ORGANIGRAMA S.C.’’CET’’S.A. BR~ILA APROBAT~ {N CONSILIUL DE ADMINISTRA|IE DIN DATA DE 29.08.

2008

ADUNAREA GENERAL~ A AC|IONARILOR
Compartiment Audit Control Serviciu Resurse Umane Eviden\a Militar` Compartiment Juridic

CONSILIUL DE ADMINISTRA|IE DIRECTOR GENERAL

}EF DEPARTAMENT PROTEC|IA MEDIULUI - CALITATE – SSM SU Compartiment Prevenire, Protec\ie, SU Compartiment Protec\ia Mediului Calitate

DIRECTOR ECONOMIC
Serviciu Financiar Serviciu Contabilitate Compartiment Contabilitate Clien\i Oficiu Calcul }EF DEPARTAMENT EXPLOATARE PRODUC|IE }ef Adjunct Departament Exploatare Produc\ie }ef Sec\ie Exploatare

DIRECTOR TEHNIC

}EF DEPARTAMENT TEHNIC COMERCIAL

Serviciu Tehnic - Investitii Compartiment Achizitii Publice Laborator Metrologie Serviciu Aprov.Depozite TransporturiAdministrativ Serviciu Contracte Furnizare Serviciu Recuper`ri Crean\e Rela\ii Clien\i }EF DEPARTAMENT EXPLOATARE DISTRIBUTIE

Dispecerat Productie Atelier Exploatare Termomecanic Atelier Exploatare Electric Atelier Exploatare Preparare Apa Laborator Chimic Monitorizare

}ef Adjunct Departament Exploatare Distribu\ie Sec\ia Energetic` Atelier Contorizare Atelier Automatiz`ri

}ef Sec\ie Repara\ii

Atelier Reparatii Mecanice Atelier Reparatii PRAM - Electric Atelier Repara\ii AMC – Ac\ion`ri

Dispecerat Distribu\ie

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful