You are on page 1of 10

ANG ASYA

Konsepto ng Asya PANANAW NG MGA ASYANO Lokasyon Pinagmulan ng Asya Pananaw ng mga Kanluranin Asya Paghahatihati Rehiyon sa Asya Bakit pagaaralan? CLUSTER MAP .

MGA PANGYAYARI Tsunami kalamidad Kaguluhan sa Israel at Palestina Events Terorismo SARS SEMANTIC WEB .

PAGHAHATI-HATI Paano hinati hati ang kontinente? Bakit ang Asia ay isang Kontinente Bakit ang Europe ay isang Kontinente Ano ang Kontinente? LADDER WEB .

PAGHAHATI-Pisikal HATI Pulitikal Historikal Heograpikal Kultural Pananaw ng geographer LADDER WEB .

REHIYON SA ASYA PAGHAHATING PANGREHIYON Tirahan Pananamit Pisikal na Heograpiya Pagkain Transportasyon .

REHIYON SA ASYA Rehiyon sa Asya Southeast Asia North Central Asia South Asia East Asia West Asia Hanging Plant Web .

KAHALAGAHAN NG PAG-AARAL SA ASYA Asya Southeast Asia North Central Asia South Asia East Asia West Asia Hanging Plant Web .

.

Konsepto ng Asya PANANAW NG MGA ASYANO Lokasyon Pinagmulan ng Asya Pananaw ng mga Kanluranin Asya Paghahatihati Rehiyon sa Asya Bakit pagaaralan? .