You are on page 1of 2

OKRUGLI STO NIN FOKUSA

"REFORMA DRAVNE UPRAVE"


Zadaci nove vlade do 2016. 15. jun 2012. godine Sava centar, sala 3/0, Beograd

Partner NIN FOKUSA Potovani, Nedeljnik NIN vas poziva u petak, 15. juna 2012. na krugli sto NIN FOKUSA "REFORMA DRAVNE UPRAVE"- Zadaci nove vlade do 2016. u Sava centru, sala3/0, Milentija Popovia 9, Beobrad, sa poetkom u 10 sati. Predstavnici dravne uprave, stranih institucija i organizacija, i predstavnici nevladinog sektora iznee svoje vienje usaglaenosti srpskih propisa s propisima Evropske unije u oblasti dravne uprave, kao i buduim koracima koje vlada treba da preduzme kako bi u potpunosti sprovela reformu dravne uprave. AGENDA: 9.30 10.00: registracija uesnika i kafa 10.00 10.05: otvaranje NIN FOKUSA Neboja Spai, glavni i odgovorni urednik NIN-a 10.05 10.20: uvodna obraanja - Nj.E. Michael Hayward Davenport, ambasador Velike Britanije u Srbiji - Bjorn Mossberg, ef tima za razvoj i saradnju, vedska agencija za meunarodni razvoj i saradnju (Sida), Ambasada Kraljevine vedske 10.20 11.00: PRVI PANEL - REFORMA DRAVNE UPRAVE U SVETLU PRIDRUIVANJA EVROPSKOJ UNIJI PANELISTI: 1. Ana Redi, neyavisni konsultant 2. Duko Radakovi, dravni sekretar Ministarstva za dravnu upravu i lokalnu samoupravu 3. Dejan Milenkovi, lan istraivakog foruma Evropskog pokreta u Srbiji 4. Gordana Lazarevi, pomonik ministra finansija u Vladi Srbije 20012010.

11.00 11.20: otvoreni dijalog - uestvuju svi panelisti, uesnici i gosti okruglog stola 11.20 11.40: kafe-pauza 11.40 12.30: DRUGI PANEL - REFORMA DRAVNE UPRAVE UTICAJ NA SVE ASPEKTE FUNKCIONISANJA DRAVE PANELISTI: 1. Amadeo Watkins, direktor konsultantske kue INNDEGO 2. Branko Radulovi, profesor Pravnog fakulteta Univeryiteta u Beogradu 3. Draen Maravi, ef biroa za strateko planiranje Ministarstva unutranjih poslova Srbije 4. Marko Ivanevi, ef odseka za razvoj informacionog drutva u Upravi za digitalnu agendu 5. Sran Svirev, konsultant Svetske banke 12.30 12.50: otvoreni dijalog - uestvuju svi panelisti, uesnici i gosti okruglog stola 12.50 13.30: koktel UESNICI OKRUGLOG STOLA: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Radmila Milivojevi, specijalna savetnica predsednika Privredne komore Srbije Kristina uri, koordinator u Birou za saradnju sa EU pri Privrednoj komori Srbije Slobodan Bokovi, pomonik ministra, Ministarstvo pravde Prof. dr Sneana orevi, Fakultet politikih nauka Joe Lowther, direktor Projekta za bolje uslove poslovanja, USAID Milena Lazarevi, programski menader Centar evropske politike Dimitrios Kypreos, ef misije OEBS u Srbiji

Okruglom stolu e prisustvovati i predstavnici ambasada, domaih i stranih privrednih komora, predstavnici lokalnih samouprava i privrede.

You might also like