Prezcntare

.'i'IU-,\'/J:

generals
(coord.)

a mediului

de marketing

aproape fara sa-si dea seam a L) conceptie
rHporturile univcrsul'". ell el \n$i:;;i.
ell

dosprc lumc care Ie (\~fine;;le
cu socictateu.
ell

Virgil'

}$c)!al{re

IHar/fr.fin{.f. /;'(/, ; Jronu.~,Buc.. If"JriO, (', (,.7.78

organizatiile,

natura

~i ell

l. MEDltJL EXTERN: A. Fllr\elc care aqioneil7i'l in MACROMEOWL
rnediul economic. mediul

organizatiei
mediul

sunt:

B. ronde care i1qioneazZl ill lVIICnOi\,mowt org,lI1i<:C1iiei sunt:
Furniznrii de
~i

mediul demografic,

natural,

tehnologic,

mi.ilo:I('c rnateriale utilnje etc.),

(materii

prime,

lIlfl.ter'iale,

rncdiul poliuco-lcgislativ Mediul demografic

~imediul socio-cultural. se

echiparncntc, rnasini
Prestatorti

rctera la monitorizarea populatie]. Merketerii

de servlcii: intermediarii (firme de comer], de transport,

studiaza numarul populatiei, structura pe sexe si pe grupe de viirsta, nurnarul

ageruii de publicitate etc), prestatorii de scrvicii bancare etc.

familiilor si rnodclcle famil iale, pietelc etnicc, repartizares teritoriala etc.
Mediul ccnnornic. Daca mediul demografic
11

Furnizcrf for~a de
fIlunc1\

de for{a de munca: instituviile de invilVlmullt, oficiile de si persoanele In
cautarea

studiaza oumenii, mediu)

unui loc de

munca.

economic studiaza puterea de cumparare

acestora, care depinde de venitul

Clientit

se pol grupa Hstfel: consumatori,
C1C.

utilizlI.iori

industriali,

curent, preturi, econornii, datorii, distributia venituluietc. Mcdiul disponibile.

organizatii distribuitoare, agcntii guvernamentale
resurse matcriale Concurentii.
ell

nutural

se

refertl

In relief,

clima,

acestia

organizatia

intra

In competitie

pentru

gradul de poluare, rolul jucat de slat in protectia mediulul etc.

c,Wigarea clientilor, dar ~i pentru dobandirea unor surse

de aprovizlonare,

Mcdiul serviciilc.

tehnologtc

cxplica

1110dul in care analizate sunt:

se obtin produscle
invenriilc

$i

Organismele daca pot influcnta

publice reprezirua

0

cornponenta a micrornediului organizatiei. Dintre

doar accstea

Elcrnentclc

specifice

~i inovatiile -,

atingerea

obiectivelor

marirnea ~i oricntarca fondurilor destinate cercetarii-dezvclrari! etc. Mediul guvernamentale posibi
lil!tri1t!

mendonam: asociatiile consumatorilor,
agcn\ii
informare in rnasa

asociatiile profcsionalc,

medii le de

politico-legistativ

este "campus

din

lcgislaue,

~imarclc public. tNTKRN
so refera

~i grupuri de presume cart: innucnlenzti
actiunc

~i lindtel1l,i\
pot

II. MEIHUL

la resursele materiale, financiarc si

de

a divcrselor persoane Iizice $1juridicc'". Accstoa

umane ale organizatiei,
il·1ediul extern MACROi\'IEDIUL MICROMEDlUL

ft fsctori stimulativi
KOller. tncontrolabilnl, un riispuns

suu, dimpotrivfi. restrictivi, cil fortele rnajorc dill macrornediu "reprczintti

afirmri

r-------------~-~
I
I ._

pc care firmelc trcbuie sa-] I[na sub supravcghere si sa-i clef) efirmatic

I
I

i1c1ecvnt"~, Aceasta

pare

3 f

mai valabila pcntru mcuiut
"oamcnii
1Wl.P, JJJl
J

:
I
1-

Melli'll intern
~

:
I
I

socio-cultural
!

dedit pentru toarc cclclaltc, dconrece
r:.thlt'ltrt Tt"ilf:l, fj.rti;'~If'C"tt.

asimileaza

P. Ketter. Ni.nJl<l};emellilll(11(tr~IHlfltrllllli l~{nt~~a Ilt-a, -

-Plg. T--·/'~le.alul ae marketing
1bt(Ji!J!L.

~ Ibl-dem, l~ ]OJ.

p, 223

incearca satisfacerea la nivel cat mai inalt a cerintelor consumatorilor) Strategia exigentelor medii (firme cu potential mai redus. .Piata CM de crestere a pletel I ='" =:§ ~ ~ !:l e o Numar ennsumatnrl - modtficarea de natura extensivd a pietei obtinuta printr-o crestere sau scadere a numarului de consumatori ai respectivului produs. Nivelul competltiei strategie ofensiva. elaborarea ansamblului de strategii Strategii de piata mediul 1. 2.folositii de firmele care de abia ies pe piau sau de cele care detin monopol. Strategii de marketing Conducerea strategica cuprinde trei dimensiuni de baza: 1. .mai multi factori care actioneaza in organizatic all un pe care l-ar avea toate. ci incearca sa influenteze sau chiar sa modeleze piata. fiieand modificari In interiorul sau din timp) Strategia pasiva (firmele eu potential redus asteapti schimbarile pie lei si apoi actioneaza) 4. sunt proactive. Exigentele pletet Strategia exigentelor ridicate (firme de prestigiu. Strategia de plata sintetizeaza modul In care organizatia va relationa cu tnconiurator. 3. respectiv scaderea intensitatii consumului (cantitatii medii consumate de 0 persoana) in conditiile mentinerii constante a numarului de consumatori. In conditiile mentinerii constante a consumului mediu pe persoana. Ea se refera la: selectia corecta a segmentelor spre care I§i concentraza eforturile de marketing oferirea unui produs adecvat acestora. deci nu este posibila dezvoltarea) strategia restrangerii activitatii de piatii (este 0 straiegie de supravietuire abordata In cazul In care piata cunoaste un regres . tara sa 0 segmenteze . la un pre] potrivit. dar !uate independent.modificarea de natura intensiva a pietei obtinuta prin cresterea. sau daca actioneaza pe piete pe care oferta este mai mica deciit cererea) strategie diferentiata (0 oferta diferitii pentru fieeare segment In parte fie piata are segmente relativ miei. Dinamica pletel strategia cresterii (firme aflate In expansiune. 2 . preocupate de innoire ~i perfectionare. uneori chiar agresiva (firme cu pozitii solide pe piatii sau firme noi cu un avantaj competitiv deosebit. In loeul potrivit si cu o promovare corespunzatoare urmareste realizarea obieetivelor propuse Strategii de piata: 1. Sehimbarlle piefei Strategie activa (firme putemice. firmele nu snidiaza mediul doar pentru a anticipa schimbarile pietei. se practica deci 0 strategie a cresterii cotei de piatii pe seama celorlalti concurenti) strategic defensiva (firme eu sinergie redusa. modeme. este strategiile §i toate actiunile firmei se coreleaza pentru comune.modificarea mixta a pietei obtinuta prin cresterea sau scaderea simultana a intensitatii consumului §i a numarului de consumatori .masini de spalat eu storcator separat . definirea domeniului de activitate 2. in eadrul unei piete dinamice) strategia mentinerii volumului de activitati pe piata (daca piata este saturatii sau potentialul finnei este limitat. Structura pietei strategie nediferentiata (se adreseaza pietei in Intregime. pe piete care sunt segmentate din punctul de vedere al exigentelor) Strategia exigentelor reduse (In conditii de penurie sau concurenta foarte slaba. fie firma este foarte puternica) strategie concentrata (firma se axeaza pe unul sau cateva segmente de piata) 3. la periferia marketingului) 5.sau 0 strategie abordata de firme care doresc 0 reorientare a profilului de activitate) 2. nu reactive) Strategie anticipativa (firma I§i propune sa ~na pasul cu schimbarile pietei. cu pozitie modesta pe piata): Mentinerea cotei de piata Restrangerea cotei de piatii Sinergia organizatiei efect mai mare decat eel important modul in care atingerea unor obiective . formularea unui set de obiective 3.

asteptari. 1. dreptul de a exploata sau de a dezvolta 0 afacere. lATA. denumita Francizor. rapida si eficienta cu profit imediat Ia fiecare rezervare. inchiriere de masini. un produs.Paralela 45 Turism este 0 agentie de prestigiu care ofera turistilor sai servicii complexe legate de petrecerea vacantei: excursii in tara si strainatate. 0 tehnologie sau un serviciu. Reahzati analiza SWOT ~i. acorda unei alte persoane. denumita Beneficiar sau Francizat. ghizi specializati. a carei acuratete a facut si face ca programele noastre sa atraga peste 20. cat si in 2010. atat in anu12009. verificati. de grup sau individuaIe. cateodata. 2. rezervari de bilete de transport (avion. rodati. Prin cele 30 de agentii ale sale din Bucuresti si din tara si cu ajutorul eelor peste 900 de agentii revanzatoare agentia no astra asigura un maximum de eficacitate cu minim de resurse. a rezultat ca Brandul Paralela 45 este eel mai cunoscut de pe piata romaneasca a agentiilor de turism. tren).04. autocar. rezervari la hoteluri. de curand. Ca idee generals. Agentia functioneaza in sistem de franciza. orientati catre turist. . dar extrem de convigatoare. recomandati agentiei modalitali de imbunatalire a activitalii sale. in limba romana. pe baza acesteia. in conditiile in care niciodata nu s-a facut rabat la calitate. In urma a 2 studii de marketing.. la preturi. catre agentii. Paralela 45 a creat si dezvoltat un sistem de distributie . Paralela 45 a implinit. independendente din punct de vedere financiar.1990. De asemenea. realizate in anii 2005 si 2006. Avem cea mai buna echipa de productie.Operator din Romania. Pamlela 45 este eel mai bun tour operator din Romania pentru programele de tip circuit care in ultimul timp au cunoscut 0 puternica dezvoltare si implicit 0 crestere a volumului de vanzari. in ciuda crizei economice. fapt intarit si de votul cititorilor Reader's Digest care au numit Paralela 45 -Trusted Brand in domeniul turismului. Avem ghizi buni. cheltuieli de rezervare zero. Membra a eelor mai prestigioase asociatii nation ale si intemationale de prof:tl ANAT. Identificati in text componentele mediului intern ~i ale mediului extern (macromediul ~i micromediul). ASTA . franciza reprezinta un sistem de comercializare bazat pe 0 colaborare continua intre persoane fizice sau juridice.vanzare on-line. cu nr 354/04. obtinerea de vize turistice. Programe bune. 20 de ani de existenta pe piata romaneasca. fidelizare cu acordare de supracomisioane. sunt argumente simple. prin care o persoana.000 de turisti anual. Acest sistem permite vanzarea on-line.STUDIU DE CAZ Paralela 45 este eel mai mare si eel mai vechi Tour . Infiintata in baza decretului de Lege nr 50 / 1990.. sub .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful