To Mr.

Arthur

Rub-inate-i"

TOCCATA
Adagio, quasi recitando,

AND FUGUE
(D minor)

BACH - FRIEDMAN

, ..,
() PIANO

.of#-

=>. _if":\.
~.

!!.
i;:

~
~

senza misura
~ 1':\

~~
3 2

r>:
~

f":\.

.

con flrzaf.',

..-z..
~ ~

1

t

-

.-----~ .
f":\.
f.',

I":\.

I

~

Ia

=-

1= ~ ~ .,..ti~ ~
L...J

~

1':\

______._f":'I
~

f":'I

-

....

f

COlIvrilrbt

MCMXLIV

Allans Publi<hin.

Ptv. Limited. tl>~r.t,",'nn .. <:.

"'.~

........

M.

__

.... ..t4 -- 2 1 2 !FFE=._~._-_. ~ . ~ . . -~ Vivo (.. () t - 2 2 -~. ~ 7 ~ ~ ~~~ ~.... 5 1 ~ 8------------------------------------------------··_··.. 1 .. 1 . II~ ql ~ j a j._ ft- ( IJ ~ t: . -:i. ~ -1!:- ! (.. ¥ 11 tfj (I:>: ~ F§ F§ m -m ener/5zco ( tJ a.. ~ . Ii: ...... ~.. 1 2 .. IL ~ .. += ...\ ..~ . . .Oss ia . iw ..~ -- --~ ~ e21L +.-...\ ~ --p e .._---_ __ -_ -------- : • 1 2 1 ..

..: I ~---- • ~ . i sen za Ped. I -r..- ~ ~ l*- I*- I*- ~ ~ ~ . ..... eJ • ~ 5 1 ( tJ eJ ~ • 3) • -Tf~ -- tJ eJ (4 2 1 ~ ~ J ~ I ~ I --.tJ \ < f.~ .._3 5 . rapido 8 . 5 l*- I*- ~ .: I ....----_--- jj: I Ii: I Ii: i --------- Ii: I f tJ ~ r ------ - --+--- li= li= I I .

...• 5 1 2 • . • . - 4- .2 drammatico T l___j lunga i..... ..._ ._ . I non legato e presto p f:\ 3 .. = ..l±--..:::.~_.... 4- 5 1 3 2 5 1 maesioso ed allargando al Fz'ne A A coll'8va 9 i . ~ 3 3 #t ~ -~ .~ . -_..---.~ Il rr.:.::::::j-~ 3 -~ .__.

........(j Fugue "ff legatissimo • ( (j -+- iT· ---j .• ~ • f'...J I I J T T I I I . . :t: . q:t: . ----jilL .~ ( (j • . . :t: • ~ .... r I i I I I'- I . . \ 3 2 . . -~ • ( < ~ sz"mzle --I ....fI. I I j ..fI..: ~ I I --- /-------- .J ... ... < L ...... lfi • \ _i • • I - r I r [ r r J t:::::::!::::j • J po riamenza 10 . ..... .. - ---~.+--.

..J *" I- .. 4- • I • - - ...1 1- - • • !'-~ • ~ I ~I!- r: " T-- _.t.. lmh ::::::=::::::-11 /1 eg-ualmentJ D T >- V.~f:~~fI- ...". . • -- - LL 'r I ( fl t.c. • • • :.. ..±I:.c. i ~I Il F==T=3 ------~~------------------------------------------~ ~I I~ I - -----h \ I ~ I I ~l 1 tt.___........ ~J.J 2 1 2 2 espressiuo (:~~~~~~~~~I~~~ ~ 1 < t JJJJJJJJ J IJJ~ *'" !'- 1*- ~ • :.

lj lj 2 ~ 2 :.~~~ PPF=i:::::l ~ 12 .

-.-.··········~··· ~ ~ - -...'···~···-·---··-----.- -.~------.---.. . 8······································.----.- < I\~~~~~~~ffig~~~~ f) ( 8·.--~ - -.. p -~ ~ I I J .~ 4 - :: I I -ir 1 I s~nza Fed.-.-7i1J.------... --- f) 8·~··································-. f) 2 ~ 4 2 • ~ ~~ ~ ~ • -= I ~~~ (JtJ -J ~e:~ I -J ~ I I I~· tJ ~ tJ tJ f) ~#~ ~ - 13 .-----.-.-.-.···································~ ..-.

~ 2 5 3 1 ) #t~ .: f=~ ~~#~ ..=71 ~ I #~~ ~ 1~':" 2 5 I ( :c: 1 -= 5 4 5 2 2 1 ~ 1 2 =t=«: .fJ ~ t- .. .4 . ~ . ~ F._ ..J - J . ~ ~ ~ ~ 2 3 2 q1...t. ~ .t. ~.-.. piuf ~ "i 5 2 ov 2 1 "II'H""II -..~ ~ .. ~ I~ ( fJ . I:... • ~ 3 2 1 4 2 1 4 2 1 ( < 1 e ~ S 3 2 1 ~ -= ~ ~ • P~ ( ~- ~ .. ~ 1.. -4 14 ....>: cresco ----.. • ~ q.

.. energlco »» • . .__ > t) ...~ ._ u '4:q .. := 14 ~i ...»: quasi tr£llo 2 1 ~ ~ i~ .~ tt . -r ...~. ... . h. ff. :i _.. 15 2 1 2 1'+ :: .1 r 2 1 -I 1 t 2 • + r marcato 1'- • r ~ J: --I I I ~ <..h.L(3)_ ..fl .. 2 >~~ »> ._ . < . I"'" 3 2 S 5 4 1 2 t 212 4 .o-:...... ( fl #~ ~ I~ - . ~ »» f:..J I -> 5 4 it...~ .. = .. ': ~ ~ ....l " 2~ 4 5 3 2 -. T~"''' -1! i • ) z-> ~ ____ 13 2 1 j • '4 ) 1I -J • ) F-r ~/ U ..f 7 • .... '+ ~ . ~ r 2 -q.. ff:....

J~J~J~IIJ~J >2 1 . >- >- >- ~ ~~ h.JJ__J >- I~ ( >- ( b. 2 5 .t. r -r r 'I 4 r 1 ~ t 2 t 2 1 v 16 .J 1 ~J >.J ---J~ >t 2 3 --_ l '4 >t :>t 2 3 a 2 t ( fJ i"i '4 . .::::::: (~ < fl 1 j l~.J -~..41 J~~J~J~J~J.r~ • ~~-~I ~r~-. >- ~ 11...J~.

. I J I l r 1_l__lJ r _. ~ () 11 L---J : -"'- l J. 'If ~ (-.~ 2 12 I i \ • 1 5 2 I .- 17 fL fl. q.l !~: JJ 1 -r1J .( 11~1. ~f l I j ~~E" . r ..y < Il :._ __ lJ t! .... ~~ fL II- f)f ______ V - pp I..

2 molto ff pesarde :.1 .#J1 5 5 18 .

· ·······. : v 19 .· A ····.poco a poco cresco r I'j_ t.·.1"1" ~ II ~7~ ~ "'-:..l < 2 3 1 2 r 3 ~ 3 1 r • II r ITI ~..j.-.. ··· .······.· .# r~~# _I Ii ( r r ! ~#~ ~ r r 8·.· >-> · ··..

. .~f'- : • i ~l grave Largo Presto senza Fed. 20 .J ..:! • ( fJ tJ - • : -4 • ~~.L£beramente fJ . - : _.

H.H..\ 1'1 I b : : .- lJJ I IJ E:E3 I (11 -=..- . fJ .H~ > L.fJ . : L.):> ~>___.:> ::>=-L L. '" 1» L..ti~ l__ ___. - . . l_hD.. ~ ~ ~ 4i. I t. mm£le :> molto adagio > :> :II: :> :> :> 21 > .H".J ! tJ ~ 3 n - J • J J ~111 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful