Seminar1 Cerere

Anexa nr.

2
la procedura P.A.T. 1 – 2004

CERERE
PENTRU AGREMENT TEHNIC IN CONSTRUCŢII Nr 13 din 02-04-2012 1. ADRESANT: SC INCERTRANS SA Institutul de Cercetari in Transporturi 2. 3. 4. SOLICITANT : S.C. BANICA S.R.L., Calea Calarasilor nr 303, Braila PRODUS/PROCEDEU/ECHIPAMENT: Indicatoare rutiere UNITATEA PRODUCĂTOARE: SIGEUROTRAFIC, Plt. Radu Gheorghe

nr.5,Bucuresti, ROMANIA 5. .ACORDUL PRODUCĂTORULUI: Documentatie tehnica Anexa 1 6. TITULAR AGREMENT: S.C. BANICA S.R.L., Calea Calarasilor nr 303, Braila 7. CARACTERISTICI TEHNICE PRINCIPALE ALE PRODUSULUI / PROCEDEULUI / ECHIPAMENTULUI: Anexa 1

8. DOMENII PROPUSE DE UTILIZARE ÎN CONSTRUCŢII : Indicatoare rutiere si accesorii pentru siguranta circulatiei la standarde Europene. Indicatoarele sunt confectionate din aluminiu sau tabla de otel, ambutisate si vopsite in camp electrostatic, inclusiv cele pentru lucrari, cu folie reflectorizanta. Toate produsele comercializate sunt in conformitate cu normele U.E. , avand certificate de omologare si calitate. Printre acestea regasim: indicatoare de avertizare, indicatoare de obligare, indicatoare de prioritate, indicatoare de orientare, indicatoare de informare, indicatoare de interzicere, indicatoare temporare, indicatoare de obligare, panouri aditionale. PRIN PREZENTA CERERE CONFIRM ASUMAREA URMĂTOARELOR OBLIGAŢII : • ASIGURAREA EŞANTIOANELOR DE PRODUS NECESARE TESTELOR DE LABORATOR ; • PERMITEREA EFECTUĂRII DE TESTE DE LABORATOR SUPLIMENTARE LA CEREREA GRUPEI SPECIALIZATE, DE CĂTRE UN LABORATOR AUTORIZAT; • PERMITEREA CONSTATĂRII CONDIŢIILOR DE FABRICAŢIE A PRODUSULUI SAU ECHIPAMENTULUI DACĂ ESTE CAZUL •DECONTAREA PE BAZĂ DE CONTRACT A TUTUROR CHELTUIELILOR DERIVATE DIN PROCEDURA DE ELABORARE A AGREMENTULUI TEHNIC.

. agrementul tehnic se poate prelungi. în cazul procedeelor noi în construcţii • Agrementul tehnic se acordă pe o perioadă limitată până la maxim 5 ani şi este valabil pentru titulari şi pentru distribuitorii producătorului solicitaţi prin cerere.producătorul sau reprezentantului autorizat al acestuia în România. procedee şi echipamente noi în construcţii. care. sau un alt distribuitor care deţine acordul producătorului. • Agrementul tehnic se solicită de către: . respectiv de utilizare. cuprins în anexa nr. procedeului sau echipamentului (în limba română). SOLI CITANT GHIDUL SOLICITANTULUI ÎN VEDEREA OBŢINERII AGREMENTULUI TEHNIC (NOŢIUNI GENERALE) • Agrementul tehnic este subsistemul calităţii care atestă aptitudinea de utilizare în construcţii a produselor. procedeelor şi echipamentelor încorporate în construcţii. • Agrementul tehnic nu-l absolvă pe producător sau pe deţinătorul procedeului de responsabilităţile legale privind calitatea produselor/procedeelor/echipamentelor şi nu are ca efect acordarea dreptului exclusiv de producere sau comercializare. . acesta trebuind să prezinte o împuternicire scrisă din partea producătorului cu menţiunea expresă "ESTE ABILITAT PENTRU A COMERCIALIZA PRODUSELE NOASTRE ÎN ROMÂNIA". nu sunt cuprinse în domeniul reglementat tehnic.descrierea produsului. La expirarea termenului.deţinătorul procedeului sau cel care îl foloseşte pe baza licenţei.5 a HG nr.12.AM LUAT LA CUNOŞTINŢĂ CĂ DURATA MAXIMĂ DE ELABORARE A AGREMENTULUI TEHNIC ESTE DE 4 LUNI. prezentându-i un dosar tehnic preliminar care va cuprinde: .1997 şi modificată prin HG 675/2002. Agrementul tehnic se acordă numai pentru utilizare în construcţii.. ÎNCEPÂND CU DATA LA CARE SUNT ÎNDEPLINITE TOATE OBLIGAŢIILE CONTRACTATE CU ORGANISMUL ELABORATOR DE AGREMENT TEHNIC CU PRIVIRE LA ASIGURAREA EŞANTIOANELOR DE PRODUS NECESARE ÎNCERCĂRILOR DE LABORATOR. pentru produse sau echipamente. .766/1997 publicată în Monitorul Oficial nr.12/1995 şi ale Regulamentului privind agrementul tehnic pentru produse. .10/1995 privind calitatea în construcţii publicată in Monitorul Oficial nr. Procedură: Solicitantul trebuie să contacteze unul din organismele elaboratoare de agrement tehnic a cărui grupă specializată corespunde tipului de produs solicitat spre agrementare.cererea pentru agrement tehnic pentru fiecare produs sau familie de produse în parte conform formularului tip (faţă). Agrementul tehnic se eliberează în conformitate cu prevederile Legii nr. la cerere.acordul producătorului în cazul în care agentul economic care comercializează produsul este altul decât producătorul.352/10. prin noutatea lor sau prin condiţiile de utilizare. nu şi pentru utilizare în instalaţii tehnologice.

Nr.T.3 la procedura P. în cazul în care agrementul tehnic corespunde exigenţelor procedurii. .lista completă a utilizărilor anterioare (din ţară şi străinătate. cu indicarea anului în care s-a aplicat).A. procedee şi echipamente noi în construcţii. după analiza dosarului tehnic preliminar de către raportorul desemnat.1 – 2004. .agremente tehnice anterioare. P.documente tehnice de referinţă. 15 din 15-05-2012………. Anexa nr.T. 1 – 2004 CONSILIUL TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCŢII Secretariat CTPC Nr. Adresa este valabilă pentru prezentarea firmei la licitaţii.A. REFERAT În urma analizării conformităţii cu prevederile Procedurii de agrement tehnic pentru produse. .procesul verbal de omologare internă (pentru produsele fabricate în România). Organismul elaborator. . comerţ. certificate privind sistemul calităţii sau avize tehnice la zi obţinute în alte ţări sau reglementări tehnice naţionale în baza cărora produsul respectiv este fabricat şi utilizat în ţara de origine. procedeul sau echipamntul nou se află în curs de agrementare. agrement Denumire . vă propunem spre avizare în vederea eliberării Avizului Tehnic. acest lucru realizându-se numai după obţinerea agrementului tehnic. import-export. negociază cu solicitantul de agrement tehnic costul şi durata de elaborare a agrementului tehnic avându-se în vedere că durata maximă de elaborare este de 4 luni. informează secretariatul CTPC cu privire la conţinutul solicitării şi după obţinerea acceptului acestuia privind necesitatea şi oportunitatea elaborării AT. următoarele agremente tehnice: Nr. În cadrul a maximum 4 luni organismul elaborator va întocmi proiectul agrementului tehnic şi-l va supune avizării CTPC. acestea validându-l prin „AVIZUL TEHNIC”. dar nu şi pentru punerea în operă.. După negociere organismul elaborator va înregistra dosarul şi poate emite o adresă prin care confirmă că produsul. etc.

2. Indicatoare rutiere SECRETARIAT CTPC . 7. 1.crt. 5. 6. 3. 4.

prenume. . semnătură) PRELUNGIT până la data de… PRELUNGIT până la data de… PREŞEDINTE PREŞEDINTE . PREŞEDINTE (nume.T. elaborat de SC INCERTRANS SA. producător şi distribuitorii din anexa la agrementul tehnic şi nu ţine loc de certificat de calitate. din data de 15-05-2012. 15.15 . Agrementul tehnic este valabil până la data de 15-05-2016. al cărui producător este SIGEUROTRAFIC BUCURESTI Prezentul AVIZ TEHNIC este valabil până la data de 15-05-2014 şi se poate prelungi în situaţia în care titularul face dovada menţinerii aptitudinii de utilizare a obiectului agrementului tehnic.A. al Comisiei de avizare nr. pentru titular.2004 ROMÂNIA CONSILIUL TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCŢII A V I Z T E H N IC În baza procesului verbal nr.Anexa nr. 8 a agrementelor tehnice în construcţii: CONSILIUL TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCŢII AVIZEAZĂ FAVORABIL: agrementul tehnic nr. „condiţii” din agrementul tehnic. pentru produsul Indicatoare rutiere.1 . conform prevederilor menţionate la cap.4 la procedura P.

(Reversul Avizului Tehnic) SECRETARIAT Consiliul Tehnic Permanent pentru Construcţii Director (nume. prenume. semnătură) .

Anexa nr. acostamente stabilizate şi spaţii de staţionare pentru vehicole rutiere.C . Sect. Radu Gheorghe nr.sector 1. Calea Calarasilor nr 303 ELABORATOR AGREMENT TEHNIC: CERCETARI IN INCERTRANS S.T. Bucuresti . Bucuresti.A. 5 . .INSTITUTUL DE TRANSPORTURI- Calea Grivitei nr.5 la procedura P. S.110719.A.Romania GRUPA SPECIALIZATA NR. 004 Căi de circulaţie. 1 – 2004 CONSILIUL TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCŢII Agrement Tehnic 003-03/194-2012 INDICATOARE RUTIERE LES PANNEAUX DE SIGNALISATION ROAD SIGNS VERKEHRSSCHILDER PRODUCĂTOR: SC Sig Eurotrafic SRL Str. 3 TITULAR: SC Banica SRL.391-393.

Indicatoare rutiere 2. 003-03/194-2012.2. .2. cu Agrementul Tehnic (străin) nr.C . Indicatoarele sunt executate conform STAS 1848/2008.Identificarea produselor Produsele sunt ambalate iar indicatiile sunt in limba romana 2. executate cu tehnologie si materiale de calitate superioară.Prezentul agrement tehnic este valabil până la data de 01-01-2014 numai însoţit de AVIZUL TEHNIC al Consiliului Tehnic Permanent pentru Construcţii si nu tine loc de certificat de calitate. referitoare la (produsul / procedeul / echipamentul)INDICATOARE RUTIERE realizat de SC Sig Eurotrafic SRL . şi cu ghidul tehnic de agrement nr..1.1. 4 din cadrul Căi de circulaţie. Domenii acceptate de utilizare în construcţii O gamă completă de indicatoare rutiere si accesorii pentru siguranţa circulaţiei rutiere. 1. Suportul indicatoarelor se confecţionează din tablă de oţel 1 mm . Indicatoare rutiere 1. prezentată de SC Banica SRL şi înregistrată cu nr. elaborează prezentul Agrement Tehnic nr.INSTITUTUL DE CERCETARI IN TRANSPORTURI-INCERTRANS S. toate valabile la această dată. Agrementul Tehnic 2. analizând documentaţia de solicitare de agrement tehnic. Descrierea succintă Suportul indicatoarelor se confecţionează din tablă de oţel 1 mm . în conformitate cu documentele tehnice româneşti aferente domeniului de referinţă. 4 din data de0204-2012.. Suprafeţele indicatoarelor sunt tratate anticoroziv şi fosfatate cu soluţii din import (standard ISO) cu o tehnologie modernă şi sunt vopsite în câmp electrostatic aplicate cu folie reflectorizanta clasa I Engineer Grade. 15emis de S.A. CONSILIUL TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCŢII Grupa specializată nr. acostamente stabilizate şi spaţii de staţionare pentru vehicole rutiere. Suprafeţele indicatoarelor sunt tratate anticoroziv şi fosfatate cu soluţii din import (standard ISO) cu o tehnologie modernă şi sunt vopsite în câmp electrostatic aplicate cu folie reflectorizanta clasa I Engineer Grade. Definirea succintă 1. 1. Aprecieri asupra produsului (echipamentului) .

Caietul de prescripţii tehnice 2. Fabricaţia şi controlul 2. 2.3. cu indicarea expresă a denumirii acestui act şi a reglementării respective.2.3.1.3.2.3. • Protecţia împotriva zgomotului. hidrofugă şi economia de energie. Aptitudinea de exploatare în construcţii • Rezistenţă şi stabilitate • Siguranţa în exploatare • Siguranţa la foc • Igiena.2.2.4.3.2.1.Condiţii de livrare La livrare produsul (echipamentul) trebuie să fie însoţit de un document. Condiţii de fabricare Se indică concret modul în care se face verificarea fabricaţiei pentru produs sau echipament.2. 2.3. fără dificultăţi particulare într-o lucrare de precizie normală. refacerea şi protecţia mediului.Durabilitatea (fiabilitatea) şi întreţinerea produsului 2. pentru păstrarea constantă a calităţii. procedeu sau echipament se poate utiliza (aplica. 2. 2. sănătatea oamenilor. potrivit legislaţiei româneşti în vigoare.2. Condiţii de concepţie Se indică reglementările tehnice la care să răspundă produsul şi punerea sa în operă. • Izolaţie termică. care să ateste conformitatea produsului / echipamentului cu prezentul Agrement Tehnic. Punerea în operă Acest produs. . Se va indica stadiul de implemen-tare a Sistemului de Management al Calităţii.

• Verificarea menţinerii aptitudinii de utilizare a produsului. procedeului sau echipamentului va fi realizată conform programului stabilit de către elaboratorul agrementului tehnic . monta sau întreţine produsul sau echipamentul. trebuie avut în vedere că aceste acte erau în vigoare la data elaborării acestui agrement. precum şi a celor româneşti.Condiţii de punere în operă Se indică denumirea reglementărilor tehnice proprii. 2. echipamentului. care trebuiesc respectate la punerea în operă. în condiţiile specifice din România. Concluzii Aprecierea globală • Utilizarea produsului. în domeniile de utilizare acceptate este apreciată favorabil. care este conţinută sau se referă la acest agrement tehnic. • Orice recomandare relativ la folosirea în condiţii de siguranţă a acestui produs.4.Tot la livrare produsul (echipamentul). Condiţii • Calitatea produsului şi metoda de fabricare. nu se implică în prezenţa şi/sau absenţa drepturilor legale ale firmei de a comercializa. procedeului. Agrementele tehnice nu îi absolvă pe furnizori şi/sau pe utilizatori de responsabilităţile ce le revin conform reglementărilor legale în vigoare. Consiliul Tehnic Permanent pentru Construcţii.3. reprezintă cerinţe minime necesare la punerea sa în operă. trebuie să fie însoţit de instrucţiuni de utilizare în limba română.  Elaboratorii agrementelor tehnice răspund de exactitatea datelor înscrise în agrementul tehnic şi de încercările sau testele care au stat la baza acestor date. procedeu sau echipament. • Acordând acest agrement. dacă se respectă prevederile prezentului agrement. au fost examinate şi găsite corespunzătoare şi trebuie menţinute la acest standard pe toată durata de valabilitate a acestui agrement. • Oriunde se face referire în acest agrement la acte legislative sau reglementări tehnice.

Suspendarea se declanşează şi în cazul constatării prin controale. va solicita CTPC declanşarea acţiunii de suspendare a agrementului tehnic. Pentru grupa specializată nr. 4 Preşedinte (numele şi prenumele) DIRECTOR (organism elaborator) numele şi prenumele .• • • • (verificări / încercări de laborator. documente de atestare a calităţii). Valabilitate: (zi. va informa Consiliul Tehnic Permanent pentru Construcţii despre rezultatul verificărilor. Elaboratorul agrementului tehnic (sau alt elaborator de agrement tehnic abilitat de către CTPC în cazul în care cel iniţial îşi încetează activitatea). de către organisme abilitate. se va declanşa procedura de retragere a agrementului tehnic. În cazul neprelungirii valabilităţii. an) Prelungirea valabilităţii sau revizuirea prezentului agrement tehnic trebuie solicitată cu cel puţin trei luni înainte de data expirării. a nerespectării menţinerii constante a condiţiilor de fabricaţie şi utilizare ale produsului. În cazul în care titularul de agrement tehnic nu se conformează acestor prevederi. lună. iar dacă acestea nu dovedesc menţinerea aptitudinii de utilizare. tipul şi frecvenţa încercărilor. Acţiunile cuprinse în program şi modul lor de realizare vor respecta actele normative şi reglementările tehnice în vigoare. agrementul tehnic se anulează de la sine.

La început se trec numele şi prenumele persoanelor care au participat la şedinţă. Se indică numărul şi data procesului verbal. procedeului sau echipamentului. Tot aici se pot consemna constatările reprezentanţilor grupei specializate făcute cu ocazia vizitei la producător. eventualele rezerve privind comportarea în timp şi orice alte argumente care să fundamenteze acordarea agrementului tehnic. • Propunerea grupei specializate de aprobare a agrementului tehnic. • TITULARI DE AGREMENT TEHNIC (dacă este cazul) Raportorul grupei specializate nr.3. …. pe baza celor constatate pe teren de membrii grupei specializate. Această sinteză va fi susţinută în dosarul tehnic al agrementului tehnic prin rapoartele de încercare. În cazul prelungirii agrementului tehnic. va face menţiunea că îşi asumă rezultatele 4. Sinteza rapoartelor de încercare (sub formă de tabel). (numele şi prenumele) • . În orice caz nu de va afirma nici o dată că acest produs este mai bun decât altul. care este consemnat într-un registru special cu pagini numerotate şi sigilat. deoarece agrementul tehnic nu reprezintă o reclamă comercială. grupa specializată. Extrase semnificative din procesul verbal al şedinţei de deliberare a grupei specializate. Remarci complementare ale grupei specializate Textul se referă la previziuni privind comportarea în exploatare a produsului.. 00000/0000-0000 conţinând ……… pagini face parte integrantă din prezentul agrement tehnic. Anexe acestor rapoarte de încercare. se fac referiri la comportarea acestuia în exploatare pe durata de valabilitate a agrementului. Pentru rapoartele de încercare elaborate de terţi. • Dosarul tehnic al agrementul tehnic nr.

RAPOARTELE DE ÎNCERCARE CA REZULTAT AL TESTELOR DE LABORATOR EFECTUATE PE EŞANTIOANE ALTE DOCUMENTE CARE AU STAT LA BAZA ELABORĂRII AGREMENTULUI TEHNIC .• (semnătura) Membrii grupei specializate:………………… ………………… ………………… ………………… NOTĂ: DOSARUL TEHNIC AL AGREMENTULUI TEHNIC VA CONŢINE: .DOSARUL TEHNIC PRELIMINAR .

. • PERMITEREA EFECTUĂRII LA CEREREA GRUPEI SPECIALIZATE DE INCERCĂRI ....A. telefon. ÎN CARE S-A UTILIZAT PRODUSUL.din... 1. 1 – 2004 CERERE PENTRU PRELUNGIREA AGREMENTULUI TEHNIC Nr.. adresă. fax 3... PROBE. adresă. ADRESANT: Organism elaborator de agrement tehnic în construcţii 2.Anexa nr.... fax 5. telefon. PRODUS/PROCEDEU/ECHIPAMENT:definirea procedeului sau echipamentului. UNITATEA PRODUCĂTOARE: firmă.. • PERMITEREA CONSTATĂRII CONDIŢIILOR DE FABRICAŢIE A PRODUSULUI. ÎN VEDEREA VERIFICĂRII RESPECTĂRII PREVEDERILOR DIN AGREMENTUL CARE SE PRELUNGEŞTE .T. SEMNIFICATIVE. ELABORATORUL AGREMENTULUI TEHNIC: 7.. DATA EXPIRĂRII AGREMENTULUI TEHNIC: PRIN PREZENTA CERERE CONFIRM ASUMAREA URMĂTOARELOR OBLIGAŢII : • DEPUNEREA DOCUMENTAŢIEI DIN CARE SĂ REZULTE CĂ PRODUSUL S-A COMPORTAT SATISFĂCĂTOR ÎN EXPLOATARE ÎN ROMANIA ŞI CARE JUSTIFICA PRELUNGIREA AGREMENTULUI TEHNIC. inclusiv produsului.... denumirea comercială (nu se admite numai denumirea comercială) 4. • DECONTAREA CHELTUIELILOR DE ELABORARE A PRELUNGIRII AGREMENTULUI TEHNIC ŞI DE EFECTUARE A ....6 la procedura P.firmă (reprezentanţă). SOLICITANT: titular agrement tehnic ... PE MINIMUM TREI CONSTRUCŢII REALE. NUMĂRUL COMPLET AL AGREMENTULUI TEHNIC PENTRU CARE SE SOLICITĂ PRELUNGIREA: 6..

5 a HG nr. de regulă organismul care a elaborat agrementul tehnic iniţial.12/1995 şi ale Regulamentului privind agrementul tehnic pentru produse. avize în conformitate cu reglementările în vigoare (după caz).352/10. nu şi pentru utilizare în instalaţii tehnologice. procedee şi echipamente noi în construcţii. care. minimum 3 referinţe din partea beneficiarilor produsului /procedeului / echipamentului pus în operă în perioada de valabilitate a AT.12. SOLICITANT GHIDUL SOLICITANTULUI ÎN VEDEREA OBŢINERII PRELUNGIRII AGREMENTULUI TEHNIC NOŢIUNI GENERALE • Agrementul tehnic este subsistemul calităţii care atestă aptitudinea de utilizare în construcţii a produselor. • Agrementul tehnic se acordă pe o perioadă limitată până la maxim 5 ani şi este valabil pentru titulari şi pentru distribuitorii producătorului solicitaţi prin cerere.10/1995 privind calitatea în construcţii publicată in Monitorul Oficial nr.1997 şi modificată prin HG 675/2002. • Agrementul nu absolvă pe utilizator sau producător de responsabilităţile legale privind calitatea produselor şi nu are ca efect acordarea dreptului exclusiv de producere sau comercializare. După negociere organismul elaborator va înregistra dosarul şi poate emite o adresă prin care atestă că produsul. prezentându-i un dosar tehnic preliminar care va cuprinde: cerere conform modelului prezentat (faţă). agrementul tehnic se poate prelungi. după analiza dosarului tehnic preliminar de către raportorul desemnat. PE BAZA DE DEVIZ ÎNCHEIAT CU ORGANISMUL ELABORATOR DE AT. procedeelor şi echipamentelor încorporate în construcţii. copia AT pentru care se solicită prelungirea. procedeul sau echipamntul nou se . actualizate. la cerere. cuprins în anexa nr. lista lucrărilor semnificative la care a fost pus în operă obiectul AT. Agrementul tehnic se eliberează în conformitate cu prevederile Legii nr. Agrementul tehnic se acordă numai pentru utilizare în construcţii. certificate de calitate pentru produs. Procedură : Solicitantul trebuie să contacteze un organism abilitat.766/1997 publicată în Monitorul Oficial nr.ÎNCERCĂRILOR NECESARE PE CONSTRUCŢII REALE. La expirarea termenului. • Prelungirea agrementului tehnic se solicită de către titular. cu 3 luni înainte de expirarea termenului de valabilitate al agrementului tehnic. nu sunt cuprinse în domeniul reglementat tehnic. negociază cu solicitantul de agrement tehnic costul şi durata de elaborare a prelungirii agrementului tehnic. Organismul elaborator de agrement. actualizate. prin noutatea lor sau prin condiţiile de utilizare.

acestea validându-l prin „AVIZUL TEHNIC”. acest lucru realizându-se numai după obţinerea prelungirii agrementului tehnic.. DATA EXPIRĂRII AGREMENTULUI TEHNIC : 7. telefon. Adresa este valabilă pentru prezentarea firmei la licitaţii. Elaboratorul va întocmi proiectul agrementului tehnic şi-l va supune avizării CTPC. Anexa nr.. dar nu şi pentru punerea în operă. 1..află în curs de prelungire a agrementului.... comerţ.. telefon.. adresa.. 1 – 2004 CERERE PENTRU EXTINDEREA SAU MODIFICAREA AGREMENTULUI TEHNIC Nr. fax 4. în cazul în care agrementul tehnic prelungit corespunde exigenţelor procedurii..T. ATENŢIE! Agrementul tehnic nu este valabil fără “AVIZUL TEHNIC al Consiliului Tehnic Permanent pentru Construcţii”.... fax 3. UNITATEA PRODUCĂTOARE : firma.. etc. LISTA CU PROPUNERILE SOLICITANTULUI DE EXTINDERE/ MODIFICARE A AGREMENTULUI TEHNIC : PRIN PREZENTA CERERE CONFIRM ASUMAREA URMATOĂRELOR OBLIGAŢII: • PREZENTAREA DOCUMENTATIEI CARE FUNDAMENTEZE SAU SĂ JUSTIFICE EXTINDEREA MODIFICAREA AGREMENTULUI SĂ SAU . adresă.din....A.. ELABORATORUL AGREMENTULUI TEHNIC : 6.. ADRESANT : Organismul elaborator de agrement tehnic în construcţii 2.7 la procedura P. SOLICITANT : titular agrement tehnic .firmă (reprezentanţă). NUMĂRUL COMPLET AL AGREMENTULUI TEHNIC CARE SE EXTINDE SAU SE MODIFICĂ ŞI DENUMIREA PRODUSULUI : 5.... import-export..

Agrementul tehnic se eliberează în conformitate cu prevederile Legii nr. ECHIPAMENTULUI. SOLICITANT GHIDUL SOLICITANTULUI ÎN VEDEREA OBŢINERII EXTINDERII / MODIFICĂRII AGREMENTULUI TEHNIC NOŢIUNI GENERALE • Agrementul tehnic este subsistemul calităţii care atestă aptitudinea de utilizare în construcţii a produselor. cuprins în anexa nr.12. La expirarea termenului. nu sunt cuprinse în domeniul reglementat tehnic.10/1995 privind calitatea în construcţii publicată in Monitorul Oficial nr.352/10.766/1997 publicată în Monitorul Oficial nr. • PERMITEREA EFECTUĂRII DE ÎNCERCĂRI “ÎN SITU” SAU PROBE DE LABORATOR PE PRODUSE. de regulă organismul care a elaborat agrementul tehnic iniţial. • Agrementul nu absolvă pe utilizator sau producător de responsabilităţile legale privind calitatea produselor şi nu are ca efect acordarea dreptului exclusiv de producere sau comercializare. .5 a HG nr. procedee şi echipamente noi în construcţii. Procedură : Solicitantul trebuie să contacteze un organism abilitat.1997 şi modificată prin HG 675/2002. nu şi pentru utilizare în instalaţii tehnologice. ECHIPAMENTE SAU PROCEDEE UTILIZATE LA CONSTRUCŢII REALE (dacă este cazul) • PERMITEREA CONSTATĂRII CONDIŢIILOR DE FABRICAŢIE A PRODUSULUI. Agrementul tehnic se acordă numai pentru utilizare în construcţii.12/1995 şi ale Regulamentului privind agrementul tehnic pentru produse. • Agrementul tehnic se acordă pe o perioadă limitată până la maxim 5 ani şi este valabil pentru titulari şi pentru distribuitorii producătorului solicitaţi prin cerere. prezentându-i un dosar tehnic preliminar care va cuprinde: cerere conform modelului prezentat (faţă). procedeelor şi echipamentelor încorporate în construcţii. care. • DECONTAREA CHELTUIELILOR LEGATE DE EXTINDEREA SAU MODIFICAREA AGREMENTULUI TEHNIC ŞI DE EFECTUAREA ÎNCERCĂRILOR NECESARE PE BAZA DE DEVIZ ÎNCHEIAT CU ORGANISMUL ELABORATOR DE AT. agrementul tehnic se poate prelungi. la cerere. • Extinderea/modificarea agrementului tehnic se solicită de titularul acestuia.• ASIGURAREA EŞANTIOANELOR DE PRODUS NECESARE ÎNCERCĂRILOR DE LABORATOR (dacă este cazul) . copia AT faţă de care se solicită extinderea sau modificarea. prin noutatea lor sau prin condiţiile de utilizare.

după analiza dosarului tehnic preliminar de către raportorul desemnat. În cadrul celor 4 luni elaboratorul va întocmi agrementul tehnic modificat şi-l va supune avizării CTPC. procedeul sau echipamentul nou se află în curs de modificare a agrementului. dar nu şi pentru punerea în operă. acestea validându-l prin „AVIZUL TEHNIC”. - ATENŢIE! Agrementul tehnic nu este valabil fără “AVIZUL TEHNIC al Consiliului Tehnic Permanent pentru Construcţii”. import-export. După negociere organismul elaborator va înregistra dosarul şi poate emite o adresă prin care atestă că produsul. comerţ. acest lucru realizându-se numai după obţinerea agrementului tehnic modificat.explicaţii relevante în legătură cu elementele ce fac obiectul extinderii sau modificării AT. etc. în cazul în care agrementul tehnic corespunde exigenţelor procedurii. negociază cu solicitantul de agrement tehnic costul şi durata de elaborare a agrementului tehnic modificat avându-se în vedere că durata maximă de elaborare este de 4 luni. Organismul elaborator. . Adresa este valabilă pentru prezentarea firmei la licitaţii.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful