DIE

R A D I 0 L A R lEN.

EINEMONOGRAPHIE
VON

DR.. ERNST HA,ECKEL,

A..TL&S
V'ON

l----

[l'

n N FUN

D D n E ISS.

G .K UP FER. 'f .A 1<E L N.

B E R 1 I N.
DftUCK UNl)< VERLAG VON GEORG REIMER.

1S62:.

Svstcmatische Uebersicht
A. n m,

me

del' in dem Atlas abgsbildeten Radioiarien-lll"lten, nach den Fam.nj~n ,UIld Gattung,an geordnet, l'olil1iSMIl"TIZifi'ern .hmror den Al'ee)l~N amen .zeigeil die Tafel, ,die' i~rabhoch~n ZifFern. die Erste

'v

f'igur an,

Tln te r o r d n u n g del'

Rad io La r i e n: MUNOZOA (l\IONOCrrl'ARIA).
XX. Genus.
2·H•. D:ietyopodhnli

.

I

Er s 1eo B'ef he d. er li on 0 Zi oen: E cto ~]tIl i8.
Ea'ste ParoiU e::: Co iIi da.
llr-ste Ullterfmni1ie t, 'j'bnlas.siooUa pE'~]asiea It 1- 5. ~L 1'. n1.]cleata III, 1-5. del' CoUi(tc.l'l; 'j['haW!ssieoUkl!l. 1. Genus. 'Thai ass ico] hi.

FtlnI'le UIlteI'fumilie dar CJ'Niden: PolyeYI1~.d~,.
XXI. .Gen~§$. Spy
r[ {I I)'h 0 t1' Y 5,

D i~;tyop,o ~l'I um, t'l'lM:'ll.m VIlljG-lO.

]1. Genus. Thaf as sQla mp B. 4. Tlllilf!5$O](lll1,l)e mru'garo(.les n, 4:; 5.

3. T. z.litle]ea. II" 3.

30. 8pyrldoboh'ys Winaeria XU, 8,,9" XXII. Genus. B ,0 t 1'}' !) ea HI r G, 3'1. Boh'YQC<LJJ:lpe hexalb.'llamia XII, 10.
Vi.cI'l

Ill. Genus. P hvs e mat] u m. 5" PIl'ysemathoo Nf'tI,eHel"i]1[, 6:...9. IV. Ge:IlU$. Th a lassos!) ha.e.ra:. 6. ThnlMSO-spha,el'"a hiftll.'('ft XII, 1. 7. 'l'halassop
Dl'iU.e Unterf~"i.l:"Ilme d'il'r eQUid,en:

Zweite UnteTf'llIDilire

der Calliden: Thalnssosphaerid:i.

V. GmIRlS. 11halas"SO:plalJ eta. bMia couv;.isp,icula Ill, 1 o.~ 13.

V1 Gewls. A ul acanrh a.. S. Aulac~il'lha .scol'ymnnt1ln n, 1, 2.; IV, 1-5.

ARla(;anlhiLln.

Zwe·it e 1~a.mHie; A can t ho desmida. VI[. Gen.lIs. Zy goste ph an as. 9. Z'~'g(lsteplHm.11l8 u.1uel~eti XU. 2. VIII, Ge-nus. P!' ism;): Uum, to. Pl'ismatill:m triplaUl't~m Hi', 6. ]X. Genus, D iet lr Q C h a. 11. DM~'ocha Dl,essanensis XU,. ,3~6. .I)l"itte Famili,a:
El'S'W, i[J1ll,!lJ'faliIlH]e

37 .. H. ecb.iIlokk~s IX, ·1, 38, I-I. elegitns IX, ~. Zweite UnwrfamiJie d(~T' Unno5Ijha~rldlm: Ar<lch!l()SI,~ulm·ida. E XXVL Genus.' D iplosp hera. 39. DiplosplaMlll. gf'acilis X, 1. 4:0, Arachnospbaera oligacantha X) 2; XI, B. 4:1. A. tI:ly!:iaca;n:&}la X, 3-; XF~ 4. Fu nJte 17aniiU e: Aul 0 S[) .fHl e'l'i!1 il.. XX vm. Genus. ...\, l 0 is ];I 11<1; u ern. 42.' Antosphael'Cl trigonopa X, 4. 43. A. elegll,ntlss:nmn X" ri,; Xl, 5" 6.
XXYH., (jenus. fir,teil"
OS]lhH e!'~'~,

36. U. aDtiIlot'!, IX,

34. Helio8p.baHl.'a iuermls IX, 1. 35. H" teauisstma IX; 2"
[I,.

S3. Etllm(lsrl~a.cl'{t slphonophora xr, 1. XXV, Genus. .R el io sp 11<1rn, e

E)'S't.eUntetfurnilie der Elhmospl1,aHrjden: He]i(}sp.'iaacdd~,. xxm. Ger.lIls.. C·yrti!lospll.,era.. 3'2. ,Cyrtirlospha.el'll relku!~ta XT, '2.. XXIV. Genus. Ethrn 0 5 ph aer a.

e Fa. miHe: Rth m 0 s phae rida,

G¥rlida.
=

12. LithiltfLCIllrJium

X. Gen1!lS.

der C'Yl't1il:en

LHhaj."acIIll]UIll. OYli'to ealpis. 3-H.
IV, 7 ~ 1 O.

M'0I10CYl'tidll.

ZweHe
44.

Rei h e der
Se ehst e FamUie:

.MOl1.QZ

(I

en! En t,ol i thi

0.•

ten!)Q,i']Urn

U. C. ;:u1Iphm'~l

13., CYI'locn~p"is ob]i.~[ua V

XI. Genus.

2. XU.. Genus. C. iH.'f~0 ca n i u m, 15, Ciwp,oeaniLlIll di;iderua V, L

v,

j

XVI. Genus, 11 i, Cl}' (ll} h 20. Dictyophlmt!Js tripW"$ vr, L

XV.. Genus. Mach u OiOl'Y 18. Al'll!chnoCOl"ltS ~h'Clli:lrllexJ..t VI. 9-1 1i 9. A. mnine!1ifcw;): VI" 12.

Zwri!.e 'Unwrl'tamilie dru' C~..iidell: ZygoeYi'tj.dn. XIII. GerIUS. PetalosPYl']5. HI. . Pe,t~.lj)5p"frj$ al'aclDnoidc8 xn~7. D~iUe Untell'FfimiHe der Cy rtidan: Dic~'l't.ida" XIV, Genus. Litho m eliss a. :It Ft. Litn:omeli$sallloiJi'lllCites 'VI~ 2-8.
5.

, <17. JR. m,~~ufe('XIV,

XIU.1-4. 45. C. grarJUirn,inn XXXJE) 1-3. . Skl.Jente l?a.milie: Cb(IQcQcci{ja. XXX. Ge~lIs. Rha ph i do eoeeus, 46. IIh.?pll'idoooccns simp!'ex XU], 5, 6,
eoel,(I(Iend~'llm l'il...TIlo(I;sisslml..lm

xxnx..

G,rnIUS.

Co e 1od.ell·dnuD.

Coelodl.ll1lh'hl"a.

j III us.

XVIE..Oeuus. E Q.lceeq·pb'll tIS,. 21. EU~ool'yphahrl$ Gegeuba.l]I'i Y, 12-1.5, 22. E. S~hl1Ullei V.' 16 -1 90, Vicrte DIl'tlwfllmllie der Cyrtrd'en: Stichoeyr.Lidn.,

49, C. 'spinifer XUI, 9. 50. C. blfureus 1:.]1[, 7, 8. 5'1.. C. viminil.lli.l XiV, 2, 3. I, 52. C. eeevleornts XIV~ 4-6. Acht e FaIllHj (H Al}an th om etl'i.da. Er~w Unted:o.miHe d,ei' Acanfuomet.l'](iJen: Aca.nEnostlllll'id.a. XXXll. Gentls, A e all tho Dl e t r ,1. &3. Acanthomet.l..'a eliistica XV, [; xvrn, '1. 56 .. A, eempressa KVnI, 4 a, 4b. 5'7. A. tctra~~op,a X'VlfI" f),.
5,~. A. hulbosa XV, 2.; XV]u" 2. 55. A. uoIichoseia xvtn, Ba, 3 b.

48.

XXXI, Genus.
{]entrrlu5

1.

GliidoCOCCllJi.

Nm,

madol":l) eeus,
1(1.

2!). E. anormrJul'l1 VU, 11-13. 2,6. E, galerl VU, 8-10. <;l'l. E. lag@a IY, 1L XJX. Genus. D icty ncera s, 2,8. Diet~t(leel'<lsVirehowji VIll, 1-5.

2.3. Eli,ley:ttidimlll ~N.E. ('jlf'iil11,uUIlll

xvm.

Genus. Eucyrtidi eraneidea V1I~ 1-3. VIi. 4-7.

urn.

61. A. 11l1cvlspinm. XV; 5; xvm; 9, 62. AT qlm,dl'ifQ]iil., XVIU, HL 63. A.C~15pjd'Jja XVm1, t L -64. A. CLapfil100ei XVIl[, 12,.

6{1. s: sicnla

58. A.Muel.lc['i XV, 3; XVI'll, 6. 59. A, f.r.':IgiHs XV, 4; xvtn, ':fy

xvn,

1, 2; XYUI,. 8.

1V

68.. 1{. spinulosa X.vn, 4. XXXiV" Genus. .A m p.hH 0 n ch e. ,69. Arnphjlcmd!l3 teiu;ui£ X VI, 1; xvm, H'. . 70'" A. denticulata XV!:" 2; 'X,VIIi, 11.7. 71. A. ,~omplnnat..'l X"l, 3; XVUI, ,J,8n., iSb, 72. A.llfI ess,meflsis X.VI, 4; XVU[i' 19. 'Hi. A. el(jn~.nta xvm, 22.A, 22D" 7-6. A.. b,elSl',:u;nLuili.a X:VI, '1.

6'i'. X. qU<l.lh'ideJltata

xxxm. G-enn5. Xi ph ii eantha. p,:). XipMc.antha efuC<iilt:Il XVIU, 13. 66. x. sCI'I'ala X \,11" 3 j XVill; 1.'1a, 14 b.
XVIU, lihl, ,5.0.

t 06. DidYl!~ocyrti8 rora.tosPY!'is XXU, 14-16. E Ute Fa Illme: S p angurlda. Erst.e Uotm'I'amHie der Sp()ligul'ldcII: 8Il0IlS08[Jobae.Ji'.ida. XLVm. ·(;eml>S. R h iZ,OSp!H:C loa, .HI7. Rb'lzo!iVhuera il'.i'g(lnaca,utha XXV~ '1-1. 108. R. lepW'miUI XXV, S- HI. _., 'XLIX.- Genus. Spun g O~'5pn L'lj3,l'a. 109. Sp,oI!g.osphaera stll.apta(';;:~ntl:lfl XXV[. 1-.1. 11 0.. 8. he.]]ohles, X 1.1, 11 -·13. '

XLVll.GcmJ:5.

Did vmocydis.

13.. A. tdl'aptcl'iL XVI, 5; XVlU,20. t 4" ,~. belolloid,c$ XVI, 6; Xvm, 21.

_

11 L SI~f,mgodiet1mn

rt.

78. A~J,nthostaun,lS purpucaseeas XIX.,. 1, :2.
79. A. fO,l'ceps X]X, 3, 4. 80,. A. hastatus XIX, 5. 8 L Uhoptera~flle.llc!'[ Zweite U]lterf~mme

A. a.nomal~~xvn( 8; xxxv. G{!·'I)US.

xvm,

23A, 23E. Acn.nthoshllU·US.

.. LL {h~m:t:5. SIPongo djscu,s. 112. S-POnSI(H.Hscus mc~:meITrmeu$ X]1; 14~ 15. l.n. Oenus. Sp I) ngotroch 1Il. s, :lIS. Spl)ngo~~oc..bl:.isIn'€.'JS];Di'n"!J.IS X:X:VH, .t~ 5, Genus. ' S [JO n g uvu s.. 115. Spougurus cylinddetls, XXYH. 1,
Driue Unl.e~·f:fl!ni~ie de.r Sponglll'iden: 116. SpolJgoeyelia. (''1'c]oides 11'9. S, scytmca 120. S. cbmj'Maca 1H. 8. l(lngfspinm XXVIl; 2, 3.

Zweiie Unterf3Jt1iiie

L: GeIllJls. Spo~lgodictyu:m. trigoniWI'l.
dcr Spongmlden:

Spongoo beida.

XXX.V]. Gellu6.·LUll

0 litera.

Lin.

'

83. ,\. bifid-mn X,\.,5. xxx VllI. Genus: . S Lau rnli t ili u m. 84. Stncuroltthium C~~l:Biaturll XX, B. . ,' Dri(te Unte:rfamilie del' Aeanthometrlile11: J~itlhojophida. XXX1X" Genus.' L i. th I) 1(I P h U:5:

XX, 1, 2.. .. dt}i· Acanlho[l'u~lrldelil; .o\,~u'o]itblda. xxxvn. G,enus. A's hiol it'.bi 11 m 82. A:~t~ol,~Udum ditopum XX, .3,. 4.

I

LTV. Germs.

8p

11'7.. S. eUiptlca xxvrn, 2. 118. S, orthogona XX,VUI, 3.

xxvm, r.

011

go cyeHa ..

. Spongocyclida.

SO. Acanthoclriasma Rrobllii XIX, 7. ' 81. A. t'1.l~'~rGl'meXlX, 8.. . Neunte Famili.e: Dip lo ce.ndda.
XU. Germ~. Dipio eouus,

85. Lit]lolQplll;l~. rhipidlum XIX, 6. ' Visl'te UmtcoCl'familiedel' Acan~lIomctridef~-:, Acant11Mhi;iSlnida. XL. Genus, Acarlthtn.: 1Jin s ms ..

88. D~ploCiClUI1S fasc(."SXX, '1, 8.
Z,e hnte

LVI. Genus·, Sp on guste r iscus, 122. 'S!l(lllgtiJsterie~$ quadd,c.Ql'llis XXVU1~ 8-1 I). Zwtllfte Fatn[ Ii e: Discida .• Erste Untel'falnil"ie del' nieciden: GO(IClldis:cWa. LVU. Genus. Co f; cod iseus. 123. Coccodiseus DnJ'winii XX Vm, 11, 12.· Zweite Ullwrfal1l1ilie ~lerr Dis>ci(lN~: 1l'l'emJlt<HilSJcida.
I

5~, Q,. .LV. Oenus, Sit)' los P (lJI gin. 12 L SlTiosp(Jllgill Hux.leyi XX viu, 1.

xxvrn,

..

XXVnI

4.
j

Fa.miUe: 0 III rna t-id a. ErsW U nt~A1tEllmmedel' Oml,laltden: OQ'I'lltllspi.d<l, xut Genus. Derata sp'is, 89. DO,w~t<lspi5hipcrlilis XXI". 1, 2.

lCIl'il'AIJtn XXI, 3·-6. 92. D. soli(l15siIn:l XK.H, 6-,9. . 93. D. dtodouXXI1, 1-;). 94. u, polJ'atlC'is:traXX.I, 1-9.

,~)O.D.oostata

91.

n,

xx:m

1,

'1.

01'bicul~111S XXI X. 1. 12.5. ',I'. sorites XXIX, 2. 126. T. )DHterocydlls XXIX, 3, UX. Genus. S tylod iet nt. 127'. StylQdic~ya quadl'isp.jm~, XXIK, .~. •
TL'~m<lt.o(}i$CU8

124.

LVIII. Genus.

T I' e m a to (1i seus,

~m.HaliQn;Jlltltticliuli!l

Mue.n8l'i XXU; 1O~'12. 906. it ketJ.'<lgonQpm11 XXH, rs, Z;'Weile u.otedhmitie d;(:H' 01om,dl(l-en ~ Ull.Uollllna.t.ida. XUV. Ge'IJl5. HaU om mao . 97, HaIiomma capiHacQl.l1ll XXUI, ~. 98.. H. m:'iliilte'l.l.<; XXUIr 3~ 4. 99. H. castanea XXIV; 4. 100. [I, erhlil"MA~r' xxrv, 1 _.!.3. XLV, Genus, 1{e.li;CI~isc.U5.
101. Heliodbcu:s pll8cmlistllS 5-7, 1}I'i.He l1IIt.el'fllmUi® (lcr Ornm.atideo.: Acti[lommaJlrla, XLVI. Oenus, ActinOl'itma. J {)2, ACMll'On'lIllil. hUH'IDe XXIV. 5. .

xun.

G('·IIUS.

HilliomllfHdid·i1;l1l~,

128. S. multi~fpina XX1X, 5.. l_X" Genus, Rho Ii a Ia strum, 129. BJlopalaslrufn trunNLtum XXIX; 6. LXI. GenU-5. E u ct:!ito n i<I.

130. Euchitonia Vi!'eilowii XXX, :1-4. tst. E. Beckrn~l n ~~i XX1" 1-. X ~.32. E. Gegcllb~)Ul·i XXX1,2f3·. 133. E. M.llilr~Cl'i xx, 5,-10. x :134. E. 1,~~rtUgi.j XXI, 4, :5. X 1.~~;), Koeltikel'i XXX(,!:i, 1. E. IDl'iUC Un.t.edamHie der J)i:.~@den: DiH;ospirid;(j. LXII. Germs. Discosp.i:ra ..

xvn,

103, A.lril1<lm·1um X-XIV, 6-8,
U)4·. A. a5tel'aeanthion

105. A. di')'li'!iodes. XXJV~ H.

xxnr,

5~ 6.'

US. D:iscospira. hehooid.e~ XJnX; 1. 137. D. oJlel'c'lllil111 XXiX, 8. _' . LXIU. Gemls.· St}lospLra. 138. Slyl()sph'l~ Ihrjar.djni~ XXJX,· 9, 1.O. Drei 7;e.hn t e Fa m Hie, Li thelid it, LXlV. Genus. Lt th el ius. 139. Litbelills spir;).1is :X:::XVU, ~ 7, 6
14-0. L. aive()Jlina XXVU,~ 8~

s,

Taf. 1.

"

.

.....

........ -

.,...

~.

..... "' ..

.
, .• ,1.:

'~

.~.
r{

~
."

r'

i~-'

fl'

J'

~
/

.r

....'
,/

/

;.
c'

'"

~.

'Hlf. II, 2

1. 2. Aulacantna so Oh-Tl1_aH nta..Hhl. 4. 5. T halass nlampe
"

lllaTQlUll des,
'--'

IlkL.

1-5, Thalassicolla ml{leataJhcdev: 6-Q. J'hvsematililli ·~.{lillett dlll:l'LJer.., S
_. 0.'

10-13, 'Ihalassoplancta eavispicula. JIid ..

\

"

,

0' .
'.

" '1.:.

v -~. ~, .

."

.'

~

., '_.

.'

1 -l- i'-

\
r!o...

-'1_-'
-,

./

',I
/

-

r-

,:-,
,y'

","_r.,~
\..

-I-

.....

JI- :r-

4.
.~ ~

.
I:,

,
-, 1

"

i' II

)'
, II

I

I,; i ,I
,I
1

,I

I

,i

:
1

J

-)
1-5, Aut:LC antna seolvmantha, Hkl. 6, _AC·IIlCboo.esmla PrismatilfI11" IUd,
~J' •

7-10.LunaraenruumIb

1l10ltUJl_-~,IIlil_, lll~

ucvrtidnnn
+.:

L a6 e.lla~HM.
t)

'.J.:aJ. V

1 Carpocanium

[liadema, ]lk1.2-11. Cyrrocalpis. 2. C- Amp hera. Hid. 3-11 C. oblique. Hhl
Sc]udfzrn,llld_

12-19. Euce('I)~?l1tlILLS. 12,-'1.5. F. [,r,gerllJaurL lUi. H1-19. E.

'·.a.·1) -\'1, 1' h.
72-

L DieWop hmus 'lnpus. Hkl_ 2-8. Lithorneli 2.~ a [hUfClPite.s,11M~)-1~__\racimoCOIY8- 9-1L.~A.circumtexta ,Hkl.12. A. umhellifera. f1kl. i __ ~
.

Tar. VII

"\

I

'. \

\

I
I

\
v ",
I

I

('

J

!~
I

; ( • t , .... ' / ..//I!
I

1.1

I

/
/ /
...

,.

~

r

...

...

.'
,'.....

/'

{

'://'

..

.:/"

~/

/

/

..

~" ..
'

". -,
"

_,

..

,

\

\,

\
-,

\

,,"',,'
,'..

\

'.

:,l'

..<.' ,'\
:'

\:

.

"\\

//

I

,, I,

•,

.
I I· I

:

\
.

,

I

./

I

1.-11

t:lrqrrti'diwn.l-3.
~.

.~. cranoidea BU. 4--Z E. carinaturn .. HId: [1. anuualum. lill,

8-10, L, Gale (1, lill. Jl-13.

T~f. VJ.lL

I-j. Ihctyuceras \riTCllmvli. HkL 6-l0. Ilittvnpndium

trilobum.

Hk!..

TElf. ~y i...;..

1-5. HeHosphcrer(l.1.l1 inermis 'fr. fl. echlnciue

Hhl.~, H.tf'lllJtR8imaJUJ.. s. Rkl, 5.

n. elegmls,

3. H. actinotcUlhl,

Ilk!.

1. Dip10 Sf1 h rlPra
3. A. myriac anthn.

gIEI cilia

JJh1.
(I

2.3 .It

HI CltnoSphEl8ra

~. A.

Jig a

antha ..IU\l.

JIlIl.

ft. 5.Aul

s_piuHra. 4.}\.

trig onn PEL,IUd.. J. A. ele g ann s Si.lTLiLJlkl.

Tar. .XI,

.~-

;

:

t
,

I

~ ~
t Ii

r

.~
.': ~ r 1

I

!

/

.... ....

/.
. r

:

/

1 JSthfllllspllaeriJ. S ilih.onOl~h1JD1,[fill. 2. CyrUdn s r haera te tic ulata, Hhl, .j_ ~.. Atachnn R phaeia. 3,A. o112a.cantha, Hkt, 4:.A, 1llJriaCilnthil:. Hlil. 5. 6, Aulesphaera e:JegantisSiJlla, Hltl.

TaJ.XJl

'_

,

.

........

l.Th.alas~tlsvhaeIJ

h·LWrcaJlkl.

2.Z y'~iJ::;tei!lmllU.S Jlii'LH£r~HkL,j-Ei, DLClyoc"tld

NI.essa.Jwltsis.l

fld.l Pet21loSm'llS

~Iachnmfl.es, filii.
UcditOlT(Utf.'lIS, liii

8,9, S ~'rido b01rys' Td,~l aniaJlhlJ.

11JJ 0 tlJ'U c,a.:m~. lwArafua lm[Ud, fikl.11-13. S Q oug Ds~"b.al~Ia :~e.li.oides, la JAJ5, 3 ~0 I~ 0 ilieeus r H

'1'a:f....vrrr iUJl.L

:1-4, [,oel() dendrum ramo sis sunum. .Iild, S, 6. .llJlr_q~llll.d.ocn l: eus simp lex, au, 7-1.'0. C lade C occ us. 7_ 8. C. b;fmcus, l[kl., '9. C, spinifet HU: 10. C, rie:ntalu:s, JIlit

T,,{Xf{

j

I

I

i

1. llhaphldc .occus

acufer,

Jlk!.. 2-6. CladoCClCc.LLS.

2. 1 ~. viminalis. lTkl. ~-6, C,cervicornis, Hkl.

· ;pc

9-

J--9. i~canth(Jmetra.1.
":.hae~ld ,hi.

l·t. elastica. HU, 2. A. hulb nsa. J~k1.3. A.lvfU11.eri.,. JJ}J. 4. it.f'ragili.s, HM. .5. il . brevispma, ml. 6-9 ../\ C[llltIL0111 et rae J1[VPI1CS .

7.

1-8. l~l11phllon_dLB. 1. j\ ..tennis, Hhl. 2. A. denticuiata. Hkl. 3. A..cumplanata. Uifl. 4. .it ~\I[r:~sanensi.s,JM. 5. A. tetrap le ra. lUll. 6. A. belonoides, Hhl. ZA. ctera C[TI.tl1 a" Illd .s. A. anmnala, 1-1],1 .
E f[iI.(lQ~ol dEl..

TaL XVIT.

1. 2,_ Acauthome tra Slc LIla/ HltL. 3. 4, ~X:iih a n antha. 3" X_ fi errata. Hhl
4':.

X_ .'3F~llU1QSa. r~[liL,5-7 Helie dis ctrs I'haco Ms cus, Jflt1.

25A_

1'6' a,

_ ;t;;f'o.

TafXHIT.

.PER

(
"
I I

.

1:

,.
to

-.

:

I : I

i

I'

:r.

\1

~,

1]"_

:3 ,,2'-, ::3s.
_.

PI.

E.HlLEakIlL .M.

1~2?L Aculei Acanthn staundun, 1-12. GtmeJis .Acanthon e1TlkB 13 -15, .U-eTleri.s, Xipllil canthae, 16 - 2'3. Generis f'Lmphilo ncha e_
j

o

Tal~JUX.

"" I.

,
...

II

I

I, \
I

I,
I

I

I

/.

2.

1-:}Acanthestaurus.l '2. ll.,FIUplLfaSCPtlS, Hkl. 3. 4.1\.1' nrceps. Hhl. 5.A.llCLo1 ..c[LU.S, Hid. o. Li t110lophLl.S Rtli}1 t cnrm. miL 7 8 . .J.4 Cnmno miasma. 7 A. hrolinu. HhL S. A. Iusuo rme ml.

·1'flf• All, sr«
I

/

5. it lnlulum. tIM, o. A. cruoiarum.

1. 2.

ithoptera

lltLlllcr( Ij11. 3-C!. Astroluhium. 3_ 4. A. dicopum. flkl.
[[U

7. 3, D iplncnnus fa:'-)ces,

tlhl.

Tar. XXl.

. \'

~

j.

p_

.5.

1-~- IJ nraiaspis l. 2. IL 11iperl11i.R, HhL-'3-b. 7- 9. D. I) 0 Ivan ci.E tra. Hkl.
,}

u toricara.

HkL.·

CI'~.r.Tvn ll1J..l..
(U .....

1- 9. D 0 rat as pis. 1-5. D. _Hio dn n, HH.· 6- 9. ]. S olidis sima. lTu.LO -11. HalLo mmatldnnn. J 0'12. H.1iIimPTi, Hk1.l3. Ii ..tctl'agollOp1.UJ1, HhL 14:-.l.G.Di.I~\~mocJrtisCerato.8pYlis.
~.,1 ..

col.

1. D II rataspis GOS rat a, HM. _11. I-ra.li nm mEL. 2. l-L capulac e un 3. -1-_ H. 1:rinaceus. HlJ. 5. Do Ac I.i t1 0 mma Asteracanttuon.

ElM. Hili.'

/

l-{ Hailummn 1.-3. II. E I hill aster, ITH.4_, H. Cus ta.ll.€ a. Ilhl. J - 9. /ic tinonna.
-\ ~ ~ \ 'n :1 ~L'". inermo. HU, b- L. ii,'[.. nacnum.
(

nu.

g. i-to dr\'l1lDdes. H~I, '\ L
"

Ttlf.XXJ/

1-1D Hili ~7,0 S rIJhcLPl''C{.L. l_fI. 1").trWOD de antha Ilhl 3-1() 11. le p touuta JTkl.. .~ . .L D ...
,.!' ,j-

s

~ .• .

,

~.

L

',/

••

.,

1-3, Spong 0 sp haera streptaeantha. .l:I.!d, 4-6.] LCi~yO S oma t1:igo[liz on. HJ~l.

Taf ){x"\/JI
\.

.I

\
\',

.~

\.

pilrus, 1II.d, 4, -. S, brevisuinus rm.. 1. S~ongunrs ylindricus, HliL. 2-5, Spon6otm chus 2. 3. S, lO.llQ.LS _ ~ ~ I 6~g. tttllelius, 6,7 11- spirahs, rillS, 8. J__J_iUv-eoLLwl, J:1I.~1_,

7
,%,

i
,.

~;.
:

lat X"G'L1l
6.

'.

j

,

."

_-

,.,.

.~.

.'~
./ I

,
I ~ I

<

f
\ •

•i

-ll. S~D"~ocyTllal S, CydUjCLCSJfh.t2. :). dHEt~C(1Jlkl,5~. onb.o9,0L1aJl11.it.S. i:JcyUaea,unS 6. S. C:hWIytrt~1eaJlkL.

7 S~ylos~ollgiaHtrxl.eJ'i, 1:IJ~L-} 0, S ~ong(lsteri_sc U~ qundticnrnis.l 8

rkL 111.2.C OC~'() discus ]hTw'~~'ij7111d ..

,I'atA~, vvrv

',

/

1..3,'llcmaIodis eus.l' 1: '0 tbindat U:S, llkL 2_1_ S m:uti? 3, _Hkt 3Ihe Ie['0 cyc1us, BkIA, 5. S Wlo dieIf a 4 S, q~_IILi.lnS"f~ina,·I-fm:L
5. S, 1ntilti.svinaJlhl.6, ·Rllopa(aslnlJ]i
~TlIJlCaJ11I11,m~L 7

8.lJtsco spjTa,.7 Jll31iroi.(lm~,Uk!..B. 0 ~erc]_Llrnil Hia~. 10. S~y~_[lJ_Q~;]~Oil~i1Illi[~i 9

n

n

t.

»:

-~
."
"

\.
t'

"..
\

."l

~

.'

I I, t:
I

j

',' i'
• "

,

f

Tat. )()l\!.,

1-7 _f:m~lutouiil..l f,. BBe-luuarmL

I-M. 2_ 3. E.

Geg snb aLII i., Hkl.

4. 3. E. Ley·cug.i_(IJhL 6. l IS. .EliilJikerL _EDiL

r[,lL f.'

Xxnr .. ..._. :lA

1.- 3. Cnelu a.el~drmll ~racminnI]J"ITkl .:~:" 8. Coli (J ZGlfl1L"~ 5. C. WALH~iclIILt ffld_. _ 10

11-8. C.

COB urleum. mIl

8-J1.lHw ~ ludo zmrma ('1rfenua, lU~L

1-8. ~ l~ll_aeII)z.ollm._1. ~: S.11"i~iGu;m.HkL. :3. fl:. S ..3~i_milosmu':M~IUeI. 5- 5. S. OVO'[il~llIe,l~IL S. ~1JL1.tt'cltLl:m, M;:t:Ue.i:, 7-9.

tl

~..
G

:!.

lJ .~,

~0

~ ~ c'~
. ~ II r.I

o

e~

e'

t

~


~.

~,

Q

'" '"

" ~" ~ ~ ". '"
ol<

e

'"

l~t3. Collosphaera. 1-11..C, HuxleyL 1IutJle:c. 12 13. C. s-pinosa_J~lld-.

/
,
,;I,

".

\

.t.~'~.~

~ ..::;~
. ::.~

... ",'
,I _. ~f

,':~~
L.~

\.

.

~.::,:.~ .
'

. -, .'.~)

/.
J'

"

f

.:

I

,i

_F' ....... _-~..·I~.·
,

&l '

\

\ \~
,

"

/ ! I

"

.•\

I.

.r'· i--

..
EJ ,x

-,

:'
"

~
~,

,

1-

~

!.
:I

1~14~. Co110Z0lilTl inenne. H~I