You are on page 1of 2

2.

KOLOKVIJ-JEDNA GRUPA

OPDA PITANJA: to je realizirano u mrenoj karti? Protokol sloja veze je u vedini sluajeva implementiran u adapteru, ondnosno u mrenoj kartici. Postoji programirani Input/output gdje CPU prenosi podatke izmeu memorije i adaptera pomodu statusnih registara i prekida. DMA gdje adapter sam ita i pie. Kako signali prenose informacije? Signali prenose informacije kroz fizikalne veliine, npr. struja, napon, svjetlosni valovi, elektomagnetska polja... odnosno modulacijom( prijnos niza bitova gdje se taj niz bitova pridruuje fizikalnim veliinama) to je Polling? Polling je metoda ciklike dodjele pristupu mediju. Dozvola za slanje vorovima se sukcesivno dodjeljuje pomodu: centralnog vora, sluajno izabranih vorova, distribuiranog protokola. Zato ALOHA koristi backoff? Ako se nakon timeout-a ne vrati ACK, poiljatelj eka neko sluajno vrijeme (backoff) te zatim ponavlja slanje. Dakle ALOHA koristi backoff kako ne bi dolo do pogreke u prijenosu okvira, te ako je dolo do pogreke ona se nastoji ispraviti ponovnim slanjem.

Zadatak sloja veze? Prijenos okvira izmeu vorova preko linkova. Koja je kontrola pogreke najbolja za sustave s velikom koliinom smetnji, objasniti!? Ciklika kontrola redudancije je najbolja u ovom sluaju. Korisniki podaci se kodiraju redudantno i primatelj moe otkriti i ispraviti pogreku. Stupanj redudancije je vedi nego kod samog otkrivanja pogreaka. Kakvi kablovi se koriste u Ethernet tehnologiji i u kojoj topologiji se najede koriste ti kablovi? U ethernet tehnologiji se koriste upredene pareice bakrenih vodia. U zvjezdastoj topologoji se najede koriste ti kablovi.

PITANJA SA SEMINARA: Razlika izmeu switch-a i hub-a ? Osnovna razlika u radu je u tome to HUB dobivene podatke od jednog raunala alje svim ostalim raunalima prikljuenim na njega bez obzira da li su im upudeni, dok SWITCH analizira kome su podaci namijenjeni i alje ih samo raunalima kojima su upudeni. to je to usmjeriva? Ureaj mrenog sloja kome je uloga prosljeivanje i usmjeravanje paketa. Dvije vrste WLAN paketne sklopke? 1.vrsta: prikljuak radi na velikoj brzini i slui za prikljuivanje veza

2.vrsta: prikljuak radi na manjoj brzini i slui za prikljuivanje raunala 2 osnovna dinamika tipa algoritma za usmjeravanje? Usmjeravanje vektorom udaljenosti (Distance Vector Routing) i Usmjeravanje stanjem veza (Link State Routing), a postoji jo hijerarhijsko usmjeravanje, usmjeravanje za pokretne hostove, broadcast usmjeravanje, multicast usmjeravanje to je to ICMP? ICMP je protokol internet razine i sastavni dio IP protokola. Treba osigurati kontrolu prijenosa podataka do odredita te je zaduen za slanje poruka o problemima u prijenosu. Navesti 4 poruke pravilnim redosljedom kod DHCP-a DHCP - DISCOVER otkrivanje DHCP servera DHCP OFFER - DHCP server nudi slobodnu IP adresu i konfiguracijske parametre klijentu DHCP-REQUEST: DHCP klijent odabire ponuenu adresu DHCP-ACK: DHCP server potvruje odabir

Autonomnost ARP protokola? Njegova autonomnost je osigurana pomodu broadcast komunikacije, nije potrebna centralna komponenta. Razlika IrDA i Bluetooth-a, s obzirom na udaljenost izmeu ureaja i prepreka izmeu ureaja koji komuniciraju? Bluetooth ima domet do 30 metara dok IrDA ima domet do jednog metra. Prepreke kod bluetootha su mogude, dok kod IrDa prepreke nisu mogude da bi dolo do ureaja koji komuniciraju. Uspostava veze kod IrDa je jednostavna dok je kod Bluetootha sloenija.

LABOSI: Nabroji tri tipa okvira 802.11. standarda ? Beacon okviri, request to send, clear to send... ima ih jo puno u pm. Polinomi, CRC TCP, zastavice, segmenti sa labosa http://mreze.layer-x.com/s040100-0.html ->U A P R S F su zastavice... Sequence number