P. 1
Capitolul 1 ECONOMIA – FORMA A ACTIUNII UMANE

Capitolul 1 ECONOMIA – FORMA A ACTIUNII UMANE

|Views: 773|Likes:
Published by Cristian Simu

More info:

Published by: Cristian Simu on Jun 11, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/13/2014

pdf

text

original

Capitolul 1 ECONOMIA – FORMĂ A ACŢIUNII UMANE

ÎNTREBĂRI DE CONTROL ŞI DE APROFUNDARE

• Care este natura trebuinţelor umane?
De ce consideraţi că analiza trăsăturilor caracteristice ale nevoilor umane reflectă un principiu economic esenţial?

• Cărei componente a sistemului de
interese aţi dat curs atunci când aţi decis să urmaţi cursurile Academiei de Studii Economice? Ce costuri ale oportunităţii presupune această alegere?

• În opinia dumneavoastră:
Scopul scuză mijloacele? Nici un scop nu poate fi atât de puternic încâ să justifice folosirea anumitor mijloace. Argumentaţi !

• Arătaţi două situaţii care vă determină
să luaţi o anumită decizie de alegere a unei anumite acţiuni dintr-o plajă posibilă.

• Ştiind că individul este purtătorul
tuturor categoriilor de interese economice şi că acestea sunt adesea divergente, cum şi în ce condiţii credeţi că se poate realiza armonizarea acestora?

• Comentaţi afirmaţia: “Bunăstarea de
mâine cere sacrificii astăzi”.

• Construiţi şi apoi descrieţi frontiera
posibilităţilor de producţie pe baza unui exemplu concret!

• Ce se înţelege prin folosirea
alternativă a resurselor şi ce semnificaţie are aceasta pentru activitatea economică?

• Care sunt sensurile lexicale ale
cuvântului “economie”? Scrieţi definiţia formală a activităţii economice!

• Comentaţi afirmaţia:” Un cal şchiop
este rar, deci un astfel de cal ar trebui să fie scump”.

• Având în vedere formele activităţii
economice, ce raporturi există între producţie şi consum ?

• Pentru dumneavoastră care sunt
răspunsurile la întrebările conţinute de problema generală a oricărei economii? Dar pentru grupul social căruia aparţineţi ?

• Argumentaţi afirmaţia: “Dimensiunea
mondoeconomică devine prioritară în raport cu cea macroeconomică, statală”.

• După părerea dumneavoastră, de ce
André Malraux a afirmat: ”Secolul XXI va fi religios sau nu va fi deloc”?

• Cum se explică existenţa costului
şansei sacrificate?

• Ce exprimă o lege economică?

.......... Nevoile umane capacitate..... nevoilor umane.. referitoare la………………………de subiecţi economici reuniţi în categorii………………......... O persoană care decide să urmeze cursurile unei instituţii de învăţământ superior mizând pe o creştere a venitului în viitor va greşi deoarece ignoră consecinţele de moment.... Resursele economice constau din totalitatea elementelor şi împrejurărilor utilizatedirect sau indirect-sau utilizabile ca………………………………….. al producţiei inferioare............. acordată celei ...... Legea rarităţii constă în aceea că volumul..în 3........ dintre şansele sacrificate atunci când se face ....................…............. Nevoile sunt preferinţe......... 5....... actele şi comportamentele participanţilor…………………… la viaţa economică.. aşteptări ale oamenilor de a.............. şi de a crede............ sunt………………. resurselor şi bunurilor economice evoluează mai încet decât volumul....... 2.......... 6....... respectiv de a-şi însuşi ............. Argumentaţi răspunsul! A F • • • • • • • Trebuinţele economice sunt identice în toată lumea........• Care este raportul între termenii de: categorie (noţiune) economică –legi (principii) economice ......... faptele...... 7....şi degajate de comportamentele lor…………….....ca număr şi….. Costul oportunităţii constă în ........…....... Interesele generale sunt prioritare în raport cu cele personale. În definirea rarităţii trebuie adăugat criteriul de trebuinţă şi de cerere Costul oportunităţii este crescător după ordonată....teorii economice ? Completaţi spaţiile libere 1.... Macroeconomia constă din……………….... .... .……………….......…..... 4...... la producţia şi obţinerea de …………………….... .........…………………...... Costul oportunităţii unei producţii mai mari datorat progresului tehnologic este mai mare decât cel iniţial.. ................ Microeconomia constă din procesele....... Nevoile locuitorilor României sunt mai multe şi mai mari decât cele ale cetăţenilor statelor dezvoltate.......... precum şi la întreaga economie privită ca…………………… TESTE GRILĂ ŞI PROBLEME Răspundeţi cu adevărat sau fals........................

Toate activităţile economice au ca rezultat producerea de mărfuri Diviziunea socială a muncii determină interdependenţe între agenţii economici Deoarece legile economice au caracter obiectiv. b) trebuinţele de bază. e) obligaţia prevăzută prin normele juridice. d) concomitent producător şi consumator. În raport cu evoluţia nevoilor umane. b) oamenii bogaţi preferă confortul avionului. ele nu sunt compatibile cu iniţiativa şi activitatea individuală Principiile economice nu pot contribui la previzionarea efectelor pe care le generează actiunile oamenilor. e) trebuinţele nesatisfăcute. 7. b) mai lent. d) nu există o legătură. 3. c) interesul de satisfacere a trebuinţelor. c) în acelaşi ritm. d) plăcerea de a face ceva pentru binele său şi al semenilor săi. În zona Golfului Persic. . în toate formele sale. În analiza economică sunt luate în considerare doar: a) trebuinţele fiziologice. 4. c) trebuinţele superioare. Omul este mai întâi: a) creator. 6. Oamenii săraci călătoresc mai mult cu autobuzul dar oamenii bogaţi călătoresc de obicei cu avionul deoarece: a) călătoria cu autobuzul este prea ieftină în comparaţie cu statutul lor social. c) consumator. 5. La baza desfăşurării activităţii economice. resursele sporesc şi se diversifică: a) mai repede . b) producător. b) spiritul de aventură. c) autobuzul este un mijloc de transport foarte scump pentru oamenii cu un cost ridicat al şansei de timp. d) trebuinţele ce pot fi satisfăcute prin cumpărarea şi consumarea de bunuri economice. b) subordonarea intereselor personale şi de grup celor generale. Argumentaţi-vă aprecierea! 2. d) subordonarea intereselor private celor publice. Unitatea diverselor forme (categorii) de interese economice poate fi asigurată prin: a) subordonarea intereselor personale celor de grup. e) subordonarea intereselor curente faţă de cele de perspectivă. c) crearea cadrului democratic de exercitare a tuturor intereselor. petrolul este: a) o resursă abundentă.• • • • • • Creşterea vânzărilor de bunuri economice pentru un producător (ceteris paribus) determină modificarea frontierei posibilităţilor de producţie. c) o resursă naturală. 1. b) o resursă limitată. Activitatea economică are ca scop principal satisfacerea trebuinţelor indivizilor prin producerea de bunuri materiale şi servicii. se află: a) dorinţa organică a omului de a muncii.

lunar. ce îi putem recomanda tânărului absolvent? 13. c) creşterea costului oportunităţii bunului x. .m. b) mezoeconomic.m.m. 11. Dacă vom realiza o analiză pentru un an de zile. c) macroeconomic. pe oră.m. aceeaşi călătorie durează cinci ore cu autobuzul.8. Introducerea de către o firmă a unei tehnologii moderne în producerea bunului X determină: a) modificarea cantităţilor produse din bunurile x şi y..m.m. d) mondoeconomic. d) circulaţie.m. e) empiric. aceasta se va realiza la nivel: a) microeconomic. c) repartiţie. cu ce anume va circula? 12. Procesul prin care se utilizează resurse economice pentru a creea bunuri şi servicii este desemnat prin termenul de: a) activitate economică. are în faţa sa următoarele alternative de a începe cariera: a) să se angajeze într-o firmă de renume cu un salariu de 5 u.B şi C la care obtine profit în mod diferentiat.m. lunar şi să îşi depună capitalul într-o bancă cu o dobîndă de 10% anual. d) renunţarea la producerea lui y.) 100 150 160 Timp alocat (ore) 2 4 5 Calculaţi costurile oportunităţii şi arătaţi ce bun va fi preferat pentru a fi produs. 10. Un călător care foloseşte avionul poate ajunge de la oraşul A la oraşul B într-o oră. b) producţie. c) să cumpere acţiuni la o firmă care acordă un dividend de 15% la valoarea nominală a acţiunilor şi să ocupe un loc în consiliul de administraţie al aceleiaşi firme primind pentru aceasta o indemnizaţie de 5 u. care ar fi mijlocul de transport mai ieftin pentru o persoană ce poate câştiga 2 u. Dacă tariful unui bilet de avion este de 30 u. b) să deschidă o afacere pe cont propriu. în fiecare oră? Dar pentru o persoană care ar putea câştiga 10 u. e) sporirea cantităţii produse din x. Un tânăr absolvent al unui institut de învăţămînt economic superior care deţine un capital de 100 u. iar pentru un bilet de autobuz trebuie să se plătească 10 u. după cum urmează: Produse A B C Profit (u. 9. Analizând actele economice individuale.m.. e) analiză economică. O firmă produce trei tipuri de bunuri A. b) creşterea producţiei lui x şi scăderea producţiei lui y. în fiecare oră ce alegere ar face? Dar un individ ce câştigă 5 u. utilizînd în acest scop întregul capital şi având o rată a profitului de 70% anual.

B) Pe piaţă apare o realizare tehnică deosebită care permite sporirea producţiei cu 30% pentru toate produsele.combinaţie de bunuri posibile de produs în condiţii economice eficiente.14. b– combinaţie de bunuri imposibil de produs. Pornind de la următoarea reprezentare a frontierei posibilităţilor de producţie explicaţi ce se întâmplă referitor la aliura curbei şi dinamicii costului oportunităţii în următoarele situaţii: A) În procesul de producţie al bunului x se introduce o tehnologie nouă.costul oportunităţii. precizaţi pe grafic pentru fiecare combinaţie ce literă îi corespunde. ţinând cont că fiecare literă desemnează unul dintre conceptele: a . Alocând resursele sale limitate. C) De asemenea. Frontiera posibilităţilor de producţie Y Y2 Y4 Y3 Y1 0 X1 X2 X3 X4 X . performantă . c – combinaţie de bunuri. o brutărie poate produce două sortimente de pâine în următoarele variante: Variante 1 2 Sortimentul A 0 4 Sortimentul B 20 18 Ce variantă de producţie va fi aleasă ? 3 8 16 4 15 10 5 20 8 6 26 6 7 34 4 8 40 0 15. d. posibil de produs însă procesul ar fi ineficient economic.

). 58-59) . atâta timp cât nu-i satisfăcută. nevoia de a mânca există dintotdeauna.16. Tipografiile Române Mixte. vol. la rândul său. Atunci nevoia devine dorinţă şi aceasta este de ordin psihologic. Curs de Economie Politică. provoacă la fiinţa vie o excitaţie care îşi caută obiect. Astfel. p. Pe ce premise se bazează aceste posibilităţi? b) Dacă economia se află în punctul C. Nevoia este de natură fiziologică şi exprimă senzaţia că organismului îi lipseşte ceva. 1921. Dar nevoia rămâne fără obiectul determinat atâta timp cât instinctul sau inventivitatea nu identifică acel obiect menit s-o satisfacă. Următorul tabel evidenţiază posibilităţile producerii de bunuri militare şi de bunuri civile: Tipuri de produse Automobile Rachete Producţii alternative A 0 30 B 2 27 C 4 21 D 6 12 E 8 0 a) Reprezentaţi grafic. Această dorinţă generează.n. care este costul unui automobil suplimentar? Dar cel al unei rachete? c) Explicaţi cum se reflectă pe această curbă legea creşterii costului oportunităţii! d) Cum trebuie să funcţioneze economia pentru a influenţa evoluţia producţiei la un anumit punct de pe FPP? TEXTE DE ANALIZAT ♦ “Nevoia omului constituie motorul întregii activităţi economice şi punctul de plecare al oricărei ştiinţe economice.n. Şi aceasta pentru că orice nevoie. străduinţa necesară pentru procurarea obiectului specific satisfacerii (trebuinţei . 1. Ediţia II-a. dar dorinţă de pâine a apărut atunci când a fost descoperit grâul”. Este posibil să avem o frontieră a posibiliotăţilor producţiei de forma? Y 0 Argumentaţi-vă decizia! X 17. tânjind după acel ceva care lipseşte. (Charles Gide.

Ileana Bran.” (Gilbert Abraham-Frois. 11) ♦ “La prima vedere. Ilie. Editura Humanitas. 2002 Economica valorii.318) TITLURI DE REFERATE ŞI DE LUCRĂRI COMPLEXE . Editura Economică. . Editura Economică. economia cu greu ar părea a fi fost afectată de trecerea la cunoştinţe ca resursă de bază. Dimensiunea ecologică a activităţii economice. Gavrilă.viaţa ar fi grea. Bucureşti. care să construiască case şi să le mobileze. Bucureşti. s-o prelucreze. Popescu. Bucureşti. C. Menirea lui e să procure bunurile şi să presteze serviciile de care au nevoie oamenii. BIBLIOGRAFIE Abraham-Frois. Ea este şi va fi cunoaşterea. Rata transformărilor variază în toate punctele curbei.” (Peter F. aceasta este descrescătoare şi concavă pentru că s-a presupus că ambele producţii aveau loc cu randamente descrescătoare. Iată deci funcţiile lui ! Sistemul economic optim este acela care furnizează maximum din ceea ce au nevoie oamenii”. 1994. Manual universitar. Bucureşti. Informaţia şi schimbarea naturii proceselor economice.144 şi 10) ♦ “Rata marginală de transformare a unui bun într-un altul este măsurată de valoarea absolută a pantei frontierei posibilităţilor de producţie. D. 2001 Economie. Fără un astfel de sistem . Editura Oscar Print. . (John Kenneth Galbraith. Stănescu. “Ştiinţa economică şi interesul public”. 1999. Specificul procesului economic. Drucker. nici <<munca>>. Bucureşti. Paul Ciucur. “Societatea post-capitalistă. Editura. . Gilbert Angelescu. să legifereze şi să menţină ordinea. Coralia. s-o ambaleze şi s-o distribuie.♦ “Obiectivul unui sistem economic ar trebui să iasă în evidenţă de la prima vedere şi de regulă aşa se întâmplă. Humanitas. Colectivul Catedrei de Economie şi Politici Economie Politică. Resursele informaţionale. Bucureşti. componentă a resurselor economice. p. Bucureşti. Ediţia a III-a. 2003 . Editura Economică. 1996 Economie. 1982. Editura Politică. să pregătească apărarea colectivităţii . să asigure serviciile medicale şi de învăţământ. Ediţia a II-a. Editura Image.care să producă hrana. Dar aparenţele sunt înşelătoare…Resursa economică de bază…nu mai este capitalul şi nici resursele naturale. Economie Politică. p.1997 Economie politică-elemente fundamentale. p. Ediţia a VI-a. Ea pare că a rămas mai degrabă “capitalistă” decât “post-capitalistă”. Bucureşti.

Bucureşti. Ediţia a II-a. N. Economie şi Politici Bucureşti. Chrystal Madgearu. 1943 . Editura politică. 2003 Economice Georgescu – Roegen. 2003 Colectivul Catedrei de Dicţionar de Economie.Economice Colectivul Catedrei de Economie şi Politici Economice Economie-Aplicaţii. A. Editura Eurosong & Book. J. Ediţia a IV-a.Lipsey. Editura Economică.K. Editura Economică. 1999 Curs de economie politică. R. 1997 Economia pozitivă.G. Editura Economică. Craiova. Bucureşti. 1979 Societatea perfectă. Editura Ramuri. Bucureşti. Galbraith. Bucureşti. Virgil Legea entropiei şi procesul economic.

F 8. b. d) să realizeze o folosire deplină şi eficientă a mâinii de lucru existente şi cu tehnologii înalte 15. b . F 2.m. grupuri.m.m. F 4. Răspundeţi cu adevărat (A) sau fals (F). 8. 16. A 6. a . . avea. precum şi pe cantitatea constantă a resurselor oferite şi pe aceleaşi tehnologii . e . a) Pe folosirea deplină şi eficientă a resurselor.m. argumentaţi-vă răspunsurile! 1. individuali 7.m. 4. nelimitate. A 12. a . d . faptele. 9. A 10. 5. F 9. de a fi. Nu . deci va avea un cost de oportunitate de 2. având astfel un cost de oportunitate de 0. ce ar fi fost câstigate datorită economiei de timp însa va plati doar 10 u. agregat 5. c . actele şi comportamentele.2 u. Completaţi spaţiile libere: 1. preţuirea. structurile şi intensitatea 5. 7. omogene. bunuri economice 4. Teste grilă şi probleme 1.c . pe ora şi ar merge cu avionul el renunţă la 20 u. A 7. Tânărul va alege varianta c 10. de a şti.5 um. Va alege varianta în care suma costurilor de oportunitate este minimă adică varianta a-3-a 13. pe care le plateste în plus.5 rachete/33 automobile . 14. procesele. F 6. 3. b) 4. structurile şi calitatea. o alegere 6. F 11. limitate 3. 2. 17. mai bune.Brutarul nostru va trebui sa aleagă varianta în care costul de oportunitate este minim şi pentru sorimentul A şi pentru sortimentul B. dar câstiga în cele 4 ore(economia de timp) 8 u. c . bunuri 2. Dacă va decide să utilizeze autobuzul va renunţa la cele 8 u. aprecierea. premise. individuale. dorinţe.Va produce bunul A 11. Atunci când individul câştiga 2 u. c . c . F 3. resimţiri. A 5. 6. F 13.RASPUNSURI Capitolul 1 Economia – formă a acţiunii umane: 4.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->