Slucaj McKesson and Robins

1938.godine je objavljena prevara u firmi McKesson and Robins .Prevara je bila u centru paznje javnosti naredne tri godine.Ovlasceni revizor firme McKesson and Robins Price Waterhouse and Co je u konacnom ishodu amnestiran jer je utvrdjeno da je reviziju obavio u skladu sa vazecim standardima revizije ali od tog momenta standardi revizije nisu bili isti. McKesson and Robins je proizvodjac lekova i hemijskih proizvoda koda je dvadesetih godina dvadesetog veka preuzeo Frank Coster koji je preduzece integrisao u svoju firmu ali je zadrzao naziv McKesson and Robins. .Coster se predstavljao kao doktor nauka ali se kasnije ispostavilo da je on prevarant i ponavljac prve godine visoke skole koji se zapravo zvao Philip Musica .Coster /Musica je na kljucne pozicije u firmi postavio svoja tri brata.Pod vodjstvom Costera/Musica firma je uspesno prosla kroz Veliku krizu delom zahvaljujuci dobroj poslovnoj praksi delom zahvaljujuci visokoj ceni krijumcarenog alkohola jer su kompanije za prozvodnju lekova imale laksi pristup alkoholuu vreme prohibicije. .Medjutim kasnije se ispostavilo da firma svoje blagostanje u vreme Velike krize duguje mogucnosti zadrzavanja i povecavanja vrednosti sopstvenog kapitala vestackim putem precenjivanjem vrednosti imovine posebno zaliha i potrazivanja od kupaca .Konacno slucaj je otkrio jedan sluzbenik koji nije bio ukljucen u prevaru. Konacno slucaj je otkrio jedan sluzbenik koji nije bio ukljucen u prevaru.Tehnika prevare Mckessson and Robins je bila prvenstveno bazirana na manipulaciji dokumentacijom povezanih preduzeca prvensttveno preduzeca iza Kanade.Hiljade naloga za nabavku,faktura,prijemnica ,otpremnica se slivalo u direkciju kompanije .Kasnije se ispostavilo da su ta dokumenta bila falsifikovana. Glavna posledica slucaja za revizorsu profesiju je da je Americki institut ovlascenih racunovodja -AICPA propisala dva glavna postupka revizije-nezavisnu potvrdu salda potrazivanja od kupacai prisustvo popisu zaliha od strane revizora. .McKesson and Robins je falsifikovanjem vrednosti potrazivanja od kupaca i zaliha precenio vrednost svoje aktive za 28procenata Slucaj je uzdrmao profeziju racunovodstvai revizije i pokrenuo proces unapredjenja koji i danas traje.

Slucaj kompanije BarChris U sudskom sporu u vezi sa revizijom racunovodstvenih iskaza kompanije BarChris revizori su proglaseni krivim za pomoc i podsticanje na izdavanje falsifikovanog prospekta na osnovu racunovodstvenih iskaza koji su bili predmet revizije.U vreme revizije reU vreme revizije revizori su izdali pozitivno misljenje bazirano na dokazima koji su bili raspolozivi da potkrepe racunovodstvene informacije.Medjutim do vremena kada su ti iskazi upotrebljeni od strene kompanije za izradu prospekta za emitovanje hartija od vrednosti bili su raspolozivi i dopunsku dokazi koji su indicirali da je finansijska pozicija kompanije bila drugacija nego sto je to bilo iskazano u bilansima. Ponovna revizija vec revidiranih racunovodstvenih iskaza koji su predstavljali deo rada revizora koji je ukljucen u prospekt je od strane suda ocenjena kao neadekvatna posto nije uzala u obzir izmenjene okolnosti .To je imalo za rezultat izdavanje prospekta koji je sadrzao netacne i nepouzdane podatke koji se ticu profitabilnosti i finansijske pozicije kompanije.U ovom slucaju sud je revizore proglasio krivim zbog nepaznje i propusta da provere materijalno znacajne promene u racunovodstvenim iskazima do kojih je doslo u medjuvremenu.BarChris se bavila izgradnjom kuglana. Do 1962.kompanija BarChris je zapala u teskoce prvenstveno zbog slabe naplate potrazivanja od kupaca i u oktobru 1962. je proglasila stecaj.Kupci njenih obveznica su ulozili tuzbu protiv osoba koje su potpisale racunovodstvene iskaze,kao i protiv osiguravajucih zavoda i revizora.

Glavne pouke iz ovog slucaja se svode na :Od revizora se ne moze traziti da primenjuje druge -vise standarde osim onih koje je inagurisala njegova profesija . .On nije utrosio dovoljno vremena da obavi neophodne postupke revizije..Postupak revizora zaduzenog za BarChris nije bio u skladu sa pisanim standardima. Ovaj slicaj je dirkno kumovao iniciranju dva znacajna dogadjaja za profesiju: Promenjeno je tumacenje standarda revizije u tom pravcu sto je stavljen veci akcenat na postupke koje revizor treba da obavi u odnosu na dogadjaje posle datuma satavljanja bilansa. Poceo je da se stavlja veci akcenat na znacaj potpunog I sveobuhvatnog razumevanja poslovanja klijenta od strane osoblja revizorske firme koju tu reviziju vrsi.To ne znaci da je on trebalo da obavi sveobuhvetnu reviziju ali bilo je alarmantnih signala oji su sugerisali primenu dodatnih postupaka revizije.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful