Capitolul 1 POVESTEA CREAŢIEI

Mintea este Constructorul. Edgar Cayce

Povestea creaţiei, care urmează, este o poveste uluitoare şi pe alocuri greu de crezut. Aş vrea doar să confer mai multă credibilitate acestui capitol, spunând că n-am inventat eu nimic din toate astea. Toate aceste informaţii vin direct din mesajele de la Mintea Universală, transmise prin Edgar Cayce şi alte surse, cum ar fi Djwhal Khul, Ruth Montgomery, Fundaţia Tibetană şi alte asemenea tipuri de channeling. Lucrul uluitor este că toate aceste surse spun o poveste în principiu similară, astfel încât ştiu că mă aflu foarte aproape de adevăr, deşi o parte ar putea fi foarte surprinzătoare pentru unii dintre cititori. La început a fost o singură sursă de Lumină, prezenţa unică, numită Dumnezeu. Dumnezeu, în marea Lui bucurie şi dragoste, a avut dorinţa să creeze, să Se exprime. Din această stare nediferenţiată, Dumnezeu a creat stele, planete, galaxii, universuri, şi i-a plăcut ceea ce crease. Lipsea, totuşi, ceva: compania. Dumnezeu a dorit să creeze fiinţe cu conştiinţă de sine, care să poată împărtăşi cu El bucuria creaţiei. Din infinitatea lui Dumnezeu au apărut trilioane de scântei de Lumină, făcute după chipul şi asemănarea Lui. Din această exprimare a apărut şi Amilius, Lumina, prima formă de expresie a minţii Divine, prima manifestare a spiritului. Toate sufletele au fost create de la început şi toate sufletele erau androgine. Lucrul extraordinar legat de crearea noastră a fost aspectul liberului arbitru. În momentul când am fost creaţi, ne-am luat zborul în univers, creând aşa cum creează Dumnezeu, cu mintea noastră, extinzând Împărăţia lui Dumnezeu. Eram perfecţi, iar aceasta era starea Edenică. În călătoriile noastre prin infinitatea lui Dumnezeu, am descoperit universul fizic sau material şi ni s-a trezit curiozitatea, căci la început nu aveam corpuri fizice, doar corpuri spirituale. Atunci am început să ne proiectăm o parte din noi înşine, să zicem, pe Pământ, ca să explorăm frumuseţea materiei. De fapt, nu era nimic rău în asta, căci întreg universul infinit era un fel de teren de joacă. Am început să ne proiectăm o parte din noi înşine întrun copac, ca să vedem cum e un copac. Apoi ne-am proiectat o parte din noi înşine într-o stâncă, să vedem cum era aceea, apoi într-un animal, ca să vedem cum e să mănânci iarbă şi să interacţionezi cu alte animale. În toate cazurile, făceam asta şi apoi plecam şi ne proiectam înapoi în planurile spirituale. Apoi, de asemenea, cu puterea incredibilă a minţii noastre, cream forme-gând de animale prin puterea imaginaţiei. Aceste forme-gând începeau să capete densitate şi

Traducere de Michaela Nitulescu

1

Anumite culori ale pielii erau mai bune pentru anumite condiţii climatice. După crearea celor cinci rase erau o sută treizeci şi trei de milioane de suflete pe Pământ. Această proiecţie a fost creată tot pentru satisfacerea dorinţelor sale carnale egoiste. de-a lungul Mării Negre şi în Munţii Carpaţi din Europa Centrală. cum susţineau evoluţioniştii. Fiecare rasă avea altă culoare a pielii. Dumnezeu a impus legi Divine care făceau imposibil ca fiinţele omeneşti să aibă progenituri cu altă specie. egoism şi moarte. Amilius (o încarnare a lui Iisus) şi alte fiinţe înalte care nu căzuseră au ştiut că trebuia făcut ceva pentru a-i ajuta pe semenii şi fraţii şi surorile lor. Toate acestea au fost bune şi frumoase până la momentul din creaţie pe care Biblia îl numeşte căderea omului. rasa neagră în Sudan şi partea de sus a Africii de Vest. iar rasa albă în Iran.noi locuiam în aceste creaturi care erau forme-gând. Omul a creat chiar şi prima femeie. a iniţiat spirala descendentă a creaţiei. pene. dar fiecare era potrivită pentru o altă climă. Rasa roşie trăia în Atlantida şi în America. nu în corpuri de animale. întocmai aşa cum locuiam într-un animal care fusese deja creat. Planul pe care Dumnezeu şi Puterea lui Dumnezeu l-au conceput pentru a rectifica această situaţie a fost crearea a cinci rase fizice. Un alt factor implicat în creaţiile animalice groteşti a fost faptul că la începuturi. frică. din cauza supra-identificării cu universul material. fiinţele omeneşti puteau procrea cu speciile animale şi cu fiinţele groteşti. Nicio culoare nu era mai bună decât alta. nu spirituali. Căderea în iluzia că suntem materiali ca identitate. Acela a fost momentul în care noi am uitat cine eram. a început să existe "ego". Omul devenise prizonier în trupuri groteşti care nu erau demne de fiii şi fiicele lui Dumnezeu. satiri. Reminiscenţe ale acestor creaturi jalnice au fost mai târziu zugrăvite în mitologia noastră şi în arta asiriană şi egipteană. gheare. Aşa că omul nu s-a tras din maimuţă. aripi şi coadă. După ce sufletele omeneşti au fost separate în masculine şi feminine. corpuri mai potrivite pentru fiii şi fiicele lui Dumnezeu. rasa brună în Anzi şi în Lemuria. rasa galbenă în Deşertul Gobi din Asia de Est. ca să se trezească din nou la adevărata lor identitate de fiinţe-Dumnezeu şi să înveţe să demonstreze asta pe Pământ. Acest fenomen al căderii tot mai adânci a sufletelor prinse în iluzia materiei a continuat într-un ritm alarmant. Planul fundamental pe care l-a creat Dumnezeu era reîncarnarea: sufletele aveau să se reîncarneze în aceste corpuri omeneşti. pe cele cinci continente ale planetei. Acest act de creaţie a avut loc în urmă cu zece milioane şi jumătate de ani. începându-şi astfel ascensiunea înapoi către Creator. al cărei nume era Lilith şi care a fost precursoarea Evei. Planul era ca toate sufletele care rămăseseră prizoniere în materie să folosească aceste corpuri umane mai perfecţionate pentru a se încarna în ele. În acel moment. El a creat ciclopi. am fost creaţi. Am rămas prinşi în densitatea materiei şi am început să credem că eram animale sau creaturile forme-gând animale pe care le creasem. ego fiind un sistem de gândire şi o filosofie bazată pe credinţa iluzorie în separare. Traducere de Michaela Nitulescu 2 . fiinţe cu copite. Influenţele animalice create de cădere şi de proiecţiile iniţiale de forme-gând animale n-au dispărut complet de pe Pământ cam până în anul 9000 î. unicorni. căci omul continua să creeze o mulţime de monstruozităţi ca să-şi satisfacă dorinţa scăpată de sub control.Ch. corpuri de animale cu capete de om. centauri.

dar sigur. în opoziţie cu ceea ce Biblia numeşte fiicele oamenilor. Continentele pe care au apărut şi au înflorit aceste rase-rădăcină sunt trecute în coloana a doua. pentru că ele nu erau total materializate. Aceste rase-rădăcină. sau cea de-a doua rasă-rădăcină. din cauză că sufletele aveau nevoie să poată reflecta mai mult în planul interior în legătură cu scopul şi motiul reîncarnării. au început cu această a treia rasă-rădăcină. Logosul nostru Planetar. astfel că actualmente are loc un fel de suprapunere de rase-rădăcină. continentul rasei-rădăcină finale. Sanat Kumara. erau practic nemuritori. şi erau mai mult eterici decât fizici. Tara. încet. Amilius însuşi (prima încarnare a lui Iisus Christos) a coborât în materie şi a devenit primul Adam în momentul creaţiei primelor cinci rase-rădăcină. Djwhal Khul şi Fundaţia Tibetană au numit adesea pre-lemuriene aceste două raserădăcină. cea polariană şi cea hiperboreeană. Restul Pământului era acoperit de apă. aveau corpuri uriaşe. În prezent trăim în rasa-rădăcină ariană. primul dintre fiii lui Dumnezeu. sau a treia rasă-rădăcină. erau complet asexuaţi. ei au început. erau asemănători cu primii. Membrii rasei hiperboreene. în accepţiunea pe care o dăm noi acestui termen. sunt adesea numite rasele-rădăcină pre-lemuriene. aşa cum erau membrii rasei lemuriene. s-a încarnat atunci în această planetă. De aceea. Aş vrea să mai adaug că Djwhal Khul mi-a spus că primele două rase-rădăcină. totuşi. singurul continent era la Polul Nord. aşa cum le-a denumit şi Fundaţia Tibetană. Pe vremea când viaţa umană a început să se manifeste pe Pământ în aceste două raserădăcină. Membrii rasei polariene. Adam a fost un individ. CELE ŞAPTE RASE-RĂDĂCINĂ Tabelul de la pagina cinci arată cele şapte rase-rădăcină care formează ceea ce în termeni ezoterici se numeşte manvantara sau ciclul lumii. Fiinţele umane. A patra coloană arată chakra pe care fiecare rasă-rădăcină a lucrat să o dezvolte. Rasa ariană este în existenţă de peste un milion de ani şi va mai continua încă o vreme. dar şi un simbol al tuturor celor cinci rase. Coloana a treia arată tipul specific de acordaj psiho-spiritual pe care l-a avut fiecare rasă-rădăcină. prima rasă-rădăcină. Traducere de Michaela Nitulescu 3 . care a schimbat acest lucru. Acest termen a fost complet distorsionat de către Hitler şi Germania nazistă. A cincea coloană listează tipul de yoga pe care l-a practicat fiecare rasă-rădăcină. aşa că vă rog să nu vă gândiţi la el în felul acela. aşa cum a fost şi Eva. Numele celei de-a şaptea rase-rădăcină este rasa paradisiacă. Adam a fost primul din rasa perfecţionată. Ei au fost denumiţi "rasa arhetipală". aşa cum le ştim noi. filamentoase. De asemenea. Corpurile lor erau în principiu de natură gazoasă. Se înmulţeau printr-un proces pe care oamenii de ştiinţă din ziua de azi îl numesc diviziune sau înmugurire.Omul putea trăi până la o mie de ani în acelaşi corp. acoperă perioada de acum optsprezece milioane şi jumătate de ani şi până în zilele noastre. Aceasta se întâmplă pentru că primele două rase nu erau pe de-a-ntregul fizice. prezentate în prima coloană a tabelului. este un continent care se va ridica de pe fundul oceanului în viitorul îndepărtat. până când s-a implementat o altă lege Divină. Rasa-rădăcină meruviană abia începe să intre în joc. procesul de accentuare a materializării.

Astfel că acest mare profesor a plecat. Lemuriană 4. important să înţelegem că fiecare dintre rasele-rădăcină are câte şapte sub-rase. celţii.Acest continent polar arăta ca o calotă craniană aşezată pe creştetul Pământului. El a venit ca om de ştiinţă.Hiperboreeană 3. Un exemplu al acestui lucru poate fi arătat prin actuala noastră rasărădăcină: hinduşii au apărut acum şaizeci şi două de mii de ani. Un alt lucru interesant este că Lemuria era numită "ţara lui Shalmali" pe vremea când exista. Paradisiacă Chakra 5 Chakra 6 ISTORIA PRE-LEMURIANĂ Au fost doi mari Avatari care au venit pe Pământ la începutul vremurilor prelemuriene. El s-a întors mai târziu. fiecare sub-rasă are şapte sub-familii de rase. sau ciclul lumii. acum douăzeci şi două de mii de ani. la vremea aceea. germanicii. Meruviană 7. El a fost primul mare învăţător care a avut o influenţă cu adevărat puternică pe Pământ. Era un om foarte înalt şi-i plăcea să poarte o robă argintie. Este. al tuturor celor şapte rase-rădăcină. în viitor. în starea de co-creator cu puteri depline. acum douăzeci şi două de mii de ani. despre care nu voi mai vorbi. Omenirea n-a acceptat mesajul lui. sub-rasele a şasea şi a şaptea ale rasei-rădăcină ariene se dezvoltă în America şi. Pentru ca planul lui Dumnezeu să fie şi mai complicat. Un alt mare Avatar a fost trimis pe Pământ ceva mai târziu în epoca pre-lemuriană. Numele lui era Lo Chi. Aceasta înseamnă un total de patruzeci şi nouă de sub-rase într-o manvantara. pe un continent care se va ridica din Oceanul Pacific. CELE ŞAPTE RASE-RĂDĂCINĂ RASERĂDĂCINĂ 1. acum patruzeci şi două de mii de ani. Polariană 2. Mesajul lui era să se unească înţelegerea ştiinţifică şi cea spirituală. de asemenea. Ariană CONTINENT Tărâmul Sacru Nepieritor Continentul Hiperboreea Continentul Lemuria Continentul Atlantida Europa Asia Mică America America de Nord Tara ACORDAJ Acordaj fizic Acordaj fizic Acordaj fizic Acordaj emoţional Acordaj mental Integrarea personalităţii Acordaj sufletesc CHAKRA Chakra 1 Chakra 1 Chakra 2 Chakra 3 Chakra 4 TIP DE YOGA Hatha Yoga Hatha Yoga Hatha Yoga Bhakti Yoga Raja Yoga Agni Yoga Necunoscut 6. Acesta este singurul continent care nu se va scufunda niciodată sub ape în întreaga manvantara. prin intermediul unei civilizaţii foarte dezvoltate. Nu era pregătită pentru asta. Atlantă 5. Lo Chi a Traducere de Michaela Nitulescu 4 . arabii. acum treizeci şi două de mii de ani. Primul Avatar a concentrat pe Pământ o energie de acordaj spiritual. persanii.

de fapt. Pământenii au câştigat până la urmă această luptă. aşa cum făcuse primul mare Avatar. în fine. Multe dintre fixaţiile noastre şi ideile de atac/apărare întipărite în programele conştiinţei noastre provin din această perioadă a istoriei Pământului. dar creativitatea şi puterea minţii lipseau. unul de douăsprezece mii de ani şi unul de treizeci şi şase mii de ani. De fiecare dată când el ajunge la un astfel de palier. de-a lungul unei mari perioade de timp. După cinci sute de ani de război s-a declarat. totuşi. pentru a fi de ajutor pe calea de întoarcere la Sursă. Planeta Pământ a fost atacată de "Cei Electrici". a avut loc o pendulare. un grup de fiinţe din altă planetă. promiţând să se întoarcă atunci când Pământul va fi pregătit. LEMURIA Traducere de Michaela Nitulescu 5 . nu pe partea ştiinţifică. în stadiul lor incipient. în evoluţia sa cosmică. Sanat Kumara. Atunci a avut loc o altă ascensiune în masă. Sfârşitul acestui ciclu de o sută de ani este din 1995 până în anul 2000. S-au făcut paşi mari în artă. Aceasta are legătură cu Logosul Planetar. Aceasta a început să se schimbe. Acesta nu era un lucru negativ pentru Pământ. Când două sau mai multe cicluri se termină deodată. a ajuns la un nou palier. Noi ne aflăm acum într-o astfel de perioadă. Ei veneau de foarte departe. El a preluat o civilizaţie sfâşiată de războaie şi a început să construiască o comunitate spirituală cu temple peste tot. latura ştiinţifică a societăţii a început să intre în declin. sau a ascensiunii în masă. e vremea recoltei de suflete. erau doar nişte savanţi în căutarea unui nou loc unde să se aşeze. cu atât mai mare e recolta. şi societatea a devenit mai echilibrată. înţelepciunea şi dragostea. mergeau către o mai mare densitate materială. Următorul mare învăţător care a venit a schimbat abordarea lui şi a pus accentul pe calităţile emoţionale şi pe ocupaţii. Acest război explică teama de nave spaţiale care mai există şi azi în memoria speciei. Cei Electrici au provocat o nelinişte cu privire la acest ciclu descendent de materializare. Vywamus a numit aceste două anterioare ascensiuni în masă perioade de recoltă spirituală. însă. Omenirea a început să se apere. perioada respectivă este extrem de importantă. încheiem un ciclu de şase mii de ani. La sfârşitul domniei lui a avut loc o ascensiune în masă. Această fereastră de recoltare durează aproximativ o sută de ani. El spune că ne apropiem iarăşi de o perioadă de recoltă în acest secol. Cei Electrici căutau de fapt să aducă pe planetă tehnologia lor bazată pe Lumină. muzică şi dans. Unii au rămas. pentru că Electricii luau oameni şi animale la bordul navelor lor spaţiale şi făceau experienţe dureroase pe aceştia. Cei Electrici nu erau răi. S-au realizat foarte mari opere de artă. Într-un anume sens. care voiau să o cucerească. din cauza acestei mişcări de pendul. Omenirea şi Pământul. şi acest război a durat timp de cinci sute de ani. de la o societate mai masculină la o societate mai feminină. Cu cât ne apropiem de sfârşitul acestui ciclu de o sută de ani. în anumite zone care le-au fost date. un armistiţiu şi mulţi dintre Cei Electrici au plecat. Pământul şi omenirea spuneau că doreau să înveţe tot ce se putea din partea cea mai densă a planului fizic. A fi încarnat în acest moment din istorie este o foarte mare şansă! RĂZBOAIELE ELECTRICE Tot în această perioadă pre-lemuriană. În prezent.ancorat curajul.

a fost convocat un sfat al înţelepţilor din cele cinci rase. În această epocă istorică. Lumină şi sunet. de la Statele Unite din ziua de azi şi până la America de Sud. ascunzându-se de dinozauri. şi mulţi dintre ei erau carnivori.Lemuria. Stadiul lemurian al existenţei a fost perioada în care conştiinţa speciei a învăţat lecţia acordajului fizic. Mulţi dintre atlanţi trăiau în mari oraşe apărate de ziduri. din punct de vedere fizic: bărbaţii aveau cam 1. pene. aripi sau coadă pe corpuri umane. pentru a se proteja de aceste fiare. Ei îşi împodobeau peşterile cu frumoase opere de artă. În anul 52000 î. reuşeau adesea să înlăture chirurgical aceste apendice necuvenite care nu mai corespundeau planului perfect al lui Adam Kadmon. care erau însă mai avansaţi din punct de vedere tehnologic şi mai interesaţi de aceasta. Aceia dintre oameni care slujeau Legea Unicului încercau să le ajute pe "creaturi" atât din punct de vedere spiritual cât şi fizic. Se hrăneau cu cereale. Unele segmente ale societăţii le numeau "creaturi" şi le tratau ca pe nişte sclavi sau ca pe nişte vite de povară. Omenirea. Acest plan a fost implementat şi a început să funcţioneze. cu înfăţişare de animale. În Atlantida erau două feluri de oameni: aceia care slujeau Legea Unicului şi cei numiţi Fiii lui Belial. gheare. Ei erau lorzii materialismului. în mare parte.50 m înălţime.Ch. ca întreg. care să-i otrăvească pe dinozauri în sălaşurile lor. grupul egoist. cuprindea coastele joase ale Atlantidei. iar femeile erau cu câţiva centimetri mai scunde. materialist şi individualist. erau nevoiţi să trăiască sub pământ. Fiii lui Belial erau slujitorii lui Beelzebub. ATLANTIDA Atlantida se afla în nordul Oceanului Atlantic. În bârlogurile Traducere de Michaela Nitulescu 6 . De asemenea. ducându-le la marile temple de vindecare din Atlantida. Aşa cum spuneam mai devreme. S-a discutat un plan de utilizare a unor forţe chimice foarte puternice. sau Mu. progresează în etape. ca să se discute mijloacele pentru a scăpa de dinozauri. Avea o mărime cam cât Europa şi Rusia la un loc. pe care Dumnezeu îl crease pentru corpul uman perfecţionat. şi acordajul fizic a fost lecţia fundamentală din această perioadă a istoriei. Lemurienii erau oameni foarte înclinaţi către filosofie şi spirit. Prima dintr-o serie de trei catastrofe continentale care au schimbat faţa Pămâmtului a avut loc în jurul anului 50700 î.Ch. despre care am vorbit la începutul acestui capitol. Lemurienii erau destul de mici. care se întindeau din Mexic până la Marea Mediterană. Utilizând tehnologii avansate cu cristale. era un continent care se întindea în tot Oceanul Pacific. Stăteau în peşteri. Rata de supravieţuire a copiilor nu era foarte mare. aflat pe atunci în cea mai mare parte sub ape. boabe şi fructe. Platoul continental din partea de est a Statelor Unite. în Atlantida mai existau încă fiinţele umane groteşti. ieşind doar ca să vâneze pentru a-şi asigura hrana. Această primă catastrofă a survenit ca urmare a utilizării de chimicale şi explozivi pentru distrugerea dinozaurilor. Aceştia erau oamenii care înrobeau "creaturile" sau animalele-oameni care aveau copite. Pământul era plin de marii dinozauri şi din această cauză lemurienii. Pământul era plin de dinozauri. în mult mai mare măsură decât atlanţii.

asigurând toate necesităţile energetice ale societăţii. Atlanţii foloseau energia cristalelor în aproape toate domeniile societăţii. Fiii lui Belial şi influenţele extraterestre negative au început să preia tot mai mult controlul asupra civilizaţiei atlante. discipolul cel Traducere de Michaela Nitulescu 7 . Acesta făcea să funcţioneze maşini. şi a avut ca rezultat scufundarea unei părţi din Atlantida.Ch. precum şi adulterul şi corupţia. "îngrozitoarele cristale". dar mult mai puţin avansată spiritual. Predominau sacrificiile umane şi adorarea soarelui. Atlanţii care slujeau Legea Unicului au ascultat de Dumnezeu şi de profeţi şi au fugit înainte de a se întâmpla această catastrofă. vapoare. Ei aveau un mare cristal care era principala sursă de energie a întregului continent. Cristalele solare fuseseră adaptate în mod rudimentar pentru a fi folosite ca mijloace de constrângere. al energiei atomice şi al utilizării energiei solare. Atlantida era foarte avansată din punct de vedere tehnologic. în anul 10700 î. Paul Solomon şi Edgar Cayce. dar. Explozia a fost de un milion de ori mai mare decât cea de la Hiroshima. într-un scop rău. prin transformarea masei continentale şi modificarea condiţiilor climatice. Atlantida. în mesajele lor transmise mediumnic. După aceea. Într-o zi nefastă. dar ea nu şi-a mai recăpătat niciodată strălucirea de la începuturi. cu vremea. Poporul de rând numea cristalele soarelui. din care au rămas trei insule.animalelor au explodat uriaşe şi numeroase pungi de gaze. a început să prospere. Asta s-a întâmplat cam prin anul 28000 î. Aşa cum deja am menţionat. Întreg continentul Lemuriei s-a scufundat în ocean ca urmare a schimbării axei polilor. tortură şi pedeapsă. În toate aceste civilizaţii s-a simţit influenţa Atlantidei prin construcţia de piramide. Atlantida nu a fost prea mult afectată din punct de vedere al teritoriului. Aceste înregistrări sunt protejate mistic. destul de ciudat. Ei s-au dus în Egipt şi mai târziu au devenit cunoscuţi sub numele de mayaşi în peninsula Yucatan şi indieni irochezi în America. Continentul Lemuria a fost complet distrus. Aceasta a provocat o mare explozie. oamenii de ştiinţă atlanţi au încercat să utilizeze marele cristal ca să trimită un fel de rază de energie prin scoarţa Pământului. sub numele de John din Penial (care este reîncarnarea Sfântului Apostol Ioan.Ch. Atlantida a devenit cea mai importantă civilizaţie de pe planetă. O perioadă de reconstrucţie a început în Atlantida după această mare catastrofă. ţara atinsese cel mai adânc declin moral şi spiritual. Aceasta a fost perioada în care extratereştrii au vizitat Atlantida şi i-au iniţiat în tehnologia avansată a cristalelor. şi aceasta a pierit de pe faţa Pământului.Ch. au spus că un mare iniţiat care trăieşte acum pe planetă. Energia cristalelor a început să fie folosită în scopuri războinice şi pentru a ţine poporul sub control. fiind acum prima civilizaţie de pe planetă. Ştiinţa devenea tot mai mult noul zeu. Toate secretele Atlantidei sunt depozitate în Sala Amintirilor din Marea Piramidă. care erau multe. în mod foarte asemănător cu Statele Unite din ziua de azi. încât au făcut să se schimbe poziţia axei Pământului. aducând polii în prezenta lor poziţie şi provocând ultima mare epocă glaciară. Atlantida a decăzut. totuşi. iar oamenii deveneau din ce în ce mai puţin interesaţi de prezenţa lui Dumnezeu. Perturbările au avut o asemenea magnitudine. La aceasta face referire Biblia în povestea despre Arca lui Noe şi a marelui potop. care au provocat erupţii vulcanice şi cutremure. cum nu se mai văzuse vreodată pe această planetă. Marele cataclism a distrus majoritatea dinozaurilor. S-au făcut mari progrese în domeniul electricităţii. Gigantice schimbări ale scoarţei Pământului au zguduit Atlantida în jurul anului 9500 î. submarine şi avioane.. tot mai mult.

În Egipt a existat o mare implicare extraterestră. marele cristal despre care am vorbit mai devreme şi care s-a scufundat pe fundul oceanului. În Triunghiul Bermudelor. care este egal cu trei bilioane o sută zece miliarde patru sute de milioane de ani. Piramidele erau de fapt temple de iniţiere. În exodul din Atlantida către Egipt. Pentru mine este uluitor că manualele noastre moderne de istorie sunt atât de limitate ca domeniu. O sută de ani constituie întreaga perioadă a vârstei lui Brahma (Maha Kalpa). Edgar Cayce a prezis că Atlantida se va ridica din nou şi va ieşi la iveală în dreptul coastei de est a Statelor Unite prin 1968 sau 1969. Capitolul nu ar fi însă complet dacă n-aş vorbi şi despre crearea însăşi Planetei Pământ. m-am axat pe crearea vieţii omeneşti pe această planetă. Civilizaţia egipteană a fost un amestec de conştiinţă din mai multe alte planete. Thoth a fost încarnat în Egipt. Platon s-a referit în scrierile lui la scufundarea Atlantidei. MONADELE Traducere de Michaela Nitulescu 8 . una dintre insulele rămase după cel de-al doilea cutremur atlant. Vywamus a spus că istoria Egiptului a durat o sută de mii de ani. Acesta este motivul pentru care efectele Triunghiului Bermudelor apar numai în anumite momente şi nu permanent. ZIUA COSMICĂ ŞI CREAREA PLANETEI PĂMÂNT În acest capitol despre povestea creaţiei. atlanţii au luat cu ei un mare învăţător spiritual al cărui nume era Thoth. care este unul mai spiritual. În anumite momente. cu cincizeci de mii de ani în urmă. Tot ce trece prin vortexul său de energie în timpul acestei activări este transformat în antimaterie – este dezintegrat. acest mare cristal se activează. Statele Unite trec în prezent printr-o perioadă de testare foarte asemănătoare cu aceea prin care a trecut Atlantida. trei sute unsprezece bilioane patruzeci de miliarde de ani. Scufundătorii au găsit în 1968 temple şi ruine la douăzeci de metri sub apă. care a fost o civilizaţie de mare spiritualitate. O noapte din viaţa lui Brahma este egală cu patru miliarde trei sute douăzeci de milioane de ani. Întrebarea este dacă dezvoltarea ştiinţei şi a tehnologiei ne va face să pierdem din vedere adevăratul motiv pentru care ne aflăm aici. se află. Insulele Bahamas sunt rămăşiţele vârfurilor muntoase din Poseidia. nu doar cei cinci mii de ani despre care vorbesc istoricii moderni. va fi marele om care se va duce în Egipt şi va dezvălui toate aceste înregistrări. Trei sute şaizeci de zile întregi formează un an al lui Brahma.mai iubit al lui Christos). O zi de douăzeci şi patru de ore din viaţa lui Brahma este egală cu opt miliarde şase sute patruzeci de milioane de ani. Timp de câteva mii de ani. O zi din viaţa lui Brahma este egală cu patru miliarde trei sute douăzeci de milioane de ani. Aceasta presupune înţelegerea noţiunii de Zi Cosmică sau o zi din viaţa lui Brahma (Dumnezeu). când soarele luminează fundul oceanului într-un anumit unghi faţă de lună. de fapt. Conceptul de piramidă a venit din alte planete. conform informaţiilor din trei surse diferite pe care le-am găsit în cursul cercetărilor mele. exact aşa cum a prezis Edgar Cayce.

am scris un capitol cu acest titlu. Un minut Brahmic Priveşte centrele planetare şi. Apoi există o noapte cosmică înainte de impulsul pentru creaţie al unei alte Zile Cosmice. Mai încolo. iar cinci mii de milioane de monade sunt pe prima rază. deci. Este interesant că un sistem solar durează o sută de ani de-ai lui Brahma. a activităţii. Dumnezeu a creat şaizeci de mii de milioane de monade în sistemul nostru planetar. douăzeci de mii de milioane de monade sunt pe raza a treia. în această carte. O zi a lui Brahma Perioada ocultă a unei runde e. aceasta semnifică un ciclu mai mic prin care trece Pământul. perioada unui sistem solar b. *** Traducere de Michaela Nitulescu 9 .2 miliarde de ani. în cadrul mai larg al sensului cosmic al acestor cicluri de inspiraţie şi expiraţie ale lui Dumnezeu. Mai avem încă 1. treizeci şi cinci de mii de milioane de monade se află pe raza a doua. arată mai multe din cele ce se petrec în viaţa lui Brahma. Viaţa umană aşa cum o ştim noi există pe Planeta Pământ în actuala sa formă fizică doar de 10.5 milioane de ani. a puterii. are semnificaţie pentru lanţuri d. Veţi fi interesaţi să aflaţi că din Ziua Cosmică din care face parte Pământul au trecut deja 3. specifică părţii drepte a creierului. Mai avem înainte 1. grupele de ego-uri g. Un moment Brahmic Priveşte un grup de ego-uri şi relaţia sa cu întregul La finele unei Zile Cosmice. este însă interesant să capeţi prin cunoaşterea intuitivă. întreaga creaţie pentru acea anumită sursă este consumată şi rechemată la Sursă. la scară cosmică.2 miliarde de ani din actuala noastră Zi Cosmică. unde sunt implicate şapte scheme planetare c. Restul nu-l înţeleg nici eu în întregime. a. O săptămână a lui Brahma Perioada a şapte runde dintr-o schemă. Înmulţiţi şaizeci de mii de milioane cu o sută patruzeci şi patru şi aveţi numărul de oameni care trec prin această şcoală. Djwhal a mai afirmat că din aceste şaizeci de mii de milioane de monade. o imagine despre infinita frumuseţe şi natura ciclică a creaţiei lui Dumnezeu. MAI MULTE DESPRE VIAŢA LUI BRAHMA Micul tabel care urmează. din cartea lui Alice Bailey despre Focul Cosmic.2 miliarde de ani. Fiecare monadă creează câte douăsprezece suflete şi fiecare suflet creează câte douăsprezece extensii de suflet sau personalităţi încarnate. Nu trebuie să ne facem griji. este cunoscut sub denumirea de inspiraţie şi expiraţie a lui Brahma. O sută de ani ai lui Brahma Un secol ocult. a dragostei.Conform spuselor lui Djwhal Khul. O oră a lui Brahma Priveşte probleme inter-lanţuri f. Tot acest proces. Un an al lui Brahma Perioada a şapte lanţuri.