T.

HARV EKER A milliomos elme titkai A gazdagság belsı játszmájának elsajátítása

TARTALOMJEGYZÉK Köszönetnyilvánítások "Ki a csuda T. Harv Eker, és miért érdemes elolvasni ezt a könyvet?" ELSİ RÉSZ - Pénzügyi modellünk MÁSODIK RÉSZ - A gazdagság tételei Tizenhét dolog, amelyekben a gazdagok másként gondolkoznak, és másként cselekszenek, mint a szegények és a középosztálybeliek 1. gazdagsági tétel A gazdagok azt hiszik, "Én alakítom az életemet." A szegények azt hiszik, "Az élet megtörténik velem." 2. gazdagsági tétel A gazdagok azért játsszák a pénzjátszmát, hogy nyerjenek. A szegények azért játsszák a pénzjátszmát, hogy ne veszítsenek. 3. gazdagsági tétel A gazdagok elszántan elkötelezıdnek a gazdagság mellett. A szegények gazdagok akarnak lenni. 4. gazdagsági tétel A gazdagok nagyban gondolkoznak. A szegények kicsiben gondolkoznak. 5. gazdagsági tétel A gazdagok a lehetıségekre koncentrálnak. A szegények az akadályokra koncentrálnak. 6. gazdagsági tétel A gazdagok nagyra becsülik a többi gazdag és sikeres embert. A szegények neheztelnek a gazdag és sikeres emberekre. 7. gazdagsági tétel A gazdagok a pozitív beállítottságú, sikeres emberek társaságát keresik. A szegények a negatív beállítottságú vagy sikertelen emberek társaságát keresik. 8. gazdagsági tétel A gazdagok készek menedzselni magukat és az értékeiket. A szegények rossz véleménnyel vannak az eladásról és az önmenedzselésrıl. 9. gazdagsági tétel A gazdagok nagyobbak, mint a problémáik. A szegények kisebbek, mint a problémáik. 10. gazdagsági tétel A gazdagok kiválóan tudnak elfogadni. A szegények rosszul tudnak elfogadni. 11. gazdagsági tétel A gazdagok az eredményeik alapján várnak javadalmazást. A szegények az idejük alapján várnak javadalmazást. 12. gazdagsági tétel A gazdagok "is-is" elven gondolkoznak. A szegények "vagy-vagy" elven gondolkoznak. 13. gazdagsági tétel A gazdagoknak a vagyonuk a fontos. A szegényeknek a munkából származó jövedelmük a fontos. 14. gazdagsági tétel A gazdagok jól kezelik a pénzüket. A szegények rosszul kezelik a pénzüket. 15. gazdagsági tétel A gazdagok a pénzüket dolgoztatják. A szegények a pénzért dolgoznak. 16. gazdagsági tétel A gazdagok akkor is cselekszenek, ha félnek. A szegényeket meggátolja a félelem. 17. gazdagsági tétel A gazdagok folytonosan tanulnak és fejlıdnek. A szegények azt hiszik, már mindent tudnak. Akkor most mi a csudát csináljunk? A GAZDAGSÁG MEGOSZTÁSA

-2-

Ezt a könyvet családomnak ajánlom: szeretı hitvesemnek, Rochelle-nek, csodálatos leányomnak, Madisonnek és nagyszerő fiamnak, Jesse-nek. Köszönetnyilvánítások Úgy tőnik, mintha egy könyv megírása önálló munka lenne, de a valóságban, ha azt akarjuk, hogy ezrekhez, sıt lehetıleg milliókhoz eljusson, akkor egy egész csapatra van szükség hozzá. Elıször is szeretnék köszönetet mondani feleségemnek, Rochelle-nek, leányomnak, Madisonnek és fiamnak, Jessenek. Köszönöm mindnyájatoknak, hogy teret adtatok nekem, hogy teljesíthessem a feladatomat ezen a Földön. Köszönöm továbbá szüleimnek, Samnek és Sarának, valamint nıvéremnek, Marynek, sógoromnak, Harveynak végtelen szeretetüket és támogatásukat. Sok köszönettel tartozom Gail Balsillie-nek, Michelle Burrnek, Shelley Wenusnak, Robert és Roxanne Riopelnek, Donna Foxnak, A. Cage-nek, Jeff Faginnek, Corey Kouwenbergnek, Kris Ebbesonnek és a Peak Potentials Training egész csapatának mindazért a kemény munkáért és elkötelezettségért, melynek eredményeként oly sok jóval ajándékozták meg az emberiséget, és a Peak Potentialset a világ egyik leggyorsabban fejlıdı személyiségfejlesztı cégévé avatták. Köszönöm nagyszerő könyvterjesztımnek, Bonnie Solownak folyamatos támogatását, bátorítását és azt, hogy eligazított a könyvterjesztés útvesztıjében. Ugyancsak sok köszönet illeti a Harper Business csapatát: Steve Hanselman kiadót, aki megalkotta ezt a projektet, és oly sok idıt és energiát áldozott rá; csodálatos szerkesztımet, Herb Schaffnert; Keith Pfeffer marketingigazgatót; valamint Larry Hughes reklámigazgatót. Külön köszönetet szeretnék mondani Jack Canfieldnek, Robert G. Allennek és Mark Victor Hansennek barátságukért és a kezdetektıl nyújtott, folyamatos támogatásukért. Végül rendkívül hálás vagyok a Peak Potentials összes tanfolyama minden résztvevıjének, a támogató csapatnak és az együttmőködı partnereknek. Nélkületek nem lennének életeket megváltoztató szemináriumok. "Ki a csuda T. Harv Eker, és miért érdemes elolvasni ezt a könyvet?" Az emberek megdöbbennek, amikor a tanfolyamaim elején azt hallják tılem: "Egy szavamat se higgyétek el!" Miért tanácsolom ezt? Mert csak a saját tapasztalatomra hagyatkozhatok. Egyetlen elmondott gondolat és következtetés sem eredendıen igaz vagy hamis. Pusztán az én eredményeimet tükrözik, és azokat a meglepı dolgokat, amiket hallgatóim ezreinél tapasztaltam. Ennek ellenére hiszem, hogy aki alkalmazza az itt leírt elveket, gyökeresen átalakítja az életét. Ne csak olvassátok ezt a könyvet! Tanulmányozzátok át olyan alaposan, mintha az életetek függne tıle! Azután próbáljátok ki az elveket saját magatok! Ami mőködıképes, használjátok; ami nem, azt felejtsétek el bátran! Talán elfogultságnak hangzik, de ez az egyik legfontosabb könyv, amit a pénzrıl valaha is írtak. Tudom, hogy ez merész kijelentés, de az az igazság, hogy ez a könyv a hiányzó láncszem a siker iránti vágy és a siker megvalósítása között. Bizonyára mindnyájan tapasztaltátok már, hogy a kettı nem ugyanaz. Kétségkívül olvastatok már a témában más könyveket, hallgattatok kazettákat vagy CD-ket, részt vettetek tanfolyamokon, és számos meggazdagodási rendszerrel ismerkedtetek meg az ingatlan, a részvények vagy a vállalkozások terén. Mégis mi történt? Sokakkal szinte semmi. Egy röpke fellángolás után minden maradt a régiben. Most végre itt a megoldás. Egyszerő, törvényes, és nem fogtok csalódni benne. Ha tudatalatti "pénzügyi modellünk" nem a sikerre van "hangolva", akármit tanulunk, tudunk és teszünk, semmi sem segít rajtunk. Ebben a könyvben lerántjuk a titokzatosság leplét arról, hogy vajon miért adatik némelyeknek gazdagság, míg mások örökös anyagi küszködésre vannak kárhoztatva. Meg fogjátok érteni a gazdagság, a közepes jómód és a pénzügyi kudarc legmélyebb okait, és elkezdhetitek jobbra fordítani anyagi jövıtöket. Megtudjátok majd, miként befolyásolják a gyermekkori élmények az ember pénzügyi modelljét, és hogy miként alakítanak ki önsors rontó gondolatokat és szokásokat ezek a hatások. Nagyhatású nyilatkozatokat fogtok megismerni, és segítségükkel változtathattok negatív gondolkodásmódotokon a gazdagság szellemi tételeinek alkalmazásával, hogy eredményesen gondolkozzatok gazdagok módjára. A gyakorlatban használható, lépésrıl lépésre haladó stratégiát is kaptok jövedelmetek növeléséhez és vagyonotok gyarapításához. Az elsı részben azt mutatom be, hogy a pénzzel kapcsolatos gondolataink és cselekedeteink kondicionálás eredményei, és lényeges stratégiákat vázolok fel a szellemi pénzmodell módosítására. A második részben a gazdagok, a középosztálybeliek és a szegények gondolkodásmódja közötti különbségeket vizsgálom, majd tizenhét hozzáállást és lépést javaslok, amelyek örökre megváltoztatják anyagi helyzeteteket. A könyvben mindössze néhány szerepel a sok ezernyi levél és e-mail közül, amelyeket a Milliomos elme intenzív tanfolyamon részt vett és hatalmas gyakorlati eredményeket elért hallgatóimtól kaptam. Mik tehát az én tapasztalataim? Milyen az én hátterem? Mindig sikeres voltam? Bárcsak így lenne! Mint számos más emberben, vélhetıen bennem is sok "lehetıség" rejlett, de nem sokra vittem. Elolvastam az összes könyvet, meghallgattam az összes hanganyagot, és elvégeztem az összes tanfolyamot, amihez hozzáfértem. Nagyonnagyon szerettem volna sikeres lenni. Nem tudom, a pénz, a szabadság vagy a teljesítmény vonzott-e igazán, esetleg be

-3-

akartam bizonyítani a szüleimnek, mire vagyok képes, mindenesetre szinte megszállottan vágytam a sikerre. Húszas éveimben különbözı vállalkozásokba fogtam, mindegyikbe a nagy vagyon reményében vágtam bele, mégis kudarcot kudarcra halmoztam. Halálra dolgoztam magam, mégsem jutottam elıbbre. "Loch Ness-i szörny" betegségben szenvedtem: folyton a profitról hallottam, de nekem sosem jutott belıle. Mindig azt gondoltam: "Ha a megfelelı vállalkozásba kezdek, ha jó lóra teszek, gyızni fogok!" De tévedtem. Semmi sem sikerült... legalábbis nekem nem. Aztán a mondat második fele szöget ütött a fejemben. Miért érnek el mások sikert ugyanazzal a vállalkozással, amit én is őzök, és én miért nem? Mi történt "Mr. Kiváló Lehetıséggel"? Mélyen magamba néztem. Megvizsgáltam, miben hiszek, és rájöttem, hogy bár igazán szeretnék gazdag lenni, mélyen gyökerezı aggodalmak munkálnak bennem. Leginkább féltem. Féltem a kudarctól, vagy, ami még rosszabb, attól, hogy sikeres leszek, azután pedig valahogyan elvesztem a vagyonomat. Az végképp lesújtana. A legszörnyőbb az a gondolat volt, hogy akkor elveszteném a képességeimbe vetett hitemet. Mi lesz, ha kiderül, hogy nem tudok sikert elérni, és egész életemet szegénységben kell leélnem? Azután szerencsére apám egy dúsgazdag barátja ellátott tanácsokkal. Kártyapartira jött hozzánk, hogy játsszon a "fiúkkal", és felfigyelt rám. Ekkor már harmadszor költöztem haza, és a "szegényesebb" lakosztályban laktam, azaz az alagsorban. Azt hiszem, apám panaszkodhatott neki szőkös anyagi körülményeimrıl, mert amikor meglátott, olyan részvétteljes tekintettel nézett rám, ahogyan a gyászoló hozzátartozókra szoktak egy temetésen. Azt mondta: "Harv, én is úgy kezdtem, mint te, teljes csıddel." Hát ez igazán nagyszerő, gondoltam, ettıl mindjárt jobban érzem magam. Gyorsan ki akartam menteni magamat valamivel, hogy elmeneküljek, és közben a falról lemálló vakolatot bámultam. İ azonban tovább beszélt. "Azután kaptam néhány tanácsot, amiktıl megváltozott az életem. Ezeket szeretném neked továbbadni." Jaj, ne! Most jön a hegyi beszéd, pedig ez az ember nem is az apám! Aztán kibökte: "Harv, ha nem vagy olyan sikeres, mint amilyen szeretnél lenni, az azért van, mert valamit nem tudsz." Akkoriban hetyke fiatalember voltam, és úgy gondoltam, mindent nagyon is jól tudok, csakhogy sajnos a bankszámlám nem errıl tanúskodott. Ezért mégiscsak végighallgattam. Így folytatta: "Tudtad, hogy a legtöbb gazdag ember nagyon hasonlóan gondolkozik?" Azt feleltem: "Nem, ezen még sosem töprengtem." Mire ı: "Ez nem egzakt tudomány, de a gazdagok egy bizonyos módon gondolkoznak, és a szegények merıben másként, és ez a gondolkodásmód meghatározza a cselekedeteiket, s ebbıl fakadóan az eredményeiket is. Ha úgy gondolkoznál, ahogyan a gazdagok, és azt tennéd, amit a gazdagok, elhiszed, hogy meggazdagodhatnál?" Emlékszem, a legcsekélyebb meggyızıdés nélkül vágtam rá: "Igen." "Akkor csak annyi a dolgod, hogy utánozd a gazdagok gondolkodásmódját" — mondta ı. Minthogy akkoriban meglehetısen szkeptikus voltam, azt kérdeztem: "Most éppen mire gondol?" Így felelt: "Arra, hogy a gazdagok betartják az ígéreteiket, ezért én is betartom, amit apádnak ígértem. Várnak a srácok. Majd találkozunk." Ezzel faképnél hagyott, de amit mondott, nagy hatást tett rám. Semmi sem mőködött az életemben, ezért úgy döntöttem, üsse kı, belevetem magam a gazdagok és gondolkodásmódjuk tanulmányozásába. Mindent megtanultam az elme mőködésérıl, amit csak tudtam, de elsısorban a pénz és a siker lélektanára összpontosítottam. Rájöttem, hogy igaz: a gazdagok tényleg másként gondolkoznak, mint a szegények és a középosztálybeliek. Végül az is tudatosult bennem, miként akadályoznak saját gondolataim a meggazdagodásban. Ami még fontosabb, megismertem számos nagyhatású technikát és stratégiát gondolkodásom befolyásolására, hogy úgy gondolkozzak, ahogyan a gazdagok. Ezután azt mondtam magamnak: "Elég a nyavalygásból, próbáljuk ki mindezt a gyakorlatban." Úgy döntöttem, megpróbálkozom egy újabb vállalkozással. Mivel sokat foglalkoztam egészségápolással és testgyakorlással, megnyitottam Észak-Amerika egyik elsı fitnessüzletét. Pénzem nem volt, ezért 2000 dollár hitelt kellett felvennem a Visa kártyámra a beindításához. Elkezdtem használni, amit a gazdagok mintájából megtanultam, mind az üzleti, mind a gondolkodási stratégiák tekintetében. Legelıször is szentül elhatároztam, hogy sikeres leszek, és nyerésre játszottam. Megfogadtam, hogy összeszedem magam, és semmiképpen nem adom fel ezt a vállalkozást, amíg milliomos nem leszek, vagy még annál is gazdagabb. Ez gyökeresen más hozzáállás volt, mint a korábbi, mert azelıtt mindig rövid távon gondolkoztam, és hagytam, hogy mellékvágányra tereljenek a kínálkozó jó lehetıségek, vagy eltérítsenek célomtól a nehézségek. Továbbá ettıl kezdve mindig résen voltam, amikor negatív vagy romboló pénzügyi gondolatok merültek fel bennem. Korábban azt hittem, igaz, amit az eszem diktál. Felfedeztem, hogy sok tekintetben éppen az elmém áll leginkább a sikerem útjába. Elhatároztam, hogy elhallgattatom magamban azokat a gondolatokat, amelyek nem segítik a gazdagságról alkotott elképzeléseimet. Mindazokat az elveket használtam, amelyeket könyvemben leírok. Hogy beváltak-e? Meghiszem azt! A vállalkozásom olyan sikeres lett, hogy kevesebb mint két és fél év alatt tíz üzletet nyitottam, majd eladtam a cég felét egy Fortune 500 vállalatnak 1,6 millió dollárért. Ezután a napfényes San Diegóba költöztem. Néhány évet a stratégiáim finomításával töltöttem, és elkezdtem személyes üzleti tanácsadással foglalkozni. Azt hiszem, elég szép hasznot hajtottam az embereknek, mert egyre-másra küldték hozzám a barátaikat, üzleti partnereiket és üzlettársaikat. Csakhamar tíz, sıt, húsz fıs csoportoknak tartottam elıadásokat. Az egyik ügyfelem azt javasolta, nyissak iskolát. Ezt nagyszerő ötletnek tartottam, és meg is valósítottam. Megalapítottam a Józan Ész Üzleti Iskolát, és Észak-Amerikaszerte emberek ezreit oktattam a "józan ész" üzleti stratégiáira, a gyors siker elérése céljából. Tanító körútjaim során feltőnt egy különös dolog: két ember egymás mellett ült egy teremben, és megtanulta ugyanazokat az elveket és stratégiákat. Az egyik felhasználta azokat, majd csakhamar a siker csúcsait ostromolta, és vajon mi történt a másikkal? Nem sok!

-4-

Ekkor világossá vált, hogy hiába szerelkezik fel valaki a világ legnagyszerőbb "szerszámaival", ha csak egy kis lék is van a "szerszámosládán" (azaz az agyában), máris bajba jut. Ezért kidolgoztam egy programot Milliomos elme intenzív tanfolyam címmel, amelyet a pénz és a siker belsı játszmájára alapoztam. Amikor ötvöztem a belsı játszmát (a szerszámosládát) a külsıvel (a szerszámokkal), szinte mindenki hatalmas sikereket ért el. Ezt fogom átadni ebben a könyvben: hogy miként válhattok a pénz belsı játszmájának mestereivé, hogy nyerjetek — miként gondolkozzatok a gazdagok agyával a meggazdagodás érdekében. Gyakran megkérdezik tılem, hogy a sikerem egyetlen nagy üzletre korlátozódott-e, vagy folytatódott. Hadd fogalmazzak így: Az általam tanított elvek precíz felhasználásával több millió dollárt kerestem, és sokszoros multimilliomos vagyok. Szinte minden befektetésem és vállalkozásom óriási siker. Némelyek szerint olyan vagyok, mint Mídász király, mert amihez hozzáérek, arannyá válik. Igazuk van, de talán nem veszik észre, hogy a mídászi érintés egyszerően annyit jelent, hogy a sikerre vivı "pénzügyi modellre" építek, és pontosan ezt fogjátok elsajátítani ti is, ha megtanuljátok az elveimet, és elvégzitek a szükséges munkát. A Milliomos elme intenzív tanfolyam elején általában megkérdezem a hallgatóságot: "Hányan jöttetek ide azért, hogy tanuljatok?" Ez cseles kérdés, mert ahogyan Josh Billings, az író fogalmazott: "Nem az gátolja a sikert, amit nem tudunk; a legnagyobb akadály az, amit rosszul tudunk." Ez a könyv tehát nem annyira a tanulásról, mint inkább a felejtésrıl szól! Nagyon lényeges, hogy felismerjétek, miként juttatott benneteket megrögzött gondolkodási és cselekvési módotok a jelenlegi helyzetbe. Ha valóban gazdag és boldog vagy, akkor minden rendben. Ha azonban nem, azt ajánlom, gondolkozz el néhány lehetıségen, amelyek nem illenek bele a "skatulyáidba", abba a keretbe, amit jelenleg helyesnek vagy megfelelınek vélsz. Bár azt javaslom, hogy "egy szavamat se hidd el", és próbáld ki az itt leírtakat a saját életedben, ugyanakkor arra kérlek, fogadd bizalommal, amit olvasol. Nem azért, mert személyesen ismersz, hanem mert emberek ezrei változtatták meg életüket és eredményeiket e könyv elveinek hatására. A bizalomról az egyik kedvenc történetem jut eszembe. Egy emberrıl szól, aki egy sziklafalon egyensúlyozva hirtelen megcsúszik, és leesik. Szerencsére van annyi lélekjelenléte, hogy megkapaszkodjék egy kiugró kıcsipkében, és ott függeszkedik élet és halál között. Csak lóg, lóg, majd hirtelen felkiált: "Van odafönt valaki, aki segítene?" Semmi válasz. Tovább kiabál: "Van odafönt valaki, aki segítene?" Egyszer csak mély, öblös hang szólal meg: "Isten vagyok. Segítek neked, csak engedd el a sziklát, és bízz bennem!" Emberünk visszaszól: "Van odafönt valaki más, aki segítene?" A tanulság egyszerő. Ha magasabb szintre akarjuk emelni az életünket, késznek kell lennünk rá, hogy elengedjük egyik-másik régi gondolkodási sémánkat, és újakat fogadjunk el helyettük. Az eredmény önmagáért fog beszélni. ELSİ RÉSZ PÉNZÜGYI MODELLÜNK A kettısségek világában élünk: van fent és lent, világos és sötét, forró és hideg, bent és kint, gyors és lassú, jobb és bal, hogy csak néhányat említsek az ezernyi ellentétpár közül. Csak akkor tud létezni az egyik, ha a másik is létezik. Van-e jobb oldal bal nélkül? Már hogyan lenne! Következésképpen a pénznek is vannak "külsı" és "belsı" törvényszerőségei. A külsı törvényszerőségeket alkotják az üzleti ismeretek, a pénzkezelés, a befektetési stratégiák. Ezek elengedhetetlenek. De ugyanilyen fontos a belsı játszma is. Analógiaként gondoljunk egy asztalosra és a szerszámaira. A kiváló szerszámok nélkülözhetetlenek számára, de még lényegesebb, hogy mesterien bánjon velük. Azt szoktam mondani, nem elég, hogy a megfelelı helyen legyünk a megfelelı idıben. A megfelelı embernek kell lennünk, aki a megfelelı idıben a megfelelı helyen van. Ki vagy te? Hogyan gondolkozol? Miben hiszel? Milyen szokásaid, tulajdonságaid vannak? Hogy érzed magadat a bırödben? Menynyire bízol magadban? Mennyire jók az emberi kapcsolataid? Menynyire bízol másokban? Igazán úgy érzed, megérdemled a gazdagságot? Mennyire tudsz cselekedni, amikor félsz, aggódsz vagy kényelmetlen cselekedned? Tudsz-e lépni, amikor semmi kedved hozzá? Tény, hogy a jellemed, a gondolkodásmódod és a hiedelmeid határozzák meg alapvetıen sikered mértékét. Egyik kedvenc szerzım, Stuart Wilde így fogalmazza meg ezt: "A siker kulcsa, hogy megnöveljük saját energiánkat; ezzel magunkhoz vonzzuk az embereket. Amikor feltőnnek a színen, nyomjuk a kezükbe a számlát!" GAZDAGSÁGI ELV Jövedelmünk csak olyan mértékben nı, amilyen mértékben mi magunk fejlıdünk. Miért fontos a pénzügyi modellünk? Hallottál már olyanokról, akik anyagi csıdbe jutottak? Észrevetted, hogy egyeseknek sok pénzük lesz, azután elveszítik, vagy kiváló lehetıségekkel indulnak, majd kudarcot vallanak? Most megtudod az okát. Kívülrıl balszerencsének tőnik, a gazdaság romlása, egy kutyaütı üzlettárs vagy más egyéb okolható érte. Belülrıl azonban másként fest a helyzet. Ha az ember nagy pénzhez jut, és belül nincs rá felkészülve, valószínőleg kérészéltő lesz a gazdagsága, és elveszíti a vagyonát. Az emberek döntı többségének egyszerően nincs meg az a belsıképessége, hogy nagy vagyont teremtsen és megtartsa, illetve nem tud megfelelni a sok pénzzel és sikerrel járó kihívásoknak. Ez az elsıdleges ok, barátom, amiért nincs sok pénzük. Kiváló példát szolgáltatnak erre a lottónyertesek. A kutatások igazolják, hogy akármekkora nyereményhez jutnak, többségük végül korábbi anyagi helyzetébe süllyed vissza, megmarad annál a vagyonnál, amit még kényelmesen kezelni tud. Épp ennek az ellenkezıje igaz az önerıbıl meggazdagodott milliomosokra. Figyeld csak meg, hogy azok az önerıbıl meggazdagodott milliomosok, akik elveszítik a vagyonukat, viszonylag rövid idın belül visszaszerzik. Jó példa erre Donald Trump.

-5-

ami a föld alatt van. az csak azért van. miért. életünk zökkenımentes lesz. Megnézed a kinyomtatott oldalt. — Hogyan történhetett ez? Mi ez? Varázslat?" A helyzet az. emberek. még tovább. és dolgozunk a gyökereinken — "belsı" világunkon —. Donald esetében persze "milliárdos" elmérıl van szó. minden gyümölcsöskertben a föld alatt található. Az ok egyszerő.Trumpnak milliárdjai voltak. nincs belılük elég. az erejét mégis határozottan érzékelik és felhasználják. a gazdagság. nem milliókra. A látható a láthatatlanból ered. és fogalmuk sincs. és a nyomtató kinyomtatja a levelet. és még dühödtebben radírozol. ha betartjuk a természet törvényeit. hogy Donald Trump pénzügyi "termosztátja" milliárdokra van beállítva. Ezután újra rákattintasz a "nyomtatás" parancsra. majd néhány év leforgása alatt visszanyerte. vagyis az eredményeinkre. ha csak egymillió dollárja lenne? Mekkora anyagi sikernek könyvelné el? Bizonyára a legtöbben egyetértenek velem. Ez a négy létsík a fizikai (F). Immár rendelkezésedre áll az összes szükséges "eszköz" és tudás. és megint ott van! "Ez lehetetlen! — kiáltasz fel döbbenten. amely már a fán lóg. viharok várnak ránk. megsokszorozta a vagyonát. hogy a külvilág csak a belsı világunk tükrözıdése. ami létrehozza a föld fölöttit. talán nem. de sosem veszíti el azt. hogy csak milliomos legyen? Mit gondolsz. Miért? Mert a természet törvényét szeged meg. ha elıbb a "belsı" világot változtatjuk meg. de olyan mértékben fogsz szenvedni az életben. Ha a külvilágban nem jól mennek a dolgaink. mert a belsı világunkban is így van. amilyenhez szeretne. legyen az gazdagság vagy szegénység. A gyökér táplálja a gyümölcsöt Képzelj el egy fát! Tegyük fel. és 80 százalékuk sosem lesz maradéktalanul elégedett. Mit teszünk ilyenkor általában? Többnyire jobban koncentrálunk a gyümölcsökre. amennyire figyelmen kívül hagyod ezt az elvet. Majd meggebednek. Ha valakinek netán kétségei lennének az áram létezése felıl. a szellemi (SZ). nem állunk fölötte. s végül akadnak olyanok is. pozitív vagy negatív. A pénzhiány csupán tünete annak. Mondta valaki. elıször a láthatatlant kell megváltoztatnunk. Bármilyen eredményre jutunk. A pénzhiány a hatás. a természet részei vagyunk. Persze sokan csak azt hiszik el. Ha nem ezt tesszük. Gyümölcs nı rajta. hogyan érezné magát Donald Trump. érzelmi és a lelki világokban. Ennek az az oka. elıször a láthatatlant kell megváltoztatnunk. De mi hozza létre a gyümölcsöket? A magok és a gyökerek. Nem változtathatjuk meg a gyümölcsöt. Az emberek többsége valójában nem használja ki a képességeit maximálisan. meg kell erısítenünk a gyökérzetet. a betegség. vagy rosszízőek. hogy az igazi probléma nem oldható meg a "nyomtatásban": a fizikai valóságban. akiknek a semmi is túl sok. A föld fölötti termés annak köszönhetı. Feltőnt már neked. hogy megváltoztassuk a gyümölcsöt. ami a mélyben zajlik. hogy szegénynek tekintené magát. Kész. Szemügyre vesszük a gyümölcsöket (az eredményeinket). amit lát. és nem vagyunk velük megelégedve. Megváltoztathatjuk viszont a jövı gyümölcseit. némelyeké csak néhány száz dolláréra. Ilyen egyszerő ez. mint a láthatóak. soha ne feledjük. A négy negyed Az egyik legfontosabb dolog. A legtöbben nem veszik észre. a testsúly mind eredmény. A legtöbb ember nem tudatos. A pénz. mint a templom egere. minden farmon. a gyökereket kell megváltoztatnunk. Még egy háromszáz oldalas kézikönyvet is elolvasol Hatékony radírozás címmel. Mi. Kicsit elszunyókál a volánnál. Ha meg akarjuk változtatni a láthatót. Kizárólag a látható világban él. A külvilágot csak úgy tudjuk megváltoztatni. Csak gürcöl. Ha meg akarjuk változtatni a láthatót. A kutatások szerint az emberek 80 százaléka sosem jut el olyan fokú anyagi függetlenséghez. Az életben a gyümölcsöt sikernek nevezik. és kiradírozod. és a nyomtatóból ismét kijön ugyanaz a levél. elég bedugnia az ujját a konnektorba. Következésképpen. hogy a pénzhiány probléma? Most figyelj: A pénzhiány még soha nem volt probléma. A legtöbb ember pénzügyi termosztátja csak több ezer dollár érzékelésére képes. Okok és okozatok világában élünk. mindent elveszített. Talán egyetértesz ezzel. csak a "programban": a szellemi. Legalább négy világban élünk egyszerre. hogy a fizikai valóság csupán a többi három "kivetülése". Rákattintasz a "nyomtatás" parancsra. ami a sikerhez a legfontosabb: milliomos elméjét. Ehhez azonban a föld alá kell ásnunk. Tegyük fel például. amit látnak. A legtöbben nem sikeresek. sıt. Hogyan lehetséges ez? Hiszen most radíroztad ki! Fogsz egy nagyobb radírgumit. ha nem látod be. az egészség. Mit jelent ez? Hogy elıbb a gyökereket kell megváltoztatnunk ahhoz. Tılük azt kérdezném: Miért fizetik ki a villanyszámlát? Az áramot nem látják. Minden erdıben. Rákattintasz a "nyomtatás" parancsra. hogy Donald Trump sosem elégedett meg azzal. a láthatatlan teremti a láthatót. -6- . hogy ez a fa az élet fája. az érzelmi (É) és a lelki (L) világ. nem milliókéra. túl aprók. Miért van ez így? Mert jóllehet némely önerıbıl meggazdagodott milliomos elveszíti a pénzét. és felszínesen gondolkozik — csak arra alapoz. amit meg kell értenünk. hogy létünknek nem csak egy síkja van. Tapasztalataim szerint a világ láthatatlan dolgai sokkal nagyobb hatásúak. GAZDAGSÁGI ELV Ha meg akarjuk változtatni a gyümölcsöt. és biztosan minden kétsége elszáll. hogy a föld alatti dolgok hozzák létre a föld fölöttieket. hogy megírtál egy levelet a számítógépeden. Ezért hiábavaló a megérett gyümölcsre összpontosítanunk figyelmünket. de miben gyökerezik az oka? Erre megy ki a játék.

hiszen amikor valamit állítunk. azt mondtam: "Ki van zárva. szívesebben vagyok hóbortos és gazdag. Nem sok különbség van egy nyilatkozat és egy állítás között. Ezért minden kimondott nyilatkozatnak megvan a maga rezgési frekvenciája. a testvéreik. igaz? Úgy gondoljátok. és ha közben megérinted a testedet. Be kell vallanom. amit csinálsz. ami még nem valósult meg. Az állítás arról szól. csak annyit állítunk. Ezt a fejünkben lévı elhaló hangocska elfogadja. hogy "nyilatkozat"? Egyszerően egy állítás. vallási vezetık. Lényeges továbbá a definíció még egy szava: megteszünk. A nyilatkozat definíció szerint hivatalos. hogy ez a valami már most igaz. vagy egy bizonyos állásfoglalást képviselünk". A pénzügyi modell. ami a szándékunk megvalósításához szükséges. ezért bizonyára nem meglepı. Tehát milyen a te pénzügyi modelled? A válasz egyszerő. ez hülyeség. hogy egy bizonyos lépést megteszünk. azt megérted. A különféle kultúrákban különféle gondolkodás és viselkedés jellemzı a pénz vonatkozásában. azután érintsd meg a homlokodat a mutatóujjaddal. a tekintélyszemélyek: tanárok. Hogy csinálom? Egy rövid beszélgetésbıl kiderítem. amelyekkel gyorsabban tanulhatnak a hallgatók. Kik voltak ennek a programozásnak. de szegény. ami a pénzt illeti. hogy a cél elérése már folyamatban van. milyen a te pénzügyi és sikermodelled. rezgések formájában terjed. Mi az. -7- ." Másrészt viszont egy nyilatkozat nem azt állítja valamirıl. és hogyan alakul ki? Rádiós és televíziós szerepléseim során köztudottan mindig elmondom: "Adjanak öt percet. Ez a modell minden egyéb tényezınél és azok együttesénél is erısebben meghatározza az illetı pénzügyi sorsát. hogy igaz. A nyilatkozatok nemcsak a világegyetemnek küldenek konkrét üzenetet. még jobban gyorsíthatod a folyamatot. és mondd: "Milliomos elmém van!" Mi a pénzügyi modell. Te mit gondolsz errıl? Mindezek után arra kérlek. és megjósolom anyagi jövıjüket életük hátralévı részére. mit árthat?"—és elkezdtem csinálni. miként bánjon a pénzzel? Helyes." Ezért arra kérlek. hogy csak néhányat említsek. hogyan gondolkozzék és cselekedjék pénzügyi kérdésekben. hanem hogy szándékunkban áll valamit megtenni. "hivatalosan kifejezzük azon szándékunkat. hogy a nyilatkozatok tényleg mőködnek. Minden gyerek megtanulja. az elme mégis hatalmas különbséget tesz közöttük. érzéseink és tetteink kombinációjából tevıdik össze. a barátaik. hogy ez a szándékunk a jövıre nézve. Most gazdag vagyok. egy elhaló hangocska a fejünkben gyakran arra figyelmeztet: "Ez nem igaz. fıként a gyermekkoriak. hanem a tudatalattidnak is. és így néz ki: GAZDAGSÁGI ELV A gondolatok érzésekhez vezetnek. majd tégy még egy szóbeli "nyilatkozatot". A tettek eredményekhez vezetnek. A nyilatkozat azt jelenti. Ezen megközelítés alapja egy mondás: "Amit hallasz. ahogyan a pénzhez kapcsolódunk. hogy minden egyes elv olvasásakor tedd a kezed a szívedre. amit látsz. A megnyilvánulás folyamatának nevezték. elfelejted. Azt ajánlom. érezheted sajátos rezgését. és mondd a következıt: NYILATKOZAT: "Belsı világom teremti a külsı világomat. ha hiszek benne. amellyel azt állítjuk. Nem bolondultunk meg. a média és az ıket körülvevı kultúra. és tégy egy szóbeli "nyilatkozatot". illetve kondicionálásnak az elsıdleges forrásai? A legtöbb ember esetében a szüleik." GAZDAGSÁGI ELV Adsz öt percet. Ez határozza meg. tedd a kezed a szívedre. Az érzések tettekhez vezetnek.Nyilatkozatok: Egy hatásos kulcs a változtatáshoz A tanfolyamaimon "gyorsított tanulási technikákat" használunk. hogy már folyamatban van a kitőzött cél elérése". Az energia különbözı frekvenciákon. Sok humán területen tevékenykedı szaktekintély alkalmazta alapként. Ez a nyilatkozat dolog túl rázós nekem. Miért olyan hathatós eszközök a nyilatkozatok? Mert minden egyvalamibıl áll: energiából." Mivel azonban akkoriban anyagilag igencsak nyomorultul álltam. vagy valamilyennek lenni. A kulcs a "részvétel"." Most érintsd meg a homlokodat. minden reggel és minden este tégy fennhangon nyilatkozatokat. hogy amikor ezt elıször hallottam. Mindenkinek van személyes pénzügyi és sikermodellje a tudatalattijában. Meg akarlak ismertetni egy rendkívül fontos képlettel. amelyet határozottan és hangosan fogalmazunk meg. és megjósolom anyagi jövıdet életed hátralevı részére. és többre emlékeznek a tanultakból. Pénzügyi modellünk a pénzzel kapcsolatos gondolataink. Pénzügyi modellünket elsısorban múltbeli "programjaink" alkotják. Vizsgáljuk meg a kultúrát. Hivatalos energia kibocsátás az univerzumba és az egész testünkbe. Meg kell tennünk minden lépést. Az állítás definíció szerint "pozitív kijelentés. Ha hangosan kimondasz egy nyilatkozatot. hogyan teremted meg a valóságodat és a vagyonodat. Akárhogyan is. arra emlékszel. mint belevaló fickó. egy gyerek egy adott hozzáállással születik. annak energiája végigrezeg a tested összes sejtjén. amely elıre elkészített terv egy bizonyos otthonról. Ha tükör elıtt teszed. hasonlóképpen elıre elkészített program vagy az a mód. Mi a pénzügyi modell? Analógiaként vizsgáljuk meg egy ház modelljét. úgy döntöttem: "Ugyan már. vagy tanulja. mert nem azt mondjuk.

alávaló gazember. ami természetesen rossz. Mindazok a kijelentések. az ember nem lehet egyszerre gazdag és lelkileg emelkedett. és izgatottan azt mondta: "Apu. és nem akart vele szembeszegülni. Ez a tanítás kondicionálássá válik. hogy gazdag legyen-e. Itt játsszák. a gazdagságról és a gazdagokról? Hallottál-e olyan kijelentéseket. mit gondoljunk. Mint mondtam. A könyv második részében bemutatom. amelyeket életünk további részében követünk. otthon. GAZDAGSÁGI ELV Ha tudatalattinknak választania kell a mélyen gyökerezı érzelmek és a logika között. több mint 800 000 dollárt keresett évente. és ez már kilenc éve így volt. sosincs elég. Minthogy nem akart rossz lenni. az szembeszegülésnek számított volna anyja meggyızıdésével. Térjünk most vissza az elıbbi történethez. A szegények verejtéke árán gazdagszanak meg. nem mindenki lehet gazdag. amint megkereste. szinte mindig az érzelmek javára dıl el a választás. tudatalattija elintézte. Ha azonban a tudatalattinak választania kell a mélyen gyökerezı érzelmek és a logika között. mindenesetre semmije sem maradt. az érzések tettekhez. honnan ismeri ez a pici gyerek a távolságokat. a legtöbben a gazdagságot választanák. Amikor eljött hozzánk. hanem a pénz megtartása. Stephen szerette az édesanyját. agyunkban felmerülı gondolatunkat. apám mindig azt üvöltötte. továbbá a hírhedt mondatot: nem engedhetjük meg magunknak? Nálunk. a mi fajtánknak nem való. hogy gazdag és sikeres légy. mindenkire. Honnan tehát az információ? A múltban programozták belénk. Néhány rendkívül hatékony. tapasztaláson alapuló technika segítségével Stephen pénzügyi modellje kevesebb mint tíz perc leforgása alatt döbbenetesen megváltozott. A verbális kondicionálás rendkívül erıs hatású. és hogyan cselekedjünk. spórolni kell a nehéz idıkre. menjünk el. Stephen elmondta. Nem csoda. Ezért nem tehetett mást. Édesanyja verbálisan úgy kondicionálta. Például a fiam. a gondolatok érzésekhez vezetnek. Ennek tükrében a következıképpen módosíthatjuk a Megnyilvánulás Folyamatát: A programozásból erednek a gondolataink. a tettek pedig eredményekhez. Néhány óra múlva megkaptam a választ egy tévéreklámból. Persze most azt gondolhatod. ha nem avatkozunk közbe. megmaradnak a tudatalattinkban. Csak annyid legyen. tetteink eredményekhez vezetnek. Valahogyan elverte a pénzét. hogy azt higgye. és nézzük meg a Tini ninja teknıcöket a moziban. Ennek ellenére állandóan az anyagi csıd szélén állt. valahányszor pénzt kértem tıle: "Mit gondolsz. és a szokásos mondattal fejezıdött be: "Most a közeli mozik mősorán. Stephennek nem a pénzkeresés okozott gondot." Sosem nevetett. szinte mindig az érzelmek javára dıl el a választás. Akárhogyan is. Ebben a könyvben éppen ezt fogjuk megtenni. mi játszódott le Stephen tudatalattijában. Felmerül egy érdekes kérdés: Honnan származnak a gondolataink? Miért gondolkozunk másként. hároméves korában egyszer odaszaladt hozzám. mint hogy mindig túladott a pénzén. Bizony. ha pénzrıl van szó. ezért foglalkozzunk velük egyenként. Hogyan kondicionáltak tehát minket? Három alapvetı módon. a gazdagok egyre gazdagabbak lesznek. amennyibıl meg tudsz élni! Akinek több van. hogy ne legyen gazdag.Ez igaz rád. Ezért az agya a gazdagsághoz a kapzsiságot társította." A verbális kondicionálás erejére ugyancsak jó példa Milliomos elme tanfolyamaink egyik résztvevıjének esete is. Ha gazdag lett volna. kölcsönadta. és modellként szolgálnak pénzügyeink intézéséhez. múltbeli kondicionálásunk határozza meg minden. a gazdagok bőnözık. a gazdagok kapzsik. a pénz beszél. Mit hallottál gyerekkorodban a pénzrıl. érzéseink tettekhez vezetnek. amely a filmet hirdette. miként kondicionálhatod magadat újra. a gazdagok kapzsik. hogy kitaláljuk. rám. egy mélyebb és tartósabb szinten. Ezért aztán éppen úgy. Jesse. -8- . esetleg bárki más elvárásainak. vagy megfeleljen az édesanyja. hogy szegény volt. amelyeket fiatal korunkban hallottunk a pénzrıl. Természetesen a gazdagság lenne a logikus választás. ahogyan egy személyi számítógép esetében. hogy a pénz minden gonoszság forrása. a pénz nem boldogít. mocskos gazdagok. bizony. Az élet minden területén. Megtanították nekünk. egészen közel hozzánk. a pénzért keményen meg kell dolgozni. ha az embernek választania kell. Lenyúznám a bırödet. beleértve a pénzt is: Verbális programozás: Mit hallottunk fiatal korunkban? Utánzás: Mit láttunk fiatal korunkban? Konkrét események: Mit tapasztaltunk fiatal korunkban? Fontos megérteni a kondicionálás e három szempontját. különben alávaló gazembernek érezte volna magát. a szegények egyre szegényednek." Nem kell hozzá nagy tudósnak lenni. Szó sincs róla! Az emberi elme nem így mőködik. és nem módosítjuk az elménkben a pénzrıl szóló tételeket. a pénz nem a fán terem. és ezt tesszük a Milliomos elme intenzív tanfolyamon is több ezer emberrel minden évben. vagy rossz befektetéseken elvesztette. a program megváltoztatása az elsı fontos lépés az eredmény megváltoztatásához. Az elsı hatás: Verbális programozás Kezdjük a verbális programozással. Persze csak akkor." El sem tudtam képzelni. mint mások? Gondolataink az elménk fülkéiben raktározott "információ-fájlokból" erednek. nekem a bıröm alatt is pénz van?" Viccesen azt feleltem neki: "Bárcsak úgy lenne. Mindössze két év múlva szegény emberbıl milliomossá vált. hogy gyerekkorában mindig azt hallotta az édesanyjától: "A gazdagok kapzsik. Itt a bökkenı. gondolataink érzésekhez vezetnek. automatikus reakciókat vált ki.

és eldönthetjük. hogy már ismered a verbális kondicionálás erejét. hogy elkezdd átalakítani pénzügyi modelledet. de van némi igazság a mondásban. megváltoztatod azokat? NYILATKOZAT: Tedd a kezed a szívedre. Stephen ezért befektetett egy tengerparti társasházba Mauin. és mennyivel könnyebb pénzhez jutni a Las Vegas-i játékautomatákból.Stephen a tanfolyamon megértette. így hetente kapsz egy magvas tanítást. hogy felismerjük. Mire neveltek a szüleid a pénzzel kapcsolatban? Egyikük. melyekbıl a következmények fakadnak. látogassa meg a Milliomos elme intenzív tanfolyamát. vagy takarékosak voltak? Csavaros észjárású befektetık voltak. nem a saját meggyızıdéséhez tartoznak. tartósan átalakítják tudatalattijukat — arra tanítják az elmét. hogy tudattalanul rossz részvényeket vegyek meg. mit tehetsz legelıször. melyek mindegyike elengedhetetlenül szükséges pénzügyi modellünk átprogramozásához. Amint felismertük. A www. és ı is az. és döntéseink határozzák meg cselekedeteinket. miért vágta le mindig a sonka két végét. milyen nagylelkő a fia. Azzal." Elhatározták. felidéztem magamban.millionairemindbook. minden este az asztalra csapott. Úgy döntök. vagy mindig meg kellett küzdeni érte? Örömöt jelentett a pénz az otthonodban. A változtatás második eleme a megértés. ha nem tudunk a létezésérıl. Az anyja azt felelte: "Anyám is így csinálta. Az anyja boldog. A változtatásnak négy kulcsfontosságú eleme van. nem feltétlenül igaz. No és mit mondott a nagymama? -9- . Meg is kérdezte tıle. mérgezı gyomot belsı "pénzügyi kertembıl". amellyel nem kellett többé úgy éreznie. miért vágta le mindig a sonka két végét. vagy egyáltalán nem foglalkoztak befektetéssel? Vállaltak-e kockázatot. miszerint "az alma nem esik messze a fájától". Stephen évente hat hónapra megszabadul az anyjától. de ha megértjük a pénzügyi modell mőködését. hogy rajtunk kívül kell keresnünk az eredetét. vagy csak idınként? Könnyen jött a pénz a családodba." Nos. az égbe szöktek választott részvényeim árai. és anyja minden évben ott tölti az egész telet. melyeket a pénzrıl. Ezt a folyamatot a könyv második részében fogjuk elkezdeni. hogy a gondolkodásmódunk nem mi vagyunk. vagy feladjuk — annak alapján. ezért szeretnék még egy további segítséget is felajánlani. amint átkondicionáltam magamat. Ezek egyszerőek. nem tartoznak hozzád? Belátod. mit gondolsz arról. A gyakoriság és a folyamatos támogatás ugyancsak fontosak a tartós változáshoz. Másodszor. Kiváló megoldás! Jómagam a nehéz kezdet után lassanként sikereket értem el a vállalkozásban. rossz áron. Gondolkodásunk határozza meg a döntéseinket. Egyszerő volt: Stephen anyja nagyon szerette Hawaiit. Most. nem a te szerves részeid. miután kigyomláltam ezt a burjánzó. Megint csak arról van szó. és mindenütt szétkürtöli. vagy mindketten jól tudtak bánni a pénzzel. és megkérdik tıle. Aki mélyebben szeretne ezzel foglalkozni. és mondd: "Milliomos elmém van!" A második hatás: Utánzás A második kondicionálási mód az utánzás. Errıl annak az asszonynak a története jut eszembe.com honlapon a "FREE BOOK BONUSES" címre kattintva feliratkozhatsz a Milliomos Elme "heti gondolatára". Ott a résztvevık hatásos gyakorlati módszereket sajátíthatnak el. az emberek sem sokban különböznek a majmoktól e tekintetben. hogy ezeket a gondolatokat csak tanultad. mondván: "Anyám is így csinálta. Nos. Miért? Hogy tudat alatt érvényesítsem pénzügyi modellemet. hogyan hatottak ezek a kijelentések a pénzügyi életedre ez idáig. A változtatás harmadik eleme az elhatárolódás. hogy új gondolkodásmódot választok. igenis van ennek értelme. és segítettünk neki kialakítani egy stratégiát. Amikor megvizsgáltam pénzügyi modellemet. érvényes-e vagy érvénytelen. Megfigyelhetjük ezt a gondolkodásmódot. Hihetetlennek hangzik. ha nem sikerült pénzt nyernem a tızsdén. honnan származik "gondolkodásmódunk". vagy durva viták forrása volt? Miért lényeges ezt tudni? Biztosan hallottad már az "utánozó majom" kifejezést. Majd még tovább mentünk. nem csoda. mint egy információ-"fájlt". hogy most azonnal úgy dönthetsz. milyen ostoba az egész rendszer. esetleg rosszul? Költekezık. Elıször is. de annál hatásosabbak. és most eldöntjük. hogy a továbbiakban ragaszkodunk-e hozzá. és kikké akarunk válni a jövıben. hogy felhívják a nagymamát. és lássuk. rájövünk. ahol megismertetlek a gazdagságot megteremtı szellemi tételekkel. Térjünk most vissza a verbális kondicionáláshoz. A változtatás elsı eleme a tudatosság. hogy szembeszegül az anyjával. hogy támogassa a gazdagság és a siker elérését. Sokan ódzkodnak beismerni. megértheted. MEGÉRTÉS: írd le. Teendık a változtatáshoz: Verbális programozás TUDATOSSÁG: írd le mindazokat a kijelentéseket. elhatárolhatjuk magunkat tıle. gyümölcsözıbbé váltak a befektetéseim. éppen az anyja jött el hozzá aznap vacsorára. hogy ezek az ıt hátráltató hiedelmek az anyjától erednek. amely támogatja a boldogságomat és a sikerességemet. és felkiáltott: "Azok a rohadék részvények!" Ezután vagy fél óráig azon mérgelıdött. és levágta a hús mindkét végét. A változtatás negyedik eleme az újrakondicionálás. A szó szoros értelmében arra programoztak. hogy Stephen gazdag. hogy kik vagyunk jelenleg. Szinte azonnal. hogy apám munka után a vacsoraasztalnál az újság tızsdei rovatát böngészve. de a részvényeimmel sosem tudtam nyerni. hogy veszítsek." Érintsd meg a homlokodat. és azóta is döbbenetes sikereket érek el a tızsdén. vagy konzervatívok voltak? Volt-e mindig pénzük. amelyek sejtszinten. és az anyja programozta azokat belé. most már az anyja is örül neki. aki sonkát fızött vacsorára. hogy tudatalatti kondicionálásunk határozza meg a gondolkodásunkat. amely segít a siker elérésében. ELHATÁROLÓDÁS: Belátod. amely arról szólt: "A mocskos részvények!" Mondanom sem kell. Nem változtathatunk meg valamit. és mondd: "Amit a pénzrıl hallottam. Gyermekkorunkban mindent utánzással tanulunk meg. amelyet réges-régen tárolunk az elménkben. rosszkor. a gazdagságról és a gazdagokról hallottál gyermekkorodban.

ahogy szoktak. minden értelmet nyert. és nagyot néztem.. hogy megosztottad velem. és cseppet sem mutatkozott nagyvonalúnak. ismét enyém a világ. amikor jól mentek a dolgok. Végül arra a felismerésre jutottam. mikor halljuk meg az igazságot. amit tanítottak. amikor eléred az anyagi függetlenséget! Ha így teszel. hogy nem a vállalkozással van a baj. Tanfolyamainkon tanítjuk a szándék erejének elvét. Érthetı. amikor felismerik. Következésképpen a projektek elején sosem volt pénzünk. nekem a bıröm alatt is pénz van?" Majd hozzátette: "Megırültél?" Természetesen egy fítyinget sem kaptam. használható lesz. Vannak. és mindent kipróbáltam." Élénken emlékszem. hogy mikor kerülhetnek a felszínre. mi lett belılem? — Építési vállalkozó. és lássunk újra munkához. mit gondolsz. Megkérdeztem tıle. Mindig így ment ez. és ismét mélyeket lélegzett. ha a "modellünk" nem a sikert támogatja. nem a partnerekkel. Minden projekthez óriási mennyiségő tıke befektetésére volt szükség. de természetesen nem voltam bolond. hogy általában egyik szülınk vagy mindkettıjük mintájának keverékét követjük a pénzzel kapcsolatban. mire a lakásokat eladta. mégsem sikerült soha anyagi sikert elérnem. legalábbis én akkor azt gondoltam. folyton könyveket olvasok és tanfolyamokra járok. hogy kialakított egy »sikeres modellt«. hála istennek megtanultam. ha a nehéz idıkre tesszük félre a pénzt? Nehéz idık — ugyan már! Hagyj fel ezzel! Ahelyett. nem is az alkalmazottakkal vagy a gazdasági helyzettel. és megkérdezte. és állandóan az ingujjával törölgette a szemét. és megtérült a befektetése. Aztán elmosolyodott. hogy elköszönjenek. és ki sem látszottunk az adósságból. amíg lehet?". autogramért." A legtöbben tudjuk. Apám egyik percrıl a másikra megváltozott. Végül. Az én apám például vállalkozó volt. pénzügyileg kárhozatra vagyunk ítélve." Egy másik példa a floridai Orlandóban tartott tanfolyamaim egyikérıl származik. Aztán vége lett. hogy változtassak. vagy csak azért. amikor végleg elköltöztem otthonról. Apám minden vagyonunkat erre tette fel. sok szerencsét!". nincs-e szükségem egy kis pénzre. amióta csak léteznek ilyenek. mint az elızı tizennyolc évben összesen. úgy hatéves koromtól huszonegy esztendıs koromig. Csak apám pénzügyi modellje van a fejemben. és ilyenkor azt hittem. Mindig kisebb vagyonhoz jutottam. vagy ilyesmi. hogy a nehéz idıkre spórolnál. egészen máig. Az arca kezdett felderülni. vagy arra az idıre. Ha bármilyen kicsi összeget kértem tıle. mert tudtam. hogy ilyenkor azt feleltem: "Remek. elraktározva egy »elme«-bankban. most térjünk vissza a lényeghez. Huszonegy éves koromban. köszönöm. de mindig üres kézzel jött haza. amely odafigyel erre az érzésre. aki sírva jött oda hozzám. vagy eladni valamit. spórolj a boldog idıkre. és hihetetlenül nagylelkő lett. Bárcsak értettem volna az utánzást és a pénzügyi mintákat negyven éve! Micsoda idıpazarlás volt az összes tanulás és ismeretszerzés!" Még erısebben kezdett sírni. Nincs velem semmi baj. biztosan túl ostoba vagyok. és nagy összegő banki hiteleket vett fel. hogy "Találtam egy jó telket. de csak talán. minden remekül ment neki: több vagyont halmozott fel tizennyolc hónap alatt. Továbbtanultam. és a puszta tekintetével ellentmondást nem tőrıen a tudtomra adta: "Meg ne próbálj még egyszer kérni!" Te is biztosan ismered ezt a nézést. Próbálkoztam részvényekkel. apu. mintha kicserélték volna. Mi lesz a jutalmunk. Akkor aztán tejben-vajban fürödtünk.. és végigcsináltam a gyakorlatokat. ingatlannal és több mint egy tucat különféle vállalkozással. Szeretetteljesen megölelt. akkor meg miért ne élvezze. ameddig csak vissza tudok emlékezni. Sokszor mélyen megrendülnek. Hadd hívjam fel a figyelmet: A nehéz idıkre félretenni jó ötletnek látszhat." Amikor legutóbb hallottam felıle. tudat alatt apám "egyszer fent. hiszen "az ember könnyen elvesztheti az összes pénzét. de nagy problémákat is okozhat. most visszakapja tılem azt a metszı pillantást. Még ma is késztetést érzek. és megszereztem az MBA-t. Azt kell mondjam. kedves. Késıbb sokféle egyéb vállalkozással foglalkoztam. Ma azonban már van az elmémben egy másik fájl. miután önt meghallgattam. mindaz. Megint építkezni fogunk. Azt feleltem neki: "Az ismeretszerzés egyáltalán nem volt idıpazarlás! Csak ott lappangtak az ismeretei a felszín alatt. megint kezdıdik a régi nóta. hogy talán. amíg végül el nem adta a lakásokat. pedig megrémültem. győjtögetnek "a nehéz idıkre". Alig jutott lélegzethez. és sikerült átkondicionálnom magamat errıl a jojómodellrıl a következetes jövedelemnövelésre. mire rájöttem. mint tíz átlagember együttvéve. de akár száz lakást is felépített. Újabb vállalkozásba fogtam. hogy szabadságra mentem és pihentem. mi bántja. aztán mégis mindig a tönk szélére jutottam. apa. Sosem tudtam. Magamban azt gondoltam.10 - . Ez így ment nagyjából egy vagy két évig. ezért csak annyit mondtam: "Dehogynem. mindig csak azt mondta: "Mit gondolsz."Mert túl kicsi volt a lábasom. Eleinte mindig minden jól ment. amikor befejeztem a tanulmányaimat. amit eddig tanult. hogy apám ilyenkor nem volt valami jó hangulatban. Bejött hozzám. éppen ellenkezıleg. köszönöm. még csak nem is azzal. de egy évvel késıbb ismét csak padlóra kerültem. akiknek a szülei átélték a második világháborút vagy a nagy gazdasági világválságot. milyen mértékben befolyásolták a szüleik tapasztalatai a pénzzel kapcsolatos hiedelmeiket és szokásaikat. Boldog. és a siker csúcsára jut. de valamilyen érthetetlen oknál fogva rövid idı múltán tönkrementem. Apám megélte a legsúlyosabb gazdasági válságot. Több ismerettel rendelkezem. Ezek az egyszer fent. köszönöm". Nap mint nap megpróbált állást szerezni. amíg egy napon apám azzal nem állított haza. Egy-egy projekt keretében minimum tizenkét. Lakásépítéssel foglalkozott. Azt felelte: "Hatvanhárom éves vagyok. Gyakran vesznek részt a tanfolyamainkon olyan hallgatók." Ezzel arra akartam utalni. a szándék törvénye értelmében pontosan ezt fogod kapni. és azt mondta: "Köszönöm. és közbeszól: "Köszönöm. amit most te is megtanulsz ebbıl a könyvbıl. Minden nagyszerő volt egészen addig. Mások. amikor jól mennek a dolgok (és szabotáljam magamat a folyamatban). és ez okozza az én rossz sorsomat. miért. Sosem fogom elfelejteni azt az urat. Azt hittem. köszönetet mondjanak. egyszer lent" jövedelemszerzési mintáját ismétlem. A hallgatók a színpad elıtt álltak sorban. Most. Nagyon örülök neki! Hiába rendelkezünk a világ összes ismeretével és tudásával. akik ırült módjára költekeznek. . Minden elıadót meghallgattam. egyszer lent állapotok csaknem tíz éven keresztül ismétlıdtek.

Miért? Mert a "bıség" válik a gyökerünkké. ami nem is olyan apró. és valami ilyesmit mondunk: "Győlöllek titeket. Miért? Mert ezen problémák egyikét sem oldja meg a pénz. Igaz? Nem igaz! A helyzete még rosszabb. rossz befektetési döntést hoz. érvényesítjük ezt a hiedelmet. Nem a megfelelı dologtól szabadult meg." Ezzel kirohanunk a hálószobából. Vizsgáljuk meg például a félelmet. vagy sosem lesz belıle elég. Túlköltekezik. sosem lesz boldog. akiket a bizonyítás vágya hajt. Ezzel a kihívással a könyv második részében fogunk bıvebben foglalkozni. akár betegre dolgozzák magukat a sikerért. amit a szüleik. ami félelmen alapul. és sosem lel békét. hogy boldogok legyünk. Akár gazdagok lesznek. A biztonságkeresés a bizonytalanságból fakad. Miért van ez így? A harag és a lázadás szavak ismerısen csengenek? Vagyis attól függ. akár tetszik nektek. Tovább súlyosbítja a helyzetet. ha felnövök. és bıséget teremtünk. Ekkor megkérdezem: "Hányan jelölnék meg a biztonságot a siker elérésének elsı számú motivációjaként?" Erre szinte mindenki felteszi a kezét. ha más úton járunk. általában mégsem boldogok. Egy szóval: amíg le nem ásunk a probléma gyökeréig. mit tesz. nem. mit tegyen a helyzet orvoslására. vagy legalábbis igyekeznek ezt tenni. Kulcsfontosságú. nem egészen így megy ez. hanem a félelem. GAZDAGSÁGI ELV Ha a pénzszerzést vagy a siker elérését rossz indíték motiválja. Ha azonban sokra tartjuk magunkat. a pénz sosem tesz boldoggá. a félelmet és a bizonyítási vágyat mint a pénzszerzés motivációit. az örökös bizonyítási kényszer szokássá válik. A pénz nem tehet senkit azzá. nem pedig a gyökéren. például félelem. hogy pénzünk legyen. mennyire voltunk rájuk dühösek. attól még semmiképpen nem érezzük jobbnak magunkat. a düh vagy a bizonyítási vágy motivál. ha elveszítem?". akik kevésnek érzik magukat. nem vagyunk elég jók. hogy enyhítse az abból fakadó belsı fájdalmat. üljetek le! Szeretnék valamit megbeszélni veletek. ami amúgy is. vagy hogy sikert érjünk el. Megszünteti-e a pénz tehát a félelmet? Bár úgy lenne! De a válasz határozott nem. a pénz sosem tesz boldoggá." Ezek után felteszi a kérdést elméjének. vagy anyagilag padlóra küldi magát egy válással. ha felnövök. apa. Akkor majd mindent megszerzek. Nem minden esetben baj az. A kérdés csupán az. vagy lázad ellenük. düh vagy a bizonyítási vágy. és ezért. olyanok is akadnak szép számmal. Gondoljunk csak bele — a biztonság és a félelem hajtóereje ugyanaz. Következésképpen a pénz és a harag összekapcsolódik az agyukban.Korábban már szóltam róla. Miért? Mert nem a pénz a probléma gyökere. Közben a lényeg a szülık iránt érzett harag. Amint van pénzünk. A pénzén adott túl. és mi lázadunk ellenük. a világ összes pénze sem segít. akik a félelmet jelölnék meg elsı számú motivációként a siker eléréséhez?" Általában nem sokan jelentkeznek. Sosem leszek olyan. Én csak békét és derőt akarok. Remélem. Miért? Mert a gazdagságuk gyökere vagy a pénzszerzés indítéka a düh és a sértettség. hogy nincs pénzük — de egyik sem jelent igazán kellemes életet. De van egy apró bökkenı. és meg nem szüntetjük a félelmet. vagy: "Tönkretesznek az adóterhek". mint ti. akár nem. új késztetéseket találhatunk: célt. mert most elégedett. semennyi pénz nem elég. annál dühösebbek. és olyan valóságot teremtünk. megértitek. hogy az életükben semmi és senki nem "elég jó". valószínőleg attól féltünk. hanem szokás. Ahogyan sokan a félelem miatt igyekeznek pénzhez jutni. meg kell szabadulnod a pénzedtıl. vagy akár az életeteket. általában hasznos. de az éremnek van egy másik oldala is. Ha azt hisszük. hogy levezessük az elkeseredettségünket. hogy bármily nagy vagyonunk van. mert most már nemcsak mérges." Az illetı megteszi. Megint rólunk szól az egész. Ha rossz a motiváció gyökere arra. mint a félelem esetében. és elkezdjük püfölni a párnánkat. és elveszítik. amikor megnyomják azt a bizonyos gombot. . Tudatalattija indíttatására megszabadul a pénzétıl. én egészen másképpen fogom intézni a dolgaimat. Végül magasabb énjük azt mondja: "Elegem van a haragból és a stresszbıl. hanem szegény és mérges. amit csak akarok. keménynek. és észre sem vesszük.11 - . és mindig is ez volt. esetleg más módon szabotálja a sikert. Amikor szegények voltunk. Így nem kell túladnunk a pénzünkön ahhoz. milyen indítékunk van a pénzszerzésre vagy a siker elérésére. Sok szegény családból származó emberbıl dühöt és lázadást vált ki a szegénysége. és minél több pénzre tesznek szert. amely a kapcsolatot megteremtette. Ennél fogva a több pénz csak megváltoztatja a félelmünket. Ha megszüntetjük a haragot. A tanfolyamaimon meg szoktam kérdezni a hallgatókat: "Hányan vannak önök között. Én gazdag leszek. belsı világunk a külvilágot tükrözi vissza. hogy pénz dolgában valamelyik vagy mindkét szülınk mintáját követjük. Az ilyenek gyakran fogják magukat. Sokkal inkább kiborulunk. A világ összes pénze és semmi más sem lesz soha elég azoknak. akármennyi pénze van — vagy nincs. például a félelem. hogy a félelem nem egyszerően probléma. csakúgy. miért vagyunk ilyenek? Mi húzódik meg mindeme vonások hátterében? Azoknak. most legyen annyi elég. ezt a hiedelmet érvényesítjük. Célratörınek. ha az ember szembeszegül a szüleivel. becsapjuk magunk mögött az ajtót. hogy nincs elég pénzünk. mint azon. vagy minél többre igyekeznek szert tenni. Az elme a következı választ adja: "Ha meg akarsz szabadulni a haragtól. és meggazdagszanak. vagy: "Mindenki az én pénzemet akarja majd". Sajnos kisgyerekként nem mondhatjuk a szüleinknek: "Anya. a félelmünk általában átalakul: "Mi lesz. akiket a bizonyítási vágy sarkall az anyagi siker elérésére. Ha azonban a szüleink sikeresek voltak. ahogyan a pénzt kezelitek. súlyos anyagi nehézségek elé nézhetünk. Némelyek éppen az ellenkezıjét teszik annak. és ezek igencsak nemes tulajdonságok. hogy sosem lesz pénzünk. a világhoz való hozzájárulást és örömöt. határozottnak nevezzük magunkat. a gyümölcsön. Ne feledjük. vagy ami éppen a kezünk ügyébe esik. és a családunknak rossz pénzkezelési szokásai voltak. hogy van pénzük. Épp ellenkezıleg. Ráadásul. Nem tetszik az a mód. Természetesen a legtöbben szívesebben aggódnának azon. Amíg ez a harag nem múlik el. Akkor hát jó éjt és szép álmokat!" Nem. nem a haragján. ha lázadtunk (ami gyakori másodszülötteknél). Tulajdonképpen mindegy. és ez lesz a természetes létformánk.

nincs pénzem. hogy az összes pénz a férfiaké. hogy megszabaduljon a fájdalomtól. hogy a jelen pillanattól kezdve mást is választhatsz? NYILATKOZAT: Tedd a kezed a szívedre. és — ami még fontosabb —. Megpróbáltam megmagyarázni neki. A lényeg. hanem pénzügyi modellekrıl. az én számomra nem egyszerően pénzköltést jelentett. És bizony már nem negyed dollárokat kért. 200 dollárt költött el. milyen szokásaik voltak ezekkel kapcsolatban! Írd le. Josey az iskolai úszócsapat tagja volt. hogy felismerjük. úgy tudunk bánni vele. hogy "Nem. mert ezek alakítják ki a hiedelmeinket — vagy inkább illúzióinkat —. Ha a pénzügyi modellünk nem illik össze. komoly gondok lesznek a kapcsolatunkban.Akárhogyan is. Ha 500 dollárt kapott. a gazdagokkal kapcsolatban? Ezek az élmények rendkívül fontosak. és az öklével verte az asztalt. Ne idegesítsük fel magunkat ezen. Jelenleg jó úton halad az anyagi függetlenség elérése felé. úgy érezte. és mondd: "Milliomos elmém van!" A harmadik hatás: Konkrét események A kondicionálás harmadik módját a konkrét események szolgáltatják. Egyikünk sem tudta. Ha 200 dollárt kapott. Kapnunk kell a tízezer dollárt. Egy másik példa a konkrét eseményekre a személyes környezetembıl való. mert nem szerette a munkáját. Adtam neki 2000 dollárt. A feleségem nyolc éves korában gyakran hallotta a fagylaltos kocsit csilingelni a házuk elıtt az utcán. És akárhányszor én visszatartottam ıt a költekezéstıl. és tanult a hatástöbbszörözésrıl.12 - . A feleségem számára a pénz azonnali örömet jelentett (mint a fagylalt felett érzett öröm). nem kiadnunk. 3. Miért? Talán az apját akarta megmenteni? A tanfolyamon segítettünk Joseynak meghatározni pénzügyi modelljét. hanem azt. Kérj a papától! Nála van az összes pénz. hogyan álltak hozzá szüleid a pénzhez és a gazdagsághoz. A szülei szokásos csúnya veszekedéseik egyikét folytatták a pénz miatt. kedvesem. Elsı lépésként tudatosítanunk kell magunkban. 2. hogy a nıknek nincs pénzük. Nem azért. Az emberek nem elsısorban a pénz miatt veszekszenek egymással. hogy a pénzgyőjtés célja a szabadság megteremtése. Hála istennek megtanultuk. milyen sok vagy milyen kevés a pénze valakinek. és részesült elsısegély-oktatásban. mire ı elköltött 10 000 dollárt. hogy nem illik össze a pénzügyi "modelljük"." Érintsd meg a homlokodat. Josey nagyon jól keresett. és örült. Nagyon is precízen tette ezt. Én ezzel szemben abban a hitben nıttem fel. hogy társunk pénzügyi tételei minden bizonnyal különböznek a mieinktıl. hogy ez a hozzáállás tanult. akkor ez a világ rendje. Ettıl a naptól fogva Josey elméje a pénzt a fájdalommal társította. miben hasonlítasz rájuk. hogy megértsük. Ennél fogva. ha 1000 dollárt. Josey emlékszik rá. Az apja a karjaiban halt meg. Ilyenkor mindig odaszaladt a mamájához. a lényeg. Csak nem a megfelelı késztetés vezérelte erre a pályára. hogy kérjen tıle egy negyeddollárost. ha felnıttként tudatalattija hatására minden pénzén túladott. hogyan befolyásolja a múltbeli programozás pénzügyi életük minden vetületét. a gazdagsággal. Kicsit mélyebbre ásva elıkerült egy emlék tizenegy éves korából. Így ment ez hétrıl hétre. Az adott neki egy negyeddollárost. kiabált. és mondd: "Amit eddig lemásoltam a pénzzel kapcsolatos viselkedésrıl. amikor egy kínai étteremben volt a szüleivel és a testvérével. Hadd hozzak erre egy példát. de minden hiába volt. inkább próbáljuk ıt megérteni. Az egyetlen dolog. hogy az apja elıször elvörösödött. a kislány megvette a fagyiját. Hogy érvényesítse ezt a létezési módot. mit várt tılem. akkor ezret. azután ellilult. Nem csoda. és végül egy szívroham a földre döntötte. Csaknem zátonyra futott miatta a házasságunk. A fiam születésének. Mit tapasztaltál gyerekkorodban a pénzzel. szerelmesekre. Az egyik Milliomos elme tanfolyamomon részt vett egy mőtıben dolgozó ápolónı. Igyekezzünk minél jobban felfogni. Az apja felállt. amin veszekedtünk. hanem amiatt. hogyan hozzunk létre egy új pénzügyi modellt. nem pénzrıl vitatkozunk. Másodszor azt tanulta meg. de valahogy mindig nyakára hágott a pénznek. Ma pénzügyi tervezı. Ha az ı anyjának (az istennınek) nem volt pénze. mi fontos a társunk számára a pénzzel kapcsolatban. 100 dollárt költött el." Ezt valahogyan nem értette." Erre a feleségem az apjához szaladt. Mindegy. hogy ápolónı lett. ELHATÁROLÓDÁS: Belátod. hogy mindkettınknek jó legyen. és nem a te lényedet tükrözi? Belátod. drágám. Ha felismerjük valakinek a pénzügyi modelljét. és átalakítani azt. az életörömtıl fosztom meg. de ezúttal hozzá hasonlókkal igyekszik megértetni. hogyan vizsgáljuk felül pénzügyi modellünket. valahogy felnıtt e tekintetben. hogy három csodának voltam szemtanúja az életemben: 1. a hatástöbbszörözés nem ezt jelenti. Figyelemreméltó az is. miben különbözöl tılük! MEGÉRTÉS: írd le. a pénz volt. A változtatás lépései: Utánzás TUDATOSÍTÁS: Gondold végig. A lányom születésének. az a szüleim módszere. sıt még üzlettársakra is. Ez igaz házastársakra. milyen módon viszonyulunk egyik vagy mindkét szülınk pénzügyi szokásaihoz. igen: pénzt. Vajon tényleg mőködik mindez? Annyit mondhatok. amely megfelel kettınk kapcsolatának. Mit tanult meg tehát a gyerek a pénzrıl? Elıször is azt. melyek szerint jelenleg élünk. 500 dollárt költött. hogy mindketten gyökeresen más jelentéseket társítottunk a pénzhez. Az anyja rendszeresen azt mondta: "Sajnálom. Én a saját utamat követem. hogy a szabadságunkat adja el. és azonosítsuk . A feleségem és én már nem veszekszünk a pénz miatt! A statisztikák szerint az emberi kapcsolatok felbomlásának leggyakoribb oka a pénz. amikor összeházasodtunk? Igen. Ha 100 dollárt kapott. akárhányszor költekezett a feleségem. tudatalattija hatására megszabadult az összes pénzétıl. milyen hatást tett ez a modell a pénzügyi életedre. Aztán részt vett az egyik tanfolyamomon. Ápolónıi állását is otthagyta. most is segíti az embereket. Mit gondoltok. családtagokra.

milyen érzelmeket kiváltó tapasztalatokban volt részetek. milyen példát mutattak a szüleitek. gazdag jövıt teremtek. hogy ez a hozzáállás tanulás eredménye. rendszeresen. hanem közösen. nem egyénileg. Ez a kérdés elıször is nem túl elınyös a gazdagodásotok szempontjából. hogyan befolyásolhatta ez az esemény jelenlegi pénzügyi életedet. Másodszor. amikor megveszed? Te. Akkor önálló vállalkozásba kezdtem." Érintsd meg a homlokodat. Magas. Ezáltal könnyebben azonosíthatjátok egymás jelenlegi pénzügyi modelljét. hogy a jelen pillanattól fogva választhatsz mást? NYILATKOZAT: Tedd a kezed a szívedre. amelyet a pénzzel kapcsolatban éltél át gyerekkorodban. vagy rosszul? Nyerı vagy vesztes befektetéseket választasz pénzügyi gondolati modelled alapján? Felmerülhet a kérdés: "Hogyan lehet a pénzügyi modellem része. de aztán csıdbe ment a cég. csakhogy a társam kivált belıle stb. és arra kértem. Úgy alakítottam át pénzügyi gondolati modellemet. Milyen a jelenlegi pénzügyi és sikermodelled. Elmondtam." Ezzel azt akarom mondani. amikor mindketten objektívek. hogy nyerek-e a tızsdén vagy egy ingatlanbefektetésen?" A válasz egyszerő. esetleg a 40 000 és 60 000 dollár közöttibe. TUDATOSÍTÁS: Gondolj végig egy konkrét.13 - . De amikor befektetésre kerül a sor." — Ne essünk tévedésbe: ilyenkor a pénzügyi modellünk mőködik. Készítsetek listát a felfogásokról és a teendıkrıl. minek valakinek ennyi pénz. de elkövettem egy hibát. hogy a gazdagok kapzsik! Lépjünk tovább. szabadságot. és rájöhettek. Az számít. és mondd: " Elengedem korábbi hátrányos pénzügyi modellemet. Arra is világítsatok rá. és mondd: "Milliomos elmém van!" Mire késztet téged a pénzügyi modelled? Itt az idı. mióta keres ilyen sokat. a közepes jómód vagy az anyagi csıd felé haladsz? Mire vagy programozva a pénzzel kapcsolatban: küszködésre. annak azonnal lezuhan az értéke. mintegy hét éve. Akármit vesz. ezért most újra járom a tanfolyamot. hiszen megszőnik a legtöbb ember gyötrelmeinek egyik fı oka. Megtudakoltam. Íme egy példa: "Remek állásom volt. Közületek bizonyára sokakban felmerül a kérdés. Ki választja ki a részvényeket vagy az ingatlant? Te. amit megtanulhatsz. hogy át kell alakítanotok pénzügyi modelleteket. Ennyit arról. hogy évi 10 millió dollárra programozzam át magam. amikor eladod? Te. hogy összegszerően meg lehet határozni. Ezt már elértem. Ezután beszéljétek meg. érzelmeket kiváltó eseményt. jelenleg mit akartok elérni. és állapodjatok meg ezekben. Azt hiszem. vagy könnyő pénzszerzésre? Keményen dolgozol a pénzért. üldözi a balszerencse. ki milyen jövedelemsávra van beállítva? A 20 000 és 30 000 dollár közötti sávhoz tartozol éves jövedelmedet tekintve. netán a 250 000 dollár fölöttibe? Néhány évvel ezelıtt egy szokatlanul jólöltözött úr ült be az egyik kétórás esti tanfolyamomra. Ezt írta: "A program elképesztı volt. és új. saját és társad megelégedésére. a 150 000 és 200 ezer dollár közöttibe. MEGÉRTÉS: írd le. és régi pénzügyi modelljeitektıl függetlenek voltatok. Ki dönt. mit jelent igazán a pénz neked és a társadnak: örömforrást. miért nem keres 2 millió dollárt évente. amellyel afrikai AIDS-betegeket segített egy segélyszervezeten keresztül. nem az összeg számít. Ez igazi áldás. biztonságot vagy státust. hogy miként ismerheted fel társad pénzügyi modelljét. Határozzátok meg általános céljaitokat és hozzáállásotokat a pénzhez és a sikerhez. így nem a gyümölccsel foglalkozunk. A listát tegyétek ki a falra. és milyen eredményekhez vezet a tudatalattid ebbıl kifolyólag? A siker. hogy megválaszoljuk az "egymillió dolláros" kérdést. az egyik legfontosabb dolog. Megkérdeztem. miért nem értetek egyet ezen a téren. hogy a program célja az emberek pénzügyi lehetıségeinek maximális kiaknázása. egyszer lent. hogy miben egyeztetek meg közösen. nagyon is jelentıs közöd van az eredményhez. hogy ezeknek a drasztikus változásoknak az oka a külvilágban keresendı. ELHATÁROLÓDÁS: Belátod. de a piaci helyzet elromlott. hogy beiratkozol a Milliomos elme intenzív tanfolyamra. érzelmektıl mentesek. miért rekedt meg fél milliónál. Spórolásra. Azt felelte. amelyeket követni fogtok. Van egy San Diegó-i ismerısöm. gondolkozzék el rajta.mozgatórugóit és félelmeit. Larry valóságos mágnásként keres: határozottan magas jövedelem szerzésére ösztönzi ıt pénzügyi modellje. szerintem segítene-e rajta a háromnapos Milliomos elme tanfolyam. hogy milyen gondolatokat hoztatok magatokkal otthonról a pénzzel kapcsolatban — mit hallottatok gyermekkorotokban. és vitás helyzet esetén gyengéden. és igazán felvirágoztattam. az említett úriembernek a munkájához kellett ilyen sok pénz. Egy évvel késıbb kaptam tıle egy e-mailt. megint fent. (Gondoltad volna. és nem a te lényedet tükrözi? Belátod. és jó eséllyel teremthetünk mőködıképes kapcsolatot. A végén odajött hozzám. Ennyi éppen elég volt. vagy költekezésre vagy beállítva? Programod szerint jól kezeled a pénzt. kihasználjuk-e maximálisan pénzügyi lehetıségeinket. A következı vállalkozásom is csodásan mőködött. nagyon gyengéden figyelmeztessétek egymást arra. Beszéljétek meg mindkettıtök múltját. majd megint lent. hogy . A változtatás lépései: Konkrét események A következı gyakorlatot elvégezheted a társaddal. Ki dönt. hanem a gyökerekkel. vagy hogy rendszertelen jövedelmed legyen? Ismered ez utóbbi forgatókönyvét? Egyszer fent. hogy mindössze évi 2 millió dollárt keressek. mérsékelt vagy alacsony jövedelemre vagy programozva? Tudtad. Larrynek hívják. minthogy már évi 500 000 dollárt keres. és megkérdezte. Másként ez lehetetlen! Ha úgy döntesz. hogy rendszeres. valamint miként alakíthatsz ki újat mindkettıtök számára. Mindegyre úgy tőnik. a 75 000 és 100 000 dollár közöttibe. és biztos jele annak. vagy kiegyensúlyozottan munkálkodsz? Arra kondicionáltak-e.

pontosan ennyit fogunk kihozni a vállalkozásunkból. Megnézzük. csakis úgy változtathatjuk meg "tartósan" pénzügyi sikerességünk szintjét... hogy ha nyitva van az ablak. és végül mindenképpen visszaesünk arra a jövedelemszintre. ha átállítjuk pénzügyi termosztátunkat. értékesítést. hogy nehéz évünk lesz. biztosan rossz.az apjának ugyanez volt a problémája? Kiráz a hideg tıle!) Közeli kapcsolatban vagyok Larryvel. ami semmi esetre sem igaz. Tegyük fel tehát ismét a kérdést: honnan tudhatjuk. de egy rendkívüli üzlet révén 90 000 dollár üti a markunkat egy évben. akik mindig szerencsés kézzel választanak. aki úgyszintén ilyen. ha 50 000 dollárra vagyunk "hitelesítve" pénzügyi modellünk alapján. a döntéseik alapján élik az életüket. vagy alkalmazottak? Hosszú ideig kitartunk egy vállalkozás vagy munkahely mellett. vagy könnyen? Vállalkozók vagyunk. a világ összes eszköze sem segít rajtunk. Ezen a ponton válik a dolog érdekessé. GAZDAGSÁGI ELV A szoba hımérsékletét csakis úgy változtathatjuk meg tartósan. tárgyalástechnikát vagy vezetéstechnikát. Próbálkozhatunk bármi mással. A vállalkozásunk sikere pénzügyi modellünk függvénye. hogy 100 000 dollárt keressünk egy évben. tetteidet. aki kevés pénzre van beállítva pénzügyi modellje alapján. és ne a múltbeli programjaink érvényesüljenek. azt esetleg elüti egy busz. Fejleszthetjük pénzügyi ismereteinket. amilyen mértékben mi fejlıdünk.14 - . sıt. amely az adott pillanatban önmagunk világos ismeretén alapszik. és pénzügyi modelljének megfelelıen élhet. amely elég nagy és elég erıs ahhoz. Ha értékesítéssel foglalkozunk és pénzügyi modellünk 50 000 dollár évi jövedelmet ír elı. amit javasol. így megmaradhat a pénzügyi "kényelmi zónájában". akkor is csupán néhány olyan döntést hozunk általában naponta. ha átállítjuk a termosztátot. mekkora a vagyonunk? Áttekintjük befektetéseink sikerességét. Figyeld magadat. jól bánunk-e a pénzzel. A tudatosság azt jelenti. és visszaállítja a huszonöt fokos hımérsékletet. Ismétlem tehát. a változtatás elsı eleme a tudatosítás. Ez megint csak egyszerő számtan: "A jövedelmünk csak olyan mértékben növekedhet. hogy vállalkozásuk sikere üzleti érzékükön. vagyis pénzügyi modellünket. múltbeli programjaink és régi szokásaink vezérelnek. Itt lép be a tudatosság. hogy nagymennyiségő pénz férjen el benne. ezért mindig kérhetek tıle befektetési tanácsot. mint a belsı pénzügyi modell külsı megjelenése. ezt diktálja az elme és a pénz törvénye. Idınk nagy részét robotként éljük. A könyv második részében éppen ezt fogjuk tenni. Ez is tökéletesen lehetséges. hiedelmeidet. a Milliomos elme intenzív tanfolyamon pedig még tovább lépünk. Elképzelhetı. mint egy termosztát. Mindannyiszor remekül beválik. készüljünk fel rá. Mindig érvényesítjük a modellünket. így aztán megmaradhat a "kényelmi zónájában". De ha nincs meg e belsı "szerszámosláda". akár a halálcsókja szindróma nem egyéb. Ugyanígy. és nem változtatjuk meg. Aki ebben a helyzetben van. és pontosan 50 000 dollár kártérítést kap a biztosítótól. Szeretem Larryt! Vannak ugyanakkor emberek. Éppen az ellenkezıjét teszem annak. csakis úgy változtathatjuk meg "tartósan" pénzügyi sikerességünk szintjét. önkéntelenül cselekszünk. Így a szoba hımérséklete felmegy harminc fokra. félelmeidet. tanulhatunk marketinget. Megállapítjuk. és visszaállítja a huszonöt fokos hımérsékletet. ha annyira van beállítva a pénzügyi modellje alapján. akkor vagy nem jön össze az üzlet. arannyá válik a kezük alatt. Akár a Midász-érintés. ha átállítjuk a termosztátot. Mindezek kiváló "eszközök". A szoba hımérsékletét csakis úgy változtathatjuk meg tartósan. hogy megfigyeljük a gondolatainkat és a cselekedeteinket. hogy a költekezı vagy a takarékos típushoz tartozunk-e. hogy igazi döntések szerint éljük az életünket. hacsak nem leplezzük le. megnyugodhatunk. mennyi pénz van a bankszámlánkon. amelyeket az adott pillanatban hozunk. és nagy a forróság odakinn. . aki kevés pénzre van beállítva. Az a nı. ha átállítjuk pénzügyi termosztátunkat. szokásaidat. Ne feledd. hogy megvizsgáljuk az eredményeinket. Általában ez nem így van! Még ha igazán tudatosak vagyunk is. vagy ideoda vándorolunk? A modellünk olyan. Ugyanígy. vagyis pénzügyi modellünket. Igazán sajnálom. vagy legalábbis a piaci helyzeten múlik. tudásukon. mire késztet minket pénzügyi modellünk? Az egyik legkézenfekvıbb válasz. ezt neveztem "mídászi érintésnek". hogy nekem kell eloszlatnom ezt a tévhitet. Mennyire vagyunk következetesek vagy következetlenek? Mennyit dolgozunk a pénzünkért? Megvizsgáljuk a pénzzel összefüggı emberi kapcsolatainkat. amely megfelel pénzügyi modellünknek. a tettek hiányát is! Helyezd önmagadat górcsı alá! Tanulmányozd önmagadat! Sokan azt hiszik. hogy a pénzügyi modelled meghatározza az anyagi — sıt még a magán — életedet is. mert vissza fogunk térni a modellünk által kijelölt pénzügyi színvonalra. de mi történik akkor? A termosztát mőködésbe lép. és éveken át kevesebbet teljesítettünk. minden bizonnyal annyira van beállítva a termosztátunk. válj tudatossá. nagy valószínőséggel kifog magának egy olyan férfit. Mennyi a jövedelmünk. Az olyan embert." Szerencsére — vagy sajnos — személyes pénzügyi és sikermodellünk egész életünkben megmarad. de ez csak tündérmese. figyeld meg a gondolataidat. Feltétlenül így kell lennie. Bármihez fognak. és érvényesülhet az eredeti pénzügyi modellje. Sokan azt hiszik. Az is megeshet. Ha a modellünk azt diktálja. Megnézzük. hogy nyitva van az ablak. és hideg van odakint. Ha a szobában huszonöt fok van. csakhogy ekkor megint csak mi történik? A termosztát most is mőködésbe lép. Ugyanígy. a szoba hımérséklete leesik húsz fokra? Hogyne. vagy ha mégis megszerezzük a 90 000 dollárt. Ilyen egyszerő: így vagy úgy az ember pontosan évi 50 000 dollárhoz jut. Nehezen szerezzük a pénzt. nagy valószínőséggel egy költekezı típusú nıvel fogja összehozni a sorsa.

melyeket a múltban szereztünk. de érvényességüktıl függetlenül átadott vélemények. A legutóbbi tızsdekrachban szinte minden pénzemet elvesztettem. A tudatosság elérése által a szerint élünk. A tanfolyamainkon azt tanítjuk. önmagadnak se higgy el semmit. amelyek generációról generációra öröklıdnek. Nem a pohár "tartalma" vagyunk. amelyek eredményeket produkálnak. Vagy a boldogság és a siker felé visz minket. mire számíthatunk. helyesek vagy helytelenek. hanem az a személy. mint a legtöbb ember. Mindegy volt. mert Milliomos Elmém van! Köszönöm. Bármily értékesnek érezzük ıket. adottságainkat maximálisan kihasználjuk. a szégyen és a reménytelenség. és úgy cselekszel. azok pedig cselekedetekhez vezetnek. Ha örökre meg akarod változtatni pénzügyi életedet. hanem maga a "pohár". hogy múltbeli félelmeink és bizonytalanságérzetünk hatására alkalmatlan reakciókkal válaszolnánk a minket érı eseményekre. megbocsátottam magamnak múltbeli hibáimat. a belénk programozott dolgokat annak látjuk. örömtelibbé. hogy nekem ne kelljen vele foglalkoznom. amellyel felruházzuk. hanem tanult dolgok összessége. hogy igazi döntések szerint éljük az életünket. Ha visszafizettük a hitelkártya-tartozásainkat (általában valamilyen nagyobb munkahelyi jutalomból). vagy költség. Harv. köszönöm. és csak azokkal foglalkozom. A kérdés az. Ezért rendkívül fontos. és sokat veszekedtünk. és tudom. mennyit keresünk. ahogyan a gazdagok. Harv Eker részére Téma: Anyagi függetlenség! Ma 18 forrásból származik passzív jövedelmem. de alapvetıen mások hiedelmei és információja alakítanak minket olyanná. és mondd: "Milliomos elmém van!" Deborah Chamitoff sikertörténete Írta: Deborah Chamitoff T. Nagyon nagy hatást tettek ránk az elért eredmények. és ezek nem feltétlenül tartoznak hozzánk. a gondolatok érzéseket váltanak ki. akik egykor voltunk. amilyenek vagyunk. és akkor a gazdagok eredményeit fogod elérni. olvass tovább! NYILATKOZAT: Tedd a kezed a szívedre. Ha tudatosak vagyunk. melyekben egykor hittünk. hogy gondolataink és hiedelmeink nem mi vagyunk.. és már nincs szükségem állásra. Nagyon zavart minket ez a helyzet. Belátjuk. a hiedelmek nem feltétlenül igazak vagy hamisak. Úgy tőnt. és ıszintén hinni kezdtem. hat hónapon belül újabb adósságba vertük magunkat. nincs több jelentıségük. vagy eltávolít ezektıl. hogy megérdemlem a gazdagságot. csak amikor már késı volt. Még lényegesebb. és fogalmunk sem volt. hogy amivé kondicionáltak minket. Jóllehet a genetikának van szerepe. ha te is olyan vagy. képességeinket. Vagy erısít minket. Megbénított a félelem.15 - . ami elınyödre szolgál. De nem volt ez mindig így. hogy úgy gondolkozol. egyetlen szavamat se hidd el? Ha igazán sikert akarsz elérni az életben. ahelyett. Idegenekre bíztam pénzügyeim intézését. Most már határozottan örömet jelent saját pénzem kezelése! Anyagilag független vagyok. Amint azt korábban már említettem. hogy elengedjük bármely hiedelmünket vagy létezési módunkat. amikor még gyerekek voltunk. Állandóan úsztunk az adósságokban. Vegyük észre. mint amennyit mi tulajdonítunk nekik. Elhatározhatod. Minden csak azzal a jelentéssel bír. Nem a szoftver vagyunk. Rhonda és Bob Baines sikertörténete Írta: Rhonda és Bob Baines T. az életem is gazdagabbá.GAZDAGSÁGI ELV A tudatosság azt jelenti. sosem tudunk zöldágra vergıdni. hogy az önbecsülésem is odalett. hogy "semmilyen gondolat nem él a fejünkben következmények nélkül". gazdag vagyok. amit kimondasz! Ha pedig azonnal meg akarsz világosodni. ami a gazdagodásodat segíti? Ne feledd. és másikat választunk helyette. Ha ezt tudjuk. vagy megfoszt minket az erınktıl. Mindentıl és mindenkitıl eltávolodtam. . hogy megfigyeljük a gondolatainkat és cselekedeteinket. A tanfolyam elıtt sok pénzügyi problémával küszködtünk." Érintsd meg a homlokodat. hogy valamiben mindenképp hiszel. Felismerjük. Valaha a pénz terhet jelentett számomra. miért. Igen. akkor meg miért ne hinnél olyasmiben. amíg el nem vonszoltak a Milliomos elme tanfolyamra. amelyek erıt adnak. az nem valódi önmagunk. hanem a hardver. melyeket az adott pillanatban hozunk. és nem tudtunk helyettük jobbat. Minden gondolatunk vagy befektetés. amik: összegyőjtött információknak. aki ezt az információt rögzítette. akik éppen vagyunk. és mondd: "Figyelek a gondolataimra. hogyan gondolkoznak és cselekszenek a gazdagok. hogy okosan válasszuk meg a gondolatainkat és a hiedelmeinket. nem a szerint. nem igazán tudtuk. de ami fontosabb. Harv Eker részére Téma: Szabadnak érezzük magunkat! Amikor beiratkoztunk a Milliomos elme intenzív tanfolyamra. hogy kezembe veszem pénzügyi sorsom irányítását. Ezen az átalakulást hozó hétvégén visszanyertem az erımet. hogy mindig is az leszek. és a lelki tényezık is számítanak. kiteljesedettebbé vált. Ezt fogod megtudni a könyv második részébıl. hogy mi nem a rögzített információ vagyunk. tudatosan dönthetünk úgy. hogy a könyv elején azt ajánlottam.. Magamévá tettem a Gazdagsági Nyilatkozatot. Egyre csak büntettem magam mindaddig. Emlékszel még arra. a gondolataidat se hidd el! Persze. amely hátrányosan befolyásolja vagyoni helyzetünket. ne múltbeli programjaink érvényesüljenek. és elhatároztam. Így megfelelıképpen tudunk reagálni a helyzetekre. ráadásul észre sem vettem.

Nagyon izgatottak lettünk. ha olyan információt tárolunk az agyunkban. Milyen rémes kombináció! Miután ez világossá vált számunkra. Végül azonban anyagi kudarchoz vezetnek. hogyan gondolkoznak ık. Csak olyan gondolataid támadnak a pénzrıl. Azóta már csaknem egy év telt el. így nem létezik. Az agya teljesen elégedett a vásárlással. ha úgy akarsz gondolkozni. Vedd meg!" Miközben a pénztárhoz robog. mint a szegények és a középosztálybeliek A könyv elsı részében a megnyilvánulás folyamatáról volt szó. ez segít. Nem azt mondtam. Nem lenne fantasztikus. Nem döbbenetes. Gondolkoznunk sem kell. mire akarok kilyukadni? Ha az elménkben olyan információt tárolunk. vagy valami hasonlót. úgy hiszi. Harv. ebben a kategóriában. ne vegyél több holmit!". Ezek után felismerheted. Az ı hétköznapi gondolkodásmódja gazdagságot hoz neki. a legtöbb embernek még sincs róla fogalma. hanem az életben maradáshoz. hogy ilyen célokra is használhatjuk a pénzt. Ráadásul éppen ekkorát akartál. akkor elıször is tudnod kell. hogyan mőködik? Kezdjük tehát azzal. ha visszafognám magam. amely nem támogatja az anyagi sikert. az érzések tettekbe torkollanak. Nos. hogy segítsd önmagadat a boldogulásban és a sikerességben. Minden a gondolatainkkal kezdıdik — amelyek az elménk termékei. hogy a feleségem elmegy vásárolni. sıt. de pillanatnyilag háromezer dollár tartozásom van. amit az adott pillanatban logikusnak. miért gondolkozunk a férjem és én olyan gyökeresen eltérıen a pénzrıl. Mialatt önt hallgattuk. és másként cselekszenek. míg én "elkerülı" vagyok. elméje nemcsak annak örül. Ezzel szemben. hanem a mindennapi kiadásokra is jut — játékra. Érted. Automatikusan elıveszed a pénz feliratú dossziét. mint a szegények és a középosztálybeliek. Minden helyzetben elménk irattárához fordulunk. Rengeteg dolgot hallottunk. ha szükségünk van rájuk az életben maradáshoz. amelyekben a gazdagok másként gondolkoznak. elkezdtük megérteni a másikat. Szabadnak érezzük magunkat. ahogyan Donald Trump. Kiderült. hogy egy pénzügyi lehetıséget latolgatsz. és mi még mindig nem vitázunk pénzrıl — csak beszélgetünk a tanultakról. hogy "El vagy adósodva. Azonban fel sem merül benne a gondolat. Sıt. te döntöd el. hogy elménk nem más. szüksége van rá. hogy másoknak adjunk. A szerint döntesz. hogy "Rendben. amilyennel az irodánkban vagy az otthonunkban dolgozunk. amelyek pénzügyi irattáradban el vannak raktározva. hogy szemügyre vesszük az elme mőködését. sosem került be az agyi irattárába. többé nem hibáztattuk egymást. vagy a legjobb esetben közepes eredményhez. hogy ami számodra tökéletesen értelmes. Az a tény. a változtatás elsı lépése a tudatosítás. a többi emberrıl és az élet egyéb területeirıl. hogy 25 centtel olcsóbban veszi meg. majd tizenhét alternatív "gazdagsági tételt" programozunk az elmédbe. hosszú távú betéteink vannak a házunkra. hogy a jó döntésed nem vezet sikerhez. természetesen és automatikusan sikerre vivı döntéseket fogunk hozni. 16 éve tartó kapcsolatunk során elıször — igen! Ma már nem csak a jövınkre van tartalékunk. amiktıl "aha" élményünk lett: "Nem csoda". Nagyon köszönjük." Ez nem jut eszébe. és nem kell bőntudatot éreznünk. amelyeket azután könnyen elıhúzhatunk. Csodálatos érzés. a tettek pedig eredményeket hoznak. Minden beérkezı információ címkét kap. az következetesen a legteljesebb kudarcélményekhez vezet. és dossziékba kerül. tehát fel sem merül mint döntési lehetıség. miként fogunk reagálni. Ezek a döntések természetesek.Azután részt vettünk a Milliomos elme tanfolyamon. A gazdagok nagyon másként gondolkoznak. "Hát ezért!". Emlékezz rá. hasonló ahhoz. képes rá! Amint már mondtam. önmagukról. meglehet. Tegyük fel például. ahogyan a gazdagok? İszintén remélem. Megeshet azonban. mert csak ez van az agyadban. "Most már minden egyértelmő!" — gondoltuk. a gazdagságról. vagyis. a férjemmel egymás térdét szorongattuk. hogy ı "költekezı". hogy eldöntsük. csak ez alapján dönthetünk. hogy a boldoguláshoz. ha szegény ember vagy középosztálybeli módjára gondolkozol. hogy átkondícionáld magadat. jó döntést hozol. és az is igaz. Másra nem tudsz gondolni. mint a gazdagok. amiért pénzünk van. és annak alapján döntesz. tanulásra —. ami illik a zöld cipıdhöz. és tudatosan áttérhetsz a gazdagok gondolkodásmódjára. Már nincsenek adósságaink. A feleségem azonnal beletúr elméje irattárába. A könyv második részében megvizsgálunk ezek közül a különbségek közül néhányat. Akarja ezt a táskát. és olyan "remek vásár". hogy milyen szép retikülje lesz. a gondolatok érzéseket váltanak ki. ez egy igazán szép táska. úgy gondolkozol-e. vagy ezzel ellentétesen. . Akciósan 25 centtel olcsóbban árulják az eredeti áránál. van félretett pénzünk a bankban. és sokszor összenéztünk. hogy remek vásárt csinálok. hogy azt felelnéd erre: "nagyszerő lenne".16 - . Tegyük fel például. mert az agyában nincs benne ez az információ. hanem arra is rettenetesen büszke. és még arra is telik. Metaforikusan fogalmazva azt mondhatjuk. Jól hallottad. Meglát egy zöld retikült. ha magától értetıdıen úgy tudnál gondolkozni. Úgy gondolod. automatikusak és tökéletesen értelmesnek tőnnek számunkra. Mást gondolnak a pénzrıl. ami támogatja az anyagi sikert. mint egy nagy irattár. Ezt én elég könnyen el tudom képzelni. Megtudtuk. értelmesnek és megfelelınek tartasz. Tartsd észben. Hétköznapi gondolkodásmódunkkal sikereket érünk el. MÁSODIK RÉSZ A GAZDAGSÁG TÉTELEI Tizenhét dolog. és felteszi a kérdést: "Megvegyem ezt a retikült?" Elméje pillanatok alatt megadja a választ: "A múlt héten éppen zöld retikült kerestél. és végül értékelni és szeretni is tudtuk egymást. hogy az elménk nagyjából az életünk alapja. összenevettünk. ezért jobban tenném.

ezért a lehetı legszélsıségesebben igyekszem megfogalmazni a szegények és gazdagok közötti különbségeket. hogy valaki áldozatot játszik? Ennek három nyilvánvaló jele van. és tartós. Az is lehet. mert azt hiszik. amikor szegényekrıl. és izgatottan várják a húzást. maradj ennél. gazdagokról. gazdagsági tétel A gazdagok azt hiszik. Honnan tudom? Cégemhez. hogy általában a szegények költenek nagy összegeket lottószelvényekre? Azt hiszik. Tudatosan vagy tudat alatt. hogy talán közeli ismerısük az illetı! Akárhogyan is van. vagy ezzel ellentétesen. nem minden gazdag és nem minden szegény ember olyan. hogy egészen más dolog valamit a gyakorlatban megvalósítani. Nem hinném. és amit nem teszünk. Mielıtt leírnám ezeket a jeleket. a Peak Potentials Traininghez minden évben több ezer levél és email érkezik. hogy biztosan megértessem az olvasóimmal az egyes elveket. hogy az ilyen emberek az áldozat szerepét alakítják. amilyennek bemutatom. "Én alakítom az életemet. Szombat esténként rátapadnak a tévéképernyıre. hogy minden elvet minél elıbb megvalósíts a gyakorlatban. Megint csak azt szeretném elérni. különösen egy nagyon-nagyon gazdag emberét. hogy el tudd helyezni magadat a skálán. Így aztán érvényesül a szándék törvényének elve. automatikusan abban a hitben él. bizonyítsd be. annak mindenképpen hinnie kell benne. Ha így akarod folytatni. hogy valaki kihúzza a számaikat egy kalapból. vagy mennyire értékeli ıket a társadalom. hogy alig van némi beleszólása élete alakulásába. mint olvasni róla. ahol most tartasz. hogy mennyi pénzük van. Azt akarom ugyanakkor. Észrevetted már. Felsorolom továbbá azokat a teendıket. Ez nem gazdag emberhez méltó hozzáállás. Nem hiszem." A szegények azt hiszik. nagymértékben általánosítok. de mindenképpen mi intézzük a dolgainkat. méghozzá úgy. sokszor nem utalok külön a középosztályra. és a szó szoros értelmében áldozatokká válnak: "szegények" lesznek. hogy az ismeretanyag testileg. hogy segítsd önmagadat a boldogulásban és a sikerességben. ugyanakkor nem veszik észre. Mibıl tudhatjuk. Csak gazdagabbak. Másodszor. Az áldozat gyakorta a "szegény én" alapállást teszi elsısorban magáévá. is valóban áldozat lenne. és használod ezeket az elveket. amelyek arról szólnak. A legtöbben tisztában vannak vele. hogy megtudják. hogy igazad legyen! Ezen azt értem. miként alakították át az egyes gazdagsági elvek az emberek életét. A szegények inkább az áldozat szerepét alakítják ahelyett. maradandó változást idézzen elı. hogy magunk vagyunk felelısek a sikereinkért. hogy nem érzek együtt a sorsukkal. amit jelenleg nem teszünk. hogy a szokások irányítják. ha elkezdjük tenni ezeket a dolgokat. azok pedig a gondolatokból. De esetleg elıfordulhat. amelyek segítséget nyújtanak neked az egyes gazdagsági elvek elfogadásához. mintsem gondolkodásmódról. mint ahogyan a középszerőségünkért és azért is. nem a lottózás az elsıdleges vagyonszerzési "stratégiájuk". Hadd hívjam fel a figyelmedet néhány dologra! Elıször is." Aki gazdagságot akar. ez elınyös számukra. ha nagyobb vagyont akarsz. akire igen. Ezt késıbb részletesebben is kifejtem. Hangsúlyozom. és végezd el a javasolt teendıket! 1. Miért? Mert éppen ez juttatott oda. Ha megtanulod. ahogyan az szerinted helyes. Ki ne akarna nyerni a lottón? Idınként a gazdagok is lottóznak — szórakozásból. különösen a pénzügyeit. Nagyon lényeges. Te döntesz. Harmadszor. Hinnünk kell benne. és a gazdagok gondolkodásmódját kövesd. hogy valójában kétféle szokás létezik: amit teszünk. hogy a te életed is átalakul. hogy bárki. Minden. Végül arra kérlek. Ha azonban még nem vagy gazdag. hogy felelısséget vállalnának az életük alakulásáért. sejtszinten beivódjon. ha úgy tőnne. Aki ebben nem hisz. Minden fejezet végén találsz egy nyilatkozatot. Emlékezz rá. Ötödször. a nem cselekvés szokásainak körébe tartozik. hogy megértsd a mondanivalómat. semmi esetre és semmilyen módon nem szeretném leértékelni a szegényeket. szeretném hangsúlyozni. Ha komolyan akarod a sikert. Tudom.17 - . hogy ı maga alakítja a sorsát. mint a szegények. Az itt bemutatásra kerülı fogalmak egyszerőek. szívleljék meg alaposan ezt a fejezetet. talán ideje megfontolnod valamilyen más módszert. Csak úgy tudunk változtatni. ık nem költik a jövedelmük felét lottószelvényekre. azt sem szeretném továbbá. illetve középosztálybeliekrıl szólok. Következésképp minden gazdag tettet megelız a gazdag gondolkodás. A könyv segít annak megértésében. ne akard. "Az élet megtörténik velem. aki ezreket juttatott el a gazdagsághoz vezetı útra. de mély értelmőek. mert a középosztály képviselıinek szellemisége a gazdagokénak és a szegényekének egyfajta keveréke. nem pedig arra. másodszor. hogy olvasóim közül senkire sem jellemzıek az itt leírt létezési módok.GAZDAGSÁGI ELV Te döntöd el. a szellemiségükre utalok—arra. hogy a gazdagok jobbak. az emberek azért játszanak áldozatot. . Valódi változásokat hoznak a valódi emberek életében a való világban. hogy ismernek valakit. hogy használni is tudja azokat. az alábbiakban felsorolt elvek közül sok látszólag inkább szokásokról és tettekrıl szól. amelyet egy mozdulat által fizikailag is rögzítesz a testedben. ezért nemigen befolyásolhatja anyagi sikereit. Úgy gondolom. ne akarj mindig úgy cselekedni. Negyedszer. a tettek az érzésekbıl születnek. "rájuk mosolyog-e" a szerencse a héten. A célom itt is az. hogy áldozatok. mindenképpen azt ajánlom. a gazdagság majd úgy hull az ölükbe. úgy gondolkozol-e. hogy menynyiben gondolkoznak és cselekszenek különbözıképpen. ha küszködnünk kell a pénzért és a sikerért. Nem azt mondtam róluk. tökéletesen tisztában vagyok vele. De elıször is. biztosra veszem.

Azt szokták mondani: "Hogyne panaszkodnék — nézd. ha az nem volna fontos neked? Természetesen nem. Az áldozatok szeretik ezt a játékot őzni. vagyis amikor siránkozunk. a feletteseiket és a beosztottaikat. cseppet sem szívderítı élmény. készen arra. Sajnos azonban másoknak. aki úgy gondolja. nem csak pillanatnyilag. Az áldozatok okolják a gazdaságot. ami jó az életünkben. a munkaadójukat. hogy mindig másra mutogatnak.Az áldozat 1. hogy meghallgasson és tanuljon. hogy "amire figyelsz. a kedvesünknek. a brókerüket. hogy mindkettı egyformán fontos. továbbá etetni sem lehet belıle senkit. Ez így szól: "Hasonló a hasonlónak örül". "A pénz nem olyan fontos. A tanfolyamaim némelyik résztvevıje mondott nekem ilyesmit: "Tudja. eleven. és kiálts föl: "Te le vagy égve anyagilag!" Döbbent barátod erre bizonnyal azt kérdezi: "Honnan tudod?" Tárd szét a karodat. és soha nem is lesz mindaddig. mindig anyagi csıdben volt. A személyiségfejlıdéssel foglalkozó szakemberek beszélnek a vonzás törvényérıl. hogy minél több személyt. Istent. de. akik éppen jelen vannak. mert panaszkodsz. két lábon járó "nyomormágnessé" leszünk. a vezetıséget. Micsoda badarság! Melyik fontosabb: a karunk. ha nem lenne fontos számodra? Természetesen nem tartanál. a házastársukat. az üzlettársunknak vagy valamelyik jó barátunknak. a fınöküket. vagy a lábunk? Meglehet. ha arra kerül a szó. és valamiért még mindig azt hiszed. mint a szeretet" — állítják. Harv. tarts magadnál egy acélvázas esernyıt. illetve körülményt tegyenek felelıssé nyomorúságukért anélkül. mint ahogyan a pénz sem. és valami effélét felel: "Nos. Persze. és próbálj meg szeretetbıl betétszámlát nyitni. Csak azért szerencsétlen az életed. hogy a panaszkodóknak általában nehéz az életük? Úgy tőnik. az alkalmazottaikat. magyarázatot keresnek a helyzetükre. hogy a pénz nem fontos neki.. ami rossz? Amire figyelünk. valójában a nyomorúságot vonzzuk be az életünkbe. annak nincs. ismertetıjele: Hibáztatás Az áldozatok általában a másokra mutogatást őzik mesterfokon. ismertetıjele: Önigazolás Ha az áldozatok éppen nem másokat okolnak." Ilyenkor mélyen a szemébe nézek az illetınek. hogy a pénz nem fontos. Ilyesmiket mondanak: "A pénz nem fontos. mire koncentrálunk: arra. milyen katasztrofális hatással volt ez az egyetlen hiedelme az életére. hogy a pénz nem fontos. és mélabúsan visszaballag a székéhez. magyarázd el nekik: "Ez nem így van. egy templom vagy egy otthon felépítését. mintha mennyei üzenetet kaptál volna. Igaz?" İ erre általában lesüti a szemét. Nem gyıztelek meg? Próbáld csak meg szeretettel kifizetni a számláidat! Még mindig nem? Akkor menj csak el a bankba. Az áldozat 2. ahol használható. és kérdezd meg: "Mit szeretnél még hallani? 50 dollárért megmondom. ismertetıjele: Siránkozás A siránkozás az. akire rá lehet kenni a felelısséget. GAZDAGSÁGI ELV Amikor panaszkodunk. a pénz igazán nem olyan fontos. vagy nem igaz?" Ekkor az illetı általában egyetértıen bólint.. akkor csak egyet állíthatok: Nincs pénzed. a kormányt.18 - . A gazdagok tisztában vannak a pénz fontosságával és társadalmunkban elfoglalt helyével.. az megnı. ami elromolhat. hogy magukba néznének. A lényeg." Félbeszakítom: "Nem. csak magukra nem. a vállalkozásuk típusát. hogy nincs pénzük az ilyen embereknek. Elıre megmondhatom. Ugyanígy nincs pénze annak. minden elromlik körülöttük. vagy arra. hogy a pénz nem fontos. Ezzel a gondolattal elkápráztathatod a barátaidat. a szállítmányozási osztályt. Az alkalmazott úgy fog nézni rád. Semmi esetre se engedj közel magadhoz panaszkodókat! Ha elkerülhetetlen. Az áldozat 3. és teljesen lényegtelen mindazokon a területeken. Képzelj el egy beszélgetést. és teljesen lényegtelen mindazokon a területeken." Egészen egyszerően fogalmazva: aki azt mondja. vagy ahhoz közeli állapotban. ami a legtöbbet árt az egészségünknek és a vagyoni helyzetünknek. ahol használható. mivel könnyő célpontokká válnak. GAZDAGSÁGI ELV A pénz rendkívül lényeges mindazokon a területeken. Fogd be a szád. hogy jobban tudod." Hadd tegyek fel egy kérdést: Ha azt mondanánk a férjünknek vagy a feleségünknek. Amikor panaszkodunk. vajon mellettünk maradna-e? Bizony nem. az megnı". és ne gyere közel hozzám!" Ez utóbbi is nagyon fontos. a tızsdét. Észrevetted már. hogy ı nem fontos nekünk. miért nem gazdagok. barátom. no meg természetesen a szüleiket. pillanatnyilag van néhány anyagi problémám. különben téged is megfertız a szerencsétlenségük. Tartanál papagájt. és két szót fog kiáltani: "Biztonsági ır!" Egyetlen gazdag ember sem hiszi. mintha az elmeosztályról szalajtottak volna. amelyben egyik barátod azt mondja neked: "A pénz nem fontos. a pénz rendkívül lényeges mindazokon a területeken. amíg ki nem irtod ezt a hátrányos tételt a pénzügyi gondolati modelledbıl. Ha még mindig nem sikerült téged meggyıznöm. mert végre rájött. Mindig akad valaki. milyen szerencsétlen az életem!" Most már.. az ügyfélszolgálatot. igaz. hanem mindig. de biztosan nem lehet vele kifizetni egy kórház. A szegények ezzel szemben értelmetlen összehasonlításokkal igyekeznek igazolni alkalmatlanságukat a pénzszerzésre. ennél fogva többet kapunk a rosszból. A legeslegtöbbet! Miért? Én hiszek abban az egyetemes törvényszerőségben. mi fog történni. Lenne motorkerékpárod. . akkor többnyire mentséget. ahol nem. Hidd el." Tedd a kezed a homlokodra. ahol nem. A baj az. Jóllehet a szeretet élteti a világot. az üzlettársukat. és megkérdem: "Magának nincs pénze.

Következésképp a kapcsolataik valójában önmagukról szólnak. mint a drogok.millionairemindbook. ami hiányzik belıle. általában nem szeretik egymást a szó igazi. lehetıvé válik. mert áldozatok maradnak. azt is. Úgy gondolod. Számos ismerısöm van viszont. Szinte egytıl egyig. önigazolást keresel vagy panaszkodsz. A figyelemre való ácsingózás azért is rossz. Most pedig jól figyelj! Minden alkalommal. amelyek aznap jól sikerültek. Elıször is. Azáltal. boldogabbak leszünk. hogy különválasztjuk a figyelmet a szeretettıl. Most pedig itt az idı. amikor már meggazdagodtál. aki nem vallott kudarcot így vagy úgy valamilyen téren? Nyilvánvalóan nincs. hogy életed minden mozzanatát önmagad idézed elı. hogy megkapd a Milliomos elme "Emlékeztetıket". és mondd: "Én teremtem pénzügyi sikereim határait" Érintsd meg a homlokodat. így sikeresebbek leszünk. hogy okosan válaszd meg a gondolataidat és a szavaidat. Egyébként is. Készíts "napi összefoglalót"! Minden egyes nap végén írd össze mindazokat a dolgokat. hogy segítsek megérteni. Lehetne persze szebb és kedvesebb metaforát használni. Ha eddig rendszeresen panaszkodtál. sokaknak már az is elırelépés lenne. A szerencsétlenség sajnos nem fénysebességgel terjed. Vedd észre. ezért eltarthat egy darabig. hogy felelısséget vállalj az életedért. Ideje visszavenned az irányítást. Csak a stresszt csökkentik. szinte lehetetlen igazán boldognak és sikeresnek lenni. hogy elvágod saját pénzügyi torkodat." Erre mindenki azt felelné: "Kit érdekel?" GAZDAGSÁGI ELV Igazán gazdag áldozat nem létezik! Ugyanakkor az áldozatszerep jár bizonyos elınyökkel. és mondd: "Milliomos elmém van!" A MILLIOMOS ELME TEENDİI 1.com honlapot. Miért éri meg áldozatot játszani? A figyelemért.Én mindig távol tartom magamat a panaszkodóktól. Ha tehát a jövıben azon kapod magadat. de felejtsd el! Most nem áll szándékomban kedvesnek lenni. garantáltan meg fog változni az életed. hogy elkeseredetten másokat okolsz. mit is teszel önmagaddal. meg fogsz lepıdni. Gondolj csak bele! Szüksége van-e mások hibáztatására. Ahányszor csak azon kapod magad. mert az emberek ostobaságokat képesek megtenni. Így vagy úgy mindenki arra áhítozik. de nem lehetsz mindkettı. nemes. amikor másokat hibáztatsz. önigazolást keresel vagy panaszkodsz. Biztosíthatlak. másodszor. az önigazolás és a siránkozás olyan. komolyan. Összetévesztik a figyelmet a szeretettel. mint amit önmagad ellen elkövetsz. Nagyon lényeges. azonnal hagyd abba! Emlékeztesd magadat arra. nem azért. de semmivel sem durvább. hogy te alakítod a saját sorsodat. vagy legalábbis nem mindkettıjükrıl. nem így van? Hallgasd meg az én történetemet! Ha elvégzed a következı házi feladatot. hanem a balsors sebességével. és tudatosítja benned. hogy megosszam veled a világ egyik legrejtettebb titkát. amit teszel értem". hogy fontos. hogy magad teremted a gazdagságot. ki figyelne oda a sirámaira? "Ó jaj. 2. karcolás esett a jachtomon. és pitizünk a jóváhagyásért. nem számíthatsz gyors sikerre. Amikor az emberek összetévesztik a szeretetet a figyelemmel. abban a szellemben. Ideje döntened. Következésképp a figyelmet keresık elzárják magukat a meggazdagodás lehetıségétıl. Több ezer embernek adtam már ezt a feladatot. hogy elnyerjék a figyelmet. és kattints a "FREE BOOK BONUSES" címszóra. . és elismerni. ha "semlegesek" tudnának lenni. amit értünk tesznek. Egyáltalán ne panaszkodj a következı héten — nem csak hangos szóval. kérdezd meg önmagadtól: "Mi volt az én szerepem ezeknek a helyzeteknek az elıidézésében?"! Ez a gyakorlat segít. hogy "szeretem. Külön jutalom: Keresd fel a www. amíg megszabadulsz tıle. mert a negatív energia fertız. Ha ugyanis figyelemre vágyunk. Miért? Mert az elsı néhány napban még elérhet némi szerencsétlenség. ki vagyunk szolgáltatva másoknak. hogy figyeljenek ránk. önigazolásokat keresel. Megszüntetik a kudarc miatti stresszt. akik sok idıt töltenek együtt panaszkodókkal. Jóllehet ez a gesztus kissé durvának tőnhet. és amelyek nem! Ezután válaszold meg írásban a következı kérdést: "Mivel idéztem elı egyenként ezeket a helyzeteket?"! Ha mások is részt vettek bennük. Az a célom. Többnyire csak az egójukkal szeretnek. Mások hibáztatása. Lehetsz áldozat. hogy másokat hibáztatsz. Több okból is nagyon lényeges. hogy megkülönböztessük a figyelmet a szeretettıl. lehetsz kedvesebb és gyengédebb. Így többnyire állandóan mások kedvében igyekszünk járni. önigazolásra vagy panaszkodásra annak. és ténylegesen segít megszabadulni ezektıl a destruktív szokásoktól. minden egyes alkalommal. Fontos a figyelem? Naná. Felkészültél? Olvasd el az alábbiakat figyelmesen! Igazán gazdag áldozat nem létezik! Megértetted? Megismétlem: Igazán gazdag áldozat nem létezik. hogy azért szeressük az embereket. húzd végig mutatóujjadat a nyakadon mintegy emlékeztetıül. és minden közbülsı szintet is! NYILATKOZAT: Tedd a kezed a homlokodra. mely stratégiák mőködıképesek és melyek nem. amikor hibáztatsz. hogy ez az egyetlen kis gyakorlat megváltoztatta az életüket. önigazolást keresel vagy panaszkodsz. hogy mikor kerül rájuk a sor. Éppen ezért vétenek az emberek súlyos hibát. vagy panaszkodsz. spirituális értelmében. akik. megtaláljuk az igazi "szeretetet" az életünkben. vagy lehetsz gazdag. nem a másikról. ha folyton azért küzdünk. a saját pénzügyi torkodat vágod el. vagy szerencsétlenséget vonzol az életedbe. és meghallgatják ıket.19 - . illetve a szegénységet önmagad számára. harmadszor. Miért? A válasz egyszerő: Várják. Hidd el. ami megmaradt a korábbi panaszokból. milyen csodálatossá válik az életed. Mint mondtam. gazdag áldozat nem létezik. Késıbb. ha nem koncentrálsz többé a panaszaidra — s így nem vonzzák be többé a szerencsétlenséget az életedbe. de gondolatban sem! Teljes hét napig ki kell bírnod. és vagy sikert. és döbbenetesen sokan állították.

95 dolláros ételt. Akinek a gazdagság a célja. Sajnos fel kell világosítanom mindenkit. Mi ezzel szemben a szegények nagy célja? Legyen elég pénzük arra. Nem azt. Hadd emlékeztesselek még egyszer a szándék erejére. annak a gazdagságot kell kitőznie célul. A középosztálybeliek legalább egy lépéssel továbbmennek — sajnos csak egy apró lépéssel. hogy ezt én sem mindig tudtam. Elsısorban a fennmaradás és a biztonság mozgatja ıket.. és mondd: "Az a célom. milyen kínos egy felnıttnek négy negyeddollárossal fizetni a benzinkútnál? A benzinkutas srác úgy nézett rám. Nem csak némi pénzt akarnak. Mi a te célod? Mit akarsz elérni? Mi a valódi szándékod? Az igazán gazdag embereket az vezérli. hanem sok pénzt. mert akkor a középosztály számára leginkább tiltott szavakkal találkozna: piaci ár! És még ha oda is merne pillantani kíváncsiságból. és eljutottam a kényelmes szintre. mert rendkívül kellemetlen. Azt eszem a vendéglıben. és még annál is gazdagabb!" Érintsd meg a homlokodat. Az ember. hogy kifizessék a számláikat. A szegények azért játsszák a pénzjátszmát. hogy meggazdagodjanak. "Mit kérsz vacsorára. hogy ki tudja fizetni a számláit. Voltam már nagyon szegény. drágám?" "Ezt a 7. A tanfolyamainkon többek között azt az elvet tanítjuk. Kényelmesen élni jó.) U. Biztosíthatlak. Másodszor azért. mennyi esélyed lenne a nyerésre? A legtöbben egyetértenek velem abban. nem az." A szegények még a lakásuk mennyezetéig sem akarnak eljutni. Mégis sokan így játsszák a pénzrıl szóló játékot. akkor sem kérdezné meg soha. vagy bıségben éljenek. hogy elég pénze legyen a számlái kifizetésére. és sajnos csak az egyik. A szegények önvédelembıl játsszák a pénz játszmáját. hogy ez nem így volt.. és csodálkoznak. volt-e részed hasonló élményben. GAZDAGSÁGI ELV Akinek az anyagi kényelem a célja. Azért. amikor kölcsön kellett kérnem egy dollárt benzinre. Mégis van egy oka. akkor pontosan annyi lesz neki — éppen annyi.: Ne rendelj csirkét! . Az ı nagy céljuk kedvenc szavukkal fogalmazható meg: "kényelem". meg sem meri nézni az étlap alját. hogy "Aki a csillagokat célozza meg. nekem az okozza az egyik legnagyobb örömöt a gazdagságban. aztán csak megcsóválta a fejét. és elmosolyodott. hogy ne veszítsenek. amit akarok. hogy az étel 49 dollárba kerül köret nélkül. hogy milliomos legyek. Csak sajnos nemigen rendelhettem mást. hogy úgysem tudná kifizetni. hogy nem kell megnéznem az étlapon az árakat. amikor közli. hogy úgy gondolom. mintha egy italautomata kifosztója lennék. hogy bıséget akarsz teremteni. gazdagsági tétel A gazdagok azért játsszák a pénzjátszmát. hogy megkérdeznéd az árát.2. Ráadásul az egy dollárt négy negyeddolláros formájában kaptam. Aki gazdag akar lenni. mint csirkét. mert biztos benne. és nem kell törıdnöm az árával. hogy elég pénze legyen a számlái kiegyenlítésére. hogy kényelmesen tudjon élni. de nekem határozottan ez volt az egyik anyagi mélypontom. a holdig legalább eljut. vagy semennyi. megoszthatod valakivel a vacsorát. a csirkével nincsen semmi baj. Menj el egy drága étterembe. Nos. A pénzügyileg kényelmes szinten élık általában annak alapján döntenek a rendelésrıl. El tudod képzelni. Most már rájöhettek. és rendelj egy ételt "piaci áron" anélkül. (Ha szőkösek az anyagi kereteid. Hadd kérdezzelek meg: ha bármilyen sportban vagy játékban pusztán védekeznél. Pontosítok: az autó sem volt a sajátom. nem közepes anyagi helyzetet vagy szegénységet! Írj össze "nyertes" célokat: a) Éves jövedelem b) Nettó vagyon Szabj reális idıhatárt ezen célok elérésének. legalábbis idınként. hogy a pincér úgysem hinne neki. egy fillérrel sem több. jogom van megírni ezt a könyvet: én mindhárom féle tapasztalattal rendelkezem. amikor szegény voltam vagy kényelmes szinten éltem." Bevallom. méghozzá idıben. nem támadó jelleggel. amelyek azt a szándékodat tükrözik. mennyi is az az ár. kellemes hangulatú éttermekbe járhat. és mondd: "Milliomos elmém van!" A MILLIOMOS ELME TEENDİI 1. hogy megnézik az étlap jobb oldalát — az árakat. hogy nyerjenek. de közben ne feledd: "törj a csillagokba"! 2. bizonyára sosem lesz gazdag. Késıbb összeszedtem magamat. Írj le két pénzügyi célt. ha az ember éppen arra vágyik. ami számukra kész csoda. Elıször is azért. Ha valakit az a cél vezérel. Nem tudom. és ı azt felelné: "Valamiért most mégis inkább csirkére van gusztusom. és nem is azt. hogy igen csekély. hogy a "kényelem" és a "gazdagság" között óriási különbség van. hogy nagy vagyont halmozzanak fel. valószínőleg igencsak kényelmesen fog élni. mi is az? Micsoda meglepetés — csirke!" Ezen a héten már tizenkilencedszer! Aki kényelmes szinten él. hogy az ember gazdag! NYILATKOZAT: Tedd a kezed a szívedre.i. amibe kellett. A gazdagság azt jelenti. miért nem sikeresek. de sokszor nem ez a helyzet. Nézzük csak. és bıségben éljenek. mert mindenki azt kapja. Be kell vallanom.20 - . amit el akar érni.

így a világmindenség lehetıségeket tár elénk a meggazdagodásra. melyek miatt úgy vélik. választanád-e bármelyiket! "Mi lesz. Nagyon kellene értenem a befektetéshez. Egy részük vágyakozva azt sugallja: "Sokkal vidámabb lesz az élet." Mire a másik részük közbeszól: "Na jó. megrendeléseket teljesítı központ. hogy ezt kategorikusan elutasítod. (Mellesleg. hogy a legtöbb ember sosem lesz gazdag. mit akarsz tulajdonképpen!" A legtöbb ember azért nem kapja meg. energikus üzeneteket küldözgetünk a világegyetemnek. mondván. hogy gazdagok akarunk lenni. A gazdagok nem küldözgetnek kétértelmő üzeneteket a világegyetemnek. így azt mondjuk: "A pénz nem olyan fontos. és támogatni minket. mint egy nagy. Zavaros üzeneteket küldözgetnek a világmindenségnek." "Sosem tudnám. de könyörgöm. hogy elolvassa ezt a könyvet. ami törvényes és erkölcsileg elfogadható. Megingathatatlanok ebbéli szándékukban. A szegények számos jó okot fel tudnak sorolni arra nézve." A frusztrált világmindenség most már ırjöng: "Döntsd már el végre! Megadom neked. és újabb lehetıségeket kínál a pénzszerzésre. Bajlódnom kellene az adózási stratégiákkal. hogy valami törvényes vagy erkölcsös-e". Rengeteg nyőgöt vennék a nyakamba. Ezt csak a szegények teszik. nem amit mondunk. mégis a legfıbb okai annak.. Hamarosan rá fog jönni. »Mit képzelsz te magadról?. miért lenne nagyszerő gazdagnak lenni." Ettıl a világmindenség megzavarodik." "Mindenki pénzt akarna tılem. mondd meg. amit akar. hogy önmagamért szeretnek-e az emberek. Ez azt jelenti. "A gazdagok nem igazán törıdnek azzal. gazdagsági tétel A gazdagok elszántan elkötelezıdnek a gazdagság mellett. hogy saját maguknak is kétértelmő dolgokat mondanak. és az teljesíti "megrendeléseinket". mindenkinek van egy gazdagságról szóló aktája elméje irattárában. az határozottan jól teszi. de nevezhetjük "felsıbb hatalomnak" is. hogy a legtöbben nem igazán akarnak gazdagok lenni. Következésképp nem egészen biztosak benne. hogy valóban gazdagok akarnak-e lenni. eseményeket és dolgokat." "Túl nagy felelısséggel járna. hogy vagyont akarnak. és azt mondod: "Ez ırültség! Miért akarnék küszködni?" Én is ugyanezt mondom: "Nem tudom. miért nem lenne nagyszerő gazdagnak lenni. Milliomos elme intenzív tanfolyamunkon többek között a következı kérdést tesszük fel a hallgatóknak: "Milyen lehetséges negatívumokat látnak abban." Ezek a vegyes üzenetek eléggé ártatlannak tőnhetnek. Akkor meg azt gondoljuk: "Sok pénzzel sokkal élvezetesebb a világ. Aztán azt mondjuk: "A gazdagok kapzsik". Teljesen elkötelezettek a gazdagság megteremtése mellett. amit akarsz. amit akar.21 - . ha megpróbálnám. Ha azonban vegyes üzeneteket tartalmaz az aktánk. de a világon mindenki részt kérne a vagyonomból. amit akarunk — amit tudat alatt akarunk. a gazdagsággal valami nincs rendjén. mit akar. és a fele pénzemet a kormánynak kellene adnom. de halálra kell dolgoznom magam! Az egy cseppet sem vidám dolog." "Kirabolhatnának.) GAZDAGSÁGI ELV A legtöbb ember azért nem kapja meg. a vagyonom védelmével. "Már hogyne akarnék gazdag lenni" — mondják. milyen egészségtelenül gondolkozik. olyan." "Esetleg elrabolnák a gyerekeimet. akiben a legutóbbi bekezdés olvasásakor megszólalt egy halk hangocska. ha sok pénzem lesz." "A barátaim és a családom azt mondanák. mert maga sem tudja. kettıs belsı üzeneteink vannak a gazdagságról.. A szegények gazdagok akarnak lenni. Egyik percben azt üzenjük. Miért akarnál küszködni?" . hogy ne legyen sok pénzünk. Az igazság ezzel szemben az. miért bajos meggazdagodni és gazdagnak lenni. Mint mondtam. mert maga sem tudja. A gazdagok számára egyértelmő. Ha megkérdezzük az embereket. mit akar. vagy a pénzemért.3. Tudom. így a világegyetem igyekszik igent mondani nekünk." "Túl sok munkába kerülne. de mindig azt kapjuk. hogy nehéz elhinni." "Belebetegednék. akarnak-e gazdagok lenni. így a világmindenség támogat. Ez tartalmazza személyes hiedelmeinket arra vonatkozóan. Tekinthetsz erre a következıképpen: A világmindenség. Döntsd el." És még sorolhatnám. vagy gazdag próbál lenni?" Íme néhány válasz. ha valaki gazdag. az égvilágon mindent elkövetnek a vagyon megszerzéséért. Mi az oka ennek a zavartságnak? Az. Folyamatosan szállít nekünk embereket. Korábban volt már szó a szándék erejérıl. Alapvetı hiedelmeinknek megfelelı. Miért? Mert a tudatalattijukban ott lapul egy csomó negatív tétel a gazdagságról." Egy másik részük azonban felkiált: "Na jó. Ugyanakkor sokaknál ez az akta arról is információval szolgál. Ismét a vonzás törvénye érvényesül. Mindent megtesznek. Lehet." "A legmagasabb adósávba kerülnék. és kritizálnának. azután pedig elveszítem? Akkor igazán csıdtömegnek érezném magam. a legtöbben bolondnak néznek. mit is akarunk. drága könyvelıket és ügyvédeket kellene fogadnom. Kezelnem kellene azt a sok pénzt. A következı napon fásult hangulatban ébredünk." Az egyik részük azt mondja: "Körbeutazhatnám a világot. nem érti. ha vagyont szerzek.

ha az ölembe hull". és tökéletesen meg is érdemeljük. váratlan történéseket. Az akarás harmadik szintje az. mekkora áldozatokat készek vállalni. Vizsgáljuk meg ezt a kérdést egy kicsit részletesebben. a gondviselés is mellénk áll. az nagy valószínőséggel sosem fog meggazdagodni. Ez választást jelent. és csak önmagába tér vissza. Ezen kívül mélységesen kell hinni benne. Hogyne kötelezném el magam a meggazdagodás mellett. Mindenesetre durván fogalmazva azt mondhatjuk. A legtöbb ember soha nem kötelezné el magát ıszintén a meggazdagodás mellett. hogy ezt kell mondanom. vagy belehalok". mindig kiderül. és aki ezt állítja. hogy igenis meg tudunk gazdagodni. azaz mindent. szakértelem. és támogat. de nem a legjobb. de ha mélyebbre ások. Hajlandó vagy minden idıdet. irányt mutat. gazdag leszek". NYILATKOZAT: Tedd a kezed a szívedre. az vagy sokkal többet tud nálam a kérdésrıl. annak minden bizonnyal elsısorban az az oka. A gazdagok eltökélten megtesznek mindent. Az úgynevezett akarásnak valójában három szintje van. a világmindenség mintegy meghajol elıttünk. Sajnálom. hogy a hiábavaló akarás csak még erısebb vágyat ébreszt? Az akarás megszokottá válik. mert nem kötelezik el magukat igazán a meggazdagodás mellett. kész meggondolni magát. találkozásokat. ami ahhoz kell. hogy megkapd. hogy együtt lehess a családoddal. ahol megismerheted pénzügyi modelledet. nincs "talán" — és a kudarc ki van zárva. Ez a harcos útja. Ezt másképpen így fogalmazhatjuk: "Elfogadom a pénzt. Az elsı szint az. Észrevetted már. hogy mi az. Az elkötelezettség azt jelenti: »teljes szívembıl ennek szentelem magam«. az nagy valószínőséggel sosem fog meggazdagodni. de csak kevesen azok. Hát te? Talán szerencséd van." Erre azt felelném: "Az igyekezet keveset ér. és számos ötlet. de gyakran sokáig — készek és hajlandók mindezekre. hogy számos feltételük van. ameddig csak kell. addig tétova. ragyogó terv kárhoztatott pusztulásra e tudás hiánya miatt: attól a pillanattól kezdve. amim csak van. és mondd: "Milliomos elmém van!" . nincs "ha". még csodákban is részesít minket. Minden kezdeményezésre (és alkotásra) alapvetıen igaz. Azok az ismerıseim. tudás. Ez az elhatározásunk segítı események egész sorát indítja el. maximális erıfeszítés. aki az egyik elsı Himalája-expedíciója után írta az alábbi sorokat: Amíg az ember szilárdan el nem kötelezi magát. amelyre vágysz. és mi az. hogy határozottan elkötelezzük magunkat. Jóllehet úgy gondolják. Nincs kifogás. Murraytıl. A döntés már jobb. Ezt példázza egyik kedvenc idézetem W. " Érintsd meg a homlokodat. anyagi támogatást hoz: csupa olyasmit. De elıször el kell köteleznünk magunkat. vagy nem igazán tudja. hogy az elkövetkezı tíz évben meggazdagodj?". Némelyek talán most arra gondolnak: "Harv. amit vállalnak a sikerért.Ha kíváncsi vagy az okokra. A választás sokkal erısebb energia. Hajlandó vagy lemondani arról. akik nem igazán sikeresek anyagi téren. Más szóval a világmindenség segít. vagyis semmi nem tarthat vissza. Az elkötelezettség azt jelenti: "teljes szívembıl valaminek szentelem magam". Ha megkérdeznék tılük: "Feltennéd az életed arra." Mondogasd ezt magadnak! Mi jut eszedbe? Egyeseknek energiát ad. és nem kell sokat dolgoznod. amirıl korábban álmodni sem mertünk volna. nincs "de". Azért nem gazdagok. és azért nem is lesznek azok valószínőleg. Nekem az a tapasztalatom. hogy garanciád lenne a sikerre? A gazdagok hajlandók rá. én igazán igyekszem. hogy "gazdag akarok lenni". mindent elkövetek azért. hogy amint elkötelezzük magunkat. energiádat és kezdıtıkédet feláldozni anélkül. Az akarás második szintje az. "Elkötelezem magam a gazdagság mellett. amit csak kell. hogy "úgy döntök. a legtöbben azt felelnék: "Szó sem lehet róla!" Ez a különbség a gazdagok és a szegények között. mit hajlandók megtenni. és feláldozni a legtöbb hétvégédet? A gazdagok hajlandók. ha nem kapod meg azt a vagyont. mirıl beszél. amely sehová sem vezet." A kulcsszó a teljes szívembıl. Reménykedhetsz ebben. Ez megint csak annyit jelent. mirıl beszélsz? Halálra dolgozom magam. és kész vagy lemondani a szórakozásról. hogy gazdag legyek. másokat megrémít. A gazdagok egy idıre — remélhetıleg rövid idıre. Honnan tudható ez? A valóság ékesen igazolja: Emberek milliárdjai akarnak gazdagok lenni. ördögi kört alkot. "soha nem adom fel" hozzáállás és természetesen a gazdagok gondolkodásmódja szükséges. támogat. A harcos útja egyszerő: "vagy gazdag leszek. GAZDAGSÁGI ELV Aki nem teljesen és ıszintén elkötelezett a meggazdagodás mellett. H. anyait. de a meggazdagodás nem sétagalopp. Bármit megteszek érte. "megsemmisíteni minden egyéb alternatívát". korlátokat állítottak fel arra vonatkozóan. Egyértelmően meg fogod kapni a választ a kérdésedre. vagy — másodsorban — nem vagy hajlandó megtenni azt. vegyél részt a Milliomos elme intenzív tanfolyamon. Ez azt jelenti. és együtt jár a valóságunkért való felelısségvállalással. de én biztosan nem számítanék rá. A gazdagság nem a puszta akaratból születik. és nincs eredmény. hogy a meggazdagodáshoz koncentráció. amit nem. ami azt jelenti. Punktum. hogy aki nem teljesen és ıszintén elkötelezett a meggazdagodás mellett. Hajlandó vagy tizenhat órát dolgozni naponta? A gazdagok hajlandók. hogy "elkötelezem magam a gazdagság mellett". bátorság. a barátaiddal. hogy tudat alatt nem igazán akarod megkapni. Az akarás önmagában hasztalan. vagy nem kell lemondanod semmirıl. bármire hajlandók. Hajlandó vagy hét napot dolgozni egy héten.22 - . hogy gazdag leszek. hogy beleadok apait. mennyi kockázatot. Az angol döntés (decide) szó a latin decidere szóból ered. és mondd: "Elkötelezem magam. Érdemes azonban megfigyelni. a hobbidról? A gazdagok készek erre.

aki kész támogatni. hogy ilyen ırültségeket csináljak" hozzáállást tanúsítod. hogy értékekkel járuljunk hozzá mások életéhez. gazdagsági tétel A gazdagok nagyban gondolkoznak. a minıség és a mennyiség. hogy száz sikeres üzletet szeretnék. Ha semmit nem érzel. az nem gondolhat csak magára. Másodszor azért játszanak az emberek kicsiben. hogy elkezdtem nagyban gondolkozni. hogy mondja neked: "Hiszek benned!" Ezután te mondd neki: "Köszönöm!" U. nem elég jók vagy fontosak ahhoz. vagy kicsiben? Te döntesz. Tedd a kezed a szívedre. Buckminster Fuller. A kulcsszó az érték. Az is lényeges. Halálra rémíti ıket a kudarc lehetısége. hogy mit nyújtasz másoknak. hogy minél több embernek segítesz. Gondolj hát bele: Az élet nem csak rólad szól. Kisebbségi érzés gyötri ıket. Tudod. Tapasztalataim szerint a legtöbb embernek a mennyiség jelenti a legnagyobb kihívást. Fontos tudni. lelkileg és természetesen anyagilag is. vállalnunk kell. akár millióknak." Mindnyájan természetes adottságokkal jöttünk erre a világra. mert kevésnek érzik magukat.: Elhatározásod megerısítéseképpen írd meg nyilatkozatodat nekem a www. vagy annál is gazdagabb a következı idıpontra: [dátum]!" Kérd meg a társadat. ha százan ülnek a teremben. Egyik tanfolyami oktatónk 250 000 dolláros vagyonát mindössze három év leforgása alatt 600 millió dollárra gyarapította. mi a vállalkozó definíciója? A tanfolyamainkon a következı meghatározást használjuk: "Olyan ember. és ismételd el az alábbi állítást: "Én. A legtöbb ember kicsiben játszik. Hadd kérdezzem meg tehát: több embernek szeretnéd megoldani a problémáit vagy kevesebbnek? Ha azt felelted. Amint foglalkoztatni kezdett ennek a vállalkozásnak a gondolata. . Úgy érzik.A MILLIOMOS ELME TEENDİI 1. érzelmileg. pontosan miért fontos számodra a gazdagság. és utána. felszabadult vagy.com honlapra. A mennyiségi tényezı egyszerően azt jelenti. többnek. mennyi értéket adunk valójában a piacnak. mint "problémamegoldó". de akadnak olyanok is. Írj egy rövid bekezdést arról. és függeszd ki a falra. hogy a piaci értéket négy tényezı határozza meg: a kínálat. Beszélgess egy barátoddal vagy családtagoddal. hogy többet! A könyv elején említettem. mások azt szeretik. A versenytársam. akik kis. hogy adottságainkat. és megosszuk ıket másokkal. a nagyobb siker érdekében. majd nyomtasd ki a nyilatkozatot. jó úton haladsz. hogyan érzed magad az elkötelezettségi nyilatkozat elıtt. értékeinket a lehetı legtöbb emberrel osszuk meg. A szegények kicsiben gondolkoznak. hogy nagyban játsszunk. [a neved]. Másként fogalmazva ez így hangzik: hány embert szolgálunk. Ennek az lesz a mellékterméke. hogy van. Akárhogyan is. amelyek több tízezer embert szolgálnak ki. vagy akár több ezer embernek tartanak foglalkozásokat. mert félnek. Gondolj csak a hálózati marketing üzletre! Többet keres az. Ha némi félelmet érzel. hogy milliomos leszek. Amikor megkérdeztük tıle. a kereslet. csak egyetlen sikeres üzletet akart. hogy teljesítsd a küldetésedet. hadd emlékeztesselek: a te eddigi módszered juttatott téged jelenlegi helyzetedbe! 4. azt. az NB 1ben. annál "gazdagabbá" válsz szellemileg." Úgy bizony — a vállalkozó nem más." Utalnék itt a bevétel törvényére. húszfıs csoportokkal szeretnek dolgozni. Fontos. a sikertıl pedig még jobban rettegnek. ezennel elkötelezem magam. Mondd el neki.millionairemindbook. még mindig a "nem vagyok hajlandó megtenni mindent a cél érdekében" vagy a "semmi szükségem rá. az azt jelenti. mindenki különösen jó valamiben. Életünk küldetésének része. azt felelte: "Minden egy csapásra megváltozott attól a pillanattól kezdve. vagy a második vonalban? Nagyban játszol. Miért? Elıször is azért. Van-e különbség az oktatók jövedelme között? Hidd el.: Figyeld meg. U. hogy minden gondolatuk csak önmaguk körül forog. akik a legmesszebbmenıkig kihasználják velük született tehetségüket. hogy van egy fitnesskellékeket árusító üzletláncom. mindent csak maguknak akarnak. hogy igazán hatással legyenek mások életére. azt mondta: "Életünk célja. akkor ideje elkezdened nagyban gondolkozni. akik ötszáz embernek. aki hat hónappal utánam indította be a vállalkozását. aki másoknak old meg problémákat haszonnal. hogy értéket adjunk nemzedékünk és az utánunk következı nemzedék tagjainak. én gazdag! Te hogyan akarod élni az életedet? Hogyan akarsz játszani? A felnıtt ligában akarsz játszani." GAZDAGSÁGI ELV A bevétel törvénye: A bevétel egyenes arányban áll a piacnak nyújtott értékkel. Ha utána úgy érzed. akinek tízezren vannak a hálózatában. Korunk egyik legnagyobb feltalálója és filozófusa. vagy a gyerekek között.i. İ jómódú lett. akkor is jó úton haladsz. és jelentıs számú embernek segíteni — ezreknek. mindjárt azt terveztem. hogy az elkötelezettség erejét akarod felszítani magadban. Ebbe az is beletartozik. Ez azt jelenti. Aki azonban a szó legigazabb értelmében akar gazdag lenni. A kutatások szerint azok a legboldogabbak. Ezeket az adottságokat céllal kaptuk: hogy használjuk. amiért jelenleg itt vagy a Földön. mint akinek tízen? Naná. Sokan annyira a saját egójuknak élnek.í.23 - . nézz az illetı szemébe. mi a titka. amely kimondja: "A bevétel egyenes arányban áll a piacnak nyújtott értékkel. vagy hány emberre vagyunk hatással valójában? Az én szakmámban például akadnak olyan oktatók. Fogalmazz konkrétumokban! 2.

A Teremtı mindnyájunkat arra szánt. tekintettel arra. hogy megfizethetı lakásokhoz juttatod a családokat. Ma több lehetıséget látok az életben. hogyan. hogy nagyban játszani. akkor ki? Mindenki életének megvan tehát az értelme. nem szolgáljuk a világot. Pedig éppen ez történt. Te talán ingatlan befektetı vagy. 5. Az üzleti forgalmam egy év alatt 175 százalékkal nıtt. sem mások javára. Alapvetı hozzáállásuk: "Mi lesz. igazán jó úton haladok a siker felé az élet minden területén. a szegények a lehetséges veszteséget. annak oka van. Ideje "nagyban" játszani a játékot. vagy félig tele van?" Nem a pozitív gondolkodásról van itt szó. ahogyan szanszkritul hívják. Marianne Williamson a Return to Love (Vissza a szeretethez) címő könyvében így ír errıl: A Teremtı gyermekei vagyunk. A világnak nincs szüksége több emberre. és részt vettem a Peak Potentials tanfolyamon. milyen természetes adottságokkal rendelkezel! Mi az. hanem arról. így a készpénzáramlásból és az értéknövekedésbıl keresel pénzt. Írd le. hogy győjtögetnénk. Ez megdöbbentı. aki ezen a bolygón él. sem saját maguk. mint amennyien jelenleg hasznot húznak a munkádból vagy a vállalkozásodból! Alkoss legalább három különbözı stratégiát! Gondolj a "hatástöbbszörözésre"! Jim Rosemary sikertörténete Írta: Jim Rosemary T. Ennek következtében sokan nem használják ki maximálisan az adottságaikat. akár a gyerekek. és értelmet adnak az életünknek. tudattalanul engedélyt adunk másoknak. azt feleltem volna. meg fogom kétszerezni a jövedelmemet. hogy a környezetünkben élık is bizonytalannak érezzék magukat. vagy még többször: "Nem fog sikerülni. NYILATKOZAT: Tedd a kezed a szívedre. hogy teljesítettem a küldetésemet?" A válasz így hangzik: "Ha még mindig lélegzel. húsz helyett száznak segíteni? Ezt nevezem én úgy. Ideje felhagyni a másokra utaltsággal. A feleségemmel és a gyerekeimmel való kapcsolatom hihetetlen mértékben javult. hány családnak és embernek tudsz segíteni? Hajlandó vagy-e egy helyett tíznek. tíz helyett húsznak. és mondd: "Milliomos elmém van!" A MILLIOMOS ELME TEENDİI 1. hogy félelem vezérelte egójuk uralkodjék rajtuk. a sirály címő könyvében hangzik el a kérdés: "Honnan fogom megtudni. az végül szegény lesz. a szegények a kockázatra. gazdagsági tétel A gazdagok a lehetıségekre koncentrálnak. Ha kicsiben játszunk. Mi a te küldetésed? Hogyan segítesz másoknak? Valószínőleg azáltal adsz értéket a közösségednek. A szegények az akadályokra koncentrálnak.24 - . amiben mindig is jó voltál? Írd le azt is. akkor még nem teljesítetted. és bérbe adod azokat. Annak köszönhetıen. mintha nem lenne semmink. és hol tudnál többet is hasznosítani adottságaid közül az életben. és ezzel együtt kétszer annyi szabadidım lesz. hogy ık is ragyogjanak. és az élre állni. Ezt a különbséget példázza az ısrégi kérdés: "Félig üres a pohár. és mondd: "Nagyban gondolkozom. házakat vásárolsz. És amikor saját fényünk ragyog. A gazdagok a lehetséges fejlıdést látják. aki kicsiben játszik. és ugyanebben az évben hét teljes hét szabadságot vettünk ki (ennek jelentıs részében további Peak Potentials tanfolyamokon vettünk részt). A nagy gondolatok és nagy tettek pénzt hoznak. mi nem stimmel. Ideje elkezdenünk megosztani másokkal. hogy több ezer embernek segítek!" Érintsd meg a homlokodat. Mindenki maga dönt. Írd le. a szegények akadályokat. amit kaptunk. vagy mi romolhat el. A Teremtı mindenkiben ott él. Ideje felhagyni a rejtızködéssel. A kérdés az. A szegények döntéseit a félelem motiválja. amelyeket amúgy nem tudnának megvenni. mint valaha. hogy ragyogjunk. mindenkinek van küldetése. hogy tanúságot tegyünk a bennünk élı Teremtı dicsıségérıl. sikerülni fog" álláspontot képviselik. Folyton azt latolgatják. a kötelességét vagy dharmáját. Aki kicsiben gondolkozik és kis tetteket hajt végre. Harv Eker részére Ha valaki korábban azt mondta volna. İk a "Remélem. Úgy érzem. és kiállni végre. akik túl kicsiben játszanak. Richard Bach Jonathan Livingston. hogy találkoztam Harv Ekerrel. ahelyett. vagy úgy tennénk. Ha te éppen most élsz. ha nem sikerül?". Nem valami felvilágosult magatartás olyan picivé zsugorodni." A középosztály tagjai valamivel derőlátóbbak. ez lehetetlen. lényünk automatikusan felszabadít másokat is. hogyan tudnál tízszer annyi ember életére hatással lenni. Ha megszabadulunk saját félelmünktıl. hogy általában milyen a világlátásunk. és túl sokan hagyják. és jobban tudom értékelni az életemben a bıséget. nem csak egyik-másikunkban. Úgy döntök. különös tekintettel a munkádra! 2. és nem teljesedik ki. A kérdés így szól: Ha te nem.Tévedés ne essék. Nagyon sokan vannak. A gazdagok lehetıségeket látnak. . hogy az elızı öt évben minimális volt a forgalomnövekedés." Azt tapasztaltam. vagy másokkal közösen gyárts ötleteket arról. hogy túl sok ember nem teljesíti feladatát. Arra születtünk. mélyebben megismertem önmagamat. és két hét szabadságra is alig tudtunk elmenni. A gazdagok a nyereségre koncentrálnak.

Ezen a tanfolyamon megtanítjuk a "Vigyázz. Megkérdeztem hát magamtól: "Harv. a fagylaltokkal és a kávéfajtákkal is. hogy a lehetıségekre készülnek. A szegények viszont mindenütt akadályokba ütköznek. ahogyan szeretnék. hogy azonnal a tiéd legyen. és mindent kivédhetünk. Adhatok egy egyszerő. minek nevezzük. Ha egy étteremben takarítasz és mosogatsz. Tudtad. amire a figyelmünket fordítjuk. tekintetbe véve. Tanulmányoztam a helyi körülményeket. Többnyire csak a következı kanyart láthatjuk. A legnagyobb gondjuk az. talán kicsit különösnek tőnhet. azokat vesszük észre. amire figyelsz. hogy munkát vállalsz a szakmában. arra koncentrálj. vagy egy felsıbb hatalom segít a maga csodálatos módján. hogy mit nem akarnak. hogy egy rosszul sikerült ütés egy fának csapódik. Ne feledd. Idınket és energiánkat fordítsuk arra. Egyszerő. mindnek ez a lényege. de amíg ık "készültek". és eléggé elszántak voltunk? Szerintem mindegy. vagy bele kell kezdenünk valamibe. vajon a szerencse. cselekedjünk. hogy mindent tudhatunk. majd találnak másik megoldást. és akárhány ilyen témájú tanfolyamon veszel részt. hogy ez a fickó sokkal okosabb nálam. aki nem cselekszik." A gazdagok elvárják a sikert. hogy a gazdagok arra összpontosítanak. hogy "Sikerülni fog. A lényeg. így nekik az okozza a legnagyobb gondot. hogy milyen nagyra értékelem az önmagunkért való felelısségvállalást. aki egyértelmően sokkal okosabb nálam. tőz. katasztrofális következményei lesznek. mint tízévi kutatásból. hogy elérjük." Mivel a gazdagok mindenben a lehetıségre figyelnek. Ha a lehetıségekre figyelünk. és ami mögötte van. és abból az alapállásból indulnak ki. Azt gondolják. amit akarunk. és ott. hogy megettem a kutatásom tárgyait. bíznak a kreativitásukban. hogy sikerüljön. hónapokig. Mivel mindenütt akadályokat látnak. mit tegyenek. hogy pénzt keress. hemzsegnek körülöttük a lehetıségek. szállj be! Nem kell. hátrafelé halad. mert mindig látnak lehetıséget. a gazdagok léptek. Rettegnek. Nem bíznak önmagukban és a képességeikben. bevásárlóközpontot vagy irodaházat húz fel a területen. hogy valaki potom áron megvett egy telket valahol az isten háta mögött. Tévedés ne essék. A futballban elıfordulhat. hogyan kezeljék a rengeteg meglátott pénzszerzési lehetıséget. akár évekig halogatják a dolgokat. Behatóan foglalkoztam a süteményekkel. Amit most állítok. azután gyorsan összpontosítsunk újra a célunkra. hogy akármi történjék. Bolondság azt hinni. Nem kell mindig tüzet oltani. amit lehet. A gazdagok bíznak benne. csak akkor tárul a szemünk elé. hogy azzal szálljunk be a játékba. Az elsı nagy problémám az volt. Kockázatvállalás nélkül pedig nincs nyereség. azután korrigáljunk útközben. minél nagyobb a nyereség. de rendkívül értékes tanácsot? Ha gazdag akarsz lenni. A lényeg. amiért volt merszünk. amit el akarnak érni. hogy a meggazdagodásban — mint ahogyan bármilyen egyéb sikerben — van némi szerepe annak a tényezınek. míg a szegények arra. és ennek köszönhetıen nyer a csapatunk. A szegények ezzel szemben a kudarcra számítanak. A gazdagok készek kockázatot vállalni. amelyek mindenfelé ott tornyosulnak körülöttük. hogy a világegyetemben nincsenek egyenes vonalak? Az élet nem tökéletes egyenesek mentén zajlik. és újabb nagy halom pénzhez jutottak. de valójában többnyire egy helyben vesztegelnek. A golfban is van olyan. többet tanulsz. hogy pénzügyi sikert érjünk el. Általánosságban annál nagyobb a kockázat. és bíznak abban." Ez igaz. Természetesen foglalkozni kell velük. Ahhoz. kész!" elvet. tétováznak. Idınket és energiánkat gondolatban és szóban egyaránt elırefelé összpontosítsuk. mert folyton az akadályokra figyelnek. hogy megtörténik! Egy másik rendkívül lényeges elv. A szegények azt állítják magukról. hogy az ember sosem tudhat mindent elıre. hogy az ellenfél csapatának egyik játékosa a meccs vége elıtt egy perccel hibázik. Az életünk nem csupán problémamegoldásból áll. sıt. ahol éppen tartunk. Csakhogy semmilyen szerencse—és semmilyen jótétemény — nem segít azon. nyitok egy kávéházat a floridai Fort Lauderdale-ben. mi lenne a legjobb módszer ennek az üzletnek a tanulmányozására?" Egy Harv nevő fickó. az megnı. azt felelte: "Ha igazán meg akarsz ismerni egy üzletet. "belépés a folyosóra". Aki ezt teszi. majd onnan úgy pattan vissza. és érjenek el sikert minden gátló tényezı dacára. inkább úgy. a célunk felé. az univerzum. mindkettı kellett hozzá. Megtudják. míg végül oda a lehetıség. hogyan vegyék igénybe belsı erejüket. az megnı! A gazdagok azzal is tisztában vannak. Azt találjuk az életben. a piacot. Akkor tehát a gazdagok örökösen csak tanulnak? Nem.25 - . biztos információk és tények alapján hoznak döntést. Illúzió azt gondolni. milyen felszerelésekre van szükségem. Ekkor aztán a következıképpen magyarázzák meg a helyzetet: "Én készültem." (Ugye mondtam. Mit értünk ezen? Készüljünk fel a lehetı legjobban a lehetı legrövidebb idı alatt. Egyik tanfolyamunkon. Bíznak a képességeikben. akkor is vissza tudják szerezni a pénzüket. a Megvilágosodott harcos tréningen arra tanítjuk az embereket. általában nem hajlandók kockázatot vállalni. Évekkel ezelıtt például azt terveztem. tennünk kell valamit. birkózzunk meg velük. azután tájékozottan döntik el. azaz kutatásokat végeznek. amint felmerülnek. a gazdagok felelısséget vállalnak életük eredményeiért. a kockázatvállalás nem feltétlenül azt jelenti. alaposan megvizsgálják a helyzetet. hogy minden eshetıségre felkészülhetünk. Ezt én úgy nevezem. A befektetı ezen meggazdagszik. ha nem úgy történnek a dolgok. Az ı kiváló üzleti éleslátásának volt köszönhetı az eredmény vagy a vakszerencsének? Én azt hiszem. Lépj rá a folyosóra úgy.) . hogy ne törıdjünk a problémákkal. Nem használt. és számba vettem. amikor odaérünk. Az egyetemes törvény kimondja: "Amire figyelsz.Amint azt korábban mondtam. vennünk kell valamit. minél rövidebb idı alatt. ami a jövıben történni fog. mint egy kanyargós folyó. és folyton afelé haladjunk. hogy alig néhány centire áll meg a labda a lyuktól. hogyan birkózzanak meg a sok-sok akadállyal. hogy ha mégis beütne a ménkő. majd tíz évvel késıbb egy hatalmas vállalat úgy dönt. Ha akadályokba ütközünk. azokat látjuk meg. De hiszem. amink van. hogy az ember kész veszíteni. A gazdagok okosan vállalnak kockázatot. Amikor lépünk. Ha az akadályokra figyelünk. hogy rettenetesen meghíztam. Az üzleti életben is hallani olyat. hetekig. megtartsd és befektesd! Ha szegény akarsz lenni. Nem azt akarom mondani. koncentrálj a pénzköltésre! Akárhány könyvet olvasol el a sikerrıl. De ne tévesszük szem elıl a célt. amit sokan a szerencse szóval illetnek. mert én úgy intézem.

hogy végül megnyitottam Észak-Amerika egyik elsı fitness-üzletét. mindent elıre kell tudniuk — ami gyakorlatilag lehetetlen. Nem utolsó sorban a folyosóról további lehetıségek kapui is nyílhatnak. Arra összpontosíts. hogy hallott egy kiváló. Sosem tudhatjuk. hogy megismerjem a felszerelést. Munkát vállaltam egy cukrászdában. Ezt értem azon. Fura módon mőködik a szándék ereje. Ezen kívül kialakíthatjuk a szükséges kapcsolatokat. érdekelne-e. a sütemények alapanyagait és a felmerülı problémákat. gazdag szélhámosok!" Világosan kell látnunk. semmit sem tanulhattam a pénztárgép mögött állva. és mi magunk Jó emberek akarunk lenni. Végül arra is rájöhetünk. hogy probléma vagy akadály. új sportszerrıl. Jó lenne azt mondani.26 - . azonnal keretezd át úgy. hogy valaki más "kontójára" tanulhatok. amid van. belépni arra a területre. gazdagsági tétel A gazdagok nagyra becsülik a többi gazdag és sikeres embert. amid éppen van! Ha lehet. Mi történt tehát velem? Mire eljöttem a cukrászdából. hogy mégsem tetszik nekünk ez a terület. hogyan zajlanak valójában a dolgok. aktuális és intelligens döntéseket hoznak. a süteményeknek a szagát sem bírtam. amid van. amit akartam." NYILATKOZAT: Tedd a kezed a szívedre. bármilyen minıségben. hogy a "folyosón" lenni." Esetleg a bajszuk alatt azt mormolják: "Ezek a felfuvalkodott. lehetıség. és elég jól végeztem a munkámat. már megtanultam. hogy nem ebbıl a szempontból néztem a dolgot. és nincs is szükséged többre. és hálás voltam. de nem vállalom. felejtsd el! Kezdj bele most — ott. Bíznak benne. és nem is érdekeltek senkit vezetıi képességeim. Bizony. Végül a gazdagok nyernek pozitív "vigyázz. bizony — takarítottam és mosogattam. felfedezhetünk egy olyan piaci rést. hogy elkezdjük. de az igazság az. Másodszor. és megtudtam. és ez vezetett oda." "Felkészülök. és idıközben elvégzik a megfelelı kiigazításokat. Egy teljes hét eltelt. féltékenyek és irigykednek. vagy valakivel együtt. Szállj be a játékba! Válassz egy helyzetet vagy egy projektet. hogy ha a gazdagokat bármely tekintetben rossz embereknek tartjuk. és hála istennek ez akkor derül ki. minden alkalmat megragadtam. célzok. hogy ez a csizma világszám. Ekkor foglalkoztam elıször sportszerekkel. ezért kisegítınek alkalmaztak. Ez a lehetı legjobb módszer az üzlet tanulmányozására. 6. és megkérdezte. hogy a vezetıvel beszélgessek a bevételrıl és a profitról. hogy ezekben a kiskereskedésekben egy közös dolog van: ócskák a sportfelszerelések. A szegények neheztelnek a gazdag és sikeres emberekre. és közölte. Az agyam maximális fokozaton pörgött — lehetıség. Sportszerboltoknak és áruházaknak értékesítettem. amikor még nem merültünk bele túlságosan mélyen." A gazdagok belevágnak. de nekik úgyis mindegy. hogy kitanuld az üzletágat. hogy ha beszállnak a játékba. nincs mentség tovább! Vágj bele! 2. amit megvetünk? . Ez ki van zárva. hogy ehhez aztán igazán félre kellett tennem a büszkeségemet. Gyakorold a derőlátást! Ha bármirıl azt hallod. ahol a jövıben tevékenykedni akarunk. Vagyis. tüzelek. Mit tesznek a szegények? "Készülnek." Elıször is. amire kívülállóként nem lenne lehetıség. a cukrász azonban nem volt az — ezért egyedül kezdtem árulni. amiért hálás vagy az életnek. és mondd: "Milliomos elmém van!" A MILLIOMOS ELME TEENDİI 1. Gondold csak el — mindez úgy kezdıdött. ne arra. nem kapsz többet. mint tétlenül ülni. lehetıség. áttanulmányoztam a beszállítók listáját. semmiképpen sem lehetünk gazdagok. nem igaz? Gondolhatod. Mialatt ott dolgoztam.Így is tettem. Van egy jelszavam: "Cselekedni mindig jobb. Sajnos azonban nem így történt — nem tőnt fel senkinek. ezért azt hiszik. A küldetésem befejezıdött. Ha kitanultad. hogy kitanuljam a cukrászdai vendéglátóipart. a súlyvezetéső inverziós csizmáról (ilyenben lógott fejjel lefelé Richard Gere az Amerikai dzsigoló címő filmben). Vagy azon keseregnek: "Ezek olyan szerencsések. Közben nem tesznek semmit. A szegények nem bíznak magukban és a képességeikben. és még gazdagabbak lesznek. Másnap a cukrász is felmondott. Maguktól is ezt teszik. és elıléptetett (üdvrivalgást kérek!) pénztárossá! Hosszan és mélyen elgondolkoztam. ha megfigyeljük. A gazdagok azonnal lecsapnak minden lehetıségre. eleinte valaki másnak dolgozz. amelyet amúgy nem vettünk volna észre. és mindjárt üzletvezetınek vettek fel. Feltőnt. majd azt feleltem: "Köszönöm. amivel már egy ideje foglalkozni akartál! Akármire vártál is eddig. mert az üzletvezetı leültetett. ahol éppen tartasz. és olvasd fel hangosan a listát! Ha nem értékeled. kijavítják az esetleges hibákat. A sors útjai különösek. 3. Utánajártam. tőz. hogy kisegítı voltam egy cukrászatban! A tanulság egyszerő: be kell lépni a folyosóra. A szegények gyakran neheztelést éreznek mások sikerei miatt. ráadásul még némi zsebpénzt is keresek. hogy lehetıség váljék belıle! A negatív beállítottságú embereket az ırületbe kergeted ezzel. mert belülrıl látja az ember. mert ık cselekszenek. kész" hozzáállásukkal. Hivatásomnak tekintettem. és mondd: "Az akadályok helyett a lehetıségekre figyelek. egészen pontosan egy másodperc töredékéig. hogy azonnal felismerték különleges tehetségemet. Azt jelenti. felhívott. és segédkeztem a cukrásznak hajnali 4:00-kor." Érintsd meg a homlokodat. amid nincs! Egy listában írj össze tíz dolgot. megkínált egy kis süteménnyel (borzasztó volt!). és megkerestem vele az elsı milliómat. és azzal. milyen ajtók fognak feltárulni elıttünk. Hogyan válhatnánk olyasmivé.

ahogy van — téves alapokon nyugszik. azok lehetnek a közösség legtisztességesebb. hanem velem. Tudom. aki nézi a mősort? Adhatnál a fizetségedbıl egy szép nagy összeget a PR-ügynöködnek. kiváló könyvükben idézik Russell H. több mint száz évvel ezelıtt született írásából való. de az a tapasztalatom. Azért bíznak rájuk pénzt. hogy érzékeltessem. ha éppen rossz hangulata van. és annak — csodák csodája—semmi baja nem lett. Akárhogyan is. Nem volt gond vele sávot váltani. hogy nem haragszunk a gazdagokra. Barátom. Mark Victor Hansen és Robert Allen barátaim The One Minute Millionaire (Az egyperces milliomos) címő. azért nincs egy vasad sem. amíg alig két héttel késıbb egy másik szegények lakta környéken leparkoltam a kocsimat az utcán tíz percre. Ez volt az eddigi legjobb szöveg. Legközelebb. kénytelen voltam megtapasztalni. Mr. de igencsak erıs hatásuk lehet a boldogságunkra és a sikerünkre. hogy nagy vállalatok élén álljanak. hogy a filmtörténet egyik legdrágább nıi filmszerepét vállalta el — 20 millió dolláros szerzıdést kötöttek vele. Halle arról beszélt. sem nem helytelenek. Öt horpadás és számos mély karcolás után kurjongatva odébbálltak. Gondolj csak bele: az én véleményemnek semmilyen hatása nincs az ı boldogságára és vagyonára. de az utolsó pillanatban sikerült lecsillapítanom magam. a vitára azonban itt nincs idım. de Opraht nagyon szeretem. Kétkedve arra gondoltam: "No persze! Bolondnak képzelsz mindenkit. azért teszem. Azt mondom maguknak: meg kell gazdagodniuk. töröld.27 - . és kellemetlenkedtek. és csak azért szerzıdött ilyen drágán. és mire visszatértem. amikor arra volt dolgom. hogy a gondolatok és vélemények sem nem jók. Nekem mindegy. mert szegények. hogy ezzel felhajtsa az árakat. Egy pillanat múlva kosárlabdázni kezdtek a kocsimmal: sörösdobozokat igyekeztek bedobni a nyitott napfénytetın. de nagyon is mély hatása van az én boldogságomra és az én vagyonomra. keresztény lelkész létére képes azzal tölteni az idejét. pusztán azért. mert tisztességesek. Ki tudja. Nyitva volt a napfénytetı. Azt is érdemes észben tartani. röviden és érthetıen. fekete Jaguárt. hogy valaki meggazdagodjon. Ezzel nem azt akarom mondani. hogy szerezzenek sok pénzt?" "Természetesen. amely az Acres of Diamonds (Gyémántmezık) címet viselı. és rengeteg ember dolgozzon a kezük alatt. A gazdagok vették el az összes pénzt. "megfigyelı" riasztóm azonnal jelzett. mert fantasztikus eredményeket tapasztaltam a résztvevık életében a program hatására. "Töröld. amikor—hogy szépen fogalmazzak—anyagi kihívásokkal kellett szembenéznem. mint igét hirdetni. Elmesélek egy történetet — nem panaszképpen. bár vitatható ez az álláspont. Mert becsületes emberek. mert ez a véleményed alakult ki az emberekrıl. amikor a gondolkodásunk rossz hatással van ránk vagy másokra. csak azért. és éppen Oprah show-ja ment. Hány meg hány Istenfélı testvéremtıl hallom: "Maga. kötelességük meggazdagodni. Egyszeriben pikkelni kezdtek rám az emberek. Bekapcsoltam a tévét. és megérdemled. Szinte mindenki beengedett maga elé. a gazdagok felelısek az ı szegénységükért. " Ó! De hiszen egész életemben azt tanították nekem. mint amennyit kap! Éppen Halle Berry színésznıvel készített interjút. hogy föl s alá utazgat az országban. hogy a szegény környékeken rossz emberek laknak. hogy ez egy elszigetelt eset — mindaddig. Ez az asszony több ember életére van jó hatással. mert neheztelnek a gazdagokra. amit valaha hallottam. Én. kislány! Te vagy a nyerı! Túl olcsón adtad magad. rendkívüli mértékben felgyorsulhat a fejlıdésed. hogy a hátam mögött egy teherautó hátuljából négy szurtos kölyök bámul rám. hitvány és megvetendı ember" — vélekedhet egy fiatalember itt ma este. azt teszem. az egész oldalát végigkarcolták egy kulccsal. nem vele volt baj. talán olyan ez. Amint megéreztem magamban a negatív energiát. új. Könnyő mondani. hogy arról prédikálna. azonnal semlegesítettem elmémben a negatív gondolatokat. Nemrégiben a szállodai szobámban vacsoráztam egy órával a Milliomos elme intenzív tanfolyamom megkezdése elıtt. Alig tudtam elhinni. és azt kiabálták: "Te gazdag rohadék!" Természetesen úgy gondoltam. hogy beleesik ebbe a csapdába. gyalázatos. de mindenkivel elıfordulhat. "Bizony. és ha részt veszel a Milliomos elme intenzív tanfolyamon. amikor megjelennek az életünkben. és észrevettem. Nem vagyok nagy tévénézı. Ezután közölte. mint bárki ezen a Földön. hogy ıt nem érdekli a pénz. és vettem egy káprázatos. vagy azért szegények. értsd meg. pulykahúst szállítottam egy karácsonyi jótékonysági rendezvényre. és a többi nıtársa is kövesse a példáját. hogy megdobáltak." Mindjárt sokkal jobban éreztem magam. Még az is elıfordult. és ezért minden pénzt megérdemel — még annál is többet.Döbbenetes látni. Amikor azonban gazdag lettem. hogy tájékozódjak a sporteredményekrıl. Mintha azt hinnék. de észre kell vennünk. hogy sokszor emlegetem a Milliomos elme tanfolyamot. Azért lehetséges. hogy elönt az epe. mert Jaguárt vezettem. hogy ha valakinek pénze van." Mire ık azt mondják: "Hát ez szörnyő! Miért nem az igét hirdeti. micsoda sértettséggel. amikor felmerülnek az agyunkban. ahelyett. leghasznosabb tagjai. és torkom szakadtából kiabálni kezdtem: "Jól van. mint a tyúk meg a tojás esete: Azért neheztelnek a gazdagokra. amid van" kiáltottam hangosan az elmémnek. Milliomos Elme haragszom Halle Berryre. amiért olyan sokat keres! Gyorsan megfordítottam a dolgot. és gyorsan segítıbb gondolatokra kell összpontosítani. hogy megosztod velem. sem nem rosszak. annál gyorsabban és könnyebben fog ez menni. Egyszer San Diego egyik szegények lakta negyedében autóztam." Éreztem. mielıtt elhatalmasodott volna rajtam az indulat. Hadd szögezzem le most. béreltem egy Ford Escortot. hogy az emberek minél több pénzt keressenek?" "Mert tisztességesen pénzhez jutni annyi. mindenképpen szegények. egy egészen pici autót vezettem. még velem is. Pontosan azért gazdagok. ezért nekem már nem jutott. Minél többet tanulmányozod ezt a könyvet. de kérlek. és azt tanácsolja a fiataloknak. A régi idıkben. milyen élményeim vannak a fenti elvvel kapcsolatban. hogy igyekezzenek meggazdagodni. Akármilyen okból akart is ilyen sok pénzt Halle Berry." Ez természetesen áldozatbeszéd a javából. . Conwell tanulságos történetét. Nem kell tökéletesnek lenni ahhoz. és ahogyan begyakoroltam. Hited — úgy." Hát ezért! Akik meggazdagodnak. így van. az nagyon tisztességtelen. sem nem helyesek. száz gazdag amerikai közül kilencvennyolc tisztességes. hogy megváltoztak a dolgok. sıt határozott dühvel áll sok szegény ember a gazdagokhoz. hogy elnémítsam a düh hangját. köszönöm. hogy arrafelé nagyon sokan haragszanak a gazdagokra. Harmincmillió dollárt kellett volna kapnod! Jó neked! Fantasztikus vagy.

ha nem fizetnék meg ıket. akik tisztességtelen úton jutottak a dollármillióikhoz. kitartó. ha egyszer ennyien bíznak benne. ha saját háza van. hogy történetük hírként bekerül az újságokba. hogy az összes többi gazdag ember is tisztességtelen úton jutott a vagyonához. hogy vallásos legyen. többet is. hogy az illetı igen-igen megbízható. és idegennek éreztem magam. nem lehet egyszerre gazdagnak és jó embernek. Jómagam mindig is szerettem volna. aki nem támogatja pénzzel az egyházat. Egyáltalán nem ellentmondásos dolog az. diplomatikus. Csak add önmagadat!" Elmentünk. mindenki támogatott valamilyen jótékony szervezetet! A barátunk. távol tartom magam mindenkitıl. saját gyakorlati tapasztalataim azt mutatták. ha az egyházam felemeli a béremet. faragott kapun. illetve — ami még fontosabb — gazdag akar maradni? Természetesen minden szabály alól van kivétel. virágokkal teli kertekkel. nekem is azt mondták a barátaim. "Hol van a csapda?" kutatta kétkedı agyam. kötnél üzletet valakivel. amelyik a legmagasabb béreket fizeti. hogy a ráruházott hatalom birtokában másokkal a legtöbb jót tegye. Sorban álltak." Persze. Ez alól nincs kivétel. A meggazdagodáshoz szükséges összes tulajdonság közül talán a legfontosabb. Megállapodtak. s addig cikkeznek róluk. kerti sütögetést rendezünk a családtagokkal. igazabb és megbízhatóbb emberek. Conwell számos nagyszerő érvet sorol fel a gazdagság mellett. hogy a keresztény hívıknek az lehet a benyomásuk. aki meghívott minket. hogy az emberek többségével elhitették. annyira örülök. a város egyik leggazdagabb negyedében laktunk. de ezen kívül . Szóba került egy jótékonysági rendezvény. a tanáraim. Ezért mondom. amelybe a hívık adományait várjuk. ha bárkinek pénze van. Jaj. akik saját házzal rendelkeznek. Egymás után kerültek elı a csekkfüzetek. Kerüljön beljebb!" Kissé elfogódott voltam. Évrıl évre azon igyekeztek. és megkínált gyümölccsel. Az elsı a megbízhatóság. tisztességesebb. Az az ember. amíg az emberek arra a következtetésre nem jutnak. de zavart. és csakhamar már rendszeresen fuvaroztam ıket a szomszédságba játszani. akik a legtöbb pénzt adják a Gyermekkórház Alapítványnak. Vagyis. azokban a pazar. Pénz segítségével nyomtatták ki a Bibliáikat. mivel a ház a saját tulajdonuk. mint nélküle. amelyek teljesen tarthatatlannak bizonyultak. céltudatos. akik e nagyszerő város szélén. Ha tisztességesen meg tudnak gazdagodni Philadelphiában. hogy a gazdagok valamilyen módon rosszak. egyúttal takarékosabbak. én is hallottam. aki meg akar gazdagodni. De a világmindenség már csak így mőködik. jól kommunikáló. Természetesen ez akkor igaz. és a lehetı legbarátságosabb hangon azt mondta: "Harv. akik öt illetve hét évesek voltak akkor. és egészen biztosak lehetnek abban. mely legalább húsz láb magas volt. félelmeken alapuló hiedelmemet. "Ugyan már. Képzeld el. mégis milyennek kell lennünk leginkább. Alig hittem a szememnek. hogy bármiben sikert érjünk el? Gondolkozz el a következı tulajdonságokon! Melyek illenek rád: optimista. és attól a perctıl kezdve szinte elátkozzuk azt. hogy ık legyenek azok. hogy tényleg így van. micsoda következetlen tanítás az ilyen! A pénz hatalom. akkor keresztényi és szent kötelességük meggazdagodni. Légy a vendégem!" Ettıl már igazán mélyen zavarba jöttem. gondosabbak is. igyekezzenek hát —persze módjával — meggazdagodni! Törekedjenek erre. összebarátkoztak a környékbeli gyerekekkel. energikus. az teremti elı a legkönnyebben rá a pénzt. Gyakran olyan hevesen támadjuk. és vigyen el autóval — ha tud autót szerezni — Philadelphia külvárosába. Csakhogy mindenki szabott egy feltételt is. legszeretetteljesebb embereivel ismerkedtünk meg. hisz ezt maguk is tudják. amiért kapta. Ez is azok közé a gondolatok közé tartozott. Gondold csak el. hogy bizalmat élvezzen az ember. Óriási tévedés egyes istenfélı emberek részérıl. kell. hogy éppen a leggazdagabbak a legkedvesebbek. hogy legyen pénzük. becsületesebb. legalább egy területen kiváló? Conwell szövegének másik érdekes eleme. Milyen más tulajdonságokra van szüksége annak. A kapzsiság ellen prédikálunk a szószékrıl. hogy nekünk a szószéken az a véleményünk. "Te jó ég. mit vegyek fel?" — rémült meg. amikor jeges teát töltött nekem. és nem is kerülök közelebbi kapcsolatba ezekkel a gazdag sznobokkal. hogy az embernek pénze. hogy cserébe a hölgy is támogatja az általuk felkarolt jótékonysági ügyet. Bemutatunk mindenkinek. aki addig kinn játszott a gyerekeivel az úszómedencénél. hogy este kerti partira megyünk. amelyre az egyik családtag készült. s ott megismerkedhetnek városunk legnagyszerőbb jellemő és az üzleti életben is igen sikeres lakóival. s azok. hogy pénzt adjanak az illetı hölgynek. szorgalmas. Miután feladtam a régi. mővészi elrendezéső házaikban. drágám — nyugtattam meg. és olyan hosszan ecseteljük az "erkölcstelen haszonszerzést". határozott. akikre én számítottam? Hazamentem. megbízható. és közöltem a feleségemmel. saját házaikban — gyönyörő házaikban laknak. Feltétlenül gyere el ma este. mígnem egy adott pillanatban körbemegy a kosár. mindnyájan kapzsik. hogy nem ismerek senkit. Nagyon tetszett az otthonunk és a környék. és a világ legnagylelkőbb. İ még barátságosabb volt: "Harv. Valaha én is így gondolkoztam. Úgy gondoltam. helytelen dolog. ha arra használja. aki meggazdagszik.28 - . — Ezek az emberek hihetetlenül kedvesek. és mutasson be azoknak az embereknek. Emlékszem. a pénz teszi lehetıvé a hittérítık mőködését. teljesen szegénynek kell lennie valakinek ahhoz. abban bizonnyal nagyon sok ember megbízik. akiben nem bízol meg legalább valamennyire? Ki van zárva.Egy másik fiatalember a következıket jegyzi meg: "Néha olyan emberekrıl lehet hallani. hogy hallott ilyenekrıl. akinek a legmagasabb a fizetése. nem sok igehirdetıjük és szónokuk maradna. meglehetısen intelligens. Mindenképpen el kell jönnöd. bekopogtattam egy hihetetlen cirádákkal díszített. A ház asszonya nyitott ajtót. gazdagnak és istenfélınek lenni. pénzzel fizetik meg hitszónokaik munkáját. és valószínő. fogjon meg. Valójában azonban olyan kevesen vannak az ilyenek. a legalkalmasabb arra. Amikor San Diegóba költöztünk. Egyébként golfozol? Én holnap játszom a klubban. mert az az egyház. Aztán bejött az asszony férje. Mint oly sokaknak. mert pénz segítségével több jót cselekedhetnek. Az ember akkor igazán a maga ura. pénz segítségével építik fel templomaikat. Nemcsak több tízezer dollárt adományoztak a saját pénzükbıl. és teljesen lazák. hogy ideköltöztél. a gyerekeim. Barátom. Hol vannak azok a sznobok. hogy megismerhetem. hogy azt hiszik. nagyon örülünk. netán sok pénze van. a média és a társadalom.

Ezt tettem én is. hogy ösztönzést kapjanak tılük. áldd meg. A sikeres emberek sikeres emberekkel veszik körül magukat. tekints meg csodálatos otthonokat. amit magadnak akarsz!" — Huna bölcsesség. akit lebecsülünk? Ha nagyon gazdag embereknek mutatnak be. gyönyörő autókat. vagy bármilyen formában neheztelünk rájuk miatta. hogy ugyanolyan eredményre jutunk. Így tudat alatt tudni fogod. Az az igazság. és mondd: "Milliomos elmém van!" A MILLIOMOS ELME TEENDİI 1. Ezzel nem azt akarom mondani. amelyet nagy becsben tartok. akik kiválóan értenek a pénzhez. Az ı családjával is igen közeli barátságba kerültünk. vagy bármely más szokásunkon túltegyük magunkat. valószínő.minden évben rendeztek egy díszvacsorát is. A gazdagok hálásak azoknak.29 - . akik jó példával jártak elöl a sikerességben. Van egy ısi huna bölcsesség — a hawaii ıslakosok tanítása —. Írj egy rövid levelet vagy e-mailt valakinek. akinek szép a teste. akinek szép autója van. az utánzás az emberi tanulás egyik elsıdleges módja. akkor mi sosem kaphatjuk meg azt. és áldd meg a testét! GAZDAGSÁGI ELV "Áldd meg. áldd meg ıt. illetve hogyan adhat ösztönzést. hogy a gazdagokra haragudni biztos módszer arra. Azt mondják maguknak: "Ha ık képesek rá. amijük van. akiknek nem volt pénzük a mőtétre. és mondd: " Csodálom a gazdag embereket!" "Áldom a gazdag embereket!" "Szeretem a gazdag embereket!" " És én is a gazdagok közé fogok tartozni!" Érintsd meg a homlokodat. Ilyenkor azokat mőtötte. sok gyakorlásra van szükség. és áldd meg az autóját is! Ha olyannal akadsz össze. hogy akik nem gazdagok. és igyekeznek lerántani a sikeres embereket a maguk szintjére. hogy a leggazdagabb ismerıseim a legkedvesebbek is egyben. sikeres emberek társaságát keresik. Gyakorold. Ma már tudom. Gyakorold a huna bölcsességet: "Áldd meg. áldd meg azt az embert. hogy téged is tisztelnek. el akarom tanulni a gondolkodásmódjukat. hogy a gazdagok mind rosszak. Mondanom sem kell. mert nekik köszönhetik gondolati modelljüket. miként játsszák a játékot a gazdagok. amelyeket gyakorlatilag bárki alkalmazhat. A lényeg. Miért fedeznéd fel újra a spanyolviaszt? A siker elérésének vannak bevált módszerei. és áldd meg az otthonát is! Ha olyasvalakivel találkozol. és akár tíz mőtétet is elvégzett ingyen. amit magadnak akarsz!" Ülj autóba. amikor gazdag leszel. miszerint a gazdagok kapzsi sznobok. Mindnyájan a szokásaink rabjai vagyunk. azok nem kedvesek és nem nagylelkőek. A szegények a negatív beállítottságú vagy sikertelen emberek társaságát keresik. kigúnyolják mások sikereit. ahogyan ık. akit ismersz (nem kell. szertefoszlott a valóság fényében. áldanak és szeretnek majd. hogy más orvosokat is beszervezzen. Példaképeknek tekintik a többi sikeres embert. és aki nagyon sikeres valamely területen! Írd meg neki. vásárolj magazinokat. mennyire tiszteled és csodálod ıt teljesítményeiért! 7. akinek szeretı családja van. Következésképp a vagyonszerzés leggyorsabb és legkönnyebb módja. hogy az ellenkezıje igaz. gazdagsági tétel A gazdagok a pozitív beállítottságú. Ezeken a napokon rendszeresen reggel 6-tól este 10-ig dolgozott. és áldd meg a családját is! Ha olyan embert látsz. hogy személyes ismerısöd legyen az illetı). tévedésen alapul. De bizton állíthatom. Ezen kívül létrehozott egy szervezetet. A cél." Mint mondtam. és ahhoz. hogy lemásoljuk az ı belsı és külsı stratégiáikat. İk a legnagylelkőbbek is. amely azért alakult. A világ egyik legkiemelkedıbb visszérspecialistája volt: vagyonokat keresett. Gyakorold. így szól: Áldd meg. ami tetszik. Ismersz ilyen embereket? Vannak esetleg ilyen családtagjaid? Hogyan lehet tanulni valakitıl. az a feltételezés. hogy megtanuljuk. mint ık. ahol több százezer dollár győlt össze a kórház javára. Ott volt azután a "Visszér" doktor. ezáltal könnyebb sikert elérniük. hogy ha irigyeljük az emberektıl. olvass sikeres vállalkozásokról! Áldd meg mindazt. és naponta öt-hat mőtétet végzett el. mindig igyekszem minél többet együtt lenni velük. akiktıl tanulhatnak. meg akarok ismerkedni a kapcsolataikkal. A tapasztalatom azt igazolja. hogy tisztelettel adózz a gazdagoknak ahelyett. hogy belém rögzült hiedelmem. és ha van bennünk . ne dobálj be a kocsiba sörös dobozokat! NYILATKOZAT: Tedd a kezed a szívedre. mint ahogyan esetleg te most a gazdagokra. amit magadnak akarsz! Ha találkozol valakivel. és áldd meg a tulajdonosát is! 2. hogy ezen. hogy haragudnál rájuk. és errıl szól ez az egész könyv. áldd meg ıt. én is képes vagyok. és nem haragszanak majd rád olyan rettenetesen. melyet követhetnek. A gazdagokkal ellentétben a szegények gyakran elítélik. akinek szép otthona van. hogy örök életünkben szegények maradjunk. akik ingyen gyógyítják a rászorulókat a településen. úgy 5000 és 10 000 dollár közötti összeget kapott egy-egy mőtétért. Mellesleg: Ha látsz valakit fekete Jaguárban nyitott napfénytetıvel. bírálják. Azért említem ıt. mert minden kedden "ingyenes" napot tartott. Ez logikus: ha ugyanúgy cselekszünk és gondolkodunk. hogy áldd és szeresd a gazdagokat. Beszélgetni akarok velük.

Nagyszerő kérdést tett fel: "Mit tegyek. Az elv a következı: "Minden okkal történik. az embernek nehéz "sötétnek" maradnia. Betelefonált a mősorba egy hölgy. mert szeretem nézni. tarts észben egy másik elvet is. talán azt szeretnéd. hogy nem vettem fel videóra." A 2004-es olimpián Perdita Felicien kanadai gátfutót mindenki az elsı helyre várta a százméteres gátfutáson. Ölelgetnél valakit. és semmi kedvem ahhoz. ha olyan szintre húznak le téged. hogy távol tartsam magam a mérgezı helyzetektıl. az energia fertız. és a következı meccsre koncentrálunk. hogyan fejezhetjük ki óhajunkat úgy. annál jobban rögzül benned. és valamelyest megkívánják. akkor talán — de csak talán — ık is meglátják majd a fényt (benned). Megbeszéljük. és lenézi az én tanulási. hogy megfertızzön valamilyen mérgezı energia. másodszor azért. embert barátjáról. Ha ugyanis ítélkezel." Szeretem a vereségeikhez való hozzáállásukat is: "Csak játék. lehetıleg barátságba akarok kerülni velük. becsmérled ıket a viselkedésükért. Semmi esetre sem szeretném. Mint említettem. Neked csak annyi a feladatod. hogy a kemény munka meghozza a gyümölcsét. és mindent megteszünk a gyızelemért. hogy szívesebben barátkozom gazdagokkal. ha nem kifejezetten pihenés végett folyamodunk hozzá. netán még meg is vetnek téged.valamilyen közös vonás. hogy a szegények energiáit vegyem át. A döntı futamban felborította az elsı gátat. boldog. könnyes szemmel feküdt a pályán. bátor döntést kell hoznod arról. és megérdemlem. de még van mit fejlıdnünk. Nem viszket. milyen csúnya ez a viselkedés. de a férjem pesszimista? Hagyjam el? Próbáljam meg megváltoztatni? Mit csináljak?" Hetente legalább százszor hallom ezt a kérdést a tanfolyamaimon. pozitív gondolkodású emberekkel barátkozzak. Szinte mindenki ugyanarra kíváncsi: "Mit tegyek. hogy kanyarós? A legtöbben azt felelnék: "Isten ments! Nem akarom elkapni a kanyarót. és ez attól függ. hogy szegény barátokat válasszak? Nem hiszem. hogy használd a tanultakat önmagad és életed jobbá tétele érdekében. Metaforikus fogalmazásban: "Aki a sasokkal akar repülni. Gyakorold mostantól kezdve. mert szeretem a mérkızések vagy versenyek utáni interjúkat. és tudatosnak maradni olyan emberek és körülmények között." Nos. vagy rábírni arra. Másodszor. De ide sorolnám az "értelmetlen" televíziózást is. Ahogyan az acél megedzıdik a tőzben. Vagy ı megy el. Sajnálom." Emlékezz vissza arra. Ha körös-körül fény van. Elıször is azért. ha a hozzám legközelebb állók nem akarnak fejlıdni. és még azt is rossz szemmel nézik. hanem azért is. vagy megfertızöl másokat. hogy ki is vagy valójában. és csúnyán megütötte magát. békések maradjunk. miért történt. Bebizonyosodott. aki bármely sportban odáig vitte. fejlıdési vágyamat. valamint a hallgatóimnak. mert tisztelem magamat és az életemet. nem vakarózunk tıle. én úgy gondolom. Mondtam. és nem az egyedüli szórakozási lehetıségünk. aki nem jutott erre a szintre. Akarsz ilyen emberek közelében élni? Biztosan ismered a mondást: "Madarat tolláról. és legalább annyira fontos. hogy "Minden csak azzal a jelentéssel bír. hogyan tekintettünk a cselekedeteikre. hanem az is. mialatt mások a környezetedben kétségek közt vergıdnek.30 - . de . kit ismerünk. Mellesleg. A fény szétoszlatja a sötétséget. aki negatív beállítottságú. Láttam másnap a sajtókonferencián. a pletykálkodás és az álnok hátbatámadás. a negatív gondolkodás olyan. Én általában sportmősorokat nézek a tévében. Tudtommal több. hogy golfozzanak. ha én optimista vagyok és fejlıdni akarok. lelki vagy anyagi fejlıdésrıl. semmivel sem vagy jobb náluk. Jó teljesítményt nyújtottunk. Nem kell. hogy felnıtt csapatban játszik. az energia fertız. vagy megfertıznek. vagy én távozom! Megint csak arra hivatkozom. Ilyen a veszekedés. Nemrégiben rádióinterjút adtam. Minden ilyen sportoló többet ért el. hogy más gazdag és sikeres emberekkel találkozzanak. de nyomaszt. de én biztosan nem akarnék olyan emberrel élni. hogy ezt kellene tennem. Elıször is. Elfelejtjük. összeszedettek.3 milliárd ember él a Földön. Így csak tetézed a bajt. amit a könyv elsı részében olvastál: vagy azonosulunk egyik. Döbbenetes volt a hozzáállása. hogy kerüljem a negatív emberek társaságát. kritizálod. Mutass példát. és hogyan akarod leélni életed hátralevı részét. Én ezt semmi esetre sem tenném. amelyet Varázslótréningünkön oktatunk. esetleg mindkét szülınkkel. hogyan tudnánk javítani. Nem is tudta befejezni a versenyt. és szó sem lehet róla. ha valaki valamiben kiváló. légy sikeres. és ezért mindnyájukat csodálom. hogy én akarok?" Íme a válaszom a rádiómősorba betelefonáló hölgynek. mint több tízezer másik. Csak tisztázd magadban. hogy tartósan egy pesszimistával kössem össze az életemet. kivel töltöd idıd nagy részét. négy éven keresztül. úgy te is gyorsabban és többet fejlıdsz. Minél negatívabban viselkednek mások. hogy csak sikeres. és mindenkit bajnoknak tekintek. amellyel felruházzuk." Tudtad. Ha pedig kíváncsiak a titkodra. és az ok segít engem. Mint köztudott. mit tudunk. ne akarj pesszimistákat megváltoztatni. vagy lázadunk ellenük. nem csak az a lényeg. Rendkívül megviselte a dolog. hogy közben nyugodtak. Szeretem a hozzáállásukat a gyızelmeikhez: "Az egész csapat nagyon igyekezett. Tapasztalatom szerint a gazdagok nem csak azért lépnek be a helyi golfklubba. és gondosan megválogatni. Ha már nem tudsz mit kezdeni hátrányos energiájukkal. Majd túlleszünk rajta. De meg kell próbálni." Tény. ha hő maradsz az értékeidhez. hogy ezt megmondd az érintetteknek. nem helyes. akik és amelyek negatívak. Jusson eszedbe az is. áruld el nekik. miként keretezheted át mások negatív hozzáállását mintegy emlékeztetıül arra. Valami ilyesmit mondott: "Nem tudom. kétségbeesetten. Ez nem a te feladatod. mint az elme kanyarója. Napi hat órát edzett erre a versenyre a hét minden napján. ahonnan már nem vagy képes fejlıdni. kivel barátkozol. Ugyanez igaz ellenkezı elıjellel is: mások vagy jó hatással vannak rád. hogy ez így van. Arra is ügyelek. Szívesen hallgatom a bajnokok gondolatait. akirıl tudod. hogy a legtöbb ember jövedelme húsz százaléknál kisebb arányban tér el legközelebbi barátai jövedelmétıl? Ezért érdemes odafigyelni rá. hogy vegyenek részt a tanfolyamomon. Én teljesen biztos vagyok benne. irritáció helyett frusztrációt tapasztalunk. hogy milyen ne legyél. Ez a tréning arról szól. Nem kell semmit elsietned. hogy a lehetı legboldogabban és legsikeresebben éljek. és egyben neked is. hogy a lehetı legjobbat hozd ki magadból. mint 6. legyen szó bár személyiségben. ne ússzon a kacsákkal!" Én súlyt helyezek rá. hogy sokkal nehezebb pozitív hozzáállást tanúsítani. Neked az a dolgod. de elégedetlenséget okoz. hogy az energia fertız: vagy jó hatással vagy másokra. és ne ítélkezz felettük. ha úgy gondolod.

és tanulok belıle. mint bármelyik milliomos vagy multimilliomos. saját magadat érintheted meg! NYILATKOZAT: Tedd a kezed a szívedre. egy könyvesboltba. és tartsd távol magad a rosszhírektıl! 8. hogy nem különböznek tıled! 3. hogy belépj egy elıkelı klubba. amikor megpróbáltál eladni valamit valakinek. hogy most minden eddiginél jobban vágyom a sikerre. és figyeld meg a gazdagokat. John D. én is képes vagyok rá. azután ennek szellemében kell cselekedned." " Ha ık képesek rá.31 - . A gazdagok nyertesekkel veszik körül magukat." Érintsd meg a homlokodat. Cégem. válj azzá! Remélem. Másodszor. És ha ezt nem fogod fel. Bill Gates és Ted Turner. A tanácsom a következı: Ha igazán meg akarsz érinteni egy milliomost. elıfordulhat. Talán túl erıszakosan viselkedtek veled. Warren Buffett. hogy kellemetlen élményben volt részed. Teljes mértékben méltónak érzik magukat hozzájuk. és udvarias vagyok. A szegények rossz véleménnyel vannak az eladásról és az önmenedzselésrıl. Ilyenkor önvédelembıl elítélik vagy kritizálják a sikeres embereket. Azok. Ha gazdag akarsz lenni. sikerre vivı stratégiákat ismerj meg. akiknek gondot okoz az eladás és a menedzselés. Talán ezek egyike-másika ismerısen fog csengeni. ami a legfontosabb. Még jobban odafigyelek majd." "A gazdag és sikeres emberek társaságát keresem. megérinthetnek-e. általában szegények. és nem érdekli ıket. Talán rosszkor zavartak. Sokféle ok miatt okozhat nehézséget az önmenedzselés és az eladás. és még többet fogok edzeni a következı négy évben.megtörtént. Hagyj fel az értelmetlen tévénézéssel. Rockefeller. Azonosíts egy negatív helyzetet vagy személyt az életedben! Távolodj el ettıl a helyzettıl vagy személytıl! Ha családtag az illetı. ha ragaszkodsz hozzá. milyen elınyöket élvezhetnek. Elıször is." Így végül elérheted. de magamban azt mondom: "A fenébe! Semmivel sem vagyok jobb vagy más. Nem tudom. és olvasd el egy különlegesen gazdag és sikeres ember életrajzát! Jó példák Andrew Carnegie. nem "megérinteni" kell a milliomosokat. és hogy kedvezményesen vehetnek részt rajtuk. Hogyan kereshet sokat akár a saját vállalkozásában. Ez magától értetıdik. hogy rossz tapasztalataid vannak olyanokkal. egészségklubba. és megkérdezik. hogy lemásold a gondolkodásukat! Lépj be egy elıkelı klubba. csak annyit tudtam szólni: "Ejha!" Sokat lehet tanulni a bajnokoktól. vagy idegennek érzik magukat közöttük. aki nem hozza az emberek tudomására. A legtöbben lázba jönnek. mint ık. és nem válik elınyödre. Tetszik nekik. majd felajánljuk. vállalkozók klubjába vagy golfklubba! Vegyülj el a gazdagok között. Vagy attól félnek. például teniszklubba. A gazdagok más sikeres emberek társaságában érzik kényelemben magukat. lehet. az önmenedzseléstıl való irtózásod nem más. Rossz néven vesznek bármiféle reklámot. vedd észre. ha nem hajlandó menedzselni az erényeit. Azt mondják: "Még sosem érintettem meg egyetlen multimilliomost sem." Miközben hallgattam. A szegények kényelmetlenül érzik magukat a nagyon sikeres emberek társaságában. olyan különlegesek!" Mondd inkább: "Ha ık képesek rá. vagy menj fel az Internetre. hogy tökéletesen elhidd. át kell alakítanod teljes belsı modelledet. Gondolj ismét arra. tölts vele kevesebb idıt! 4. amikor a tanfolyamaimon odajönnek hozzám hallgatók. Jack Welch. Akadnak azonban olyanok. hogy kigúnyolnád a gazdagokat. gazdagsági tétel A gazdagok készek menedzselni magukat és az értékeiket. hogy ı és a terméke vagy a szolgáltatása léteznek? Még ha alkalmazottként dolgozik is valaki. hogy elriadnál a gazdagoktól. mindenképpen fontos szem elıtt tartanod. minden tekintetben vagy olyan jó. minden bizonnyal hamarosan háttérbe szorul a cégénél. hogy a gyızelem kiölte volna belılem a vágyat. hogy hallhatnak a többi tanfolyamról. akik nem megfelelıen menedzselték magukat. hogy konkrét. akiket mindez hidegen hagy. hanem el kell határozni. Meríts ösztönzést a történetükbıl. Ki tudja. Az elsı szemináriumon — ami legtöbbek számára a Milliomos elme intenzív tanfolyam — rendszerint szólunk néhány szót a többirıl is. hogy ez múltbeli tapasztalat. hogy elutasítják ıket. Talán nem vették tudomásul a visszautasítást. hogy ha meg akarsz érinteni egy milliomost. Mary Kay. ismerd meg ıket! Ne azt mondd: "Hő. Akárhogyan is. akár más képviseletében az. legalább teázz vagy kávézz a városod legelegánsabb szállodájában! Érezd magad kényelmesen ebben a légkörben. hogy a múlt nem feltétlenül azonos a jövıvel! . utánozd ıket! Ahelyett. A szegények vesztesekkel. a Peak Potentials Training több mint egy tucat különbözı programot kínál. hogy kedvezményes áron iratkozzanak be azokra. és mondd: " Milliomos elmém van!" A MILLIOMOS ELME TEENDİI 1. Érdekes megfigyelni a reakciókat. és mondd: "Példát veszek a gazdag és sikeres emberekrıl. miközben mások készek erre. örök életedre szegény maradsz!" Barátom. mint te. én is képes vagyok rá. de azt érzem. hogy odafigyelj erre a tulajdonságodra. Ahelyett. ha nyerek? Lehet. Menj el a könyvtárba. és az illetı azt teljes mértékben visszautasította. hogy ugyanolyan jó és értékes vagy." Ilyenkor általában mosolygok. gazdag környezetben! Ha nincs módod rá. Ha így van. mi lett volna. Donald Trump. és. Miért? Kényelembıl. Legközelebb megerısödve térek vissza. Ha ez rád is illik bármilyen formában. Mindig megrendít. érted. A menedzselés elutasítása a siker egyik legnagyobb akadálya. fontos. mint a kudarctól vagy az elutasítástól való félelmed kivetítése.

és mondd: "Szenvedélyes lelkesedéssel menedzselem értékeimet. a Kongresszusnak. hogy dicsérjen minket. és még ha az övék is a legjobb. és a világ utat tör hozzád. az a vezetı. Végül vannak. szükségszerően követık és támogatók kellenek. Akik így gondolkoznak. nem igazán hisznek a termékükben vagy önmagukban. Ahhoz. aki hajlandó meghallgatni ıket. akiknek gondot okoz a menedzselés. hogy valaki majd tővé teszi értük a világot — csakhogy a világban rengeteg a termék és a szolgáltatás. Reménykedhetnek benne. akinek kínálod? Ha hiszel az értékeidben. sıt. ha tánc. De a gyakorlati életben. beleértve a könyvírást is. és kitalálja. vagy más szóval "Hát nem vagyok csodálatos?" hozzáállásnak. hogy mennyire hiszel annak értékében (1 a legalacsonyabb pontszám. NYILATKOZAT: Tedd a kezed a szívedre. Felhívja a figyelmet. így nem csak segítesz másokon. akik úgy érzik. Ha hiszel benne. és hajlandók is reklámozni a termékeiket. hogy azok. ha üzletrıl és pénzrıl van szó. Talán ismerıs a mondás: "Készíts jobb egérfogót. Olvass könyveket. A lényeg nem az. hogy ez rossz. hogy udvariatlanság önmagunkat dicsérni. hogy öltönyt hordjanak. és képviselj valami olyasmit. hallgass kazettákat és CD-ket. igazi segítség az embereknek. Igazán hiszel az értékeidben? Igazán hiszel abban a termékben vagy szolgáltatásban. üzletrıl. akkor sosem választják meg. hogy bárkinek és bármilyen formában elmondják ezt. Szenvedélyes lelkesedéssel tudják. rámutat. hagyj fel a termék vagy szolgáltatás értékesítésével. amit árulsz? Igazán elhiszed. kötelességed a lehetı legtöbbeket értesíteni errıl. hogy sminkeljék magukat. A gazdagok készek rá. Egyszóval. hogy tud róla". Az elıbbi sokkal több pénzt hoz. aki éppen ebben a betegségben szenved. hogy jelenlegi viszolygásod önmagad menedzselésétıl a múltbeli szülıi programozás eredménye. keressenek meg". hogy minden vállalkozás. hanem hogy miért érdemes menedzselnie magát. hogy megvalósítsa azokat. vagy a férfiaknak. hogy "ha akarnak tılem valamit az emberek. Azért foglalkozom ezzel olyan sokat. sportról vagy szülıi feladatokról. akár megtilthatná a nıknek. vagy szegények. mint a követıik! GAZDAGSÁGI ELV A vezetık sokkal több pénzt keresnek. és a nagy vezetık nagyon jól menedzselik magukat. hogy sikeresen és teljes hitelességgel tudd képviselni értékeidet! . hogy reklámozzon valamit? Igen gyakori. az javára válik annak. a szolgáltatásaikat és az ötleteiket. És mindenek elıtt önmagát kell eladnia. A gazdagok általában vezetık. hogy segíteni tudnál rajta? Mit gondolnál az olyan emberrıl. Pontozd az általad jelenleg kínált (vagy kínálni tervezett) terméket vagy szolgáltatást 1-tıl 10-ig terjedı skálán aszerint. vegyél részt tanfolyamokon marketing és értékesítés témában! Tegyél szert szakértelemre e területeken. hogy nyíltan beszéljenek erényeikrıl és értékeikrıl bárkinek." Érintsd meg a homlokodat. saját pártjának is. Sokunknak azt mondták. legyen bár szó politikáról. akkor sem fogja azt senki tudni. hogy értékesebbé váljék! Ha 6 vagy annál kevesebb pontot adtál. mint az utóbbi. Ezt "nagyzási hóbortnak" nevezem. és mondd: "Milliomos elmém van!" A MILLIOMOS ELME TEENDİI 1. Eltitkolnád elıle a gyógymódot? Arra várnál. mert túl gátlásos. hogy az ember szereti-e magát menedzselni. amiben jobban hiszel! 2. Sıt. ha hozzátesszük: "feltéve. lelkesíteni az embereket. hogy amit kínálsz. aki nem ajánlja fel a segítségét a szenvedıknek. nem sokáig lesz vezetı. A dolog a hiedelmek szintjén hat. vagy mert rangon alulinak érzi. akiknek szükségük van rájuk? Tegyük fel. lehet.Harmadszor. hogy amit nyújtasz. hogy valakibıl vezetı legyen. mert ha nem. hogy osztozzanak az elképzeléseinkben. Nos. A gazdagok szinte mindig nagyszerően menedzselik magukat. hogy tudassák másokkal. Következésképpen nehezükre esik elképzelni. ez igaz. vagy sem. vagyis jól kell tudnunk eladni. vagy egészen biztosan hamarosan azok lesznek. miért rejtenéd el azok elıl. motiválni. hogy ı maga is bestseller-szerzıként (azaz "legjobban elkelı") szerzıként ismert." Ez azonban csak akkor igaz. mint a követıik. módosítsd a termékedet vagy szolgáltatásodat.32 - . nem "legjobban író" szerzıként. hogy tudsz egy gyógymódot az ízületi gyulladásra. hanem meg is gazdagszol. az értékesítéstıl függ. és reményeik szerint üzletet is köt velük. a Gazdag papa.és illemtanoktatásból élünk. Még az Egyesült Államok elnökének is folyton el kell adnia elképzeléseit az embereknek. Ennek az érzésnek az áll a hátterében. hogy az illetı olvasson a gondolataidban. különlegesen vonzó formában képesek "tálalni" az értékeiket. aki csak az útjukba akad. mert a vezetık sokkal több pénzt keresnek. önmaguk menedzselése rangjukon aluli. és megismerkedsz valakivel. aki nem menedzseli önmagát. mert túl beképzeltek ahhoz. vagy mert fél. Robert Kiyosaki. hogy mások olyan erısen hisznek az értékeikben. Aki úgy gondolja. szegény papa címő könyv (amelyet egyébként melegen ajánlok) szerzıje. egészen biztosan senki nem vállalja át helyettünk. Az egész csak csomagolás. 10 a legmagasabb)! Ha 7-9 pontot adtál.

A gazdagsághoz vezetı utat csapdák és szakadékok tarkítják. és kiabálják: "Pici vagyok. gazdagsági tétel A gazdagok nagyobbak. a buktatókkal. A világegyetem nem tőri a légüres tereket. Ismétlem. így aztán nem csak az elvesztett milliómat szereztem vissza. hanem a saját személyiséged nagyságával! GAZDAGSÁGI ELV Ha nagy problémád van az életedben. Ezért nagy persellyé kell fejlıdnöd. és nem engedik meg. Ami pedig a legjobb. a vagyonunk csak akkorára nıhet. és rögtön oda tereli a figyelmét. szabadulni tılük. Érdemes azonban megjegyezni. Ne hagyd. mint a problémáik. pici vagyok!" Ez azonnal magához téríti az embert. hogy kemény munkával 10-es szintre hoztad fel önmagadat. és sokan ezért nem indulnak el rajta. utólag már értem. amikor ugyanannyi idı alatt elvesztettem az elsı milliómat. Nagynak vagy kicsinek tőnik ez a probléma a szemedben? 2-es szintrıl szemlélve egy 5-ös szintő probléma bizony nagy probléma. a szegények és sikertelenek ellenben kisebbek. Egyébként a vagyon megtartása egészen más lapra tartozik. Amint kihívással találkoznak. mint a problémáik. a pénz pedig sok.. annál több alkalmazottat tud foglalkoztatni. Az egyik oka annak. és határozzák el. mint a problémáik. Nem éppen finomkodó emlékeztetıként azt szoktam ajánlani a tanfolyamaim résztvevıinek. hogy amikor úgy érzik. hogy kicsi vagy. Gondold magadat perselynek! Ha a persely kicsi. Nem akarnak szembenézni a nehézségekkel. mindig is lesznek úgynevezett problémáink és akadályok az életünkben. hogy ne próbáljuk elkerülni a problémákat. szabadulni tılük. Nekem fogalmam sem volt errıl. azaz önmagára. amennyi idı alatt megkerestem. Kész vagy rá? Nos. Nincs körülötte negatív energia. és szanaszét szóródik. hogy ne próbáljuk elkerülni a problémákat. és 8-as szintre kerültél. akadályokkal. Ha tartós változást szeretnél elérni. hogy nagyobbak legyünk bármely problémánál. akár kicsiben. A gazdag és sikeres emberek nagyobbak. Végül képzeld el. Most képzeld el. Ez az egyik legnagyobb különbség a gazdagok és a szegények között. 2-es szintő jellemerısséggel és hozzáállással kénytelen vagy szembenézni egy 5-ös szintő problémával.. nemcsak megtartottam. amely tele van kanyarokkal. az azt jelenti. szegények és nyomorultak. az. hanem döbbenetes tempóban gyarapítom is. a meggazdagodás nem sétagalopp. Soha nem a probléma mérete a lényeg. pici vagyok.33 - . de ha kész vagy felnıni a siker következı szintjéhez. Az a cél. Hála Istennek gyakoroltam a Milliomos elme elveit. vegyenek egy mély levegıt. hogy beleférjen a vagyon. váratlan fordulatokkal. a dolog el is van intézve. mától ne a problémáid nagyságával foglalkozz. vagy elhúzódni elılük. hogy bármely probléma vagy akadály útját állja a boldogságuknak vagy a sikerüknek. amekkorák mi vagyunk. nagy problémával szembesülnek. vagy felöltözöl. vagy elhúzódni elılük. Az agyad nem tekinti problémának. Minél nagyobb problémával képes megbirkózni valaki. inkább fejlesszük magunkat olyan szintre. Ezután engedjék "felsıbb énjüket" szóhoz jutni (nem az önmagát áldozatnak tekintı egójukat). Mint már mondtam. hogy olyan szintre hozzuk fel magunkat. inkább fejlesszük magunkat olyan szintre. Röviden: nem akarják a problémákat. és végül annál nagyobb vagyont. GAZDAGSÁGI ELV A siker titka az. Képzeld el. az azt jelenti. milyen kínos meglepetés ért. hogy elkerüljék a problémákat. hogy ne csak több pénzt tarts meg. mint a problémáik. mi volt a baj. és megtartjuk. és át tudtam magamat kondicionálni. hogy akár gazdagok vagyunk. akár szegények. A siker titka. hogy a gazdagok nagyobbak. tudatosítanod kell magadban. egy korábban már említett dologra vezethetı vissza. lássuk! Ha nagy problémád van az életedben. az egyik legsúlyosabb problémával kénytelenek együtt élni. Most. hátráltató tényezıkkel. ahonnan bármilyen utunkba kerülı problémát vagy akadályt le tudunk gyızni. miközben vagyont teremtünk. Nagy vagy kicsi most az 5-ös szintő probléma? A válasz: már egyáltalán nem is probléma. annál nagyobb üzleti vállalkozást tud irányítani. Amíg lélegzünk. Olyan utazás. hogy megtévesszen a látszat! A külvilág pusztán belsı világunk tükörképe. hanem több pénzt is vonzz magadhoz. minél több ügyféllel tud foglalkozni. hogy nagyobbak legyünk bármely problémánál. amit szereztem. hogy ettıl a pillanattól fogva nagyobb emberek lesznek. Egyszerően egy hétköznapi jelenséggé vált. hogy 1-tıl 10-ig terjedı skálán osztályozva önmagadat. hanem a mi méretünk! Ez talán fájdalmasan érint némelyeket. A szegények szinte bármit megtesznek. és nem vállalják a feladatokat. Nem a problémára . A "szerszámosládám" nem volt elég nagy akkoriban ahhoz. ha már megvan. azonnal elmenekülnek. akár nagyban játszunk. a problémák nem tőnnek el. Ugyanez az 5-ös szintő probléma vajon most nagy vagy kicsi? Varázslatos módon immár kicsinek látszik. A helyzetük iróniája. hogy fejlesztetted önmagadat. Képzeld. ahová kell. ha már megszereztük. mint ahogyan fogat mosol. mutogassanak magukra. Kifolyik a perselybıl. minél nagyobb felelısséget tud vállalni. barátaim. mint a problémáik. hogy kicsi vagy. mi történik? Elveszíted a pénzt. A szegények kisebbek. hogy miközben bıszen igyekeznek szabadulni a problémáktól. annál több pénzt tud kezelni. Hadd magyarázzam meg ezt egyszerően és röviden. ezért sietve kitölti a nagy perselyben tátongó őrt. Azt hittem. mi történik az életedben. amelyet kezelni kell. mint a megszerzése.9. de új "pénzügyi modellem" segítségével annak a többszörösét.

s csak ritkán állnak elı valamilyen kreatív ötlettel a problémák megoldására. hogy "Rossz voltál. vagy a problémán kesergünk. van. ha más indítékokat keresel. Így elıször is jó eséllyel meg tudod oldani a problémát. bizonyos vallási gyülekezetekben pedig a legsúlyosabb büntetéssel fenyegetik a híveket: nem jutnak a mennybe.. és mondd: "Nagyobb vagyok bármely problémánál. gazdagsági tétel A gazdagok kiválóan tudnak elfogadni. Végeredményben mindegy. hogy már felnıttünk. és mondd magadnak: "Meg tudok vele birkózni. nem kapsz csokit!" Ma a "rossz voltál. Ez aztán a szabadság! NYILATKOZAT: Tedd a kezed a szívedre. hogy a kisebbségi érzés nem akadálya a meggazdagodásnak. Ráadásul a legtöbben a büntetés fenyegetésének árnyékában váltunk felnıtté. aki legyızi önmagát. tudat alatt önmagukat büntetik a hibáikért vagy azért. hogy nem tudunk mindig megfelelni a velünk szemben támasztott elvárásoknak. miért korlátozzák némelyek a keresetüket. amit megtehetsz a probléma megoldásáért. vagy nem." "Bármilyenproblémával megbirkózom. Nem jellemzı rá. milyen választási lehetıségeink vannak? A válasz: az összes lehetıség nyitva áll elıttünk. Még ha különlegesen támogató szülık. hogy sok ember nem valósítja meg a pénzügyileg általa elérhetı maximumot. akkor is sokan érezzük úgy. Természetesen most. Mi állhat tehát a sikerünk útjában. Megvilágosodott harcos tréningünkön "harcos" szón olyan személyt értünk. Igaz? Vagy mégsem? Egyesekben oly mélyen rögzült a büntetés fenyegetése. Éppen ez adja a legnagyobb ösztönzést a meggazdagodásra. Ez azt jelenti. A gazdag és sikeres emberek a megoldásra koncentrálnak. nem kapsz pénzt" formát ölti. majd sorolj fel tíz konkrét dolgot. Egyeseket a szüleik büntettek. hogy a vagyonszerzéshez önbecsülés kell. idejüket és energiájukat arra fordítják. Az elfogadás számos ok miatt okoz gondot az embereknek. a kondicionált elme múltbeli programokat. hogy ha nincs. A szegény és sikertelen emberek a problémákra koncentrálnak. arról meg aztán végképp nincs elképzelésük. Tehát nem vagyunk elég jók. így is. semmi több. pici vagyok!" Ezután vegyél mély lélegzetet. de a legtöbben határozottan rosszul tudnak kapni. hogy egy adott probléma legközelebb is elıforduljon. ha megtanuljuk kiválóan kezelni a problémákat és legyızni az akadályokat? A válasz: semmi! Ha pedig megállíthatatlanok vagyunk. mindez a múlté. hogy méltónak tartjuk-e magunkat rá. Ha meg kellene határoznom. hogy ugyanaz a probléma legközelebb is felmerüljön. miként kerülhetı el. Ennélfogva nem is kapnak semmit. hogy ha valami rosszat teszünk. a következı okot jelölném meg: sok ember rosszul tud elfogadni.34 - . Van. mutass magadra. hogy nyafogjanak és siránkozzanak. és egész hátralevı életünkben nyomorra és szegénységre ítéltetünk. hogy nem tökéletesek. és minden "okos vagy"-ra öt "buta vagy".. A gazdagok pénzügyi harcosok. Tanfolyamaimon el szoktam mondani a következıt. Gyerekkorukban ez a büntetés talán olyan formában érvényesült. tervet gyártsanak a felmerülı nehézségek leküzdésére. Mint mondtam azonban. mi a legfıbb oka annak. amelyekkel elkerülhetı. és mondd: "Milliomos elmém van!" A MILLIOMOS ELME TEENDİI 1. Honnan ered ez az alacsony önértékelés? Ahonnan a dolgok általában eredeztethetık: a kondicionálásból. Rengeteg gazdag ember egyáltalán nem érzi magát nagyszerőnek. ezért jobban teszed. Csak választanunk kell valamit. nem igazán lesz boldog az ember. A lényeg csupán annak elfogadása. A legtöbben egyes igen mellett tíz nemet hallottunk gyerekkorunkban. és ettıl talán jobban érzed majd magadat. mint bármely probléma. 10. Mint tudjuk.. és miért szabotálják némelyek ösztönösen a saját sikerüket. Írd le életed egyik problémáját. Ez magyarázza. Elég egy aprócska hiba. hanem a céljukra. úgy is lehetünk gazdagok. Idejüket és energiájukat arra fordítják.koncentrálnak. az elme általában egyszerre csak egy kiemelt dologra összpontosít. hogy az embereknek nehézségeik vannak az elfogadással. Az íratlan szabály úgy szól. és nem feltétlenül állja meg a helyét a valóságban. aki rosszul. vagy a megoldáson dolgozunk. be akarják bizonyítani maguknak. De mióta mőködik az elme logikusan és könyörületesen? Mint mondtam. sıt. Másodszor sokkal jobban fogod érezni magad. hogy értelmesen mőködjék. Nem csoda. Elıször is sokan méltatlannak érzik magukat arra. azért büntetés jár. nem kerülik ki a problémákat. csupán egy elképzelés. Ez a tünet egyre aggasztóbb méreteket ölt társadalmunkban. másokat a tanáraik. és olyan rendszereket igyekeznek alkotni. Bármit és mindent elérhetünk. drámákat és szerencsétlenségeket tartalmaz. aki megbüntesse ıket. "Kemény szavak" — mondhatod erre. Amikor felzaklat egy "nagy" probléma. hogy stratégiát. hogy kapjanak. hogy eléggé értékesek önmaguk vagy mások számára. ha csak bizonyítani akar a meggazdagodással. szigorúan pénzügyi szempontból még ösztönzı is lehet. A szegények rosszul tudnak elfogadni.." Érintsd meg a homlokodat. és mondd: "Pici vagyok. Minden "ügyes vagy"-ra tíz "ügyetlen vagy" jut. kitalált jelentéseket. Nagyobb vagyok. máris a miénk." 2. történeteket. A gazdagok nem hátrálnak meg a problémák elıl. Az. Véleményem szerint az emberek több mint 90 százaléka érzi magát "kevésnek". és nem panaszkodnak miattuk. aki jól tud adni. vagy legalábbis a helyzet javításáért! Ezáltal a problémaközpontú gondolkodástól a megoldásközpontú gondolkodás irányába fogsz elmozdulni. . illetve nevelık mellett nıttünk fel.

akkor azok vagyunk. Egyszerően találjunk ki egy új és számunkra sokkal elınyösebb történetet. amit most el fogok mondani. általában olyanok hangoztatják. mert ezek a csekély intelligenciájú teremtmények sosem okoznának ilyen kárt maguknak. hogy elhiszik a régi mondást. — Nem dönthetem el. Nem tudom. amit a Milliomos elme intenzív tanfolyam több ezer résztvevıjével szoktam eljátszani. amikor adni akarunk. Ez az egész ötlet teljesen nevetséges.35 - . Mi döntünk. hogy Isten mindenkinek stemplit nyomott a homlokára. mit mond vagy mondott bárki a múltban. az illetı pocsékul érzi magát emiatt. és minden elfogadóhoz egy adó. amit adunk? Bizonyára te is úgy véled. A hölgyek legjobb. bennreked. és ha valaki adni akar. eljátszom veled azt. mert el kell hinnünk ahhoz. senki másból. mennyire tartjuk magunkat értékesnek. ezért arra kérlek. amely mindig hibákat keres. mint kapni. GAZDAGSÁGI ELV "Ha egy 30 méter magas tölgyfának emberi agya lenne. hogy adni csodálatos. amiért sokaknak nehézséget okoz az elfogadás. Csak a mi szemszögünk létezik. Csak a bolygó legfejlettebb lényei. és minden elfogadóhoz egy adó. az a védelmi rendszerünk. megrövidíted azt. Akinek nincsen illı öltözéke. El tudnád képzelni. értéktelenek vagyunk. Ha azt mondjuk. Egyes egyedül mi magunk határozzuk meg. Aki kitalálta. Kitaláltam erre egy mondást: "Ha egy 30 méter magas tölgyfának emberi agya lenne. mert nem vagyok értékes"? Kétlem. és ha még nem vetted volna észre. aki adni akar neked! Valójában megfosztod ıt az adás örömétıl és élvezetétıl. értékesek vagyunk. magas sarkú cipıvel. ha tökéletesen megértenéd. a nagy vagy a kicsi. ha mi adnánk nekik. hogy az bizony rémes érzés. De hát miért tennének ilyet önmagukkal az emberek? Miért találná ki valaki. hogy mennyire vagyunk értékesek. mielıtt a világra jött? "Értékes. amivel felruházzuk. de én még sosem hallottam senkirıl." Nos. Ha felkészültél. Gondold csak végig! Hogyan tudnál adni. a bal vagy a jobb. Felállhatsz. Felkészültél rá? Íme. Erre más valaki hivatott.. értékesek vagyunk. kár azon igyekeznünk.. Mint mondtam. és most már emelt fıvel járhatsz.. de talán a szmoking lenne a legmegfelelıbb. hogy ez életed egyik legfontosabb pillanata. értéktelen. Minden adóhoz kell. ha estélyi ruhát öltenek. lehetıleg valami nagyon elegánsat — itt a megfelelı alkalom. Hadd adjak egy tanácsot: Ne dılj be ennek az "értékesség" vagy "értéktelenség" maszlagnak. mert végre értékessé váltál. hogy így mőködik a dolog. Feltőnt már valaha. Minthogy pedig az adás és a kapás egyenlı mértékő. csak 3 méter magasra nıne. Lehet. mindenképpen vegyen magának egy vadonatúj ruhát. és nyakkendıt köthetnek. hogy tartozzék egy elfogadó. és tedd meg a szükséges lépéseket a meggazdagodáshoz! Egy másik ok. kezdhetjük. ne vedd fel a telefont. hogy értékesek vagy értéktelenek vagyunk-e. ami elterelhetné a figyelmedet. akkor azok vagyunk. Ereszkedj fél térdre. mint azt. GAZDAGSÁGI ELV Minden adóhoz kell. Harv Eker Ez egy különleges szertartás. hogy nem értékes? Így mőködik az emberi elme. ezért megismétlem: mindenképpen belesimulunk a történetünkbe. De hogy egy kicsit jobban érezd magadat. Megpróbálom finoman minısíteni: "Micsoda sületlenség!" Ez az állítás nem több. ami szépítve annyit jelent: "Egy fenét!" Mindegy. Ha értékesnek tartjuk magunkat. akik azt szeretnék. a bent vagy a kint? Adni és kapni ugyanannak az éremnek a két oldala. és ık csak kapnának. Mi jobb: a meleg vagy a hideg. hogy egy mókus azt mondja: "Az idén nem győjtök sok mogyorót télire. változtassuk meg inkább a történetünket." A javaslatom tehát a következı: Mivel sokkal könnyebb megváltoztatni a történetünket. és hagyd abba." Sajnálom. ha nem lenne valaki vagy valami. Miért? Mert minden energia. hogy adni jobb. Vedd észre: csak tılünk függ.. Jegyezd meg tehát: ha nem vagy hajlandó elfogadni. EZENNEL »ÉRTÉKESSÉ« AVATLAK E PERCTİL MINDÖRÖKRE. GAZDAGSÁGI ELV Ha azt mondjuk. aki vagy ami kap? A két oldalnak tökéletesen egyensúlyban kell lennie. hogy vagy vele. értékes. akkor értéktelenek. kiteljesítı érzés. ezzel megvolnánk. Mi találjuk ki magunknak. amit éppen csinálsz! A férfiak öltönybe bújhatnak. mindkettı egyformán fontos. az. miszerint "jobb adni.. Ne nassolj. értéktelen. ez nem egészen így van.Ezek után szeretném." Nem hiszem. ha értéktelennek. hogy az utóbbiban idézzünk elı változást. ha kedvük tartja. értékes. és ez csak belılünk fakad. mint mese habbal. Személyesen felszentellek. Ez a "beszorult" . Amúgy milyen érzés adni? Nyilván mindenki egyetért velem abban. az energia nem nyilvánulhat meg. az emberek képesek ilyen formában korlátozni magukat. hogy tartozzék egy elfogadó. Na. az bizonyára nem értett a számtanhoz. de a másik ember nem hajlandó elfogadni. Na és milyen érzés. csak 3 méter magasra nıne.. Ez rendkívül lényeges. mindennek csak az a jelentése. "De én erre képtelen vagyok — mondhatod most. és hajtsd le a fejed! Íme a szöveg: "RÁM RUHÁZOTT HATALMAMNÁL FOGVA. hogy egy mókus nem aggódik ilyesmi miatt? El tudják képzelni. akit születése elıtt megbélyegeztek. hogy bármilyen hatással legyen ránk." — T. ez aztán végképp értéktelen. Ilyen egyszerő. de nem tud. mint kapni". tegyél félre mindent. és éljük meg azt. Mindenképpen belesimulunk a történetünkbe. Ezt mi tesszük meg. mennyire vagyok értékes. Senki sem nyomja ránk az "értékes" vagy "értéktelen" feliratú bélyegzıt.

Engedjük el hát a kitalált történetet. akik azt mondják: "A pénz megváltoztat. és valahová kerülnie kell. ami neked. Szerintem ennek sokkal több értelme van. El sem tudom hinni. küldd el nekem! Én nyitott vagyok. amelyek nem szolgálják a javunkat." Ahogy ott ácsorogtam a pocsolya mellett. Az esınek is mindegy. Ennek hátterében az a törekvés áll. Ha a ponyva egyik oldala száraz marad. Nemrégiben kaptam tıle egy e-mailt. hogy sok pénze legyen. akiknek nem adatott meg az a lehetıség. a másiknak nedvesnek kell lennie. akik még mindig anyagi gondokkal küszködnek. amelyekkel az ember amúgy is rendelkezik. Miért? Mert az igazság az. Harv. több bennük a lelki nagyság. a szegények meg egyre szegényebbek. a másikat pedig a földhöz. Sok szegény ember egyenesen azt hiszi. és közben segítsek másokon. Badarság! Csak szegények. a pénztıl még inkább jószívő lesz.36 - . mert teljességgel természetes. Ez az egyik ok. csak saját kitalációink. mert csodálatos érzés egészen megnyílni az elfogadásra. egy kissé fellengzısen hangzik. Ráadásul. és egy jó" áldozat természetesen nem kaphat busás jutalmat. de mivel értéktelennek érzik magukat. Ezt a leckét kiválóan megtanultam." Új emberként ült vissza a helyére. amit másoknak nyújtanak. mint szegénynek lenni. nem érdemlik meg a jutalmat az erıfeszítéseikért és azért az értékért cserébe. a pénztıl még fösvényebb lesz. hogy sátortetıként szolgáljon. ha szegény? Nem az éhes szájakat gyarapítja eggyel? Nem lenne jobb. Azt mondta: "Nem tudom. Ha te egyike vagy azon szerencsés embereknek. és nagyszerően érzi magát tıle. de a tanulság egyértelmő." Feltettem neki néhány egyszerő kérdést: "Miféle jót tesz a szegényeknek azzal. Egy ponyva egyik végét egy fához erısítettem. A szegények is sokat dolgoznak. Aki fösvény. és azért olyan nagyszerő. hogy szegény. akik rendelkeznek a szükséges képességgel — és te rendelkezel vele. A Milliomos elme tanfolyamon ilyenkor meg szoktam tanítani a hallgatóknak azt a különleges imát. aki elfogadja. Köszönöm. mennyi ostobaságot hordtam össze mindeddig. . hogy jámborabbak. Egy fa alatt vertem tábort magamnak két napra. amiért a gazdagok egyre gazdagabbak. ezt kizárólag szegény emberek mondják." Elıször is. Nagy szerencsém volt. Ha meggazdagszom. és készen állok rá. ezért tudatosan gyakorolnunk kell. hogy a hallgatók nyitnak egy játékbankszámlát. hová folyik. akiknek sosincs lehetıségük sok pénzhez jutni. Ennek kapcsán szeretnék tenni egy fontos megjegyzést: akinek megvan a lehetısége rá. ha vagyont szerezne. amelyekkel korábban éltünk. és valóban tudna segíteni másokon az erıpozíciójából. és erısítsék magukban az elfogadási hajlandóságot. Másodszor azt szeretném. ahhoz megy a pénz. és azt felelte: "Most végre megértettem. használja ki. amelyrıl egy adott összeget csupa olyasmire költenek. és amitıl kitüntetettnek érzik magukat. A pénz csak felerısíti azokat a jellemvonásokat. az aljánál hatalmas tócsában győlt össze az esıvíz. Ne dılj be neki! Másodszor hadd tisztázzam a következıt. Rengeteg van belıle—több tízmilliárd. Aki mást mond. A gazdagok sokat dolgoznak. amikor másoknak olyan kevés van. és hisznek benne. hogy ne adjon nekünk! Egyszerő: ha nem fogadjuk el a részünket. hogy a ponyva alatt minden száraz maradt. Egyszeriben megszólalt bennem egy hang: "A természet messzemenıen »bıkező«. Az egyik tanfolyamomon sírva odajött hozzám egy úr. amit másoknak nyújtanak. nem a gyengeségébıl?" Abbahagyta a sírást. aki elfogadja. ugyanígy van ez a pénzzel is. és hihetetlenül fellelkesülnek tıle. Természetesen akadnak. negyvenöt fokos szögben. mert egész éjjel esett. valaki más kapja meg helyettünk. azután segíts azokon. amikor egyszer egyedül táboroztam az erdıben. kapzsi léhőtı lesz belılem. ahol valójában mindenki gazdag a világ sok más országának lakosaihoz képest. jobb ember attól. itt az ideje. amiért ebben a társadalomban élhetünk — egy olyan társadalomban. az szegény! GAZDAGSÁGI ELV A pénz csak felerısíti azokat a jellemvonásokat. amikor pénzhez jutsz. mint ahogyan senki másét sem. és ez is csak egyike a sok-sok "belsı" gaznak pénzügyi kertjükben. A helyzet a következı: ha valaki nem fogadja el a részét. végtelen mennyiség —. erkölcsösebbek. hogy tud segíteni néhány barátjának és a családjuknak. ha valaki felé valami nagyszerő dolog közelít. az a legjobb benne. arra gondoltam. amelyet a ponyva alatt töltött éjszaka után költöttem. hogy mindnyájan a szokások rabjai vagyunk. Lázba jönnek. amikor nem vagyunk készek a maradéktalan elfogadásra. hogy megérdemlik a jutalmat az erıfeszítéseikért és azért az értékért cserébe. mint korábban. Az esıvíznek el kell folynia valahová. százmilliárd dollár. elfogjon az izgatottság és a hála érzése. hogy elfogadjuk az élettıl a legjobbat. hogy igazolják a kudarcukat. Azt írta. hogyan érezhetném jól magam sok pénzzel. Jusson eszünkbe. és hagyjuk. Valamiképpen azt az illúziót dédelgetik. a pénztıl még nagyobb gazemberré válik. azt a több pénz még nagylelkőbbé teszi. amelyekkel az ember amúgy is rendelkezik. mert a gazdagok értékesebbek. Íme az ima: "Világmindenség. Hozzátette." Az egész közönséggel kórusban elmondatom az imát. Aki nagylelkő. hogy mindannyiszor. akkor használd ki a tehetségedet maximálisan! Légy nagyon gazdag. és senkin sem segíteni. Aki jószívő. semmi több. különben nem olvasnál ilyen könyvet —. és nem akarja elfogadni. tízszer annyit keres. Ettıl válnak tökéletes áldozatokká. Nem azért van így. hadd jöjjön hozzánk a pénz. A Milliomos elme intenzív tanfolyamon oktatott pénzkezelési rendszer egyik kulcseleme. hogy meggazdagodjak. Igaz. amivel kényeztetik. Másnap reggel arra keltem. a szegények többsége pedig nem. Aki gazember. hogy az emberek értékesebbnek érezzék magukat. a pénznek is. hogy közéjük tartozik? Kinek segít azzal. hogy rendkívül szerencsések vagyunk. hogy elfogadjam minden áldásodat! Köszönöm. hanem mert ık készek elfogadni. Mi tehát a teendı? Hogyan tanulhatunk meg elfogadni? Elıször is dédelgessük önmagunkat. hogy elkészítettem magamnak ezt a rögtönzött menedéket. Többek között ezt használják arra. ugyanakkor kívül.energia azután negatív érzelmekké sőrősödik. Vannak. ha gyakorolnád. azt hiszem. arra késztetjük a világmindenséget. úgy gondolják. de nem tesz különbséget. Mindazok a kifogások.

" Tedd ezt akkor is. amint megtanulsz elfogadni. ha ajándékba kapod. amit csak kapsz! Kiáltsd hangosan: "Pénzmágnes vagyok. Kényeztesd magad! Legalább havonta egyszer tegyél valami különlegeset. az univerzum pedig ismét csak teszi a dolgát. és mondd: "Milliomos elmém van!" A MILLIOMOS ELME TEENDİI 1. az univerzum helyben hagyja. mindig légy pontos. jó esélye van rá." Ha nem tudsz elfogadni." GAZDAGSÁGI ELV Mindent úgy csinálunk.. életed minden területén. biztos fizetést. hogy tökéletesen elfogadd. és hangosan kijelentem: "Pénzmágnes vagyok. hogy hamarosan elveszíti a pénzét. A világmindenség nem tőri a légüres tereket. ha a kormány utalja át. aztán jó állást. szerezz jó bizonyítványt. Most. ahogyan bármi mást. ha a fizetésed érkezik meg. vagy hozasd valakivel ágyba a reggelit! (Lehet. hogy elfogadd mindazt. hogy gazdag vagyok. A pénz az pénz. Miért? Egy másik elv miatt. köszönöm. meg is teszem. Csak arra kell emlékeztetned magad. vagy ha a vállalkozásodból jutsz pénzhez." Ne viszonozd azonnal a bókot! Így képessé válsz rá. hogy mindig köszönetet mondj az áldásokért. sose hajoltam le egy vacak tízcentesért. amitıl gazdagnak és értékesnek érzed magad. hogy pénzmágnes vagy. miként árad hozzánk a pénz. Ha visszafogjuk magunkat. hogy teljesen kész vagyok elfogadni bármit és mindent. esetleg hétvégi házat. köszönöm. pedikőröshöz. és még több lehetıséget teremt a számodra. hogy így lesz. Azt mondja: "Ez így van mindenütt és mindig. Menj el masszırhöz. Az energia. amint azt a legtöbben teszik. ha az utcán találsz pénzt. Rendkívül fontos a vagyon megtartásához is. és akkor nyitottá válsz. NYILATKOZAT: Tedd a kezed a szívedre. kötetébıl való. aztán a külsı.Fura. Hallottad már valaha a következı tanácsot: "Járj iskolába. hogy "visszafordítanád". ahogyan már mondtam. ami egy kicsit is pénzhez hasonlít. megint csak azt az üzenetet továbbítja a világmindenségnek. hogy egy-egy feladat elvégzéséhez éppen annyi idı kell. Ha valahol őr keletkezik.37 - . Általában egy-egy adott területen úgy viselkedünk. Aztán megcsókolom. Az elme általában nem határolja be az elfogadási képtelenség területét. mi a sorsa egy üres kamrának vagy garázsnak? Általában nem sokáig tátong üresen. ami az utamba kerül. . bármilyen — pénzt. Szerencsére azonban. köszönöm. több kiteljesedést. Ne feledd. több boldogságot. bérelj hajót. és fıleg. Azután látni fogjuk. hogy dicsérete visszaszállna rá. ha esetleg valamilyen módon nagyobb összeghez jut. Köszönöm. Sajnos ez a sokat hangoztatott tanács a Tündérmesék 1. A szegények az idejük alapján várnak javadalmazást. az elfogadási készség alapvetıen lényeges ahhoz. de én szívesen kérnék írásos garanciát rá. amint igazán nyitottá válunk az elfogadásra. amelyet rendszeresen hangoztatok: "Mindent úgy csinálunk. hogy vagy vele. Nyitottan várom. manikőröshöz. Észrevetted már. míg meg nem halsz"? Nem tudom. amit a világmindenség kínál. életed minden területére ez a jellemzı. és boldogan élsz majd. amivel dédelgeted önmagadat és a lelkedet. életünk többi területe is megnyílik. Elıször az elfogadókészségünket kell fejleszteni. hogy ehhez csereüzletet kell kötnöd egy baráttal vagy családtaggal. amit az élmény hatására kisugározol magadból. a világmindenség kész támogatni! Ha rendszeresen kijelented. Gyakorold a kiváló elfogadást! Ahányszor valaki megdicsér. köszönöm." Nem nézem az értékét. ebédelj vagy vacsorázz egy jó vendéglıben. hogy szerencsét hozzon. és még több pénzt küld. Most. Aki nem tud elfogadni. hogy vagyont teremtsünk. ugye? No és azt észrevetted-e már. Lelkesen ünnepelj meg bármilyen — komolyan mondom. az is minden területen érvényesül. dolgozz szorgalmasan. és kész vagyok hatalmas pénzösszegeket befogadni az életembe." Érintsd meg a homlokodat. Köszönöm. ahogyan bármi mást. amennyit rászánnak? Ha fokozzuk elfogadási készségünket. és nem fogadunk el pénzt.) Tégy olyasmit. Ezen kívül. 11. A nyitottság. és mondd: "Kiválóan tudok elfogadni. több békét. A sorrend itt is: elıbb a belsı. hogy amikor szegény voltam. de több szeretetet. és pénzt találni az univerzum áldása.. és magadévá tedd a dicséretet ahelyett. minden bizonnyal ugyanígy visszatartjuk magunkat minden jótól az életben.. kitölti.. Ugyanakkor a dicsérı érezheti az adás örömét anélkül. Nemcsak több pénzt kapunk. ahogyan minden más területen. hogy kielégítse igényünket. mondd egyszerően: "Köszönöm. áldását adja. hogy bıségben élsz. többet kapunk. gazdagsági tétel A gazdagok az eredményeik alapján várnak javadalmazást. közvetlenül a fogtündér meséje után. ha még bizonyítékod is van rá. Éppen fordítva: az elme tulajdonsága az általánosítás. mindent felszedek.

Aki így él. hogy "Mikor szerzel már magadnak végre valami rendes állást. Bizonyára már rég rájöttél. olyan programmal rendelkeznek. Felajánlottam. Mit gondolsz. Biztos vagyok benne. GAZDAGSÁGI ELV Nem baj. Mit teszel? Egyszerően felhívod a szállítódat. ha áldozatot szeretnének játszani. Hála Istennek azt feleltem rá: "Remélem. Nem veszik észre. hogy ennek a biztonságnak ára van. amelyik nem kínál fix fizetést. hónapról hónapra. ezért akar számára biztos megélhetést. gyógy masszır vagy. ha valaki másnak dolgozol fix fizetésért." Anyám kétségbeesett. ha biztos fizetésünk van. akik azt panaszolják. a szerint. legyenek önalkalmazottak! Akkor tudhatják. vagy addig. ahol a szolgáltatónak általában az idejét fizetik meg. Sokan egyszerően a régi kondicionálás miatt félnek a teljesítmény alapú bérezéstıl. az eredményei alapján kell fizetést kapnia. hajszálra ugyanazt az összeget megkapják ugyanarra az idıre. mi történik. amennyibıl épphogy megélek. Szükségük van a "biztonságra". feltéve. Ha ellenben nagyobb eredményekre képes. elég." A gazdagok azt szeretik. hogy a közeljövıben meggazdagszik belıle. Azt felelte. Nem azt akarom mondani. Közöltem vele. Csakhogy ez általában nem így van. majd elégedetten számolod a profitot. mondjuk. fiam?" Emlékszem. kedden 3:15-kor lesz idıd vele foglalkozni. akik nem tulajdonosai a cégüknek — következésképp nem részesednek az üzleti haszonból. nem leszek képes a teljesítményemnek megfelelı bért kapni. hogy használni is tudják. hogy pontosan a munkájuk ellenértékét kapják. Azt mondta. ha biztos fizetésünk van. és kérjenek legalább részben teljesítmény alapú bérezést! Ha ez nem lehetséges. többet kap. hogy annyit keresünk. hogy a legtöbben. ami az általa meghatározott díjnak több mint kétszerese. Én egy konkrét eredményért vagyok hajlandó fizetni neki. A szegények szeretnek fix fizetésért vagy órabérért dolgozni. Ezzel a stratégiával az a baj. Ne hibáztassák a szüleiket! (Persze megtehetik. aki 4000 dollár díjazást kért havonta. A biztonságon alapuló élet a félelmen alapuló élettel azonos.Nem fáradok vele. hogy golyóstollakkal üzletelsz. és olyan szerencsés. Milyen más lehetıséged van? Megpróbálhatod megértetni a sorban utolsóként állóval. ha az eredményeik alapján fizetnek nekik. vagy hatástöbbszörözéssel éljen. GAZDAGSÁGI ELV Sose legyen jövedelemplafonunk! Ez a szabály a személyes szolgáltatásokra is érvényes. soha. hogy ne dolgozzon senki a személyes szolgáltatások iparában. Hisznek az értékükben és abban. a pénzügyi világban a jutalom általában egyenesen arányos a kockázattal. akik mind a te szolgáltatásodat kívánják igénybe venni? Akkor mit teszel? Öngyilkos leszel. Megkérdeztem. Ezt mindenki megteheti maga is. hogy tudják. hogy eszem ágában sincs az idejéért fizetni. amikor az én szüleim feltették nekem ezt a kérdést. Ez a tanács valamiért általában nem elégíti ki az érintetteket. miszerint "Sose legyen jövedelemplafonunk!" Aki úgy dönt. Nem baj. megrendeled az ötvenezer tollat. valójában azt mondja: "Félek. Ezért keresnek legfeljebb mérsékelten jól azok az ügyvédek. hogy az idejét fizetteti meg. Ezáltal mindenképpen megszegik a legfontosabb gazdagsági szabályt. hogy az állítás minden részletérıl lerántsam a hazugság leplét. még csak meg sem közelíti. A gazdagok hisznek magukban. Az ı számaival számolva így havi tízezer dollár ütné a markát. Ezért akarnak "garanciákat". A szegények ezekben nem hisznek. amíg el nem fogadja. hogy klónozza önmagát. Csak ne számítson arra. hogy kifizetem neki a médiaérték 50 százalékát. és kaptál egy megrendelést ötvenezer tollra. akik nyilvánvalóan rettegnek attól. sıt.) A szülık többsége mindenáron védeni igyekszik gyermekét. ha mondjuk. amennyire a képességeink jogosítanak. Az a tapasztalatom. Tegyük fel. A haszonból származik a jövedelmük. hogy ötvenezer ember áll sorban az ajtód elıtt. A gazdagok valamilyen formában általában saját vállalkozásukban dolgoznak. hacsak nem talál rá módot. miszerint ez a fizetés "normális" módja. hogy az ember ideje korlátozott. amiért nem inkább golyóstollakkal üzletelsz. feltéve. Megkérdeztem. De mi van. könyvelık. vagy kényelmesen el tudom tartani magam. A gazdagok a bevétel jutalékából vagy bizonyos hányadából részesülnek. tehát mindenképpen megilleti a pénz. A gazdagok a magasabb fizetés helyett inkább részvényopciókat és haszonmegosztást választanak. hogy minden olyan munkahely. elfogadta az ajánlatot? Nem. mit nyújtana ezért cserébe. elküldöd a megrendelınek. és ha ı nem tudja biztosítani ezt az eredményt. legalább havi 20 000 dollár értékő szereplést biztosít a médiában. hogy ha gazdag akar lenni. Apám azonban így szólt: "Jó neked. ı akkor is rááldozza az idejét. akkor nem fizetek. és ez az ár a gazdagság. hogy "egy kis csúszásra" kell számítania. Természetesen ezek egyikére sincs garanciájuk. Csakhogy ez általában nem így van. hogy annyit keresünk. ha megvizsgálja a saját és a környezetében élık tapasztalatait. ezért megelégszem annyival. úgy negyven év múlva. annak az ismerıs kérdésnek a feltevésére sarkallja a szülıket. kinek a véleménye szerint. akik a fix fizetéshez ragaszkodnak. hogy meg kell mérettetniük munkájuk "valódi" értékét a piacon. Sose leszel gazdag. Én a "biztos" fizetés hátterét veszem közelebbrıl szemügyre. Szegény? Az bizony! És az is marad élete végéig. legalábbis részben.38 - . amennyire képességeink jogosítanak. A válaszom erre a következı: attól függ. tisztességes bért fizet. ha nem tudja ezt az eredményt hozni. hogy a fınökük úgy gondolja. . Mint mondtam. amit létrehoznak. Nemrégiben egy PR-tanácsadóval tárgyaltam. hogy nem fizetik meg a munkájuk értékét. pénzért. valószínőleg lemond a meggazdagodásról. tanácsadók. A tanfolyamaimon gyakorta találkozom bérbıl és fizetésbıl élı alkalmazottakkal. A szegények az idejüket bocsátják áruba. Szálljanak inkább ki a bérbıl és fizetésbıl élık mókuskerekébıl.

amelyben alkalmazottként részesültél. Nemcsak a béreket kell kigazdálkodnia. amely szerint a te alkalmazottaid és fıbb szállítóid elsısorban a teljesítményük alapján kapnak díjazást a cégedtıl. amit a családommal és a barátaimmal tölthetek. a teljesítmény alapú bérezés. Kezdjen önálló vállalkozásba. Ezek egyenként legkevesebb 18 000 dollár hasznot hoztak. fontold meg. mint amennyi a munkád értéke a teljesítményeid alapján. így hatástöbbszörözéssel élhetsz. egy cégnek rengeteg pénzébe kerül alkalmazottakat tartani. és önálló vállalkozóként dolgozhat az adminisztratív kellemetlenségek zömének elkerülésével. Kétségbeesetten kutattunk valamilyen megoldás után. Kezdetben teheted ezt mellékállásban. Ha pillanatnyilag olyan állásban dolgozol. illetve a cég eredményeit díjaznák! Ha vállalkozó vagy. és biztosítják mindazokat a termékeket és rendszereket. ez hatszorosa a korábbi éves fizetésemnek! Felmondhattam az állásomat. Ha jelenleg alkalmazott vagy. mert igencsak nehéz meggazdagodni úgy. Másodsorban azért. Gondold meg. de ha szert teszel néhány ügyfélre. hanem még a kormánynak is jócskán fizetnie kell. vagy légy vállalkozó!" Én is arra biztatok mindenkit. Felhasználhatja valaki másét. hogy az bıven kárpótolja. mit hoz a jövı. hogy a mellékállásból késıbb fıállás lesz. mert nem tudtunk megélni. Aki kedvet érez hozzá. hogy nem huszonéves koromban tanultam meg mindezt. vagyonokat kereshet vele. hogy az adóhivatal az ember fizetésének csaknem a felét elviszi. hogy az eredményei alapján kapja a pénzét. ahol órabért vagy fizetést kapsz. sıt. havonta! Ha az ember belép egy ilyen szervezetbe mellékállású forgalmazóként. de ragaszkodj hozzá. és végül nagyobb céged lehet. képzés." Én ebben nem lennék olyan biztos. Akárhogyan is. Így sokkal több szabadidım lett. hogy olyasmit taníts. hogy szinte mindenkinek saját vállalkozása kellene. Azonnal kezdj hozzá a végrehajtáshoz! 2. Nekem személy szerint az a véleményem. hogy 50 százalékot megspórolhat az a cég. Köszönettel Sean Nita Seattle. ne aggódjon. hogy az ölébe hull a nagy vagyon. mint például autó. vagy elmehetsz trénernek. kisebb vagyont megspórolhatunk azon. esetleg független tanácsadóként ajánlhatod fel szolgálataidat a cégnek. vagy légy vállalkozó!" Ez nagyon hasznos tanács. ahol már tizennégy évet lehúztam. mert a milliomosok döntı többsége saját vállalkozásából gazdagodott meg. Talán most azt gondolod: "A munkaadóm sosem egyezne bele. Elıször elmehet jutalékos rendszerben dolgozó értékesítınek. készíts olyan kompenzációs tervet. nem ritkán az alkalmazottak bérének 25 százalékát. Elsısorban azért. hogy sejtszinten oktat. hogy önálló vállalkozást indítasz. ha fix fizetésért dolgozol valaki másnak. így végül igen szép jövedelemre tehet szert. Akkoriban mindössze 10 000 dollárt kerestem. Alig várom. Az ön módszere. és fıállású ingatlan befektetı lettem. NYILATKOZAT: Tedd a kezed a szívedre. 20 000-50 000 dollárt is megkereshet havonta — úgy bizony. még a lakás is." Érintsd meg a homlokodat. felvehetsz alkalmazottakat. Könnyedén csatlakozhatsz egy hálózati marketingcéghez. ahol eddig dolgoztál. csodák történtek. Természetesen így nem részesülsz számos juttatásban. hogy költségeink bizonyos hányadát elszámoljuk. Akinek nincs briliáns üzleti elképzelése. ahol jutalékot fizetnek. és a sikerhez nagy energiákat kell befektetnie. hogy legyen. Amint alkalmazni kezdtük azokat. bizton állíthatjuk. annak a hálózati marketing csodálatos lehetıséget nyújt a meggazdagodásra. ne az idıdet fizessék meg! Sean Nita sikertörténete Kedves Harv! El sem tudom mondani. Már csak ezért is érdemes saját vállalkozást indítani. amihez értesz. De — és ez nagyon lényeges — senki ne gondolja. melynek értelmében legalább részben egyéni teljesítményedet. Ugyancsak jó lehetıség szerzıdéses viszonyban dolgozni. és élvezheted a vállalkozókat megilletı összes adóelınyt. vagy még többet. fıvagy mellékállásban. és mondd: "Milliomos elmém van!" A MILLIOMOS ELME TEENDİI 1. hogy ajánlja másoknak. A Milliomos elme intenzív tanfolyamon megismertük azokat az eszközöket. lehet. akár csak mellékállásban is. A hálózati marketing csak annak hoz nyereséget. kapjon százalékot a bevételbıl vagy a cég hasznából. Olyan állást vállalj. vállalkozóként kapod a fizetésedet. Ki tudja. amelyek hozzásegítettek az anyagi függetlenség eléréséhez. csodálatos sikert hozott nekünk. Részt kell vennie tréningeken. Ha ehhez hozzávesszük a legtöbb alkalmazottnak járó juttatásokat. A következı évben öt ingatlant vásároltunk. Az értékesítés a legjobban fizetett munkák egyike. és mondd: "Azt akarom. legyen vállalkozó. Néhány dollár befizetése ellenében forgalmazó lehet az ember. Apám megmondta: "Sose leszel gazdag. A munkáltató szerzıdhet a munka elvégzésére a te személyed helyett a cégeddel is. Aki erre hajlandó. Az ötödik ház 300 000 dollár profitot termelt. esetleg vegyen részvényopciókat. Számos kiváló van közöttük. amelyekre az elinduláshoz szükség van. és kevesebbet keresel. hogy a teljesítményem alapján fizessék a munkámat. Bizonyos jogi követelményeknek eleget kell tenni. mindjárt kiváló adóelınyöket élvez. amelyik független tanácsadóként szerzıdik veled. talán eléggé megtetszik neki a cég terméke ahhoz. Csak azt sajnálom. aki megdolgozik érte. Másodszor csatlakozhat egy hálózati marketingcéghez.39 - . hogy a munkád értéke szerint fizessenek neked. de teremtsen olyan helyzetet. és ki tudja. Végül pedig a legjobb módja annak.Olyan állást vállalj. dolgozzon jutalékos rendszerben. hogy a teljesítményed és az eredményeid alapján fizessenek. utazás. hogy a feleségem egyik barátja megismertetett minket önnel. Aki jól csinálja. de cserében annyit megtakaríthatsz az adókon. WA . mennyire hálás vagyok azért. készíts és nyújts be munkaadódnak egy kompenzációs tervet. ahol jutalékot fizetnek. Ha vállalkozásunk van.

miért nincs "semmijük". és meg is ehetik. hogy megvegyük. ha marad rá idıd. Én ennél kevesebb pénzt szántam a befektetésre. hogy nem vagyok hajlandó rabszolgaként leélni az életemet. Én mindkét elképzelésemhez ragaszkodtam. amivel akarjuk. aztán. az élvezet az élvezet. ezért csak egy szeletet vesznek belıle. Sikeres karriert akarsz. bár szívesen megtartottam volna ezt a szállítót. Hónapokkal ezelıtt elhatároztam.40 - . hogy éppen az általam választott környéken szállították le egy háznak az árát 200 ezer dollárral. hogy segíthetünk másokon. hogy egy centtel se kelljen többet fizetnem ennek a fickónak. és az ember nem kaphat meg mindent. tudják. hogy élvezhetjük a luxust. A gazdagok abban hisznek. Megkaphatjuk az egész tortát. vagy ı. A gazdagok tisztában vannak vele. Ez megint csak egy olyan terület. amit akarunk. hogy némi kreativitással kitalálhatják. hogy ne a pénztelenségtıl való félelemre kelljen elpazarolnunk az energiánkat. mint más dolgok az életben. ezért fánkot vesznek. mint más dolgok. A szegények nem hiszik. miként érhetik el. továbbá. és a boldogság is. Következésképpen azt az alapállást veszik fel. csak más-más perspektívát látnak. hogy én se fizessek többet. amelyek eredetileg nem szerepeltek a megállapodásunkban. ha választanod kell. én mindkettıt megszerzem!" Hogy nehéz volt-e? Meghiszem azt. amit nem szerettem. hanem az övé. és a káposzta is megmaradjon". és a lábunkra is. amely éppen a kívánt számú szobával rendelkezik. Idınként egy hétig vagy tovább kellett dolgoznom egy-egy győlöletes munkahelyen. . Így az ár egy millió dollár alá esett. Lássunk világosan! A pénz igenis fontos! Nevetséges azt állítani. A gazdagság is kell.12. sosincs elég. Mára már megtanultam "is-is"-ben gondolkozni. Ismét siker koronázta tehát az "is-is"-re irányuló szándékomat. Általában azt felelték: "Álomvilágban élsz. amit élvezek is. És. hogy tíz körömmel kapirgálva kellene végigvergıdnünk rajta. akik a szó minden értelmében gazdagok. hogy legyen mit ennem. A pénz szabadságot ad — szabadságot. és hogy azzal töltsük az idınket. de ıszintén hiszem. gazdagsági tétel A gazdagok "is-is" elven gondolkoznak. és nem több. akkor az az ı baja. vagy olyan munkát akarsz végezni. hogy a költségei megbecsülése nem az én dolgom. azt gondoltam magamban: "Hm. A szegények "vagy-vagy" elven gondolkoznak. és arra irányulnak. hogy megérdemlik a tortát. amihez kedvem volt. és azt csinálhattam. Azok. mint "szegényes" programozás. amit szeretsz? Mindkettıt! A szegények mindig csak az egyiket választják. vagy felemelnék az ingatlanra szánt összeghatárt. A középosztályhoz tartozók azt hiszik. hogy az ember nem kaphat meg "mindent". és minden ingatlanügynök azt mondta. vagy boldog. Végül pedig mindig azt mondtam a szüleimnek. A szegények és a középosztálybeliek azt hiszik. ahová ık. ha három hálószobát és egy dolgozószobát akarok. élvezheted az életet. hogy lehetséges." Való igaz. Emlékszem. vagy szórakozni szeretnél? Mindkettıt! Pénzre. csak olyan munkákkal foglalkozom. a szegények korlátok között. A pénznek köszönhetjük. Ez ismét nem más. Én például jelenleg egy olyan beszállítóval bajlódom. mondván. Természetesen mindketten egyazon fizikai világ lakói. Az ínség és korlátozottság világából a lehetıségek és a bıség világába visz. A legjobb az egészben az. A gazdagok a bıség világában élnek. Olyasmiket hangoztatnak elıszeretettel. a gazdagok mindkettıt. ugyanakkor ragaszkodom a már megkötött megállapodások betartásához. hogy a pénz kevésbé fontos. hogy az egész torta túl sok. Ez nem csak az elérendı dolgokra vonatkozik. A szegények és a középosztálybeliek háttere az ínség. ugyanakkor ı is tökéletesen elégedett legyen. Mostantól fogva. hogy veszek egy nyaralót Arizonában. a pénz megadja a lehetıséget. ha rájuk hallgatok. Vagyis a célom az "is-is"\ Íme egy másik példa. Sehol sem olyan lényeges az "is-is" gondolkodás. vagy én nyerek. az egy millió dollárnál többe fog kerülni." Azt mondták: "A munka az munka. hogy a cégem. hogy mindkettıre szükség van. amelyek az igazam bizonygatásáról szólnak. "Szegénységem" idején belementem volna olyan tárgyalásokba. mint a pénz témájában. hogy "Ennyi van. Kész vagyok új szerzıdést kötni a legközelebbi alkalomra. amit igazán akarunk. mint ahogyan szükségünk van a karunkra is. Azt gondoltam volna akkoriban. Amióta tudom. és meg is ehetjük. hogy kevésbé fontos. mint amennyiben eredetileg megegyeztünk. Nemrégiben kaptam egy telefonhívást. azután csodálkoznak. hogy az ember vagy gazdag. és ki tudjam fizetni a lakbéremet. Végül gazdag lettem. ahol a szegények és a középosztály tagjai tévedésben élnek. választaniuk kell a pénz és az élet többi része között. hiszen oly sok dolog van a világon. De sosem adtam fel. hogy a pénz és a boldogság kölcsönösen kizárják egymást. aki azt akarja. Sosem maradtam sokáig olyan állásban vagy vállalkozásban. hogy "a kecske is jóllakjék. és olyan munkából fogok meggazdagodni. Van egy további jelentıs különbség is a gazdagok. ahelyett. hogy simán "végigcsússzunk" az életen. hanem életed minden területére kiterjed. a Peak Potentials. A legtöbben ilyen helyzetben vagy az igényeiket vinnék lejjebb. legyen ez a legfontosabb kérdés. Sokan azt hiszik. odajutok. Az élet nem habostorta. és ha azok magasabbak lettek a vártnál. akik ínségben élnek. Elıször gondoskodj a megélhetésedrıl. Lehetıvé teszi. bizonyára véres vitába keveredtem volna vele. így teljesen nyitott vagyok egy olyan megoldás kidolgozására. amiket szeretek. Nekem az a véleményem. térítse meg bizonyos költségeit. a lyukra koncentrálnak a közepén. hogy megkaphatják az egész tortát. vagy tartalmas életre vágysz? Mindkettıre! Sokat akarsz keresni. amelyet felteszel önmagadnak: "Hogyan lehet az enyém mindkettı?" Ez a kérdés megváltoztatja az életedet. Nem. hogy másokat is megtaníthatok erre. Fontos a boldogság is. Bejártam a kiválasztott környéket. a középosztálybeliek és a szegények között. hogy mindkettı egyformán fontos? A pénz egy síkosító anyag. vagy közeli kapcsolatot a családoddal? Mindkettıt! A vállalkozásodra akarsz összpontosítani. Ami pedig a fı. hogy igenis megkaphatjuk mindazt. Mi fontosabb az embernek: a karja vagy a lába? Nem lehet.

A pénzellátás évtizedek óta nem kötıdik valódi eszközökhöz. vesz tıle egy tollat. és hozzanak magukkal egy-egy tárgyat. és mindegyikük 5 dollárnak megfelelı értéket kapott érte. számú ember ezután ugyanazon az ötdollároson vesz egy jegyzettömböt a 4. a pénz nem használódik el. illetve hogy aki gazdag. és osszon szét több pénzt. és mondd: "Mindig "is-is"-ben gondolkozom. hogy megegyük. miszerint a gazdagok maguknak halmozzák fel a pénzt. és a lyukra koncentrálnak a közepén. ilyenné vagy olyanná. különös tekintettel a gyerekekre.GAZDAGSÁGI ELV A gazdagok abban hisznek. hogy ugyanazt a pénzt újra és újra fel lehet használni. A tanulság világos. és mindnyájuknak értéket teremt!" 3. oszlasd el azt a tévhitet. nagylelkő. Ez pontosan a vagy-vagy típusú gondolkodás ellentéte. Megkérek öt embert. hogy ne fertızze meg a következı generációt az általa óvatlanul elfogadott. Szívbıl ajánlom. A 2. hogy a pénz jóvá vagy rosszá teszi az embert. és miattuk nem jut másoknak. hogy lehet az ember egyszerre kedves. akkor is több millió. Hadd illusztráljam ezt egy a tanfolyamaimon használt példával. és nézegessük? A torta arra való. Gondolj magadra úgy. hogy ık is megkapják a részüket (mint egy részvényt). a 2. Azt hinni. Nicsak. így a többiek is több pénzért vásárolhatnak értéket. számú embernek pedig van egy ötdollárosa. gondoskodó. és mondd: "Milliomos elmém van!" A MILLIOMOS ELME TEENDİI 1. hogy értéket teremtsünk vele mindenki számára. ami nem segíti elı a boldogságot és a sikert. mindig mondd magadnak: "Ez a pénz több száz ember kezén megfordul majd. leginkább azt. így a csoport együttesen 25 dollár értéket kapott. hogy nap. NYILATKOZAT: Tedd a kezed a szívedre. akinek odaadjuk. Ha tehát ma a gazdagoké lenne a világ minden pénze. szeretetteljes és gazdag! . Az az elképzelés. A "vagy-vagy" típusú gondolkodás azokat is tévútra vezeti. Ez megint csak félelmen alapuló. és az is értéket kap. Körbeállítom ıket. és aki megeszi. Ha van pénzünk. az. és körbejárt — mindenki számára értéket teremtett. önromboló programozás. amit az ilyen korlátozó hiedelmeket valló emberek nem vesznek észre. Az ötdolláros nem használódott el. Gyakorold az "is-is" gondolkodást. mint mások példaképére — aki megmutatja. és élvezzük az ízét. mennyi pénz van a bankszámláján. és ragaszkodjon az "is-is" megvalósításához. nevetséges. Aki tehát mások miatt aggódik. romboló hiedelmekkel. Elıször is. egy falitáblát. Így most az 1. ezért fánkot vesznek. mint nap egyre több bankót nyomnak. számú ember vesz a 3. szeretetteljes. sıt milliárd állna rendelkezésre holnapra. de nekem úgy tőnik. Ha valamilyen példát szeretnék mutatni.41 - . hogy meg is valósítsd! Amikor választás elé kerülsz. annál többet tudunk beleadni a körforgásba. másoknak kevesebb jut. érthetı a folyamat és a lényeg. gazdagodjon meg. A középosztályhoz tartozók abban hisznek. Az ötdolláros bankjegy öt ember kezén ment keresztül. Aki valóban korlátok nélkül akar élni. hagyjon fel a "vagy-vagy" típusú gondolkodással minden helyzetben. hogy vegyen rajta valamit a következı embertıl. hogy megérdemlik a tortát. ez is egy példa az "is-is" típusú gondolkodásra! Barátaim. Hogy valaki tiszta lelkő és lelkileg emelkedett-e. Minek a "torta". Ezek a tulajdonságok a szívben lakoznak. nem attól függ. Nem vagyok közgazdász. akik azt hiszik. hogy ha nekik több van. hogy jó ember legyen. és mindegyikük értéket kapott érte. mi is értékkel rendelkezünk. és több ezer ember kezén megfordulhat. A szegények nem hiszik. Ez a legteljesebb mértékben maszlag (vagy nevezhetném légbıl kapott badarságnak is). és meg is ehetik. hogy a pénz korlátozott mennyiségben áll rendelkezésre. és teremtsd meg a módját. A másik dolog. Aki olyan nagy súlyt helyez rá. ha nem ehetjük meg? Mihez kezdjünk vele? Kitegyük az asztalra. mondjuk. Mondjuk. az legyen elég "jó" ahhoz. A 3. ezért csak egy szeletet vesznek belıle. Érintsd meg a homlokodat. ez belülrıl fakad. de el is szegényedik. hogy mennyi pénz van az ember pénztárcájában. Az elsınek adok egy ötdollárost. "vagy-vagy" típusú gondolkodásra utal. számú embernek van egy tolla. és nem más. miszerint a pénz bármilyen módon rossz. lelkileg emelkedett. a nagylelkőségnek és a szeretetteljességnek semmi köze ahhoz. Tudatosítsd magadban. Remélem. miért csak a "semmi" jut nekik. ugyanazt a pénzt éveken át felhasználhatjuk újra meg újra. nagylelkő. ugyanakkor eszeveszetten gazdag. az kevésbé "jó" vagy kevésbé "tiszta lelkő". minél több pénzünk van. mindig kérdezd meg magadtól: "Hogyan szerezhetem meg mindkettıt?" 2. azután csodálkoznak. hogy az ember lehet egyszerre kedves. Másodszor. számútól. hogy a pénz körforgásával mindenki életéhez hozzáteszel valamit! Amikor pénzt adsz ki. számú embertıl. mint "programozott szemét". Nem elınyös ez a hit a környezetünk számára sem. hogy jöjjenek fel a színpadra. az nemcsak elhízik tıle. és használjuk. és megkérem. Elıször is azon a feltételezésen alapul. hogy megkaphatják az egész tortát. Mindenki ugyanazt az ötdolláros bankjegyet használta. hogy az egész torta túl sok.

Ha már félretettünk jövedelmünkbıl egy szép kis summát. GAZDAGSÁGI ELV A gazdagság igazi mércéje a vagyon. Ez a jövedelem fontos. A gazdagok nem sajnálják az idıt és az energiát. Megtakarítások. ezért nem tanulják meg. A gazdagok tisztában vannak vele. aki ezt mondta. amivel feltölthetnék a csatornájukat. A megtakarítás ugyancsak rendkívül fontos. Paul bevezette a cége részvényeit a tızsdére. hogyan töltjük fel pénzügyi "csatornánkat". mivel a harmadik jelszavuk így szól: "Sajnálom. hogy nagy vagyon felhalmozásához mind a négy elem szükséges. A vagyont meghatározó négy tényezı a következı: 1. a befektetéssel. a befektetés csak a gazdagoknak való. vagy kiváló befektetıket alkalmaznak. tizenkét millió a vagyona. Jóllehet a munkával szerzett jövedelem alapvetıen lényeges. A gazdagság igazi mércéje a vagyon. 2." Legalábbis ezt remélik. a vagyon következı tényezıje egyáltalán nem érinti ıket. Jim eladta a részvényopcióit. rájött. ha van ilyen." A felsı tízezer körében nem hallani olyasmit: "Hallottátok. Büszkék rá. hogy ha egy biztos második jelzáloghitelbe fekteti a . amibıl azután költhetünk. minél jobban fektetjük be a pénzt. A munkából származó jövedelem tulajdonképpen azt jelenti. Munkából származó jövedelemre úgy tehetünk szert. hogy az idınket és a munkánkat fektetjük be. Ez lehet a munkahelyünkön kapott rendszeres fizetésünk vagy — vállalkozók esetében — a vállalkozás által termelt profit vagy jövedelem. sosem teremtünk vagyont. A vagyonunk mindannak a pénzbeli értéke. A gazdagok értik a vagyon és a munkából származó jövedelem közötti különbséget. Sokak pénzügyi modellje elsısorban a költekezésrıl szól. vagy vagyontalanok. Az elıkelı társaságban a pénzügyi témájú beszélgetések szinte mindig a vagyonról folynak:. Hiába keresünk hatalmas összegeket. hogy megtanulják. Általában annál gyorsabban nı a vagyonunk. egyelıre tekintsük csak úgy. Befektetések. melynek értelmében tudatosan olyan életstílust választunk. és nincsenek megtakarításaik. Ez a tényezı az egyszerősítés. Nincs pénzem. hiszen nélküle aligha foglalkozhatunk a vagyon három másik tényezıjével. 4. hogy csökkentjük a megélhetésünk költségeit. Jövedelem. hogy Joe fizetésemelést kapott? Bizony ám.13. hogy azok fektessék be helyettük a pénzt. Azt tervezte. hogy meg tudjunk élni kevesebb pénzbıl. A munkából származó jövedelmet aktív munkával szerezzük. azt pénzre válthatjuk. véletlenül csöppent oda. A jövedelemnek két fajtája van: a munkából származó és a passzív jövedelem." Mivel nincs jövedelmük. Azáltal. biztosak lehetünk benne. hogy ez is befolyik abba a csatornába. megtakarításaink összege növekszik. hogy a pénz ott is maradjon. Ennek következtében csak kicsi vagyonra tesznek szert." Ezért nem sok pénzük van. így több marad befektetésre. vagyis több mint 300 000 dollár nyereséggel. és mindig így is lesz. Akkoriban kevesebb mint 300 000 dollárért megkapta. Késıbb részletesen fogunk foglalkozni a passzív jövedelemmel. hogy "Mennyi a vagyonod?" Errıl nemigen beszélnek. de miután elvégezte a Milliomos elme intenzív tanfolyamot. mert kevesen ismerik fel a jelentıségét a meggazdagodásban. de csak egyike a vagyont meghatározó négy tényezınek. és két százalék megélhetési hozzájárulást is adott neki a cég!" Ha ilyesmit hallunk. ingatlant. A vagyon negyedik tényezıje a "mostohatestvér" a többi között. Társadalmunkban a pénz témakörében általában azt szokták megkérdezni egymástól az emberek: "Mennyit keresel?" Ritkán hallani olyat.42 - . Hét évvel késıbb felszöktek a lakásárak. de csak egyik értékes összetevıje a teljes vagyoni képletnek. vizsgáljuk meg ezeket egyenként közelebbrıl. azonnal elköltik. Azonos körülmények között. 3. İk a hosszú távú egyensúly helyett az azonnali jutalmat választják. Szorosan összefügg a takarékoskodással. hogy kiváló befektetık. és a lakásunk értékét. de máris bölcs döntést hozott: vett egy lakást. Az egyszerősítés fontosságának bemutatására álljon itt a Milliomos elme tanfolyam egyik résztvevıjének története. elkezdhetünk foglalkozni pénzünk gyarapításának következı szakaszával. A szegényeknek a munkából származó jövedelmük a fontos. gazdagsági tétel A gazdagoknak a vagyonuk a fontos. Sajnos a szegények és a középosztálybeliek jelentıs része kizárólag a munkából származó jövedelemre összpontosít a négy tényezı közül. vállalkozásunk értékét. Mivel mindegyik rendkívül lényeges. vesz egy újabb lakást. hogyan kell befektetni. Sue még csak huszonhárom éves volt. az visszatér. amit aktív munka nélkül szerzünk. hogy az egyenlet minden eleme lényeges. A szegények azt hiszik. csak a legelıkelıbb klubokban. A munkából származó jövedelem fontos. ha nem teszünk félre belıle. nem a munkából származó jövedelem. félretehetünk vagy befektethetünk. A vagyon azért tökéletes mércéje a gazdagságnak. és megismerkedjenek a befektetésekkel. A költekezıknek három jelszavuk van. A passzív jövedelem olyan pénz. és szegények maradnak. Egyszerősítés. mert amink van. Ez megint azt mutatja. annál többet tudunk megtakarítani és befektetni. hogy az illetı. Az elsı így hangzik: "De hiszen ez csak pénz. Akármennyi pénzük van. A második jelszavuk ez: "Ami körbejár. kötvényeket. beleértve a készpénzünket és a befektetéseinket — részvényeket. minél több pénzt keresünk munkával. Ez mindig is így volt. nem a munkából származó jövedelem. most nem megy. amink van. így 600 000 dollárért adta el a lakását. több mint három milliót kapott. levonva belıle az összes tartozásunkat.

akkor vedd észre. NYILATKOZAT: Tedd a kezed a szívedre. hogy tudatosan visszafogta a megélhetési költségeit. mire pénzügyileg elégedett leszel. Nem állítom. Nem úgy jutott el ide. és ettıl megnı. Ennyi az egész. de csak azért. Ezért nem lehet a jövedelembıl önmagában vagyont teremteni. mert élvezi a munkáját. Ha ellenben a boldogságodhoz nincs szükséged mindezekre a "játékszerekre". csak úgy lehet meggazdagodni. valószínőleg hamarabb eléred a pénzügyi célodat. Nem értik Parkinson törvényét. hogy nyert egy halom pénzt. hogy egy négykerekő buszt vezetsz. hogy ha az ember jövedelme növekszik.. mert szeret ott lenni. és mondd: "Figyelek a vagyonomra. Készíts vagyonkimutatást! Vedd tekintetbe mindennek a jelenlegi értékét. és mondd: "Milliomos elmém van. hogy igencsak magasra helyezted a lécet. nem a turistákkal. Neked mi kell ahhoz. legyen negyven. nem azért. arra kell ügyelned. Segítséget nyújtanak pénzügyeid intézésében. ugyanis a helyiek között él. de mindenesetre találhatsz egy hozzáértı személyt. az növekszik. részben azért. amelyek szükségesek a gazdagságot eredményezı befektetési szokások kialakításához. és eredmények mutatkoznak. aki többféle pénzügyi termékkel foglalkozik. Igaz. Ne feledd. hogy sosem kell többé dolgoznia. és az általad meghatározott vagyon összegével ér véget. vagy a vagyonra? A vagyonra! Ezért. nem csak biztosítással vagy befektetési alapokkal. és kiválaszthatod a számodra megfelelıt. A következı gyakorlat örökre megváltoztathatja az életedet. harmincéves korában Sue anyagilag független. hogy egy kastélyban laksz." Azáltal. mert hiányoznak az ilyen jellegő tapasztalataik. mert ha sikeres leszel. Koncentrálj vagyonod mind a négy tényezıjére: jövedelmed emelésére. Ha van egy háza. Ettıl egyre gazdagabb leszel. egészen kényelmesen megélhet a befektetése hozamából." Érintsd meg a homlokodat.pénzét 10 százalékos kamattal. hogy amit figyelemmel kísérsz." A MILLIOMOS ELME TEENDİI 1. hogy még ma is dolgozik. Azért gondolják így. mert muszáj. évi egy világ körüli utazásra. és több pénzt keres. ott energia áramlik. vagy ötven? Hatvan? Bármennyi? Sue mindezt úgy érte el. Ezért azt javaslom.43 - . Ezek a szakemberek segíthetnek vagyoni helyzeted figyelésében és vagyonod növelésében. amely 0-val indul." GAZDAGSÁGI ELV "Ahová figyelem irányul. A szegények és a középosztálybeliek többsége egy keréken játssza a pénzjátszmát. Társadalmunkban az a szokás. és megismertetnek egy sor különféle megtakarítási és vagyon-gyarapítási eszközzel. tudással és ajánlatokkal lát el. Egy jó tervezı olyan eszközökkel. így nem sokat költ. hogy pénzügyileg elégedett légy? Ha csak úgy tudod élvezni az életet. és viszonylag könnyen jutnak elıre. megtakarításaid gyarapítására. és leegyszerősíti az életstílusát. a vagyonteremtés négytényezıs egyenlet. hogy tervezıd minden szavát szentírásnak kell tekintened. Így különbözı lehetıségekkel ismerkedhetsz meg. szükséged van ezen kívül három nyaralóra. Most. Hány embert ismersz. szikrázna a kerék. befektetéseid hozamának növelésére és megélhetési költségeid csökkentésére életstílusod leegyszerősítése által! 2. figyelünk rá. hogy ha az embernek van egy autója. egyenesen. hogy valaki ajánlja. aki szívesen töltené az év hat hónapját egy trópusi szigeten úgy. jobb autót vesz. és több pénzt keres. hanem úgy. Ha van ruhája. Szokd meg. Analógiaként képzeld azt. Nem vett új lakást. amelyekkel segíteni tud a tervezésben és pénzügyeid figyelemmel kísérésében. és több pénzt keres. ennek következtében nem kell sok pénz a megélhetéséhez. Természetesen akad kivétel. Ezért gyorsan. itt is érvényes az elv. Azt hiszik. mert ott még kevesebbıl kijön. Jegyezd fel. és vond ki belıle az összes tartozásodat (források)! Negyedévente rendszeresen ellenırizd és frissítsd a kimutatást! Ne feledd. és mindehhez még csak harminc éves? — Na jó. és körbe-körbe haladna. hogy egészen pontosan tudd. és több pénzt keres. hogy a vagyonodat gyarapítsd. Miért? Mert figyelemmel kíséred vagyonod alakulását. . aki rendelkezik azokkal az ismeretekkel. kínlódva araszolnál. és eredmények mutatkoznak. de igen ritkán. nınek a kiadásai is. mennyi vagyonnal rendelkezel az adott idıpontban. nagyobb házat vesz. software-rel. Ne feledd: amire figyelsz. mennyi vagyonnal rendelkezel. aki elégedett vele. Szabadidejét a Fiji-szigeteken tölti. vagy még annál is nagyobb gazdagságra vágysz. döcögve. Egyébként ez a törvény életünk minden egyéb területére alkalmazható: amit figyelemmel kísérünk. ha az ember egy halom pénzt keres. az megnı. zökkenımentesen. ott energia áramlik. az növekszik. olyan tervezıt válassz. részben azért. talán másokat is magaddal akarsz majd vinni az útra. és bizony sok idıbe telik majd.. A milliomos szó vajon a jövedelemre utal. Ugye ismerısen hangzik? A gazdagok négy keréken játsszák a pénzjátszmát. többet költ nyaralásra. Azt javaslom. amid csak van (eszközök). Ennek a könyvnek a címe: A milliomos elme titkai. tíz autóra. Írd fel egy üres papírlap tetejére: "Vagyon". hogy leegyszerősítette az életstílusát. Egyébként azért választottam a busz analógiát. hanem összeköltözött a testvérével. ami — mint kifejtettem —jóval többet jelent a jövedelemnél. majd jegyezd fel kilencven naponként az éppen aktuális vagyonod összegét. és nem kell többet dolgoznia. mőködj együtt egy jó pénzügyi tervezıvel. melynek értelmében "a kiadások mindig egyenesen arányosak a bevétellel". Ezután készíts egy egyszerő grafikont. kaviárra és a legjobb pezsgıre. Gyakran mondom a tréningjeinken: "Ahová figyelem irányul. Jó tervezıt a legkönnyebben úgy találsz. ha milliomos akarsz lenni. Ha nyaralni jár. hogy figyelemmel kísérjük vagyonunk alakulását. Milyen érzés lenne egy keréken menni vele? Bizonyára lassan. szebb ruhát vesz. Általánosságban igaz.

hogy részletesen kitérjek rá. de ahová én jártam iskolába.3. Ez a számla egy aranytojást . olyan. csak más. Tanítottak viszont az 1812-es háborúról.44 - . mintha egy túlsúlyos ember azt ígérné: "Majd elkezdek sportolni és diétázni. Thomas Stanley The Millionaire Next Door (A szomszéd milliomos) címő sikerkönyvében észak-amerikai milliomosokról és arról ír. a legjobban a barátaid és ismerıseid ajánlásai alapján találhatsz ilyet. A szegények rosszul kezelik a pénzüket. jó hírő cégnek dolgozik! Mint mondtam. a tanfolyam legtöbb hallgatója mégis nemmel felel. ott nem tanították a Pénzkezelés 101-et. A szegények rosszul kezelik a pénzt.. és amint kimentek az üzletbıl. 14. Ne feledd. amink van. nincs elég pénzük ahhoz. Elıször is tehát. és hozzá kell szoknunk. foglalkozom vele". azután lesz több pénzünk. és izgatottan kiabálja: "Olyat akarok!" Felmerül a kérdés: te. mit kezdene akkor hárommal? Ugyanez érvényesül az univerzum és a mi viszonylatunkban is. szabadabbá tesz. és ennek a tudásnak természetesen nap mint nap hasznát veszem. a szokásaink rabjai vagyunk. mint az összeg. Te vajon pontosan hogyan kezeled a pénzt? A Milliomos elme intenzív tanfolyamon tanítunk egy sokak által döbbenetesen egyszerőnek és hatékonynak tartott pénzkezelési módszert. Miért kárhoztatnák kudarcra a gyereket? Egy gombóc fagyit sem tudott kezelni. hogy uraljuk a pénzt. és kattints a FREE BOOK BONUSES címszóra. Csak egy gombóc fagyit veszel a gyereknek. hogy egy ötéves gyerekkel sétálsz az utcán. hogy foglalkozniuk kelljen vele. sok lesz belıle". mint az összeg.com honlapot. veled mi a helyzet. Számomra ez jelenti az igazi szabadságot. A szegények rosszul bánnak a pénzükkel. miként szerezték a vagyonukat. Nem tudom. nem kapunk többet! Meg kell tanulnunk. Visszamentek a boltba. Következtetéseit egy rövid mondat summázza: "A gazdagok jól tudják kezelni a pénzüket. Az elsı állítással kapcsolatban azt mondhatom. nem kapunk többet!" GAZDAGSÁGI ELV Amíg meg nem mutatjuk. bizonyára erre programoztak. a gombóc lepottyan a földre. a gyerek meglát egy színes hirdetést a falon. ha lesz bıven". mint a szegények. de néhány alapvetı ismeretet közreadok. vagy kifejezetten kerülik a pénz témáját. Sokan nem szeretnek pénzzel foglalkozni. Elıször el kell kezdenünk megfelelıképpen kezelni meglévı pénzünket. A pénzzel való foglalkozásnak köszönhetı az anyagi függetlenség megteremtése. ha nem jól kezeled a pénzedet. Azt mondani. amely háromgombócos fagyit reklámoz. amivel foglalkozhatunk. hogy "majd foglalkozom a pénzemmel. ahol ez a szabály: "Amíg meg nem mutatjuk. Ezt a pénzt kizárólag befektetési célra használd. Bementek egy fagylaltoshoz. azoknak az a válaszom. mennyire jól kezeljük a pénzünket. hogy passzív jövedelemhez juss. hogy "majd ha lesz elég pénzem. Világos. és nem jutunk sehová. ha lefogytam tíz kilót. ezek a szokások elsısorban a múltbéli kondicionáláson alapulnak. a pénzzel való foglalkozás nem korlátoz senkit a szabadságában — épp ellenkezıleg. hogy "ha elkezdek foglalkozni a pénzemmel. Szeretı univerzumban élünk. A gyerek sírva fakad. de mielıtt még megvennéd az újabb fagylaltot." így a szekeret fogjuk a ló elé. Lelkesen rámutat a képre. Másodszor igen valószínő. aki ismert. Akik pedig azt állítják. hogy nem vagy tisztában vele. de a dolog ilyen egyszerő: az egyetlen és legnagyobb különbség a pénzügyi siker és sikertelenség között abból adódik. hogy megkapd ingyenes "vagyonellenırzési nyomtatványodat". Képzeld el. rossz végén néznek a távcsıbe. illetve arra. vagyis inkább hátrafelé mozgunk. mert az árusnak nincs pohara. Lehet. mint a nap: ahhoz.. hogy nem valami felemelı. hogy legyen honnan elindulnod.millionairemindbook. ezért a pénzkezelési szokásaink fontosabbak. E könyv keretei nem engedik meg. amink van. Nyiss egy külön bankszámlát Anyagi Függetlenség Számla néven. gazdagsági tétel A gazdagok jól kezelik a pénzüket. az igazság az. miként lehet könnyen és hatékonyan kezelni a pénzt. másrészt azt mondják. nincs elég pénzük ahhoz. hogy kezelni tudjuk. GAZDAGSÁGI ELV A pénzkezelési szokásaink fontosabbak. meg kell tanulnunk bánni vele. hogy "Természetesen. hogy kezelni tudjuk. hogy jól kezeljük a kisebb összegeket. hogy az embernek ne kelljen többé dolgoznia. Külön jutalom: Keresd fel a www. mert egyrészt ettıl korlátozva érzik magukat a szabadságukban. Amint azt e könyv elsı részében tárgyaltuk. Szerzıdtess egy nagyon sikeres pénzügyi tervezıt. A gyerek apró kezével nem tudja egyenesen tartani a tölcsért." Jobban meggondolva a dolgot. mint szeretı és nagyvonalú felnıtt. megveszed-e a gyereknek a háromgombócos fagyit? Elsı válaszod talán az. Nem az a jó hozzáállás. mielıtt nagy pénzt kaphatnánk. számukra elınyösebb pénzkezelési szokásokat alakítottak ki. A Milliomos elme intenzív tanfolyamon el szoktam mesélni egy rendkívül hatásos történetet." A gazdagok jól bánnak a pénzzel. hogy foglalkozniuk kelljen vele. A gazdagok nem okosabbak. Fizesd be rá minden (adózás utáni) jövedelmed 10 százalékát.

amit szétosszak" — gondolta magában. mindössze havi 1 dollárt. nemcsak hogy sosem lesz gazdag. hogy gazdagnak érezzük magunkat." Fı a bohémság! A legtöbb ember csak úgy tudja követni a megtakarítási tervét. ha ellensúlyozza egy szórakozási tervvel. Az elsı gondolata ez volt: "Hogy a csudába leszek anyagilag független havi 10 centbıl?" Ezért elhatározta. Két éve a csıd szélén állt. A lényeg megint az. Nem az összeg számít.tojó tyúk szerepét tölti be. hogy így fejezze ki érzelmeit. A pénzkezelés egyik legfontosabb titka az egyensúly. hogy minden hónapban el kell költeni róla a pénzt. "Ez aztán nagyszerő! Nincs pénzem. Biztos vagyok benne. Teljes 10 000 dollárt fizethetett be Anyagi Függetlenség Számlájára! Olyan jól elsajátította a pénzkezelés módját. Legyen ez a pénzesdoboz a te "pénzmágnesed". Túl sok adósságot halmozott fel. hatalmas összegeket kell keresni ahhoz. Nem érheti hatás életünk valamely részét úgy. Képzeld el. Emma mára kilábalt az adósságokból. hogy valaki meggazdagodjon. A Szórakozás Számla az "elfogadási" képességet is fejleszti. havonta 1 dollárt befizet különbözı számlákra. már nem volt szüksége rá. A forró kıvel is. több számlára ossza szét a pénzét. 10 százalék képzési célra. A Szórakozás Számlára az a szabály érvényes. és te sosem szegényedsz el. mert itt a "fizikai" világon túlmutató törvényszerőség érvényesül: egy spirituális elv. Így az egyre növekszik. az anyagi függetlenség elérésének. és szabotálja az eredményeket. 50 százalék a létfenntartáshoz szükséges kiadásokra. Egyrészt minél több pénzt kell összegyőjtenünk pénzt termelı befektetésekre. vagy eltölthetünk egy fergeteges éjszakát egy elegáns szállodában. s így mind közelebb juttat az anyagi függetlenséghez. és naponta tegyél bele pénzt. Ezen kívül sokkal szórakoztatóbbá teszi a pénzkezelés folyamatát. figyelmet követel magának. A pénzügyi csodák azonnal megtörténnek. Aki ellenben rosszul kezeli a pénzét. de ráadásul felelıs énje végül olyan helyzetet teremt. a harmadik hónapban 4 dollárt. hogy megfelelıképpen tudod kezelni a pénzt. ahol az illetı nem élvezi többé a dolgokat. viszonylag kis jövedelemmel is elérheti az anyagi függetlenséget. és így tovább. Végül "szórakozni vágyó" lelkük megelégeli a dolgot. minden az ember jövedelmén múlik. hogy amikor összegyőlt a 10 000 dollár a külön számláján. legyen négy további számlád is. és ezzel kielégítik logikus és felelıs énjüket. 10 százalék adakozásra. esetleg kibérelhetünk egy jachtot egy napra. de maga a tıke megmarad. Ezek a következık: 10 százalék hosszú távú megtakarításokra a kiadások fedezésére. Úgy bizony! Minden hónapban a nyakára kell hágni az összes pénznek. De azért ki akarta próbálni a módszert. 5 dollár. azután 8 dollárt. hogy elköltse. nemrégiben elmesélte nekem a történetét. Mindezt annak köszönheti. és meg fogsz döbbenni. Emmának is azt tanácsoltuk. amikor majd nyugdíjba mégy. hogy tegyék félre pénzük 10 százalékát hosszú távú befektetésekre. A Szórakozás Számla és az Anyagi Függetlenség Számla mellett. amit tanult. amelyekre kiadja a pénzét." Mint minden hallgatónknak. és jó úton halad az anyagi függetlenség elérése felé. és rendelünk egy üveggel az ott kapható legjobb borból vagy pezsgıbıl. leteszed a Szórakozás Számládon összegyőlt összes pénzt a pultra. nincs más választása. hogy nap mint nap szentelj figyelmet a célodnak. hogy bemész egy masszázs-centrumba. vagy szinte semmid. Azt mondta: "Ez az! Ez kihúz a csávából. hogy a legtöbben nem elıször hallják azt a tanácsot. és bőntudata lesz. Két évvel késıbb erıfeszítései döbbenetes eredményt hoztak. méghozzá úgy. ugyanakkor a "lelküket" nem. Mire a tizenkettedik hónap elérkezett. és kezelje azt!" Ha kölcsönökbıl élsz.45 - . de hamarosan újra erıt vesz rajta a bőntudat és a szégyenérzet. már 2048 dollárt osztott meg a számlák között. még ha csak havi 1 dollárral gazdálkodott is kezdetben. Nem számít. meg az uborkapakolással is. azt javaslom. Az általunk tanított rendszernek megfelelıen az 1 dollárból tíz centet befizetett az AFSZ-re (Anyagi Függetlenség Számla). 64 dollárt. hogy nyissanak egy ugyanakkora összegő számlát kifejezetten költekezési célra. Úgy bizony. ezért úgy döntött. Hasonló a hasonlónak örül — a pénz pénzt vonz magához. A második hónapban 2 dollárt osztott meg. 32 dollárt. Eljött a Milliomos elme intenzív tanfolyamra. hogy minden hónapban megduplázza az 1 dollárt. hogy ketten masszírozzanak. egyetlen árva tízcentes. akkor is kezelned kell a pénzedet. A bőntudatból kifolyólag azután eszméletlenül túlköltekezik. Emma. amiket egyébként nem tennénk. hanem a szokás. ha kölcsönökbıl élek?" A válasz: "Kérjen kölcsön még 1 dollárt. Csak az számít. Másrészt a jövedelmünk másik 10 százalékát félre kell tennünk "szórakozásra". amint megmutatod a világmindenségnek. amely egyre több pénzt és lehetıséget vonz be az életedbe. Egy másik hallgató a Milliomos elme intenzív tanfolyamon a következıvel állt elı: "Hogyan kezeljem a pénzemet. hogy jelenleg nagy vagyonod van. milyen hamar fog sokasodni. Ez lehet 10 dollár. és megtanulta a pénzkezelés rendszerét. hogy azonnal kezdd el kezelni a pénzedet. akkor . Mikor költsd el a számlán lévı pénzt? Soha! Soha ne költsd el. Ettıl talán átmenetileg jobban érzi magát. Némelyek egyre csak győjtögetnek. de az biztosan újdonság. mint hogy elmegyünk egy vendéglıbe. hogy más részei érintetlenek maradjanak. Aranytojás alatt a passzív jövedelem értendı. 1 dollár. A szórakozásra szánt számla célja. és csak havi néhány dollárod van. Az Anyagi Függetlenség Számla mellett otthonodban nevezz ki egy Anyagi Függetlenség dobozt. amely erıfeszítéseiért cserébe jutalmat kínál neki. A szegények persze azt gondolják. de úgy érezte. hogy felhasználta. Miért? Mert természetünknél fogva holisztikusak vagyunk. vagy a megmaradt apród. feléled az alapból származó jövedelmet. Azután kérek egy ebédet. Ez egy ördögi kör. Ha az ember folyton csak költekezik. majd közlöd: "Azt akarom. hogy aki az itt leírt program szerint kezeli a pénzét. Nem akart csıdöt jelenteni. hogy kényeztessük magunkat — hogy olyasmiket tegyünk. 16 dollárt. Olyan különleges alkalmakra használhatjuk. csak fektesd be! Végül. azt hiszik. és egyetlen kiút létezik belıle: meg kell tanulni jól kezelni a pénzt. Ez óriási tévedés! Az igazság az. Egyik hallgatónk.

A tanulság a következı: vagy mi uraljuk a pénzünket. amikor a tanfolyamaink résztvevıi arról számolnak be. hanem az is. hogy szétoszthassa a fizetését a különbözı számlákon. GAZDAGSÁGI ELV Vagy mi uraljuk a pénzünket. 1 dollár. mint késıbb. Tudta azonban. hogy kész vagy több pénzzel gazdálkodni. és oszd meg közöttük a jövedelmedet a következı arányban: 10 százalék hosszú távú megtakarításokra. ha inkább elıbb. Egyik hallgatónk. Ez az oka. hogy boldogabbak legyenek. kezelj többet! Christine Kloser sikertörténete Írta: Christine Kloser T. ha egy vagyont keres. Néhány hónap elteltével már élvezte. Azt mondta. és amire odafigyelsz." Érintsd meg a homlokodat. NYILATKOZAT: Tedd a kezed a szívedre. Boldogan közölhetem. és mindennap egyre nagyobb. Harv pénzkezelési rendszere könnyen követhetı. és mindennap tégy bele pénzt! Ez lehet 10 dollár. akkor úgy kell kezelnie a pénzt. Minden edzés után merevek lettek az izmai. abban eredményeket fogsz tapasztalni. de futni győlölt. hogy ha valaha is anyagilag független akar lenni. milyen fontos. hogy olyan sok magas jövedelmő ember — orvosok. Így nap mint nap figyelmet szentelsz az anyagi függetlenségednek. amint elkezdték helyesen kezelni a pénzüket. a tüdeje égett. még akkor is. hogy ez is szükséges a sikerhez. 10 százalék képzési célra. és 400 százalékkal nıtt a vállalkozásom egyetlen év alatt. és el kell fogadnia. Akármennyi pénzzel rendelkezel is. mint amikor triatlon versenyekre készült. további 10 centet pedig tégy a Szórakozás dobozodba. 5 dollár. de azután megszerette. hogyan tartsuk ellenırzésünk alatt. ahol elhelyezed összes jövedelmed 10 százalékát! A Szórakozás Számlán és az Anyagi Függetlenség Számlán kívül nyiss négy további bankszámlát. a térde és a háta. alig várta. ha több pénzed van. Alig kapott levegıt. A pénz jelentıs helyet foglal el az életben. teljesen megváltozott a pénzhez való viszonyom. vagy a maradék apród.sem lesz anyagilag független. Ahhoz. hogy passzív jövedelmet termeljen a nyugdíjas éveidre. Nyiss Anyagi Függetlenség Számlát. mert számára egyáltalán nem volt természetes. ha nem futott gyorsan. a sikerrel és saját személyükkel kapcsolatban. John. 10 százalék adakozásra. és tedd az AF dobozába. Ugyanez történt vele a pénzkezelés terén is. és mőködik! Sok sikert hozzá! . Ami a lényeg. ahogyan azt a gazdagok teszik.46 - . kezeld azt! Végy el belıle 10 centet. mint amennyi összesen volt az elızı tizenöt év alatt. és az egészségi állapotuk is. sıt. Nevezz ki otthonodban egy Anyagi Függetlenség dobozt. sıt még könyvelık is — alapvetıen szegények. 3. így gondolkozott. 2. kiadások fedezésére. csak befektetned. és ha megtanuljuk. ügyvédek. Ezzel a cselekedettel üzensz a világmindenségnek. Természetesen. Annak is nagyon örül. miután elvégeztem Harv Eker Milliomos elme intenzív tanfolyamát. és elısegíti. amikor elıször hallott a pénzkezelési rendszerrıl: "Dög unalom! Miért töltené bárki ilyesmivel a drága idejét?" Azután késıbb rájött. mekkora önbizalomra tettek szert a pénzzel. akármi történjék is. Rettegett a futástól. Ugyanis nem csak az a lényeg. vagy az ural minket. kezdd el azonnal kezelni! Egyetlen napot se várj! Ha csak egyetlen dollárod van. hogy ez az önbizalom az élet egyéb területeire is áttevıdik. Korábban kerülte a futást. egy árva tízcentes. hogy az utóbbi néhány évben több megtakarított pénzünk lett. Ma már várja. Ráadásul a tanfolyamon tanult. vagy az ural minket. Fájt tıle a lába. kezelnünk kell. hogy az ember mit kezd a befolyt pénzzel. a férjem és én végre megértettük. javuljanak az emberi kapcsolataik. mennyi folyik be. Harv Eker részére Egyszerően fogalmazva. és mondd: "Kiváló pénzkezelı vagyok. Mindig örömmel hallgatom. de aztán elhatározta. hogy uralni tudjuk. pénzügyek megoldására szolgáló technikáknak köszönhetıen azóta nem veszekszünk a pénzen. A dologban az a legjobb. olyan volt. hogy mindennap futni fog. Nyiss Szórakozás Számlát vagy pénzesdobozt otthon. ha kiváló akar lenni a triatlonban. 4. mikor mehet futni. 50 százalék a létfenntartáshoz szükséges kiadásokra. és mondd: "Milliomos elmém van!" A MILLIOMOS ELME TEENDİI 1. hogy minden hónapban félretegyük a jövedelmünk 10 százalékát. Fizesd be összes (adózás utáni) jövedelmed 10 százalékát erre a számlára! Ezt a pénzt sosem szabad elköltened. életünk minden területe kivirul. Az úszás és a kerékpározás nagyon jól ment neki. hogy a vagyona nulláról 300 000 dollárra emelkedett. Eleinte győlölte. Johnnak el kellett sajátítania ezt az új szokást. meg kell tanulnia futni. fıleg. sportolók.

Keményen dolgozni természetesen kell. de a jelzáloghitelek vagy egyéb eszközök birtoklása is. hogy naponta háromszor étkezhess. De lehet ez bármilyen vállalkozás. Másodszor a kezdeti munkabefektetés után rendszeres jövedelmet biztosít (ugyancsak a passzív jövedelem egyik formája) évrıl évre. A passzív jövedelemnek két alapvetı formáját említettem. hogy a nekünk tetszı életstílust éljük anélkül. kötvények. A gazdagoknál azonban ez csupán átmeneti állapot. Más emberekkel és a pénzükkel végeztetik el a munkát. A munka nélkül szerzett pénz alatt a passzív jövedelmet értem. ne a szükség szabja meg. hogy annyi passzív jövedelemre teszünk szert. A hálózati marketing például fantasztikus ötlet. hogy sokan nem tanulták meg. Ha az ember tudja. Az elsı a "nekünk dolgozó pénz". Ilyenek a bérbe adott ingatlanok. és kik mennek el hetekre nyaralni? Hármat találgathatsz. Passzív jövedelem nélkül sosem leszünk függetlenek. hogy "szabadok" legyünk. hogy minél hamarabb elérjük az anyagi függetlenséget. De — és ez legalább annyira lényeges — tudod. és az termel értéket az emberek számára. hogy mit csinál. hogy milliomos légy. hogy eleinte ık dolgoznak keményen a pénzért. pénzt kell keresnünk munka nélkül. A második ok. ahol tananyag volt a fa. A gazdagok egész nap szórakozhatnak és pihenhetnek. úgy mint részvények. A pénz játszmájában sokaknak fogalmuk sincs róla. A gazdagok felismerik. csupán annyi. Ilyenek a más emberek munkája. letéti jegyek. A szegények a pénzért dolgoznak. Elıször is általában nincs hozzá szükség jelentıs mennyiségő kezdıtıkére. melyekben nem kell személyesen jelen lennünk. amely nélkülünk is rendszeresen mőködik. Akik elérik az anyagi függetlenséget. azok megtanulták. Végeredményben a . hogy mindkettıben a "munka" szó szerepel —. Értik. A legtöbben úgy nıttünk fel. fiam. A passzív jövedelem másik jelentıs formája a "nekünk dolgozó vállalkozás". vagy valami ehhez hasonlót. rendszeres jövedelmünk származik olyan vállalkozásokból. Mit mondtak a szüleink úgy tizenhárom és tizenhat éves korunk között. A legtöbben azt hallottuk "Menj dolgozni!". Ennél fogva ahhoz. Hát persze. A passzív jövedelem fogalma a legtöbb ember számára idegenül cseng. Honnan tudom? Nézz csak körül a világban! Emberek milliói — sıt. mihez kezdjünk az "egy dollár fizetséggel". Én is azt tapasztaltam. milyen nehéz passzív jövedelemre szert tenni? Ennek három oka van. nekik maguknak annál kevesebbet kell dolgozniuk. pénzbedobós automaták birtoklása. ugyanakkor mőködési bevételükbıl részesülünk. esetleg multimilliomos? A Milliomos elme intenzív tanfolyamon azt tanítjuk. Ide tartozik a befektetésekbıl származó jövedelem. a pénzjátszma célja. hogy ne tegyen szert passzív jövedelemre.47 - . hogy ugyanolyan fontos "a pénzt dolgoztatni a magunk javára". hogy elfelejtették megmondani. hogy csupán néhány példát említsek. A régi protestáns munkaerkölcs elıírja: "Egy dollárnyi munka egy dollár fizetségért." Ugyanakkor nagyon valószínő. software-ek szerzıi honoráriuma. Vagyis akkor leszünk anyagilag függetlenek. hacsak az ember nem akar". Ez azt jelenti. és pénzenergiát nyer. Azt tanultuk. hogy azt programozták belénk: "Keményen meg kell dolgozni a pénzért. hogy a nekünk tetszı életstílus minden valószínőség szerint költséges. Próbálja meg ezt valaki elérni hétköznapi irodai munkával! Nem tudom eléggé hangsúlyozni a passzív jövedelem fontosságát. hogy az embernek igenis keményen meg kell dolgoznia a pénzért. hogy nem tanították meg. gazdagsági tétel A gazdagok a pénzüket dolgoztatják. és az elsı kettı nem számít. zenemővek. raktárépületek tulajdonjoga. A vállalkozásunk mőködik." Ezzel nincs is semmi baj. akkor lesz a nehéz munkából értelmes munka. Ismét csak arról van szó tehát. könyvek. Ezzel szemben kik járnak a világ legelegánsabb golfklubjaiba? Kik töltik a napjaikat vásárlással. és ha dolgozik. szíve szerint válasszon magának munkát. Volt viszont gyakorlati foglalkozás. hogy a pénzük dolgozzék nekik. A pénz játszmáját úgy nyerhetjük meg. hogy dolgoznunk kellene. Tisztában vannak vele. mert értelmesen dolgoznak. hogyan helyettesítsék a befektetett munkaenergiát másféle energiákkal.. nem mi. amikor passzív jövedelmünk több. hogy évi 100 000 dollárt keress. hogyan kell passzív jövedelemre szert tenni. ırültség. mint a költségeink. Mindannyian gazdagok? Nem! A legtöbbjük gazdag? Nem! Sokan gazdagok közülük? Nem! A legtöbbjük szegény. amennyi fedezi a nekünk tetszı életstílus költségeit. miként lehet nyerni. ötleteink szabadalma. vagy csaknem szegény. amikor pénzt kértünk tılük? Azt ajánlották: "Menj csak. hogy a gazdagok! Tisztázzuk tehát egyszer s mindenkorra: az elképzelés. Megint csak az energia a lényeg. de a kemény munka önmagában senkit sem tesz gazdaggá. azután hagyják. franchise-tulajdonjog. Ha tehát az iskolában nem tanították a passzív jövedelemszerzés módjait. vagy mások anyagi segítségére támaszkodnánk. akkor valahol máshol megszereztük ezt a tudást? Nem hiszem. és nézz valami passzív jövedelem után!"? Kétlem. befektetési alapok. Mi a cél? Mikor nyerjük meg a játszmát? Arra törekszel. hogy a pénzért dolgozni kell." Az emberek többsége munkaenergiát fektet be. hogy "soha többé ne kelljen dolgozni. amíg a pénzük eleget nem dolgozik helyettük. Én egyszerően fogalmaztam meg az anyagi függetlenség definícióját: képesség arra. miszerint kemény munkával gazdagszunk meg. amelyek pénzre válthatók. és használják a hatástöbbszörözést. A legtöbb embert arra programozták. Az elsı a kondicionálás.és fémmegmunkálás — érdemes megfigyelni. milliárdjai — dolgoznak éjt nappá téve. A szegényeknél örökké tart. hogy minél többet dolgozik a pénzük. Más szóval a cél az. Az én iskolámban nem volt tanagyag a Passzív jövedelem 101. "Szerezz állást!". így megtanultam szemrevaló gyertyatartókat eszkábálni az anyukámnak. mit tegyen az egy dollárjával.15.. Figyelemreméltó tény. Emlékszel még? "A pénz energia. vagy hálózati marketing. A dolog egyszerő. a munkahelyi üzleti rendszerek vagy a tıkebefektetés. hogy nekik csak addig kell keményen dolgozniuk.

hogy ı nem kicsinyes. Egyben bizonyítani is akarta önmagának és a világnak. nem nagyon törıdtünk velük. mert a bennünk felhalmozódott érzelmeket akarjuk kiadni magunkból. hogy nemrégiben megpillantott egy gyönyörő. kicsi üzletük volt. A tanfolyam elvégzése óta és attól kezdve. és még adósságokba is verte magát. ahol a pénzkereséshez személyes jelenlét szükséges. mit veszünk. Mi magunk hozzuk a döntéseket. Soha többé nem ment vissza érte az üzletbe. Mindebbıl Natalie arra következtetett. hogy pillanatok alatt az összes pénzét felélte. ami szerinte sok pénznek számított akkoriban. hogy meg ne lássák. Azt a kifogást hangoztatják. Ott ugyanis gyakorlatok sorával megváltoztatjuk az ember fejében lévı pénzügyi modellt. Egyik hallgatónk. ha ezt a 400 dollárt az AF számládra tennéd. vagy többet kell keresnünk. Apósom ötvenkilenc éves korában nyugdíjba mehetett. Nem jártak vendéglıbe enni. ahol az üzletük volt. ha a túlköltekezést nem a közvetlen érzelmek motiválják. Elmesélte. nem alakítanánk vajon másként az életpályánkat? Mindig azt ajánlom a pályaválasztás vagy pályamódosítás elıtt állóknak. A szegények rövid távon gondolkoznak. és ettıl kezdve a passzív jövedelemszerzés normálissá és természetessé válik. Apjának egy tizenöt éves. hogy olyan irányba induljanak el. meglátta rajta az árcédulát: 400 dollárba került. inkább tizenegy napon át autóztak keresztül az országon. szórakozásra szánt kiadásaikat a befektetéssel a holnapi függetlenségbe. nem vettek szép ruhákat. akkor a pénzügyi modell áll a hátterében. és állítja. hogy "Ugyan hogyan gondolhatnék a holnapra. remekül állna a szıke hajadhoz. amely azonnal vagy elıbb-utóbb passzív jövedelmet termel. Aki üzleti vállalkozás mellett dönt. hiszen olyan sokan dolgoznak a szolgáltató iparban. hogy már nem érez késztetést az "ostoba" költekezésre. Mindet úgy lementette. nem is mentek sehová repülıvel. Jó példa erre anyósomék esete. felmerült benne az új és támogatóbb "tétel": "Sokkal jobban járnál. Natalie. Úgy gondolom. hogy ezt kell mondjam. hogy a végén már a kötelezı minimális összeget sem tudta befizetni rájuk. amint elméje azt tanácsolta neki. . nem vettek új autót. hogy megváltozott a pénzügyi modellje. Vagyis alacsony bevételő kereskedéssel foglalkoztak. amikor ma is alig tudok megélni?" A baj az. amikor anyja azzal ment érte az iskolába. csak az a lényeg. észre sem vette. világosbarna. ugyanezt fogjuk mondani holnap is. milyen házban lakjon. hogy kárpótoljuk magunkat elégedetlenségeinkért. sem a befektetésrıl. Akkoriban még lottószelvényt sem árultak. aki elvégzi a Milliomos elme intenzív tanfolyamot. hogy a szülei szegények. Nyaraláskor sosem szállodában vagy motelben szálltak meg. ekkor jött rá. A túlköltekezés és az azonnali jutalmazás szempontjából mindegy.48 - . szırmegalléros bırkabátot egyik kedvenc áruháza kirakatában. és végül visszafizették a jelzálogkölcsönt. Voltak hitelkártyái. és elhalasztotta a döntést ahelyett. milyen ruhákban járjon." Be is ment az üzletbe. de ez esetben gyorsan meg kell nyergelnie a befektetéseket. az jó lesz erre a télre. Kell neked. és Natalie szégyellte magát miatta. akik olyan kicsinyesek voltak. Nem túl elegáns. különösen. ahol természetesen és viszonylag könnyen juthatnak rendszeres passzív jövedelemhez. hogy növeljük a vagyonunkat. a gazdagok az egyensúlyt. azután passzív jövedelemhez jut. édesség. Ez a hozzáállás alapjaiban változik meg annál. vagy mit egyen. hogy az elsıdleges pénzügyi cél a passzív jövedelemhez jutás. ez a kabát remekül áll neked! Vedd meg! Majd késıbb megkeresed rá a pénzt. Minden "túl drága" volt. hogy megszabják neki. A szegények az azonnalit választják. és megvették a bevásárlóközpont felét. miért költötte el minden pénzét." Natalie azt mondja. Egyensúlyba hozzák a mai. Natalie arról számol be. de az azonnali jutalomért történı vásárlások többnyire hiábavaló próbálkozások arra. Ehhez képest apja évi 75 000 dollárt keresett. Az átlagos eladási ár kevesebb. Minden alkalommal azért imádkozott. amely munkával szerzett jövedelem keresésére sarkallja. vagy kevesebbıl kell megélnünk. különben élete végéig robotolhat. következésképp nem is nagyon élnek vele. elegáns télikabátod. amelyben kategóriák szerint szortírozva lapultak a kuponok. Rádöbbent. és minden évben kempingeztek. rágógumi és üdítı eladásából származott. Sajnálom. hogy kielégítsük a hiányérzetünket. Természetesen. Általában azért adunk ki pénzt. tagsági kártyái és minden ehhez hasonló. elmesélte. hogy azonnal megvette volna. A bevétel zöme cigaretta. Amikor különköltözött és önálló keresete lett. Ha kora gyerekkorunktól fogva tudnánk. hogy ez mentette meg. Az azonnali jutalom élteti ıket. nincs igazán szép. Nem baj. Ezt nevezik fogyasztói terápiának. Szinte azonnal. Ahhoz. amikor azonosítjuk a "pénzügyi személyiséget". ı az ellenkezıjét tette. Így fejezte ki neheztelését a szülei iránt. mint egy dollár volt. miután apránként sok pénzt félretett és befektetett. Végül pedig. Ekkor iratkozott be a Milliomos elme intenzív tanfolyamra. hogy az ı szülei igazán a fogukhoz verték a garast. amikor nem engedhetnénk meg magunknak. Mindenbıl a legjobbat. jégkrém. Pályánk és üzleti döntéseink során többnyire a munkával szerzett jövedelem mellett tartottunk ki. mindkét világba belekóstol — elıször munkával szerez jövedelmet. és amikor felpróbálta a kabátot. Minek neked ez a kabát? Van télikabátod. Néhány bekezdéssel elıbb felsoroltam néhány passzív üzleti jövedelemforrást. vegye meg a kabátot. Natalie nem értette a helyzetet. Az agya azonnal azt sugallta: "Csodásan néznél ki ebben a kabátban. A feleségem szülei huszonöt éven át voltak egy vegyeskereskedés tulajdonosai. rozsdásodó kocsija volt.legtöbben igen keveset tudnak róla. milyen autót tartson. A Milliomos elme intenzív tanfolyamon Natalie egész világa megváltozott annál a résznél. ha valaki személyes szolgáltatásokkal keresi a kenyerét. és gátolja a passzív jövedelem szerzését. Mindent vásárlási kuponokkal vásároltak. A gazdagok hosszú távon gondolkoznak. Ez ma különösen fontos. Sajnos szinte mindenkinek olyan pénzügyi gondolkodási modellje van. de szerényen éltek. milyen mély hatása volt a Milliomos elme intenzív tanfolyamnak. ha nem törıdünk a mai problémával. és igencsak jó befektetıvé kell válnia. a legdrágábbat akarta. Mi határozzuk meg a fontossági sorrendet. Mivel győlölte szülei kuporgatását. Anyja tartott otthon egy ládikát. A bevétel nagy részét azonban félretették. Agya nógatta: "Ugyan már. Kényelmesen." Visszaakasztotta a kabátot. Még soha nem adott ki ennyi pénzt egy kabátra. mivel sosem tanultunk a passzív jövedelemrıl. senkire se fognak pisztolyt. hogy a holnap nemsokára ma lesz.

a szegények számlákat. ez átlagosan évi 54 000 dollárt hozott a konyhára befektetési hozamként. Ahogy mondani szokás: "Ne várj az ingatlanvásárlással. Jóllehet az ingatlanpiac ingadozó. és válj szakértıvé abban a témában. amely pozitív készpénzáramlást termel — de szerintem bármilyen ingatlan jobb a semminél. nem mindet elverni. Nem kell feltétlenül követned a tanácsaikat. Mondanom sem kell. Ezen a területen kell befektetnünk. anyám gyenge egészsége miatt otthon volt a gyerekekkel. A gazdagok sokat dolgoznak. amelyet el lehet ültetni. és elköltik minden pénzüket. és végül tudtak venni egy másfél hektáros parcellát mintegy húsz mérföldre a városhatártól. A lényeg a következı: a szegények sokat dolgoznak. hogy legyen mibıl élniük ma. az ingatlannal. de biztos vagyok benne. az egész széles skálával. Gondolkozz el rajta! Minden ma elköltött dollár tulajdonképpen száz dollárodba kerül holnap! Én személy szerint minden dolláromat befektetési "katonának" tekintem. miként dolgoztassák maguk helyett a pénzt. miért győjtök földet. a Forbes-t. majd befektetik a pénzüket. Vedd meg azt. Az én szüleim is takarékoskodtak. nagyon vigyázok "szabadságharcosaimra". A gazdagok földet győjtenek.49 - . és mondd: "Milliomos elmém van!" A MILLIOMOS ELME TEENDİI 1. hogy elméjében az "anyagi jutalmazás" tétel helyére az "anyagi függetlenség" tétel került. akikben megbízol. hogy ura vagyok a pénzemnek és a gondolataimnak is. Apám hála Istennek felismerte a befektetésben rejlı erıt. A trükk az. a részvényekkel. hogy ilyesmit tégy. és küldetéseként a "szabadságot" jelölöm meg." Érintsd meg a homlokodat. A gazdagok eszközöket vásárolnak. de biztosak lehetünk benne. tíz. Törölte a költekezésre indító programot. és egyre több pénzt termel nekem. de a középosztály alsó rétegéhez tartoztak. mint amennyit mi dolgozunk érte. takarékoskodnak. és száz másikat terem.Natalie rájött. Azután ki kell választani egy területet. majd késıbb más területekre is áttérni. Az eredeti befektetést leszámítva. szinte semmi. a Money-t. hogy nem kell olyan kicsinyesnek lennie. és még ezret teremnek. hogy ugyanannyit kell dolgoztatnunk a pénzünket. Tanulj! Iratkozz be befektetési tanfolyamokra! Olvass el havonta legalább egy könyvet a befektetésrıl! Olvass pénzügyi magazinokat. és megtanulták. amit a gyerekeimnek: "Vegyél ingatlant!" A legjobb olyan ingatlant vásárolni. társulj olyanokkal. A szegények kiadásokat vásárolnak. míg a szegényeknek kevés a pénzük. Késıbb a szüleit is beíratta a tanfolyamra. amit el lehet ültetni. nagyon kicsi az esélye. amit valamilyen azonnali szükséglet fedezésére kiadnak. Ma már tudja. amelyekbıl a jövıjüket finanszírozzák. de ismerkedj meg a különféle pénzügyi lehetıségekkel. vagy ha olyankor adsz túl rajtuk. hogy ha gondolkodás nélkül költekezik. amelyeket kínálnak! Azután válassz ki magadnak egyet. aminek következtében egész életükben sokat kell dolgozniuk. és száz másikat terem. hogy minden munkaadója építkezik évekkel korábban megvásárolt telkén. és jól kezeled a pénzedet. olyasmit. végy ingatlant. mint a szülei voltak. majd fektess be a területbe! . hogy saját szüleimet is megemlítsem. és még ezret teremnek. Az is szemet szúrt neki. hogy igen jómódúak. Meg kell ismerni a befektetés világát. a gazdagok minden dollárt "magnak" tekintenek. vettek egy új autót. aminek valószínősíthetıen nı az értéke. ahhoz. amikor alacsonyak az árak. és feltőnt neki. ha túl nagy kiadásokba vered magadat miattuk. a Barron Vot és a Wall Street Journal-t. olyasmit. azokat azután újra el lehet ültetni. Apám ács volt. érdemes kimazsoláznia a jó dolgokat a szülei által nyújtott példából. hogy soha többé ne kelljen dolgozniuk. azaz takarékoskodnunk kell és befektetnünk. amire futja a pénzedbıl! Ha több tıkére van szükséged. sosem lesz anyagilag független. hogy legyen pénzük a befektetéseikre. amelynek szakértıjévé válunk. Meg kell ismerkedni a különféle befektetési és pénzügyi eszközökkel. Natalie most már tisztában van vele. A hosszú távú és a rövid távú gondolkodás közötti különbség: a szegények azért dolgoznak. öt. Ma már természetesen nyugdíjasok a szüleim. hogy a gazdagoknak sok pénzük van. hogy végül. azokat azután újra el lehet ültetni. a gazdagok azért dolgoznak. húsz vagy harminc év múlva minden ingatlan sokkal többet fog érni. úgy illik. hogy a föld megvásárlása és eladása nélkül nagyon szőkösen élnének. és takarékoskodni. GAZDAGSÁGI ELV A gazdagok minden dollárt "magnak" tekintenek. és elég kényelmesen élnek. de legfeljebb 20 000 dollárt keresett a munkájával. aztán várj!" Ha már apósomékkal példálóztam. és akiket jól ismersz. így milliomosként mentek nyugdíjba. hogy a szülei most már motelekben szállnak meg (még nem hotelekben). 60 000 dollárt adtak érte. és talán elég is lesz a meggazdagodáshoz. ugyanakkor kényeztetnie is kell magát a szórakozásra szánt számlájának terhére. hogy milliomos legyen. Azt is tudja azonban. Azt tanácsolom neked is. a jelzáloghitelekkel. és mondd: "A pénzem keményen dolgozik. és sokat költenek. A szüleim nem voltak szegények. a kötvényekkel. Az ingatlan egyetlen hátulütıje az lehet. NYILATKOZAT: Tedd a kezed a szívedre. míg apám mindössze nagyjából 15 000 dollárt. Ha megfogadod korábbi tanácsaimat. mint ma. Azt mondta: "Döbbenetes érzés. Szinte nevetséges. A szegények egy dollárban azt az egy dollárt látják. aminek nyilvánvalóan csökkenni fog az értéke. Apám nagyon sokat dolgozott. és nem egykönnyen adom ki ıket. fıként az ingatlan értékét. Lelkesen számolt be róla. hogy tanulni kell. mint korábban. és keveset költenek. hogy kiegyensúlyozottabb anyagi életet éljenek." Ennek is az áll a hátterében. a valutaárfolyamokkal. Most már tudod. az alapokkal.

Csak nem engedik. Ezért az egyik legdöntıbb különbség a gazdagok és a szegények között az. hogy sikert érjünk el. A való világban valódi tettekre van szükség a sikerhez. mert olyan nagy a kihívás. hogy amint ott ülök és meditálok. Egy fickó felállt. de a boldogságnak is. Vizsgáljuk meg a gondolatokat és az érzéseket. Nem kell megszabadulni tıle. vagy olyan. hogy félelmeink. aggodalmaink. aggódnak. vagy képeket festek lelki szemeim elé. A sikertelen emberek is félnek. Ezek az emberek általában mindörökké várnak. amikor nincs kedvünk hozzá. akkor mi minden akadályozza még?" A válasz egyszerő: minden. akik kénytelenek tenni valamit a sikerért. azok közé a szerencsétlen flótások közé tartozom. a kétség és az aggodalom a legnagyobb akadályai nemcsak a sikernek. a tettek eredményekhez vezetnek. Sokak legnagyobb hibája. Miért olyan lényegesek a tettek? Térjünk vissza a megnyilvánulás folyamatához. és lenyőgözı eredményeket értek el. hanem azért. Vizsgáljuk meg most a következı képletet: a gondolatok érzéseket váltanak ki. Korábban már volt szó a megnyilvánulás folyamatáról. de ık hagyják." Erre természetesen azt feleltem: "Ne vicceljen!" Színpadiasan szónokolni kezdtem: "Ha egy háromórás autóút vagy egy háromórás repülıút megakadályozza abban. mert ön olyan kicsi! Egyszerő — folytattam. A félelem. és szóltam a közelgı háromnapos. nekem vagy egy tucat rokonom és barátom elvégezte a tanfolyamot. harcosnak kell . kétségeink. a szegényeket viszont meggátolja a félelem. Ezen a tréningen azt tanítjuk meg. egyszer esti tanfolyamot tartottam Seattle-ben. aggódnak. "Maga iszonyúan szegény!" Ezek után megkérdeztem. hogy meg kellene tennünk? Félelembıl. Egyik legkedvesebb programunk a Megvilágosodott harcos tréning. Minthogy a szokásaink rabjai vagyunk. A gazdag és sikeres emberek is félnek. akit megállítanak. A belsı vagy a külsı világ részei? A külsıé. Ön dönt. vajon miért nem tesszük meg. arra várnak. csillapuljon. de amennyire én tudom. kételkednek. ha félnek. Nem azért. vizualizálnak. hogy olyankor is cselekedjünk. mire azt mondtam: "Csak három szót szeretnék mondani. Én majdnem mindennap meditálok. kételkednek. a meditáció és a képek felidézése kiváló eszközök. ha félnek." "Hadd halljam!" — biztatott vidáman. adhatok-e neki egy tanácsot. Ha a tettek olyan fontosak. nem kell megszabadulnunk a félelemtıl ahhoz. és meditálnak a meggazdagodásról. gazdagsági tétel A gazdagok akkor is cselekszenek." Megköszöntem neki a vallomást. hogy ezek az érzések gátolják ıket. GAZDAGSÁGI ELV A tettek jelentik a "hidat" a belsı és a külsı világ között. és azt mondta: "Harv. egyik sem hoz önmagában igazi pénzt a való világban.2. A belsı vagy a külsı világhoz tartoznak? A belsıhöz. vagy bármilyen egyéb sikert. hogy szeretnének meggazdagodni. biztosan részt vennék rajta. GAZDAGSÁGI ELV Nem kell megszabadulnunk a félelemtıl ahhoz. A kobrát "meg kell szelídíteni". Minden akadályozza. Az "aktív" jövedelem helyett koncentrálj a "passzív" jövedelemre! Sorolj fel legalább három stratégiát. A kijelentések. Beleegyezett. — Vagy olyan ember ön. az életüket változtatta meg az élmény. A szegényeket meggátolja a félelem. Az azonban még sosem fordult velem elı. és mind úton van az anyagi függetlenség felé. Azt hiszem. Susan Jeffers könyvet is írt errıl a következı címmel: Feel the Fear and Do It Anyway (Érezd a félelmet. amirıl tudjuk. akit nem. hogy a gazdagok akkor is hajlandók cselekedni. Milliók gondolkoznak azon.50 - . gyakorolnunk kell. egy halom pénz hullott volna az ölembe. amire szüksége van. GAZDAGSÁGI ELV Az igazi harcos "meg tudja szelídíteni a félelem kobráját". mint volt. Nem kell megölni a kobrát. az érzések tetteket. hogy áll anyagilag. kényelmetlenségünk ellenére cselekedjünk. majd alkalmazd a stratégiákat! 3. hogy ezek az érzések megbénítsák ıket. és több ezren tesznek kijelentéseket. illetve. Ha vagyont akar. A szokásos választ adta: "Nem túl jól. amelyekkel munka nélkül jövedelemre tehetsz szert a befektetés vagy a vállalkozások terén! Végezz kutatásokat. Vagyis a tettek jelentik a "hidat" a belsı és a külsı világ között. Nézzük most az eredményeket. és ha Seattle-ben lenne a tanfolyam. Ne várj az ingatlanvásárlással! Végy ingatlant. azután várj! 16. Mind azt állítja. bizonytalanságunk. hogy mielıtt cselekednének. és amin részt akar venni. és semmi esetre sem kell elmenekülni elıle. hogy sikert érjünk el. és tedd meg azért is). hogy felismerjük. és megkérdeztem. vagy tőnjön el a félelem. hogy az igazi harcos "meg tudja szelídíteni a félelem kobráját". Vancouverben tartandó Milliomos elme intenzív tanfolyamról is. Mind tízszer boldogabb. Nagyon fontos. Emlékszem. hogy részt vegyen valamin.

51 - . vagy félsz. annak nehéz lesz az élete. Ha rendíthetetlenül kitartasz a kényelmetlenség ellenére. biztonságban érezzük magunkat. Azáltal. hogy kényelmesen élj. ha kényelmetlenségeket vállalunk. amit én elıadtam. mint már mondtuk. mert másnap három további regisztrálási szándékot közvetített. Ha ki akarod hozni magadból a lehetı legtöbbet. hogy sosem leszel boldog. A gazdag és sikeres embereknek nagy a kényelmi zónájuk. vagy kényelmetlen volt. A kényelem öl! Ha az az életcélod. A kényelem jelentheti azt. megnöveljük jövedelmünket és gazdagsági zónánk méreteit. és szóról szóra ugyanazt mondta el a vonal túlsó végén lévı barátjának. és folytatjuk. hogy minél több gazdagság férjen és kerüljön bele. Aki hajlandó megtenni. és vedd észre. amikor . fejlıdést ítéltek halálra. Arra kell nevelnie magát. hanem elıretörsz! Figyeld meg. tettet.. amit csak a gazdag és nagyon sikeres emberek ismernek: a kényelmet nagyon erısen túlértékeljük. annak nehéz lesz az élete. hogy ha nagy "tartályunk" (kényelmi zónánk) van. és hálásan megköszönte. A tömeg néma csöndben ült. amint telefonál. Valószínőleg hatásos volt. A boldogság a természetes fejlıdés gyümölcse. Mondhatnám. Kényelmes. ha vállaljuk a kényelmetlenségeket. Ez azt jelenti. hogy "felnyitottam a szemét". Késıbb odajött hozzám a fickó. hogy kiterjesztjük kényelmi zónánkat. hogy akkor is cselekszel. hogy kifelé menet hallottam. ha kényelmetlenséget érzel. Meggazdagodni nem mindig kényelmes. hogy legközelebb.lennie. annál kevesebb emberrel ismerkedünk meg. Hadd tegyek fel egy kérdést. hogy melegben. annak könnyő lesz az élete. hogy jelenleg 5-ös szinten éled az életedet. De hadd osszak meg veled egy titkot. hogy maximálisan kihasználjuk a lehetıségeinket. ennek köszönhetıen több jövedelmet és gazdagságot vonzunk magunkhoz. hogy megtegyen érte mindent. ami nehéz. A kényelem a legfontosabb dolog számukra az életben. és annak az eredménye.« A gazdagok nem a könnyő és kényelmes dolgokra alapozzák az életüket. tekintsd jelzésnek. de a kényelem nevében már több ötletet. Aki hajlandó megtenni. és haladj bátran tovább! GAZDAGSÁGI ELV Csak akkor fejlıdünk. és sikert érünk el. hogy elmúlik-e valaha a kényelmetlenség érzése. Ha magasabb szintre akarunk lépni az életben. vége a fejlıdésnek. amikor kényelmetlenül. és mondd: "Fejlıdnöm kell". Megint csak igaz.. Késznek kell lennie rá. és mind eljöttek Vancouverbe. hogy csak érzés — és nincs hatalmában megállítani téged. végül átvágjuk magunkat a kényelmetlenségi zónánkon. tapasztald meg a kényelmetlenség érzését. annál kényelmesebbé vált. ha beletörıdsz. Mindannyian a Keleti Parton laktak. hogy kívül merészkedj kényelmi zónádon. keresztül kell vágnod magad a kényelmetlenségi zónádon. akkor ki kell törnünk a kényelmi zónánkból. ahol minduntalan arról álmodozik az ember. Érthetı a gondolatmenet? Minél fontosabb a kényelem. jobb. hogy sosem leszel gazdag. végül eléred a célodat. Nem számít." GAZDAGSÁGI ELV Aki csak azt hajlandó megtenni. Az egyik. Meggazdagodni nem mindig könnyő. amitıl félsz! Egy életre jegyezd meg a következı egyenletet: KZ = GZ! Azt jelenti: "kényelmi zóna" egyenlı "gazdagsági zóna". ha fel akarsz jutni az 5-ös szintrıl a 10-es szintre. Az 5-ös szint és az alatta lévı szintek a te kényelmi zónádba esnek. és feljebb szeretnél lépni 10-es szintre. de a legviccesebb az volt. A szegények és a középosztályhoz tartozók nem vállalják a kényelmetlenségeket. Ha fejlıdni akarunk. mint minden más nevében együttesen. kiterjesztett kényelmi zónára teszünk szert. és annál kevesebb új stratégiát próbálunk ki. Mivel pedig a szokásaink rabjai vagyunk. illetve tartunk meg. mert amint kényelemben érzed magad. gyakorolnunk kell. és folyamatosan bıvítik. Mától kezdve. A másik. mindig a végletekig kell feszítened a húrt. két dolgot garantálhatok. amelyek nem kényelmesek. Minél kényelmesebbek vagyunk. hogy vállalnod kell a kényelmetlenségeket. ha kényelmetlen? Mert jelenleg "kényelemben" élünk. Csak a kényelmi zónánkon kívül fejlıdhetünk. kiterjesztjük lehetıségeink határait. Az elıadás befejezıdött. Mi történt azután? Minél többször gyakoroltad. És akkor mi van? A megvilágosodott harcos egyik leglényegesebb elve a következı:»Aki csak azt hajlandó megtenni. és gyakorolnunk kell olyan dolgokat. a "kényelmetlenségi" zónádhoz tartoznak. nem vonulsz vissza a biztonságba. Akkor új. ami könnyő. Természetesen beiratkozott a tanfolyamra (noha az Vancouverben volt). bizonytalanul érzed magad. lehetıséget. Veregesd vállon magad biztatóan. Szóba került a kényelem. ne vonulj vissza megszokott kényelmi zónádba. de ha kitartunk. annál kevesebb kockázatot vállalunk. Mindenképpen gyakorold. ha készek vagyunk kinyújtózni. mi minden történhetett volna. Ha gazdag és sikeres akarsz lenni. igaz? Ez a dolgok menete. az univerzum sietve kitölti az őrt. de a 6-os és az afölötti szintek már kívül esnek rajta. gazdagnak lenni nagyon is nehéz esetenként. amikor elıször próbáltál ki valamit? Többnyire kényelmetlen. annál kevesebb lehetıséget használunk ki. hogy semmi ne állhasson az útjába. hogy magasabb célt kell kitőznöd. hogy akkor is cselekedjünk. A kényelmetlenségbe még senki nem halt bele. ki kell lépnünk kényelmi zónánkból. Ezzel szemben. Minden kényelmetlen eleinte. ami könnyő. A boldogság nem a langyos vízben terem. nem húzódsz össze. és olyasmit tegyél. annál szorosabb kapcsolatba kerülünk a félelemmel. Ha alábbhagy. Tegyük fel. de nem ad teret a fejlıdésnek. otthonosan. ami nehéz. Mi a helyzet a kényelmetlenséggel? Miért olyan fontos. Próbáld ki. Tudatosan gyakorold. annak könnyő lesz az élete. vagyis fejlettebb személyiség leszünk. az az életmód a szegények és a középosztály jelentıs hányada részének van fenntartva. aki elindította az egész beszélgetést. Tehát csak akkor fejlıdünk.

máskor mindenkinek adok egy-egy nyílvesszıt. Elméd csupán egy részed. félgızzel. Ezek általában olyan drámákra és szerencsétlenségekre épülnek. Amikor itt tartok a tanfolyamon. mondd: "Töröld!". aki 100 százalékos elkötelezettséggel indul neki. idıvel. Figyeljük meg. mint az elméd. és felhagysz a múltbeli. Volt már rá példa. és nem foglalkozol az elerıtlenítı gondolatokkal." Elıveszek egy fából készült. Ezáltal hamar az élet magasabb szintjére emelkedhetsz. több sikerkönyv írója. vagy amikor nincs hozzá kedved. hanem te. létformát. és közlöm. kettétöri. és sikeres gondolkodásra ösztönöz. mert garantáltan nıni fog rajta az összeg. amelyek nem támogatják a meggazdagodást és a boldogságot. mint elızıleg gondolták?" Mindenki egyet szokott érteni abban. hogyan termel elménk következetesen olyan gondolatokat. Tedd magadévá ezt a gondolkodásmódot. elkezdhetjük az energiát csökkentı eszméket tudatosan erıt adó eszmékkel helyettesíteni. Sokkal nagyobb és kiválóbb vagy.52 - . vagy "Köszönöm. neveljük magunkat arra. energiával. és el kell törni úgy. igen mélyenszántó gondolatot osztott meg velem: "Semmilyen gondolat nem él ingyen a fejünkben. örökre megváltozik az életed. De a lényeg. hogy az acél nyílhegy a torok lágy részéhez kerül. Robert Allen. hogy neked dolgozzon. az nem töri ketté. és sokkal jobban érezzük magunkat tılük. hogy nem vagy azonos az elméddel. uralnod kell. acél-hegyő nyílvesszıt. Bemutatom. Hol találunk rá az erıt adó gondolatokra? Éppen ebben a könyvben. Kettétöri az emberek többsége a nyílvesszıt? Igen. Figyeld meg a gondolataidat. és amikor kényelmetlen?" Általában mindenki felteszi a kezét (valószínőleg azért. hogy sokkal könnyebb volt kettétörni a nyílvesszıt. Ezt a folyamatot erıgondolkodásnak nevezem. hogy mostantól fogva nem a gondolataid irányítanak. meg szoktam kérdezni a hallgatóságot: "Hányan készek gyakorolni. bármi áll is az utunkba. hozzáállást! Ne várj írásbeli felhívást! Még ma határozd el. Mielıtt befejezném ezt a fejezetet. mint amire számítottak. Irányíthatjuk az elménket. A legtöbben kiborulnak. és arra kell tanítanod. de — minthogy mindenképpen kitalálunk valamilyen történetet — miért ne találjunk ki olyat. ne pedig ellened. Amikor egy negatív gondolat merül fel benned. Elméd okítása és irányítása a leglényegesebb készség a boldogság és a siker eléréséhez. míg valaki nyitott tenyerével megtámasztja a nyílvesszı másik végét. ha gyakorolod. mert a gondolataink abszolút értelemben igazak. mert rettegnek tıle. Akit érdekelnek ezek az áttöréses gyakorlatok. hogy sokkal könnyebb volt megtenni. hanem te irányítod a gondolataidat! Mától kezdve nem az elméd a hajó kapitánya. mint az elméd? Mindenütt jelen lenne. amelyik elınyünkre válik? Nem azért tesszük ezt. Megválaszthatod a gondolataidat. Az itt szereplı nyilatkozatok mindegyike erıt adó. hogy irányításod alá kell vonni. Próbáljuk ki. Idınként kiválasztok egy önkéntest. Mi a tanfolyamainkon védıfelszerelést használunk hozzá. Végre lehet hajtani a feladatot? Igen. Hogyan oktatjuk az elménket? Az elsı lépés a megfigyelés. oszd gondolataidat két kategóriába — erıt adó. meg kell fizetnünk a negatív gondolatokért — pénzzel. egyszerően azáltal. Ígérem! Mi a különbség az "erıgondolkodás" és a "pozitív gondolkodás" között? A pozitívan gondolkodó emberek hisznek gondolataik igazságában. és ez a könyv éppen ehhez nyújt segítséget. amelyek valójában sosem történtek meg. melyek nem történtek meg. sem a kényelmetlenség ne gátoljon meg. Mint említettem. hanem azért. és az elméd neked dolgozik. ha a kezed úgy viselkedne. és elerıtlenítı gondolatokra. Ez a program bıséges tájékoztatást nyújt. majd cseréld le egy másik. Ugyanakkor bármikor elıtérbe helyezhetünk erıt adó gondolatokat is. és valószínőleg nem is fognak. és egy percre sem hallgatna el. hogy kiszúrom valamelyiküket). hogy gyakoroljunk.félsz. olvashatnak róluk honlapunkon Megvilágosodott harcos tréning címszó alatt. hogy koncentrálunk rájuk. hogy jobb lesz az életed. Ezt a gyakorlatot egy bizonyos módon kell végrehajtani. önromboló szellemi szokásokkal! Döntsd el. Az alapgondolat az. Hadd tegyek fel egy gondolatébresztı kérdést: Mi történne. amely nem támogat minket. állandóan verne. mint a minket nem támogató gondolatoktól. hogy a gondolatai nem igazak. támogatóbb gondolatra. Az erıgondolkodás során az ember tisztában van vele. még figyelmeztetni szeretnék mindenkit. és hidd el. Kényelmetlen? Nagyon is. vagy egyáltalán nem megy neki. melyik támogat a boldogulásban és a sikerben. amikor félnek. hogy több mint ezren eltörtek egy-egy nyílvesszıt egy tanfolyamon. hogy csak a torkukkal érhetnek hozzá. . hogy elıjöttél". Egyenesen neki kell menni a nyílvesszınek. mert hasznosabbak. Közben ne felejtsd el ellenırizni a bankszámládat." Csakhogy a kezed nagyon hasznos eszköz. hogy gyakorlásképpen a torkukon kell kettétörniük. Ezután határozz úgy. ahogyan a kezed is. hogy bármikor törölhetünk minden olyan gondolatot. amit meg kell értened. hogy csak az erıt adó gondolatokat tartod meg. nehogy kipróbálja otthon a nyílvesszıtörı gyakorlatot. amikor kellemetlennek vagy kényelmetlennek érzed a helyzetet. különben sérülést okozhat. GAZDAGSÁGI ELV Elménk oktatása és irányítása a leglényegesebb készség a boldogság és a siker eléréséhez. egészséggel vagy boldogsággal. Ha hamar szeretnél az élet magasabb szintjére jutni. egyik tanfolyamomon legjobb barátaim egyike. mielıtt átfúrja a nyakukat. s tanfolyamaink is ehhez járulnak hozzá. A nyílvesszıs gyakorlat után megkérdezem: "Hányan érezték úgy. Mark Twain találóan fogalmazta meg ezt: "Több ezer olyan problémám volt életemben. Elménk a történelem legnagyobb szappanopera-forgatókönyvírója. illetve melyik nem. Mit tennél vele? A legtöbben valami ilyesmit válaszolnának: "Levágnám. Miután azonosítottuk ezeket a gondolatokat. Mi ennek az oka? Ez egyike a leglényegesebb tudnivalóknak. és döntsd el. miért vágnád le? A helyes válasz természetesen az. aki bemutatja a gyakorlatot." Ez azt jelenti. hogy mindent megtegyünk. mindenki. hogy akkor is cselekszenek. vajon komolyan gondolják-e. Velünk született képesség. Aki azonban lassan. ha az itt leírtak szerint gondolkozol. Ekkor azt mondom: "Beszélni könnyő. Hihetetlen történeteket talál ki. hogy sem a félelem. Félelmetes? Hogyne." Az egyik legfontosabb dolog.

" " Cselekszem akkor is. Amit megtapasztaltunk. mit tartok nyelvünkben "a legveszélyesebb kijelentésnek". hogy nagymértékben nı az önbizalmad. amit eddig. és mondd: "Cselekszem akkor is. hogy ez a félelmen és kényelemszereteten alapuló hang a hatalmába kerítsen! Köss önmagaddal szerzıdést. ha kételyek gyötörnek. annak valószínőleg még van mit tanulnia a pénzrıl és a sikerrıl. ha félek. ha nem vagy annyira sikeres. amelyek kényelmetlenséget okoznak! Beszélj olyan emberekkel. 17. és mondd: "Milliomos elmém van!" A MILLIOMOS ELME TEENDİI 1. nem lett volna részem abban a pénzügyi szabadságban. és kezdj el meggazdagodni! Gyakorold. Tavaly." A saját. amit eddig. hogy valamit tudunk? Egyszerő. az azt jelenti. " " Cselekszem akkor is. Azt. gazdagsági tétel A gazdagok folytonosan tanulnak és fejlıdnek. hogyan légy megállíthatatlan. ha aggódom. kelj minden reggel egy órával korábban. Fantasztikus élmény volt! Ha nem alkalmaztam volna a Milliomos elme intenzív tanfolyamon elsajátított stratégiákat. és azóta használom az ott tanult technikákat. hogy oda menjek. és csupán a balszerencse vagy az átmeneti rossz sorsuk döntötte nyomorba. azt kapjuk.NYILATKOZATOK: Tedd a kezed a szívedre. ha kényelmetlen. Andrew Wilton sikertörténete Harv! Andrew Wilton vagyok. hogy új szellemi tételeket plántáljak az agyadba a már meglévık mellé. A szegények azt hiszik. Egyik ismert mondásom. de nem tudjuk. azt tudjuk. beszélünk róla. mit tennél. ahová akarok. a téli szünetben. "szegény" korszakomban abban a szerencsében volt részem. megmutatod az elmédnek. és "mindentudóból" "mindentanulóvá" lettem." " Cselekszem akkor is. Vedd számba három legjelentısebb aggodalmadat és félelmedet a pénzzel és a gazdagsággal kapcsolatban! Idézd fel az érzést! Írd le. Sajnos azonban éppen ezek juttattak jelenlegi helyzetünkbe. akkor valamit nem tudsz. kénytelenek vagyunk kitartani régi gondolkodás-és életmódunk mellett. Egyszerőbben fogalmazva. amitıl félsz! Túlélnéd? Vissza tudnál térni a jelenlegi állapothoz? Valószínőleg igen. kérj fizetésemelést a munkahelyeden. olvastunk róla. hogy "Tudom". Ezért rendkívül lényeges. most új módszerekre van szükségünk. Ezért írtam ezt a könyvet. amit akarok. hanem azt is. amelyek a boldogságodat és a sikeredet támogatják! Provokáld a belsı hangodat mindannyiszor. sétálj éjszaka az erdıben! Végezd el a Megvilágosodott harcos tréninget. A fenti elv a boldogságra is érvényes. Köszönöm. Az a cél vezérelt. "Nem akarom" vagy "Nincs kedvem hozzá"! Ne hagyd. 18 éves. . de mindkettı egyszerre nem teljesülhet. mit mondott nekem? "Harv. " " Cselekszem akkor is. aki még nem igazán gazdag és nem igazán boldog.53 - . mint amennyire szeretnél. vagy lehet gazdag — de mindkettı egyszerre nem teljesülhet. hogy kilépsz kényelmi zónádból! Hozz szándékosan olyan döntéseket. Egyébként csak hallottunk róla. megszokott módszereinket már ismerjük. Amint azt a könyv elején elmondtam. hogy egy multimilliomos barátom látott el tanácsokkal. mint azelıtt. hogy nincs rád hatása. Alkalmazd az "erıgondolkodást"! Figyeld meg önmagadat és a gondolkodásmódodat! Csak azokat a gondolataidat hagyd érvényesülni. akikkel egyébként nem beszélnél. hogy amikor a belsı hangod megpróbál megakadályozni valamely. Most végeztem el az elsı évet az egyetemen. Ezek újfajta gondolkodásmódot. azaz "Lehet valakinek igaza. ennek következtében új eredményeket jelentenek. nem hagyod magad eltántorítani a cselekvéstıl. Akkor hagyd abba az aggodalmaskodást. vagy a családjukat látogatták meg. és azt tegyem. hogy igazuk van." " Cselekszem akkor is. író és elıadó gondolata tökéletesen illik ide: "Ha azt tesszük. Honnan tudhatjuk." GAZDAGSÁGI ELV Lehet az embernek igaza. a sikered számára elınyös cselekedetben. Ott megtanulhatod. amikor a barátaim dolgoztak. mintha minden témában rendkívül jól értesültek lennének. és végül felfogja. Emlékeztek még. " Érintsd meg a homlokodat. amikor azt mondja: "Nem vagyok rá képes". aki együtt érzett velem nyomorúságomban. hogy te vagy a fınök! Ezzel nem csak azt éred el. vagy emeld az árakat a vállalkozásodban. Úgy tesznek. hogy "Az embernek lehet igaza. Tanfolyamaim elején elmondom. tette földönfutóvá ıket. ha kellemetlen. ha bekövetkezne a helyzet. A szegények gyakran igyekeznek bizonygatni." Szerencsére megfogadtam a tanácsát. hogy ez a hang egyre gyengébb lesz. Jim Rohn. vagy lehet gazdag." Ha igazunk van. hogy folyamatosan tanuljunk és fejlıdjünk. én az ön módszerével győjtött pénzbıl elutazhattam tíz napra DélSpanyolországba. Harv. vagy lehet boldog. új cselekvési módot. már mindent tudnak. ha nincs hozzá kedvem. Ettıl a pillanattól kezdve minden megváltozott. Két éve jártam a Milliomos elme intenzív tanfolyamra.

ami akadályoz téged. Ha sikeres emberré fejlesztjük magunkat erı. BIRTOKOLNI sorrendet. darabokra szedlek. elpusztulunk. hogy a sorrend: BIRTOKOLNI. Belsı erıre teszünk szert. Meg kell tanulni a megfelelı készségeket és stratégiákat. szót kért. mint bárki másnak. rajta. és azt hittem. hogy több jövedelmünk legyen. hogy hajlandó légy tanulni. Harv Eker Senki sem születik pénzügyi zseninek. amit kevesen tudnak: a leggyorsabban úgy lehet meggazdagodni és gazdagnak maradni. nemcsak sok pénzt szerzel. A szegények és a középosztály tagjai azt hiszik. hogy választhassunk bármilyen szakmát. hogy jobban beilleszkedjen a többiek közé. és a hatalom a cselekvésre való képesség. hogy a sikerhez vezetı úton be kell tartani a LENNI. TENNI. ösztönzést. Minden hétvégén kiment a hegyekbe. megtanulhatja. Az egyetlen mód arra. azok fogják örökölni a világot. de én így látom. így te is megtanulhatod. Nem számít. milyen a tudatlanság. vagy meg kell tennie. mint azok önmaguktól. két vagy öt év múlva? A válasz egyértelmő: semmi. Ha nem növekszik." — T. kivé kell válnunk. nulla volt egyszer. Ha viszont kívül-belül sikeres emberré teszed önmagadat. elpusztul. hogy a tanulás drága. Aki nagyszerően akar golfozni. hogy "a tudás hatalom". akinek nincs ideje azokra a dolgokra. és azt mondják: "Ha csak egy valamit megtanulhatok. megtanulhatja. te már gazdag és boldog lennél. vállalkozást vagy befektetést." A milliomosok és multimilliomosok mind beiratkoznak. Akinek pedig nincs pénze arra. akik befejezték tanulmányaikat. hogy megtanulja. Bármilyen kifogással állsz elı. hogy általában a legszegényebbek állítják: "Nincs szükségem a tanfolyamra". és elérjem. De vigyázz! Ha nem végzed el a munkát önmagadon. mert olyan lassú volt. hol tartasz most. ha valaki ugyanazt teszi újra meg újra. már megérte. Mindenben megtanulható a siker. Van egy mondás: "Mindenhová magunkkal visszük önmagunkat". Mindent elkövetek. miként játssza sikeresen a pénz játszmát. Ha fel tudod fejleszteni magadat a 10-es szintre. miként legyek sikeres pénzügyileg. és most az a célom. TENNI. hogy managyszerően síelek. lemaradunk. mégis más eredményre számít. de túl is szárnyalta ıket. A gazdagok Benjamin Franklin hitvallását fogadják el: "Aki úgy gondolja. ha nem tanulunk folyamatosan. milyen jellemmé. Egyébként semmi szükség nem lenne rá." . Megtanultam. én is meg tudom!" A meggazdagodás igazából nem annyira pénzügyi gazdagodást jelent. hogy idınként a barátai nem hívták el magukkal síelni. hogyan kell gondolkoznunk ahhoz. eredményeink a gyümölcsök. Az én célom az. ha dolgozunk önmagunk fejlesztésén. hogy nagyon pontosan megfigyeld. lelkesedést szítsak. próbálja ki. biztatást nyújtsak. A finomkodás nem kenyerem. Bármiben megtanulhatsz sikeresnek lenni. Ha 5-ös szinten vagy. milyen szintrıl indulsz. A gazdagok tudják. Ne feledd a mottót: "Ha más meg tudja csinálni. LENNI. hogy eljuttassalak az élet magasabb szintjére. idı. elmesélte. Azután elkezdett versenyezni. minden bizonnyal modernkori rabszolga. de egykor katasztrofális voltam. folytassuk! A siker tanulható készség. A szegény emberek azt állítják. Elmondta. Harvnak teljesen igaza van. 5-ös szintő eredményeket érsz el. Ugyanez a helyzet az emberekkel és más élı organizmusokkal is: ha nem növekszünk. megtanulhatja. azt tehetem." Biztosan hallottátok már. hogy tízszer boldogabb és százszor gazdagabb légy. hogy a világban semmi sem statikus. A szegények és a középosztály zöme úgy véli. Ellenkezıleg. ami él. hevesen tiltakozni fog. hogyan legyek sikeres a síelésben. állandóan változik. Hamarosan nemcsak egyenrangúvá vált velük. Aki igazán boldog akar lenni.A tudósok egyöntetően azt állítják. Ez ennek a könyvnek a lényege. az nem több. Szó szerint ezt mondta: "Lehet. vagy egy valamiben javulást érhetek el. Ha gyorsabban akarsz elırelépni. és sikeres leszek. Ez azt jelenti. hogy jobban mőködj. Mi vagyunk a gyökér." Egyébként. Röviden: mindent meg kell tennem azért. miként lehet sikeres. Sikeres emberré kell fejlıdnünk. és így hangzik: "Akik tanulnak. amit akarok. és valószínő. Aki gazdag akar lenni.és pénzhiány miatt nem tudják képezni magukat. "Nincs rá idım" vagy "Nincs rá pénzem. Elárulok egy titkot. Ha a munka elég lenne a sikerhez. nulla volt egyszer. minden bizonnyal csak a vak szerencsének köszönheted. És az illetı ugyanezt fogja mondani akkor is. Nagyon kemény jellem volt. amiket szeretne megtenni. Mindegy. Úgy gondolom. Amikor a Milliomos elme intenzív tanfolyamot ajánlom valahol. hogy megtanuljuk a pénz játszmájának minden csínját-bínját. mint mentségkeresés és önigazolás. Minden gazdag ember megtanulta. hogy ilyen nyersen a szemedbe kell vágnom mindezt. hogy megtanuljam. hogy tanítsalak." GAZDAGSÁGI ELV "Aki ma mester. Sajnos a "nincs pénzem" nem oldja meg ezt a problémát. kiválóan felszerelkeztek ahhoz. hogy gazdagok legyünk. "ha sok pénzem van. Ha kell. de meg is tartod. és meglesz hozzá a képességünk. 10-es szintő eredményeid lesznek. Egyik gyakori mondásom így hangzik: "Aki ma mester. és egy kiváló edzı keze alá került. mindenben siker koronázza mőködésünket. milyen rosszul síelt gyerekkorában. és valahogyan mégis sok pénzhez jutsz. Miénk lesz az abszolút döntési lehetıség. İrültség. gyarapítod. meg kell tanulni kezelni és hatékonyan befektetni a pénzt. megtanulhat zongorázni. Sajnálom. Inkább arról szól. Mikor lesz pénze? Mi fog változni egy. miközben azok. Vegyünk példának bármilyen növényt. természetszerőleg mindenben sikeresek leszünk. hogy elıteremtsük a szükséges pénzt. majd újra összeraklak úgy.54 - . Amikor elmondtam a fenti mondatot. Minden. jellem és gondolkodás terén." Íme egy példa: Egyik tanfolyamomon részt vett egy olimpikon síelı. Aki kiváló zongorista szeretne lenni. és — ami a legfontosabb — igazán boldog is lehetsz vele. hogy egy nem létezı világban éljenek". A külvilág ebben is csupán tükörképe belsı világunknak. annak minden bizonnyal nagyobb szüksége van rá. egy jó oktató mindig többet követel a rábízott emberektıl. mi az. és ez a dolgom. mindig feltőnik. és órákat vett. hogy elveszíted. Csak az a lényeg. Egyik kedvenc mondásom Eric Hoffer írótól és filozófustól származik.

" Érintsd meg a homlokodat. és ıket igazolják le a legjobb klubok. Engem megtanítottak rá. Ahogyan a Mount Everest megmászásánál is vannak sikeres útvonalak. amit akarok. A tréning mőködik! Egy másik döntı különbség a gazdagok és a szegények. A helyzet abszurd. Mindig ügyeltem rá. ez holtbiztos. hogy szerzıdtetsz egy személyes sikertanácsadót. Ez is alátámasztja. olyan személyiséggé fejlıdik. és azáltal. ne fáradjon!" Az illetı megrendült. a vállalkozás. Tulajdonképpen az a célok célja. de arról is gondoskodnak. hanem azoktól. a szegények pedig gyengék. hogy a gazdagok kiváló szakemberek a maguk területén. İk kapják a legtöbb pénzt. A szemébe néztem. hogy az adott terület igazi kiválóságaitól szerezzem meg a tudást — nem azoktól. annál többet keres. Nemrégiben beszélgettem egy befektetési bankárral. hogyan érjek el sikert. A középosztálybeliek középszerőek a szakterületükön. hogy folyamatosan képezzük magunkat azon a területen. és pontosan tudja. A szegények a barátaiktól kérnek tanácsot. aki bizonyított az általad fontosnak tartott területen. olyan hegyi vezetıt fogadnál fel. amivel foglalkozol? Mennyire jól végzed a munkádat? Mennyire jól irányítod a vállalkozásodat? Szeretnél teljesen elfogulatlan visszajelzést? Nézd meg a fizetésedet! Az mindent elárul. hogy derítsd fel tanácsadóid hátterét. Szerencsére mindnyájan tökéletesen megtanulhatjuk. amit tennem kell ahhoz. hogy kiktıl tanultam. ha olyat kerítenél. Ez az elv nap mint nap érvényesül a profi sport világában. Megtanultam. tréningcégek képzésein. hogy tanuljanak azoktól. oktatók. jutalékra dolgozó értékesítı valaki. akik éppolyan ágról szakadtak. a legjobbnak kell lennünk. aki húsz évvel ezelıtt voltam. GAZDAGSÁGI ELV Ahhoz. értelmiségi szakember. a világhírő énekesnıtıl és színésznıtıl megkérdezték. Ezért tartok tréningeket. kitıl tanulsz. a saját magad által megjelölt irányba. hogy helyezd el jövedelmed 10 százalékát egy képzési alapba. Én csak tudom." Van még valami. azt tehetem. hogy szakadatlanul tanulok és fejlıdöm. Ha meg akarnád mászni a Mount Everestet. és ezt ti is meg tudjátok tanulni. fektessek be nála több százezer dollárt kezdıtıkeként. hogy a gazdagok nemcsak szakadatlanul tanulnak. Részt vehetsz hivatalos oktatásban. akik már sikert értek el az általuk választott területen. hogy megtehesse az ajánlatait. illetve középosztálybeliek között tapasztalatom szerint az. pénzügyi tervezık — csupán egyetlen dolgot taníthatnak meg: hogy miként légy szegény. hálózati marketinggel foglalkozó vállalkozó. a stílusát. és kinek a tanácsait fogadod el. és ne sajnáld az energiát a folyamatos tanulásra. Röviden: a siker nem "valami". és mondd: "Milliomos elmém van!" . hogy minél jobban teszi a dolgát. hanem az is. és mondd: "Elkötelezem magam. vagy más egyéb képzési formákra. hogy sok pénzünk legyen. Ismét nagyon lényeges. de nem fordítva lenne ez helyénvaló? Ha ön azt akarja. ugyanakkor gondosan válogasd meg. hogy még soha senki nem kérdıjelezte meg a vagyonát. a legjobbnak kell lennünk. Egy jó tanácsadó a jó útra terel. a zenéjét. Általában minden sportágban a legjobb sportolók keresnek a legjobban. ki vagyok ma ahhoz képest. és megkérdeztem: "Bocsásson meg. amilyen lenni szeretne. Láttam rajta. akik szakértınek vallják magukat. Saját tapasztalatból tudom. érvényes rá. az anyagi függetlenség gyors elérésének. a zene számára az önkifejezés eszköze.. Vannak "élettanácsadók". akár fizetésbıl élı alkalmazott. és nem szabta feltételül a nála való befektetéshez. miért változtatja évente a megjelenését. aki még sosem járt a csúcson. miért rendkívül fontos. a magas jövedelem megszerzésének. de ha megnézem.. részvényes befektetı vagy bármi egyéb. vedd fontolóra. Nekem személy szerint nagyon sokat jelentett. Akár cégtulajdonos. könyvekre. Madonnától. A gazdagok a még gazdagabbak tanácsait fogadják meg. míg mások egy-egy területre specializálódnak. mert csak így biztosíthatod. Egyszerő: ahhoz. Minél többet tanulsz. vagy tanulhatsz magántanártól. hogy a személyiségünket fejlesszük. bárki megtanulhatja. hogy minden évben újra kitalálja magát. nem inkább önnek kellene bemutatnia a pénzügyi kimutatásait nekem? Ha nem igazán gazdag. a pénzügyek. beleértve a sok pénzt. aki üzletet akart velem kötni. Azt felelte. mint például a szakmai teljesítmény. Ugyanez az elv mőködik a vállalkozás és a pénzügyek világában is. és most én is megtaníthatok rá több tízezer embert. hogy enyém legyen. akiket a gyakorlati életben elért eredményeik igazoltak. és nem kell arra az olcsó kifogásra hivatkoznod. Te mennyire vagy jó abban.A gazdagok tudják: "ha sikeres leszek. amelyen dolgozunk. közel sem. hogy a legjobban fizessenek. miként legyen sikeres. vagy okosabban tennéd. Bármilyen formát választasz. Egyáltalán nem vagyok tökéletes. ingatlan-befektetı. hogy segítségével a lehetı legjobb ember váljék belılünk. hogy "én már mindent tudok". A tanulással kapcsolatban érdemes megjegyezni. annál többet keresel. a vagyonteremtésnek is vannak bevált stratégiái és módozatai. CD-kre. akik az élet minden dolgában hatalmas szerepet vállalnak. Azután megkért. A szegények — legyenek bár tanácsadók. miként váljunk ezzé a "valakivé". Ezeket kell megtanulnod és alkalmaznod. hanem "valaki". hogy nagyon figyelj oda. hogy önre bízzam a pénzem kezelését. Azt ajánlotta. amit csak a gazdagok tudnak: a vagyonteremtésnek nem az az egyedüli célja. aki már számtalanszor felment. hogy mutassam be neki a pénzügyi kimutatásaimat. közvetlen kapcsolatot látok akkori "önmagam és a vagyonom" (illetve annak hiánya) és jelenlegi "önmagam és a vagyonom" között. NYILATKOZAT: Tedd a kezed a szívedre. Egyébként nagyon ajánlom. hanganyagokra. hogy a legjobban fizessenek. ebbıl a pénzbıl mindig tanulhatsz. hogyan kell? Tehát melegen ajánlom. mint ık maguk. az egészség vagy akár a spiritualitás. A Milliomos elme pénzkezelési módszerének értelmében melegen ajánlom.55 - . hogy olyan embert válassz magad mellé. Ezt a pénzt költsd tanfolyamokra. az emberi kapcsolatok.

Köszönöm. Javaslom." Figyelj oda rá. Fontold meg. Lelkesít a tudat. miként ível meredeken felfelé az életed! Azt is javaslom továbbá. A tanfolyam végére teljesen új felfogás alakul ki benned az életrıl. amely valami ilyesmit kántál: "Ugyan már. menj el egy pénzrıl. Kezdetnek jó. mőhelyeket és táborokat tarthatok. megkaphatod többek között a következıket: Egy kinyomtatható és bekeretezhetı nyilatkozatlistát A Milliomos elme "heti gondolatát" A Milliomos elme "emlékeztetıt" A Milliomos elme "vagyonnyilvántartó lapot" A "Nyilatkozattétel a gazdagság mellett" kinyomtatható változatát. de aki a gyakorlati életben akar sikert elérni. Szeretettel meghívlak a háromnapos Milliomos elme intenzív tanfolyamra. A szabadságodért: T. Ám én azt tapasztaltam. annak a tettek mezejére kell lépnie. neki az a dolga. hogy segítsek megtalálni másoknak. vezérelje ıket a bátorság. Egyszerő: pénzügyi modellünk határozza meg pénzügyi sorsunkat. hogy mondd el naponta a leírt nyilatkozatokat. hogy gyorsan és tartósan átalakíthatom az emberek életét.millionairemindbook." Nagyon nagy áldásnak tekintem. aki a helyes úton tart! 3." Remélem. vállalkozásról vagy személyiségfejlesztésrıl szóló tanfolyamra! Hatalmas elırelépést fogsz tapasztalni tudás. — Egyszer már elolvastam. át kell ültetned az elméletet a gyakorlatba. 2. Idıvel azon kapod majd magad. Minél többet tanulmányozod a könyvet. sokuk üzleti partnereddé és életre szóló barátoddá válhat. annál gyorsabban válnak természetessé és automatikussá a benne foglalt fogalmak. ha gondolkozol róla. A folyamat felgyorsítása érdekében végezd el rendre az egyes gazdagsági tételeket követı gyakorlatokat! Ezek a gyakorlatok rendkívül fontosak. hogy magasabb énjük igényei szerint éljenek. Óvakodj a fejedben szóló vékony hangocskától. ahol éppen vagy: kényelmi zónádban.com honlapra. hogy nap mint nap elismétled a nyilatkozatokat. ha olvasol róla. Azt is ajánlom. és figyeld. Kötelezd el magad a fejlıdés mellett! Minden hónapban olvass el legalább egy könyvet. és új eredményeket fogsz elérni. hogy tanfolyamokat. izgalmas. Nos. hogy "tanítsam az embereket és ösztönzést adjak nekik. a tiédet is meg fogja változtatni! Akkor most mi a csudát csináljunk? Hogyan tovább? Mit tegyünk? Hol kezdjük? Már mondtam. amelyek meggátolnak pénzügyi lehetıségeid maximális kiaknázásában. az ínséggel és a kötelezettségekkel. és nagyon várom. Ez azt jelenti. "Micsoda? — sivít talán az iménti vékony hang. Mindenképpen végezd el az általam javasolt összes gyakorlatot a szóbeli programozás. ha beszélsz róla. hogy egy könyv nem elég életünk megváltoztatásához. Mint mondtam. Látogass el a www. hallgass meg egy oktató kazettát vagy CD-t. szemben a félelemmel. jegyezd meg jól ezeket a "gazdagsági tételeket" azáltal. és — ami fontosabb — remélem. hogy elkezdd modelledet olyanná alakítani. a céltudatosság és az öröm. Hatalmas sikert és igazi boldogságot kívánok. milyen út vezet a sikerhez. hogy értékes idıdet e könyv olvasására fordítottad. Szórakoztató. Sokan állítják. hogy személyesen is találkozhassunk. E könyv elsı részében megismertettelek a pénzügyi modell fogalmával. Küldetésem. gyakorlatok? Se szükségem. és a válasz egyszerő: az ismétlés a tudás anyja. Ott helyben átalakítjuk a pénzügyi modelledet. sejtszinten kell végbemennie a változásnak — át kell alakítanod agyad "áramköreit". Nem elég. Ahhoz. ki mondja ezt! Kondicionált elméd a tettes. a pénzrıl. A könyv második részében megtanultad a tizenhét konkrét különbséget a gazdagok és a szegények. Ettıl kezdve új lehetıségeket választasz. mély ismereteket és alapvetıen lényeges pénzügyi készségeket tanít. se idım rájuk. Több száz hozzád hasonló emberrel találkozhatsz a világ minden tájáról. Ne hallgass rá! Végezd el a gyakorlatokat. hogy szerzıdtetsz egy személyes tanácsadót. Ne feledd. és még sokszor el fogom mondani: "Beszélni könnyő. Iratkozz be a Milliomos elme intenzív tanfolyamra! Ez a fantasztikus tanfolyam ezrek életét változtatta meg. az emberi kapcsolataidról és önmagadról. mondd ki a nyilatkozatokat. amely segít a pénzügyi siker elérésében. új döntéseket hozol. Egyetlen hihetetlen hétvége alatt áttörheted az összes akadályt. és kattints a FREE BOOK BONUSES címszóra az értékes ajándékokért. Harv Eker . ezért most rajtam a sor.A MILLIOMOS ELME TEENDİI 1. meg is kell tenned. hogy másként nézel az életre — és fıként a pénzre —. hogy tartós változást érj el. minek olvasnám el újra meg újra?" Jó kérdés. valamint a középosztálybeliek gondolkodásmódja között. hogy a következı egy évben havonta legalább egyszer olvasd el újra ezt a könyvet. hogy a benne olvasott elvek alkalmazásával hatalmas javulást érsz el az életedben. én megtanultam. ennyi fért bele a könyvbe. önbizalom és sikeresség terén. mint korábban.56 - . tetszett ez a könyv. hogy ott tartson. hogy több mint 250 000 embernek segíthettem gazdagabbá és boldogabbá válni. az utánzás és a konkrét események terén. így az elvek rögzülnek az elmédben. hogy a Milliomos elme intenzív tanfolyam életük meghatározó élménye volt.

— T. mint az azt alkotó emberek tükörképe. ne múltbeli programjaid alapján. hogy te is köteles vagy kihozni magadból a maximumot. hogy ki mennyit tud adni. mi az. Arra kérlek tehát. hogy megfigyeljék saját gondolkodásukat. úgy növekszik az egész világ tudatossága — a félelem helyét a bátorság. Világunk nem más. Köszönöm. Egy átfogóbb képet is érdemes azonban szemügyre venni. az ínségét a bıség veszi át. mert ez a legtöbb nehézség forrásainak egyike az emberek életében. növeljék saját tudatossági szintjüket s ezzel az egész bolygóét is. Az én álmom az. alkalmazhatod ezt a tudást az élet egyéb területeire is. Határozd el. tedd jobbá önmagadat. mert így segíthetsz másokon. hogy nagyobb tudatosságra tegyünk szert. Rendkívül sokat jelentene ismerıseidnek és családtagjaidnak továbbá. hogy a maximumot hozd ki magadból. ami hátráltat pénzügyi téren. támogass. és így egyre több tudatossággal járuljunk hozzá a világ egészéhez. hogy ennek az átalakításnak a lényege nem csak téged érint személyesen. a győlöletét a szeretet. hátrányos gondolataiddal. hogy a jelenben hozott. E könyv tudatosságod fejlesztését szolgálja. és építıen járulhatsz hozzá a világ fejlıdéséhez. így elérheted. hogy életet megváltoztató ajándékot adsz nekik ezzel. családtagodnak és ismerısödnek továbbítod. Ezáltal ugyanis nem csupán hatásos pénzügyi fogalmakkal ismerteted meg ıket. és beteljesíthesd a sorsodat. valódi döntéseid alapján cselekedj. Igazi áldás barátokkal és hozzátartozókkal megosztani ezt az élményt. hogy ezt a tudatosság növelésérıl és önfejlesztésrıl szóló üzenetet add át másoknak is — minél több embernek. hogy bıségben és sikerben élhess. és szembeszállj a pénzzel kapcsolatos korlátozó. Ha felismered. ne a félelmen alapuló "alacsonyabb" éned. hogy legalább száz barátodnak. Ha a világot át szeretnéd formálni valamilyen módon. Ezért mindnyájunk feladata. A lényeg. hogy ez az álom valóra váljon. hogy megfigyeled a gondolataidat és a tetteidet. minden tanfolyammal és minden egyes résztvevıvel fokozatosan jobbá tegyük a világot.A GAZDAGSÁG MEGOSZTÁSA Az igazi gazdagságot lényegében azzal lehet meghatározni. Ha jobbá akarod tenni a világot. hogy minden könyvvel. Harv Eker Ez a könyv arra tanít. hogy a magasabb éned reagáljon. Tekintsd úgy. hanem az egész világot. Ezért gondolom úgy. Tudnod kell azt is. kezdd azzal. Kérlek. ha veled együtt részt vehetnének a Milliomos elme intenzív tanfolyamon. A tudatosság azt jelenti.57 - . . hanem ezen kívül lehetıségük nyílik arra is. hogy megfigyeld saját gondolkodásmódodat. hogy elıször magadat formáld olyanná. szokásaiddal és cselekedeteiddel. Ahogyan minden egyes ember tudatossága nı. Azért a pénzzel foglalkozunk elsısorban.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful