edats i seran distributs en les diferents unitats d aprenentatge: Contes de 5 anys : Unitats didctiques de Coneixements Bsics. Contes de 6 anys: Unitats didctiques de Coneixements mitjans- baixos. Contes de 7/8 anys: Unitats didctiques de Coneixements mitjans- elevats Contes 9/11 anys: Unitats didctiques de Coneixements elevats. Contes 12/14 anys: Unitats didctiques de Coneixements superiors.

Les Unitats daprenentatges estaran constitudes per: Vocabulari, Sintaxis,Frases fetes, fontica, gramtica, practica i canta, els dibuixos animats i activitats de lectura i exercicis a realitzar on line, tot dissenyat de manera creativa i illustrada adaptades al procs d ensenyament-aprenentatge dels nens.

Els perfils dels usuaris que accediran als diferents entorns: A) Els nens: Els usuaris principals seran els futurs editors dels contes: Els nens. Seran distributs en funci de l edat i la nacionalitat en grups diferents. Sels proporcionaran totes les facilitats per tal de poder accedir-hi a l entorn, d editar i fer les creacions dels seus contes o histries. Tindran un responsable tutor assignat ( assessor) que els facilitar la utilitzaci de lentorn i la dinamitzaci en les activitats de lectura i escriptura del propi idioma. Se ls proporcionar un professor didioma estranger per realitzar la docncia pertinent en la plataforma daprenentatge corresponent.

Accs al sistema i permisos: Els nens disposaran de tots els permisos en lentorn de redaccions a nivell de possibilitats deditar en el weblog i de realitzar les creacions audiovisuals. En relaci a lentorn dedicions i en la zona d aprenentatge de les llenges podr realitzar labors de lectura i editar noms en les zones habilitades per realitzar comentaris, xats o en els espais reservats per les activitats didctiques.

B) Els assessors educatius:

11

Avantprojecte Els Wikicontes multiculturals. Mnica Zambrano


Els assessors educatius realitzaran el suport psicopedaggic necessari en el seu grup de tutoritzaci.

Accs al sistema i permisos: Accs tant a lentorn de grups de treballs dels nens ( accs als seus weblogs per poder realitzar el seguiment pertinent de tutoritzaci) com a l entorn dedici per fer la publicaci del conte un cop validat i poder fer el seguiment de l alumne.

C) L Equip de Traductors i professors de llengua estrangera: Encarregats de la traducci dels contes i de la formaci i disseny on line en lentorn d aprenentatge.( unitats didctiques) Realitzaran el seguiment docent dels nens durant tot l any acadmic.

Accs al sistema i permisos: Tindran accs a lentorn dedicions i plataforma d aprenentatge de les llenges aix com tamb accs als diferents espais compartits dels nens de diferents nacionalitats.( xats i frums , zones de comentaris...).

D) Administradors del sistema: Equip informtic responsable del desenvolupament de les diferents plataformes. Accs al sistema i permisos: Permisos de gesti i administraci de les pgines webs, dels entorns compartits i de la plataforma d aprenentatge en relaci amb el disseny, desenvolupament i connexions amb els diferents sistemes . Gesti dels permisos en relaci a l alta dels usuaris i grups en funci del perfil.

Per tant la Planificaci del Projecte vindr determinada pels terminis i les concrecions dels segents apartats:

Fase Inicial. Fase Preliminar del Projecte.


Fase I: ESTUDI DE MERCAT.

Anlisi de les diferents empreses , associacions o centres disposats a collaborar a nivell de proporcionar recursos tant humans com financers . Anlisi del possible accs a fons d ajuda pblics de la Generalitat o de diferents departaments. Determinar possibilitats de collaboracions amb Centres Cvics, Escoles Oficials, Escoles Publiques o Centres datenci integral al nen amb dificultats en laprenentatge.

12

Avantprojecte Els Wikicontes multiculturals. Mnica Zambrano


Contemplar altres possibles ajudes disponibles que facilitin el desenvolupament del projecte. Determinar els mbits diana i la recerca activa de possibles clients que puguin estar interessats en la utilitzaci i difusi del programa i de lentorn web. Temporitzacions: 6 mesos

Fase II: PLANIFICACI DELS RECURSOS NECESSARIS PEL DESENVOLUPAMENT.

Descripci detallada dels possibles recursos a nivell de personal , econmic- financer i materials tecnolgics necessaris pel desenvolupament del projecte. A nivell de recursos humans: Realitzaci de la PROPOSTA detallada i el document de rgim intern necessari per garantir la seva implementaci a nivell de personal implicat. Descripci de totes les funcions del personal , horaris i dinmiques de treball. Definici de l organigrama dels recursos humans que formaran part del projecte.

A nivell de recursos econmic financers: Descriure els pressupostos necessaris per la implementaci del programa tant tecnolgics com Humans. Detallar les ajudes disponibles a nivell de recursos pblics, subvencions o qualsevol altra aportaci institucional. Valorar la despesa dinversi en recursos tecnolgics, humans i docncia. Tenir en consideraci les despeses en relaci a la difusi i marketing per garantir el resultat ptim de la seva aplicaci. Valorar les possibilitats de beneficis potencials que el programa pugui donar com a resultat de la seva implementaci. Valorar altres possibles inversions al llarg del desenvolupament del projecte.

A nivell de recursos tecnolgics: Valorar tot el desplegament de recursos tecnolgics necessaris per dur a terme el projecte: audiovisuals, tecnolgics, material doficines, lloguers i seccions en altres nacionalitats.... Garantir el desenvolupament correcte de les actualitzacions , formaci i posada al dia en relaci de nous recursos tecnolgics disponibles per a tot el personal implicat.( formaci continuada)

13

Avantprojecte Els Wikicontes multiculturals. Mnica Zambrano

Fase III: DESENVOLUPAMENT DE LENTORN.

1.Desplegament i desenvolupament del Projecte a nivell Informtic. Recerca de professionals disposats a treballar en el desenvolupament del PROJECTE mitjanant el contacte amb empreses dedicades a la selecci de recursos humans. L equip estar format per un Director General del projecte i tres referents o Responsables para cada perfil de professionals implicats Referent dassessors, Referents de Traducci/ Aprenentatge d Idiomes i Referent informtic per cada Secci o Unitat de Treball en les diferents Nacionalitats. Els referents seran encarregats de determinar el nmero necessari de personal per desenvolupar les funcions determinades en el document de regim intern seguint lorganigrama acordat en la fase preliminar del projecte. Una vegada seleccionat el personal es far el desenvolupament i l elaboraci de la Plataforma On line per part de lequip informtic amb la collaboraci i supervisi constant dels referents de cada equip de professionals. Temporitzaci: 12 mesos 2.Integraci de tots els recursos a nivell de les diferents Seccions i nacionalitats de treball. ( 1 any) Un cop definit i elaborat el desenvolupament informtic de les diferents estructures de lentorn i de la plataforma daprenentatge i estiguin disponibles per a la seva utilitzaci es procedir al desplegament del programa a nivell de totes les Seccions i nacionalitats diferents que formin part del projecte. Es procedir a la selecci dels referents de cada Nacionalitat habilitant les diferents seccions o centres de treball per poder realitzar el suport necessari a nivell de difusi de lentorn, atenci docent i desplegament multicultural del projecte. Temporitzacions: 12 mesos

Fase Intermdia: Implementaci de la prova pilot.


Fase I: AVALUACI PRELIMINAR.
Abans de la posada en marxa del projecte es realitzar lavaluaci preliminar del futur funcionament de la Plataforma. Posada en marxa de la Prova Pilot. Monitorizaci de possibles errors o incidncies del sistema.

14

Avantprojecte Els Wikicontes multiculturals. Mnica Zambrano


Avaluaci de les possibles dificultats de relacions entre les diferents Seccions o Unitats de treball. Anlisi de problemes relacionats amb la seguretat de lentorn i problemes tcnics que es puguin derivar del seu us.

Temporitzaci: 6 mesos

Fase II: PROPOSTES DE MILLORA.

Un cop determinats els possibles errors en el funcionament de la plataforma es procedir a realitzar les possibles modificacions dependent de les errades i a realitzar propostes de millores en els diferents entorns. Es faran totes les modificacions pertinents en relaci a la disposici de recursos o organigrama plantejat inicialment si fos necessari. Es procedir a la valoraci subjectiva de tots els professionals implicats per tal de millorar els formats i la utilitzat prctica dels diferents entorns. Temporitzaci: 6 mesos

Fase III: MARKETING I DIFUSI DE LENTORN.

Un cop finalitzat el desenvolupament del programa es procedir a realitzar la difusi i el marketing adequat cercant el suport d empreses dedicades a la Publicitat i a la difusi de projectes innovadors disponibles en el mercat a nivell de totes les nacionalitats. Tamb es realitzar a partir de les empreses o institucions que hagin participat en la financiaci del Projecte i a nivell dels possibles mbits daplicaci del programa: Escoles, Centres cvics, Editorials, escoles didiomes, centres deducaci especial.... Temporitzaci: 3mesos

Fase IV: DOCNCIA EN L US DEL SISTEMA

Una vegada seleccionats els professionals que formaran part dels equips de treballs, es realitzar la docncia pertinent per part dels referents de cada nacionalitat.

Fase Final . Posada en marxa del projecte.


Fase I: POSADA EN MARXA
Es comenar a crear els grups de treball dels nens dependents de ledat i de la nacionalitat. Es comenar a realitzar les edicions dels contes i a treballar les unitats daprenentatge didioma estranger amb la supervisi i tutoritzaci dels assessors i els professors didioma.

15

Avantprojecte Els Wikicontes multiculturals. Mnica Zambrano

Fase II: SEGUIMENT I SUPERVISI


Es far el seguiment dels grups durant tot l any acadmic treballant les edicions dels contes i les unitats didctiques en la plataforma d aprenentatge de l idioma estranger. Es far lavaluaci continuada i la valoraci final un cop finalitzat lany acadmic.

Fase III: APROFITAMENT DE RECURSOS.


Arrel dels diferents contes i les unitats didctiques que resultin del treball dels nens es podr fer un aprofitament de recursos i editar els escrits en format de llibres de text com a unitats didctiques de cada possible edici de lentorn.

16