P. 1
Perspektive o Obrazovanju

Perspektive o Obrazovanju

|Views: 300|Likes:
Published by Poštanska Marka

More info:

Published by: Poštanska Marka on Jun 12, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/04/2015

pdf

text

original

PERSPEKTIVE O OBRAZOVANJU

Obrazovna politika u Britaniji Kada je riječ o formalnom obrazovanju za mase, odnosno o obrazovanju koje je karakteristika modernih društava, ono se u Britaniji razvija tek kada je industijalizacija već uvelike napredovala. Konkretno, s 1870. godinom počinje razdoblje besplatnog obaveznog školovanja u formalnim institucijama, što je ozakonjeno Forsterovim zakonom o školstvu. Razvoj školovanja prati podizanje dobne granice za prestanak školovanja koja će 1947. godine biti podignuta na 15 godina. 1950-e i 1960-e godine te početak 1970-ih vrijeme su prve eksplozije obrazovanja, o čemu svjedoči tzv Robinsov izvještaj (1963.) sa načelom da višu naobrazbu trebaju dobiti svi oni koji od nje mogu imati koristi.1 Glavni aspekti britanske obrazovne politike u poslijeratnom razdoblju su pitanje proširenja mogućnosti pristupa i sudjelovanja u obrazovanju (sukladno tome, diže se dobna granica prestanka školovanja) te pitanje promicanja jednakosti šansi. 1960-e, 1970-e godine u Britaniji obilježene su pokušajima laburističke vlade da provede mjere za smanjenje klasnih razlika te se u tu svrhu uvode opće srednje škole tj comprehensive schools (udružene klasična i realna gimnazija i strukovna škola). One zamjenjuju dotadašnji trodijelni sustav (gimnazije-tehničke škole-opće srednje škole) u kojemu su jedanaestogodišnjaci bili upućivani u jednu od tri vrste škola u skladu sa sposobnostima, sklonostima pa i testom inteligencije (tzv eleven plus ). Tamo gdje su tzv comprehensive schools bile uvedene, upisivala su se sva djeca koja su bila dijelom državnog školskog sustava. Svrha uvođenja općih srednjih škola bila je pružanje jednakih mogućnosti svima, no opće srednje škole nikad nisu postale jedini oblik škola.

1

Ibidem, 774.

Margaret Thatcher sa suradnicima stavlja fokus na pitanje standarda.. dolazi do pobjede laburista na izborima. u fokusu je važnost standarda i strukovnog obrazovanja. 1997. lokalne školske vlasti imaju znatnu autonomiju. što je posljedica brojnih promjena obrazovne politike. 2 Kada je riječ o stučnoj naobrazbi. konzervativci su smatrali da obrazovanje treba udovoljavati potrebama poslodavca u svrhu britanskog konkuriranja drugim kapitalističkim zemljama. što se odražava i na obrazovnu politiku.. Razlika u odnosu na prethodnu vladu jest ta što laburisti ne ističu važnost konkurencije u obrazovnom sustavu i ponovo pokreću pitanje promicanja jednakosti šansi u obrazovanju Britanski školski sustav Britanski školski sustav složen je i nejednak. biti će navedene slijedeće tri perspektive : perspektivama obrazovanju. velika raznolikost tipova škola (osobito u Engleskoj). U skladu s takvom obrazovnom politikom. liberalna. Clive Benn i Caroline Chitty proveli su 1994. Clive i Chitty ustanovli su da trostupanjskom sustavu (osnovna škola. razlike po pitanju spolne strukture učenika (postojanje mješovitih škola i škola za pripadnike jednoga spola). brojnost crkvenih i konfesionalnih škola. Globus. socijaldemokratska. 2002. godine istraživanje o strukturi britanskog srednjeg obrazovanja. i ne postoji nešto što bi se moglo nazvati univerzalnim britanskim školskim sustavom. Michael. godine dolazi do pobjede konzervativaca na izborima. stručne naobrazbe i mogućnost izbora.1979. Rezultati su ukazali na brojne izvore raznolikosti britanskog obrazovnog sustava: nejednaka zastupljenost općih srednjih škola. velika se važnost pridavala osnovnim znanjima. razlike u dobi učenika koji pohađaju pojedine obrazovne ustanove. middle i upper school) school) Kada je riječ o perspektivama o obrazovanju. funkcionalistička. 15% britanskih škola pripada 2 Haralambos. Razlike su velike. a u obrazovnoj politici ostaju isti ciljevi kao i kod konzervativaca. 2 . Zagreb. što se naziva novi vokacionalizam (školovanje učenika za pojedina zanimanja). 775. Sociologija-teme i perspektive.

Sociologija-teme i perspektive. kritiziraju obrazovanje utemeljeno na individualnom nadmetanju.. općenito uzevši. francuski sociolog s prijelaza 19. smatrao je da je funkcija obrazovanja prijenos društvenih pravila i vrijednosti Isticao je. po Durkheimovom mišljenju. stoljeće. u skladu s time. za razliku od drugih predstavnika funkcionalističke perspektive. važnost obrazovanja i društvene solidarnosti. 3 Haralambos. Ona pojedinca uči onome što on ne može naučiti drugdje. 2002. 777 3 . Kritike Durkheima usmjerene su upitnost pretpostavke da su norme i vrijednosti britanskog obrazovnog sustava one koje zaista vladaju u društvu tj postavlja se pitanje nisu li te vrijednosti zapravo zadane od strane vladajuće elite ili klase. dok drugi smatraju da je nadmetanje nužan preduvjet uspjeha. Zagreb. Škola. učenja interakciji i samodisciplini i poučavanja potrebnih vještina koje su potrebne za snalaženje i život pojedinca unutar (industrijskog) društva. Funkcionalisti. Globus. a to je kako surađivati s onima s kojima nije vezan obiteljskim i prijateljskim vezama. smatraju da obrazovanje pruža vrijednost šansi. u 20. Michael. ima funkciju prenošenja vrijednosti.3 Emile Durkheim. David Hargreaves (1982) iznosi kritiku općih srednjih škola smatrajući da je previše naglašeno načelo razvoja pojedinca nasuprot važnosti zajedničkog života u školi te da škole ne bude osjećaj dostojanstva u učenicima iz radničke klase. Pod utjecajem Durkheima.Funkcionalistička perspektiva o obrazovanju Dva glavna pitanja ovog tipa perspektive o obrazovanju su: kakve su funkcije obrazovanja za društvo u cjelini te koje su funkcionalne veze između obrazovanja i drugih dijelova društvenoga sustava. a obrazovanje je smatrao vezom između pojedinca i društva koje uči pojedinca specifičnim vještinama koje će mu biti potebne pri obavljanju (budućeg) zanimanja. Rješenje poblema ponudio je u većem isticanju društvene uloge pojedinačnog učenika u školi Durkheim i Hargreaves.

Kritičari Parsonsa se (kao i kritičari Durkheima) pitaju o mogućnosti da obrazovni sustav zaista odražava i prenosi vrijednosti društva. a ne (vladajućih) struktura moći. a smatra da je škola društvo u malome i žarište socijalizacije.Američki sociolog Talcott Parsons šezdesetih godina prošlog stoljeća odredio je ono što će poslije postati funkcionalističkim pogledom na obrazovanje u smislu riječi. i 1970-e su obilježene liberalnim pogledima unutar tamošnjeg obrazovanja. Parsons stiče važnost obrazovanja i vRijednosnog konsenzusa za djelotvornost društva. U američkom društvu. Sociologija-teme i perspektive. Zagreb. potakli su neke obrazovne politike u SAD-u i Britaniji. 2002. Liberalna perspektiva o obrazovanju Liberalna perspektiva o obrazovanju na obrazovanje gleda kroz odnos prema pojedincu. a ne kroz odnos prema društvu. Haralambos. 780. Kingsley Davis i Wilbert E. 4 . a tek neizravno napretka društva.5 To se postiže poticanjem na kompetitivnost i njegovanjem vrijednosti postignuća te načelom različitog nagrađivanja različitih uspjeha.. 779. glavni mehanizam podjele uloga unutar društva i raspodjela ljudskih resursa. po Parsonsovom mišljenju. Liberalni pogledi. Globus.Moore izravnije povezuju obrazovni sustav sa sustavom društvene stratifikacije i smatraju da ona omogućuje da se na najvažnijim položajima nađu najsposobniji pojedinci. 1960-e.. koji često pretpostavljaju da će obrazovanje utjecati na smanjenje društvene nejednakosti. Michael. Zalaže se za učenje na iskustvu i kritizira puko mehaničko usvajanje činjenica smatrajući da je napredan obrazovni sustav ključan aspekt demokracije. i to upravo posredstvom škole. Američki teoretičar pedagogije i filozof John Dewey smatra da obrazovanje treba poticati razvoj potencijala pojedinca (čime će stratifikacijski sustav postati otvoreniji) i razviti kod njega sposobnost kritičkog mišljenja. 4 5 Ibidem. 6 Ibidem.6. Zagovornici ovakvog staališta svrhom obrazovanja smatraju promicanje blagostanja pojedinca. 779.4 Škola je. Upravo škola je. po Parsonsovom mišljenju. škole ističu vrijednost postignuća i vrijednost jednakosti šansi. temeljno sredstvo socijalizacije koje priprema mlade za prijelaz iz okoline u kojoj postoje partikularističke norme (obitelj) do okoline u kojem vladaju univerzalističke norme (šire društvo).

). Predstavnici ovog pogleda smatraju da je načelo individualnog razvitka spojivo s načelom društvene pravde. Umjesto škola. stvaraju od učenika progresivne potrošače. smatra Ilich. Socijaldemokrati smatraju da će u meritokratskom društvu doći do gospodarskog napretka jer će svaki pojedinac razviti svoje sposobnosti do maksimuma. 5 .Britanski pokušaji bivaju podvrgnuti kritici. ne razvija puni potencijal pojedinca. oblikuju indoktrinirane labilne konformiste. uče podilaženju autoritetu. ali da postojeće obrazovanje ne pruža jednakost šansi i da niže klase nemaju iste mogućnosti kao i više. a ne školski sustav taj koji je temelj i ishodište problema. Ilich stoga predlaže sustav “razmjene vještina” i sustav “mreže učenja”. Razmjena vještina pritom je zamišljena kao sustav instruktaže u kojem tzv instruktori sustavno podučavaju učenike onomu što sami najbolje znaju. Škole. Ilich je također predstavnik liberalnih načela. Predstavnik radikalnog pristupa po pitanju obrazovanja jest teolog i filozof Ivan Ilich. a ne sposobne pojedince. Socijaldemokratske perspektive o obrazovanju Socijaldemokratske perspektive o obrazovanju prevladavale su u britanskim obrazovnim politikama poslijeratnog razdoblja. Uvođenjem tripatitnog sustava željelo se povećati upravo mogućnosti za sve društvene klase. i to postaje uvertirom u tzv novi vokacionalizam 1980ih kao odgovor na liberalno i napredno obrazovanje. autor knjige Dolje škole (1971. gledanju na znanje kao na robu. no ima znatno radikalniji pristup: zalaže se za ukidanje škola jer one. Kritika Ilichevog pristupa (uglavnom marksističke orijentacije) smatra da društveni poblemi ne mogu biti riješeni ukidanjem škola jer je gospodarski. no taj sustav. a mreže učenja sastojale bi se od skupina pojedinaca sličnih interesa koji samoinicijativno uče odabranu tematiku. po njegovom mišljenju. Zalažu se za veći stupanj društvene pokretljivosti i uspostavu jednakosti. guše individualnost i kreativnost. a stvaranje obrazovane radne snage logično implicira povećanje produktivnosti. po mišlenju socijaldemokrata.

poput M. takav sustav je pretpostavljao da. oni koji su tehnički sposobni tehničke škole.Američki ekonomist Theodore W. Jean Floud. 784 9 Ibidem. Zagreb. 785. Neki teoretičari smatraju. kao i stalne razlike u obrazovnim postignućima među klasama8 uzrok je brojnih kritika ove perspektive. 6 .9 Za razliku od Collinsa. a akademski manje sposobni opće srednje škole. sukladno s socijaldemokratskim teorijama. 783. a samim time i potrebe za postojanjem navedenoga kadra.Halsey. Michael. smatraju kako obrazovanje u korelaciji s gospodastvom postaje sve važnije i da je za industriska društva važno uspostavljanje kadra sposobnih ljudi koji su spremni prilagođavanju i permanentnom učenju. mnogi teoretičari. da je obrazovanje ključno za ekonomski rast. Sociologija-teme i perspektive. ističu kao svoje argumente postojanje nejednakosti šansi. Michael. Sociologija-teme i perspektive. Na prekidu s takvim selektivnim školstvom osobito se radi u novije vrieme u sklopu obrazovne politike laburističke vlade Tonyja Blaira. Druga vrsta kritike fokusirala se na aspekt ekonomskog rasta. ekonomska recesija 1970-ih i 1980-ih godina.H. samim time i nejednakost obrazovnih postignuća. na temelju ranije navedenog postupka selekcije.Whitea.. 2002. Globus. no smatraju i da se postizanje ekonomskog rasta teško usklađuje s 7 8 Haralambos.Anderson predstavnici su kritika tripartitnog školskog sustava koji ne razvija potencijal pojedinaca. Socijaldemokrati smatraju da je obrazovanje ključan faktor u stvarnju društva egalitarnosti i meritokracije. a predstavnici tog pogleda smatraju da nastavni program ne podučava vještine koje su najpotebnije i da prekomjerni izdaci za obrazovanje stavljaju industriju u nepovoljan položaj. Haralambos. 2002. Globus. Zagreb. Naime. Kritičari socijaldemokratske perspektive navodeći rezultate svojih istraživanja.. Teoetičar Randall Collins pri svom istrživanju odnosa obazovanja i gospodarstva zaklučuje kako se tek za mali dio ekspanzije obrazovanja može reći da izravno zadovoljava potrebe industrije te da se prinos obrazovanja gospodarstvu u naprednim industrijskim društvima preuveličava. Doba od 1970-ih na ovamo doba je ekonomske globalizacije što postavlja uvjete kompetitivnosti. Ipak. akademski sposobna djeca pohađaju gimnazije. C.Shultz predstavnik je takvog gledišta i smatra da su znanja i vještine oblici kapitala7 dok laburistički političar Anthony Crosland smatra da obrazovni sustav može ujednačiti raspodjelu nagrada i smanjiti stupanj klasne stratifikacije čime će se povećati društvena pokretljivost A.

Zagreb. LITERATURA Haralambos. 7 . Na to se pozivaju i brojni kritičari socijaldemokratske perspektive. Sociologija-teme i perspektive. Globus. Michael. smatrajući da je nemoguće uspostaviti jednakost šansi istodobno sa jednakošću. budući da jednakost šansi nužno implicira da će jedni biti uspješniji od drugih.promicanjem jednakosti šansi budući da se pojedinci za poslove natječu na globalnom tržištu radne snage. 2002.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->