P. 1
Testarea Initiala Model de Analiza

Testarea Initiala Model de Analiza

|Views: 3,420|Likes:

More info:

Published by: Nemtanu Oana-Mihaela on Jun 13, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as RTF, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/20/2013

pdf

text

original

Şcoala cu clasele I-VIII Disciplina: Limba şi literatura română Profesor: An şcolar: TESTAREA INIŢIALĂ LA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ Analiza

evaluării iniţiale. Concluziile testării iniţiale. Plan de măsuri şi activităţi Clasa a V-a A Graficu l notelor Medi a clasei 5,21

1-2

2-3

3-4

4-5

5-6

6-7

7-8

8-9

9-10

Notele obţinut 1 3 1 3 1 e Au participat la testarea iniţială: 14 elevi Promovaţi: 57, 14 % Clasa a V-a B Graficu l notelor

2

1

-

2

Nepromovaţi: 42,86%

1-2

2-3

3-4

4-5

5-6

6-7

7-8

8-9

9-10

Medi a clasei 5,45

Notele obţinut 1 2 2 1 e Au participat la testarea iniţială: 11 elevi Promovaţi: 54,54 % 45,46% Clasa a VI-a B Graficu l notelor

1

2

-

2

Nepromovaţi:

1-2

2-3

3-4

4-5

5-6

6-7

7-8

8-9

9-10

Medi a clasei 4,15

Notele obţinut 2 2 5 1 1 e Au participat la testarea iniţială: 13 elevi Promovaţi: 30, 76 % Clasa A VII-a A

1

-

-

1

Nepromovaţi: 69,24%

după cum reiese din lucrările supuse analizei. recunoaşterea categoriilor semantice învăţate. dar şi reliefarea succintă a punctelor tari şi slabe ale acestora.  de discriminare a părţilor de vorbire de părţile de propoziţie. descrierea. sinonime şi antonime.  La clasa a VII-a A elevii întâmpină următoarele dificultăţi / probleme:  de identificare a părţilor de vorbire şi a părţilor de propoziţie – .  de identificare a modurilor de expunere prezente într-un text dat/ citat – naraţiunea. repetiţie. de vocabular şi de semantică – identificarea corectă a sunetelor dintr-un cuvânt. dialogate.  de identificare a valorii expresive şi a semnificaţiei unor figuri de stil – enumeraţie.  de organizare coerentă. comparaţie. despărţirea cuvintelor în silabe.  exprimarea incoerentă. logică şi expresivă a ideilor în scris.  de organizare coerentă. logică şi expresivă a ideilor în scris.60 obţinut 1 3 2 5 1 2 1 e Au participat la testarea iniţială: 15 elevi Promovaţi: 60 % Nepromovaţi: 40% Analiza SWOT a rezultatelor evaluării iniţiale Analiza rezultatelor obţinute la testarea iniţială la disciplina limba şi literatura română de către elevii claselor V-VIII permite descrierea detaliată a problemelor şi a dificultăţilor cu care se confruntă elevii ciclului gimnazial. descriptive.  de discriminare a părţilor de vorbire de părţile de propoziţie. personificare. epitet. identificarea funcţiilor sintactice ale diferitelor clase morfologice. dialogul. greoaie.  de identificare a părţilor de vorbire şi a părţilor de propoziţie. alcătuirea familiei lexicale.  de identificare a părţilor de vorbire şi a părţilor de propoziţie – identificarea cazurilor substantivului şi a modurilor şi timpurilor verbale.  de formulare a ideilor principale dintr-un text sau de redactare a unui rezumat al fragmentului / textului dat / ciatat.Graficu l notelor 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 Medi a clasei Notele 5.  La clasa a VI-a B elevii întâmpină următoarele dificultăţi / probleme:  de fonetică. inadecvată şi neliterară a ideilor. La clasa a V-a A şi B elevii întâmpină următoarele dificultăţi / probleme:  de ortografie şi de puncţuaţie – sesizarea rolului semnelor de ortografie şi de punctuaţie într-un text şi utilizarea corectă / adecvată a acestora.  de redactare a unor texte narative. metaforă.

AMENINŢĂRI       PUNCTE TARI  cunoaşterea aprofundată a elementelor de fonetică.. expresivă şi adecvată diferitelor tipuri de texte pe care trebuie să le redacteze. repetiţie. dificultăţi de integrare adecvată a unor argumente în exprimarea unui punct de vedere. descriptive. epitet.  însuşirea mai puţin temeinică a structurii şi a tehnicii de redactare a compunerilor narative.3 identificarea cazurilor substantivului şi a modurilor şi timpurilor verbale. dialogul. comparaţie. de recunoaştere a categoriilor gramaticale studiate la fiecare parte de vorbire.  dificultăţi de identificare a părţilor de vorbire şi a părţilor de propoziţie şi de discriminare a acestora.  redactarea corectă a unui rezumat. identificarea funcţiilor sintactice ale diferitelor clase morfologice etc. descrierea. a algoritmului de analiză a părţilor de vorbire.  însuşirea precară a elementelor de fonetică şi vocabular. dialogate. de comentare / interpretare sumară a unor secvenţe textuale. personificare.  probleme de comentare / interpretare sumară a unor secvenţe textuale. PUNCTE SLABE  probleme de ortografie şi punctuaţie. descriptive şi dialogate. metaforă. de identificare a valorii expresive a procedeelor artistice şi a semnificaţiei unor figuri de stil – enumeraţie.  identificarea corectă a procedeelor de expresivitate artistică.  formularea corectă a ideilor principale dintr-un text sau de redactare a unui rezumat al fragmentului / textului dat / citat.  dificultăţi de exprimare corectă.  identificarea corectă modurilor de expunere prezente într-un text dat / citat–naraţiunea. de redactare a unor texte narative. de integrare adecvată a unor argumente în exprimarea unui punct de vedere.  identificarea trăsăturilor fizice şi morale ale personajelor prezente în diverse fragmente de texte literare.  dificultăţi de identificare a valorii expresive şi a semnificaţiei unor figuri de stil din textele literare. vocabular şi semantică. monologul.  dificultăţi de exprimare a unui punct de vedere argumentat sau a propriei opinii în raport cu o temă dată. coerentă.  identificarea relativ corectă a părţilor de vorbire şi a părţilor de propoziţie şi discriminarea acestora. de exprimare a unui punct de vedere argumentat sau a propriei opinii în raport cu o temă dată. OPORTUNITĂŢI .

Exerciţii de uitilizare corectă a semnelor de ortografie şi punctuaţie. prin urmare. La o privire sumară se poate remarca cu uşurinţă că nu există performanţe deosebite în ceea ce priveşte rezultatele obţinute la disciplina limba şi literatura română. Termen de evaluare Sfârşitul semestrulu iI Lucrare scrisă la limba şi literatura română Teme pentru pe casă. corigenţa şi / sau repetenţia. Se impun. iar rezultatele obţinute de aceştia sunt. responsabile şi competente în societate şi pe piaţa muncii. Exerciţii de construcţie a unor enunţuri în care să utilizeze ortograme.  posibilitatea integrării active. per ansamblu.   Concluziile testării iniţiale. Exerciţii de recunoaştere a părţilor de vorbire si de . rezultate care vizează cunoştinţele asimilate şi abilităţile dobândite în anul anterior. o serie de măsuri şi o planificare sistematică a activităţilor care trebuie organizate în vederea remedierii situaţiei actuale.  reducerea şi / sau absenţa perspectivelor educaţionale ulterioare şi abandonul şcolar. imposibilitatea integrării active. Se observă A V. pentru a se ajunge la un grad de promovabilitate mai mare şi a se atinge standardele de performanţă vizate. promovarea cu succes a evaluarilor interne şi externe de pe parcursul actualului an şcolar. a A Exerciţii de despărţire şi B a cuvintelor în silabe. Clas a Activitatea propusă Programul de activitate Consultaţii săptămânale / Ore suplimentare : 1 oră/ săptămână. a VI-a B şi a VII-a A aparţinând ciclului gimnazial de la Şcoala cu clasele I-VIII din Căpuşu Mare se constată că gradul de promovabilitate al elevilor este relativ scăzut. slabe sau medii.Dictare. în funţie de profilul intelectual al elevului şi de rezultatele sale din ciclul gimnazial. Plan de măsuri şi activităţi În urma evaluării elevilor din clasele a V-a A şi B.  finalizarea cu succes a anului şcolar şi a ciclului gimnazial. semestrul I Teme suplimentare .  posibilitatea de a continua studiile la un liceu cu profil teoretic sau la o şcoală profesională (SAM).  imposibilitatea de a urma un liceu cu profil teoretic sau la o şcoală profesională (SAM) după finalizarea ciclului gimnazial. şi chiar realizarea unei cariere de succes. responsabile şi competente în societate şi pe piaţa muncii şi marginalizarea socială şi profesională. Sfârşitul Rezultate anticipate Se constată o relativă îmbunătăţire şi chiar o remediere totală a situaţiei dificile şi a problemelor cu care se confruntă elevii. dezinteresul şi / sau abandonul şcolar.

Teste cu itemi obiectivi. în special pentru clasele cu elevi aparţinând minorităţilor etnice. Exerciţii de expunere orală – individual sau în grup – a unui plan simplu şi/sau a unui plan dezvoltat de idei. Teste cu itemi cu răspuns la alegere. Exerciţii de utilizare corectă. Conversaţia euristică la ora de limba şi literatura română. Fişe de muncă în echipă. Activităţi de copiere / dictare a unor texte care să conţină dificultăţi privitoare la categoriile morfologice. Sfârşitul semestrulu i II Lucrare scrisă la limba şi literatura română pe semestrul II Sfârşitul semestrulu i II Sfârşitul semestrulu i II Sfârşitul semestrulu i II Sfârşitul semestrulu i II Observare sistematică. alcătuirea de compuneri după un suport vizual. Fişe de muncă independent ă. Teste cu itemi cu răspuns scurt. Exerciţii de formulare a ideilor principale şi a celor secundare dintrun text citit / ascultat. idee secundară).5 propoziţie. Proiecte pe . Teste cu itemi cu alegere duală / multiplă. Punerea în scenă a unor opere literare. pornind de la cuvinte date. în textul oral. pornind de la o temă dată. Exerciţii de stabilire a ideilor în jurul cărora se organizează o temă dată (idee principală. Exerciţii de redactare a unui text după un plan simplu construit de elevi sau dat de profesor (compunerea imaginativă – povestirea. Se ating obiectivele şi Sfârşitul standardele de semestrulu performanţă iI vizate de programa şcolară. relatarea unor fapte şi întâmplări). Exerciţii de redactare de texte în contexte şi în scopuri variate. Teste cu itemi semiobiectivi . semestrulu vizibil creşterea iI gradului de promovabilitate a testelor de Sfârşitul evaluare semestrulu formativă şi iI sumativă. Exerciţii de redactare a unui text. Exerciţii de construire corectă a propoziţiilor simple şi dezvoltate. Teste cu itemi cu răspunsuri de completare. Teste cu itemi subiectivi. a limbii literare. Sfârşitul Se poate semestrulu observa iI progresul şi succesul şcolar.

activităţi de scriere reflexivă (jurnal. Fişe de Sfârşitul semestrulu iI Lucrare scrisă la limba şi literatura română pe Teme pentru semestrul I casă. relatarea unor fapte şi întâmplări) în care să-şi expună opiniile/sentimentele. Sfârşitul formativă şi semestrulu sumativă. . Jurnalul de lectură. construirea unor fraze Se constată o relativă îmbunătăţire şi chiar o remediere totală a situaţiei dificile şi a problemelor cu care se confruntă elevii. Consultaţii săptămânale / Ore suplimentare : 1 oră/ săptămână. Exerciţii de determinare a sensurilor unor cuvinte şi de explicare a semnificaţiei acestora în contexte diferite. a VI. Conversaţia iI Se ating euristică la obiectivele şi ora de limba standardele de şi literatura Sfârşitul performanţă română. Exerciţii de construire corectă a propoziţiilor simple şi dezvoltate. Exerciţii de utilizare a sinonimelor. Fişe de lectură.Exerciţii de fonetică. Exerciţii de determinare a sensurilor unor cuvinte şi de explicare a semnificaţiei acestora în contexte diferite. antonimelor. Teme Se observă suplimentare Sfârşitul vizibil creşterea . alcătuirea unor familii lexicale sau a unor câmpuri lexicosemantice.Activităţi de scriere imaginativă care să valorifice creativitatea elevilor. Redactarea de compuneri libere. Referate. semestrulu vizate de iI programa şcolară. semestrulu gradului de iI promovabilitate a testelor de Observare evaluare sistematică. semestrulu i II Lecturi suplimentare . omonimelor în contexte date. teme alese de comun acord cu Sfârşitul copiii. Orele de limba şi literar română. aB Exerciţii de despărţire a cuvintelor în silabe.

Exerciţii de analiză morfo-sintactică şi sintactico-morfologică. Teste cu itemi semiobiectivi . exerciţii de redactare a unor scrisori şi a unor anunţuri. sesizarea rolului descrierii în realizarea portretului şi a tabloului. Teste cu itemi cu răspunsuri de completare. Sfârşitul semestrulu i II Lucrare scrisă la limba şi literatura română pe semestrul II Sfârşitul semestrulu i II Sfârşitul semestrulu i II Sfârşitul semestrulu i II Sfârşitul semestrulu i II Sfârşitul Punerea în semestrulu scenă a unor i II opere literare. Exerciţii de formulare a ideilor principale. timpul şi spaţiul în naraţiune. semestrulu i II . Fişe de muncă în echipă. Teste cu itemi obiectivi. Sfârşitul semestrulu Proiecte pe i II teme alese de comun acord cu Sfârşitul copiii. de structurare a detaliilor în jurul ideii principale. Exerciţii de identificare a caracteristicilor operelor epice: naraţiunea la persoana a III-a şi lapersoana I. Sfârşitul Se poate semestrulu observa iI progresul şi succesul şcolar. autor. Teste cu itemi cu răspuns scurt. Exerciţii de identificare şi ordonare a secvenţelor narative dintr-un text dat. momentele subiectului.7 prin utilizarea corectă a coordonării şi subordonării. observarea rolului dialogului în caracterizarea personaj. în vederea muncă independent ă. Exerciţii de recunoaştere a părţilor de vorbire si de propoziţie. Teste cu itemi cu alegere duală / multiplă. personaj. narator. Identificarea şi comentarea rolului figurilor de stil învăţate în diferite texte. Exerciţii de sesizare a rolului dialogului şi al descrierii într-o naraţiune. identificarea tipurilor de rimă în catren şi a măsurii în textele în versuri. Teste cu itemi subiectivi. Teste cu itemi cu răspuns la alegere. subiectul operei literare.

Orele de curs. Jurnalul de lectură. Exerciţii de Sfârşitul semestrulu iI Lucrare scrisă la limba şi literatura română Teme pentru pe casă. Sfârşitul semestrulu Observare iI sistematică. compuneri libere. Lecturi suplimentare . a textelor citite.rezumării acestuia. Conversaţia euristică la Sfârşitul ora de limba semestrulu şi literatura i I română. Redactarea de compuneri libere. a unor fenomene. Se ating obiectivele şi de Sfârşitul standardele de semestrulu performanţă . sau dialogate. exerciţii de utilizare expresivă a limbii Lectura unor texte diverse. exerciţii de scriere imaginativă. Exerciţii de rezumare. Se observă vizibil creşterea gradului de promovabilitate a testelor de evaluare formativă şi sumativă. Exerciţii de transformare a textului dialogat în text narativ. Consultaţii săptămânale / Ore suplimen: 1 oră/ săptămână.. Fişe de lectură. exerciţii de construire a unor naraţiuni simple. Redactare de eseu. Fişe muncă Se constată o relativă îmbunătăţire şi chiar o remediere totală a situaţiei dificile şi a problemelor cu care se confruntă elevii. Exerciţii de povestire a unor texte narative văzute etc. în scris. a unor tablouri din natură. Sfârşitul semestrulu i II Sfârşitul semestrulu i II aVIIaA Exerciţii de recunoaştere a părţilor de vorbire si de propoziţie. exerciţii de descriere a unor obiecte. exerciţii de redactare a unor descrieri de tip tablou şi de tip portret. exerciţii de analiză morfosintactică şi sintacticomorfologică. semestrul I Teme suplimentare . cu scopul de a înţelege semnificaţiile acestora şi de a putea comenta sensul lor global. Orele de limba şi literartura română. Referate. Exerciţii de construire a unui monolog sau a unui dialog.

exprimarea gusturilor. a unei comparaţii. stabilirea unei analogii. Teste cu Sfârşitul itemi semestrulu semiobiectivi i II . . expunerea unor opinii despre ceva sau cineva. semestrulu i II Lecturi suplimentare . i II Teste cu Lucrare itemi cu scrisă la răspuns la limba şi alegere. Exerciţii de identificare şi de interpretare a unor procedee de expresivitate artistică. Exerciţii de exprimare a propriei opinii şi de motivare a acesteia în raport cu o situaţie reală sau cu o secvenţă textuală dată / text studiat şi de integrare corectă a argumentelor şi a conectorilor adecvaţi la nivelul propoziţiei şi al frazei. literatura Teste cu română itemi cu pe răspuns semestrul scurt. semestrulu Teste cu i II itemi obiectivi. II Teste cu itemi cu răspunsuri de Sfârşitul completare. Sfârşitul Fişe de semestrulu lectură. Comentarea unor secvenţe din textele studiate sau a titlului unor texte. descriptive. independent i I ă. Scrierea unor compuneri narative. Fişe de muncă în Sfârşitul echipă. exerciţii de comentare a unor secvenţe din textele studiate sau a titlului unor texte. semestrulu Proiecte pe i II teme alese de comun acord cu Sfârşitul copiii. exerciţii de identificare a trăsăturilor specifice celor două genuri în textele literare studiate. semestrulu iI Teste cu itemi cu alegere Sfârşitul duală / semestrulu multiplă. Exerciţii de redactare nuanţată în raport cu structura şi motivaţiile personale: exerciţii de descriere a unor personaje sau persoane considerate drept modele şi de motivare a opţiunilor.9 identificare a structurii textelor epice şi lirice. Se poate observa progresul şi succesul şcolar. Teste cu itemi Sfârşitul subiectivi. informative. semestrulu i II Punerea în scenă a unor opere Sfârşitul literare. i II vizate de programa şcolară.

exerciţii de folosire a unor grupuri verbale şi nominale pentru a spori expresivitatea comunicării. exerciţii de scriere imaginativă. . Orele de curs. Portofoliul. de Sfârşitul Interpretarea semestrulu unor texte la i II prima vedere. Redactare de eseu. Jurnalul lectură.exprimarea unei impresii personale. a semnificaţiei e titlului unei opere. descriptive şi dialogate. Exerciţii de redactare a unor texte narative. Referate. Orele de limba şi literatura română. Redactarea de compuneri libere.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->