You are on page 1of 3

RASPORED ISPITNIH TERMINA U JUNSKO-JULSKOM ISPITNOM ROKU KOLSKE 2011/2012 GODINE (NOVI SISTEM STUDIJA)

I godina (I ciklus) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Ispiti poinju u 13 sati Inenjerska matematika II (svi) Otpornost materijala I (Studij graevinarstva) Mehanika II (Studij graevinarstva) Elementi visokogradnje (Studij graevinarstva) Inenjerska geologija (Studij graevinarstva) Geodezija (Studij graevinarstva) Diskretna matematika (Studij geodezije) Primjenjena geodezija II (Studij geodezije) Programiranje (Studij geodezije) Osnovi geoinformacija (Studij geodezije) Tjelesni odgoj i sport (svi) II godina (I ciklus) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Zavrni ispit 18/6/ 25/6/ 22/6/ 20/6/ 27/6/ 29/6/ 22/6/ 25/6/ 29/6/ 15/6/

Popravni ispit 9/7/ 16/7/ 13/7/ 11/7/ 18/7/ 20/7/ 13/7/ 16/7/ 20/7/ 6/7/

Popravni ispit Ceste (Studij graevinarstva) 20/6/ 11/7/ Zidane konstrukcije (Studij graevinarstva) 22/6/ 13/7/ Statika konstrukcija II(Studij graevinarstva) 25/6/ 16/7/ Inenjerska hidrologija (Studij graevinarstva) 27/6/ 18/7/ Mehanika tla i stijene (Studij graevinarstva) 18/6/ 9/7/ Ekonomija i graevinska regulativa (Studij graevinarstva) 15/6/ 6/7/ Drvene konstrukcije(Studij graevinarstva) 29/6/ 20/7/ Primjenjena geodezija IV (Studij geodezije) 18/6/ 9/7/ Fotogrametriija II (Studij geodezije) 22/6/ 13/7/ Teorija izjednaenja (Studij geodezije) 25/6/ 16/7/ Katastar nekretnina (Studij geodezije) 29/6/ 20/7/ Struna praksa (Studij geodezije) 20/6/ 11/7/ CAD (svi odsjeci) Termine za potpis e objaviti profesor Zavrni ispit III godina (I ciklus) Zavrni ispit 29/6/ 20/6/ 18/6/ 25/6/ 22/6/ 18/6/ 27/6/ Popravni ispit 20/7/ 11/7/ 9/7/ 16/7/ 13/7/ 9/7/ 18/7/

1 2 3 4 5 6 7

Organizacija graenja (Studij graevinarstva) Mostovi i tuneli(Studij graevinarstva) Projektovanje graevina i konstr.(Studij graevinarstva) Hidrotehnike graevine (Studij graevinarstva) Betonske konstrukcije II (Studij graevinarstva) Inenjerska geodezija II (Studij geodezije) Geoinformacijski sistemi (Studij geodezije)

8 9 10 11 12

Kartografija II (Studij geodezije) Osnovni geodetski radovi (Studij geodezije) Ceste (Studij geodezije) Struna praksa (Studij graevinarstva) Termini predaje izvjetaja u dogovoru s odgovornim nastavnikom Izborni (Zavrni) rad (svi) Termin ispita prema dogovoru s mentorom

22/6/ 25/6/ 20/6/ 29/6/ 29/6/

13/7/ 16/7/ 11/7/ 20/7/ 20/7/

Student prijavljuje ispit iz predmeta Izborni rad prema predmetu koji je odabrao na poetku semestra. Primjer Izborni rad iz Hidrologije Popravni ispit 9/7/ 20/7/ 11/7/ 13/7/ 16/7/ 18/7/ 11/7/ 13/7/ 9/7/ 13/7/ 20/7/ 16/7/ 18/7/ 11/7/ 13/7/ 16/7/ 9/7/ 11/7/ 13/7/ 16/7/ 18/7/ 20/7/

I godina (II ciklus) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Betonske konstrukcije III (K-odsjek) Modeliranje konstrukcija(K-odsjek) Metalne konstrukcije (K-odsjek) Graevinski materijali II (K-odsjek) Dinamika konstrukcija (K-odsjek) Podzemne konstrukcije (K i S -odsjek) Rijena hidrotehnika (H-odsjek) Stohastika hidrologija (H-odsjek) Hidrogeologija Hidrodinamika podzemnih voda (H-odsjek) Odlagalita (H-odsjek) Odvoenje otpadnih voda (H-odsjek) Zatita okolia (H-odsjek) Putevi II (S-odsjek) eljeznice II (S-odsjek) Planiranje saobraaja i saobraajnica (S-odsjek) Deformacijska analiza (G-odsjek) Satelitska navigacija (G-odsjek) Multimedijalna kartografija (G-odsjek) Precizna i industrijska mjerenja(G-odsjek) Soft-raunarstvo u geoinformatici (G-odsjek) Napredne geoprostorne baze podataka (G-odsjek)

Ispit 18/6/ 29/6/ 20/6/ 22/6/ 25/6/ 27/6/ 20/6/ 22/6/ 18/6/ 22/6/ 29/6/ 25/6/ 27/6/ 20/6/ 22/6/ 25/6/ 18/6/ 20/6/ 22/6/ 25/6/ 27/6/ 29/6/

Potpise za pojedine predmete studenti mogu dobiti u terminima koje odrede profesori. Napomene: * Poetak ispita je u 900 sati, ukoliko u gornjoj tabeli nije drugaije
*

* * *

Prijave se primaju tri dana prije ispita do 1300 sati, za ispite koji se polau u ponedeljak, utorak i srijedu krajnji rok za predaju ispitnih prijava je petak prethodne sedmice do 1300 sati. Nastavnici i saradnici mogu preuzeti spiskove prijavljenih u studentskoj slubi posljednjeg dana prijema prijava tek poslije 1330. Studenti na ispit moraju ponijeti indeks. Na ispitu je zabranjeno koritenje mobilnih telefonskih aparata.

Prodekan za nauno-nastavni rad Prof. Dr. Samir Dolarevi, dipl.ing.gra. Sarajevo, 06.02.2012