Program PHARE Finanţat de EU

MEC CNDIPT/UIP

Ghid privind evaluarea flexibilă a proiectelor

Proiect PHARE: RO 2002/000-586.05.01.02.01.01 Învăţământ profesional şi tehnic Iniţial – Asistenţă Tehnică

WYG International (IMC Consulting Ltd)

Pagina 1 din 15

rezultatul este adesea opus. un model flexibil de predare necesită şi o procedură flexibilă de evaluare. peste tot în lume asistăm la o schimbare de paradigmă în tehnicile de predare. Ceea ce nu a ţinut pasul cu dezvoltarea acestor tehnici este abilitatea de a le evalua. iar profesorului un şi mai mare grad de flexibilitate şi. sub pretextul că elevii îşi vor acorda note prea mari. dacă tipul de evaluare folosit de modelul respectiv nu este compatibil cu tehnica de predae.Evaluarea flexibilă Secţiunea 1 Introducere În ultimele decenii. o vedem evaluată prin metoda tradiţională a testului de sfârşit de an. care pare să fie cea mai avansată tehnică şi este acceptată aproape peste tot în lume. însă poate fi realizată cu resursele disponibile bazată pe informaţii exacte şi relevante datele şi orele sunt stabilite pentru atingerea obiectivelor Pagina 2 din 15 . chiar dacă modelul include o procedură flexibilă de evaluare. învăţământul electronic etc. nu ca pe o povară. aceasta trebuie să fie SMART: * SPECIFICĂ * MĂSURABILĂ * REALIZABILĂ * REALISTĂ * TERMEN stabilit clară şi precisă progresele pot fi clar măsurate şi înregistrate reprezintă o provocare. cu toate acestea. înseamă că întregul model este eronat. Să analizăm învăţarea centrată pe elev. de fapt. Orice formă de evaluare ar adopta. Deoarece evaluarea are un rol integrant în orice model de predare. mutarea acestuia din zona de confort a anilor în care a folosit numai metode tradiţionale de evaluare. cum ar fi învăţarea centrată pe elev. învăţarea activă şi interactivă. Profesorii ezită adesea să utilizeze tehnici ca autoevaluarea sau evaluarea făcută de către colegi. cu tehnici de predare numeroase şi variate. adesea necesită şi o schimbare de atitudine a profesorului. În practică. Profesorii ar trebui să perceapă introducerea evaluării flexibile ca pe o provocare şi o eliberare de constrângeri. învăţământul la distanţă. Evident. Cu toate acestea. Învăţarea centrată pe elev oferă elevilor un anumit grad de flexibilitate.

Atunci când vă gândiţi la evaluare. în cazul evaluării făcute de colegi. Rudyard Kipling a scris un poem care începe astfel: Am şase servitori cinstiţi (Ştiu totul de la ei) Îi cheamă CINE. însă uneori aceste informaţii pot fi obţinute întrebând elevii de ce au făcut un anumit lucru sau de ce au procedat într-un anumit mod. Să desfăşoare activităţi în conformitate cu un standard convenit. mai ales la o evaluare flexibilă. CE şi CUM CÂND. UNDE şi DE CE Aceasta este o excelentă structură de la care puteţi porni pentru a vă stabili tehnica de evaluare. CE Evaluăm dovada competenţei de a utiliza o abilitate şi poate cunoştinţele şi atitudinea elevilor. să se simtă confortabil când îşi evaluează colegii şi să aibă încredere că. Este necesar ca elevii să înţeleagă criteriile de evaluare şi. are cunoştinţele necesare şi are atitudinea corectă. DE CE Pentru a stabili că elevul a atins nivelul corespunzător al capacităţii de a folosi o abilitate. vor fi corect evaluaţi de către aceştia. Trebuie să amintim că atunci când evaluăm propunem probleme care trebuie înţelese. este întotdeauna util să aveţi o structură de la care să porniţi. ci şi nivelul abilităţilor evaluate. la rândul lor. să corespundă standardelor de competenţă.Exemple de elemente ale unor evaluări care nu corespund metodei SMART: • • • • • • unele elemente ale problemei originale nu au fost clare limitele proiectului nu au fost absolute clare nu au fost stabilite termenele nu există criterii specifice pentru a măsura succesul proiectului resursele disponibile nu sunt exact identificate informaţiile obţinute nu sunt exacte. Atitunea este importantă în realizarea oricărei sarcini. care îi permite să fie un membru valoros al forţei de muncă sau al societăţii. De asemenea este important să evaluaţi aspectele esenţiale şi să stabiliţi nu numai ce presupun abilităţile pe care le evaluaţi. Pagina 3 din 15 .

deci abilitatea să fie transferabilă. elevii. elevii fac ceea ce trebuie. Anumite părţi ale evaluării pot fi distincte. pe când alţii ar putea avea nevoie de mai mult timp. Este mai dificil de organizat.CÂND Atunci când elevul este pregătit. Dar poate ar fi mai bine ca evaluarea să se desfăşoare la un loc de muncă real. Poate că abordarea sarcinii de lucru este de aşa natură încât elevul să fie capabil să o îndeplinească în diferite locuri. evaluarea poate lua forma unor întrebări. că vor fi consecinţele. însă trebuie să vă gândiţi dacă această metodă este adecvată pentru respectiva experienţă de învaţăre ţi. Unii elevi vor fi pregătiţi pentru evaluare înainte de data propusă. Pagina 4 din 15 . chiar dacă motivele sunt greşite. unii chiar înainte de începerea cursurilor (nu are sens să îi ţineţi în loc). de ex. însă acestea ar trebui astfel formulate încât răspunsurile la ele să nu depindă numai de memoria elevului. sau fac două lucruri greşite pentru a reuşi unul bun. Alte metode de evaluare pot implica un test practic. UNDE Un element esenţial al procedurii de evaluare este locul în care se desfăşoară şi trebuie să ne punem întrebarea dacă să ne punem întrebarea dacă acesta chiar este locul cel mai bun pentru evaluare sau l-am ales pentru că este cel mai convenabil pentru noi. De asemenea. nu să se limiteze la identificarea echipamentului”. De exemplu. Există elemente care sunt cel mai bine evaluate prin teste scrise. caz în care pot fi evaluaţi mai devreme. care este nivelul. este bine să vă amintiţi că. de exemplu alegerea instrumentelor de măsură pentru o anumită sarcină. uneori. CUM (Vezi mai jos tehnici de evaluare) Iniţial trebuie să stabiliţi cât sunt de importante abilităţile care urmează să fie evaluate şi cât de bună trebuie să fie performanţa elevilor. “Întrebaţi despre caracteristicile esenţiale ale situaţiei şi care cred ei. putem evalua competenţele unui elev în atelierul şcolii pentru a ne convinge că poate îndeplini o sarcină la locul de muncă.” Atunci când evaluaţi. dar de obicei se poate face cu ajutorul agentului economic.: “Să indice echipamentul necesar pentru o anumită sarcină.

Chiar dacă este o activitate de grup. Unde caut idei şi informaţii? Dacă doriţi să examinaţi necesitatea evaluării flexibile consultaţi Secţiunea 1. cu cât timpul disponibil este mai scurt. când răsplata e aceeaşi pentru toţi?” sau “Ştie cineva ce se întâmplă aici?” Distribuiţi dumneavoastră elevii pe grupuri. atunci când trebuie luată o decizie. Apar atitudini de genul: “Nimeni nu munceşte atât. Ţineţi cont de mărimea grupului. pagina 2 consultaţi Secţiunea 1. cu atât ar trebui să fie grupul mai mic. nu poate exista un număr egal de păreri contrare. lucrând ori individual. De obicei grupurile de cinci elevi sunt cele mai eficiente. bazaţi-vă pe faptul că aţi identificat elevii care muncesc mai mult şi pe cei care au tendinţa să stea deoparte şi pe observaţiile dumneavoastră anterioare. “De ce-aş munci eu mai mult decât ceilalţi. De asemenea. nu-i lăsaţi să-şi aleagă singuri grupul din care vor face parte. pagina 2 Dacă doriţi să analizaţi problemele legate de evaluarea flexibilă Dacă doriţi să examinaţi elementele SMART ale evaluării flexibile Dacă doriţi să examinaţi o abordare privind evaluarea flexibilă consultaţi Secţiunea 1. De multe ori. eu de ce aş faceo?”. cu atât eforturile depuse individual de fiecare membru sunt mai mici.CINE De obicei elevii clasei. 5 Pagina 5 din 15 . ori în grupuri. 4. Atunci când faceţi acest lucru. Cu cât abilităţile elevilor sunt mai puţin dezvoltate. cu atât ar trebui să fie grupul mai mic. elevii primesc note individual. pagina 2 consultaţi Secţiunea 1. paginile 3. cu cât este grupul mai mare. iar numărul impar este important pentru că.

paginile 7. 10 Dacă doriţi să examinaţi un model de evaluare a activităţilor de grup consultaţi Secţiunea 3. pagina 11 Dacă doriţi să examinaţi exemple de evaluare Dacă doriţi să citiţi pe scurt despre evaluarea flexibilă consultaţi Secţiunea 3.Dacă doriţi să examinaţi diverse abordări privind evaluarea activităţilor de grup consultaţi Secţiunea 2. pagina 14 consultaţi Pagina 6 din 15 . 9. paginile 12. 7 Dacă doriţi să examinaţi evaluarea făcută de către colegii din grup consultaţi Secţiunea 2. 13 Secţiunea 3. paginile 6.

Împărţirea sarcinilor • Proiectul trebuie să fie divizibil în mai multe sarcini de acelaşi grad de dificultate • Fiecare elev este responsabil cu o sarcină • Nota finală este parţial notă de grup (să spunem 60%) şi parţial individuală Evaluare directă (instructorul judecă meritele individuale) • Interviuri • Rapoarte periodice • Procese verbale ale întrunirilor • Observaţii Evaluarea produsului de către colegi • • • Ar trebui să folosim autoevaluarea Instructorul ar trebui să adapteze notele Ar trebui făcută individual sau colectiv prin consens Distribuirea unui fond comun de note • daţi grupului o notă egală cu (nota grupului) X (număr sau membrii grupului) • lăsaţi membrii grupului să-şi împartă notele între ei Evaluarea procesului Lista abilităţilor de evaluat. adică • • • • • • Adoptarea unor roluri complementare în echipă Comportament cooperant Organizarea timpului şi a sarcinilor Rezolvarea problemelor în mod creativ Folosirea unei game de metode de lucru Negociere Pagina 7 din 15 .Secţiunea 2 Evaluarea activităţilor de grup Evaluarea produsului de către instructor Aceeaşi notă pentru toţi • Toţi membrii grupului primesc aceeaşi notă Întrebări la examen • Întrebările trebuie să se refere concret la proiect.

Nr. elevii alocă 35 de puncte. elevilor 1 2 3 4 5 Nota profesorului/partenerului 7 7 7 7 7 Nota colegilor 5 6 7 8 9 Nota finală 6 6. elevilor 1 2 3 4 5 Nota prof. 2) Nr.? • Ce măsuri aţi luat pentru a îmbunătăţi eficacitatea echipei dvs.? • Ce probleme aţi întâmpinat în cursul muncii în echipă şi cum le-aţi rezolvat? • Dacă ar fi să abordaţi încă o data o sarcină similară.5 8 Exemplu de evaluare făcută de profesor/partener. ce anume aţi face diferit şi de ce? Evaluarea procesului prin intermediul evaluării de către colegi Evaluarea individuală • Cum văd membrii echipei pe fiecare dintre colegii de echipă? • Folosiţi liste cu trăsături fundamentale ale muncii în grup Exemplu de evaluare făcută de profesor/partener şi de un coleg de grup (vezi fig. de un coleg de grup şi de autoevaluare (vezi fig.5 7 7./ partenerului 8 8 8 8 8 Nota colegilor 6 8 8 7 6 Nota proprie 5 7 7 6 4 Nota finală 6 8 8 7 6 Pagina 8 din 15 . 1) Profesorul/partenerul alocă 35 de puncte (note pentru grup).Evaluarea procesului de către instructor Evaluare directă a comportamentului în echipă folosind jurnale ce consemnează munca în echipă • Ce măsuri aţi adoptat pentru organizarea muncii în echipă? • Ce măsuri aţi luat pentru monitorizarea eficacităţii echipei dvs.

4 7+8 Media 7.0 Pagina 9 din 15 Fig.5 Puncte alocate de elevi=35 Puncte alocate de profesori = 35 7 Elev nr. 2 7+6 Media 6. 3 7+7 Nota grupului =7 9 Media 7. 1 Evaluare făcută de profesor/partener şi de un coleg de grup . 1 7+5 Media 6.5 Nota grupului =7 Elev nr.Profesor/Partener Grup de colegi Nota proprie Nota grupului=7 Elev nr.0 8 Nota grupului =7 Elev nr.0 Nota grupului =7 5 6 Elev nr. 5 7+9 Media 8.

de colegii de grup şi autoevaluare Elev 3 . 4 8+7+6 Profesor 7 Media 6 Media 7. 6.Profesor/Partener Grup de colegi Nota proprie Profesor 6 Nota grupului =8 Elev nr.0 Elev 4 Nota grupului =8 6 Elev nr.0 Elev 8 8 Puncte alocate de elevi = 35 Puncte alocate de profesori = 40 8 Elev nr. 1 8+6+5 Media 5 Ave. 3 8+8+7 Profesor 8 Media 7 Media 8.0 Nota grupului =8 6 7 Elev 6 Nota grupului =8 Elev nr. 5 8+6+4 Nota grupului =8 Profesor 5 Media 4 Media 6. 2 Pagina 10 din 15 Evaluare făcută de profesor/partener. 2 8+8+7 Profesor 6 Media 7 Media 8.0 Fig.0 Elev 5 Elev nr.

Secţiunea 3 Exemplu de evaluare a proiectului unui grup Definiţi problema * Contextul * Cunoscutele şi conceptele * Necunoscutele * Unităţile şi simbolurile * Limitele * Criteriile de reuşită Model de proiect Reflectaţi asupra ei * Lăsaţi-o să se ‚coacă’ * Identificaţi anumite cunoştinţe * Strângeţi informaţii Plănuiţi posibile soluţii * Gândiţi-vă la strategiile posibile Comparaţi * Încurajaţi elevii să reflecteze asupra procesului şi rezultatelor * Faceţi modificări unde este cazul Evaluare 1 Alegeţi strategia optimă Realizaţi planul Evaluare 2 * Fiţi răbdător * Fiţi perseverent Evaluare 3 Încurajaţi elevii să evalueze procesul şi produsul Lecţii învăţate Pagina 11 din 15 .

se acordă o notă grupului.Evaluare 1 Valoare 15% din proiect. Ce se evaluează: • • • • • • • Organizarea muncii în echipă Managementul timpului şi al sarcinilor Adoptarea rolurilor în echipă Rezolvarea problemelor în mod creativ Diversificarea metodelor de lucru Monitorizarea eficacităţii echipei Atitudini individuale Metode de evaluare • • • Observarea de către profesor Prezentarea făcută de către grupul de elevi Profesorul asistă la o şedinţă a grupului Pagina 12 din 15 . 5% evaluare făcute de către colegi. observaţi îndeaproape de către profesor. se acordă o notă grupului Ce se evaluează: • • • • • Procesul de gândire logică a grupului Informaţiile strânse de grup Cunoştinţele acumulate de grup Validitatea posibilei soluţii găsite Validitatea soluţiei finale Strategie Metode de evaluare • • • Raport în scris al grupului Interviu individual cu membrii grupului (întrebări specifice referitoare la proiect) Interviu cu grupul (întrebări specifice referitoare la proiect) Evaluare 2 Valoare Plan 30% din proiect.

Ce se evaluează: • • • • • • • • • • • • • • • • Organizarea generală a muncii în echipă Eficacitatea managementului timpului şi sarcinilor Eficacitatea adoptării rolurilor în echipă Eficacitatea în rezolvarea problemelor Eficacitatea diferitelor metode de lucru Monitorizarea eficacităţii echipei Atitudinile individuale Nivelul de dobândire a abilităţilor Nivelul cunoştinţelor acumulate Modul în care membrii echipei au depăşit problemele care au intervenit lucrând ca echipă Ce ar face altfel şi de ce Măsura în care produsul se conformează standardelor convenite Conformitatea produsului cu standardele Conceptul estetic al produsului Finisarea produsului. 10% evaluare făcute de către colegi. se acordă o notă grupului.Evaluare 3 Evaluare Valoare 40% din proiect. supravegheată (consens colectiv) Raport în scris individual Interviu individual Observarea de către profesor Pagina 13 din 15 . dacă este cazul Adecvarea produsului la scopul pentru care a fost fabricat. observaţi îndeaproape de către profesor. Metode de evaluare • • • • Evaluarea de către colegi.

este esenţial să fie adoptată. În general profesorii sunt surprinşi. atât pentru profesor cât şi pentru elevi. pare să uşureze activităţile de evaluare. Pagina 14 din 15 . Această muncă suplimentară este recompensată atunci când observaţi că lărgeşte experienţa învăţării şi că elevii sunt mai dispuşi să-şi asume răspunderea pentru propriile activităţi. atunci când abordează aspecte pe care nu le-ar fi atins dacă foloseau tehnici tradiţionale.Rezumat Evaluarea flexibilă nu este o tehnică de evaluare în sine. Deşi este dificilă şi impune profesorilor curajul de a părăsi “zona de confort” a evaluării sub forma examenului. Evaluarea flexibilă va fi introdusă în viitor. aplicată de atâţia ani de mulţi dintre ei. România va rămâne în faza iniţială a progresului educaţional. Altfel. ci o abordare care permite combinarea adecvată a altor tehnici de evaluare. presupune mai multă muncă. Aceasta dă profesorilor posibilitatea de a-şi adapta metodele de evaluare. de fapt. însă. realizând o schemă de evaluare distinctă pentru fiecare clasă sau uneori pentru grupuri de elevi sau individual pentru elevii dintr-o clasă. să constate cât de multe ştiu deja elevii şi cât de multe cunoştinţe dobândesc. La prima vedere. Flexibilitatea permite profesorilor să se adapteze în funcţie de propriile puncte forte. Uneori totul devine un schimb de idei din care profesorii învaţă mai multe de la elevii decât elevii de la profesori.

01 Învăţământ profesional şi tehnic – Asistenţă tehnică Septembrie 2005 Conţinutul acestui material nu reprezintă in mod necesar poziţia oficiala a Uniunii Europene Pagina 15 din 15 .edict.01.php3?f=vlae00000.02.unibuc.html Metode alternative de evaluare www.stf&display=4&page=0 Proiect PHARE: RO 2002/000-586.01.edict.ro/eBooks/StiinteEDU/CrengutaOprea/cap8.ro/articole/e07-proiectulmetoda-interdisciplinara.ro/articole/e07-evaluarea-autentica.Listă de web site-uri utile Către o abordare interdisciplinară prin evaluarea autentică http://www.html Proiectul metodă de evaluare interdisciplinară http://www.proeducation.pdf Evaluare http://www.md/fldr.05.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful