UNIVERSITATEA SPIRU HARET BUCUREŞTI FACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL CRAIOVA SPECIALIZAREA : AFACERI INTERNAłIONALE, ANUL II DISCIPLINA : TEHNICI

DE COMERCIALIZARE ŞI COOPERARE ECONOMICĂ INTERNAłIONALĂ Prof.univ.dr. Gheorghe MIHAIL

SUBIECTE
- sem. I 2010-2011 -

1. Care sunt avantajele oferite de companiile off-shore (ca firme înregistrate în anumite Ńări sau jurisdicŃii, care au o legislaŃie fiscală lejeră), atât timp cât nu desfăşoară activităŃi pe teritoriul unde sunt înregistrate ?
Rezolvare: Tehnici de Comercializare şi Cooperare Economică InternaŃională, PISTOL LuminiŃa, Editura FundaŃiei România de Mâine, 2007, Capitolul I - Firma în TranzacŃiile InternaŃionale, pag. 13

5. Care sunt formele de afaceri internaŃionale prin care se poate dezvolta producŃia în străinătate?
Rezolvare: Tehnici de Comercializare şi Cooperare Economică InternaŃională, PISTOL LuminiŃa, Editura FundaŃiei România de Mâine, 2007, Capitolul I - Firma în TranzacŃiile InternaŃionale, pag. 19

10. Ce se întâmplă atunci când integrarea filialelor străine implică pierderea unei părŃi din autonomia decizională ?
Rezolvare: Tehnici de Comercializare şi Cooperare Economică InternaŃională, PISTOL LuminiŃa, Editura FundaŃiei România de Mâine, 2007, Capitolul I - Firma în TranzacŃiile InternaŃionale, pag. 19

15. Ce este mai dificil de realizat în afacerile internaŃionale, a exporta cu succes sau a derula o operaŃiune de import ?
Rezolvare: Tehnici de Comercializare şi Cooperare Economică InternaŃională, PISTOL LuminiŃa, Editura FundaŃiei România de Mâine, 2007, Capitolul I - Firma în TranzacŃiile InternaŃionale, pag. 31

20. De ce sunt ocazionate cheltuielile specifice exportului, legate de derularea efectivă a acestuia ?

1

Rezolvare: Tehnici de Comercializare şi Cooperare Economică InternaŃională, PISTOL LuminiŃa, Editura FundaŃiei România de Mâine, 2007, Capitolul I - Firma în TranzacŃiile InternaŃionale, pag. 34

25. Ce reprezintă biroul comercial în cadrul mecanismului exportului direct (distribuŃiei directe) ?
Rezolvare: Tehnici de Comercializare şi Cooperare Economică InternaŃională, PISTOL LuminiŃa, Editura FundaŃiei România de Mâine, 2007, Capitolul I - Firma în TranzacŃiile InternaŃionale, pag. 36

30. Cum este organizat din punct de vedere juridic şi cum funcŃionează biroul comercial în cadrul mecanismului exportului direct (distribuŃiei directe) ?
Rezolvare: Tehnici de Comercializare şi Cooperare Economică InternaŃională, PISTOL LuminiŃa, Editura FundaŃiei România de Mâine, 2007, Capitolul I - Firma în TranzacŃiile InternaŃionale, pag. 36

35. De ce sunt determinate riscurile de piaŃă şi riscurile de Ńară ?
Rezolvare: Tehnici de Comercializare şi Cooperare Economică InternaŃională, PISTOL LuminiŃa, Editura FundaŃiei România de Mâine, 2007, Capitolul I - Firma în TranzacŃiile InternaŃionale, pag. 41

40. Riscurile de piaŃă şi cele de Ńară pot fi influenŃate de către exportator ?
Rezolvare: Tehnici de Comercializare şi Cooperare Economică InternaŃională, PISTOL LuminiŃa, Editura FundaŃiei România de Mâine, 2007, Capitolul I - Firma în TranzacŃiile InternaŃionale, pag. 41

45. Ce tip de contract poate încheia producătorul, în cadrul mecanismului exportului indirect (distribuŃiei indirecte) ?
Rezolvare: Tehnici de Comercializare şi Cooperare Economică InternaŃională, PISTOL LuminiŃa, Editura FundaŃiei România de Mâine, 2007, Capitolul I - Firma în TranzacŃiile InternaŃionale, pag. 45

50. În numele şi pe contul cui poate acŃiona firma de comerŃ exterior în tranzacŃiile internaŃionale ?
Rezolvare: Tehnici de Comercializare şi Cooperare Economică InternaŃională, PISTOL LuminiŃa, Editura FundaŃiei România de Mâine, 2007, Capitolul I - Firma în TranzacŃiile InternaŃionale, pag. 48

55. Care sunt momentele ce trebuie specificate la capitolul condiŃii de livrare, în contractul de vânzare internaŃională (deoarece regulile INCOTERMS nu specifică momentul transferului dreptului de proprietate asupra mărfii) ?
2

pag. PISTOL LuminiŃa. în cadrul Bursei din New York se pot face livrările ? Rezolvare: Tehnici de Comercializare şi Cooperare Economică InternaŃională. Editura FundaŃiei România de Mâine. Din ce sunt compuse canalele de distribuŃie internaŃionale (la export şi la import) ? Rezolvare: Tehnici de Comercializare şi Cooperare Economică InternaŃională. 163 85. 2007. 99 65. Editura FundaŃiei România de Mâine. 2007.Mecanismul derulării operaŃiunilor de export-import. PISTOL LuminiŃa.Contractarea. 169 3 .) ? Rezolvare: Tehnici de Comercializare şi Cooperare Economică InternaŃională. Capitolul II . Capitolul III . Când şi cât timp. 2007. pentru comercializarea pe bază de cotaŃii la termen. pentru potenŃiali clienŃi selectaŃi. pag.Mecanismul derulării operaŃiunilor de export-import. 2007. prospecte etc. Capitolul III . înscrise în contractul de vânzare internaŃională. pag. Editura FundaŃiei România de Mâine. 2007. 2007. Capitolul II . „mailing direct” – sau distribuŃia directă a diverselor materiale de prezentare a firmei (broşuri. în mod legal pot depăşi valoarea contractului ? Rezolvare: Tehnici de Comercializare şi Cooperare Economică InternaŃională.Mecanismul derulării operaŃiunilor de export-import. PISTOL LuminiŃa. pag. reprezentând posibila lor plată. Care sunt factorii în funcŃie de care preŃurile produselor cotate la bursă se schimbă frecvent ? Rezolvare: Tehnici de Comercializare şi Cooperare Economică InternaŃională. PISTOL LuminiŃa. 96 60. Sumele de bani.Contractarea. PISTOL LuminiŃa. Editura FundaŃiei România de Mâine. respectiv prin obiectul acestuia ? Rezolvare: Tehnici de Comercializare şi Cooperare Economică InternaŃională. Editura FundaŃiei România de Mâine. 120 70. PISTOL LuminiŃa.Mecanismul derulării operaŃiunilor de export-import. Ce avantaje prezintă. pag. pag. Capitolul II . reclama comercială. 147 80. pag. Editura FundaŃiei România de Mâine. 2007. PISTOL LuminiŃa. Capitolul III . la clauza „penalităŃi”. Capitolul III . Editura FundaŃiei România de Mâine. 146 75. Ce se obligă să facă mandantul prin contractul de mandat comercial.Rezolvare: Tehnici de Comercializare şi Cooperare Economică InternaŃională.Contractarea.

În cazul expediŃiei (expedierii) internaŃionale.90. pag. PISTOL LuminiŃa. la formarea „Dosarului de export-import ? Rezolvare: Tehnici de Comercializare şi Cooperare Economică InternaŃională. Ce documente se reŃin în cazul exportului. 194 125. Editura FundaŃiei România de Mâine. 2007. PISTOL LuminiŃa. PISTOL LuminiŃa. 178 105. Când îşi achită obligaŃia de livrare exportatorul.Mecanismul derulării operaŃiunilor de export-import. care sunt elementele cu care va completa documentele de transport transportatorul (cărăuşul). PISTOL LuminiŃa. Capitolul III .Mecanismul derulării operaŃiunilor de export-import. Capitolul III . Conform DispoziŃiei de transport şi vămuire (DTV). 188 115.Mecanismul derulării operaŃiunilor de export-import. pag. Care sunt elementele esenŃiale. PISTOL LuminiŃa. 190 120. 178 100. Editura FundaŃiei România de Mâine. pag. Editura FundaŃiei România de Mâine. Capitolul III . 2007. în momentul preluării mărfii ? Rezolvare: Tehnici de Comercializare şi Cooperare Economică InternaŃională. incluse în „DeclaraŃia vamală” şi care conferă mărfii statut juridic precis ? Rezolvare: Tehnici de Comercializare şi Cooperare Economică InternaŃională.Mecanismul derulării operaŃiunilor de export-import. Capitolul III . pag. Editura FundaŃiei România de Mâine. 169 95. Editura FundaŃiei România de Mâine. PISTOL LuminiŃa. 2007. Editura FundaŃiei România de Mâine. Capitolul III . Care sunt regimurile vamale suspensive ? Rezolvare: Tehnici de Comercializare şi Cooperare Economică InternaŃională. 188 110. Editura FundaŃiei România de Mâine. 2007. PISTOL LuminiŃa. 2007. ce include (cuprinde) „Avizul de asigurare” ? Rezolvare: Tehnici de Comercializare şi Cooperare Economică InternaŃională. În ce document vânzătorul precizează valoarea comisionului ? 4 . prevăzută în contractul de transport ? Rezolvare: Tehnici de Comercializare şi Cooperare Economică InternaŃională. 2007. 2007. pag. Capitolul III . Capitolul III . pag. Ce segmente (reŃele de distribuŃie) interdependente prezintă reŃeaua de distribuŃie internaŃională ? Rezolvare: Tehnici de Comercializare şi Cooperare Economică InternaŃională.Mecanismul derulării operaŃiunilor de export-import.Mecanismul derulării operaŃiunilor de export-import. pag.Mecanismul derulării operaŃiunilor de export-import.

(documentul care va fi reŃinut de către autoritatea ce a preluat mărfurile în custodie) ? Rezolvare: Tehnici de Comercializare şi Cooperare Economică InternaŃională. Capitolul IV . 2007. Capitolul III . pag.OperaŃiunile Comerciale Combinate. De cine (ce parte) a fost elaborat „Ordinul de livrare”. Capitolul III .Rezolvare: Tehnici de Comercializare şi Cooperare Economică InternaŃională. 222 134. preŃul de contract în ce condiŃii este executabil din punct de vedere legal ? Rezolvare: Tehnici de Comercializare şi Cooperare Economică InternaŃională. 199 130. Ce se poate solicita potenŃialului partener.Mecanismul derulării operaŃiunilor de export-import. În ce deceniu din secolul al XX-lea îşi are originile barterul corporativ ? Rezolvare: Tehnici de Comercializare şi Cooperare Economică InternaŃională. pag. în cazul acordurilor de clearing ? Rezolvare: Tehnici de Comercializare şi Cooperare Economică InternaŃională.Mecanismul derulării operaŃiunilor de export-import. 2007. Conform Regulamentului INCONTERMS (revizuit şi completat în anul 2000).Mecanismul derulării operaŃiunilor de export-import. cât la sută (în procente) asiguratul va ceda sub formă de cotepărŃi din riscul total mai multor asiguratori ? Rezolvare: Tehnici de Comercializare şi Cooperare Economică InternaŃională. 204 131. PISTOL LuminiŃa. pag. pag.OperaŃiunile Comerciale Combinate. Editura FundaŃiei România de Mâine. PISTOL LuminiŃa. Editura FundaŃiei România de Mâine. Capitolul IV . pag. pag. 2007. PISTOL LuminiŃa. 2007.Mecanismul derulării operaŃiunilor de export-import. Capitolul III . În cazul co-asigurării (privitoare la asigurarea mărfurilor în traficul internaŃional). 182 136. Editura FundaŃiei România de Mâine. 222 133. PISTOL LuminiŃa. 2007. pag. PISTOL LuminiŃa. Editura FundaŃiei România de Mâine.OperaŃiunile Comerciale Combinate. Editura FundaŃiei România de Mâine. Editura FundaŃiei România de Mâine. printr-o cerere de ofertă ? 5 . 2007. Editura FundaŃiei România de Mâine. 2007. PISTOL LuminiŃa. Capitolul IV . În ce valută se fac plăŃile pentru operaŃiuni de comerŃ exterior.224 132. Capitolul III . PISTOL LuminiŃa. 145 135. Ce elemente îi sunt necesare barterului corporativ modern ? Rezolvare: Tehnici de Comercializare şi Cooperare Economică InternaŃională.

65 138. Editura FundaŃiei România de Mâine. Care sunt obiectivele speciale. 2007. Capitolul I . ce apar în cadrul negocierilor comerciale internaŃionale ? Rezolvare: Tehnici de Comercializare şi Cooperare Economică InternaŃională. pag. pag. 2007. în funcŃie de diverse situaŃii. 30 2. Care sunt elementele de identificare ale societăŃii comerciale. PISTOL LuminiŃa. 85 137. Editura FundaŃiei România de Mâine. pag. 2007. Editura FundaŃiei România de Mâine.Firma în TranzacŃiile InternaŃionale. Capitolul I . 10 3.Firma În TranzacŃiile InternaŃionale.Firma În TranzacŃiile InternaŃionale. 10 4. Care sunt elementele constitutive ale societăŃilor comerciale impuse de lege ? Rezolvare: Tehnici de Comercializare şi Cooperare Economică InternaŃională. Capitolul I . Ce asigură forma scrisă a contractelor internaŃionale ? Rezolvare: Tehnici de Comercializare şi Cooperare Economică InternaŃională.Contractarea. PISTOL LuminiŃa. 46 140. Editura FundaŃiei România de Mâine. PISTOL LuminiŃa. 2007. Capitolul I .Firma în TranzacŃiile InternaŃionale. Capitolul I . 2007. pentru fiecare economie naŃională în parte. PISTOL LuminiŃa. pag. 2007. Capitolul I .Firma În TranzacŃiile InternaŃionale. Capitolul II . în calitate de subiect de drept ? Rezolvare: Tehnici de Comercializare şi Cooperare Economică InternaŃională. PISTOL LuminiŃa. pag. Editura FundaŃiei România de Mâine. 2007. pe care le prezintă exportul direct ? Rezolvare: Tehnici de Comercializare şi Cooperare Economică InternaŃională. pag. Care sunt dezavantajele. pag. distincte. PISTOL LuminiŃa. în distribuŃia internaŃională (prin concesionare) ? Rezolvare: Tehnici de Comercializare şi Cooperare Economică InternaŃională. 55 139. De cine sau din ce este asigurat câştigul concesionarului. Editura FundaŃiei România de Mâine. Editura FundaŃiei România de Mâine.Firma în TranzacŃiile InternaŃionale.Rezolvare: Tehnici de Comercializare şi Cooperare Economică InternaŃională. Care este capitalul minim al unei societăŃi în comandită pe acŃiuni ? 6 . PISTOL LuminiŃa.

ca formă de internaŃionalizare. la nivel de management. 11 6. Ce elemente implică funcŃia de control. într-adevăr. Editura FundaŃiei România de Mâine. pag.Firma În TranzacŃiile InternaŃionale. De ce indicatori economici este dependent gradul de internaŃionalizare a unei firme ? Rezolvare: Tehnici de Comercializare şi Cooperare Economică InternaŃională. Capitolul I .Firma În TranzacŃiile InternaŃionale. 20 13. prevăzută de lege ? Rezolvare: Tehnici de Comercializare şi Cooperare Economică InternaŃională. într-o societate comercială ? Rezolvare: Tehnici de Comercializare şi Cooperare Economică InternaŃională. PISTOL LuminiŃa. pag. Editura FundaŃiei România de Mâine. 17 11. Cum pot fi grupate societăŃile transnaŃionale. PISTOL LuminiŃa. pag. Editura FundaŃiei România de Mâine.Firma În TranzacŃiile InternaŃionale. 2007. Capitolul I . PISTOL LuminiŃa. pag.Firma În TranzacŃiile InternaŃionale. 2007. în care sunt grupate tranzacŃiile internaŃionale ? Rezolvare: Tehnici de Comercializare şi Cooperare Economică InternaŃională. 11 7. Care sunt categoriile în procesul internaŃionalizării.Firma În TranzacŃiile InternaŃionale. pag. Capitolul I . Capitolul I . 2007. principalele caracteristici ale implantării în străinătate ? 7 . Editura FundaŃiei România de Mâine. Capitolul I . PISTOL LuminiŃa.Rezolvare: Tehnici de Comercializare şi Cooperare Economică InternaŃională. 2007. după obiectul lor de activitate ? Rezolvare: Tehnici de Comercializare şi Cooperare Economică InternaŃională. Editura FundaŃiei România de Mâine. pag. Editura FundaŃiei România de Mâine. PISTOL LuminiŃa. 2007. Capitolul I . PISTOL LuminiŃa.Firma În TranzacŃiile InternaŃionale. Care sunt principalele forme de operaŃiuni comerciale internaŃionale ? Rezolvare: Tehnici de Comercializare şi Cooperare Economică InternaŃională. Capitolul I . 2007. 13 8. Are. 19 12.Firma În TranzacŃiile InternaŃionale. societatea în comandită simplă. 2007. 15 9. Editura FundaŃiei România de Mâine. Care sunt. o limită minimă a capitalului social. PISTOL LuminiŃa. pag.

2007. pag.Firma În TranzacŃiile InternaŃionale. Editura FundaŃiei România de Mâine. pag. Capitolul I . Ce factori de profilare de bază trebuie să se aibă în vedere pentru a trasa un profil al întreprinderii pe piaŃă ? Rezolvare: Tehnici de Comercializare şi Cooperare Economică InternaŃională. Capitolul I . PISTOL LuminiŃa. Care sunt tipurile de conexiuni relevante pentru firmă ? Rezolvare: Tehnici de Comercializare şi Cooperare Economică InternaŃională. 2007. 2007.Firma În TranzacŃiile InternaŃionale. 2007. pag. PISTOL LuminiŃa. 24 19.Firma În TranzacŃiile InternaŃionale. 2007. PISTOL LuminiŃa.Firma În TranzacŃiile InternaŃionale. 2007. Capitolul I . Care sunt principalele forme de alianŃe şi cooperări internaŃionale ? Rezolvare: Tehnici de Comercializare şi Cooperare Economică InternaŃională. pag. Editura FundaŃiei România de Mâine. Editura FundaŃiei România de Mâine. 31 22. PISTOL LuminiŃa. Editura FundaŃiei România de Mâine. Editura FundaŃiei România de Mâine. 20 14. pag. 23 17. 23 18. PISTOL LuminiŃa. 21 16. De ce tipuri de competenŃe orientate spre furnizori are nevoie Întreprinderea pentru rezolvarea propriilor sale probleme ? Rezolvare: Tehnici de Comercializare şi Cooperare Economică InternaŃională. Capitolul I . Editura FundaŃiei România de Mâine. 2007. 32 8 .Firma În TranzacŃiile InternaŃionale. PISTOL LuminiŃa. pag.Firma În TranzacŃiile InternaŃionale. 2007. Ce trebuie să facă producătorul în luarea deciziei de pătrundere pe piaŃa externă ? Rezolvare: Tehnici de Comercializare şi Cooperare Economică InternaŃională. pag.Firma În TranzacŃiile InternaŃionale. Editura FundaŃiei România de Mâine. Capitolul I . Care sunt motivele ce stau la baza deciziei de a ieşi pe pieŃe externe ? Rezolvare: Tehnici de Comercializare şi Cooperare Economică InternaŃională.Rezolvare: Tehnici de Comercializare şi Cooperare Economică InternaŃională. pag. Capitolul I . Capitolul I . PISTOL LuminiŃa.Firma În TranzacŃiile InternaŃionale. PISTOL LuminiŃa. 25 21. În ce structură întreprinderea (ca organism viu) nu mai poate funcŃiona eficient ? Rezolvare: Tehnici de Comercializare şi Cooperare Economică InternaŃională. Editura FundaŃiei România de Mâine. Capitolul I .

pag. pentru a fi mai bine conturat ? Rezolvare: Tehnici de Comercializare şi Cooperare Economică InternaŃională. Ce cuprinde etapa privind alegerea pieŃei externe. PISTOL LuminiŃa. pag. Capitolul I .Firma În TranzacŃiile InternaŃionale. 33 26. 2007. Editura FundaŃiei România de Mâine. Editura FundaŃiei România de Mâine. pag. 2007. Ce urmăreşte serviciul de export. Editura FundaŃiei România de Mâine. 38 29. 37 28.Firma În TranzacŃiile InternaŃionale. Introducerea propriului sistem de distribuŃie produce un dezavantaj doar în faza iniŃială datorat cheltuielilor ? Rezolvare: Tehnici de Comercializare şi Cooperare Economică InternaŃională.Firma În TranzacŃiile InternaŃionale. 2007. Capitolul I . 2007. La ce se referă avantajele folosirii distribuŃiei prin intermediari ? 9 . pag. PISTOL LuminiŃa.Firma În TranzacŃiile InternaŃionale. 2007. Capitolul I . Editura FundaŃiei România de Mâine. Care sunt costurile specifice privind promovarea produsului. ce stă la baza întocmirii strategiei de export ? Rezolvare: Tehnici de Comercializare şi Cooperare Economică InternaŃională. Editura FundaŃiei România de Mâine. pag. 35 27. Capitolul I . Ce va trebui să conŃină compartimentul de export. 2007.23. PISTOL LuminiŃa. 41 31. pag. PISTOL LuminiŃa. pag. 43 32. PISTOL LuminiŃa. prin funcŃiunea logistică şi administrativă ? Rezolvare: Tehnici de Comercializare şi Cooperare Economică InternaŃională. Care sunt formele structurii pentru export ? Rezolvare: Tehnici de Comercializare şi Cooperare Economică InternaŃională.Firma În TranzacŃiile InternaŃionale. din cadrul departamentului de marketing internaŃional. Editura FundaŃiei România de Mâine. PISTOL LuminiŃa. Capitolul I .Firma În TranzacŃiile InternaŃionale. 33 24. Ce structură va trebui să cuprindă bugetul de cheltuieli pentru export ? Rezolvare: Tehnici de Comercializare şi Cooperare Economică InternaŃională. incluse în cheltuielile de prelucrare a pieŃelor-Ńintă ? Rezolvare: Tehnici de Comercializare şi Cooperare Economică InternaŃională. 2007.Firma În TranzacŃiile InternaŃionale. Editura FundaŃiei România de Mâine. PISTOL LuminiŃa. Capitolul I . Capitolul I .

Capitolul I . Contractul tip standardizat poate să mai fie modificat după semnarea sa de către cele două părŃi în contract ? Rezolvare: Tehnici de Comercializare şi Cooperare Economică InternaŃională. Capitolul II . 48 34. Capitolul II . pag. PISTOL LuminiŃa.Firma În TranzacŃiile InternaŃionale. Capitolul II . Care sunt principalele documente aferente pregătirii negocierii ? Rezolvare: Tehnici de Comercializare şi Cooperare Economică InternaŃională. 2007. Editura FundaŃiei România de Mâine. 73 41. PISTOL LuminiŃa. 46 33.Contractarea. cu privire la negocierea şi fundamentarea preŃului. pag. Orice tranzacŃie de afaceri trebuie să fie avantajoasă numai pentru vânzător (exportator) ? Rezolvare: Tehnici de Comercializare şi Cooperare Economică InternaŃională. pag. 2007. PISTOL LuminiŃa. Capitolul II . PISTOL LuminiŃa. În practica relaŃiilor comerciale internaŃionale. 77 10 . 53 36. Editura FundaŃiei România de Mâine. Editura FundaŃiei România de Mâine. 71 39.Contractarea. 69 38. Editura FundaŃiei România de Mâine. Editura FundaŃiei România de Mâine. PISTOL LuminiŃa. Care sunt categoriile de negocieri ce intră în obiectul negocierilor comerciale internaŃionale ? Rezolvare: Tehnici de Comercializare şi Cooperare Economică InternaŃională. pag.Contractarea. Editura FundaŃiei România de Mâine. PISTOL LuminiŃa.Contractarea.Contractarea. 2007. în ce scop (pentru ce) este utilizată metoda preŃului specific ? Rezolvare: Tehnici de Comercializare şi Cooperare Economică InternaŃională. 58 37.Firma În TranzacŃiile InternaŃionale. pag. Editura FundaŃiei România de Mâine. pag. Capitolul II . 2007.Contractarea. Capitolul I . Care sunt principalele funcŃii ale firmei de comerŃ exterior ? Rezolvare: Tehnici de Comercializare şi Cooperare Economică InternaŃională. Editura FundaŃiei România de Mâine. Capitolul II . 2007. pag. 2007. Care sunt componentele bugetului negocierii ? Rezolvare: Tehnici de Comercializare şi Cooperare Economică InternaŃională. pag. PISTOL LuminiŃa. 2007. PISTOL LuminiŃa. 2007.Rezolvare: Tehnici de Comercializare şi Cooperare Economică InternaŃională.

pag. 2007. PISTOL LuminiŃa. Editura FundaŃiei România de Mâine. înainte de expedierea mărfii ? Rezolvare: Tehnici de Comercializare şi Cooperare Economică InternaŃională. Editura FundaŃiei România de Mâine. 77 43. 2007. Este adevărat că factura comercială este o cerere de plată pentru mărfurile livrate. Capitolul II . iar factura pro forma este necesară în avans. În faŃa a ce trebuie să se supună partenerii.Contractarea.Contractarea. Sub egida căror instituŃii internaŃionale au fost concepute contractele-tip comerciale ? Rezolvare: Tehnici de Comercializare şi Cooperare Economică InternaŃională. 2007. Editura FundaŃiei România de Mâine. pag. PISTOL LuminiŃa. la negocierea şi fundamentarea preŃului. PISTOL LuminiŃa. Editura FundaŃiei România de Mâine. Editura FundaŃiei România de Mâine. 86 48. 2007.Contractarea. 85 47. Capitolul II . pag. PISTOL LuminiŃa. Care sunt operaŃiunile precontractuale ? Rezolvare: Tehnici de Comercializare şi Cooperare Economică InternaŃională. Capitolul II . 2007. 2007. Editura FundaŃiei România de Mâine.42. 86 49. Capitolul II . pag. acordată pentru acceptarea unei anumite cantităŃi de marfă ? Rezolvare: Tehnici de Comercializare şi Cooperare Economică InternaŃională. pag. PISTOL LuminiŃa. 2007. 89 51. După expedierea mărfii. 82 46.Contractarea. PISTOL LuminiŃa. 80 44. în afacerile internaŃionale ? 11 . Capitolul II . Sub ce formă se poate prezenta rabatul (ca reducere de preŃ). Editura FundaŃiei România de Mâine. pag. la ce serveşte (la ce este utilizată) metoda proporŃionalităŃii multiple ? Rezolvare: Tehnici de Comercializare şi Cooperare Economică InternaŃională.Contractarea. Capitolul II . Capitolul II .Contractarea. În practica relaŃiilor comerciale internaŃionale.Contractarea. factura pro forma mai este necesară ? Rezolvare: Tehnici de Comercializare şi Cooperare Economică InternaŃională. PISTOL LuminiŃa. Ce tipuri de cerere de ofertă există (pot fi utilizate) ? Rezolvare: Tehnici de Comercializare şi Cooperare Economică InternaŃională. pag.

91 52. 2007. care sunt clauzele contractuale din contractul comercial ? Rezolvare: Tehnici de Comercializare şi Cooperare Economică InternaŃională. Care sunt condiŃiile de bază acceptate de majoritatea jurisdicŃiilor naŃionale. 99 58.Rezolvare: Tehnici de Comercializare şi Cooperare Economică InternaŃională. Editura FundaŃiei România de Mâine. În contractele comerciale internaŃionale. Capitolul II . Capitolul II . Capitolul II . cu restituirea prestaŃiilor deja realizate ? Rezolvare: Tehnici de Comercializare şi Cooperare Economică InternaŃională. 2007. Capitolul II . pentru nerespectarea unor clauze specifice în contract ? Rezolvare: Tehnici de Comercializare şi Cooperare Economică InternaŃională. 95 54. 98 57. PISTOL LuminiŃa. Cui îi aparŃine dreptul de reziliere a contractului comercial internaŃional. Editura FundaŃiei România de Mâine. PISTOL LuminiŃa. PISTOL LuminiŃa. Editura FundaŃiei România de Mâine. pag.Contractarea.Contractarea. PISTOL LuminiŃa. pag. Capitolul II . Editura FundaŃiei România de Mâine. În tranzacŃiile internaŃionale. 2007.Contractarea. pag. Capitolul II . pag. nulitatea determină un efect retroactiv.Contractarea. care sunt cele mai utilizate modalităŃi de plată ? Rezolvare: Tehnici de Comercializare şi Cooperare Economică InternaŃională. În practica internaŃională. Editura FundaŃiei România de Mâine.Contractarea. PISTOL LuminiŃa. PISTOL LuminiŃa. PISTOL LuminiŃa. Editura FundaŃiei România de Mâine. conform cărora instanŃele se vor pronunŃa asupra caracterului executoriu al unui contract ? Rezolvare: Tehnici de Comercializare şi Cooperare Economică InternaŃională. care sunt metodele de determinare a calităŃii mărfii prin contractul comercial ? Rezolvare: Tehnici de Comercializare şi Cooperare Economică InternaŃională.Contractarea. 99 59. ce trebuie să precizeze părŃile ? 12 .Contractarea. 2007. În contractul comercial internaŃional. 2007. 92 53. În practica internaŃională. pag. Capitolul II . pag. 2007. 2007. stabilite de comun acord de părŃi. Editura FundaŃiei România de Mâine. pag. 96 56.

PISTOL LuminiŃa. care sunt obligaŃiile pe care cumpărătorul şi le asumă în executarea contractului ? Rezolvare: Tehnici de Comercializare şi Cooperare Economică InternaŃională. Editura FundaŃiei România de Mâine. Capitolul II . 2007.Contractarea. Editura FundaŃiei România de Mâine. 2007. PISTOL LuminiŃa. pag. Capitolul II . Editura FundaŃiei România de Mâine. Capitolul II . Editura FundaŃiei România de Mâine. obligaŃia îi revine vânzătorului de a înştiinŃa cumpărătorul că marfa a fost pusă la dispoziŃia sa (sau a transportatorului) ? Rezolvare: Tehnici de Comercializare şi Cooperare Economică InternaŃională. PISTOL LuminiŃa. În cadrul condiŃiilor (regulilor) de livrare INCOTERMS. 2007. 100 62. Câte subtitluri are stabilite fiecare termen „INCOTERMS ediŃia 1990/2000” şi la ce se referă acestea ? Rezolvare: Tehnici de Comercializare şi Cooperare Economică InternaŃională. Ce pune vânzătorul la dispoziŃia cumpărătorului sau băncii specificate de el.Contractarea. 2007. În funcŃie de condiŃia de livrare stabilită prin contract. 2007. 99 61. PISTOL LuminiŃa. care sunt obligaŃiile pe care vânzătorul şi le asumă în executarea contractului ? Rezolvare: Tehnici de Comercializare şi Cooperare Economică InternaŃională. PISTOL LuminiŃa.Contractarea.Rezolvare: Tehnici de Comercializare şi Cooperare Economică InternaŃională. Capitolul II – Contractarea. pag 102 66. în cazul în care transportul cade în sarcina cumpărătorului. pag. În funcŃie de condiŃia de livrare stabilită prin contract. 2007. 103 13 . Capitolul II . Capitolul II – Contractarea. PISTOL LuminiŃa. Editura FundaŃiei România de Mâine. pag. Pe câte caractere (alfabetice sau numerice ?) este codificat fiecare termen „INCOTERMS ediŃia 1990/2000” ? Rezolvare: Tehnici de Comercializare şi Cooperare Economică InternaŃională. 2007. PISTOL LuminiŃa. conform clauzei din contractul comercial internaŃional ? Rezolvare: Tehnici de Comercializare şi Cooperare Economică InternaŃională. 103 67. Editura FundaŃiei România de Mâine. Editura FundaŃiei România de Mâine. 101 63. pag. pag.Contractarea. Capitolul II – Contractarea. pag. 101 64.

2007. PISTOL LuminiŃa. 103 69. Care sunt reglementările legale de bază cuprinse de baza legislativă ce reglementează contractele de comerŃ exterior ? 14 . Capitolul II – Contractarea.68. Ce termeni cuprinde condiŃia de livrare C „INCOTERMS ediŃia 1990/2000” ? Rezolvare: Tehnici de Comercializare şi Cooperare Economică InternaŃională. Editura FundaŃiei România de Mâine. Editura FundaŃiei România de Mâine. 103 73. Capitolul II – Contractarea. În câte categorii distincte sunt grupate Regulile INCOTERMS ? Rezolvare: Tehnici de Comercializare şi Cooperare Economică InternaŃională. Editura FundaŃiei România de Mâine. „INCOTERMS ediŃia 1990/2000” ? Rezolvare: Tehnici de Comercializare şi Cooperare Economică InternaŃională. Capitolul II – Contractarea. Capitolul II – Contractarea. pag. pag. 2007. 2007. 2007. În cadrul condiŃiilor de livrare „INCOTERMS ediŃia 1990/2000”. În cadrul condiŃiilor de livrare „INCOTERMS ediŃia 1990/2000”. 2007. precum şi condiŃiile stabilite cu privire la acestea ? Rezolvare: Tehnici de Comercializare şi Cooperare Economică InternaŃională. Editura FundaŃiei România de Mâine. PISTOL LuminiŃa. de la cât la cât sunt codificate obligaŃiile cumpărătorului ? Rezolvare: Tehnici de Comercializare şi Cooperare Economică InternaŃională. În contractul de comision pentru export. 2007. Care sunt condiŃiile de livrare „INCOTERMS ediŃia 1990/2000” ? Rezolvare: Tehnici de Comercializare şi Cooperare Economică InternaŃională. pag. Capitolul II – Contractarea. care sunt termenele de notificare a sesizărilor şi reclamaŃiilor cantitative. 103 74. şi de la cât la cât ? Rezolvare: Tehnici de Comercializare şi Cooperare Economică InternaŃională. care este codificarea obligaŃiilor vânzătorului. 104 77. pag. PISTOL LuminiŃa. Capitolul II – Contractarea. 103 76. 2007. PISTOL LuminiŃa. 118 72. PISTOL LuminiŃa. pag. PISTOL LuminiŃa. Ce prevede condiŃia de livrare E. Editura FundaŃiei România de Mâine. PISTOL LuminiŃa. pag. 103 71. Editura FundaŃiei România de Mâine. Capitolul II – Contractarea. pag. Editura FundaŃiei România de Mâine.

ce documente sunt prevăzute în Dosarul de piaŃă ? 15 . Editura FundaŃiei România de Mâine. 118 81. prevăzute în contractul de comision pentru export ? Rezolvare: Tehnici de Comercializare şi Cooperare Economică InternaŃională. Capitolul II – Contractarea. 128 83. 115 79. PISTOL LuminiŃa. 2007. 2007. PISTOL LuminiŃa. 128 82.Mecanismul derulării operaŃiunilor de export-import. pag. Capitolul III . Care sunt documentele ce certifică recepŃia cantitativă. Editura FundaŃiei România de Mâine. 2007. Editura FundaŃiei România de Mâine. 2007. Editura FundaŃiei România de Mâine. raportată la capacitatea de producŃie ? Rezolvare: Tehnici de Comercializare şi Cooperare Economică InternaŃională. pag. 2007. pag. Capitolul III .Mecanismul derulării operaŃiunilor de export-import. pag. Capitolul II – Contractarea. 114 78. În cadrul contractului de comision pentru export. Care sunt formele în care se poate încheia Contractul de gaj ? Rezolvare: Tehnici de Comercializare şi Cooperare Economică InternaŃională. PISTOL LuminiŃa. PISTOL LuminiŃa. PISTOL LuminiŃa. la capitolul reclamaŃii şi arbitraj. PISTOL LuminiŃa. Editura FundaŃiei România de Mâine. Ce se analizează în vederea verificării capacităŃii de export a firmei pe piaŃa externă. Editura FundaŃiei România de Mâine. Capitolul II – Contractarea. pag. cui aparŃine proprietatea asupra garanŃiei reale (bunului imobiliar ipotecat) ? Rezolvare: Tehnici de Comercializare şi Cooperare Economică InternaŃională. 130 84. Capitolul II – Contractarea.Rezolvare: Tehnici de Comercializare şi Cooperare Economică InternaŃională. În contractul de ipotecă. 2007. Cu privire la Reglementările de import. pag. 2007. Ce etape cuprinde procesul de alegere a pieŃelor externe ? Rezolvare: Tehnici de Comercializare şi Cooperare Economică InternaŃională. Capitolul II – Contractarea. care este termenul de notificare ce trebuie stipulat pentru reclamaŃiile calitative ? Rezolvare: Tehnici de Comercializare şi Cooperare Economică InternaŃională. PISTOL LuminiŃa. Editura FundaŃiei România de Mâine. 133 86. pag.

Editura FundaŃiei România de Mâine. pag. PISTOL LuminiŃa. Editura FundaŃiei România de Mâine. Care sunt scopurile de perspectivă ale firmei. Capitolul III. 155 94. 147 93.Mecanismul derulării operaŃiunilor de export-import. PISTOL LuminiŃa.Mecanismul derulării operaŃiunilor de export-import. Capitolul III . 2007.Mecanismul derulării operaŃiunilor de export-import. Capitolul III . pag.Mecanismul derulării operaŃiunilor de export-import. 2007. care influenŃează alegerea strategiei de preŃ de către aceasta ? Rezolvare: Tehnici de Comercializare şi Cooperare Economică InternaŃională. Editura FundaŃiei România de Mâine. 2007. 137 89. Editura FundaŃiei România de Mâine. pag. PISTOL LuminiŃa. Ce aspecte include construcŃia unei imagini pe piaŃă ? Rezolvare: Tehnici de Comercializare şi Cooperare Economică InternaŃională. pag. În ce an a fost revizuit şi completat Regulamentul INCONTERMS (cu 13 condiŃii de livrare) ? Rezolvare: Tehnici de Comercializare şi Cooperare Economică InternaŃională. Capitolul III .Mecanismul derulării operaŃiunilor de export-import. Editura FundaŃiei România de Mâine. PISTOL LuminiŃa. 2007. 2007. 2007. pag. Editura FundaŃiei România de Mâine. PISTOL LuminiŃa.Mecanismul derulării operaŃiunilor de export-import. care sunt sursele de informare (camere de comerŃ şi industrie interne şi externe) ? Rezolvare: Tehnici de Comercializare şi Cooperare Economică InternaŃională. din Dosarul de piaŃă ? Rezolvare: Tehnici de Comercializare şi Cooperare Economică InternaŃională. pag. Editura FundaŃiei România de Mâine.Rezolvare: Tehnici de Comercializare şi Cooperare Economică InternaŃională. care sunt sursele de informare (ministere şi organisme din domeniul comerŃului exterior) ? Rezolvare: Tehnici de Comercializare şi Cooperare Economică InternaŃională. Capitolul III. Capitolul III . Editura FundaŃiei România de Mâine. 155 16 . 135 88. pag. 2007. PISTOL LuminiŃa. În cazul cercetării de birou. Capitolul III . PISTOL LuminiŃa. PISTOL LuminiŃa. Care sunt posibilele obiective urmărite pentru dezvoltarea politicii de promovare ? Rezolvare: Tehnici de Comercializare şi Cooperare Economică InternaŃională. În cazul cercetării de birou. pag. Care sunt documentele necesare pentru import. 2007. 143 92.Mecanismul derulării operaŃiunilor de export-import. Capitolul III . 135 87.Mecanismul derulării operaŃiunilor de export-import. 137 91.

Editura FundaŃiei România de Mâine. Editura FundaŃiei România de Mâine. Din ce este formată ReŃeaua de distribuŃie ? Rezolvare: Tehnici de Comercializare şi Cooperare Economică InternaŃională. Editura FundaŃiei România de Mâine.Mecanismul derulării operaŃiunilor de export-import. pag.Mecanismul derulării operaŃiunilor de export-import. 169 101. PISTOL LuminiŃa. pag. în construcŃia mix-ului promoŃional ? Rezolvare: Tehnici de Comercializare şi Cooperare Economică InternaŃională. Capitolul III . Capitolul III .Mecanismul derulării operaŃiunilor de export-import. Ce elemente stau la bază formării unui sistem de distribuŃie competitiv ? Rezolvare: Tehnici de Comercializare şi Cooperare Economică InternaŃională.Mecanismul derulării operaŃiunilor de export-import. pag. reglementat de ConvenŃia privind transporturile internaŃionale feroviare. pag. 2007. 184 17 . 166 97. pag. Capitolul III . pag.Mecanismul derulării operaŃiunilor de export-import.Mecanismul derulării operaŃiunilor de export-import. Editura FundaŃiei România de Mâine. 2007. 2007.96. 183 103. PISTOL LuminiŃa. Capitolul III . Din ce motive a fost introdusă de societăŃile de asigurări Franciza (sumă calculată procentual din suma asigurată ? Rezolvare: Tehnici de Comercializare şi Cooperare Economică InternaŃională.Mecanismul derulării operaŃiunilor de export-import. Ce canale de distribuŃie pot fi identificate. Capitolul III. COTIF ? Rezolvare: Tehnici de Comercializare şi Cooperare Economică InternaŃională. PISTOL LuminiŃa. în funcŃie de numărul intermediarilor care intervin în distribuŃie ? Rezolvare: Tehnici de Comercializare şi Cooperare Economică InternaŃională. PISTOL LuminiŃa. PISTOL LuminiŃa. Editura FundaŃiei România de Mâine. 175 102. pag. 2007. Care Ńări participă la Contractul feroviar. Ce este necesar să se stabilească pentru prezentarea firmei pe piaŃă. Editura FundaŃiei România de Mâine. PISTOL LuminiŃa. 169 99. 2007. Care sunt sursele principale care stau la baza veniturilor firmelor de asigurări ? Rezolvare: Tehnici de Comercializare şi Cooperare Economică InternaŃională. Editura FundaŃiei România de Mâine. PISTOL LuminiŃa. 169 98. 2007. Capitolul III . 2007. Capitolul III.

Capitolul III . după intrarea în Ńară ? Rezolvare: Tehnici de Comercializare şi Cooperare Economică InternaŃională. PISTOL LuminiŃa. pag. PISTOL LuminiŃa. PISTOL LuminiŃa.OperaŃiunile Comerciale Combinate.OperaŃiunile Comerciale Combinate. 209 18 . Editura FundaŃiei România de Mâine. 2007. CondiŃia de asigurare A (în baza căreia sunt acoperite aproape toate riscurile de pierdere şi avarie a bunului asigurat) este cea mai cuprinzătoare din setul de asigurări pentru mărfurile din traficul internaŃional ? Rezolvare: Tehnici de Comercializare şi Cooperare Economică InternaŃională. Editura FundaŃiei România de Mâine. pag.Mecanismul derulării operaŃiunilor de export-import. pag.Mecanismul derulării operaŃiunilor de export-import. PISTOL LuminiŃa. pag. La ce se referă procedura vamală (ansamblul formalităŃilor necesare pentru vămuirea mărfurilor) ? Rezolvare: Tehnici de Comercializare şi Cooperare Economică InternaŃională. 2007. 187 108. PISTOL LuminiŃa. Capitolul III.Mecanismul derulării operaŃiunilor de export-import. Care sunt principalele tipuri de operaŃiuni comerciale combinate ? Rezolvare: Tehnici de Comercializare şi Cooperare Economică InternaŃională. Editura FundaŃiei România de Mâine. Către cine (unde) sunt îndrumate mărfurile şi bunurile înregistrate. 2007.104. Capitolul IV . PISTOL LuminiŃa. Editura FundaŃiei România de Mâine. Editura FundaŃiei România de Mâine. pag. 2007. 2007. Care sunt elementele ce fac parte din categoria regimurilor vamale definitive ? Rezolvare: Tehnici de Comercializare şi Cooperare Economică InternaŃională. Editura FundaŃiei România de Mâine.Mecanismul derulării operaŃiunilor de export-import. 2007. PISTOL LuminiŃa. Capitolul III. Capitolul III . 2007. Care sunt principalele forme prin care se pot realiza schimburi în contrapartidă ? Rezolvare: Tehnici de Comercializare şi Cooperare Economică InternaŃională.Mecanismul derulării operaŃiunilor de export-import. ce este obligat să facă imediat transportatorul în caz de forŃă majoră? Rezolvare: Tehnici de Comercializare şi Cooperare Economică InternaŃională. 187 109. 186 107. Capitolul III. 188 111. pag. Capitolul IV . 185 106. La schimbarea destinaŃiei stabilite. Editura FundaŃiei România de Mâine. pag. 207 112.

2007. PISTOL LuminiŃa. 214 118. PISTOL LuminiŃa.113.OperaŃiunile Comerciale Combinate. în cadrul acordului de clearing ? Rezolvare: Tehnici de Comercializare şi Cooperare Economică InternaŃională. 2007.OperaŃiunile Comerciale Combinate. în ce categorii se împart operaŃiunile de compensaŃie ? Rezolvare: Tehnici de Comercializare şi Cooperare Economică InternaŃională. PISTOL LuminiŃa. pag. Editura FundaŃiei România de Mâine. 224 119. operaŃiunile de compensaŃie.OperaŃiunile Comerciale Combinate. Ca organizare. Unde achită importatorul suma totală a importului. pag. În funcŃie de numărul partenerilor. Editura FundaŃiei România de Mâine. În funcŃie de ce. Capitolul IV . Capitolul IV . 212 116. Ce tipuri de operaŃiuni pot fi utilizate. pag. 2007. în ce categorii se împart operaŃiunile de compensaŃie ? Rezolvare: Tehnici de Comercializare şi Cooperare Economică InternaŃională.OperaŃiunile Comerciale Combinate. Editura FundaŃiei România de Mâine. 2007. De unde încasează exportatorul suma totală a exportului. pag. 228 19 . ce poate servi (face) Casa de clearing ? Rezolvare: Tehnici de Comercializare şi Cooperare Economică InternaŃională. pag. incluse în schimburile de mărfuri şi servicii internaŃionale. Capitolul IV . PISTOL LuminiŃa. Editura FundaŃiei România de Mâine.224 121.OperaŃiunile Comerciale Combinate. 2007. 213 117. Capitolul IV . 2007. Capitolul IV . 211 114. Capitolul IV . Editura FundaŃiei România de Mâine. Capitolul IV . în cadrul acordului de clearing ? Rezolvare: Tehnici de Comercializare şi Cooperare Economică InternaŃională. PISTOL LuminiŃa. PISTOL LuminiŃa. Editura FundaŃiei România de Mâine.OperaŃiunile Comerciale Combinate. În raport de nivelul la care sunt reglementate. pag. în raport de numărul de parteneri de afaceri ? Rezolvare: Tehnici de Comercializare şi Cooperare Economică InternaŃională. Editura FundaŃiei România de Mâine.OperaŃiunile Comerciale Combinate. PISTOL LuminiŃa. se pot clasifica ? Rezolvare: Tehnici de Comercializare şi Cooperare Economică InternaŃională. 2007. pag.

În funcŃie de sensul operaŃiunii. 237 127. Care este rolul reexportatorului în plan internaŃional ? Rezolvare: Tehnici de Comercializare şi Cooperare Economică InternaŃională. Capitolul IV .OperaŃiunile Comerciale Combinate. PISTOL LuminiŃa. 2007. care sunt operaŃiunile de reexport ? Rezolvare: Tehnici de Comercializare şi Cooperare Economică InternaŃională. pag. 231 124. În relaŃia bursă-casă de clearing.122.OperaŃiunile Comerciale Combinate. Capitolul IV . După modul în care se realizează contrapartida. 243 20 . 239 129. care sunt operaŃiunile paralele ce se disting ? Rezolvare: Tehnici de Comercializare şi Cooperare Economică InternaŃională. Editura FundaŃiei România de Mâine. pag. pag. pag. 2007. 2007.OperaŃiunile Comerciale Combinate.OperaŃiunile Comerciale Combinate. care sunt cele câteva condiŃii obligatorii ce trebuie lămurite încă de la început ? Rezolvare: Tehnici de Comercializare şi Cooperare Economică InternaŃională. PISTOL LuminiŃa. PISTOL LuminiŃa. pag. pag.OperaŃiunile Comerciale Combinate. 2007. Editura FundaŃiei România de Mâine. pag.OperaŃiunile Comerciale Combinate. PISTOL LuminiŃa. Editura FundaŃiei România de Mâine. Capitolul IV . Editura FundaŃiei România de Mâine. Editura FundaŃiei România de Mâine. care sunt operaŃiunile paralele ce se disting ? Rezolvare: Tehnici de Comercializare şi Cooperare Economică InternaŃională. respectiv de export sau de import. După natura tranzacŃiei. PISTOL LuminiŃa. PISTOL LuminiŃa. PISTOL LuminiŃa. ce variante poate avea lohnul ? Rezolvare: Tehnici de Comercializare şi Cooperare Economică InternaŃională. În funcŃie de nevoia de corectare a unor dezechilibre economice. În ce variante se pot derula operaŃiunile de switch ? Rezolvare: Tehnici de Comercializare şi Cooperare Economică InternaŃională. 2007. 2007. Capitolul IV . 237 128. Capitolul IV . Capitolul IV . 227 123.OperaŃiunile Comerciale Combinate. 231 126. Capitolul IV . Editura FundaŃiei România de Mâine. Editura FundaŃiei România de Mâine. 2007.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful