You are on page 1of 16

Clima daula en entorns inclusius

Improvement through Research Schools. Inclusive classrooms a multidimensional approach (128735-CP-1-2006-1-BE-COMENIUS-C21)

Improvement trough Research Schools. Inclusive classrooms a multidimensional approach (128735-CP-1-2006-1-BE-COMENIUS(128735-CP- 2006- BE-COMENIUSC21)

Inclusi
Anlisis de prctiques efectives a laula

Alumne en Desenvolupament

Improvement through Research Schools. Inclusive classrooms a multidimensional approach (128735-CP-1-2006-1-BE-COMENIUS-C21)

Improvement trough Research Schools. Inclusive classrooms a multidimensional approach (128735-CP-1-2006-1-BE-COMENIUS(128735-CP- 2006- BE-COMENIUSC21)

Clima a laula
El clima a laula s un dels factors ms importants per al desenvolupament de la prctica efectiva a laula.(a nivell de les estrategies densenyament, actitud i factors dorganitzaci); s tamb important per a laprenentatge I desenvolupament dels alumnes. El clima s un fort mediador de valors, creences manifestant un entorn democrtic on tothom se sent respectat i acceptat.

Improvement through Research Schools. Inclusive classrooms a multidimensional approach (128735-CP-1-2006-1-BE-COMENIUS-C21)

Improvement trough Research Schools. Inclusive classrooms a multidimensional approach (128735-CP-1-2006-1-BE-COMENIUS(128735-CP- 2006- BE-COMENIUSC21)

Prctiques Inclusives

Creant i mantenint un entorn inclusiu Seguretat psicolgica * Apreci i acceptaci * Participaci Activa * Sentiment de pertinena

Improvement through Research Schools. Inclusive classrooms a multidimensional approach (128735-CP-1-2006-1-BE-COMENIUS-C21)

Improvement trough Research Schools. Inclusive classrooms a multidimensional approach (128735-CP-1-2006-1-BE-COMENIUS(128735-CP- 2006- BE-COMENIUSC21)

Clima descola
El clima descola inclou sis factors: lideratge que recolzi autonomia del professor prestigi de la professi de lensenyament innovacions collaboraci dels professors and workload (Dror,2006)

Improvement through Research Schools. Inclusive classrooms a multidimensional approach (128735-CP-1-2006-1-BE-COMENIUS-C21)

Improvement trough Research Schools. Inclusive classrooms a multidimensional approach (128735-CP-1-2006-1-BE-COMENIUS(128735-CP- 2006- BE-COMENIUSC21)

Clima a laula
El clima de la classe es pot descriure com un sistema composat de 4 tipus de variables (Schmidt & Cagran, 2006) : Lentorn fsic Els objectius dorganitzaci Caracterstiques dels professors Caracterstiques dels alumnes

Improvement through Research Schools. Inclusive classrooms a multidimensional approach (128735-CP-1-2006-1-BE-COMENIUS-C21)

Improvement trough Research Schools. Inclusive classrooms a multidimensional approach (128735-CP-1-2006-1-BE-COMENIUS(128735-CP- 2006- BE-COMENIUSC21)

Factors dInfluncia
El Clima de laula est determinat per: relacions interpersonals. el desenvolupament personal de cada individu actituds dels professors cap a la diferncia dimensi fsica i dorganitzaci. actituds, valors i normes.

Improvement through Research Schools. Inclusive classrooms a multidimensional approach (128735-CP-1-2006-1-BE-COMENIUS-C21)

Improvement trough Research Schools. Inclusive classrooms a multidimensional approach (128735-CP-1-2006-1-BE-COMENIUS(128735-CP- 2006- BE-COMENIUSC21)

Factors dInfluncia
Relacions Interpersonals. Modulades per les interaccions entre estudiants i entre aquests i els professors. (Tan important s el nombre dinteraccions com la qualitat daquestes) Dimensions del desenvolupament personal de cada individu. Desenvolupament Personal (alumne i professor) Auto-satisfacci Auto-imatge Procs dautoaprenentatge Competncia Social, etc

Improvement through Research Schools. Inclusive classrooms a multidimensional approach (128735-CP-1-2006-1-BE-COMENIUS-C21)

Improvement trough Research Schools. Inclusive classrooms a multidimensional approach (128735-CP-1-2006-1-BE-COMENIUS(128735-CP- 2006- BE-COMENIUSC21)

Factors dInfluncia
Actituds, valors I normes cap a la diferncia. conseqncies en diverses dimensions socioemocionals. autoconcepte processos dacceptaci o rebuig de grup adaptacions socials dels alumnes La partipaci voluntria a la classe est molt relacionada amb el clima.

Improvement through Research Schools. Inclusive classrooms a multidimensional approach (128735-CP-1-2006-1-BE-COMENIUS-C21)

Improvement trough Research Schools. Inclusive classrooms a multidimensional approach (128735-CP-1-2006-1-BE-COMENIUS(128735-CP- 2006- BE-COMENIUSC21)

Conseqncies del Clima Inclusiu


La Inclusi t efectes positius I negatius en el clima de laula. Els efectes positius contribueix a lacceptaci duna classe ms heterognia I a un professor ms tolerant i amb ms estrategies. Els efectes negatius quan les classes sn molt nombroses I no saccepten els alumnes amb necessitats especials.

Improvement through Research Schools. Inclusive classrooms a multidimensional approach (128735-CP-1-2006-1-BE-COMENIUS-C21)

Improvement trough Research Schools. Inclusive classrooms a multidimensional approach (128735-CP-1-2006-1-BE-COMENIUS(128735-CP- 2006- BE-COMENIUSC21)

Conseqncies del clima daula


Tenen un impacte a diferents nivells, positivament o negativa. Ajustament dels moviment I de la construcci del coneixement; El seu impacte en el meta-estudi Genera emocions que impacten a laprenentatge Comuniquen les dinmiques del poder. Tenen un impacte en la constncia de lalumne

Improvement through Research Schools. Inclusive classrooms a multidimensional approach (128735-CP-1-2006-1-BE-COMENIUS-C21)

Improvement trough Research Schools. Inclusive classrooms a multidimensional approach (128735-CP-1-2006-1-BE-COMENIUS(128735-CP- 2006- BE-COMENIUSC21)

Estratgies del Clima Inclusiu


LEduci Inclusiva saconsegueix veritablement si introdueix a la classe estratgies i prctiques diferents a les utilitzades tradicionalment. (Westwood, 2004) Promovent prctiques: Educaci Diferencial Inclusiva Treball Colaboratiu Intervenci en el companyerisme Grups Heterogenis de Treball Treball per parelles
Improvement through Research Schools. Inclusive classrooms a multidimensional approach (128735-CP-1-2006-1-BE-COMENIUS-C21)

Improvement trough Research Schools. Inclusive classrooms a multidimensional approach (128735-CP-1-2006-1-BE-COMENIUS(128735-CP- 2006- BE-COMENIUSC21)

Estratgies del Clima Inclusiu


Importncia duna dimensi de collaboraci i relaci en el desenvolupament destratgies de prctica inclusiva.

Clima Inclusiu

Improvement through Research Schools. Inclusive classrooms a multidimensional approach (128735-CP-1-2006-1-BE-COMENIUS-C21)

Improvement trough Research Schools. Inclusive classrooms a multidimensional approach (128735-CP-1-2006-1-BE-COMENIUS(128735-CP- 2006- BE-COMENIUSC21)

Estratgies per a un clima inclusiu


Inclouen: Ls de llenguatge inclusiu quan es parla dhome I dona, de noms Evitar generalitzacions. Que el professor no tingui prejudicis en els itineraris a seguir pels alumnes en el seu currculum I experincia personal. Donar feedback i ser compressiu amb els alumnes amb menys habilitats. (s ms productiu focalitzar latenci en les causes contrables com lesfor) No demanar que un alumne es dirigeixi a tota la classe. Estar alerta del llenguatge corporal de lalumne. Ser explcit I no ambivalent en les explicacions perqu el que s obvi per alguns, pot no ser-ho per a altres. El professor proporciona guies clares a seguir I mostra respecte cap els alumnes. Intentar diverses estratgies daprenentatge i proporcionar recursos I estratgies als alumnes.

Improvement through Research Schools. Inclusive classrooms a multidimensional approach (128735-CP-1-2006-1-BE-COMENIUS-C21)

Improvement trough Research Schools. Inclusive classrooms a multidimensional approach (128735-CP-1-2006-1-BE-COMENIUS(128735-CP- 2006- BE-COMENIUSC21)

Educaci del Professor


Un procs deducaci del professor a lescola inclusiva inclou: LEducaci com a procs de desenvolupament. La promoci del desenvolupament psicolgic de tot el que est incls en leducaci. En aquest context s essencial que leducaci del professor inclogui una dimensi experimental que permeti un reflexe sobre el professor y com ells experimenten el fenmen de la diversitat dels alumnes.

Improvement through Research Schools. Inclusive classrooms a multidimensional approach (128735-CP-1-2006-1-BE-COMENIUS-C21)

Improvement trough Research Schools. Inclusive classrooms a multidimensional approach (128735-CP-1-2006-1-BE-COMENIUS(128735-CP- 2006- BE-COMENIUSC21)

Educaci del Professor


s necessari que els professors practiquin lescolta. Sescoltin ells mateixos i els alumnes. Escoltar per acceptar les seves prpies diferncies i les diferncies dels alumnes

Fer el possible per a qu el desenvolupament es produeixi a travs de lAfecte.

Improvement through Research Schools. Inclusive classrooms a multidimensional approach (128735-CP-1-2006-1-BE-COMENIUS-C21)

Improvement trough Research Schools. Inclusive classrooms a multidimensional approach (128735-CP-1-2006-1-BE-COMENIUS(128735-CP- 2006- BE-COMENIUSC21)