ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА

21000 Нови Сад, Трг Д. Обрадовића 6
Тел.: 021/450-810; Фах: 021/458-133
Жиро-рачун: 840-1710666-12
e-mail: studsluzba@uns.ac.rs
www.ftn.uns.ac.rs
Шеф студентске службе: 021/485-2222
Координатор рада студентске службе: 021/485-2220
Референт за Машинство; Геодезију и геоматику: 021/485-2226
Референт за Енергетику, електронику и телекомуникације: 021/485-2229
Референт за Рачунарство и аутоматику: 021/485-2231
Референт за Анимацију у инжењерству: 021/485-2229
Референт за Грађевинарство: 021/485-2228
Референт за Саобраћај: 021/485-2227
Референт за Архитектуру и урбанизам: 021/485-2223
Референт за Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент: 021/485-2224
Референт за Мехатронику: 021/485-2233
Референт за Графичко инжењерство и дизајн; Инжењерство заштите животне средине и
заштите на раду: 021/485-2225
Маркетинг: 021/459-141; 485-2060; 485-2061

ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
1. На Факултет се може уписати укупно 1600 студената, од којих:
o
o

1100 студената чије се образовање финансира из буџета
500 самофинансирајућих студената

На поједине области (струке) може се уписати следећи број студената:
Област - студијски програм

из
буџета

самофинанукупно
сирајући

Школарина
самофинанстрани
сирајући

Машинство:
 Производно машинство
 Механизација и конструкционо машинство
 Енергетика и процесна техника
 Техничка механика и дизајн у техници
Електротехника и рачунарство:
 Енергетика, електроника и телекомуникације
 Рачунарство и аутоматика
Грађевинарство:

180
50
50
50
30
330
150
180

0
0
0
0
0
30
30
0

180
50
50
50
30
360
180
180

90.000

2.000 €

90.000

2.000 €

90

60

150

90.000

2.000 €

Архитектура и урбанизам:

50

60

110

100.000

2.000 €

Саобраћај:

90

80

170

90.000

2.000 €

70

40

110

 Поштански саобраћај и телекомуникације
Индустријско инжењерство и менаџмент:
 Индустријско инжењерство

20

40

60

90
35

90
25

180
60

90.000

2.000 €

 Инжењерски менаџмент
Графичко инжењерство и дизајн:

55

65

120

50

70

120

90.000

2.000 €

90

60

150

90.000

2.000 €

50
20

40
10

90
30

20

10

30

50

10

60

90.000

2.000 €

Геодезија и геоматика:

50

10

60

90.000

2.000 €

Анимација у инжењерству

30

30

60

90.000

2.000 €

1100

500

1600

 Саобраћај и транспорт

Инжењерство заштите животне средине и
заштите на раду:
 Инжењерство заштите животне средине
 Инжењерство заштите на раду
 Управљање ризиком од катастрофалних
догађаја и пожара
Мехатроника:

УКУПНО:

НАПОМЕНА: За наставу на енглеском језику школарине се повећавају за 50%.

Факултет техничких наука у Новом Саду. Пријемни испит ће се полагати у просторијама Факултета. За упис на студије могу конкурисати лица са завршеним средњим образовањем у четворогодишњем трајању. ако се полаже Математика са провером склоности за студије студијских програма из области Машинства бодује се са 40 бодова и ако се полаже Математика са провером склоности одговарајуће области бодује се са 30 бодова).Стручног предмета области из провере склоности за студије одговарајуће области не полаже тај део пријемног испита и вреднује се одговарајући део пријемног испита максималним бројем бодова за тај део. према распореду који ће бити објављен на огласним таблама у холу Факултета. Лица са посебним потребама могу полагати пријемни испит на начин прилагођен њиховим потребама који предложе у писаном облику приликом пријаве на конкурс за упис на Факултет. 2. Од референта Студентске службе кандидат добија оверену потврду са јединственим конкурсним бројем са којим кандидат иде на пријемни испит. електроника и телекомуникације. . и наводи списак осталих жеља по приоритету (2. Слободоручно цртање и Просторна композиција за упис на Архитектуру и урбанизам. Рачунарство и аутоматика. Саобраћај. Мехатронику. Као доказ кандидат треба да приложи оверену фотокопију дипломе приликом конкурисања на Факултет и не треба да присуствује пријемном испиту или делу пријемног испита за који је ослобођен. Грађевинарство. Конкурсни број је идентификациони број сваког кандидата по којим ће се водити све време конкурса и уписа. Пријавни лист се предаје на шалтеру Студентске службе где је назначена основна жеља кандидата. Кандидат који је као учених III и IV разреда средње школе освојио једно од три појединачна места на репбуличком такмичењу које организује Министарство просвете и спорта. 3). Приликом конкурисања кандидат добија пријавни лист са пратећом документацијом. Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду . студентима који плаћају школарину школске 2012/13. Мехатроника или Анимација у инжењерству могу да наведу као II или III жељу студијске програме Индустријско инжењерство односно Инжењерски менаџмент без полагања посебног пријемног испита . не полаже део пријемног испита из математике за студије где је предвиђен пријемни испит из Математике и вреднује се одговарајући део пријемног испита максималним бројем бодова за тај део (ако се полаже Математикa и Математика са логиком бодује се са 60 бодова. Кандидат има право да се пријави на највише 3 (три) студијска програма.Математика са провером склоности за студије одговарајуће струке за упис на Графичко инжењерство и дизајн. Лица која конкуришу у прву годину основних академских студија полажу пријемни испит из следећих предмета: . у складу са објективним могућностима Факултета.Математика са провером склоности за студије студијских програма из области Машинства за упис на Машинство . Припадници српске националне мањине из суседних земаља и кандидати суседних земаља конкуришу и уписују се према упутству Министарства просвете и науке Републике Србије.Геометрија са архитектонском и општом културом. Геодезију и геоматику. Припадник националне мањине чији је језик у службеној употреби на територији АП Војводине може полагати пријемни испит на матерњем језику на основу личног захтева. односно савезном или међународном такмичењу из: . године обезбеђује исте услове и права студирања као и студентима чије се школовање финасира из буџета Републике Србије. при чему је дужан да полаже пријемне испите за све одабране студијске програме (ако су различити пријемни испити кандидат плаћа цену сваког пријемног испита). 3. Анимацију у инжењерству . испред књижаре Stylos. НАПОМЕНА: 1) Сви кандидати који полажу пријемни испит за студијске програме Енергетика. На пријавном листу кандидат се опредељује за основну жељу (1).Математика за упис на Електротехнику и рачунарство.Математика са логиком за упис на Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент .Математике.

Кандидати ће бити равноправно рангирани са свим осталим кандидатима наведеног студијског програма из области Машинства. 28. јула 2012. од 09:00 – 13:00 сати 6. Грађевинарство.год. јула oд 8:00 .год.год. јула у 11:30 сати – студијски програм Рачунарство и аутоматика. од 09:00 – 12:00 сати 2. Саобраћај. јула 2012. јула 2012.који је предвиђен за Индустријско инжењерство односно Инжењерски менаџмент. Графичко инжењерство и дизајн. Геодезија и геоматика o Математика – 02. електроника и телекомуникације. 2/3 бодова се рачунају као бодови из математике. Сви кандидати који се налазе на ранг листи студијског програма за Енергетику. прате термине који су важни током конкурса и уписа. Полагање пријемних испита обавиће се по следећем распореду: 1.  11. до 22:00 сата Упис примљених кандидата: 09. јула 2012.год. 4. Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду o Математика са провером склоности за студије одговарајуће струке – 04. јула у 10 сати – студијски програм: Архитектура и урбанизам. од 13:00 – 16:00 сати Објављивање коначних ранг листа по студијским програмима: 07. електронику и телекомуникације су дужни да дођу на Факултет у 11:30 сати. Сви кандидати који се налазе на ранг листи студијског програма за Рачунарство и аутоматику су дужни да дођу на Факултет у 11:30 сати. јула 2012. У складу са изложеним. јула 2012. Кандидат који се не појави на прозивци сматраће се да је одустао од уписа студијског програма Архитектуре и урбанизам. Строго је забрањено предавање више пријавних листова на различитим шалтерима! Кандидати ће приликом конкурса потписивати изјаве о томе да су упознати са процедуром спровођења конкурса и уписа.год од 13:00 – 17:00 сати 3. Архитектура и урбанизам: o Просторна композиција – 02. од 09:00 – 11:00 сати o Геометрија са архитектонском и општом културом – 02.год. Сви кандидати који се налазе на ранг листи студијског програма Архитектуре и урбанизма су дужни да дођу на Факултет у 10 сати.  11. и 29.а Први уписни рок: Пријављивање кандидата : 27. II. јула 2012. Кандидат који . Прозивка (свих неуписаних кандидата) – према следећем распореду:  11. Мехатроника. јула 2012. а 1/3 х 2 = 2/3 (максимум 20 бодова) као освојени бодови из провере склоности. јула у 11:30 сати – студијски програм: Енергетика.год.год. јер се накнадне измене и кашњења неће уважавати.13:00 сати – могу да се упишу кандидати којима је испуњена основна жеља за студирање на терет буџета (без прозивке).год. Електротехника и рачунарство. од 8 – 13 сати. скреће се пажња кандидатима да пажљиво попуне пријавне листове. од 13:00 – 17:00 сати 5. Кандидат који се не појави на прозивци сматраће се да је одустао од уписа студијског програма Рачунарство и аутоматика. без полагања пријемног испита предвиђен за студијске програме из области Машинства. 2) Сви кандидати који полажу пријемни испит само из математике могу да наведу као II или III жељу неки од студијска програма из области Машинства. Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент o Математика са логиком – 04. јула 2012. од 8:00 – 13:00 сати Упис се врши на основу јединствене ранг листе и прозивке у амфитеатрима Факултета и то: I 09-10. јула 2012. Кандидати ће бити равноправно рангирани са свим осталим кандидатима који су конкурисали на студијске програме Индустријско инжењерство односно Инжењерски менаџмент. – 14. од 17:00 – 19:00 сати o Слободоручно цртање – 03. јуна 2012. од 13:00 – 17:00 сати 4.год.год. Машинство o Математика са провером склоности за студије студијских програма из области Машинства – 02. Анимација у инжењерству o Математика – 03.

Кандидат који се не појави на прозивци сматраће се да је одустао од уписа студијског програма Мехатроника. јула у 10 сати – оба студијска програма из области: Саобраћај. септембар 2012. Кандидат који се не појави на прозивци сматраће се да је одустао од уписа на студијске програме Индустријско инжењерство и Инжењерског менаџмент. 11. приступиће се реализацији уписа у септембарском уписном року. године. августа 2012. b Други уписни рок У случају да се не попуни утврђени број планираних места за упис по Конкурсу на неком од студијских програма. 14. год. Пријављивање кандидата у септембарском уписном року : 03. 12. Кандидат који се не појави на прозивци сматраће се да је одустао од уписа студијског програма Графичко инжењерство и дизајн. 12. Сви кандидати који се налазе на ранг листама једног од четири студијска програма из области Машинства су дужни да дођу на Факултет у 12 сати. од 8 – 13 сати. јула 2012. Индустријско инжењерство и Инжењерског менаџмент су дужни да дођу на Факултет у 13 сати. Ако на неком студијском програму остане слободних места дати студијски програм ће моћи уписати и лица која су на неком другом факултету полагала одговарајући пријемни испит и имају довољан број бодова за упис и положен пријемни испит (освојених на пријемном испиту минимално 14 бодова). 12. Кандидат који се не појави на прозивци сматраће се да је одустао од уписа студијског програма Анимација у инжењерству. Сви кандидати који се налазе на ранг листи студијског програма Мехатроника су дужни да дођу на Факултет у 11:30 сати. Кандидат који се не појаве на прозивци сматраће се да је одустао од уписа студијских програма из области Саобраћај.          се не појави на прозивци сматраће се да је одустао од уписа студијског програма Енергетике. Кандидат који се не појави на прозивци сматраће се да је одустао од уписа студијског програма Геодезија и геоматика 13. Пријављивање кандидата за студијске програме на којима није попуњен утврђен број планираних места обављаће се почетком септембра.год. Сви кандидати који се налазе на ранг листи студијског програма Грађевинарства су дужни да дођу на Факултет у 10 сати. Кандидат који се не појави на прозивци сматраће се да је одустао од уписа студијског програма Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду. и 04. Кандидат који се не појави на прозивци сматраће се да је одустао од уписа неког студијског програма из области Машинства. септембар 2012. године. Тада ће се моћи уписати и кандидати који нису пријавили дати студијски програм у пријави под условом да су полагали пријемни испит. Сви кандидати који се налазе на ранг листама неког од два студијска програма из области Саобраћаја су дужни да дођу на Факултет у 10 сати. 11. полагања пријемног испита и уписа примљених кандидата.год. електронике и телекомуникације. Сви кандидати који се налазе на ранг листи једног од три студијског програма Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду су дужни да дођу на Факултет у 10 сати. године. септембар 2012. Упис таквих кандидата ће се обавити од 16. јула у 10 сати – студијски програм: Грађевинарство. Након комплетне прозивке дефинитивно се завршава упис на Факултет. до 18. јула у 13 сати – студијски програми: Индустријско инжењерство и Инжењерски менаџмент. По завршетку уписа кандидати који нису уписани треба да подигну своја документа до 18. Сви кандидати који се налазе на ранг листама једног од два студијска програма. 11. јула у 10 сати – студијски програм: Графичко инжењерство и дизајн. јула у 12 сати – сва четири студијска програма из области: Машинства. Сви кандидати који се налазе на ранг листи студијског програма Анимација у инжењерству су дужни да дођу на Факултет у 11:30 сати. Сви кандидати који се налазе на ранг листи студијског програма Графичко инжењерство и дизајн су дужни да дођу на Факултет у 10 сати. Сви кандидати који се налазе на ранг листи студијског програма геодезија и геоматика су дужни да дођу на Факултет у 10 сати. Број слободних места по студијским програмима и термини пријаве. биће објављан 01. 13. јула у 11:30 сати – студијски програм: Анимација у инжењерству. После тог рока документи неће бити сачувани. јула у 10 сати – генерална прозивка неуписаних кандидата на евентуална упражњена места. јула у 11:30 сати – студијски програм: Мехатроника. 4. до 14 сати . 13. јула у 10 часова – студијски програм: Геодезија и геоматика. јула 2012. Кандидат који се не појави на прозивци сматраће се да је одустао од уписа студијског програма Грађевинарства. Пријемни испит за све студијске програме на којима остане слободних места 06. јула у 10 сати – студијски програми Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду. од 13 – 17 сати Објављивање коначних ранг листа 07.

активности студентског парламента: 6. а добија се на дан уписа уз приказ уплатнице о трошковима уписа. По овом основу кандидат може стећи најмање 16. септембра (25%) до овере зимског семестра (25%) до овере летњег семестра (25%) 7.  Доказ о уплати трошкова самофинансирања (оргинал уплатница). Кандидат је положио пријемни испит (и тиме стекао право на рангирање ради уписа) уколико на пријемном испиту освоји најмање: . Новчане накнаде Трошкови полагања пријемног испита .упис: .  Две фотографије формата 3. После тога рока документи неће бити сачувани.500 динара.b Документа за упис:  Комплет за упис (садржи: фасциклу за упис: ШВ-20 образац. На пријемном испиту кандидат може стећи од 0 до 60 бодова. Школарина се може платити у четири рате и то: I рата II рата IIIрата IVрата приликом уписа (25%) до 15.00 дин.500. два уверења о студирању.000.14 бодова из математике са логиком за студенте који полажу пријемни испит Математика са логиком .000. Општи успех у средњој школи рачуна се заокруживањем на две децимале. године.  Диплома о завршном – матурском испиту (оргинал).5 х 4.00 дин. Остваривање права на упис /рангирање Кандидат за упис на студијски програм може освојити максимално 100 бодова и то по основу општег успеха у средњој школи и по основу резултата постигнутог на пријемном испиту. од 8 – 13 сати Пријављивање. .000. септембра 2012.године.14 бодова из математике за кандидате који полажу само Математику. 5.архитектура: 7. Потребна документа: 5. 6.Упис примљених кандидата на студијским програмима на којима остане слободних места 10.5 cm  Доказ о уплати трошкова уписа (оргинал уплатница) у износу од 6.  Сведочанства сва четири разреда средње школе (уколико се остављају фотокопије потребно је донети оргинале на увид)  Диплома о завршном – матурском испиту (фотокопија и/или оргинал)  Извод из матичне књиге рођених без обзира на датум издавања (фотокопија и/или оргинал)  Доказ о уплати трошкова за организовање пријемног испита (оргинал уплатница) С обзиром да се подносе оргинална документа на увид фотокопије не морају бити оверене.00 дин. 5. индекс. 500. септембар 2012. септембра 2012.00 дин. 6. Ако на неком студијском програму остане слободних места дати студијски програм ће моћи уписати и лица који су на неком другом факултету полагали одговарајући пријемни испит и имају довољан број бодова за упис и положен пријемни испит (освојених на пријемном испиту минимално 14 бодова). По завршетку уписа кандидати који нису уписани треба да подигну своја документа до 20.  Извод из матичне књиге рођених без обзира на датум издавања (оргинал). Упис таквих кандидата ће се обавити до 14. Трошкови уписа: . и 11.  Сведочанства свих четири разреда средње школе (оргинална).све области сем архитектуре: 6.организација пријемних испита и упис обављаће се по истим пропозицијама као и у јунском уписном року. на Факултету).00 дин.год. Под општим успехом у средњој школи подразумева се збир просечних оцена у сваком разреду средње школе помножен са 2. . а највише 40 бодова.14 бодова из математике са провером склоности за студије из области машинства за студенте који полажу пријемни испит Математика са провером склоности из области Машинства .а Документа за пријављивање на конкурс:  Пријавни лист (добија се на дан пријављивања на Факултету).

од 08:00 до 12:00 часова  За пријемни испит: Математика са провером склоности за студије одговарајуће струке (Графичко инжењерство и дизајн.6 бодова из геометрије са архитектонском и општом културом.јуна 2012.год. За сваки студијски програм се утврђује јединствена ранг листа свих кандидата са укупним бројем бодова стеченим по свим критеријумима утврђеним конкурсом. у времену од 8-12 часова у Студентској служби (тачан термин биће објављен са ранг листама). он се неће појавити на ранг листи студијског програма који је навео под редним бројем 3 (три).год. Мехатронику. појавиће се само на ранг листи тог студијског програма. године од 08:00 до 12:00 часова  За пријемни испит: Геометрија са архитектонском и општом културом – 04. Кандидат се може уписати на студијски програм у статусу студента који се финансира из буџета (статус буџетског студента) или студента који сам финансира студије (статус самофинансирајућег студента) у зависности од укупног броја остварених бодова. Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду) – 06. Кандидат се може уписати у статусу самофинансирајућег студента уколико се налази на јединственој ранг листи до броја утврђеног за упис самофинансирајућих студената и ако освоји најмање 30 бодова. јула 2012.године до 12 часова. јуна 2012. јула 2012. Место на јединственој ранг листи и број укупно постигнутих бодова одређују да ли кандидат може бити уписан у прву годину основних студија. године од 08:00 до 12:00 часова  За пријемни испит: Математика са логиком – 06. Студент који се финансира из буџета може у том статусу да има уписан само један студијски програм на истом нивоу студија на територији Србије. године од 08:00 до 12:00 часова  За пријемни испит: Математика са провером склоности за студије студијских програма из области Машинства – 04. Грађевинарство. 8. 4 бода из просторне композиције и 4 бода из слободоручног цртања за кандидате који полажу пријемни испит за Архитектуру и урбанизам. биће равноправно рангиран и у оквиру студијског програма који је навео под редним бројем 3 (три) и за који је полагао одговарајући-е пријемни-е испит-е. Геодезију и геоматику – 04. места на ранг листи и броја утврђеног за упис кандидата. као и да ли ће бити финансиран на терет буџета или на терет самофинансирања. Ако кандидат на основној жељи није стекао право уписа на терет буџета.- 7 бодова из математике и 7 бодова из теста склоности за кандидате који полажу Математику са провером склоности за студије студијских програма из области Графичко инжењерство и дизајн и Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду. Уколико кандидат стекне право уписа на терет буџета студијског програма који је навео под редним бројем 2 (два). јула 2012. . - Приговор на број освојених бодова и на регуларност пријемног испита подноси се у следећим терминима:  За пријемни испит: Просторна композиција – 04. јула 2012. године од 08:00 до 12:00 часова  За пријемни испит: Математика за Електротехнику и рачунарство. јула 2012. Приговор се подноси у Студентској служби Факултета на обрасцу за приговор. Анимацију у инжењерству – 05. Ако је кандидат на основној жељи стекао право уписа на терет буџета. он ће бити равноправно рангиран и у оквиру оног студијског програма који је навео под редним бројем 2 (два) и за који је полагао одговарајући-е пријемни-е испит-е. Начин и рокови за подношење приговора Кандидат који је полагао пријемни испит има право да поднесе приговор: - Приговор на на тачност матичних података и тачност бодова из општег успеха из средње школе подноси се до 30. јула 2012.      Сваки кандидат ће бити рангиран у оквиру студијског програма који је пријавио као основну жељу. Кандидат се може уписати у статусу буџетског студента уколико се налази на јединственој ранг листи до броја одобреног за упис кандидата на терет буџета и ако освоји више од 50 бодова. године од 08:00 до 12:00 часова  За пријемни испит: Слободоручно цртање – 05. од 08:00 до 12:00 часова - Приговор на редослед кандидата за упис у прву годину студија подноси се 24 сата након изласка јединствене ранг листе. године од 08:00 до 12:00 часова  За пријемни испит: Математика за Саобраћај. . Уколико кандидат не стекне право уписа на терет буџета у оквиру студијског програма који је навео под редним бројем 2 (два). јула 2012.

Сви други услови конкурисања студената за упис. Курсеви су једномесечни и кандидат се може укључити сваке прве суботу у месецу. ПОДНОШЕЊЕ ПРИМЕДБИ И ЊИХОВО РЕШАВАЊЕ ВРШИ СЕ У СТРИКТНО ОДРЕЂЕНИМ ВРЕМЕНСКИМ ТЕРМИНИМА. Ако је кандидат незадовољан решењем Комисије он може поднети приговор продекану за наставу Факултета у року од 24 сата од пријема решења. Страни држављанин може да се упише на студијски програм ако пружи доказ о познавању српског језика у складу са Статутом Универзитета и Статутом Факултета односно о познавању језика на којем се изводи настава и ако је здравствено осигуран. Материјал за припрему пријемног испита кандидати могу набавити на Факултету. Припрема на ова два предмета је независна. процедуре формирања ранг листа и поступак по приговорима су усклађени са Општим и Осталим одредбама Заједничког конкурса. приликом пријављивања на конкурс. год који се може купити у књижари “Stylos” која се налази у холу Факултета. Информације ван радног времена (за време пријављивања и уписа у прву годину студија) се добијају само на телефон 021/459-141. уписа студената. Упис страних држављана На прву годину основних студија Факултета могу се уписати под истим условима и страни држављана. Ближе информације у вези конкурисања. биће одржани курсеви понављања градива. . Математике са логиком. За кандидате који полажу пријемни испит за упис Архитектуре и урбанизма организује се припремна настава из Просторне композиције и Слободоручног цртања. подносе нострификоване дипломе о завршеној средњој школи у четворогодишњем трајању. уписа страних студената. сматраће се да условни упис није ни извршен. док ће у јуну бити одржани додатни курсеви у зависности од интересовања. конкурсни рокови. ЈЕР СЕ НЕБЛАГОВРЕМЕНО ПОДНЕТЕ ПРИМЕДБЕ НЕЋЕ УВАЖАВАТИ. 10. Све информације можете добити на телефон 6350-770 или на сајту Факултета. полагања пријемних испита и уписа кандидати могу сазнати из Информатора Факултета за 2012. Математике са провером склоности из области машинства. Математике са провером склоности за студије одговарајућег студијског програма Факултет организује припремну наставу из математике која је у току. Кандидати – страни држављани. 11. може условно да се упише на студијски програм у случају када поступак за признавање стране школске односно високошколске исправе није завршен пре рока за подношење пријаве за упис. стога кандидат може похађати само један или оба предмета. 9. Продекан за наставу Факултета решава по приговору у року од 24 сата од њеног пријема. У случају да захтев за признавање буде одбијен или ако признавање иностране јавне исправе не даје право на упис студијског програма на који се лице пријавило. осим ако међународним споразумом или билателарним споразумом универзитета није другачије одређено. Све информације можете добити на телефон 6350 – 293 или на сајту Факултета.По приговору учесника конкурса Комисија за спровођење пријемног испита доноси решење у року од 24 сата од дана пријема приговора. СКРЕЋЕ СЕ ПАЖЊА КАНДИДАТИМА ДА СЕ СТРОГО ПРИДРЖАВАЈУ НАВЕДЕНИХ РОКОВА. Напомена Припремна настава За кандидате који полажу пријемни испит из Математике. Страни држављанин и држављанин Србије који је завршио претходно образовање у иностранству. Држављани Србије који су диплому средње школе стекли у иностранству имају право уписа у уписној квоти која је у 2% од укупног броја студената који се финансирају из буџета предвиђеног конкурсом за упис. Страни држављанин плаћа школарину у току целог школовања. Последње недеље пред пријемни испит.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful