Detalii structurale 18

În cazul figurii de mai sus, termoizolarea pereţilor exteriori se va realiza prin alipirea plăcilor de tip URSA HF-HL (obţinând astfel şi grosimea adecvată). Montarea cât mai stransă a plăcilor termoizolante, atât între ele cât şi de elementele de susţinere a placajului, se va realiza cu elemente de fixare din plastic, prinse de elementele de fixare a placajului de cărămida aparentă. Elementele de fixare se vor amplasa la colţurile şi pe mijlocul plăcilor (respectiv în 4,16 poziţii/m2).Termoizolarea la partea inferioară a pereţilor şi planşeelor de delimitare a spaţiului mansardei se va face cu plăcile de tip THERWOO FILC caşerate cu folie de aluminiu. Benzile laterale ale plăcilor de vată se vor prinde pe sipcile de lemn şi se vor etanşa cu bandă autoadeziva de aluminiu, realizându-se astfel o bariera împotriva vaporilor continuă. Datorită influenţei punţii termice în dreptul capriorilor, coeficientul de transfer termic al termoizolaţiilor obişnuite este cu 17-18 % mai mare decât al produselor de tip saltea din vată minerala cu fibre de sticla.

Termoizolarea la partea inferioară a planşeului peste subsol, cu tavan suspendat 1. pardosealã 2. strat suport pardosealã (dalã de beton flotantã) 3. izolare tehnologicã 4. termoizolaþie din plãci URSA TL-T sau TLTK, în strat flotant(.apã de nivelare) 5. planşeu peste subsol (strat de nivelare) 6. termoizolaþie din saltea URSA LHF, ELF între elementele cadrului din lemn 7. învelitoare (ex. placã) 8. finisaje (zugrãvealã) Faţadă ventilată placată 9. placaj de faþadã (perete ventilat) 10. spaþiu ventilat 11. structurã de fixare a peretelui ventilat 12. caşeraj FR3 - strat etanşare, permeabil la vapori 13. temoizolaþie cu placã URSA HF-HL 14. strat de nivelare-etanşare, ex. tencuialã, glet 15. perete 16. strat de nivelare (ex. tencuialã, glet) 17. finisaj (zugrãvealã) 18. izolaþia soclului 19. strat de nivelare 20. perete de subsol 21. strat de nivelare (ex. tencuialã, glet) 22. finisaj (ex. zugrãvealã) 23. structurã de drenaj 24. trotuar 25. umpluturã de balast (strat de rupere a capilaritãþii) 26. sol natural 27. URSA XPS

Nu se recomandã realizarea structurii uşoare în cazul structurilor delimitatoare ale mansardei (vezi figurã) din punct de vedere al acumulãrii cãldurii, în mod special pe timp de varã. Se evitã acest lucru prin realizarea unei structuri cu douã interspaþii de ventilare. Se va pune accent deosebit în timpul proiectãrii pe dimensionarea orificiilor de aerisire, respectiv pe modul de amplasare a elementelor de ventilare ale învelitoarei. Straturile de termoizolaþie ale plan.eelor necirculabile pot fi realizate cu saltele de densitate redusã URSA LHF, ELF (sau în cazul stratului superior cu saltea caşeratã URSA LHF-NP2). Saltelele vor fi dispuse cât mai strâns posibil. Fonoizolarea planşeului intermediar va fi realizat pe de o parte de fâşiile de contur URSA TL-T, pe de altã parte de saltelele URSA LHF aşezate în perna flotantã.

Detalii structurale 19

Termoizolarea pereþilor exteriori se realizeazã cu plãci URSA fixate strâns una lângã alta. Plãcile vor fi fixate pe peretele de rezistenþã prin intermediul rozetelor petrecute pe agrafele inoxidabile cu diametrul de 4-8 mm, utilizate la montarea (fixarea ) zidãriei din cãrãmidã. Se vor prevedea agrafe de ancorare în fiecare colþ şi mijloc de placã termoizolantã (adicã 4, 16 buc/m2). Legãtura între placajul de cãrãmidã şi structura peretelui va fi asiguratã în plus şi de boiandrugi. În timpul execuþiei, între termoizolaþie şi zidãria din cãrãmidã se va prevede un strat de aer de 10 mm. Rolul acestui strat este de colectare şi evacuare a condensului creat pe suprafaþa interioarã a zidãriei din cãrãmidã. Evacuarea condensului se realizeazã prin orificiile practicate pe elementul de susþinere.

Planşeu cu dală flotantă peste subsol 1. pardosealã (şapã de nivelare) 2. dalã de beton 3. izolare tehnologicã (ex. folie PE) 4. termoizolaþie în strat flotant din plãci URSA TL-T (şapã de nivelare) 5. planşeu peste subsol 6. strat de nivelare (ex. tencuialã, glet) 7. finisaje (zugrãvealã) Perete exterior cu strat intermediar termoizolant, placat cu cărămidă, cu strat ventilat 8. zidãrie de cãrãmidã (perete de protecþie) 9. spaþiu neventilat (10 mm) 10. agrafã de ancorare şi rozetã de fixare 11. termoizolaþie cu placã URSA HF-HL 12. strat de nivelare - etanşare (ex. tencuialã, glet 13. perete 14. strat de nivelare (ex. tencuialã, glet) 15. finisaje (zugrãvealã) 16. trotuar 17. umpluturã de balast (strat de rupere a capilaritãþii) 18. sol natural 19. element de susþinere din oþel (perforat) 20. izolaþia soclului 21. strat de nivelare 22. perete de subsol 23. strat de nivelare (ex. tencuialã, glet) 24. finisaj (ex. zugrãvealã) 25. structurã de drenaj 26. URSA XPS

Termoizolarea planşeului peste subsol în modul arãtat în figura de mai sus este posibilã doar dacã se dispune de suficient spaþiu deasupra planşeului pentru montarea straturilor termoizolante de grosime doritã. Pentru realizarea stratului termoizolant-flotant într-un singur strat (de max. 5 cm) se vor utiliza plãci URSA TL-T, iar la o temoizolaþie în douã straturi plãci rigide de tip TL-TK şi TLTT. Dispunerea în strat ale plãcilor se va realiza prin intercalare, plãcile în cadrul aceluiaşi strat fiind strâns îmbinate între ele. Pe conturul de intersecþie al pereþilor şi planşeu se vor monta benzi URSA TL-T pentru evitarea propagãrii zgomotelor de impact. Stratul termoizolator va fi protejat împotriva umiditãþii apãrute în urma realizãrii stratului suport din beton al pardoselii cu o izolare tehnologicã. Aceastã izolare se realizeazã cu o folie de PE, cu suprapuneri de minim 20 cm, ridicat pe marginea planşeului de-a lungul bandei termoizolante.

Detalii structurale 21

Termoizolarea pereþilor exteriori se realizeazã cu plãci URSA fixate strâns una lângã alta. Plãcile vor fi fixate pe peretele de rezistenþã prin intermediul rozetelor petrecute pe agrafele inoxidabile cu diametru de 4-8 mm, utilizate la montarea (fixarea ) zidãriei de cãrãmidã. Se vor prevedea agrafe de ancorare în fiecare colþ şi mijloc de placã termoizolantã (adicã 4, 16 buc/m2). Legãtura între placajul de cãrãmidã şi structura peretelui va fi asigurat în plus şi de boiandrugi. În timpul execuþiei, între termoizolaþie şi zidãria din cãrãmidã se va prevede un strat de aer de 10 mm. Rolul acestui strat este de colectare şi evacuare a condensului creat pe suprafaþa interioarã a zidãriei de cãrãmidã. Evacuarea condensului se realizeazã prin orificiile practicate pe elementul de susþinere.

Perete exterior cu strat intermediar termoizolant, placat cu cărămidă aparentă 1. zidãrie de cãrãmidã 2. Interspaþiu de aer neventilat (10 mm) 3. agrafã de ancorare şi rozetã de fixare 4. termoizolaþie cu placã URSA HF-HL, VL-20, VL-24 5. strat de nivelare - etanşare (ex. tencuialã, glet) 6. perete 7. strat de nivelare (ex. tencuialã, glet) 8. finisaje (zugrãvealã) 9. soclu 10. trotuar 11. umpluturã de balast (strat de rupere a capilaritãþii) 12. sol natural Planşeu pe sol cu grinzi de lemn 13. grinzişoare pe bandã de URSA TL-TT sau TL-TK 14. pardosealã şi strat suport al pardoselii 15. strat de protecþie geotextil împotriva prafului 16. saltea URSA LHF sau plãci LHL, prinse între grinzişori 17. şapã din mortar de ciment pentru protecþia izolaþiei 18. hidroizolaþie împotriva umiditãþii solului 19. pardosealã brutã de beton 20. umpluturã de balast (strat de rupere a capilaritãþii solului) 21. umpluturã de pãmânt 22. sol natural

La termoizolarea pardoselilor de lemn rezemate pe sol, cu o structurã de suport a pardoselii dalã flotantã de lemn, se recomandã produse de tip URSA LHF sau LHL, montate între grinzişorii de lemn impregnaþi, dispuşi la o distanþã de 59 cm. Plãcile sau saltelele vor fi fixate strâns una lângã alta. Sub grinzi.ori se vor monta benzi URSA TL-TK sau TL-TT, iar pe conturul de intersecþie dintre pereþi şi planşeu se vor monta benzi URSA TL-T pentru evitarea propagãrii zgomotelor de impact. Sub structura de pardosealã se va prevede o umpluturã de balast cu scopul întreruperii capilaritãþii (adicã pentru atenuarea efectelor umiditãþii ce poate afecta structura pardoselii), umpluturã bine tasatã, cu granulaþie de minim 16-32 mm, dispusã peste umplutura de pãmânt. Hidroizolarea împotriva umiditãþii solului va fi realizatã doar dupã terminarea structurilor portante al clãdirii, şi se recomandã protejarea hidroizolaþiei cu o şapã de ciment împotriva solicitãrilor mecanice, în special când nu se realizeazã structura pardoselii imediat dupã terminarea hidroizolãrii.

Detalii structurale 22

Termoizolarea pereþilor exteriori se realizeazã cu plãci URSA HF-HL fixate strâns una lângã alta. Se recomandã utilizarea plãcilor cu caşeraj de hârtie craft din punct de vedere al rezistenþei la conductivitate termicã al stratului termoizolator. Plãcile vor fi fixate pe peretele de rezistenþã prin intermediul rozetelor petrecute pe agrafele inoxidabile, dotate cu picurãtor, cu diametrul de 4-8 mm. Se vor prevedea agrafe de ancorare în fiecare colþ şi mijloc de placã termoizolantã (adicã 4, 16 buc/m2). Legãtura între placajul de cãrãmidã şi structura peretelui va fi asigurat în plus şi de boiandrugi. Grosimea stratului de aer este de 4-6 cm, iar în scopul realizãrii unei ventilaþii naturale vor fi proiectate orificii pentru ventilare pe partea inferioarã şi superioarã. Aceste orificii vor fi create ori prin întreruperea stratului de mortar, ori prin lãsarea liberã a rosturilor verticale, în ambele cazuri la primul rând de cãrãmizi.

Planşeu pe sol cu grinzi de lemn 1. pardosealã 2. dalã de beton (strat suport pardosealã) 3. izolare tehnologicã (folie PE) 4. termoizolaþie în strat flotant din plãci URSA TL-T, TL-TK sau TL-TT 5. hidroizolaþie împotriva umiditãþii solului 6. pardosealã brutã de beton 7. umpluturã de balast (strat de rupere a capilaritãþii solului) 8. umpluturã de pãmânt 9. sol natural Perete pentru faţadă ventilată cu placaj de cărămidă 10. soclu 11. trotuar 12. umpluturã de balast (strat de rupere a capilaritãþii solului) 13. sol natural 14. zidãrie din cãrãmidã 15. agrafã de ancorare şi rozetã de fixare 16. spaþiu de aer ventilat 17. caşeraj NP2 sau FR3-strat etanşare, permeabil la vapori 18. termoizolaþie cu placã URSA HF-HL 19. strat de nivelare - etanşare (ex. tencuialã, glet) 20. perete 21. strat de nivelare (ex. tencuialã, glet) 22. URSA XPS

Pentru realizarea termoizolãrii pardoselei pe dalã flotantã de beton într-un singur strat (de max. 5 cm) se vor utiliza plãci URSA TLT, iar la o temoizolaþie în douã straturi plãci rigide de tip TL-TK şi TL-TT. Pe conturul de intersecþie dintre pereþi şi planşeu se vor monta benzi URSA TL-T pentru evitarea propagãrii zgomotelor de impact. Stratul termoizolator va fi protejat împotriva umiditãþii apãrute în urma realizãrii stratului suport din beton al pardoselii cu o izolare tehnologicã. Aceastã izolare se realizeazã cu o folie de PE, cu suprapuneri de minim 20 cm, ridicat pe marginea planşeului de-a lungul bandei termoizolante. De reþinut, cã executarea pardoselii rezemate pe sol (concomitent cu executarea hidroizolaþiei împotriva umiditãþii solului) se va începe doar dupã terminarea structurilor portante, pentru eliminarea posibilitãþilor de deteriorare a imobilului. Din acelaşi motiv, se recomandã tasarea corespunzãtoare a pãmântului şi a umpluturii de balast, înainte de a se trece la realizarea şapei din mortar de ciment pentru protecþia hidroizolaþiei împotriva umiditãþii.

Detalii structurale 23

Fonoizolarea planşeelor intermediare se va realiza cu plãci din vatã de sticlã în strat flotant, iar pe conturul de intersecþie dintre pereþi şi planşeu se vor monta benzi de vatã de sticlã pentru evitarea propagãrii zgomotelor de impact, benzile fiind protejate împotriva umiditãþii provenite în urma execuþiei şapei de beton cu folie PE, cu suprapuneri de minim 20 cm la o eventualã completare a suprafeþei foliei. Metoda de fonoizolare a pereþilor despãrþitori cu structurã uşoarã este descrisã la pag. 25.

Perete de compartimentare pe structură usoară metalică placat 1. finisaj (tapet armat cu þesãturã de fibrã de sticlã) 2. învelitoare din gipscarton (în 1 sau 2 straturi) 3. placã fonoabsorbantã URSA VL sau VF (cu grosime de 50, 75 sau 100 mm) 4. învelitoare din gipscarton (în 1 sau 2 straturi) 5. finisaj (tapet armat cu þesãturã de fibrã de sticlã) 6. montant de susþinere a peretelui despãrþitor 7. şinã de fixare al peretelui despãrþitor 8. bandã de etanşare Planşeu cu dală flotantă peste subsol 9. pardosealã 10. strat suport al pardoselii 11. dalã de beton 12. izolare tehnologicã (folie PE) 13. fonoizolaþie în strat flotant din plãci URSA TL-T, TL-TK sau TL-TT 14. planşeu peste subsol 15. termoizolaþie de saltea URSA LHF între grinzişori de lemn impregnaþi 16. tavan fals 17. finisaj Perete de compartimentare între spaţiu încălzit şi neîncălzit 18. finisaj (ex. zugrãvealã) 19. strat de nivelare (tencuialã, glet) 20. perete 21. URSA VL, ELF, LHF între elementele structurii din lemn (grinzi.ori) 22. grinzişor din lemn impregnat 23. învelitoare 24. finisaj

Una din soluþiile de termoizolare a pereþilor despãrþitori (pe fig. peretele subsolului) din spaþiile încãlzite şi neîncãlzite, respectiv a planşeelor (pe fig. planşeu peste subsol) este realizabil cu saltele URSA LHF, dispuse între grinzişori impregnaþi, ancorate de structura portantã. Se va lua în considerare dimensiunea de fabricaþie a saltelei din vatã de sticlã la stabilirea distanþei între grinzişori, astfel la o cotã de 59 cm practic nu vor exista deşeuri. Saltelele vor fi fixate strâns una lângãalta şi de elementele structurii de lemn. Materialul învelitorii peretelui şi al tavanului va fi ales în funcþie de utilitatea spaþiului. Nu este necesarã realizarea unui strat de nivelare sub termoizolaþie, dar este o cerinþã importantã ca planul exterior al structurii de lemn sã fie vertical. Se recomandã utilizarea unor saltele cu grosime minimã de 75 mm la termoizolarea pereþilor despãrþitori ai spaþiilor încãlzite sau neîncãlzite.

Detalii structurale 24

Planşeu cu dală flotantă peste subsol 1. grinzişor pe bandã de URSA TL-TT 2. pardosealã 3. strat suport al pardoselii 4. strat de protecþie geotextil împotriva prafului 5. URSA LHF, dispusã între grinzişori 6. planşeu 7. strat de nivelare 8. termoizolaþie din plãci caşerate URSA HFHL, lipite 9. fâşie plastic pentru acoperirea rosturilor de îmbinare Perete de compartimentare între două încăperi, încălzită şi neîncălzită 10. finisaj (tapet armat cu þesãturã de fibrã de sticlã) 11. învelitoare din gipscarton (în 1 sau 2 straturi) 12. placã fonoabsorbantã URSA VL sau VF (cu grosime de 50, 75 sau 100 mm) 13. spaþiu neventilat 14. învelitoare din gipscarton (în 1 sau 2 straturi) 15. finisaj (tapet armat cu þesãturã de fibrã de sticlã) 16. montant de susþinere al peretelui despãrþitor 17. şinã de fixare a peretelui despãrþitor 18. bandã de etanşare Planşeu cu dală flotantă peste subsol 19. finisaj (ex. zugrãvealã) 20. strat de nivelare (tencuialã, glet) 21. perete 22. strat de nivelare 23. termoizolaþie din plãci caşerate URSA HFHL, lipite 24. fâşie plastic pentru acoperirea rosturilor de îmbinare

Fonoizolarea pereþilor despãrþitori cu structurã uşoarã depinde parþial de materialul fonoabsorbant montat în structurã. În acest scop pot fi utilizate produsele URSA de tip VL sau VF, necaşerate, care vor fi fixate prin comprimare lateralã (umplerea întregului interspaþiu dintre panouri), cu prindere cu cablu zincat, sau cu ajutorul unor urechi autoadezive în interspaþiul dintre panouri de tip KNAUF, RIGIPS sau LAFARGE. Este importantã delimitarea structurii de susþinere a panourilor de structurile de legãturã, în acest scop utilizându-se benzi de etanşare. Numãrul straturilor de gipscarton, respectiv realizarea îmbinãrilor cu rosturi şi orificii etanşate vor avea un efect direct asupra calitãþii de fonoizolare a pereþilor despãrþitori. Termoizolarea planşeelor şi a pereţilor subsolului (sau a altor elemente care despart spaţii neîncălzite de spaţii încălzite) conform imaginii alaturate, se va face cu placu de tip URSA HF HL, fixarea acestora de suprafeţele nivelate ale planşeelor şi pereţilor. Îmbinarea plăcilor prin lipire se va face foarte strâns. Învelitoarea şi finisajul tavanului şi ai pereþilor vor fi alese în funcþie de modul de exploatare al spaþiului din subsol. La un nivel de exigenþã mai redusã este suficientã soluþia ilustratã în figura de mai sus, adicã utilizarea unor plãci URSA caşerate cu împâsliturã de sticlã, fãrã utilizarea unei învelitoare suplimentare. Se recomandã ca rosturile dintre îmbinãrile plãcilor sã fie acoperite cu fâşii de plastic. Pentru termoizolarea planşeului peste subsol grosimea minimã a stratului de termoizolaþie va fi de 75 mm, însã din considerente de economisire a energiei se recomandã produse cu grosime de cel puþin 100 mm.

Tabele 26

Dimensiuni exprimate în milimetri Lungime Laţime Grosime 50, 60, 75, 80, 100, 120, 140, 150, 160, 180, 200 1200 LHF LHF - 2 VF Therwooroll Therwoofilc Placi termoizolatoare moi LHL VL VL - 20 1200 VL - 24 VL - 40 FK Saltele caşerate cu urechi de prindere (cu bride) FK - 1 FK - 2 TL - T 5500 - 37000 5500 - 37000 5500 - 23000 15/10, 20/15, 25/20, 30/25, 35/30 40/35, 45/40, 50/45 1200 600 17/15, 22/20, 27/25, 32/30 37/35, 42/40 15/15, 20/20, 25/25, 30/30, 35/35 1200 50, 60, 75, 100, 120, 140, 160 15, 20, 25, 30, 40, 50, 75 600, 625 50, 75, 100 5500 - 11000 8000 - 11000 8000 - 11000 5500 - 8000 8000 - 11000 1200 1200 1200, 600, 625 50, 60, 75, 80, 100, 120, 140, 150, 160, 180, 50, 75, 100 50, 60, 75, 80, 100, 120, 150 100, 120, 140, 160

ELF

5500 - 22000

Saltele termoizolatoare moi

1200 600 600

50, 60, 75, 80, 100 50, 75, 100, 120, 150 50, 60, 75, 80, 100, 120, 150

Placi pt. Pereţi de compartimentare (despărţitori)

Plăci semirigide sau rigide (rezistente la încărcări statice)

TL - TK TL - TT HF - HL

20, 25, 30, 40, 50, 60, 75, 80, 100 Plăci pentru faţade HF - HL - 1 HF - HL - 2 GF Saltele şi plăci tehnologice HL - 32 1200 HL - 48 50, 80 600 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 80 11000 - 8000 1200 1200 600 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 75, 100 25, 30, 40, 50, 60, 75, 80, 100

20, 25, 30, 35, 40, 50, 60, 75, 80, 100

HCS Bandă termoizolatoare ISO - block

12500 1200

22

50

20

Tabele 27

Coeficient de conductivitate termica W/mK 0,039 0,036 0,035

Coeficient de difuzie g/msMPa

Modul de elasticitate dinamică MN/m CS NP2 necaşerat

Aspectul suprafeţei

caşerat cu hârtie craft

AM2 caşerat cu folie de aluminiu armat cu fibră de sticlă 0,16

0,035 0,034

CS CS

necaşerat necaşerat NP2 caşerat cu hârtie craft

AM2 caşerat cu folie de aluminiu armat cu fibră de sticlă AM4 caşerat cu folie de aluminiu 0,16

0,036 0,036 0,035 0,032 0,12 0,031 0,030 0,036 0,035 0,034 0,030 0,0527 0,16

CS

necaşerat

AW2 caşerat cu folie de aluminiu întărit cu fibră de sticlă, cu suprafaţa lăcuită, gri deschis AW3 caşerat cu folie de aluminiu armat cu fibră de sticlă, acoperit cu srat ignifug de vinil alb AM3 caşerat cu folie de aluminiu cu hârtie, armat cu fibră de sticlă CS necaşerat

0,030 0,031 0,033 0,032 0,030 0,033

0,08

0,1040 0,1410

AM2 caşerat cu folie de aluminiu armat cu fibră de sticlă FR3, FE1 împâslitură de sticlă natur respectiv neagră CS necaşerat

0,12

NP2

caşerat cu hârtie craft

CS

necaşerat

0,032 0,030 0,032

0,12

AM2 caşerat cu folie de aluminiu armat cu fibră de sticlă AU2 caşerat cu folie de aluminiu întărit (armat) cu fibră de sticlă

0,12

CS

necaşerat

Şipcă din lemn aglomerat (PAL)

Tabele 28

PEREŢI EXTERIORI

PLANŞEU DE ACOPERIŞ

STRUCTURI DELIMITATOARE A MANSARDEI

ŞARPANTĂ DIN LEMN

PLANŞEU TERASĂ, NECIRCULABIL, CU DRENAJ INTERIOR

PLANŞEU DE ACOPERIŞ, CU STRUCTURĂ UŞOARA, PANTĂ REDUSĂ, BISTRAT, CU INTERSPAŢIU DE VENTILARE

PERETE EXTERIOR COMPACT (NEVENTILAT) CU PROTECŢIE DIN ZIDĂRIE DE CĂRĂMIDĂ

PERETE EXTERIOR, CU STRUCTURĂ UŞOARĂ, BISTRAT, CU INTERSPŢIU DE VENTILARE

PERETE EXTERIOR BISTRAT, CU INTERSPAŢIU DE AER VENTILAT, CU PLACAJ EXTERIOR

PERETE EXTERIOR BISTRAT, CU INTERSPAŢIU DE VENTILARE, CU ZIDĂRIE DE PROTECŢIE DIN CĂRAMIDA

STRUCTURĂ DE ACOPERIŞ DIN PLACĂ ÎNCLINATĂ DIN BETON (TIP CARCASĂ)

ELEMENTE STRUCTURALE ALE CLĂDIRILOR ŞI CARACTERISTICILE ACESTORA

ELF LHF Saltele termoizolatoare moi LHF - 2 VF Therwooroll Therwoofilc Placi termoizolatoare moi LHL VL Placi pt. Pereţi de compartimentare (despărţitori) VL - 20 VL - 24 VL - 40 FK Saltele caşerate cu urechi de prindere (cu bride) FK - 1 FK - 2 TL - T Plăci semirigide sau rigide (rezistente la încărcări statice) TL - TK TL - TT HF - HL Plăci pentru faţade HF - HL - 1 HF - HL - 2 GF Saltele şi plăci tehnologice HL - 32 HL - 48 Bandă termoizolatoare HCS ISO - block

Tabele 29

PUNŢI TERMICE

LEGĂTURI (NODURI) STRUCTURALE

PEREŢI DESPARŢITORI

PERETE DESPĂRŢITOR CU STRUCTURĂ UŞOARĂ, GIPSCARTON - MAT. FONOIZOLATOARE

PARDOSELI DE SOL

PARDOSEALĂ REZEMATĂ PE SOL, CU DUŞUMEA PE DALĂ FLOTANTĂ DE LEMN

PARDOSEALĂ REZEMATĂ PE SOL, PE DALĂ FLOTANTĂ DE BETON PE TERMOIZOLAŢIE

PLANŞEU TIP ARCADĂ

PLANŞEU ARCADĂ CU TERMOIZOLAŢIE INTERIOARĂ ŞI INFERIOARĂ CU PARDOSEALĂ PE DALĂ FLOTANTĂ ŞI ÎNVELITOARE TAVAN

PLANŞEE PESTE SUBSOL

PLANŞEU CU TERMOIZOLAŢIE INTERIOARĂ ŞI CU PARDOSEALĂ PE DALĂ FLOTANTĂ

PLANŞEU PESTE SUBSOL, CU TERMOIZOLARE INFERIOARĂ

PLANŞEU PESTE SUBSOL CU TERMOIZOLAŢIE INTERIOARĂ ŞI PARDOSEALĂ PE DALĂ FLOTANTĂ DE BETON

PLANŞEU INTERMEDIAR PLANŞEE

PLANŞEU INTERMEDIAR CU PARDOSEALĂ PE DALĂ FLOTANTĂ DE BETON, SAU LEMN

PLANŞEU DE CAPĂT (DE POD) CU PARDOSEALĂ CIRCULABILĂ LEMN, MONTAT PE SUPORT DE LEMN PLANŞEU DE CAPĂT (DE POD) CU PARDOSEALĂ CIRCULABILĂ DIN BETON, PE TERMOIZOLAŢIE

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful