You are on page 1of 6

40 NM THC HIN DI CHC BC H Ch tch H Ch Minh vi on kt quc t Ch nht, 09/08/2009, 23:48 (GMT+7) i on kt l t tng ln ca Ch tch H Ch Minh, l vn chin lc,

, c nhn nhn l ngun sc mnh v thng li ca cch mng Vit Nam. Dn tc Vit Nam chin thng c nhng k th hng mnh nh on kt mt lng. ng thi nhn c s h tr to ln ca cc nc anh em, ca bn b khp th gii. Bc H, trong Di chc ca mnh by t mong mun ngy thng li s i thm, chc mng ng bo chin s khp hai min Nam Bc. Tip , Bc cng s thay mt nhn dn ta i thm v cm n cc nc anh em trong phe XHCN, v cc nc bu bn khp nm chu tn tnh ng h v gip cuc chng M cu nc ca nhn dn ta. Bc, tinh thn i on kt khng ch b hp trong phm vi quc gia m c th hin trn bnh din rng hn, on kt quc .

-29-8-2007, ng Raymond Aubrac cng con gi Elizabeth - ngi c Ch tch H Ch Minh nhn lm con u, thm Vit Nam. ng Raymond Aubrac l mt ngi bn Php thn thit vi Ch tch H Ch Minh, lun st cnh cng nhn dn VN trong hai cuc khng chin chng Php v M; c nhiu ng gp tch cc vo s nghip i mi ca VN v vic vun p tnh hu ngh v hp tc Vit-Php.

ng Raymond Aubrac cn l ngi gip k kt Bn Tha thun thng mi u tin gia VN v Php (nm 1955); trao i thng ip gia H Ni v Washington xc nh chm dt v iu kin vic M nm bom xung VN (1967); ku gi chm dt vic nm bom xung cc sng Hng (1972); i din Tng Th k Lin hip quc thc hin chng trnh tr gip ca LHQ cho VN thng nht (1976); yu cu Mc Namara chp thun chuyn giao cho VN s cc bi mn v tuyn 17 (1979) v thc hin nhiu chng trnh hp tc k thut gip VN ca LHQ, FAO v Php t 1976

23-8-2004, ng Henri Martin v b Raymonde Dien, hai ng vin ng Cng sn Php tng ng ln u tranh chng li cuc chin phi ngha ca thc dn Php ti VN, tr li thm VN theo li mi ca Lin hip Cc t chc hu ngh VN d Quc khnh Vit Nam.

Ngy 23-2-1950, b Raymond Dien - mt ngi con gi 17 tui - tng nm trn ng ray xe la ti nh ga Saint Pierre des Corps (thnh ph Tours) chn on tu ch v kh v xe tng sang phc v cuc chin ca thc dn Php ti VN. Cn ng Henri Martin - mt ngi lnh hi qun Php - ri truyn n cho ngi dn nc Php cng chng li cuc chin phi ngha ca qun i Php ti VN.

B Raymond Dien b bt giam gn 1 nm. ng Henri Martin cng b bt v ta n x 5 nm t. Tip tc ng h Vit Nam, ti Hi ngh Paris v VN ng cng ng gp nhiu cho vic chm dt chin tranh lp li ha bnh ti VN (t 13-5-1968 n 27-1-1973). ng tr thnh ngi bn thn thit vi ton th nhn dn VN. Cn b Raymond Dien, ra t li tip tc tham gia u tranh cho ha bnh ca Vit Nam. Gi y, tuy tui cao, nhng mi khi c iu kin, b li tham gia cc hot ng ng h nn nhn cht c da cam ca Vit Nam do Hi Hu ngh Php Vit t chc.

C th k ra rt nhiu nhng tm lng b bn quc t nh vy. Trong cuc i bn ba hot ng ca mnh Bc H kt bn vi rt nhiu ngi, to c s ng cm ng h ca rt nhiu ngi cho cuc u tranh ginh c lp cho Vit Nam. l nhng con ngi yu ha bnh, chung t do, dn ch, gia h v Ch tch H Ch Minh gn b bng tnh bn thy chung, nng hu sut cuc i. V h tr thnh nhng ngi bn thn thit ca nhn dn Vit Nam.

Tinh thn on kt quc t trong sng, thm bn bt th

Trong qu trnh tm ng cu nc, i nhiu ni, Ngi chng kin cnh cng cc ca giai cp cng nhn v nhn dn lao ng. D cc nc thuc a hay chnh quc, h u b bc lt tn nhn bi ch ngha thc dn tn c. Gia h tt ny sinh tnh hu i v sn. l tnh yu thng gia nhng con ngi cng cc vi nhau. V l Ngi lun thc y tinh thn on kt vi cc dn tc b p bc, vi nhn dn lao ng cc nc trong cuc u tranh gii phng con ngi khi ch p bc, bc lt.

Trong nhng nm thng nhn dn Vit Nam u tranh ginh c lp v bo v c lp ca mnh, Bc H lun ht sc chm lo pht trin tnh hu ngh gia Vit Nam vi cc nc , Phi, M Latinh, m rng quan h quc t v tranh th s ng h ca cc nc ng thi Bc lun nhc nh nhn dn Vit Nam va tin hnh s nghip bo v c lp t do ca dn tc mnh, va quan tm gip nhng dn tc ny ginh c lp.

Xc nh ch trng on kt quc t, thm bn bt th, gip bn l t gip mnh, ng ta do Ch tch H Ch Minh ng u tng cng on kt vi Trung Quc, Lin X, cc nc XHCN khc v cc nc dn ch. ng thi pht trin mi quan h on kt, lin minh chin u vi nhn dn v cc lc lng v trang ca hai nc bn Lo v Campuchia trn tinh thn quc t cao c, coi gip bn l t gip mnh, thc hin s gip v t, ch tnh, ch ngha i vi cc dn tc anh em. T , nhanh chng hnh thnh mt th trn vng chc ca ba nc ng Dng nhm nh thng k th chung l thc dn Php xm lc v can thip M.

Vun p tnh hu ngh vi cc nc lng ging, sau Hip ngh Genve 1961-1962 v Lo c k kt, Ch tch H Ch Minh v Chnh ph ta mi Nh vua Lo Xri Xavang Vatthana, Hong thn Th tng Chnh ph Lin hip Lo Xuvana Phuma v cc v trong Chnh ph Lo sang thm hu ngh nc ta (3-1963).

Bc yu cu cc b phn t chc n tip rt chu o, trng th. Trong cc vn kin, Bc nhn mnh tnh cm tnh ngha lng ging anh em Vit Lo thm thit khng bao gi phai nht. Cng cc ng ch Lo i thm ti Trng i hc Bch khoa H Ni, Bc nhc nh sinh vin c gng hc tp, trau di o c cch mng gp phn vo vic gip ln nhau gia hai dn tc Vit Lo, ti Nh my C kh H Ni, Bc cng cn dn cng nhn on kt gip cng nhn v nhn dn Lo anh em.

iu mi ngi khng qun l ti l tin on Bc ng khu c bi th:

Thng nhau my ni cng tro,

My sng cng li, my o cng qua.

Vit Lo hai nc chng ta,

Tnh su hn nc Hng H, Cu Long.

(Ch tch H Ch Minh vi cc chnh khch quc t NXB Thng tn, 2006).

Bng vic lm cho th gii hiu r Vit Nam yu chung ha bnh, s tn c ca cuc chin xm lc ca thc dn, quc, Vit Nam to c s ng tnh trong d lun th gii. Ln sng phn chin lan rng, M, Php v nhiu nc, tr thnh mt mt trn trong cuc u tranh ginh c lp ca Vit Nam.

Kt hp li ch quc gia vi li ch quc t

on kt v m rng hp tc quc t phi gn lin vi c lp, t ch t cng. Ch tch H Ch Minh lun xc nh cch mng Vit Nam c mi lin h mt thit vi cc tro lu v lc lng tin b trn th gii, vic tng cng cc mi lin h v hp tc quc t l mt yu t gip ta thnh cng trong khng chin cng nh trong xy dng t nc. S on kt y nhm nhng mc tiu ln ca thi i l ha bnh, c lp dn tc, dn ch v tin b x hi, l hp tc hu ngh vi tt c cc nc, cc dn tc. S on kt y da trn c s bnh ng v kt hp gia li ch quc gia vi li ch quc t.

Vit Nam ang ngy cng m rng hp tc giao lu quc t ng thi vi pht huy bn sc dn tc. Vi ch trng khp li qu kh, hng ti tng lai, a phng ha, a dng ha quan h quc t, Vit Nam m rng hp tc giao lu nhiu mt vi cc nc, to mi trng thun li cho pht trin kinh t-x hi.

Trong on kt hp tc quc t lun ch trng li ch ca nhau. Ch tch H Ch Minh ch r: Mnh hng ci hay ca ngi th phi c ci hay cho ngi ta hng. Mnh ng chu vay m khng tr.

Ch tch H Ch Minh sm nu ra tng hp tc cng c li vi tt c cc nc. Ngay nhng nm u khi nc Vit Nam Dn ch Cng ha mi ra i, Ngi khng nh Vit Nam mong mun thc thi chnh sch m ca v hp tc trong mi lnh vc, n nhn u t nc ngoi; m rng cc cng, sn bay v ng s giao thng cho bun bn v qu cnh quc t; chp nhn tham gia mi t chc hp tc kinh t quc t; hoan nghnh u t nc ngoi xy dng li Vit Nam v tham gia iu ha kinh t th gii.

K tha v pht huy t tng on kt quc t ca Ch tch H Ch Minh, trong thi k mi ca cch mng, ng v Nh nc ta tip tc tng cng tnh on kt quc t, quan h hp tc cng c li, ch ng, tch cc hi nhp, thc hin nht

qun ng li i ngoi c lp t ch, m rng a phng ha a dng ha cc quan h quc t. Vit Nam sn sng l bn, l i tc tin cy ca cc nc trong cng ng quc t, tham gia tch cc vo tin trnh hp tc quc t v khu vc.