You are on page 1of 3

www.cio.com/article/704424/Apple_vs._Amazon_Who_Is_Really_Fixing_E_Book_P rices_?

page=1&taxonomyId=3052

Apple v Amazon: Ai thc s nh gi E-book

CIO Gia nhng nm 1990, ti nghe qua nhng thng tin v mt cu chuyn ng kinh ngc: Mt thiu nin tn l Kid Whiz, bn mt tn my tnh t nh ca cha m. Bo ch a ra mt cu chuyn hon chnh vi cc hnh nh ca thiu nin ni chuyn trn in thoi di ng, vo thi im l c mt chuyn ln. V vy ti gi v thiu nin v ni chuyn vi anh ta v cha ca mnh. Ha ra, ngi cha thnh lp mt doanh nghip mua my tnh thng qua mt nh phn phi v bn trc tip cho cc cng ty vi cng gi tr. iu d nhin l khng c li nhun. Ngi cha v con trai ca ng bn c rt nhiu my tnh bi v h ph gi ca tt c mi ngi. Kinh doanh khng phi ch l kim tin, ng hn khng phi ch l din vin ng th cng khai cho thiu nin. Trong khi cc cng ty c th nhp cc my tnh vi gi r nh trn, cc m hnh kinh doanh gi r vi mt chin lc b mt v khng li nhun khng tt cho bt c ai mun bt u. Cu chuyn Kid Whiz khin tm tr khi ti ngh v b phim truyn hnh ang xy ra gia Amazon, Apple, cc nh xut bn v S T php vi vic n nh gi bn sch in t ebook. Trong kch bn ny, Amazon l thiu nin vi mt chin lc kinh doanh b mt. Amazon thit lp mc gi ca mt cun sch in t l $ 9,99, gi tr ny c th dao ng nhng khng ng k. Cc nh ph bnh ch ra rng Amazon to ra mt li nhun khng l vi tt c $ 48 t trong doanh thu. Mc tiu ca Amazon l cung cp sch in t gim gi rt ln v gieo mm cc th trng e-book vi cc thit b Kindle, sau dn dn s to ra s c quyn, buc khch hng mua sch in t ca Amazon. V n tht s hiu qu: Amazon nhanh chng nm ly 90% ca th trng e-book. Chng ta c th cm n Apple trong vic ph v k hoch c quyn ca Amazon. Vi iPad, cc nh xut bn sch c mt la chn khc phn phi sch in t. Ebook trn iBookstore ca Apple tng ln khong t 12,99 $ n 14,99 $ theo m

hnh c quan nh gi ca Apple, iu ny cho php cc nh xut bn nng cao gi tr ca mt sch in t, trong khi Apple ct gim 30%. Kt qu l, th phn ca Amazon gim xung cn 60%.

Blog: iPad trong cc doanh nghip: Mt b mt xu xa

Nu Amazon l cu thiu nin trong cu chuyn Whiz Kid, vy cc nh xut bn sch l cc i l bn li vi gi tr tng thm, c gi l VAR. H l nn nhn nhng khng hon ton v ti. Trong nhng ngy u phn phi my tnh, VAR thng lm nhiu hn l vic nhp my tnh t mt nh phn phi li nhun thp, nh du gim 30% v gi sn phm n khch hng ca cng ty. Ti nghi ng VAR tha thun vi nhau v c nh gi, nhng n l mt thc t khng th thay i ca cng nghip. Nu c bt k cu chuyn o ngc no v Kid Whiz, n l th ny: Mt thiu nin lm sng t nhng g VAR ng gp vo gi tr cho rng nh du 30%, khng phi l nhiu. Cc VAR cui cng cng thay i cch thc v tr thnh cc nh cung cp gii php v tch hp, thm ch thng khng nm quyn s hu ca phn cng v phn mm chuyn t nh phn phi cho khch hng. Nh xut bn cng cn phi thay i phng thc ca h trong k nguyn e-book. Cc nh xut bn khng cung cp nhiu gi tr vi sch in t nh h lm vi sch truyn thng, nn khng th mong i li nhun tng ng. Mt khc, mc gi 9,99 $ Amazon a ra khng th h tr sn xut sch in t, l s tht khi khng c ai lm ra tin. Ti nghi ng c mt s tha hip: e-book s c bn vi gi cao hn Amazon 9,99 $, nhng thp hn ca Apple - 14,99 $. a ra mt mc gi mi, nh xut bn buc phi qun i li nhun tng c vi m hnh xut bn c. B T php xut hin, nh cc t bo ca cu chuyn Kid Whiz. Nhim v ca B T php l bo v ngi tiu dng khi s c quyn n nh gi bn, nhng trong trng hp ny cch tip cn ca h l sai lm. Ch nhn s qua m hnh ca Apple, v c th kt lun lun rng khch hng s phi i mt vi gi ebook tng t $ 9,99 n $ 14,99. iu ny c ngha h cho rng m hnh c quan ca

Apple l khng tt cho ngi tiu dng. Cc t bo trong cu chuyn Kid Whiz cng vy, nhn lt qua m hnh kinh doanh ca Whiz, a ngay ra kt lun rng cc cng ty mua my tnh c lm ra vi gi r. V vy, l Whiz Kid m hnh kinh doanh tt cho th trng my tnh? Chng ti bit iu ny khng ng trong c hai trng hp. o su hn mt cht v bn s tm thy rng t duy ca B T php khng c ngha. Bn ch n gin l khng c th ph v m hnh c quan ca Apple v u a con lc tr li trong li ca mt c quyn ca Amazon, tt c trong tn ca bo v ngi tiu dng. Cc B T php c th v cn phi trng pht cc nh xut bn sch v Apple nu n tm thy thng ng gi sau khi tt c, gi c nh l bt hp php, nhng khng phi v li ch ca Amazon v tin thua, c quyn xy dng doanh nghip ca mnh. Apple v cc nh xut bn cun sch c th phi tr tin pht hoc gii quyt, nh mt s c. Gi ca mt cun sch in t nn c xc nh bi th trng, ch khng phi Amazon. Qu n gin? C th. Nhng iu ny l lm th no n l ngha v phi lm vic. Ti c th yu cu Kid Whiz nhng g ng ngh, nhng ng i ra khi kinh doanh mt thi gian di trc y.