ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ’ ΤΑΞΗΣ 2012

Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
Α1.
Αναζήτησε τα ίχνη του, σε παρακαλώ, και με την πιο μεγάλη φροντίδα είτε στείλε τον
στην Ρώμη είτε όταν επιστρέφεις από την Έφεσο φέρε τον μαζί σου. Μην σε απασχολεί
πόσο στοιχίζει ο άνθρωπος. Γιατί είναι μικρής αξίας, όποιος είναι τόσο τιποτένιος. Αλλά,
εξαιτίας της ελεεινής πράξης και του θράσους του δούλου, τόσο πολύ οργίστηκε ο
Αίσωπος, ώστε τίποτα δε θα μπορούσε να του είναι πιο ευχάριστο από την επανάκτηση
του δραπέτη.
Αυτές εγώ, που επιθυμώ να διοικήσω και να διαχειριστώ καλά την πολιτεία, πάντα
έβαζα μπροστά μου ως πρότυπα. Με το να λατρεύω και να σκέφτομαι έξοχους
ανθρώπους διαμόρφωνα την ψυχή και το πνεύμα μου. Γιατί έτσι - με το να επιδιώκω
δηλαδή μόνο τον έπαινο και την τιμή, και με το να μην υπολογίζω καθόλου όλα τα
βάσανα του σώματος και όλους τους θανάσιμους κινδύνους - μπόρεσα να ριχτώ σε
τόσο πολλούς και τόσο μεγάλους αγώνες για τη σωτηρία σας.

Παρατηρήσεις
Β1.
superiore
minime
pretium
scelera
tantus dolor
nulla re
earum
gratiores
cui
meliora
re
mentium
omni
cruciatu

B2.
investiganto
misistis
redeunt
deduxerit
non vis
essemus
adficeris/adficere
potuisse
gererentur
administravisses
cultu
proposuissent
conformatum iri
expetivero/expetiero
obiectura

Γ 1α.
Noli tu hominem investigare
Ne tu hominem investigaveris

Γ 1β.
Dum tu redis
Γ1γ.
Epheso:

απρόθετη αφαιρετική της απομάκρυνσης στη μετοχή rediens

tecum:

εμπρόθετος προσδιορισμός της συνοδείας στο ρήμα deduc

nihili:

γενική της αφηρημένης ηθικής αξίας στο ρήμα est

dolore:

απρόθετη αφαιρετική οργανική του μέσου στο ρήμα est adfectus

cupidus:

επιρρηματικό κατηγορούμενο του τρόπου στο ego από το ρήμα
proponebam

gerendi:

απρόθετη γενική του γερουνδίου ως γενική αντικειμενική στο cupidus

tot:

επιθετικός προσδιορισμός στο ουσιαστικό dimicationes

mortis:

γενική επεξηγηματική στο ουσιαστικό pericula

me:

αντικείμενο στο τελικό απαρέμφατο obicere (άμεση
αυτοπάθεια)

Γ 2α.
<< ut nihil ei gratius posit esse quam recuperation fugitivi >>:
Είναι μια δευτερεύουσα επιρρηματική συμπερασματική πρόταση που λειτουργεί ως
επιρρηματικός προσδιορισμός του αποτελέσματος-συμπεράσματος στο περιεχόμενο της
κύριας πρότασης με ρήμα το est adfectus. Εισάγεται με τον συμπερασματικό σύνδεσμο
ut nihil, καθώς είναι αποφατική. Εκφέρεται με Υποτακτική, όπως όλες οι
συμπερασματικές, αφού στα λατινικά το αποτέλεσμα θεωρείται υποκειμενική κατάσταση.
Τηρείται η ιδιομορφία στην ακολουθία των χρόνων. Συγκεκριμένα εκφέρεται με
Υποτακτική Ενεστώτα (possit),σε εξάρτηση από ρήμα αρκτικού χρόνου (est adfectus)
και αναφέρεται στο παρόν-μέλλον.Το αποτέλεσμα είναι ιδωμένο τη στιγμή που
εμφανίζεται στο μυαλό του ομιλητή (συγχρονισμός κύριας και δευτερεύουσας πρότασης)
και όχι τη στιγμή της πιθανής πραγματοποίησης του. Προεξαγγέλλεται από την ύπαρξη
της αντωνυμίας tanto στην κύρια πρόταση.
Γ 2β.
Cogitandis hominibus excellentibus
Η γερουνδιακή έλξη είναι προαιρετική, αλλά προτιμητέα σύμφωνα με την κλασική
λατινική, καθώς υπάρχει απρόθετη αφαιρετική του γερουνδίου και το αντικείμενο του
είναι σε αιτιατική πτώση.
Γ2γ.
Cicero dicit eas se, cupidum bene gerendi et administrandi rem publicam, semper
sibi proponere.
Επιμέλεια απαντήσεων:
Έφη Σιώμου, Φιλόλογος

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful