Caiet de practică

Nume student: .......................................................
An/Secţie/Grupa: .......................................................
An universitar: .......................................................

Stagiul de practică nr. ......
Descriere de ansamblu
Firma gazdă:
- denumire:
................................................................................................................
- coordonate (adresă sediu, domeniu principal de activitate) ...................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
- tutorele desemnat: (nume, funcţie, telefon/adresă de contact):
.................................................................................................................
.................................................................................................................
- cadrul de desfăşurare a activităţii: (locaţie, echipa, echipament): ...........
.................................................................................................................
Scurtă descriere a activităţii desfăşurate:
- .................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
Total ore de activitate practică: .............................. (se completează
conform fişei de pontaj)

-

Perioada de desfăşurare: de la ………...… până la ……………….....;
total zile: ....................

Tutore,

Student practicant,

Data ...................................

grafice.Notă: O perioadă de activitate practică va fi luată în considerare în cadrul colocviului de practică numai dacă: a) studentul a lucrat efectiv într-un domeniu direct legat de specializarea sa şi b) activitatea practică s-a desfăşurat neîntrerupt. producătorii soft-ului folosit. nume de persoane. etc. pe parcursul a cel puţin două săptămâni. de exemplu numele clientului pentru care aţi desfăşurat activităţi în cadrul stagiului de practică. scheme bloc şi/sau scheme electronice. În această secţiune se pot introduce (atașa) pe lângă descriere şi imagini. numele soft-ului dezvoltat. sau orice alt material concludent. La completarea caietului de practică din platformă nu se trec informaţii confidenţiale. . între 4 şi 8 ore pe zi. studentul face o descriere detaliată a activităţilor desfăşurate în cadrul stagiului de practică. în cadrul aceluiaşi loc de muncă. Pe următoarele pagini.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful