Salijski zakonik

1/14

SALIJSKI ZAKONIK*) I. O pozivanju stranaka na sud 1. Ako neko po propisima kraljevskih zakona bude pozvan na sud, pa ne dođe, presudiće se da plati 600 dinara, što iznosi 15 solida. 2. Onaj, međutim, koji drugoga pozove na sud, pa sam ne dođe, a zato nema pravovaljanih razloga, presudiće se da onome koga je pozvao plati 15solida. 3. A onaj koji nekoga poziva na sud treba da ode sa svedocima do njegove kuće, pa ako ne bude kod kuće, treba pozvati ženu ili bilo koga od njegovih ukućana da mu saopšti da ga je pozvao na sud. 4. Međutim, ako je neko sprečen službom kralju, ne može biti pozvan na sud. 5. Ali, ako je svojim poslovima bio zauzet van sela, može da bude pozvan na sud, kao što smo napred rekli. II. O krađi svinja 1. Ako neko ukrade sisanče, i to mu bude dokazano, presudiće se da plate 120 dinara, što iznosi 3 solida. 2. Ako neko ukrade prasence koje može živeti bez majke, i to mu bude dokazano, presudiće se da plati 40 dinara, što iznosi 1 solid. 3. Ako neko ukrade krmaču sa svom prasadi, i to mu bude dokazano, presudiće se da plati 280 dinara, što iznosi 7 solida. 4. Ako neko ukrade nazime ili godišnjaka, i to mu bude dokazano, presudiće se da, pored naknade štete i kamate, plati 120 dinara, što iznosi 3 solida. 5. Ako neko ukrade dvogoca, presudiće se da, pored naknade štete i kamate, plati 600 dinara, što iznosi 15 solida. 6. Na sličan način treba postupiti i pri krađama od najviše dve svinje. 7. Međutim, ako neko ukrade tri ili više svinja, presudiće se da, pored naknade štete i kamate, plati 1.400 dinara, što iznosi 35 solida. 8. Ako neko ukrade prasence, koje se nalazilo među svinjama, presudiće se da plati 120 dinara, što iznosi 3 solida. 9. Ako neko ukrade prasence iz trećeg prasenja, presudiće se da plati 120 dinara, što iznosi 3 solida. 10. Međutim, ako je starije od godinu dana, presudiće se da, pored naknade štete i kamate, plati 600 dinara, što iznosi 15 solida. 11. Ako neko ukrade nerasta ili predvodnicu krmaču, presudiće se da, pored naknade štete i kamate, plati 700 dinara, što iznosi 17 i po solida. 12. Ako neko ukrade zavetnu svinju i svedocima se bude moglo dokazati da je bila zavetovana, presudiće se da, pored naknade štete i kamate, plati 700 dinara, što iznosi 17 i po solida. 13. Ako ukrade svinju koja nije bila zavetovana, presudiće se da plati 15 solida. 14. Ako neko ukrade dvadeset pet svinja iz čopora u kome ih više nije bilo, i to mu bude dokazano, presudiće se da plati 2.500 dinara, što iznosi 62 1/2 solida. 15. Međutim, ako je u čoporu bilo više svinja, pa ne budu sve ukradene, presudiće se da, pored naknade štete i kamate, plati 1.400 dinara, što iznosi 35 solida. 16. Ali, ako neko ukrade pedeset svinja, pa makar u čoporu neke i ostale, presudiće se da, pored naknade štete i kamate, plati 2.500 dinara, što iznosi 62 1/2 solida. III. O krađi goveda 1. Ako neko ukrade tele koje sisa, i to mu bude dokazano, presudiće se da plati 120 dinara, što iznosi 3 solida. 2. Ako neko ukrade dvogodo ili jednogodo goveče, i to mu bude dokazano, presudiće se da plati 600 dinara, što iznosi 15 solida. 3. Ako neko ukrade vola ili kravu koja se već telila, presudiće se da plati 1.4000 dinara, što iznosi 35 solida. 4. Ako neko ukrade bika predvodnika koji nikad nije bio upregnut u jaram, presudiće se da plati 1.800 dinara, što iznosi 45 solida. 5. Ali ako je taj bik služio za vođenje krava tri gazdinstva, to jest, ako je vodio krda, onaj koji ga je ukrao, presudiće se da plati tri puta po 45 solida. 6. Ako neko ukrade krdo od dvanaest goveda, tako da od krda nijedno ne ostane, presudiće se da, pored naknade štete i kamate, plati 2.500 dinara, što iznosi 62 1/2 solida. 7. Ako neko ukrade više, ili samo do dvadeset pet goveda, pa neka u krdu ostanu, presudiće se da, pored naknade štete i kamate, plati 2.500 dinara, što iznosi 62 1/2 solida. IV. O krađi ovaca

400 dinara. presudiće se da plati 7 dinara. presudiće se da. i to mu bude dokazano. pa neka ugine. što iznosi 15 solida. Ako neko ukrade roba ili konja ili goveče. plati 120 dinara. a bude mu dokazano. što iznosi 30 solida. što iznosi 3 solida. što iznosi 45 solida. što iznosi 3 solida 3. Te sume treba se pridržavati sve do 40 ovaca. što iznosi 15 solida. Ako neko svojom nemarnošću povredi govedo ili bilo koju drugu stoku. što iznosi 45 solida. a za sebe da zadrži povređeno živinče. O pokradenim robovima ili neslobodnim licima 1. pored naknade štete i kamate. Ako neko ukrade košnicu pčela iz zatvorenog i pokrivenog prostora. a pored toga presudiće se da plati 1. Ako neko ukrade tri koze. plati 2. plati 120 dinara. plati 600 dinara. što iznosi 15 solida. što iznosi 15 solida.800 dinara. Međutim. što iznosi 35 solida. presudiće se da. i to mu bude dokazano. 2. pored naknade štete i kamate. plati 600 dinara. 4. plati 120 dinara. ako ukrade četrdeset ili više ovaca. presudiće se da plati 1. pored naknade štete i kamate. Ako neko ukrade ili ubije pastirskog psa. Ako neko ukrade jagnje sisanče. 3. Ako ne prizna. što iznosi 621//2 solida. pa neke još ostanu.800 dinara.800 dinara. Ako neko ukrade jedinu košnicu. VIII. što iznosi polovinu trianta. 4. presudiće se da. Ako neko u svojim usevima zateče goveda. presudiće se da plati 120 dinara. presudiće se da plati 1. što iznosi 35 solida. što iznosi 45 solida. . O krađi pasa 1. O krađi pčela 1. što iznosi 15 solida. a najviše šest pa neke još ostanu. presudiće se da. Ako neko u svojim usevima nađe tuđu stoku bez pastira i zatvori je. presudiće se da plati 600 dinara. Ako neko pokuša da oslobodi ili izbavi stoku koju je oštećeni zbog pričinjene štete zatvorio ili je odvodio svojoj kući. pa to prizna. presudiće se da. pored naknade štete i kamate. 2. i to mu bude dokazano. pa slobodan čovek primi ukradenu stvar. Ako rob ili ropkinja ukradu neku stvar svoga gospodara. Ako to ipak uradi i prizna. presudiće se da plati 1. presudiće se da plati 1.Salijski zakonik 2/14 1.200 dinara. plati 600 dinara. Ako neko ukrade šiljega ili dvize. presudiće se da. Međutim. presudiće se da. što iznosi 3 solida. što iznosi 30 solida. pored naknade štete i kamate. 2. Ako neko ukrade sokola sa drveta i to mu bude dokazano. 2. 4. IX. Ako neko čija je svinja ili druga stoka ušla u tuđe useve to ne prizna. što iznosi 3 solida. 4. 2. X. presudiće se da plati 600 dinara. pored povraćaja roba i stvari. pored naknade štete i kamate. Ali. i to mu bude dokazano. konje ili bilo kakvu stoku. a za sebe da zadrži povređeno živinče. što iznosi 15 solida. Međutim. pored naknade štete i kamate. plati 120 dinara. O krađi ptica 1. Ako neko ukrade gusku. ako neko ukrade tri ovce. treba da za to naknadi štetu. pored naknade štete i kamate. presudiće se da. treba da naknadi štetu. 15. plati 600 dinara. što iznosi 15 solida.500 dinara. Ako neko ukrade sokola koji je bio pod ključem. presudiće se da pored naknade štete i kamate. O krađi koza 1. treba da naknadi štetu. što iznosi 15 solida. presudiće se da. VI. ako neko ukrade više od tri koze. ako neko ukrade sedam ili više košnica. ne sme nikako da ih povredi. presudiće se da plati 600 dinara. 2.200 dinara. Ako ne prizna. Ako neka ukrade sokola sa motke. pored naknade štete. prema njemu treba primenti gore navedeni propis. V. O šteti pričinjenoj usevima ili zabranima 1.400 dinara. 3. a nikome to ne javi. presudiće se da. plati 1. VII. plati 1. 2. plati 600 dinara. i to mu bude dokazano. presudiće se da. pored naknade štete i kamate. i to mu bude dokazano. što iznosi 3 solida. Ako neko sa otvorenog prostora ukrade više košnica. Ako neko ukrade ili ubije lovačkog psa predvodnika. 3.

3. međutim. Ako neko polomi bravu ili katanac otvori i tako uđe u kuću. za koje se dokaže da su se nalazili u razbojničkoj bandi. što iznosi 621/2 solida.Salijski zakonik 3/14 XI. XIV. Ako neko napadne čoveka na putu. što iznosi 621/2 solida. Ako neko napadne tuđe imanje. Ako rob ukrade nešto što vredi dva dinara. 4. ako otmu devojku koja je bila zaključana ili se nalazila u ženskim odajama. 10. 2. Međutim. što iznosi 30 solida. presudiće se da plati 600 dinara. presudiće se da plati 1. pored naknade štete i kamate. O paljevinama 1. treba da plate po 30 solida.800 dinara. AKO neko zapali bilo kakvu zgradu u kojoj su se nalazili ljudi na spavanju. plati 1. Ako slobodan čovek izvrši provalu i ukrade neštu u vrednosti od dva dinara. O pljačkašima 1. što iznosi 35 solida. kazna će biti 2. ako je oteta devojka bila pod kraljevom zaštitom. presudiće se da plate 62 1/2 solida. presudiće se da plate otkup za devojku i napred navedenu kaznu. što iznosi 62 1/2 solida. 4.500 dinara. i to mu bude dokazado. treba da odgovara svojim životom. svi oni. O otmici slobodnih ljudi 1. što iznosi 200 solida. pored naknade štete i kamate. Međutim. pored naknade štete i kamate. Ako neko otme tuđu verenicu i s njom se venča. XV. 5.500 dinara. presudiće se da. Ako Rimljanin opljačka saliskog barbara. presudiće se da plati 8. ako ukrade nešto što vredi više od pet dinara. gubi svoju slobodu. 3.500 dinara. Međutim. Oni koji su bili naoružani strelama. treba da bude uškopljen ili da plati 6 solida. pored naknade štete i kamate. što iznosi 45 solida. Ako kraljev kmet ili lit otme slobodnu ženu. presudiće se da plati 35 solida. O krađama i provalama slobodnih ljudi 1. Međutim. što iznosi 621/2 solida. presudiće se da. Ako neko ubije slobodnog čoveka ili od živog muža otme ženu. O ubistvu i otmici tuđih žena 1. 2. i to mu bude dokazano. Međutim. 2. što iznosi 15 solida. 5. Otličari. a nalazilo se Van kuće. treba da plate 2. treba da ga optuže svi slobodni ljudi koji su se u njoj nalazili.000 dinara. treba se pridržavati pome-nutog propisa. 6. presudiće se da. Ako slobodna devojka po svojoj volji pođe sa robom. ako ukrade nešto što vredi četrdeset dinara. Ostali. svi oni koji su sačinjavali razbojničku bandu ili su sudelovali u razbojništvu. gospodar toga roba treba da na opravdani zahtev oštećenog naknadi štetu i kamatu. presudiće se da plati 30 solida. plati 1. što iznosi 62 1/2 solida. pa iz nje nešto ukrade. Treba da se slično postupi i sa slobodnim čovekom koji se oženi tuđom robinjom. a nalazilo se van kuće.500 dinara.400 dinara. XVI. što iznosi 35 solida. treba da plate po 5 solida. 5. ako ukrade nešto što vredi četrdeset dinara. 9. i to mu bude dokazano. XII. presudiće se da plati 2. Međutim. Ako Franak opljačka Rimljanina. a nalazila se van kuće. Ako neko opljačka slobodnog čoveka. XIII. Ako tri čoveka pomažu pri otmici slobodne devojke. presudiće se da plate po 2. i bude mu dokazano. 2.000 dinara.400 dinara. plati 1. presudiće se da plate po 3 solida. 8. ako ništa ne ukrade i pobegne. pokuša da protiv te kraljeve isprave uz pomoć sve-doka zaustavi.500 dinara. O krađama i provalama robova 1. 3.500 dinara. 6. ako ih je bilo više od trojice. što iznosi 621/2 solida. 7. treba da ispružen preka klupe primi 120 udaraca bičem. i ako je tu nešto izgorelo. što iznosi 200 solida. Ako slobodan čovek ukrade stvar koja vredi dva dinara. koji se sprema na put i za to ima kraljevu ispravu koju je javno pokazao. 6. presudiće se da plati 2. presudiće se da plati 8.200 dinara. Ako neko čoveka. presudiće se da plati 2. 4. .

što iznosi 30 solida. Ako neko zapali ambar ili koš sa hranom.400 dinara. 8. pa promaši. presudiće se da do tri udarca plati za svaki udarac po 120 dinara. počinitelj zločina. što iznosi 30 solida. XXIII. 2. XVII.500 dinara. Ako neko nekome da trave da ih pije. što iznosi 621/2 solida. Ako neko nekome zameša vradžbinu. 4. pored naknade štete i kamate. što iznosi 15 solida. Ako neko pokuša nekoga da namerno ubije. pa taj umre. 9. presudiće se da plati 2. 3.200 dinara. a on mu pobegne i to mu bude dokazano. što iznosi 9 solida. 4. treba da plati 30 solida. i to mu bude dokazano.500 dinara. presudiće se da plati. presudiće se da plati 2. što iznosi 621/2 solida. i to mu bude dokazano. O krađama u mlinu 1. treba da plati mlinaru 600 dinara. presudiće se da plati 1. Ako joj stegne ruku. naime. što iznosi 30 solida. 2. Ako neko nekoga rani u glavu tako da se vidi mozak i odatle ispadnu tri kosti koje se nalaze nad samim mozgom. O onome koji nevinog čoveka optuži pred kraljem 1. Ako neko zapali tuđu ogradu ili živicu. O ranjavanju 1. presudiće se da plati 360 dinara. O jahanju konja bez dozvole gospodara 1. XXI. Ako neko nekoga udari pesnicom. pa promaši. što iznosi 621/2 solida. XXII. tako da je rana otvorena i dopire do utrobe. presudiće se da plati 600 dinara. spase. pored lečenja od 5 solida. presudiće se da plati 2. 4. kome se to dokaže. Ako neko zapali vajat. što iznosi 621/2 solida. Ako neko zapali svinjac sa svinjama ili staju sa govedima. što iznosi 15 solida. Ako neko pokuša da nekoga namerno ubije otrovnom strelom. XX. treba da plati drugih 15 solida.800 dinara što iznosi 45 solida. 3. 3. Ako neko pred kraljem optuži odsutnog nevinog čoveka.500 dinara. Onome pak. 2.200 dinara. i to mu bude dokazano. za to odgovara kao da ga je ranio oružjem. i to mu bude dokazano. i to mu bude dokazano. 2. presudiće se da plati 1. presudiće se da plati 2. i 1. presudiće se da plati 120 dinara. Ako neko ukrade čun koji je bio pod ključem i izvučen na kraj radi očuvanja. što iznosi 35 solida. Ako neko ukrade čamac koji je bio pod ključem. presudiće se da plati 600 dinara. O trovanju 1. presudiće se da plati 15 solida.500 dinara* što iznosi 62 1/2 solida. što iznosi 15 solida. O krađi čamaca 1. presudiće se da plati 1.Salijski zakonik 4/14 2. čije je žito. što iznosi 3 solida. O onome koji dodiruje šaku. 6. presudiće se da plati 2. što iznosi 62 1/2 solida. i to mu bude dokazano. pa se onaj kome je vradžbina zamešana. Ako slobodan čovek u mlinu ukrade tuđe žito. XVIII. presudiće se da plati. Ako neko udari čoveka tako da krv isteče. i to mu bude dokazano. 2. što iznosi 15 solida. da za svaki udarac plati po 3 solida.500 dinara. Ali ako neko nekoga rani između rebara ili u stomak. Međutim.400 dinara što iznosi 35 solida.200 dinara. ako ukrade čamac i to mu bude dokazano.Ako neko pojase tuđeg konja bez dozvole gospodara. Ako joj dirne ruku više lakta. Ako neko bez dozvole gospodara odreši tuđi čamac i s njim se preveze. Ako neko pokuša da nekoga na putu opljačka. 3.500 dinara. presudiće se da plati 200 solida. Ako neki slobodan čovek uhvati šaku. Ako krv poteče. presudiće se da plati 1. 7. Ako slobodan čovek kocem udari slobodnog čoveka tako da krv ne poteče. presudiće se da plati 1. ruku ili prst slobodne žene. 5. presudiće se da plati 2. XIX. presudiće se da plati 2. što iznosi 621/2 solida. . ruku ili prst slobodne žene 1. .500 dinara. što iznosi 62 1/2 solida.500 dinara. šta iznosi 3 solida.5. presudiće se da plati 600 dinara.

4. presudiće se da gospodaru plati cenu roba a pored toga još i 35 solida. što iznosi 3 solida.000 dinara. 2. rob će ili platiti gospodaru robinje 240 dinara.000 dinara. A lit će se po zakonu vratiti u pređašnje stanje. platiće gospodaru robinje 120 dinara. Gospodar roba će naknaditi vrednost robinje. Ako neko ukrade praporac sa svinje iz nečijeg krda. plati 120 dinara. Ako neko zlostavi slobodnu i trudnu ženu. 2. što iznosi 15 solida. Ako neko sa tuđeg polja počupa lan i prenese ga na konju ili kolima. ili pre nego što dobije ime. XXV. što iznosi 600 solida. što iznosi 45 solida. . Ako rob obljubi tuđu robinju i zbog toga zločina robinja umre. Ako neko pred kraljem oslobodi tuđeg roba davanjem dinara. presudiće se da plati 24. Ako neko obljubi slobodnu devojku uz njen pristanak i obostrani sporazum. Ako slobodan čovek bez dozvole gospodara pred kraljem oslobodi tuđeg lita davanjem dinara. presudiće se da plati 120 dinara. što iznosi 15 solida. i to mu bude dokazano. 9. što iznosi 45 solida. Ako neko ukrade puto sa konja. A ako je seno sa livade odvezao svojoj kući. Ako neko uđe u tuđi vrt i pokrade. presudiće se da plati 120 dinara. Ako je ubije pošto više ne može da rađa. plati 1. treba da naknadi isto toliko. što iznosi 3 solida. 6. što iznosi 100 solida.800 dinara. ako se uda za tuđeg roba. O ubistvu dece 1. plati 600 dinara. i tomu bude dokazano. presudiće se da plati 1. što iznosi 6 solida. presudiće se da plati 3 solida. plati 600 dinara. 3. osta-će zajedno sa njom u ropstvu. pa tamo bude pronađena. Ako neko pusti svoju stoku u tuđe useve. pored naknade štete i kamate. 6. 5. od njega se neće zahtevati kazna. što iznosi 30 solida. što iznosi 15 solida. presudiće se da plati 24. Međutim. 6. što iznosi 600 solida. presudiće se da plati 120 dinara. koliko može da ponese na leđima. presudiće se da plati 4.200 dinara. 4. Slično tako i slobodna žena. što iznosi 700 solida. 9. 5. O bludu robinja 1. 7. 10. ako slobodan čovek javno živi sa tuđom robinjom. gubi svoj trud. presudiće se da plati 8. . ako je ukrao samo toliko koliko je mogao da ponese na leđima. što iznosi 3 solida.000 dinara. 8. 7. Međutim. Ako rob otme tuđu robinju protiv volje.800 dinara. O oslobođenju lita 1. O raznim krađama 1. mlađeg od deset godina ili do napunjene desete. 8. presudiće se da plati 62 l/2 solida. Što iziiosi 200 solida.000 dinara. presudiće se da plati 600 solida. XXVII. Ako neko ubije slobodnu ženu koja može da rađa. 2. 11. pored naknade štete i kamate. 5. što iznosi 3 solida. presudiće se da. pa ona umre. presudiće se da gospodaru robinje plati 600 dinara. pored naknade štete i kamate. Ako neko siluje slobodnu devojku. presudiće se da plati 28. ili će biti uškopljen. Ako neko ukrade klepetuše sa stoke. i istovario ga. pasulja. Ako neko ubije dečaka koji još nosi dugu kosu. Ako se neko nađe u krađi repe.Salijski zakonik 5/14 XXIV. 3. pored naknade i kamate. Ali ako počupa samo toliko. presudiće se da plati 600 dinara. Ako robinja od toga ne umre. Ako slobodan čovek obljubi tuđu robinju. presudiće se da. presudiće se da plati 4. pored naknade štete i kamate. Ako neko ubije dete u majčinoj utrobi. i to mu bude dokazano. što iznosi 15 solida. i to mu bude dokazano. XXVI. Ako neko ubije dečaka. i to mu bude dokazano.000 dinara. što iznosi 3 solida. 3. Ako dečak ispod 12 godina počini neki zločin. i to mu bude dokazano. Ako neko pokosi tuđu livadu. ostaće u ropstvu. što iznosi 100 solida. presudiće se da plati 1. presudiće se da. što iznosi 3 solida. 2. i to mu bude dokazano. ako konji nestanu. Međutim. Ali ako neko obljubi kraljevu robinju. plati 600 dinara što iznosi 15 solida. 4. presudiće se da. 7. rob će ili primiti 300 batina ili gospodaru platiti 120 dinara. presudiće se da. graška i sočiva.000 dinara.

ili izvadi oko ili otkine nos. 4. što iznosi 45 solida. za slobodnu ženu kaže da je bludnica. O potplaćivanju 1. Ako neko pri putovanju spreči ili zaustavi slobodnog čoveka. Ali ako odseče jedan.200 dinara. 7. što iznosi 15 solida. što iznosi 200 solida. XXVIII. Ako neko ukrade koju napravicu za hvatanje riba (statuale. 19. 6. ako taj palac. Ako neko nekome prebaci da je odbacio štit i pobegao. Ako neko poore tuđe polje bez dozvole gospodara. 5. 8. što iznosi 15 solida. Ako neko za nekoga kaže dk je bestidnik. Pri krađi žetve treba se pridržavati sličnih propisa. 2. što iznosi 3 solida. pa to ne može dokazati. O sakaćenju 1. 14.800 dinara. presudiće se da plati 600 dinara. ako je potplaćivanje izvršeno preko trećeg. Ali. 17. što iznosi 100 solida. ne otpadne.200 dinara. presudiće se da plati 4. presudiće se da plati 15 solida. što iznosi 15 solida. presudiće se da plati 3 solida. Ako neko nekome otseče palac sa ruke ili noge. bio muškarac ili žena. tj. a to ne može dokazati. presudiće se da plati 600 dinara. 2. presudiće se da plati 120 dinara. presudiće se da plati 600 dinara. ostala tri. tre-maklu ili vertevolu). 15.500 dinara. 23. Ako odseče dva prsta. presudiće se da plati 3 solida. presudiće se da plati 50 solida. onaj prst kojim se oda-pinju strele.800 dinara. Ali. i to mu bude dokazano. O pogrdama 1. i bude pronađen. Međutim. presudiće se da plati 600 dinara. presudiće se da plati 1. O sprečavanju putovanja 1. 4. 16. Ako neko uškopi slobodnog čoveka. Ako neko provali u ženske odaje koje nemaju ključa. presudiće se da plati 3 solida. što iznosi 45 solida. što iznosi 30 solida. presudiće se da plati 1.800 dinara. što iznosi 621/2 solida. Međutim. presudiće se da plati 2.800 dinara. Ako neko ukrade mrežu za jegulje. presudiće se da plati 35 solida.Salijski zakonik 6/14 12. presudiće se da plati 1. XXX. presudiće se da plati 1. tj. ne otpadne. što iznosi 45 solida. iako povređena. presudiće se da plati 1. 9. Ako neko prisvoji tuđu građu koja je već sa jedne strane otesana. Ali ako je odatle odvezao vino svojoj kući i istovario ga.000 dinara. Ako neko provali u ženske odaje koje imaju ključ presudiće se da plati 1. što iznosi 621/2 solida. presudiće se da plati 600 dinara. Ako neko kradimice obere tuđ vinograd. tako će se i davalac i primalac i donosilac presuditi da plati svaki po 621/2 solida. pa to ne može dokazati. što iznosi 3 solida. Međutim. Ako neko nekome odseče ruku ili nogu. ako ga zaseje. 2.500 dinara. 22. iako povređen. Ako neko za nekoga kaže da je kukavica.800 dinara. što iznosi 30 solida. 7. Međutim. presudiće se da plati 120 dinara. 18.400 dinara. što iznosi 621/2 solida. što iznosi 15 solida. što iznosi 15 solida. presudiće se da plati 3 solida. 24. presudiće se da plati 1. pre-sudiće se da plati 600 dinara. . Ako neko za nekoga kaže da je dostavljač ili krivokletnik. presudiće se da plati 8. 6. Ako onaj koji je potplaćen pokuša da ubije čoveka. 13. ako neko nekome jednim udarcem odseče ostale prste. Ako neko prisvoji drvo koje je obeleženo pre godinu dana. što iznosi 621/2 solida. XXIX. i to mu bude dokazano. Ako neko potplati čoveka. presudiće se da plati 2. presudiće se da plati 120 dinara. Ako neko u šumi iseče tuđu građu ili je zapali. što iznosi 3 solida. Ako neko za nekoga kaže da je usranko. Ako neko za nekoga kaže da je lisac. ako nekome ruka. XXXI. 3. 20.500 dinara. 3. 3 Ako neko. presudiće se da plati 2.000 dinara. ako neko nekome odseče kažiprst. presudiće se da plati 2. što iznosi 45 solida. što iznosi 15 solida. 21. Ako neko u tuđoj šumi pokrade drva. neće odgovarati. što iznosi 45 solida.500 dinara. presudiće se da plati 30 solida. 5. koji je slobodan čo-vek. što iznosi 35 solida. presudiće se da 1.

O okivanju slobodnih ljudi 1. ili vinogradara. ili kovača. O praćenju tragova Ako nekome bude ukradepo govedo. Ako neko ukrade ili ubije domaćeg slugu. pored naknade štete i kamate. Javna i privatna krvnina. Ako slobodan čovek opljačka tuđeg roba. 3. O povredi zabrana 1. što iznosi 15 solida. presudiće se da plati 1. O ubistvima i pljačkama robova 1. kaže i izjavi da ih je kupio ili trampio. što iznosi 30 solida. a nema puta ni staze. polovinu krvnine plaća gospodar živo-tinje. 5. što iznosi 35 solida.800 dinara. 2. pa drugome koji to odbija neće da imenuje treće lice kome će biti poverena stvar. ako neko tako okovanog čoveka nekuda odvede. Ako neko pri putovanju spreči ili zaustavi slobodnu ženu. bez znanja gospodara. i to bude dokazano putem svedoka. Ako je oteta stvar vredela manje od 40 dinara. Ako rob ubije roba. presudiće se da plati 120 dinara. ili zlatara. XXXIII. presudiće se da. O krađi konja i kobila . Ako neko ukrade ili ubije obeleženog domaćeg jelena. XXXVI. Ako neko bezrazložno okuje slobodnog čoveka. niti mu po zakonu odredi rok do zalaza sunca. što iznosi 62 1/2 solida. i on ga . XXXII.800 dinara. a drugu polovinu krvnine treba da plati gospodar roba.200 dinara. u roku od tri noći pronađe. Toga propisa treba se pridržavati i pri lovu i pri ribolovu. a za drugu polovinu ovlašćenom licu treba predati samo živinče. Ako neko pređe preko tuđih izraslih useva. koji je bio priučen za lov. ako onaj koji je išao po tragu tvrdi da je prepoznao svoje stvari. pa se putem svedoka dokaže da ga je gospodar već upotrebljavao u lovu ili da je pomoću njega ubio dve ili tri divlje životinje. Međutim. 3. ili konjušara. pa onaj kod koga se stvari nalaze kaže da ih je kupio ili trampio. Međutim. presudiće se da plati 1. što iznosi 45 solida. 2. što iznosi 3 solida. pored naknade štete i kamate.400 dinara. Ako neko pokrade i sakrije nešto od raznih vrsta tuđeg lova. presudiće se da plati 1. što iznosi 45 solida. Ako neko otrgne tri pruta koji povezuju i učvršćuju ogradu ili od kolja tri ukrade ili iščupa. 2. ako onaj koji traži svoje stvari dođe do njih tek posle isteka roka od tri noći. u tuđu kuću ili kuda bilo podmetne zlonamerno. 6. presudiće se da plati 600 dinara. kod koga se nalazi. pa onaj. presudiće se da plati 1. što iznosi 35 solida. ako neko ukrade ili ubije kakvog bilo domaćeg jelena koji još nije bio u lovu. 4. presudiće se da plati 1. što iznosi 15 solida. i to mu bude dokazano. Ako neko pređe sa drljačom preko tuđih klijalih useva. presudiće se da plati 600 dinara. Ako slobodan čovek opljačka tuđeg roba. i to mu bude dokazano.Salijski zakonik 7/14 2. presudiće se da plati 1. a utvrdi se da je stvari odneo. ubicu treba predati roditeljima ubijenog na ime polovine krvnine. ukradenu stvar i pri tome bude uhvaćen. O ubistvu od strane životinja Ako čovek bude ubijen od bilo koje četvoronožne domaće životinje. ili svinjara. 4.200 dinara. plati 1. a nema puta. tj. što iznosi 45 solida. 3. Ako neko u tuđe dvorište. XXXVIII. onaj koji je išao po tragu treba da imenuje treće lice kome će biti poverena stvar. idući njegovim tragom. gospodari treba da međusobno dele ubicu. Međutim.400 dinara. Sto iznosi 30 solida. što iznosi 15 solida. Sve to zajedno iznosi 75 solida.200 dinara.800 dinara. presudiće se da plati 600 dinara. što iznosi 30 solida. ili preko njih tera kola. što iznosi 45 solida. konj ili bilo koje drugo živinče.500 dinara.800 dinara. i bude mu dokazano da je oteo više od 40 dinara.800 dinara. 2. slobodno mu je da on imenuje treće lice kome će biti poverena stvar. O krađi lova 1. presudiće se da plati 1. presudiće se da plati 1. presudiće se da plati 1. presudiće se da plati 2. mogu zajedno da budu do 1. Ako tuđi rob ili lit ubije slobodnog čoveka. Ali. XXXIV.200 dinara. XXXV. XXXVII. 7. što iznosi 45 solida. što iznosi 30 solida.

XXXIX. tj. ako rob pre mučenja prizna. i to mu bude dokazano. presudiće se da plati 1.200 dinara. tako da celokupni rok iznese dvadeset i jednu noć. robu. Ako ni u vremenu tih drugih sedam noći gos-podar ne privede roba. 5. ukoliko je prisutan. Gospodar roba u tom slučaju treba da oštećenom naknadi štetu. rob će pripasti onome koji ga je mučio. i to mu bude dokazano. Ako rob ni tada ne prizna. Ako i posle sedam noći gospodar odbije da preda svoga roba. pre nego što je primio 120 udaraca. tada oštećenik treba da pred svedocima odredi gospodaru rok do zalaza sunca. Ali. Ako rob prizna. što iznosi 30 solida. pored naknade šfete i kamate. pa dođe do sporazuma sa gospodarom. . Ako neko ukrade pastuva sa njegovim čoporom. 4. ako hoće da ga protiv volje gospodara muči i dalje. 8. što iznosi 15 solida. povaljanom preko klupe. obavezuje se da će platiti takvu odštetu kao da je to učinio slobodan čovek a ne rob. zbog takvog za koji bi slobodan čovek mogao biti osuđen na 45 solida. gospodar će isplatiti 120 dinara. tada onaj koji zahteva mučenje roba treba da pred tri svedoka posebno opomene gospodara da svoga roba u roku od sedam noći privede. nije prisutan. presudiće se da. Ako rob. presudiće se da plati 600 dinara. Kad prođe punih četrnaest noći.500 dinara. tj. presudiće se da plati 1. plati 62 1/2 solida. Ako gospodar odlaže da preda roba na mučenje. treba ga kazniti smrtnom kaznom. što iznosi 45 solida. Ako neko ukrade ždrepca od godinu dana. a rob je prisutan. što iznosi 45 solida. gospodar se obavezuje da će izvršiti sve propise. 3. onaj koji ga muči. tj. Ako neko otme slobodnog čoveka. 7. ne kao da je to učinio rob. Ako neko ukrade ždrebe koje još ide uz kobilu. Ako i posle tog termina gospodar ne bude hteo da vezanog roba privede na mučenje. Ako neko pokuša da preotme tuđe robove. i to mu bude dokazano. Ako je čopor bio manji i iznosio zajedno sa pastuvom najviše sedam grla. gospodar roba primiče za njega cenu od strane onoga koji je već dao zalogu. a ako bi zbog nje slobodan čovek morao da plati 35 solida. ako ne bude mogao naći sakletvenike. što iznosi 3 solida. pa na mukama prizna. presudiće se da plati 8. ništa mu se neće verovati o gospodaru.000 dinara. tj. 3.800 dinara. što iznosi 200 solida.Salijski zakonik 8/14 1. presudiće se da pored naknade štete i kamate plati 2. 6. Ako rob bude uhvaćen u bilo kakvom zločinu. presudiće se da plati 120 dinara. 5. 10. a sam treba da je pripremio šibe debljine najmanje malog prsta i sve jednake i klupu na koju će biti povaljen rob. Međutim. O otmičarima 1. i da mu odredi novi termin od sedam noći. Ako neko ukrade pastuva. gresudiće se da plati 600 dinara. presudiće se da plati 62 1/2 solida. ako rob prizna za vreme prvog mučenja. pa se to ne može pouzdano dokazati. onaj koji to zahteva treba gospodaru odmah da da rok do zalaza sunca i da inu odredi termin da od toga dana posle sedam noći pređa svoga roba na mučenje. i to mu bude dokazano. što iznosi 3 solida. 2. treba da mu po treći put da termin od sedam noći. Ali. i to. ako je krivica veća.800 dinara. ili da plati 6 solida. kome se u krivicu pripisuje neki zločin. da ga preda na zako-nom propisane muke. a oštećenik je pri svakom terminu davao rok do zalaza sunca. Ako rob bude okrivljen za krađu 1. već kao da je to uradio slobodan čovek. Ako neko otme Rimljanina. tada gospodar roba snosi sve posledice kao što smo napred rekli. gospodar roba odgovara za vrednost cene parnice ili za celu odštetu. a gospodar ne bude hteo da svoga roba preda na mučenje. 9. što iznosi 62 1/2 solida. od prve opomene treba da ukupno prođe 14 noći. treba da da zalogu gospodaru. tj. pored naknade štete i kamate. XL. 8. 3. 2. onaj koji to zahteva treba ponovo da mu da rok do zalaza sunca i ponovo da mu odredi termin od sedam noći. pošto je izvrgnut većem mučenju. 7. što iznosi 3 solida. 6. treba da da sakletvenike kao i u slučaju ubistva. oštećenik treba da zatraži od njegovog gospodara. 4. rob će primiti 121 udarac. plati 1. presudiće se da plati 120 dinara. 15 solida. Ako neko tuđem konju odseče rep. treba da bude uškopljen. 2. Ako neko ukrade ždrebnu kobilu. što iznosi 15 solida. presudiće se da.Ako neko ukrade teretnog konja. Ako ga gospodar u roku od sedam noći ne privede. Ako rob bude optužen zbog većeg zločina. Ako se radi o stvari zbog koje bi slobodan čovek morao da plati 600 dinara. treba dati 120 udaraca bičem. i to mu bude dokazano. sa dvanaest kobila.

000 dinara. tj. Ako neko ubije slobodnog Franka ili barbara koji živi po saliskom zakonu.000 dinara. što iznosi 1. Međutim. 2. a nije živeo na kraljevom dvoru.Salijski zakonik 9/14 11. na poklon za prstenovanje. 7. što iznosi 62 1/2 solida.000 dinara. Ako neko na raskrsnici naiđe na čoveka bez ruku i bez nogu. O poklonu za prstenovanje 1. Za Rimljane ili lite i kraljevske kmetove biće presuđeni da plate polovinu od suma pomenutih u gornjim propisima. 4. što iznosi 300 solida.500 dinara. tada ili gospodar treba. platiće 1. Pored toga i treća trojica iz te bande presudiće se da plate 1. 2. 4. Druga trojica iz te bande moraće da plate 3. su ostavili njegovi neprijatelji. presudiće se da plati 4.000 dinara. nego će krivicu morati da plate oni kojima to bude dokazano. pa bude imao tri ili više rana. Ako neko ubije čoveka koji pripada kraljevoj pratnji ili slobodnu ženu. I biće trojica koji će izmeriti i ispitati njegove solide. neka je uzme. napadne slobodnog čoveka u njegovoj kući i tamo ga ubije. 2.600 dinara tj. Ako ubijeni nije pripadao kraljevoj pratnji. presudiće se da plati 4. treba da ima tri jednako teška solida i jedan dinar. onaj koji ga ubije presudiće se da plati 4. sudija (tungin) ili satnik treba da zakažu ročište. ako im to odgovara. 3. ukoliko pristane. presudiće se da plati 2. što iznosi 600 solida. može se osloboditi pomoću 25 sakletvenika. Ako je nije pokrio korovom. da za nju plati 240 dinara. što iznosi 15 solida. neće se svi smatrati krivima. Tada onaj koji hoće da oženi udovicu.000 dinara. presudiće se da plati 24. Ako robinja bude uhvaćena u takvom zločinu zbog koga rob treba da bude uškopljen. Ako neko bude ubijen na pijanci kojoj je prisustvovalo pet lica. O ubistvu na pijankama 1.najstariji sestrić treba da primi poklon za . tada će trojica od bande kojima to bude dokazano morati da pojedinačno snose odgovornost za tu smrt. onaj koji hoće da je oženi. Ako neko provali na tuđe imanje i odatle otme stvari.000 dinara. što iznosi 1. presudiće se da plati 62 1/2 solida.000 dinara. što iznosi 100 solida. 8.800 solida. presudiće se da plati 24. Ako postoje sestrići. što iznosi 30 solida.000 dinara. što iznosi 100 solida.200 dinara. pa ga ubije. Ako to ne uradi i uzme je. presudiće se da plati 8. i posle toga. 2. kojima se ubistvo pripisuje u krivicu. Ako neko. kao što smo napred rekli. Taj propis ostaje na snazi na pijankama sve do sedam lica. preostali treba da pokažu krivca ili će svi zajedno odgovarati za tu smrt. tri solida i dinar prima onaj koji ima pravo. Ako neko ubije Rimljanina koji je živeo na kraljevom dvoru. ako je telo ubijenog čoveka imalo tri ili više rana. što iznosi 45 solida. mora pre venčanja da pred sudijom (tunginom) ili satnikom. i to mu bude dokazano. presudiće se da plati 2. umre i ostavi udovicu. kao što to biva. i to mu bude dokazano. Ako sve uradi. Ako neko bude ubijen van kuće ili na putu ili na polju od razbojničke bande. Ako neki čovek. 4. 9. XLI. Ako neko ubije Rimljanina koji je bio obavezan na davanje dažbina.500 dinara. A trojica. 90 solida. skupivši razbojničku bandu. 6. ili ona treba da primi 144 udaraca bičem. što iznosi 62 1/2 solida. što iznosi 600 solida. 3.000 dinara. moraće da plate po gore pomenutom propisu. 3. što iznosi 100 solida. Ako je baci u vodu ili u bunar ili je bilo čime pokrije.000 dinara. i tri čoveka moraju postaviti tri glavna za-hteva. XLIII. presudiće se da plati 72. što iznosi 6 solida. 3. i treća trojica iz te bande presudiće se da plate 600 dinara. što iznosi 600 solida. pa još. 5. pa se to ne može pouzdano dokazati. Ako sakletvenike ne može pronaći.800 solida. Pored toga. ako ih bude više. Ako neko baci slobodnog čoveka u bunar. i to mu bude dokazano. Ako ga baci u bunar ili u vodu. Ako je na pijanci bilo više od sedam lica. O ubistvu izvršenom od bande 1.800 dinara. XLII. Međutim. trojica iz te bande. O ubistvima slobodnih ljudi 1. presudiće se da plati 72. presudiće se da plati 24. ako je Rimljanin bio zemljoradnik. što iznosi 200 solida. presudiće se da plati 600 solida. XLIV. a na tom ročištu treba da imaju štit. presudiće se da plati 12. pa on odatle izađe živ. ako je ubijeni pripadao kraljevoj pratnji. ili ga pokrije granjem ili nečim drugim u nameri da ga prikrije. i to onome kome pripada poklon za prstenovanje. 5.

i treba da pomoću druge trojice dokaže da je s njim. pa ako se nađe samo i jedan koji se tome protivi. 10. Ako neko hoće da se doseli na tuđe imanje i jedan ili više stanovnika toga imanja hoće da ga prime. Ali. Ako i tada ne bude hteo da napusti imanje. I druda tri zakleta svedoka moraju izjaviti da je onaj. XLVII. da su oni za njegovim stolovima počašćeni kašom. i onaj koji je stvar prepoznao i onaj kod koga se stvar nalazi. posle ovih gore pojedinačno navedenih. pa u roku od 12 meseci niko protiv njega ne podigne nikakav zahtev. 9. Na sudu treba da se prijave svedoci. Onda će onaj kome je to povereno uraditi pred sakupljenim svedocima sve ovo. 6. 7. koliko hoće ili kome hoće da ostavi ćelu svoju imovinu. Ako nema sesrića. XLVI. pa bude posvedočeno sve ono što smo napred rekli. ukoliko ga nije nasledio. Ako to uradi. a onaj kod koga se stvar nalazi. Na tom ročištu treba da se pojave sa štitom. a tako i onoga koga je imenovao za naslednika. majčin brat 8. Posle će pozvati tri ili više gostiju i raspolagaće sa onoliko imovine koliko mu je povereno. kome će baciti grančicu u krilo. ukoliko nije i naslednik umrlog muža. Posle isteka roka od 10 noći. tj. biće siguran kao što su i ostali susedi. a nema za to pravovaljanih raz-loga koji ga u tome sprečavaju. poklon za prstenovanje primiče najbliži srodnik do šestog kolena. 2. 5. a drugi svedoci treba da kažu da je na kraljevom sudu ili pred kraljem onaj koji je u svoje krilo javno primio imovinu. Ako ne bude hteo da napusti imanje. ako neko protiv zabrane jednog li dvojice stanovnika preduzme da se naseli na to imanje. Ako nema ni ujaka. Zatim treba da poimenično označe onoga koji je svoju imovinu bacio u krilo. tj. treba da budu obavešteni. Pa ako obe stranke. Ako sestričina nema sina. i da tri čoveka postave tri pravna zahteva. poklon za prstenovanje ili naknada koja zbog toga nastane. treba da to lice imenuje. neće . Sve to treba da potvrdi devet svedoka. pripašće državnoj blagajni. ponovno mu odre-đuju rok od 10 noći. treba odrediti termin od četrdeset noći. tada oni koji su pred svedocima postavili svoj zahtev zalažu svoje imanje i mole grofa da dođe na lice mesta i da ga odatle istera. uzima grančicu i na tom sudu. A zbog toga što nije hteo da se pokori zakonu. Ali ako nema ni brata. tako da se u svemu napuni 30 noći. tada tri zakleta svedoka treba da izjave da su bili na ročištu pred tunginom ili satnikom i da su videli čoveka koji je hteo da za-vešta svoju imovinu kako je bacio grančicu u krilo onoga koga je izabrao. što iznosi 30 solida. Ako ni tada ne bude hteo napustiti imanje. Za vreme toga termina svi oni koji su toga konja prodali ili promenili ili ga možda dali za isplatu duga. O određivanju naslednika Pri određivanju naslednika (afatomiji) treba zahtevati da tungin ili satnik odrede ročište. poklon za prstenovanje primiće ujak. oni koji su priveli svedoke treba da postupe na sledeći način: Izjavljujemo pred svedocima da se ove noći nalaziš na području gde važi saliski zakon i zahtevamo da za idućih 10 noći napustiš imanje. neće smeti da se tamo naseli. tu imovinu javno i pred svima bacio u krilo onima koji su imenovani za naslednike. onome u čije je krilo bačena. koji su određeni za naslednike. koji su prisustvovali ranijim izjavama. Posle toga izabraće čoveka sa kojim nije u srodstvu. baca je u krilo onima. treba da ostavi ono što je tamo uradio. Sve to treba da izjave zakleti svedoci. boravio u kuci onoga koji je zaveštao svoju imovinu. Ako tetka sa materine strane nema sina. koji je imovinu primio pred kraljem ili pred tunginom. u čije je krilo bačena grančica. O pronalaženju kradljivca Ako neko kod nekoga prepozna svoga roba ili konja ili goveče ili bilo kakvu drugu stvar treba zahtevati da stvar bude predana trećem licu. onaj kome je bilo naređeno da imovinu vrati. poklon za prstenovanje primiče najstariji sin sestričine. izuzimajući one posle šestog kolena. i pored toga će se presuditi da plati 1. Kad se nađu pred kraljem ili na njegovom sudu. 3. u roku od 12 me-seci. i predaje im ni manje ni više od onoga što mu je bilo povereno. grančica treba reci kolika je imovina. pa ako neko og saugo-varača koji je obavešten ne dođe na sud. pozivaju ga pred sud.200 dinara. ponovno dolaze k njemu i pred svedocima ponovno zahtevaju da imanje napusti kroz idućih 10 noći. ne bride hteo da dođe. primiče ga sin tetke sa materine strane. a nije ga sprečio kakav pravovaljani razlog. Zatim onaj u čije je krilo bačena grančica treba da se nastani u kući onoga koji ju je bacio. svaki od saugovarača treba da obavesti drugoga. tada onaj koji je sa njim zaključio posao treba da pomoću tri svedoka izjavi da mu je javio da dođe na sud.Salijski zakonik 10/14 prstenovanje. XLV. tada oni koji su mu zabranili treba da to utvrde pred svedocima. Ako se neko doseli na tuđe imanje. da je onde sakupio tri ili više gostiju. Ako onaj protiv koga je pred svedocima iznesen zahtev. O doseljenicima 1. Ako ne bi bilo srodnika. I ako tome neko nešto prigovori. javno zaključio posao. tada će poklon za prstenovanje primiti brat onoga koji je bio ranije oženjen sa tom ženom. da su prizvali svedoke i zahvalili mu na gostoprimstvu. stanuju sa ove strane Lbare ili Karbonara.

Tada. Ako se slobodan čovek ili lit svečanom reci obavežu nekome. LI 1. A onaj koji ne dođe i protiv koga su se zakleli svedoci. i za toliko mu plene imovinu. da po zakonu i pravdi zahteva izvršenje. 2. Ako neko neopravdano zove grofa da pleni tuđu imovinu i zamoli ga da dođe. ako mu je odredio rok do zalaza sunca. što iznosi 200 solida. ako onaj kod koga je stvar prepoznata stanuje preko Loare ili Karbonara. ili će se otkupiti za punu vrednost ili će odgovarati svojim životom. 2. Tada neka grof skupi oko sebe sedam prikladnih porotnika i s njima neka ide do kuće onoga koji je dao svečanu reč i neka kaže: prisutni čoveče. i to sa svedocima. tada porotnici određuju koliko iznosi dug. a za to nemaju pravovaljanih razloga. dug narasta do 360 dinara. presudiće se da plati 8. zatim treba da navede kakav je dug zbog koga mu je data svečana reč. pa oni možda neće da dođu na sud. a odštetu će po zakonu platiti onome koji je prepoznao svoju stvar. on će biti proglašen za kradljivca u odnosu na onoga koji je prepoznao stvar. Tada onaj kome je data svečana reč treba da pred svedocima da nikome ništa ne isplati niti da u zalogu pre nego što ispuni ono na šta se obavezao. Tada tungin treba da kaže: Izvršitelju. Ako ne budu hteli. ako još ne bude hteo da plati. 15 solida. Ako se on tome ne odazove. na šta si dao svečanu red i izaberi bilo koju dvojicu od ovih porotnika koji će presuditi koliko si dužan. Ako nekome budu potrebni svedoci. Ako neko bude lažno svedočio. tada će onaj kome je data reč otići do grofa onoga mesta na čijem području boravi onaj koji je dao svečanu reč. 3. da mi plati. 2. Ako neko i posle zakonskog termina ne bude hteo da iskupi svečanu datu reč. Ako to ne bude hteo da učini. još toga dana. . dug narasta za 3 solida. do 9 solida. niti ga je pozvao na sud. izvršitelj ga poziva na sud i na sledeći način traži izvršenje: Ja izvršitelj. da dođe pred kuću onoga koji se obavezao. Ako za svedoke budu pozvana prisutna lica. te ono što duguješ isplati po pravednoj ceni. što iznosi 15 solida. što iznosi 15 solida. kamate i troškova spora. a treći deo grof uzima na ime javne dažbine. sakletnici će se presuditi da plate po 5 solida. treba da ih sa svedocima pozove na sud da pod zakletvom kažu ono što znaju. O lažnom sveđočanstvu 1. odnosno za svaku opomenu ili za svaki rok do zalaza sunca. O svedocima 1. a za to nema zakonski dospele tražbine. Ako i posle toga ne bude hteo da plati. XLIX. povrh duga. pa zatim žurno. presudiće se da plati 600 dinara. presudiće se da svaki od njih plati 600 dinara. onaj kome su potrebni za svedočenje. molim te. Međutim. L. pa će cenu vratiti onome koji je s njim zaključio posao. što iznosi 3 solida. Sve to treba da se rešava na sudu koji je nadležan za onoga kod koga je stvar prvi put prepoznata i od koga je zahtevano imenovanje trećeg lica. treba da mu da rok do zalaza sunca. što iznosi 15 solida. pre nego što zađe sunce. Ako bude sumnjivo da se neko krivo zakleo. tj. presudiće se da plati. presudiće se da plate 600 dinara. 2. isplati dobrovoljno ovome čoveku ono. XLVIII. a njegova obaveza već je po zakonu dospela i zato je po propisima saliskog zakona bio pozivan na sud. dug narasta za 120 dinara. taj propis treba izvršiti u roku od osamdeset noći. slažem se sa propisima saliskog zakona prema izvršeniku. ili kako su se spo-razumeli u trenutku davanja reci. 3. imenovani čovek dao mi je svečanu reč. presudiće se da. ili je oklevao da tamo ode ili da nekoga pošalje.Salijski zakonik 11/14 biti odgovorail za krađu. I neka kaže zbog čega i na koju sumu mu je dao svečanu reč. pa ne budu htela da pod zakletvom kažu ono što znaju. i treba da zahteva isplatu duga. Ako pozvani grof protiv zakona ili povrh duga zapleni još i nešto više. pa kad je i po treći put sve to urađeno. ili sa onima koji treba da utvrde visinu obaveze. pa bio on prisutan ili odsutan.000 dinara. Ako nekome to bude dokazano. 3. dajem za garantiju sebe i svoje imanje da po zakonu uzimam njegovu imovinu. 4. O datoj reci 1. a nije mu data ni svečana reč. odgovaraće svojim životom ili će morati da se otkupi za punu vrednost. plati 600 dinara. tada onaj kome je data reč mora u roku od četrdeset noći. što iznosi 15 solida. i to im bude sudski naređeno. ukoliko javna dažbina za tu svotu već nije isplaćena. Ako tada ne bude hteo da isplati datu oobavezu. Ako je grof bio zamoljen i nije Imao pravovaljanih razloga ili nije bio u nekoj kraljevskoj službi. Od te imovine dva dela po zakonu pripadaju onome kome je dužan. pored naknade štete. da prisiliš izvršenika koji mi je zadao svečanu reč. Sve to treba ponoviti do tri puta u roku od tri nedelje. treba da ode pred dužni kovu kuću. tungine. uzeće grančicu i reći: grofe.

presudiće se da plati 24. da pozvani otkupi svoju ruku i da sakletvenike. Ako oni nešto presude u stvarima za koje su nadležni. sunca. O pljačkanju leševa 1. Ako neko iskopa i opljačka već sahranjeno telo. 5. LIII. 2. Ali. 3. Ko njemu. 3. pa dođe do toga da da sakletvenike i da otkupi svoju ruku. Sedme noći isto tako pred svedocima izjavljuje da do iduće noći pripremi njegove stvari kao što propisuje saliski zakon. grofu treba platiti takvu javnu dažbinu. Ako neko opljačka telo ubijenog čoveka.000 dinara. LV. pa možda dođe do toga. ako za otkup ruke plati više. presudiće se da plati 8. za otkup ruke platiće 1. Ako neko ubije seoskog starešinu. kakvu bi platio da je osuđen na plaćanje krvnine. presudiće se da plati 1. neka se ne traži da grof to osnaži. presudić se da plati 2. Ako neko optuži nekoga zbog krvnine i pozove ga na božiji sud.800 dinara. od kojih će svaki put trojica pod zakletvom izjaviti da su bili na sudu pred porotnici-ma. što iznosi 15 solida. da je osuđen. a ne da ni svečanu reč da će to vratiti. ako za otkup ruke plati više. pa bilo to rođaci ili njegova žena. LVI. otkupiti svoju ruku sa 120 dinara. Ako neko ubije grofa. grofu treba platiti takvu javnu dažbinu kakvu bi platio da je u parnici osuđen. Ako ni tada ne bude hteo da ih vrati. treba ga pozvati pred kralja. i tako mu daje rok do zalaza. koji su zbog triju opomena prirasli du-govanome. 2. tada će on. daje mu rok do zalaza sunca. trebalo da plati 600 dinara. LIV. po 3 solida. dok se ne izmiri sa rođacima mrtvaca i dok oni za njega pred sudom ne traže da sme doći među Ijude. grofu treba platiti javnu dažbinu. Ali ako za otkup ruke plati više. kakvu bi platio da je u parnici osuđen.Salijski zakonik 12/14 LII. U pojedinim sudovima ne treba da bude više pd tri seoske starešine. Ako neko ubije seoskog starešinu. Tamo treba da se pojavi dvanaest svedoka. O ubistvu grofa 1. O otkupljivanju ruke na božijem sudu 1. Takav otkup primenjuje se u svim slučajevima do krvnine za čoveka. Ako ni tada ne bude hteo da ih vrati. što iznosi 600 solida.000 dinara^ što iznosi 600 solida. pored onoga što je dužan i pored onih devet solida. ako se radi o stvari na temelju koje bi. što iznosi 30 solida. pre nego što se izmiri sa rođacima. kad je osuđen da ide pred božiji sud ili da zada svečanu reč da će . koji je bio slobodan čovek. Ako ni tada ne bude hteo da vrati dugovano. Ako neko sahrani mrtvoga čoveka u drvenom kovčegu ili u grobnici preko drugoga. za otkup ruke platiće 240 dinara. treba da ga na sledeći način pozove na sud. ako se radilo o stvari zbog koje bi. 4. pripremi ih do sledeće noći tako kao što propisuje saliski zakon. da mu je dokazana. Ako ni tada ne bude hteo da ih vrati. ili grofovog zamenika. i to mu bude dokazano. Ali. pa zahteva da vrati dugovano. što iznosi 15 solida. što iznosi 45 solida. a neće ni da zada svečanu reč da će isplatiti odštetu ili da će se podvrći božijem sudu ili kakvom drugom zakonu. pre nego što se sahrani. 3. koji je bio kraljev kmet. što iznosi 62 1/2 solida. Ako neko odbije da dođe pred sud ili neće da uradi pno na što su ga porotnici presudili. poveriocu plati 600 dinara. za svaki taj rok onome što je dugovao prirasta po 120 dinara. Ali. presudiće se da plati 24. tj. međutim. 2. posle novih sedam noći ponovno i na isti način dolazi k njemu sa svedocima. da hleba.500 dinara.000 dinara.000 dinara. 6. 3 solida.200 dinara. tj. 4. ili mu pruži gostoprimstvo. Onaj. 4. pa on ne bude hteo da mu ih vrati. daje mu na sličan način novi rok od sedam noći. presudiće se da. pa ako dođe do toga da otkupi svoju ruku. što iznosi 300 solida. Zato što mu je tri puta dao rok do zalaza sunca. bio osuđen da plati 35 solida. kome se dokaže da je učinio taj zločin. Ako neko bude pozvan na božiji sud. presudiće se da plati 12. što iznosi 200 solida. O stvarima datim u zajam ili na poslugu Ako neko nekome pozajmi ili da na poslugu neke svoje stvari. i to mu bude doka-zano biće lišen zaštite zakona sve do onoga dana. Sa svedocima dolazi pred kuću onoga kome je stvari pozajmio ili dao na poslugu i izjavljuje sledeće: zato što nisi hteo da vratiš stvari koje sam ti pozajmio ili dao na poslugu. što iznosi 6 solida. O onome koji odbije da dođe pred sud 1. što iznosi 15 solida. presudiće se da plati 600 dinara.

treba dovesti dvanaest sakletvenika koji će potvrditi da ni na zemlji ni pod zemljom nema više imovine od onoga što je dao. tj. i da nikako nije hteo da ispuni svoju obavezu. rođaka bude ubijen ili umre. presudiće se da plati 2. . U slučaju. što iznosi 62 1/2 solida. Posle toga. a ostavi brata ili sestru. LVIII. Ako neko opljačka mrtvoga čoveka. Zatim će samo u košulji. sedam od tih porotnika presudiće se da pre zalaza sunca plate po 120 dinara. tada će onaj kome je ubica zadao svečanu reč. LIX. presudiće se da plati 600 dinara. LXI. 3. Ako neko štogod otme drugome iz ruke. nego cela zemlja pripada muškarcima njegova roda. Zatim treba da ih na sudu baci na četiri strane i da izjavi da se odriče njihove pomoći pri zakletvi. iz leve ruke preko svoga ramena baciti zemlju na najbližeg srodnika. taj siromašni ponovno baca zemlju na bogatijega da on isplati ćelu svotu po zakonu. što iznosi 15 solida. oni će ga naslediti. Ako niko ne zada veru da isplati krvninu. a da je on to odbio. O porotnicima 1. U tom slučaju biće kriv on sam i sve njegove stvari. neće imati pravo ni na nasledstvo ni na krv-ninu. LVII.200 dinara. tada će ga kralj pred koga je pozvan staviti van zakona. Ako posle toga neki od njego-vih. O nasleđu 1. potrebno je da devet svedoka pod zakletvom izjave sve ono što smo napred naveli. nasledstva i svake veze sa njima. pa tri svedoka treba da izjave da su bili kod njegove kuće i da su ga pozvali i da mu je dat rok do zalaza sunca. nikako ne može da nasledi žena. ako i taj ne bi imao odakle da sve isplati. koliko je za krvninu dužan i koliko zakon naređuje. ako neki od njih bude tako siromašan. Ako to ne budu hteli da urade. što iznosi 15 solida. Ako neko umre i ne ostavi dece. sa ciljem da polovinu. ona će ga naslediti. presudiće se da plate 600 dinara. 3. neka dalje vodi svoju parnicu. presudiće se da plati 1. plate ta trojica. i ne bude imao odakle da isplati ćeli dug. pa bila to i njegova žena. na prag. Ali. što iznosi 3 solida. 2. već će to nasledstvo pripasti dravnoj blagajni.200 dinara. I svaki onaj koji mu. da mu je posle termina od 40 noći ponovo određen rok do zalaza sunca. ako ne dođe ni toga dana. kad je onaj koji ga poziva sve to uradio. A dalje. i ne budu dali svečanu reč da će platiti po 3 solida. Zemlju. treba mu dati rok do zalaza sunca i treba da pored sebe ima tri svedoka koji su bili prisutni kad mu je odredio rok. onaj koji vodi parnicu treba da im kaže: pozivam vas da po saliskom zakonu izreknete pravicu. tj. on će u svojoj kući i u šaku će sabrati zemlju iz sva četiri ugla: zatim će stati na vrata. sa štapom u ruci preskočiti ogradu. O otimanju iz tuđe ruke 1. onaj protiv koga su doneli presudu. pre nego li namiri što je dužan. tj. 4. gledajući u kuću. na trojicu najbližih srodnika sa majčine i trojicu najbližih sa očeve strane. pa se onaj koji je pozvan ni na jedan poziv ne odazove. Ako mu majka nije živa. a povrh toga. pa će. Ako neko ubije čoveka i preda svu imovinu. Zatim će druga trojica pod zakletvom izjaviti da su bili posle onoga dana kad su ga porotnici presudili da ide pred božiji sud ili da plati odštetu. Ako su otac i braća već dali što imaju. pošto im je dat rok do zalaza sunca. međutim. presudiće se da plati 1. Ako neki od porotnika koji se nalaze na sudu i vode raspravu između stranaka odbiju da izreknu presudu. naslediće ga najbliži srodnik iz pomenutih loza. što iznosi 30 šolida. pa ipak ne bude imao da isplati sve ono što zakon traži. i tu stvar silom otme. svaki od njih će se presuditi da plati po 600 dinara. 3. Ali. ili da gostoprimstvo. ako neki čovek zahteva da neka stvar bude predata na čuvanje trećem licu. 5. Ako ni tada ne budu hteli da izreknu pravicu. što iznosi 15 solida. Ako on ni tada ne dođe. zemlju će baciti na svoje. neopasan i bos. treba da vrati stvar. Ali. a živa mu je majka. pa ako dokaže da nisu sudili po pravu. ako mu niko ne pomogne da isplati što još nije isplatio. O onome koji hoće da se oslobodi rodbinskih veza Onaj koji hoće da se oslobodi rodbinskih veza treba da dođe pred tungina i da pred njim prekine iznad glave tri vrbova pruta. LX. 2. što iznosi 30 solida. pruži hranu.500 dinara. naslediće ga tetka. to isto treba da urade i ona trojica sa očeve strane. u roku od četrdeset noći treba ga pozvati na sud pred kralja. Isto tako. Ako ni njih nema. tada će platiti svojim životom.Salijski zakonik 13/14 platiti odštetu. Ali kad porotnici nisu sudili po zakonu. 2. O bacanju zemlje 1. Slično tako ako opljačka štogod i od živog čoveka presudiće se da plati 62 1/2 solida. privesti ubicu sudu i posle će ga izvoditi četiri puta da otkupi zadanu svečanu reč. Posle toga. tj.

tj. Zakonici su mogli biti zvanične i poluzvanične zbirke. 2. O slugi veštica 1. 2. treba da naknadi konja. ali vremenom ovi zakoni dopunjavani su novim pravilima koja su reguli-sala novonastale odnose. i bude mu dokazano. presudiće se da. Ako neko bez pristanka gospodara odere tuđeg konja. a važio je prema principu personalnog prava za Salijske Franke. uticaj rimskog prava je minimalan. LXIV. LXIII. Salijski zakonik kao i ostali varvarski zakonici. Ako neko ubije slobodnog čoveka koji se nalazi na vojnom pohodu.Salijski zakonik 14/14 LXII. što iznosi 35 solida. presudiće se da plati tri puta po 2. plati 1.000 dinara što iznosi 600 solida. Oni sadrže pretežno odredbe iz oblasti krivičnog i procesnog prava. da je njihov nosač. polovinu krvnine dobijaju sinovi. no. predstavlja zbirku običajnog prava salijskih Franaka. *) Salijski zakonik je jedan iz grupe varvarskih zakona — leges barbarorum. O deranju tuđeg konja bez pristanka gospodara 1. manje iz privatnog a najmanje iz ustavnog. najviše odredaba ima iz oblasti krivičnog prava. 2. ako to ne prizna. Salijski zakonik nastao je krajem V veka n. Međutim. presudiće se da plati 24. Napisan je na lntinskom jeziku. koje je bilo sankcionisano od organa državne vlasti. ili onaj za koga se priča da nosi kotao u kome veštice kuvaju. Neki varvarski zakoni bili su po nekoliko puta i službeno redigovani. mada se u kasnijim zakonima varvarskih plemena taj uticaj više osećao (Ripuarski zakonik). Varvarski zakoni germanskih plemena nastajali su od konca V veka n. . Varvarski zakoni važili su uglavnom za pripadnike odgovarajućih plemena. što pokazuje i postojanje nekoliko prepisa rukopisa ovog zakonika koji se između sebe razlikuju. onaj kome se dokaže ubistvo presudiće se da plati 1. presudiće se da plati 2. zapitan na sudu. što iznosi 187 1/2 solida. O ubistvu slobodnog čoveka koji se nalazi na vojnom pohodu 1. pa to.e. i ne bude to mogao dokazati. Broj članova Salijskog zakonika nije u svim rukopisima isti. Izvorni tekstovi veoma su retko sačuvam.500 dinara. u nekim rukopisima ima 65 članova.400 dinara. prizna. što iznosi 62 1/2 solida. Ako neko za slobodnu ženu kaže da je veštica. kada su stvorene i prve države germanskih naroda na teritoriji bivše Rimske Imperije. 2. pored naknade štete i kamate. Ako bilo sa očeve.500 dinara. Ako neko za nekoga kaže da je sluga veštica. u nekim 70. Uporedo s promenama nastalim u Franačkoj državi i Salijski zakonik se dopunjavao i menjao. u Franačkoj državi. Pisani su uglavnom latinskim jezikom. Ako je ubijeni bio u kraljevoj službi. a nije bio u kraljevoj službi. Salijski zakonik reguliše različitu pravnu materiju. postoji više prepisa tekstova u koje su prepisivači ubacivali i nove odredbe. O krvnini 1.800 solida. a u nekim 99 članova. bilo sa materine strane nema nijednog rođaka. a drugu polovinu dele najbliži rođaci sa očeve i sa materine strane.e. U ovim zakonima zapisano je i sankcionisano postojeće običajno pravo. LXV. Ako je ubijen otac. taj deo pripada državnoj blagajni.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful