NOMOR BULAN

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOPEMBER DESEMBER 3 Izin Poligami Pencegahan Perkawinan Penolakan Perkawinan oleh PPN 5 6 Pembatalan Perkawinan 7 Kelalaian Ata Kewjiban Suami Cerai Talak 8 1 4 5 6 4 Cerai Gugat Harta Bersama 10 Penguasaan Anak 11 Nafkah Anak oleh Ibu 12 Hak-Hak Bekas Isteri 13 Pengesahan Anak 14 Pencabutan Kekuasaan Orang Tua 15 Perwalian 16 Pencabutan Kekuasaan Wali 17 18 4 4 6 2 4 5 9 16 5 4 3 5 4 9 10 3 4 10 3 JUMLAH 40 76 1 1 Mengetahui Ketua,

JENIS PERKARA

Drs. A. Hamid Saleh, SH Nip. 150209429 4 4 9 45 Irapanusir, SH Nip. 150252485 8 1 1 172 1 1 Lhoksukon, 28 Desember 2008 Panitera,

PERKARA YANG DITERIMA PADA MAHKAMAH SYAR'IYAH LHOKSUKON

Bulan : Januari s/d Desember 2007
A. PERKAWINAN

Ganti Rugi Terhadap Wali 19 20 21 22 7 5 7 2 4 1 1 1 23 24 25 26 1 1 2 1 1 2 27 28 29 30 31 32 25 15 18 12 14 7 15 18 6 12 19 12 33 Asal Usul Anak Penolakan Kawin Campur Isbat Nikah Izin Kawin Dispensasi kawin Wali Adhol B. KEWARISAN C. W A S I A T D. H I B A H E. W A K A F F. SHADAKAH

B.8

G. LAIN - LAIN JUMLAH KETERANGAN

PERKARA YANG DIPUTUS PADA MAHKAMAH SYAR'IYAH LHOKSUKON Bulan : Januari s/d Desember 2007
JENIS PERKARA PERKARA YANG DITERIMA A. PERKAWINAN Pencabutan Kekuasaan Orang Tua

B.9

Penolakan Perkawinan oleh PPN

SISA YANG LALU

Kelalaian Ata Kewjiban Suami

DICABUT

Pencabutan Kekuasaan Wali

JUMLAH

NOMOR

Penolakan Kawin Campur

Ganti Rugi Terhadap Wali

Pencegahan Perkawinan

Pembatalan Perkawinan

Nafkah Anak oleh Ibu

Hak-Hak Bekas Isteri

Penguasaan Anak

Pengesahan Anak

Dispensasi kawin

B. KEWARISAN

Asal Usul Anak

DIGUGURKAN

Harta Bersama

G. LAIN - LAIN

F. SHADAKAH

C. W A S I A T

E. W A K A F

Izin Poligami

BULAN 1 1 JANUARI 2 FEBRUARI 3 MARET 4 APRIL 5 MEI 6 JUNI 7 JULI 8 AGUSTUS 9 SEPEPTEMBER 10 OKTOBER 11 NOPEMBER 12 DESEMBER JUMLAH 2 3 30 38 32 31 30 28 20 27 31 26 27 24 4 25 15 18 12 14 7 15 17 6 12 19 12 172 5 55 53 50 43 44 35 35 44 37 38 46 36 1 1 12 2 4 1 2 6 1

7

8

9

10

11

12 3 2 3 4 5 3 2 3 4 2 8 2 41

13 5 12 7 6 5 4 6 6 5 7 7 8 78

14 1

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26 7 5 7 1

27

28

29

30 1

31

32

33

34

35

36

37 1 1

38 16 21 18 11 16 11 8 11

39 38 32 31 30 28 20 27 31 26 27 24 13

2

3 2

1 2

1

1 1 1 5 11 1 1 5 1 1 3 1 1

11 11 21 22 166

3

44

Mengetahui Ketua,

Lhoksukon, 28 Desember 2008 Panitera,

Drs. A. Hamid Saleh, SH Nip. 150209429

Irapanusir, SH Nip. 150252485

SISA AKHIR

D. H I B A H

Cerai Gugat

JUMLAH

Cerai Talak

Isbat Nikah

Wali Adhol

Izin Kawin

DICORET

Perwalian

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 NOMOR BULAN 2 JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPEPTEMBER OKTOBER NOPEMBER DESEMBER 3 Izin Poligami Pencegahan Perkawinan Penolakan Perkawinan oleh PPN 5 6 Pembatalan Perkawinan 7 Kelalaian Ata Kewjiban Suami 8 Cerai Talak 9 Cerai Gugat 10 Harta Bersama 11 Penguasaan Anak 12 Nafkah Anak oleh Ibu 13 Hak-Hak Bekas Isteri 14 Pengesahan Anak 15 4 JUMLAH Mengetahui Ketua,

JENIS PERKARA

Drs. A. Hamid Saleh, S.H Nip.150209429 Lhoksukon, 31 Desember 2007 Panitera, Irapanusir, SH Nip. 150252485

A. PERKAWINAN Pencabutan Kekuasaan Orang Tua 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Ganti Rugi Terhadap Wali Asal Usul Anak Penolakan Kawin Campur Isbat Nikah Izin Kawin Dispensasi kawin Wali Adhol B. KEWARISAN C. W A S I A T D. H I B A H E. W A K A F F. SHADAKAH G. LAIN - LAIN JUMLAH KETERANGAN Perwalian Pencabutan Kekuasaan Wali

PERKARA YANG DIMOHON BANDING PADA MAHKAMAH SYAR'IYAH LHOKSUKON
Bulan : Januari s/d Desember 2007
Lampiran : III

LAPORAN PERKARA PRODIO YANG DITERIMA DAN DIPUTUS PADA MAHKAMAH SYAR'IYAH LHOKSUKON BULAN : JANUARI 2007
NO URUT
1 2 3 4 5 6 7 8

NOMOR PERKARA
01/Pdt.G/2007/MSy-Lsk 07/Pdt.G/2007/MSy-Lsk 09/Pdt.G/2007/MSy-Lsk 14/Pdt.G/2007/MSy-Lsk 01/Pdt.G/2007/MSy-Lsk 07/Pdt.G/2007/MSy-Lsk 09/Pdt.G/2007/MSy-Lsk 14/Pdt.G/2007/MSy-Lsk

TANGGAL PENDAFTARAN

TANGGAL PUTUSAN

KETERANGAN

MENGETAHUI, KETUA MAHKAMAH SYAR'IYAH LHOKSUKON

LHOKSUKON, 31 JANUARI 2007 PANITERA

DRS. A. HAMID SALEH, SH

IRPANUSIR, SH

LAPORAN PERKARA PRODIO YANG DITERIMA DAN DIPUTUS PADA MAHKAMAH SYAR'IYAH LHOKSUKON BULAN : FEBRUARI 2007
NO URUT NOMOR PERKARA TANGGAL PENDAFTARAN TANGGAL PUTUSAN KETERANGAN

MENGETAHUI, KETUA MAHKAMAH SYAR'IYAH LHOKSUKON

LHOKSUKON, 28 FEBRUARI 2007 PANITERA

DRS. A. HAMID SALEH, SH

IRPANUSIR, SH

LAPORAN PERKARA PRODIO YANG DITERIMA DAN DIPUTUS PADA MAHKAMAH SYAR'IYAH LHOKSUKON BULAN : MARET 2007
NO URUT NOMOR PERKARA TANGGAL PENDAFTARAN TANGGAL PUTUSAN KETERANGAN

MENGETAHUI, KETUA MAHKAMAH SYAR'IYAH LHOKSUKON

LHOKSUKON, 30 MARET 2007 PANITERA

DRS. A. HAMID SALEH, SH

IRPANUSIR, SH

LAPORAN PERKARA PRODIO YANG DITERIMA DAN DIPUTUS PADA MAHKAMAH SYAR'IYAH LHOKSUKON BULAN : APRIL 2007
NO URUT NOMOR PERKARA TANGGAL PENDAFTARAN TANGGAL PUTUSAN KETERANGAN

MENGETAHUI, KETUA MAHKAMAH SYAR'IYAH LHOKSUKON

LHOKSUKON, 30 APRIL 2007 PANITERA

DRS. A. HAMID SALEH, SH

IRPANUSIR, SH

LAPORAN PERKARA PRODIO YANG DITERIMA DAN DIPUTUS PADA MAHKAMAH SYAR'IYAH LHOKSUKON BULAN : MEI 2007
NO URUT NOMOR PERKARA TANGGAL PENDAFTARAN TANGGAL PUTUSAN KETERANGAN

MENGETAHUI, KETUA MAHKAMAH SYAR'IYAH LHOKSUKON

LHOKSUKON, 31 MEI 2007 PANITERA

DRS. A. HAMID SALEH, SH

IRPANUSIR, SH

LAPORAN PERKARA PRODIO YANG DITERIMA DAN DIPUTUS PADA MAHKAMAH SYAR'IYAH LHOKSUKON BULAN : JUNI 2007
NO URUT NOMOR PERKARA TANGGAL PENDAFTARAN TANGGAL PUTUSAN KETERANGAN

MENGETAHUI, KETUA MAHKAMAH SYAR'IYAH LHOKSUKON

LHOKSUKON, 29 JUNI 2007 PANITERA

DRS. A. HAMID SALEH, SH

IRPANUSIR, SH

LAPORAN PERKARA PRODIO YANG DITERIMA DAN DIPUTUS PADA MAHKAMAH SYAR'IYAH LHOKSUKON BULAN : JULI 2007
NO URUT NOMOR PERKARA TANGGAL PENDAFTARAN TANGGAL PUTUSAN KETERANGAN

MENGETAHUI, KETUA MAHKAMAH SYAR'IYAH LHOKSUKON

LHOKSUKON, 31 JULI 2007 PANITERA

DRS. A. HAMID SALEH, SH

IRPANUSIR, SH

LAPORAN PERKARA PRODIO YANG DITERIMA DAN DIPUTUS PADA MAHKAMAH SYAR'IYAH LHOKSUKON BULAN : AGUSTUS 2007
NO URUT NOMOR PERKARA TANGGAL PENDAFTARAN TANGGAL PUTUSAN KETERANGAN

MENGETAHUI, KETUA MAHKAMAH SYAR'IYAH LHOKSUKON

LHOKSUKON, 31 AGUSTUS2007 PANITERA

DRS. A. HAMID SALEH, SH

IRPANUSIR, SH

LAPORAN PERKARA PRODIO YANG DITERIMA DAN DIPUTUS PADA MAHKAMAH SYAR'IYAH LHOKSUKON

BULAN : SEPTEMBER 2007
NO URUT NOMOR PERKARA TANGGAL PENDAFTARAN TANGGAL PUTUSAN KETERANGAN

MENGETAHUI, KETUA MAHKAMAH SYAR'IYAH LHOKSUKON

LHOKSUKON, 28 SEPTEMBER 2007 PANITERA

DRS. A. HAMID SALEH, SH

IRPANUSIR, SH

LAPORAN PERKARA PRODIO YANG DITERIMA DAN DIPUTUS PADA MAHKAMAH SYAR'IYAH LHOKSUKON BULAN : OKTOBER 2007
NO URUT NOMOR PERKARA TANGGAL PENDAFTARAN TANGGAL PUTUSAN KETERANGAN

MENGETAHUI, KETUA MAHKAMAH SYAR'IYAH LHOKSUKON

LHOKSUKON, 31 OKTOBER 2007 PANITERA

DRS. A. HAMID SALEH, SH

IRPANUSIR, SH

LAPORAN PERKARA PRODIO YANG DITERIMA DAN DIPUTUS PADA MAHKAMAH SYAR'IYAH LHOKSUKON BULAN : NOPEMBER 2007
NO URUT NOMOR PERKARA TANGGAL PENDAFTARAN TANGGAL PUTUSAN KETERANGAN

MENGETAHUI, KETUA MAHKAMAH SYAR'IYAH LHOKSUKON

LHOKSUKON, 30 NOPEMBER 2007 PANITERA

DRS. A. HAMID SALEH, SH

IRPANUSIR, SH

LAPORAN PERKARA PRODIO YANG DITERIMA DAN DIPUTUS PADA MAHKAMAH SYAR'IYAH LHOKSUKON BULAN : DESEMBER 2007

NO URUT

NOMOR PERKARA
NIHIL

TANGGAL PENDAFTARAN

TANGGAL PUTUSAN

KETERANGAN

NIHIL NIHIL NIHIL

MENGETAHUI, KETUA MAHKAMAH SYAR'IYAH LHOKSUKON

LHOKSUKON, 28 DESEMBER 2007 PANITERA

DRS. A. HAMID SALEH, SH

IRPANUSIR, SH

LAPORAN PERKARA PRODIO YANG DITERIMA DAN DIPUTUS PADA MAHKAMAH SYAR'IYAH LHOKSUKON BULAN : JANUARI s.d DESEMBER 2007

NO URUT NOMOR PERKARA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 01/Pdt.G/2007/MSy-Lsk 07/Pdt.G/2007/MSy-Lsk 09/Pdt.G/2007/MSy-Lsk 14/Pdt.G/2007/MSy-Lsk 15/Pdt.G/2007/MSy-Lsk 25/Pdt.G/2007/MSy-Lsk 54/Pdt.G/2007/MSy-Lsk 70/Pdt.G/2007/MSy-Lsk 75/Pdt.G/2007/MSy-Lsk 76/Pdt.G/2007/MSy-Lsk 77/Pdt.G/2007/MSy-Lsk 85/Pdt.G/2007/MSy-Lsk 108/Pdt.G/2007/MSy-Lsk

TANGGAL PENDAFTARAN
03/01/2007 15/01/2007 15/01/2007 22/01/2007 22/01/2007 12/02/2007 08/05/2007 17/07/2007 23/07/2007 24/07/2007 25/07/2007 13/08/2007 30/10/2007

TANGGAL PUTUSAN
06/05/2007 04/04/2007 29/01/2007 24/01/2007 14/03/2007 21/02/2007 28/05/2007 24/09/2007 14/11/2007 20/08/2007 13/08/2007 29/10/2007 14/11/2007

KETERANGAN
CERAI GUGAT CERAI GUGAT CERAI GUGAT CERAI GUGAT CERAI GUGAT CERAI TALAK CERAI GUGAT CERAI GUGAT CERAI TALAK CERAI GUGAT CERAI TALAK CERAI GUGAT CERAI TALAK

MENGETAHUI, KETUA MAHKAMAH SYAR'IYAH LHOKSUKON

LHOKSUKON, 28 DESEMBER 2008 PANITERA

DRS. A. HAMID SALEH, SH
Nip. 150 209 429

IRPANUSIR, SH
Nip. 150 252 484

KEGIATAN PENYUMPAHAN PADA MAHKAMAH SYAR'IYAH LHOKSUKON
Bulan : Januari s/d Desember 2007

Lampiran : XII

SUMPAH NOMOR 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOPEMBER DESEMBER BULAN PEJABAT 2 3 PNS 4 5 KETERANGAN

JUMLAH
Mengetahui Ketua, Lhoksukon, 5 Januari 2008 Panitera,

Drs. A. Hamid Saleh, SH Nip. 150209429

Irapanusir, SH Nip. 150252485

DATA PERKARA KHUSUS PP NOMOR 10/1983 PADA MAHKAMAH SYAR'IYAH LHOKSUKON
BULAN JANUARI - DESEMBER 2007 JENIS PERKARA PENGGUGAT / PEMOHON TIDAK ADA PERSETUJUAN PEJABAT TERGUGAT / TERMOHON TIDAK ADA PERSETUJUAN PEJABAT

PERMOHONAN TALAK

NOMOR

BULAN IZIN POLIGAMI GUGAT CERAI

ADA PERSETUJUAN PEJABAT

ADA PERSETUJUAN PEJABAT

DALAM PROSES

DALAM PROSES

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS

2

3

4 1 1

5

6

7 1 1 1

8

9 1 1 1 1 1

10

11

12

13

14

1 1 1 1 2 1

1 1 3 1 1

2 1

SEPTEMBER OKTOBER NOPEMBER DESEMBER JUMLAH 3 Mengetahui Ketua, 1

2

3

1

2

9

12

2

10 Lhoksukon, 28 Desember 2007 Panitera,

Drs. A. Hamid Saleh, SH Nip. 150209429

IRPANUSIR, SH Nip. 150252485

KETERANGAN

JUMLAH

TALAK

FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PERCERAIAN DILINGKUNGAN MAHKAMAH SYAR'IYAH LHOKSUKON
Bulan : Januari sampai dengan Desember 2007

Lampiran : X

FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA
MORAL NOMOR MENINGGALKAN KEWAJIBAN Kawin Di Bawah Umur TERUS MENERUS BERSELISIH Gangguan Pihak Ke Tiga Tidak ada Keharmonisan

BULAN

Tidak Ada Tanggung Jawab

Poligami Tidak sehat

1

2

3

4

5

6

7

8 2

9

10

11

12

13

14

15 1 2

16 3 3 3 2 1 4 4 4 2 10 10 46

17

1 JANUARI 2 FEBRUARI 3 MARET 4 APRIL 5 MEI 6 JUNI 7 JULI 8 AGUSTUS 9 SEPTEMBER 10 OKTOBER 11 NOPEMBER 12 DESEMBER JUMLAH 1 2 Mengetahui Ketua, 1 2 2 5 1 1 1

1 1 2 1 2

2 1 1 1 2 4 8

1 10

2 2

4 26

Lhoksukon, 28 Desember 2007 Panitera,

Drs. A. Hamid Saleh, S.H Nip. 150209429

Irpanusir, SH Nip. 150252485

KETERANGAN

Penganiayaan

Cacat Biologis

Kawin Paksa

Krisis Akhlak

JUMLAH

Cemburu

Dihukum

Ekonomi

Politis

PERKARA YANG DIPUTUS BERDASARKAN WILAYAH HUKUM PADA MAHKAMAH SYAR'IYAH LHOKSUKON Bulan : Januari s/d Desember 2007
JENIS PERKARA PERKARA YANG DITERIMA A. PERKAWINAN Pencabutan Kekuasaan Orang Tua

Lampiran : IX

Penolakan Perkawinan oleh PPN

SISA TAHUN LALU

Kelalaian Ata Kewjiban Suami

DICABUT

Pencabutan Kekuasaan Wali

JUMLAH

NOMOR

TIDAK DAPAT DITERIMA

Penolakan Kawin Campur

Ganti Rugi Terhadap Wali

Pencegahan Perkawinan

Pembatalan Perkawinan

Nafkah Anak oleh Ibu

Hak-Hak Bekas Isteri

Penguasaan Anak

Pengesahan Anak

Dispensasi kawin

B. KEWARISAN

Asal Usul Anak

DIGUGURKAN

Harta Bersama

G. LAIN - LAIN

F. SHADAKAH

C. W A S I A T

DIKABULKAN

E. W A K A F

Izin Poligami

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

KECAMATAN 2 Sawang Muara Batu Nisam Dewantara Kuta Makmur Simpang Keramat Syamtalira Bayu Meurah Mulia Samudera Tanah Pasir Syamtalira Aron Tanah Luas Nibong Paya Bakong Matang Kuli Lhoksukon Cot Girek Baktiya Barat Baktiya Seunoddon Langkahan Tanah Jambo Aye JUMLAH

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

Mengetahui Ketua,

Lhoksukon, 5 Januari 2008 Panitera,

Drs. A. Hamid Saleh, SH Nip. 150209429

Irapanusir, SH Nip. 150252485

SISA AKHIR

D. H I B A H

Cerai Gugat

JUMLAH

Cerai Talak

Isbat Nikah

Wali Adhol

Izin Kawin

DICORET

Perwalian

DITOLAK

DAFTAR PERKARA CERAI TALAK TELAH EKSEKUSI IKRAR TALAK MAHKAMAH SYAR'IYAH LHOKSUKON TAHUN 2007
NOMOR 1 NO. PERKARA TGL PUTUSAN 2 TGL. PERMOHONAN 3 PELASANAAN EKSEKUSI IKRAR TALAK PEMOHON TERMOHON TGL. PELAKSANAAN 4 5 6 NO. AKTE CERAI TGL. AKTA CERAI 7 KETERANGAN 8

Mengetahui Ketua,

Lhoksukon, 5 Januari 2008 Panitera,

Drs. A. Hamid Saleh, SH Nip. 150209429

Irapanusir, SH Nip. 150252485

PERKARA YANG DIMOHONKAN EKSEKUSI

No

Putusan Terakhir (Tk.Pertama, Tk. Banding, dan Kasasi)

Tanggal Penetapan Tegoran Penetapan Non Eksekutabel

Permohonan Eksekusi

Selesai Eksekusi

Bergantung

1 A. 43/Pdt.G

2

Mengetahui Ketua,

Lhoksukon, 31 Desember 2007 Panitera,

Drs. A. Hamid Saleh, S.H Nip. 150209429

Irapanusir, SH Nip. 150252485

PERKARA YANG DIMOHONKAN EKSEKUSI

Alasan

DAFTAR PERKARA PERCERAIAN YANG SUDAH DIBERIKAN AKTE CERAI PADA MAHKAMAH SYAR'IYAH LHOKSUKON
TAHUN 2007 NOMOR 1 NO. PERKARA TGL PUTUSAN 2 JENIS PERKARA 3 NO. AKTA CERAI TGL. AKTE CERAI 4 YANG MENERIMA 5 KETERANGAN 6

Mengetahui Ketua,

Lhoksukon, 5 Januari 2008 Panitera,

Drs. A. Hamid Saleh, SH Nip. 150209429

Irapanusir, SH Nip. 150252485

1 BULAN 2

NOMOR

6 TAHUN 2005 3 4 5 JUMLAH 6 DICABUT 7 Izin Poligami 8 Pencegahan Perkawinan 9 Pembatalan Perkawinan Kelalaian Ata Kewjiban Suami Cerai Talak Cerai Gugat Harta Bersama Penguasaan Anak Nafkah Anak oleh Ibu Hak-Hak Bekas Isteri Pengesahan Anak

5 TAHUN 2004

4 TAHUN 2003

3 TAHUN 2002

2 TAHUN 2001

1 TAHUN 2000

JUMLAH

JENIS PERKARA

SISA TAHUN LALU PERKARA YANG DITERIMA

Penolakan Perkawinan oleh PPN

Mengetahui Ketua,

PERKARA YANG DIPUTUS PADA MAHKAMAH SYAR'IYAH LHOKSUKON Bulan : TAHUN 2000 S/D 2005

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

Drs. A. Hamid Saleh, SH Nip. 150209429 Irapanusir, SH Nip. 150252485 Lhoksukon, 5 Januari 2006 Panitera,

A. PERKAWINAN Pencabutan Kekuasaan Orang Tua Perwalian Pencabutan Kekuasaan Wali

Ganti Rugi Terhadap Wali Asal Usul Anak Penolakan Kawin Campur Isbat Nikah Izin Kawin Dispensasi kawin Wali Adhol B. KEWARISAN C. W A S I A T D. H I B A H E. W A K A F F. SHADAKAH G. LAIN - LAIN DIKABULKAN DITOLAK TIDAK DAPAT DITERIMA DIGUGURKAN DICORET JUMLAH SISA AKHIR Lampiran : VII

Formulir LI-PA4

LAPORAN YANG DIMOHONKAN PENINJAUAN KEMBALI BULAN SEPTEMBER s.d DESEMBER 2007 MAHKAMAH SYAR'IYAH LHOKSUKON JALAN IMAM BONJOL NO. 1 KODE POS 24382
NO 1 NOMOR PERKARA 2 Nihil PENERIMAAN BERKAS Msy NAD/MA*) 3 nihil nihil nihil nihil nihil PUTUSAN Msy/Msy NAD/MA*) 4 TANGGAL PEMBERITAHUAN BUNYI PUTUSAN Msy/Msy NAD/MA*) 5 KET 8

PERMOHONAN PK 6

PENGIRIMAN BERKAS 7

Mengtahui, Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon

Lhoksukon, 31 Desember 2007 Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon

Drs. A. Hamid Saleh, SH Nip. 150209429

Irpanusir, SH Nip. 150252485

LAPORAN TENTANG PERKARA JINAYAH YANG DITERIMA DAN DIPUTUS PADA MAHKAMAH SYAR'IYAH LHOKSUKON BULAN : DESEMBER 2007

NO URUT JENIS PERKARA

BANYAKNYA PERKARA SISA BULAN LALU TERIMA BULAN INI
-

PUTUS BULAN INI SISA AKHIR BULAN JUMLAH
-

BANDING

KASASI

PK

KETERANGAN

1 2 3

KHAMAR MAISIR KHALWAT

-

-

1

-

MENGETAHUI, KETUA MAHKAMAH SYAR'IYAH LHOKSUKON

LHOKSUKON, 28 DESEMBER 2007 PANITERA

DRS. A. HAMID SALEH, SH Nip. 150209429

IRPANUSIR, SH Nip. 150252485

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 NOMOR BULAN 2 JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPEPTEMBER OKTOBER NOPEMBER DESEMBER 3 Izin Poligami Pencegahan Perkawinan Penolakan Perkawinan oleh PPN 5 6 Pembatalan Perkawinan 7 Kelalaian Ata Kewjiban Suami 8 Cerai Talak 9 Cerai Gugat 10 Harta Bersama 11 Penguasaan Anak 12 Nafkah Anak oleh Ibu 13 Hak-Hak Bekas Isteri 14 Pengesahan Anak 15 4 JUMLAH Mengetahui Ketua,

JENIS PERKARA

Drs.A.Hamid Saleh,S.H Nip. 150 209 429 Irpanusir, S.H Nip. 150 252 485 Lhoksukon, 3 September 2007 Panitera,

A. PERKAWINAN Pencabutan Kekuasaan Orang Tua 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Ganti Rugi Terhadap Wali Asal Usul Anak Penolakan Kawin Campur Isbat Nikah Izin Kawin Dispensasi kawin Wali Adhol B. KEWARISAN C. W A S I A T D. H I B A H E. W A K A F F. SHADAKAH G. LAIN - LAIN JUMLAH KETERANGAN Perwalian Pencabutan Kekuasaan Wali

PERKARA YANG DIMOHON KASASI PADA MAHKAMAH SYAR'IYAH LHOKSUKON
Bulan : Mei s/d Agustus 2007
Lampiran : V

JUMLAH PERKARA YANG DITERIMA DAN DIPUTUSKAN PADA MAHKAMAH SYAR'IYAH LHOKSUKON TAHUN 2007
NO
1 2 3 4 5 6 7

JENIS PERKARA
CERAI GUGAT CERAI TALAK JINAYAT PENETAPAN NIKAH KEWARISAN HIBAH HADHANAH JUMLAH

SISA PERKARA YANG DITERIMA DICABUT YANG LALU
20 3 77 39 1 46 3 8 1 1 3 4 1

DIPUTUSKAN
88 38 1 45 3 1

JUMLAH PERKARA KETERANGAN PRODIO
9 4

26

173

9

176

13

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful