You are on page 1of 2

SNO

01
02
03
04
05
06
07

ROOM.
NO
T-21
T-47
F-17
T-54
T-16
T-20
G-19

08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

G-12
G-12
F-36
F-09
T-22
T-31
T-25
T-30
T-30
G-05
T-43
G-08
G-34
G-33
T-24
T-43
F-17
G-09
G-39
G-18
T-17
T-25
F-41
G-05
T-38
F-14
G-11
F-03
F-20
F-42
T-22
F-28
G-11

NAME

MONTH

ADITYA KUMAR
K. BASKARAN
RISHI MUKHERJEE
AKHKL C.SEKAR
SHAIK SADAM HUSSAIN
E.MUGUNTHAN
SATHYA MURTHY
THIVAYNATH
P.PRAKASH
M.K RAJ KUMAR
PRAKASH CHANDARAN
M.RAMVENKAT KARTHI
VISHNU PISHARODY
MOHAMED AZARUDEEN
B.JAVITH
DORNEY
JOHN MECHENRION
RAJIB RANJAN SHING
SOURAV SAHU
JENIT ASIR JEBAMANI
S.ARUL KUMAR
V.SATHYA MURTHY
GUNASEKAR.J
SAMIR KUMAR PANDE
RISHI MUKHERJEE
VIVEK KUMAR
G.KAMALA KANNAN
P.SUMANTH VIGNESH
T.VIJAY
N.MOHMED JAMEER
KORDORSING KHA
TRIDIB JYOI KALITA
SHASHI KUMAR
DHILPKUMAR
K.SANDEEP KUMAR REDDY
P.MUKESH
S.AJAY RAGUL
M.D.SAQULA NASIR KHAN
VISHNU FISHA RODY
SIBA PRASAD OJHA
BOBBILE VENKATESH
TOTAL AMOUNT

AMOUNT

JAN & FEB


FEB
JAN
FEB
FEB
DEC&JAN
OCT,DEC,JAN,FEB

BILL
NO
1207
1204
1205
1208
1206
1209
1210

3200
1750
1450
1750
1750
3200
5800

16-03-12
16-03-12
16-03-12
16-03-12
16-03-12
16-03-12
16-03-12

FEB
FEB
FEB
JAN&FEB
FEB
DEC.JAN,FEB
FEB
JAN&FEB
JAN&FEB
DEC
OCT
OCT,DEC,JAN,FEB
JAN&FEB
FEB
JAN&FEB
OCT
FEB
JAN&FEB
OCT&NOV
SEP,OCT,NOV
JAN
OCT,JAN
JAN
JAN
OCT
OCT
FEB
FEB
SEP
OCT
JAN
JAN
OCT

1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1223
1221
1222
1224
1229
1230
1244
1257
1258
1271
1270
1279
1321
1322
1320
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330

1750
1750
1750
3200
1750
4950
1750
3200
3200
1750
1000
5800
3200
1400
3200
1000
1750
3200
3500
4300
1450
2300
1450
1450
850
850
1750
1750
1750
850
1450
1450
850

16-03-12
16-03-12
16-03-12
16-03-12
16-03-12
16-03-12
16-03-12
16-03-12
16-03-12
19-03-12
19-03-12
19-03-12
19-03-12
19-03-12
21-03-12
21-03-12
23-03-12
26-03-12
26-03-12
30-03-12
30-03-12
02-04-12
10-04-12
10-04-12
10-04-12
10-04-12
10-04-12
10-04-12
10-04-12
13-04-12
11-04-12
11-04-12
11-04-12

90,500/-

DATE