Începuturile Bisericii „Sfântul Sava” se pierd în negura vremurilor, la fel ca și începuturile orașului medieval Iași .

Începuturile așezării oamenilor în arealul de astăzi al orașului încep încă din epoca neolitică , dar nucleul orașului medieval s-a format în zona vechii Curți Domnești ( actualmente zona Palatului Culturii ) , din poarta căreia pornea Ulița Veche , prima mare arteră a orașului , astăzi strada Costache Negri , care făcea legătura cu Dealul Sărărie . Pe această uliță , numită mai târziu după pavare , Podu Vechi , câțiva călugari veniți de la Ierusalim , dar originari din ținuturile moldave , au întemeiat ajutați de populația creștină localnică , în jurul anilor 1330 , așezarea monahală cu numele "Mănăstirea călugarilor de la Sf. Sava”. Despre acest așezământ, Episcopul Narcis Crețulescu , egumenul lavrei între anii 1877-1880 , ajuns ulterior episcop vicar al Mitropoliei Moldovei și Sucevei , scria într-un raport înaintat Mitropolitului Iosif Naniescu , la 19 septembrie 1877 : "Am studiat toate documentele bisericii , tradiția și legendele , și tot ce am putut găsi după puterea mea , ca să coordonez istoria acestei sfinte case care – pe cât am desoperit – este mare prin vechimea ei , prin fondatorii și susținătorii ei , prin fortificația ei, prin faptele politice , militare , literare și prin averea ei , cu un cuvânt , mare prin trecutul ei și , astazi , mare prin zidirea ei”. Documentele istorice păstrate în Muzeul parohial Episcop Narcis Crețulescu , aflat în curs de amenajare în Turnul Clopotniță, precum și cercetările arheologice din ultimele decenii ale secolului trecut atestă faptul că primul lăcaș de rugăciune al acestei mănăstiri cu hramul "Adormirea Maicii Domnului” , a fost construit din lemn și sfințit de către episcopul Olivian de Ianina. Hramul "Adormirea Maicii Domnului”, primit de către prima biserică în anul 1330 , a fost păstrat atât la cea construită din piatră pe același loc , în jurul anului 1390 , cât și la bisericile "înnoite, reînnoite și zidite” ulterior de către Petru Rareș în anul 1534 , Petru Șchiopu în anul 1583 , postelnicul Ioan Ianachie Caradja în anul 1625 , familia Palade în anul 1725 și arhimandritul peloponezian Grigorie în anul 1820 . Acest hram a fost schimbat de-abia în secolul al XIX-lea , când bisericii i s-a dat hramul "Sf. Sava”, după numele patronimic al mănăstirii. Încă de la punerea pietrei de temelie, ctitoria monahala de pe Ulița

numele egumenului se afla la loc de cinste printre semnatarii Actului Sinodal . cu care a călătorit pe meleagurile Țărilor Române . în anul 1600 . când Petru Șchiopul dăruiește călugărilor "niște case făcute de domnia noastră în târgul Ieșilor și cu locul acestor case ca să locuiască acolo rugătorii noștri și să-și facă biserica” . Astfel . la 5 iunie . Cinci ani mai târziu . în anul 1468 . aici fiind găzduit domnitorul Alexandru cel Bun împreună cu Mitropolitul Iosif și cu întreaga suita domnească la primirea și închinarea credincioșilor la Sfintele Moaște ale Sf. case în târg . cu un clopot foarte mare . bălți . potrivit scrierilor cunoscutului arhidiacon Paul de Alep . care s-a îmbogățit cu numeroase moșii . secretarul Patriarhului Macarie . Ioan cel Nou de Trapezund aflate în drum spre Suceava. devenită metoc al Mănăstirii "Sf. Gheorghe. al Episcopului de Rădăuți . Importanța acestui lăcaș ecleziastic este dovedită și de înzestrarea acesteia . la 1402 . dovedită prin faptul că la Sinodul din 1595 de la Iași . . Spre sfârșitul secolului al XVI-lea și începutul secolului al XVII-lea . Sava” are ca dată de naștere ziua de 4 august 1583 . ca o răsplată a acestui mare și prim voievod al tuturor românilor . ce avea un sunet deosebit . Biserica Mănăstirii "Sf.Veche . această mănăstire avea o mare influență în viața socială și culturală a Moldovei . dăruit de către Voievodul Ștefan cel Mare . clopot adus "cu carul din Danemarca” . a jucat un rol deosebit de important în istoria națională a Moldovei . Mihai Viteazul . pentru rolul jucat de mănăstire în lupta pentru păstrarea credinței ortodoxe și ferirea acesteia de încercările altor confesiuni de a-i slăbi activitatea socială . scris și semnat la Iași . vii . Sava” din Iași își dovedea capacitatea organizatorică și ecleziastică . Sava” din Ierusalim . "și al întregului sfat” . Teofan . donația deschizând astfel perspectiva unei creșteri și dezvoltări economice înfloritoare în următoarele secole a patrimoniului mănăstirii . A fost o danie conferită cu acordul Mitropolitului Sucevei . culturală și filantropică. printr-un hrisov domnesc . cât și în evenimentele vieții bisericești . imediat după cele ale mitropolitului și episcopilor participanți. mori . confirma Mănăstirii "Sf. Sava” dreptul de proprietate asupra caselor dăruite de Petru Șchiopul . căreia i-a și fost închinată . Mănăstirea "Sf.

dintr-o însemnare personală a egumenului Narcis Crețulescu . după spusele autorului "se urca la 30 de coale. Narcis Crețulescu . intitulată "Spre știința mea” . învățatul și meșterul caligraf Matei . între ei fiind și zugravul Glichi. Documentele bisericii consemnează că la hramul sfântului lăcaș se organizau mari serbări . Narcis Crețulescu. Sf. latin și francez” . Și tot aici a locuit . în camerele din Turnul Clopotniță și-a găsit adăpost . cărora la plecare li se împărțeau atunci ( dar și cu alte prilejuri ) .Valoarea istorică a complexului monahal . Mitropolit Dosoftei și au fost găzduiți Patriarhul Ierusalimului Teofan în anul 1617 și 1618 . Astfel . episcop . Astăzi se mai păstrează . o istorie foarte interesantă din toate punctele de vedere” . Teologie ș. ce au zugrăvit biserica "Sf. care a ajuns episcop al Mirelor Lochiei . atât în încăperile interioare cât și în curtea mănăstirii. cel mai de seama superior al Mănăstirii "Sf. imprimă sfântului lăcaș o autentică viață liturgică și o intensă activitate cultural-literară și filantropică . . a întocmit prima Monografie a acestei biserici . profesor la diferite școli . la Mănăstirea Neamț . Sava” din toate timpurile . pe la 1832 . doar fragmente din prima monografie scrisă de Narcis Crețulescu . efectuează reparații la case și la Biserică . bogata activitate culturală și filantropică . numit superior al Mănăstirii "Sf. Sava” la 21 aprilie 1877 . restaurează toate obiectele de cult și a sistematizat arhiva mănăstirii . aflăm că în anul 1877 . în plin război. Sava” . substanțiale ajutoare în hrană și în obiecte. au transformat Mănăstirea "Sf. înființează și îmbogățește biblioteca mănăstirii într-un timp foarte scurt cu un fond de "327 de cărți de istorie . neîntreruperea vieții liturgice nici în vremurile de război și restriște când slujbele se țineau în încăperile subterane ale lavrei . dar și în lăcaș de găzduire al celor mai înalși clerici călugări . la hram. Astfel.a. mitropoliți greci și patriarhi răsăriteni . protosinghel de Constantinopol . Sava” în reședința principală din Moldova a procuratorilor Sfintelor Locuri pâna în anul 1864 . între anii 1670-1673 . și pe alți săraci ce meritau”. săracii din zonă primiseră de la acesta câte "14 lei drept ajutor. în fapt o istorie amănunțită a sfântului lăcaș care . pentru o vreme. Macarie în anul 1653 și Nectarie în anul 1664. precum și faptul că încă de la început aceasta a fost închinată Sfântului Mormânt . invitați fiind toți credincioșii . în dialectul elin.

cu două turle . Sava”.Turnul clopotniță . Lăcașul de cult de la "Sf. care amintește oarecum de monumentele otomane prin cele două mari cupole turcești . fiind una dintre cele mai impresionante și mai vechi biserici ale orașului Iași . Trei Ierarhi" sextetul istoric al orașului Iași din perioada timpurie medievală a orașului . poziției celor două turle joase dar masive . care se datorează dimensiunilor exterioare a ale corpului bisericii ( lungime 34. cu aspect de fortareață . Sava" construită în stil pur bizantin . În anul 1714 . În anul 1864 . în anul 1877 . în timpul domniei lui Nicolae Mavrocordat . se inaugurau cursurile școlii profesionale de fete ce a funcționat pâna în anul 1947. Sava” a fost un important centru cultural al orașului medieval Iași . Biserica Armenească . Mănăstirea Golia .65 metri și lățime 13. Sava" .fațada centrală Biserica Sfântul Sava din Iași Biserica "Sf. adăugat fațadei sudice și dezvoltat pe trei nivele care depășesc doar cu puțin înălțimea ansamblului monumentalei ctitorii. ea alcătuind împreună cu Biserica Bărboi. Ea se deosebește de celelalte biserici prin aspectul general de monolit al edificiului și prin proporții total diferite de cele caracteristice bisericilor medievale românești . ulterior Gimnaziul "Sf. Tot aici . Nicolae Domnesc" și Mănăstirea "Sf. prin îmbinarea elementelor arhitecturale bizantine . în casele stăreției își deschidea cursurile Colegiul "Sf.Biserica "Sf.Mănăstirea "Sf. Solitara construcție.25 metri ) . Sava" se remarcă prin impresia de masivitate pe care o degajă acest edificiu arhitectonic . precum și mărimii actualului Turn Clopotniță . aici își desfășura cursurile Academia Domnească din Iași și lua ființă o tipografie slavo-română care din anul 1744 a tipărit și în limbile greacă și arabă . este . orientale . este o construcție unică în țară . ale căror siluete zvelte înălțate spre cer sunt vizibile la tot pasul în peisajul citadin ieșean . gotice moldovenești și muntenești . [modifică] Arhitectura Biserica Sfântul Sava.

Rama exterioară este sub forma de torsadă. prezintă pe naos și pe pronaos . Biserica cu un plan în formă de navă . Pușcașu și Voica Maria Pușcașu . Turlele sunt împodobite cu nișe scunde. situat la jumătatea înălțimii sale .unică prin această amprenta levantină a edificiului străvechiului lăcaș de rugăciune și îi conferă acestuia o valoare simbolică unică în Țările Române. a fost adăugat mai târziu . în acest ansamblu . Pentru arta moldovenească definitorii sunt . Iar dacă până în anul 1975 existau neclarități și controverse între istorici cu privire la anul ctitoriei Bisericii "Sf. Sava" . Stilul gotic . unice în arhitectura românească . Sava" . Între 1676 1678 . Turnulclopotniță cu aspect de fortareață. fiind încadrată intr-un chenar. la o dată care nu s-a stabilit . in timpul voievodului Antonie Russet . Lucrările din anul 1625 sunt reprezentative prin demantelarea construcției anterioare și refacerea ei totală prin "glisarea” spre nord a întregului edificiu și suprapunerea acestuia pe vestigiile bisericii anterioare precum și adăugarea la biserica din 1625 a unui pridvor suprapus pe un turn clopotniță . profilul de piatră al soclului de pe latura de vest și de sub Turnul Clopotniței . Zidurile bisericii sunt susținute de contraforturi de piatră masivă . Acesta a realizat un plan aparte al bisericii "Sf. este reprezentat . iar deasupra . imprimând construcției un caracter oriental . a fost construit zidul ce imprejmuia mănăstirea . iar pentru arhitectura muntenească brâul median exterior din cărămidă de forma zimțată . Deasupra ușii este pisania în limba greacă . au dovedit cu certitudine că prima biserică zidită din piatră . limitate de doua brâie. ca forma și arhitectură foarte apropiată cu cea existentă în prezent . cercetările arheologice efectuate în situl istoric din aceasta parte a orașului. Este împodobit cu un brâu sub forma de frânghie . în perioada 19761979 . Turnul prezintă o tainiță și un meterez . camera clopotelor. Conducătorul lucrărilor atunci a fost un anume Gheorghe din Constantinopol . de către renumiții arheologi Nicolae N. de aspect musulman . Ușa intrării în turn este de inspirație gotică . adaptat si prelucrat în Moldova încă din timpul lui Ștefan cel Mare și Sfânt . două turle poligonale largi și joase . datează din 1583 . flancat de contraforturi .

o icoană de la sfârșitul secolului al XVIII-lea . .racla cu părticele din Moaștele Sfinților Trifon și Marina . Perioada Renașterii se regăsește atât pe icoanele catapeteasmei pictate în ulei . în floralii aurite. candele . datând din anul 1781 . sfinte vase de cult și broderii . cele mai reprezentative fiind : [modifică] în biserică . greacă și română . Pentru arta barocă . pe stranele pentru arhiereu și domnitor de pe pe latura de est a naosului . așezat pe pilastrul de nord dintre naos si pronaos . cu o friză de ocnițe în exterior. fiind bogat ornamentată între registre . precum și obiecte de valoare istorică documentară constând din cărți vechi în limbile slavonă . catapeteasma restaurată în secolul al XIX-lea cu elemente sculpturale în stil baroc. Cele două turle. cu un brâu la bază în interior. de pe peretele de nord al naosului . [modifică] în muzeul din Turnul Clopotniței . adăpostită în prezent într-un chivot . cât și pe amvonul de predică . . cu capac ornamentat în relief . deși construite în stilul artei bizantine se termină cu cupole turtite . .Sava” Aceasta deține un patrimoniu bogat format obiecte de cult de o valoare liturgică și artistică deosebită ca icoane . reprezentând punerea în mormânt a Mântuitorului . circular și cu profil rotund. . cu inscripție în limba greacă . datată 1711 .Acoperamântul mare (Sfântul Aer) . Ioan Gură de Aur. tipic otomane.icoana în ulei a Sf. brodată artistic cu fir de argint aurit .icoana murală a Sfinților Haralambie și Mina de pe peretele de sud al pronaosului .de chenarul în muluri al ușei de la intrarea dinspre sud și ascuțirea în arc frânt a arcadelor interioare . [modifică] Patrimoniul Bisericii "Sf. de dimensiuni mari . din argint . larg deschise. reprezentativ este iconostasul înalt .

care nu mai are ”sunetul” de odinioară și pe care.Sava” . de către Mitropolitul Sucevei Anastasie Crimca . în deceniile următoare . .două pomelnice pe lemn ale ctitorilor din secolul al XIX-lea . Noul lăcaș.un set de sfinte vase și un vas pentru anaforă din secolul al XVIIIlea .sfinte acoperăminte pentru disc si potir. . . Patrimoniul bisericii mai include o colecție de mineie din 1769 . [modifică] Restaurări Incendiul de mari proporții izbucnit în Iași în aprilie 1616 a distrus 18. voievodul Antonie Ruset a ridicat un zid de piatră din care . după cum au consemnat pisaniile din biserică . construit de meșteri moldoveni și străini aduși din Orient . nepotul bogatului domn Scarlatos din Constantinopol . .un clopot din anul 1570 . cuscrul lui Radu Mihnea . nu se mai pot citi inscripțiile originale . În anul 1676 . fapt ce a impus reînnoirea acestuia din temelii .. .000 câte număra pe atunci orașul medieval .400 de case din cele 20.clopotul mare donat de Ștefan cel Mare în anul 1468 . când biserica a fost "zidită și înnoită" de Ioan Ianachie Caradja . cu inscripții în limba polonă.un felon și un epitrahil confecționate din stofă de epocă la sfârșitul secolului al XIX-lea . .o dveră (tablou) de stofă brodată în stil bizantin din secolul al XVIIIlea cu broderie cu fir de argint în relief cu elemente florale . postelnic . tot din secolul al XIX-lea . a fost sfințit în timpul domniei lui Radu Mihnea . . Acest lucru s-a întâmplat în anul 1625 . colecții de cărți bisericești din secolele XVIII și XIX scrise în limba greacă și în limba română cu caractere chirilice precum și alte colecții de cărți . Evident că de pe urma dezastrului a avut de suferit și Ansamblul arhitectonic al Mănăstirii "Sf.o icoană a Maicii Domnului pe pânză pictată de Ierodiaconul Ierotei la anul 1772 . datorită reparațiilor la care a fost supus .

refacere izolație și învelitoare . lucrări sprijinire turle și bolți (naos și pronaos) cu eșafodaj din lemn .astăzi se mai păstrează doar o parte .000 Ron pentru lucrări de restaurare la Biserica "Sf. cu altar spațios și acoperiș ce sclipea în depărtare în razele soarelui . crearea și modernizarea infrastructurilor conexe cu urmatoarele obiective pentru Biserica "Sf. în anul 2006 s-a repartizat suma de 100. unic în arhitectura moldovenească . Deși distrusă în timp și restaurată ori renovată în anii 1820 . Axa prioritara 5 . În anul 2008 au început demersurile pentru obținerea de finanțare din fondurile nerambursabile structurale prin Programul Operațional Regional 2007-2013. lucrări și dotări pentru iluminatul exterior . amenajarea intrării prin poarta de apus în armonie cu parcarea și Casa „Diaconia" . în anul 2007 aceeași sumă iar în anul 2008 suma de 80.Dezvoltarea durabilă a turismului regional și local. În anii 1997-1998 au inceput lucrările de intervenție de urgență care au fost oprite în repetate rânduri . consolidare macrostructură bolți și turle . Domeniul major de intervenție 5. lucrări pentru montarea învelitorii de tablă și olane la absida altarului . Obiectivul a fost inclus în Planul Național de Restaurare pentru monumente istorice în anul 2005 .1-restaurarea și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural.Sava” . care au adus o serie de schimbări clădirii de tip oriental . cafasul sau mutarea cu un metru în interior a catapetesmei . datorită faptului că degradarea în timp a corpului bisericii necesită lucrări de restaurare în regim de urgență pentru salvarea monumentului .continuarea restaurării obiectivului . din lipsă de fonduri . lung și foarte luminos . 1844 . 1862 și 1878-1879 . după mai mulți ani de stagnare . Urmare a aprobării prin Planul Național de Restaurare . dotări interioare pentru asigurarea condițiilor de climatizare ( sistem de incălzire prin pardoseală). de siguranță și decorativ . precum ușa de intrare dinspre vest . 1832 . de edificiu bisericesc înalt . Chiar și reparațiile din secolul al XIX-lea .Sava” : . instalație . amenajare peisagistică a parcului din curtea bisericii. înlocuire ferestre clădire. În această perioadă s-au efectuat lucrări de stopare a infiltrației de apă prin acoperiș . au menținut specificul ei basilical. biserica șia păstrat caracterul original al stilului bizantin al secolului al XVII-lea .000 Ron .turnul clopotniță .

Sava” și-a încetat activitatea care a fost reluată după evenimentele din 1989.Sava” se desfășoară conform tradiției Bisericii cu specificul perioadelor de post de pregătire a marilor sărbători.paratrăsnet etc. al cărei paroh este și Consilier pentru asistență socială în Arhiepiscopia Iașilor și director executiv al Fundației „Solidaritate și Speranță” . [modifică] Biserica "Sf.Sava” – activitate ecleziastică și filatropică astăzi Iași .00. Biserica "Sf. într-un amplu proces de consolidare. În 1951 parohia "Sf.Sava” din Iași a fost reactivată ca loc de pelerinaj pentru moaștele "Sf. care își are sediul în vecinătatea bisericii . Daniel . din anul 2003 . Biserica "Sf. aduse în sfântul lăcaș în anul 1998 . Trifon și ale Sf. M. Trifon" (1 februarie) și ale "Sf. Marina . într-o clădire și ea monument istoric datând din 1780 și care se află .Sava” sunt părticele din moaștele Sf. biserica a rămas sub îngrijirea unui custode . De altfel . Biserica "Sf. Mc. Narcis Crețulescu" .dotări pentru expunerea patrimoniului bisericii Muzeul „Ep. Prin decizie mitropolitană . cele mai de preț odoare pe care le are astăzi biserica "Sf.Sava” i-a fost conferit și statutul . M.Sava” este lăcașul de cult al parohiei cu același nume pentru 600 de familii care locuiesc împrejurul bisericii . Mc. Sava" . amenajare și dotare. Dumitru Bals”. Mitropolitul Moldovei și Bucovinei . . iar odată cu aplicarea Legii clerului mirean a devenit biserica parohială având filiale biserica Mănăstirii "Dancu” și biserica "Sf.S. Marina" (17 iulie) . Conform hotărârii I. Programul liturgic la biserica "Sf. Mc. [modifică] Biserica "Sf.. . Bisericii "Sf. Costache Negri .P.00 – 16.Sava” – loc de pelerinaj După secularizarea din 1864 . Biserica este deschisă zilnic (cu exceptța zilei de luni) între orele 7.Institutul Social-Caritativ „Diaconia“ În prezent .lucrări de aducțiune apă potabilă curentă de la str. Mc. cei doi sfinți devenind patroni ai acestei biserici .

Școala postliceală pentru pedagogi de recuperare „Olga Sturdza“ . Turnul clopotniță Iași. Sava“ precum și Centrul de Studii interdisciplinare în religie și în știință. Centrul de zi pentru copii „Sf. Biserica "Sf. [modifică] Galerie de imagini Iași .Bserica Sfântul Sava.Biserica "Sf. Turnul clopotniță detaliu partea superioară Iași . Iași .Bserica Sfântul Sava . Sava" . bătrânilor și copiilor dezavantajați social . reabilitare și terapie ocupațională pentru persoanele dependente de alcool și droguri . Biserica Iași . detaliu Iași. asistență socială primară și specializată precum : Centrul de intervenție în prevenirea SIDA și a violenței în familie . aceasta din urmă fiind un furnizor de servicii sociale pentru mai multe proiecte acreditate . suport și asistență în sfera relațiilor de cuplu pentru tineri „InfoAdolescent“ . Grădinița „Buna Vestire“ .Bserica Sfântul Sava . Centrul de prevenție . Centrul de prevenție . li se traduc slujbele bisericești în limbaj mimico-gestual.Turnul clopotniță.Bserica Sfântul Sava . persoane cu deficiență de auz și vorbire din Iași (800 persoane) . un centru multifuncțional de educație și asistență socială al Arhiepiscopiei Iașilor .Bserica Sfântul Sava. consiliere . Cantina socială „Sf. consiliere. Sava" Iași .cea de-a treia Iași. Biserica "Sf.Sava” este singurul lăcaș de cult din Iași unde se asigură asistență religioasă persoanelor cu dependență de alcool și droguri .Bserica Sfântul Sava . acordare ajutoare de urgență.cea de- Iași .filantropic "Diaconia” și Fundația "Solidaritate și Speranță” .de Paraclis al Institutului Social-Caritativ DIACONIA . Sava intrareacatapeteasma Iași . activitate educativă . Biserica "Sf. care cuprinde Sectorul social . vedere din lateral Biserica Sfântul Sava din Iași Iași . Sava" . consiliere.Marina“ .Bserica Sfântul Sfântul Sava . Centrul de asistență social-medicală și îngrijire la domiciliu pentru persoanele vârstnice . iar membrilor comunității . turnul . detaliu .

Sava" . Biserica "Sf. Biserica "Sf. detaliu contraforturi Iași . detaliu contraforturi Iași . Sava" . Sava" .principală a doua intrare privit din lateral intrare Iași . Biserica "Sf. detaliu contraforturi .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful